Oblikovanje podatkov v tabelah

V programu Microsoft Office Access 2007 je na voljo več naprednih možnosti za oblikovanje, s katerimi lahko izboljšate način prikaza podatkov v Tabela.

V tem članku najdete uporabne informacije o tem, kako so možnosti oblikovanja odvisne podatkovni tip, in navodila za učinkovitejše oblikovanje podatkov v tabeli. Poleg tega najdete v tem članku tudi informacije o uporabi oblike prikaza v vnosna maska.

V tem članku

Pregled možnosti za oblikovanje tabele

Kako področne nastavitve sistema Windows lahko vplivajo na način prikaza podatkov

Pregled vnaprej določenih možnosti oblikovanja

Pregled možnosti oblikovanja po meri

Uporaba oblike po meri

Uporaba obogatenega besedila

Uporaba oblike prikaza v vnosni maski

Pregled možnosti za oblikovanje tabele

V Accessu je na voljo več možnosti za prikazovanje in tiskanje podatkov v tabelah. Izbrano oblikovanje vpliva le na videz podatkov, vendar ne na način, kako Access shrani podatke. Če je na primer določen izdelek na voljo le v zabojih, lahko uporabite obliko, ki nadzira, kako je polje prikazano, tako da v polje vneseni količini dodate besedo & zaboj. S prikazom vrste količine, kot je na primer zaboj, se lahko izognete zmedi glede naročene količine.

Dodajanje besedilnega niza kot oblike prikaza za polje

Opomba:  Ko v polju v tabeli uporabite obliko, uporabi Access to obliko na vseh obrazcih ali kontrolnikih poročila, ki jih povežete s poljem v tabeli.

V Accessu je na voljo skoraj isti nabor možnosti za oblikovanje polje z obogatenim besedilom kot v več drugih programih sistema Microsoft Office 2007, kot so Word, Excel in PowerPoint. Obogateno besedilo lahko uporabite v polju, ki je nastavljeno na Podatkovni tip »Memo«.

Poleg tega lahko izberete lastnosti oblike, ki veljajo le za določene podatke v tabeli – na primer negativna vrednost, nič (0) ali ničelne vrednosti.

Možnosti oblikovanja, ki so na voljo, so odvisne od podatkovnega tipa, ki ga izberete za polje v tabeli. Če na primer ustvarite polje, ki uporablja Podatkovni tip »Samoštevilo«, ne morete ročno dodati, spremeniti ali izbrisati števil v tem polju, vendar pa lahko uporabite obliko, v kateri naj bodo števila prikazana.

Mnogo podatkovnih tipov omogoča, da izbirate med vnaprej določenimi Accessovimi možnosti oblike. Za podatkovne tipe, za katere vnaprej določene oblike niso na voljo, lahko prilagodite obliko tako, da v polje vnesete nabore dobesednih znakov in znakov ograde. Če želite več informacij o oblikah po meri, glejte Pregled možnosti oblikovanja po meri.

Opomba: Podatkovni tip »Predmet OLE« in podatkovni tip »Priloga« ne omogočata oblikovanja, ker oba shranjujeta in prikazujeta datoteke, ustvarjene z drugimi programi.

Na vrh strani

Kako področne nastavitve sistema Windows lahko vplivajo na način prikaza podatkov

Področne nastavitve sistema Microsoft Windows bodo vplivale na to, kako bodo prikazani podatkovni tipi datum/čas, števila in valute, kadar uporabite možnosti oblikovanja. Windows podpira veliko število jezikov in oblik zapisa valut ter datuma/časa za države oziroma območja, ki uporabljajo te jezike.

Za vnos datumske vrednosti v polje »Datum/Čas« lahko na primer uporabite poševnice naprej (na primer 29/8/2006), ko pa uporabite obliko prikaza »Splošen datum«, so v polju lahko prikazane poševnice naprej ali ne, odvisno od področnih nastavitev za Windows.

To pravilo velja tudi za številske in finančne podatke. Vnesete lahko zneske valut, ki uporablja simbol za angleški funt (£), vendar Access lahko te vrednosti prikaže v evrih, ker ste za Windows izbrali ta simbol valute.

Področne nastavitve sistema Windows v računalniku lahko spremenite po spodnjih navodilih.

Spreminjanje področnih nastavitev

Če želite spremeniti področne nastavitve, sledite korakom, opisanim v operacijskem sistemu računalnika.

