Oblikovanje podatkov z uporabo oblikovanja po meri

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Imate podatke v polju prikazan v določeni obliki z uporabo oblik zapisov po meri. Po meri oblikovanje le spremeni način podatkov se prikaže, in ne vpliva na shranjevanje podatkov v Microsoft Accessove zbirke podatkov, in kako lahko uporabnikom vnašanje ali urejanje podatkov.

Uporaba oblike po meri je možnost pri delu z vrstami podatkov, bodisi nima vnaprej določene dostopa, oblikovanje možnost ali če vnaprej določene oblike ne ustrezajo vašim potrebam. Oblike zapisa po meri lahko uporabite z vnosom nabori dobesednih znakov in znakov ograde v polje. Ko uporabite obliko v polje tabele, da isti obliki je samodejno uporabljena za vsak kontrolnik obrazca ali poročila povežete (povezave) v to polje tabele.

V tem članku je opisana vrste dobesedni in znakov ograde, da lahko uporabite s posebne vrste podatkov in je prikazano, kako želite uporabiti oblikovanje.

Kaj želite narediti?

Več informacij o oblikah zapisov po meri

Določite obliko zapisa za vrste podatkov število in valuta

Določite obliko zapisa za besedilo in Zapisek podatkovnih tipov

Določite obliko zapisa za datum/čas podatkovni tip

Več informacij o možnosti oblikovanja

Več o oblikah zapisov po meri

Ko ustvarite obliko po meri, vnesete različne znake v lastnost oblika polja tabele. Znake ograde (na primer 0 in #), sestavljajo ločila (na primer vejice in obdobij), dobesedni znaki in barve.

Poleg tega lahko določite oblike za štiri vrste številske vrednosti – pozitivne in negativne, nič (0) in »null« (ni določena). Če se odločite za ustvarjanje oblike zapisa za vsako vrsto vrednosti, morate najprej postaviti oblike za pozitivne vrednosti, oblika zapisa za negativne vrednosti, drugi, oblika zapisa za vrednosti nič tretji in obliko zapisa za ničelne vrednosti zadnjega. Prav tako, morate ločiti vsako obliko s podpičjem.

Primer oblike po meri   

#.###,##;(#.###,##)[Red];0.000,00;"Nedoločeno"

Ta niz vsebuje štiri oblike po meri in prikaže to:

 • Pozitivne vrednosti z dvema decimalnima mestoma.

 • Negativne vrednosti z dvema decimalnima mestoma, v oklepajih in rdeči barvi.

 • Vrednosti nič kot številka 0, vedno z dvema mestoma.

 • Ničelne vrednosti kot beseda »Nedoločeno« . «

Vsako od štirih odseke v nizu ločene s podpičjem (;).

Je to opisuje vsakega razdelka:

 • Znak za število (#) je ograda za števke. Če oblika ne naleti na nobeno vrednost, prikaže Access prazno mesto. Če želite namesto praznih mest prikazati ničle (če želite na primer 1234 prikazati kot 1234,00), morate za ogrado uporabiti število 0.

 • V prvem delu so privzeto prikazane pozitivne vrednosti. Če želite uporabiti obliko z večjimi vrednostmi ali več decimalnimi mesti, lahko dodate več ograd za decimalno mesto, na primer #.###,###. Število 1234,5678 je na primer prikazano kot 1.234,568. Ta oblika uporablja piko kot ločilo za tisočice in vejico kot decimalno ločilo.

  Če decimalne vrednosti v zapisu presegajo število znakov ograde v obliki po meri, Access zaokroži vrednosti in prikaže le vrednosti, ki jih določa oblika. Če je v polju na primer število 3.456,789, vendar njegova oblika določa dve decimalni mesti, Access zaokroži decimalno vrednost na ,79.

 • V drugem delu so privzeto prikazane negativne vrednosti. Če v podatkih ni negativnih vrednosti, Access pusti polje prazno. Zgornji primer oblike vse negativne vrednosti postavi med dobesedne znake – oklepaj in zaklepaj. Uporabi tudi deklaracijo za barvo [Red], da prikaže negativne vrednosti z rdečo pisavo.