V operacijskem sistemu Windows Vista    

 1. Kliknite gumb Start Slika gumba in nato Nadzorna plošča.

 2. Kliknite Ura, jezik in področje in nato Področne in jezikovne možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Področne in jezikovne možnosti.

 3. Na kartici Oblike v razdelku Trenutna oblika zapisa kliknite Prilagodi to obliko.

  Prikaže se pogovorno okno Prilagajanje področnih možnosti.

 4. Kliknite kartico, na kateri so nastavitve, ki jih želite spremeniti. Če želite na primer spremeniti del ali celotno obliko zapisa števil, kliknite jeziček Števila in spremenite želeno nastavitev. Če želite pomoč za možnost, kliknite gumb Pomoč (?) in nato želeno možnost.

V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP    

 1. Kliknite Start in nato Nadzorna plošča.

 2. Kliknite Datum, ura, jezik in področne možnosti.

 3. Kliknite Spreminjanje oblike števil, datuma in ure.

  Prikaže se pogovorno okno Področne in jezikovne možnosti.

 4. Kliknite jeziček Področne možnosti. V razdelku Standardi in oblike kliknite Po meri.

  Prikaže se pogovorno okno Prilagajanje področnih možnosti.

 5. Kliknite kartico, na kateri so nastavitve, ki jih želite spremeniti. Če želite na primer spremeniti del ali celotno obliko zapisa števil, kliknite jeziček Števila in spremenite želeno nastavitev. Če želite pomoč za možnost, kliknite gumb Pomoč (?) in nato želeno možnost.

Na vrh strani

Pregled vnaprej določenih možnosti oblikovanja

Če želite nadzirati videz podatkov v polju v tabeli, lahko uporabite obliko, ki je na voljo. Če na primer polje nastavite na podatkovni tip »Datum/Čas« in izberete obliko »Kratka oblika datuma«, je datum lahko prikazan kot 24. 8. 2007. Če izberete obliko »Dolga oblika datuma«, je isti datum lahko prikazan kot sreda, 24. avgust 2007. V spodnjem razdelku so navedene vnaprej določene možnosti oblikovanja, ki so na voljo v Accessu, in navodila za uporabo vnaprej določene oblike.

Vnaprej določene oblike za podatkovne tipe »Število«, »Samoštevilo« in »Valuta«

Vnaprej določene oblike za podatkovni tip »Datum/Čas«

Vnaprej določene oblike za podatkovni tip »Da/Ne«

Uporaba vnaprej določene oblike


Vnaprej določene oblike za podatkovne tipe »Število«, »Samoštevilo« in »Valuta«

V spodnji tabeli so navedene in opisane vnaprej določene oblike, ki so na voljo za podatkovne tipe Podatkovni tip »Število«, Podatkovni tip »Samoštevilo« in Podatkovni tip »Valuta«.

Oblika

Opis

Primer

Splošno število

(Privzeto) Prikaže število, kot je bilo vneseno. Na desni ali levi strani decimalnega mesta lahko prikažete do 11 števk. Če je v številu več kot 11 števk ali če kontrolnik ni dovolj širok, da bi lahko prikazal vse števke, Access zaokroži število. Za izredno velika ali majhna števila (več kot 10 števk na desni ali levi strani decimalnega mesta) uporabi Access znanstveni zapis.

123,456

Valuta

Prikaže simbol valute in obliko, ki sta določena v področnih nastavitvah sistema Windows.

123,456 €

Evro

Prikaže simbol evra () za številske podatke, drugače pa uporabi obliko valute, ki je določena v področnih nastavitvah sistema Windows.

123.456,78 €

Nespremenljiva

Prikaže števila brez ločil za tisočice in z dvema decimalnima mestoma. Če ima vrednost v polju več kot dve decimalni mesti, Access zaokroži število navzdol.

1234,56

Standardna

Prikaže števila z ločili za tisočice in z dvema decimalnima mestoma. Če ima vrednost v polju več kot dve decimalni mesti, Access zaokroži število na dve decimalni mesti.

1234,56

Odstotek

Prikaže števila kot odstotke z dvema decimalnima mestoma in znakom za odstotek. Če ima temeljna vrednost več kot štiri decimalna mesta, Access zaokroži vrednost navzdol.

123,50 %

Znanstveni

Prikaže števila z znanstvenim (eksponentnim) zapisom.

1,23E+04

Vnaprej določene oblike za podatkovni tip »Datum/Čas«

V spodnji tabeli so navedene in opisane vnaprej določene oblike, ki jih lahko uporabite za Podatkovni tip »Datum/ura«.

Oblika

Opis

Primer

Splošen datum

(Privzeto) Prikaže datumske vrednosti kot števila in časovne vrednosti kot ure, minute in sekunde, ki jim v ameriški obliki zapisa sledi oznaka »AM« ali »PM«. Access za obe vrsti vrednosti uporabi datumska in časovna ločila, ki jih določite v področnih nastavitvah sistema Windows. Če vrednost nima časovne komponente, prikaže Access le datum. Če vrednost nima datumske komponente, prikaže Access le čas.

29.08.2006 10:10:42 (AM)

Dolga oblika datuma

Prikaže le datumske vrednosti, kot je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows v obliki Dolga oblika datuma.

ponedeljek, 29. 8. 2006

Skrajšan datum

Prikaže datum kot dd/mmm/yyyy, vendar uporabi datumsko ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows.

29-avg-2006
29.avg 2006

Kratka oblika datuma

Prikaže datumske vrednosti, kot je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows v obliki Kratka oblika datuma.

29/8/2005
29.8.2006

Dolga oblika časa

Prikaže ure, minute in sekunde, ki jim v ameriški obliki zapisa sledi oznaka »AM« ali »PM«. Access uporabi ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows v nastavitvi »Čas«.

10:10:42 (AM)

Skrajšan čas

Prikaže ure in minute, ki jim v ameriški obliki zapisa sledi oznaka »AM« ali »PM«. Access uporabi ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows v nastavitvi »Čas«.

10:10 AM

Kratka oblika časa

Prikaže le ure in minute. Access uporabi ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows v nastavitvi »Čas«.

10:10

Vnaprej določene oblike za podatkovni tip »Da/Ne«

V Accessu je na voljo majhen nabor vnaprej določenih oblik (vendar oblike po meri niso na voljo) za prikazovanje Podatkovni tip »Da/Ne«. Morda boste preprosteje delali s potrditvenimi polji ali izbirnimi gumbi kot pa z vrednostjo »Da« ali »Ne« v polju z besedilom.

Oblika

Opis

Da/Ne

(Privzeto) Prikaže 0 kot »Ne« in katero koli neničelno vrednost kot »Da«.

Resnično/Neresnično

Prikaže 0 kot »Neresnično« in katero koli neničelno vrednost kot »Resnično«.

Vklopljeno/Izklopljeno

Prikaže 0 kot »Izklopljeno« in katero koli neničelno vrednost kot »Vklopljeno«.

Uporaba vnaprej določene oblike

Ne pozabite, da oblike vplivajo le na videz podatkov in da področne nastavitve sistema Windows lahko nadzirajo del ali celoten način prikaza vnaprej določene oblike.

Vnaprej določeno obliko lahko izberete in uporabite tako:

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite polje, ki ga želite oblikovati, in na kartici Splošno kliknite celico ob polju Oblika.

 3. Kliknite puščico in na seznamu izberite obliko. Če je seznam prazen, za podatkovni tip ni na voljo nobene vnaprej določen oblike.

  Prikaže se pametna oznaka Možnosti posodobitve lastnosti. Slika gumba

 4. Kliknete lahko pametno oznako Možnosti posodobitve lastnosti in posodobite obliko povsod, kjer je polje uporabljeno v zbirki podatkov (na primer v kontrolniku na obrazcu), ali pa spremembo oblike omejite le na tabelo.

 5. Shranite spremembe in odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista. Če v 3. koraku niste izbrali želene oblike, se vrnite v pogled načrta in izberite drugo možnost.

Uporaba vnaprej določene oblike za polje »Število«

Pregled možnosti oblikovanja po meri

Če podatkovni tipi nimajo vnaprej določenih oblik ali če vnaprej določene oblike ne ustrezajo vašim zahtevam, lahko z vnosom dobesednih znakov ali znakov ograde v polje spremenite lastnosti prikaza.