 • Tretji del privzeto določa obliko za vse vrednosti nič (0). Ko je v tem primeru v polju vrednost nič, je prikazano 0.000,00. Če želite namesto števila prikazati besedilo, lahko namesto 0 uporabite besedo "Nič" (vključite jo med narekovaje).

 • Četrti del privzeto določa, kaj bodo uporabniki videli, če je v zapisu ničelna vrednost. V tem primeru uporabniki vidijo besedo »Nedoločeno«. Uporabite lahko tudi drugo besedilo, na primer »Nič« ali »****«. Ne pozabite, da z vključitvijo znakov v narekovaje oblika obravnava te znake kot dobesedne znake in jih prikaže točno tako, kot ste jih vnesli.

Opomba: Ne pozabite, da morate uporabiti vse štiri odseke. Na primer, če je polje »tabela «sprejelo ničelne vrednosti, lahko izpustite četrti razdelek.

Na vrh strani

Določite obliko zapisa za vrste podatkov število in valuta

Če ne določite obliko zapisa po meri za številske in valute vrednosti, Access prikaže številke v oblika zapisa splošno in valut v valutni obliki zapisa.

Če želite ustvariti obliko zapisa po meri, uporabite znake za oblikovanje, ki so prikazani v tej tabeli. Določite lahko tudi barvo, v katerem želite število ali valuta.

Znak

Opis

#

Zahteva prikaz števke. Vsak primerek znaka predstavlja položaj ene številke. Če na položaju ni vrednosti, Access prikaže prazno mesto. Uporabi se lahko tudi za označbo mesta.

Na primer, če uporabite format ### in v polje vnesite vrednost 45, 45 je prikazan. Če vnesete 12,145 v polju, Access prikaže 12,145, čeprav ste ga določili le eno ogrado levo od več tisoč ločilo.

0

Zahteva prikaz števke. Vsak primerek znaka predstavlja mesto za eno številko. Če na mestu ni vrednosti, Access prikaže ničlo (0).

Ločila za tisočice in decimalna števila

Uporabite, če želite določiti, kje želite dostop za tisočice in decimalna ločila. Access uporablja ločila, ki so določene za področnih nastavitvah sistema Windows. Več informacij o teh nastavitvah, glejte Spreminjanje področnih nastavitvah sistema Windows, če želite spremeniti videz nekatere vrste podatkov.

prazni prostori, + - $ ()

Zahteva vstavljanje praznih mest, matematičnih znakov (+ -) in finančnih simbolov (¥ £ $), če jih potrebujete za nize s posebno obliko. Če želite uporabiti druge običajne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite med dvojne narekovaje. Postavite jih lahko kamor koli.

\

Zahteva, da Access prikaže znak, ki sledi. To je enako, kot če postavite znak med dvojne narekovaje.

!

Uporablja za vsiljevanje poravnava levo vse vrednosti. Ko veljavnosti poravnava levo ni mogoče uporabiti v # in 0 ograde števk, vendar lahko uporabite označbe mest za besedilnih znakov. Če želite več informacij o teh ograde, glejte oblike zapisa po meri za besedilo in Zapisek podatkovnih tipov.

*

Zahteva, da postane znak, ki sledi zvezdici (*), znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnjevanje praznih mest. Access običajno prikaže številske podatke poravnane na desno, prostor na desni pa zapolni s praznimi mesti. Znak za polnjenje lahko dodate kjer koli v nizu s posebnim oblikovanjem in ko to naredite, bo Access vsa prazna mesta zapolnil s tem posebnim znakom.

Oblika zapisa £##*~.00 na primer prikaže količino z valuto kot £45~~~~~.15. Število znakov tilde (~), prikazanih v polju, je odvisno od števila praznih mest v polju v tabeli.

%

Uporablja se kot zadnji znak v nizu s posebno obliko. Pomnoži vrednost s 100 in prikaže rezultat z znakom za odstotek na koncu.

E+, E-

– ali –

e+, e-

Zahteva prikaz vrednosti v znanstvenem (eksponentnem) zapisu.

To možnost uporabite, ko vnaprej določena znanstvena oblika ne zagotavlja dovolj prostora za vaše vrednosti. Uporabite »E+« ali »e+«, če želite vrednosti prikazati kot pozitivne eksponente, in »E-« ali «e-«, če želite prikazati negativne eksponente. Za druge znake morate uporabiti označbe mest.