Oblike po meri za podatkovna tipa »Besedilo« in »Zapisek«

Oblike po meri za hiperpovezave

Oblike po meri za podatkovni tip »Število«

Znaki oblike po meri za številske podatke

Oblike po meri za podatkovni tip »Datum/Čas«


Oblike po meri za podatkovna tipa »Besedilo« in »Zapisek«

Podatkovni tipi Podatkovni tip »Besedilo«, Podatkovni tip »Memo« in Podatkovni tip »Hiperpovezava« ne sprejemajo vnaprej določenih oblik. Podatkovni tip »Besedilo« sprejema le oblike po meri, podatkovni tip »Zapisek« sprejema tako oblikovanje po meri kot tudi obogateno besedilo, podatkovni tip »Hiperpovezava« pa sprejema oblike po meri (nastavite lahko možnosti programa, če želite nadzirati barvo povezav).

Oblike po meri za podatkovna tipa »Besedilo« in »Zapisek« po navadi uporabite, da bi uporabnikom omogočili preprostejše branje podatkov v tabeli. Če na primer zbirate številke kreditnih kartic s spletnim obrazcem in shranjujete te številke brez presledkov, lahko z obliko po meri dodate ustrezne presledke in tako omogočite lažje branje številk kreditnih kartic.

Oblike po meri za podatkovna tipa »Besedilo« in »Zapisek« omogočajo le dva dela oblike v nizu. Prvi del oblike niza nadzira videz besedila, drugi del pa prikaže nize s praznimi vrednostmi ali nize dolžine nič. Če oblike ne določite, poravna Access celotno besedilo na podatkovnem listu na levo. Če želite več informacij o uporabi oblike po meri za polje »Besedilo« ali »Zapisek«, glejte Uporaba oblike po meri.

V spodnji tabeli so prikazane in opisane oblike po meri, ki jih lahko uporabite za polji »Besedilo« in »Zapisek«.

Znak

Opis

@

Prikaže kateri koli znak, ki je na voljo, za njegovo mesto v obliki niza. Če Access postavi vse znake v temeljne podatke, so vse preostale ograde prikazane kot prazna mesta.

Če je na primer oblika niza @@@@@ in je temeljno besedilo ABC, je besedilo poravnano na levo z dvema praznima mestoma.

&

Prikaže kateri koli znak, ki je na voljo, za njegovo mesto v obliki niza. Če Access postavi vse znake v temeljne podatke, v vseh preostalih ogradah ni prikazano ničesar.

Če je na primer oblika niza &&&&& in je besedilo ABC, je prikazano le na levo poravnano besedilo.

!

Zahteva, da so znaki ograde namesto od desne proti levi vneseni od leve proti desni. Ta znak morate uporabiti na začetku vsake oblike niza.

<

Zahteva, da je celotno besedilo zapisano z malimi črkami. Ta znak morate uporabiti na začetku oblike niza, vendar lahko pred njega vstavite klicaj (!).

>

Zahteva, da je celotno besedilo zapisano z velikimi črkami. Ta znak morate uporabiti na začetku oblike niza, vendar lahko pred njega vstavite klicaj (!).

*

Ko je uporabljen, znak, ki nemudoma sledi zvezdici (*), postane znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnitev praznih mest. Access po navadi prikaže besedilo kot poravnano na levo in s praznimi mesti zapolni območje desno od vrednosti. Znake za polnjenje lahko dodate kamor koli v obliko niza. Ko to naredite, Access zapolni prazna mesta z navedenim znakom.

Prazno mesto, + - $ ()

Zvezdico uporabite, da po potrebi vstavite prazna mesta, matematične simbole (+ -), finančne simbole ($ ¥ £) in oklepaje kamor koli v oblike nizov. Če želite uporabiti druge splošne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite v dvojne narekovaje – te znake lahko postavite kamor koli v obliko niza.

»Dobesedno besedilo«

V dvojne narekovaje vključite katero koli besedilo, ki naj bo prikazano uporabnikom.

\

Zahteva, da Access prikaže prvi naslednji znak. Če znak postavite v dvojne narekovaje, dosežete enak učinek.

[barva]

Uporabi barvo za vse vrednosti v delu oblike. Ime barve morate vključiti v oklepaje in uporabiti eno od teh imen: črna, modra, cijan, zelena, škrlatna, rdeča, rumena ali bela.

Opomba: Ko določite obliko, Access zapolni znake ograde s podatki iz temeljnega polja.

Oblike po meri za hiperpovezave

Podatkovni tip »Hiperpovezava« privzeto sprejema oblike po meri, vendar lahko določite tudi možnosti programa, ki nadzirajo barvo povezav in uporabljena hiperpovezava. Access uporablja običajna Microsoft Officeova pravila za oblikovanje hiperpovezav. Besedilo povezave je podčrtano in obarvano modro, ko pa povezavo kliknete, se besedilo obarva vijolično. Naslov v povezavi je tudi besedilo povezave. Vnesti ne morete na primer http://www.konto.com kot naslov in uporabiti »Domača stran podjetja Konto« kot besedilo povezave. Ko vnesete spletni naslov, ga Access obravnava kot hiperpovezavo.

Barvo po meri za hiperpovezavo lahko nastavite tako:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato še Accessove možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Accessove možnosti.

 2. Kliknite Dodatno in v razdelku Splošno kliknite Spletne možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Spletne možnosti.

 3. Izberite barve, ki jih želite uporabiti za neobiskane in obiskane povezave. Če ne želite, da Access podčrta povezave, počistite potrditveno polje Podčrtaj hiperpovezave.

Oblike po meri za podatkovni tip »Število«

Obliko po meri lahko uporabite za kateri koli Podatkovni tip »numeric«, z oblikami po meri pa lahko določite besedilne nize in barve. Če želite ustvariti obliko po meri, v lastnost Oblika polja v tabeli vnesite več različnih znakov. Znake sestavljajo ograde (na primer 0 in #), ločila (pike in vejice), dobesedni znaki in barve.

Poleg tega lahko določite oblike za štiri vrste številskih vrednosti – pozitivno, negativno, nič (0) in ničelno (nedoločeno). Če želite ustvariti obliko za vsako vrsto vrednosti, morate začeti s pozitivnimi vrednostmi, nadaljevati z negativnimi vrednostmi in vrednostmi nič ter zaključiti z obliko za ničelne vrednosti. Prav tako morate vsako obliko ločiti s podpičjem.

Ta niz s štirimi oblikami po meri prikazuje na primer pozitivne vrednosti z dvema decimalnima mestoma in negativne vrednosti z istim številom decimalnih mest, vendar v oklepajih in rdeči barvi. Vrednosti nič prikazuje kot število nič, vedno z dvema decimalnima mestoma, ničelne vrednosti pa kot besedo »Nedoločeno«. Vsi štirje deli niza so ločeni s podpičjem (;).

#.###,##;(#.###,##)[Red];0.000,00;"Nedoločeno"

Spodaj so opisani posamezni deli niza:

 • Znak za število (#) je ograda za števke. Če oblika ne naleti na nobeno vrednost, prikaže Access prazno mesto. Če želite namesto praznih mest prikazati ničle (če želite na primer 1234 prikazati kot 1234,00), morate za ogrado uporabiti število 0.

 • V prvem delu so privzeto prikazane pozitivne vrednosti. Če želite uporabiti obliko z večjimi vrednostmi ali več decimalnimi mesti, lahko dodate več ograd za decimalno mesto, na primer #.###,###. Število 1234,5678 je na primer prikazano kot 1.234,568. Ta oblika uporablja piko kot ločilo za tisočice in vejico kot decimalno ločilo.

  Če decimalne vrednosti v zapisu presegajo število znakov ograde v obliki po meri, Access zaokroži vrednosti in prikaže le vrednosti, ki jih določa oblika. Če je v polju na primer število 3.456,789, vendar njegova oblika določa dve decimalni mesti, Access zaokroži decimalno vrednost na ,79.

 • V drugem delu so privzeto prikazane negativne vrednosti. Če v podatkih ni negativnih vrednosti, Access pusti polje prazno. Zgornji primer oblike vse negativne vrednosti postavi med dobesedne znake – oklepaj in zaklepaj. Uporabi tudi deklaracijo za barvo [Red], da prikaže negativne vrednosti z rdečo pisavo.

 • Tretji del privzeto določa obliko za vse vrednosti nič (0). Ko je v tem primeru v polju vrednost nič, je prikazano 0.000,00. Če želite namesto števila prikazati besedilo, lahko namesto 0 uporabite besedo "Nič" (vključite jo med narekovaje).