Vzemimo primer, da za številko polje uporabite obliko zapisa 0.000E+00 in nato vnesete 612345. Access prikaže 6.123E+05. Access najprej zaokroži število decimalnih mest na tri (število ničel desno ali levo od decimalnega ločila). Nato Access izračuna eksponentno vrednost iz števila števk, ki stojijo desno (ali levo, odvisno od jezikovnih nastavitev) od decimalnega ločila v izvorni vrednosti. V tem primeru bi bila izvorna vrednost »612345« (pet števk) desno od decimalnega ločila. Iz tega razloga Access prikaže 6.123E+05 in končna vrednost je enaka 6.123 x 105.

»Dobesedno besedilo«

V dvojne narekovaje vključite katero koli besedilo, ki naj bo prikazano uporabnikom.

[barva]

Zahteva uporabo barve za vse vrednosti v razdelku oblike zapisa. Ime barve morate postaviti med oglate oklepaje, uporabite pa lahko eno od teh imen: črna, modra, cijan, zelena, magenta, rdeča, rumena ali bela.

Če želite uporabiti obliko zapisa po meri za podatkovne tipe število ali valuta, naredite to:

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Izberite polje, ki ga želite oblikovati, in na kartici Splošno kliknite celico ob polju Oblika.

 3. Vnesite posebne znake glede na oblikovalske želje.

 4. Če želite shraniti delo, pritisnite tipki CTRL+S.

Ko uporabite obliko zapisa po meri v polje, lahko preskusite v obliko zapisa tako, da naredite nekaj od tega ali vse:

 • Vnesite vrednosti brez ločil za tisočice ali decimalnih ločil in si oglejte, kako oblika obravnava podatke. Ali oblika postavi ločila na prava mesta?

 • Vnesite vrednosti, ki so daljše ali krajše, kot pričakujete (z ločili in brez njih), in si oglejte način delovanja oblike. Ali oblika doda neželena prazna mesta ali začetne ali končne ničle?

 • V obliko, ki ste jo želeli uporabiti za pozitivne ali negativne vrednosti, vnesite nič ali ničelno vrednost in si oglejte, ali ste zadovoljni z rezultatom.

Na vrh strani

Določite obliko zapisa za besedilo in Zapisek podatkovnih tipov

Besedilo in Zapisek podatkovnih tipov sprejema vnaprej določene oblike zapisa. Besedilo podatkovni tip sprejme oblike le po meri, podatkovni tip» Memo« sprejema po meri in oblikovanje obogatenega besedila.

Po navadi, uporabite oblike po meri za besedilo in Zapisek podatkovni tipi za lažje branje podatkov tabele. Na primer, če uporabite spletni obrazec za zbiranje številke kreditnih kartic in jih shranite v teh številk brez presledkov, lahko uporabite obliko zapisa po meri dodati ustrezno presledkov za lažje branje številke kreditnih kartic.

Oblike zapisa po meri za besedilo in Zapisek podatkovne tipe dovoli samo dva razdelka obliko v nizu. Prvi razdelek zapisa niza nadzira videza besedila in drugi razdelek prikaže praznih vrednosti ali nize ničelne dolžine. Če ne določite obliko zapisa, Access levo poravna celotno besedilo v podatkovnih listih.

Ta tabela prikazuje in pojasnjuje oblike po meri, ki jih lahko uporabite za polja z besedilom ali zapiskom vrstami podatkov.

Znak

Opis

@

Zahteva prikaz vseh razpoložljivih znakov za to mesto v nizu s posebno obliko. Če Access uvrsti vse znake med temeljne podatke, so vse preostale označbe mest prikazane kot prazna mesta.

Če je na primer oblika niza @@@@@ in je temeljno besedilo ABC, je besedilo poravnano na levo z dvema praznima mestoma.

&

Zahteva prikaz vseh razpoložljivih znakov za to mesto v nizu s posebno obliko. Če Access uvrsti vse znake med temeljne podatke, vse preostale označbe mest ne prikažejo ničesar.

Če je na primer oblika niza &&&&& in je besedilo ABC, je prikazano le na levo poravnano besedilo.