 • Četrti del privzeto določa, kaj bodo uporabniki videli, če je v zapisu ničelna vrednost. V tem primeru uporabniki vidijo besedo »Nedoločeno«. Uporabite lahko tudi drugo besedilo, na primer »Nič« ali »****«. Ne pozabite, da z vključitvijo znakov v narekovaje oblika obravnava te znake kot dobesedne znake in jih prikaže točno tako, kot ste jih vnesli.

Ne pozabite, da ni treba uporabiti vseh štirih delov. Če vaša tabela na primer ne sprejema ničelnih vrednosti, lahko izpustite četrti del. Oblike po meri vplivajo na videz podatkov, vendar ne način, kako Access shrani podatke ali kako uporabniki vnesejo podatke. V naslednjem razdelku so navedene in opisane ograde ter drugi znaki, ki jih lahko uporabite v številskih oblikah po meri.

Oblike po meri v številskih podatkih

V spodnji tabeli so navedene in opisane ograde in znaki, s katerimi lahko ustvarite oblike po meri za številske podatke.

Znak

Opis

#

Prikaže števko. Vsak primerek znaka predstavlja mesto za eno število. Če na mestu ni vrednosti, Access prikaže prazno mesto. Uporaba ograd prav tako ne preprečuje vnosa podatkov.

Če na primer uporabite obliko #.### in v polje vnesete vrednost, je prikazano število 45. Če v polje vnesete 12.145, prikaže Access 12.145 – čeprav ste določili le eno ogrado levo od ločila za tisočice.

0

Prikaže števko. Vsak primerek znaka predstavlja mesto za eno število. Če na mestu ni vrednosti, Access prikaže število nič (0).

Ločila za tisočice in decimalno ločilo

Z njim določite, kam naj Access postavi ločila za tisočice in decimalna ločila. Access uporablja ločila, določena v področnih nastavitvah sistema Windows. Če želite več informacij o teh nastavitvah, glejte Kako področne nastavitve sistema Windows lahko vplivajo na način prikaza podatkov.

Prazna mesta, + - $ ()

Uporabite, da po potrebi vstavite prazna mesta, matematične simbole (+ -) in finančne simbole (¥ £ $) kamor koli v oblike nizov. Če želite uporabiti druge splošne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite v dvojne narekovaje. Te znake lahko postavite kamor koli v obliko niza.

»Dobesedno besedilo«

V dvojne narekovaje vključite katero koli besedilo, ki naj bo prikazano uporabnikom.

 \

Zahteva, da Access prikaže prvi naslednji znak. Če znak postavite v dvojne narekovaje, dosežete enak učinek.

 !

Zahteva, da so vse vrednosti poravnane na levo. Kadar zahtevate poravnavo na levo, ne morete uporabiti ograd za simbol # in števko 0, uporabite pa lahko ograde za besedilne znake. Če želite več informacij o teh ogradah, glejte Oblike po meri za podatkovna tipa »Besedilo« in »Zapisek«.

 *

Zahteva, da postane znak, ki sledi zvezdici (*), znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnjevanje praznih mest. Access po navadi prikaže številske podatke kot poravnane na desno in zapolni katero koli območje levo od vrednosti s praznimi mesti. Znake za polnjenje lahko dodate kamorkoli v obliko niza, ko pa to naredite, Access prazna mesta zapolni z določenim znakom.

Oblika ##*~.00 € upodobi znesek valute 45~~~~~.15 €. Število znakov za vijugo (~), prikazanih v polju, je odvisno od števila praznih mest v polju v tabeli.

 %

V obliki niza ga uporabite za zadnji znak. Vrednost pomnoži s 100 in prikaže rezultat z znakom za odstotek na koncu.

E+, E-

– ali –

e+, e-

Prikaže vrednosti z znanstvenim (eksponentnim) zapisom. To možnost uporabite, kadar vnaprej določena znanstvena oblika ne zagotavlja dovolj prostora za vaše vrednosti. Z možnostjo E+ ali e+ prikažite vrednosti kot pozitivne eksponente, z možnostjo E- ali e- pa negativne eksponente. Te ograde morate uporabiti z drugimi znaki.

Recimo, da na primer v številskem polju uporabite obliko 0,000E+00 in nato vnesete 612345. Access prikaže 6,123E05. Access najprej zaokroži število decimalnih mest navzdol na tri (število ničel na desno ali levo od decimalnega ločila). Nato Access izračuna eksponentno vrednost iz števila števk, ki so na desno (ali levo, kar je odvisno od jezikovnih nastavitev) od decimalnega ločila v izvirni vrednosti. V tem primeru bi izvirna vrednost postavila »02223« (pet števk) na desno od decimalnega ločila. Zaradi tega Access prikaže 6,123E+05, prikazana vrednost pa je enaka 6,123 x 105.

[barva]

Uporabi barvo za vse vrednosti v delu oblike. Ime barve morate vključiti v oklepaje in uporabiti eno od teh imen: črna, modra, cijan, zelena, škrlatna, rdeča, rumena ali bela.

Opomba: Če želite podrobne informacije o ustvarjanju in uporabi oblike po meri, glejte Uporaba oblike po meri.

Oblike po meri za podatkovni tip »Datum/Čas«

Če vnaprej določene oblike, opisane v razdelku Vnaprej določene oblike za podatkovni tip »Datum/Čas« ne ustrezajo vašim zahtevam, lahko uporabite oblike po meri.

Če ne določite vnaprej določene oblike ali oblike po meri, Access uporabi obliko »Splošen datum« – dd/m/yyyy h:mm:ss (AM/PM).

Oblike po meri za polja »Datum/Čas« so lahko sestavljene iz dveh delov – enega za datume in drugega za čase – dela pa ločite s podpičjem. Znova lahko ustvarite na primer obliko splošnega datuma: dd/m/yyyy;h:nn:ss

Znak

Opis

Datumsko ločilo

Z njim nadzirate, kam Access postavi ločila za dneve, mesece in leta. Access uporablja ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows. Če želite več informacij o teh nastavitvah, glejte Kako področne nastavitve sistema Windows lahko vplivajo na način prikaza podatkov.

c

Prikaže splošno obliko datuma.

d ali dd

Dneve v mesecu prikaže kot eno- ali dvomestno število. Uporabite eno ogrado za enomestno število in dve ogradi za dvomestno.

ddd

Imena dni v tednu skrajša na tri črke.

Ponedeljek je na primer prikazan kot pon.

dddd

Vse dneve v tednu izpiše v celoti.

ddddd

Prikaže kratko obliko datuma.

dddddd

Prikaže dolgo obliko datuma.

w

Prikaže številko dneva v tednu.

Ponedeljek je na primer prikazan kot 2.

m ali mm

Prikaže mesece kot eno- ali dvomestno število.

mmm

Imena mesecev skrajša na tri črke.

Oktober je na primer prikazan kot okt.

mmmm

Imena mesecev izpiše v celoti.

q

Prikaže številko trenutnega koledarskega četrtletja (1-4).

Za datum v maju Access prikaže na primer število 2 kot vrednost četrtletja.

y

Prikaže dan v letu, 1-366.

yy

Prikaže zadnji dve števki leta.

Opomba: Priporočamo vnos in prikaz vseh štirih števk danega leta.

yyyy

Prikaže vse števke leta v obsegu od 0100 do 9999.

Časovno ločilo

Z njim nadzirate, kam Access postavi ločila za ure, minute in sekunde. Access uporablja ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah sistema Windows. Če želite več informacij o teh nastavitvah, glejte Kako področne nastavitve sistema Windows lahko vplivajo na način prikaza podatkov.

h ali hh

Prikaže uro kot eno- ali dvomestno število.

n ali nn

Prikaže minute kot eno- ali dvomestna števila.

s ali ss

Prikaže sekunde kot eno- ali dvomestna števila.

tttt

Prikaže dolgo obliko časa.

AM/PM

Prikaže 12-urne časovne vrednosti, ki jim sledi oznaka »AM« ali »PM«. Access nastavi te vrednosti na osnovi sistemske ure v računalniku.

A/P ali a/p

Prikaže 12-urne časovne vrednosti, ki jim sledi oznaka »A«, »P«, »a« ali »p«. Access nastavi te vrednosti na osnovi sistemske ure v računalniku.

AMPM

Prikaže 12-urne časovne vrednosti. Access uporablja oznake za dopoldanske in popoldanske čase, ki so določene v področnih nastavitvah sistema Windows. Če želite več informacij o teh nastavitvah, glejte Kako področne nastavitve sistema Windows lahko vplivajo na način prikaza podatkov.

Prazno mesto, + - $ ()

Uporabite, da po potrebi vstavite prazna mesta, matematične simbole (+ -), finančne simbole ($ ¥ £) in oklepaje kamor koli v oblike nizov. Če želite uporabiti druge splošne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite v dvojne narekovaje. Te znake lahko postavite kamor koli v obliko niza.