!

Zahteva, da se znaki označbe mest zapolnijo od leve proti desni in ne od desne proti levi. Ta znak morate uporabiti na začetku niza s posebno obliko.

<

Zahteva uporabo malih črk za vso besedilo. Ta znak morate uporabiti na začetku niza s posebno obliko, lahko pa pred njega postavite tudi klicaj (!).

>

Zahteva uporabo velikih črk za vso besedilo. Ta znak morate uporabiti na začetku niza s posebno obliko, lahko pa pred njega postavite tudi klicaj (!).

*

Ko je uporabljen, znak, ki nemudoma sledi zvezdici (*), postane znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnitev praznih mest. Access po navadi prikaže besedilo kot poravnano na levo in s praznimi mesti zapolni območje desno od vrednosti. Znake za polnjenje lahko dodate kamor koli v obliko niza. Ko to naredite, Access zapolni prazna mesta z navedenim znakom.

Prazno mesto, + - $ ()

Uporablja se za vstavljanje poljubnih praznih mest, matematičnih znakov (+ -), finančnih simbolov ($ ¥ £) in oklepajev kamor koli v nize s posebno obliko. Če želite uporabiti druge običajne matematične simbole, kot so poševnica (\ ali /) in zvezdica (*), jih postavite med dvojne narekovaje – te znake lahko vstavite kamor koli v niz s posebno obliko.

»Dobesedno besedilo«

V dvojne narekovaje vključite katero koli besedilo, ki naj bo prikazano uporabnikom.

\

Zahteva, da Access prikaže znak, ki sledi. To je enako, kot če postavite znak med dvojne narekovaje.

[barva]

Zahteva uporabo barve za vse vrednosti v razdelku oblike zapisa. Ime barve morate postaviti med oglata oklepaja, uporabite pa lahko en od teh barv: črna, modra, cijan, zelena, magenta, rdeča, rumena ali bela.

Opomba: Ko določite obliko zapisa, Access zapolni znake označbe mesta s podatki iz temeljnega polja.

Obliko po meri lahko uporabite tako:

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Izberite polje, ki ga želite oblikovati, in na kartici Splošno kliknite celico ob polju Oblika.

 3. Vnesite obliko.

  Vnesite obliko po meri, ki jo lahko določite, je odvisno od vrsto podatkov, ki ste jih izbrali v polju.

 4. Če želite shraniti delo, pritisnite tipki CTRL+S.

Preskus vaše oblikovanja po meri v enem od teh načinov:

 • Vnesite vrednosti z velikimi ali malimi črkami in si oglejte, kako oblika obravnava podatke. Ali so rezultati smiselni?

 • Vnesite vrednosti, ki so daljše ali krajše, kot pričakujete (z ločili in brez njih), in si oglejte način delovanja oblike. Ali oblika doda neželena prazna mesta, začetne ali končne presledke ali nepričakovane znake?

 • Vnesite niz dolžine nič ali ničelno vrednost in si oglejte, ali ste z rezultatom zadovoljni.

Na vrh strani

Določite obliko zapisa za datum/čas podatkovni tip

Če ne določite obliko vnaprej določeno ali po meri, Access uporabi obliko datuma splošno – m/dd/yyyy h:nn: ss AM/PM.

Oblike po meri za polja» Datum/čas« lahko vsebuje dva razdelka – ena za datum in drugega za čas, in jih ločite odseke s podpičjem. Na primer lahko znova ustvarite obliko datuma splošno takole: m/dd/yyyy; h:nn:ss.

Znak

Opis

Datumsko ločilo

Zahteva za nadzor, kam bo Access postavil ločilo za dneve, mesece in leta. Access uporablja ločila, ki so določene v področnih nastavitvah sistema Windows. Več informacij o teh nastavitvah, glejte Spreminjanje področnih nastavitvah sistema Windows, če želite spremeniti videz nekatere vrste podatkov.

c

Zahteva prikaz splošne oblike zapisa datuma.

d ali dd

Zahteva prikaz dneva meseca z eno ali dvema števkama. Za eno števko uporabite eno označbo mesta, za dve števki pa dve označbi mesta.

ddd

Zahteva okrajšavo dneva v tednu na tri črke.

Ponedeljek je na primer prikazan kot pon.

dddd

Zahteva prikaz celotnega imena dneva v tednu.

ddddd

Zahteva prikaz kratke oblike datuma.

dddddd

Zahteva prikaz dolge oblike datuma.

w

Zahteva prikaz številke dneva v tednu.

Ponedeljek je na primer prikazan kot 2.

m ali mm

Zahteva prikaz meseca z eno številko ali dvema.

mmm

Zahteva okrajšavo imena meseca na tri črke.

Oktober je na primer prikazan kot okt.

mmmm

Zahteva prikaz celotnega imena meseca.

q

Zahteva prikaz števila trenutnega koledarskega četrtletja (1–4).

Za datum v maju Access prikaže na primer število 2 kot vrednost četrtletja.

y

Zahteva prikaz dneva v letu (1–366).

yy

Zahteva prikaz zadnjih dveh števk leta.

Opomba: Priporočamo vnos in prikaz vseh štirih števk danega leta.

yyyy

Zahteva prikaz vseh števk v letu v obsegu 0100–9999.

Časovno ločilo

Zahteva za nadzor, kam bo Access postavil ločilo za ure, minute in sekunde. Access uporablja ločila, ki so določene v področnih nastavitvah sistema Windows. .

h ali hh

Zahteva prikaz ure z eno ali dvema števkama.

n ali nn

Zahteva prikaz minut z eno ali dvema števkama.

s ali ss

Zahteva prikaz sekund z eno ali dvema števkama.

ttttt

Zahteva prikaz dolge oblike časa.

AM/PM

Zahteva prikaz 12-urnega zapisa časa, ki mu sledi kratica AM (dopoldan) ali PM (popoldan). Access nastavi vrednost glede na sistemsko uro v računalniku.

A/P ali a/p

Zahteva prikaz 12-urnega zapisa časa, ki mu sledijo vrednosti A, P, a ali p. Access nastavi vrednost glede na sistemsko uro v računalniku.

AMPM

Zahteva prikaz 12-urnega zapisa časa. Access uporabi indikatorje za dopoldanski in popoldanski čas, ki so določeni v področnih nastavitvah sistema Windows.

Prazno mesto, + - $ ()

Zahteva vstavljanje poljubnih praznih mest, matematičnih znakov (+ -), finančnih simbolov ($ ¥ £) in oklepajev kamor koli v nize s posebno obliko. Če želite uporabiti druge običajne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite med dvojne narekovaje. Vstavite jih lahko kamor koli želite.

\

Zahteva, da Access prikaže znak, ki sledi. To je enako, kot če postavite znak med dvojne narekovaje.

*

Zahteva, da znak, ki sledi takoj za zvezdico (*), postane znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnitev praznih mest. Access običajno prikaže besedilo poravnano levo in zapolni morebiten prostor desno od vrednosti s praznimi mesti. Znake za polnjenje lahko dodate kjer koli v nizu s posebno obliko. Ko to naredite, Access zapolni morebitna prazna mesta z določenim znakom.

»Dobesedno besedilo«

V dvojne narekovaje vključite katero koli besedilo, ki naj bo prikazano uporabnikom.

[barva]

Zahteva uporabo barve za vse vrednosti v razdelku oblike zapisa. Ime barve morate postaviti med oglata oklepaja, uporabite pa lahko en od teh barv: črna, modra, cijan, zelena, magenta, rdeča, rumena ali bela.

Na vrh strani

Več informacij o možnosti oblikovanja

Če želite polje na podatkovnem listu, obrazec ali poročilo, če želite prikazati določeno vrednost, medtem ko je polje Shrani v drugo vrednost, ustvarite polje za iskanje. Če želite izvedeti več o polja za iskanje, preberite Prilagodi način prikaza podatkov tako, da ustvarite polje za iskanje. Če želite nadzirati oblikovanje, ki so vneseni podatki, preberite Ustvarjanje vnosne maske vnesite polja ali kontrolnika vrednosti v določenem. Če želite več informacij o dodajanju obogateno besedilo v polje, preberite Vstavljanje ali dodajanje polja z obogatenim besedilom.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×