»Dobesedno besedilo«

V dvojne narekovaje vključite katero koli besedilo, ki naj bo prikazano uporabnikom.

\

Zahteva, da Access prikaže prvi naslednji znak. Če znak postavite v dvojne narekovaje, dosežete enak učinek.

*

Zahteva, da postane znak, ki sledi zvezdici (*), znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnjevanje praznih mest. Access po navadi prikaže besedilo kot poravnano na levo in zapolni katero koli območje desno od vrednosti s praznimi mesti. Znake za polnjenje lahko dodate kamor koli v obliko niza, ko pa to naredite, Access prazna mesta zapolni z določenim znakom.

[barva]

Uporabi barvo za vse vrednosti v delu oblike. Ime barve morate vključiti v oklepaje in uporabiti eno od teh imen: črna, modra, cijan, zelena, škrlatna, rdeča, rumena ali bela.

Na vrh strani

Uporaba oblike po meri

Obliko po meri lahko uporabite tako:

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Izberite polje, ki ga želite oblikovati, in na kartici Splošno kliknite celico ob polju Oblika.

 3. Vnesite obliko.

  Ne pozabite, da je vrsta oblike, ki jo lahko vnesete, odvisna od podatkovnega tipa, nastavljenega v polju, ki ste ga izbrali v 2. koraku.

 4. Če želite shraniti delo, pritisnite tipki CTRL+S.

Če ste uporabili obliko po meri za polje »Besedilo« ali »Zapisek«, preskusite obliko. V nadaljevanju je navedenih nekaj načinov preskušanja:

 • Vnesite vrednosti z velikimi ali malimi črkami in si oglejte, kako oblika obravnava podatke. Ali so rezultati smiselni?

 • Vnesite vrednosti, ki so daljše ali krajše, kot pričakujete (z ločili in brez njih), in si oglejte način delovanja oblike. Ali oblika doda neželena prazna mesta, začetne ali končne presledke ali nepričakovane znake?

 • Vnesite niz dolžine nič ali ničelno vrednost in si oglejte, ali ste z rezultatom zadovoljni.

Ko za polje »Število« uporabite obliko po meri, lahko preskusite obliko tako, da naredite nekaj ali vse od tega:

 • Vnesite vrednosti brez ločil za tisočice ali decimalnih ločil in si oglejte, kako oblika obravnava podatke. Ali oblika postavi ločila na prava mesta?

 • Vnesite vrednosti, ki so daljše ali krajše, kot pričakujete (z ločili in brez njih), in si oglejte način delovanja oblike. Ali oblika doda neželena prazna mesta ali začetne ali končne ničle?

 • V obliko, ki ste jo želeli uporabiti za pozitivne ali negativne vrednosti, vnesite nič ali ničelno vrednost in si oglejte, ali ste zadovoljni z rezultatom.

Na vrh strani

Uporaba obogatenega besedila

Če imate Podatkovni tip »Memo«, lahko polje nastavite tako, da podpira obogateno besedilo. Najprej nastavite polja v tabeli, ki jih želite oblikovati, na podatkovni tip »Zapisek« in spremenite lastnost Oblika besedila iz možnosti Navadno besedilo v Obogateno besedilo.

Krepko pisavo lahko na primer uporabite za nekaj besedila ali celotno besedilo ali spremenite barve besedila. Obogateno besedilo lahko uporabite za podatke v tabelah in naborih rezultatov poizvedbe. Obogateno besedilo lahko uporabite tudi za podatke v katerem koli polju z besedilom, ki ga vežete na polja »Zapisek«.

Podatke oblikujete z orodji za oblikovanje, ki so na voljo tudi v drugih Microsoft Officeovih programih, kot sta Word in PowerPoint.

Podoba Accessovega traku

Podoba Accessovega traku

Če želite omogočiti obogateno besedilo za obstoječo tabelo s podatki, boste morda za polje »Zapisek« morali izklopiti lastnost Samo dodaj. Lastnost Samo dodaj morate izklopiti tudi, če besedilo v polju »Zapisek« izgine, ko pokažete nanj.

Kako izklopim lastnost Samo dodaj

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Izberite polje »Zapisek«, ki ga želite spremeniti, in se v razdelku Lastnosti polja na kartici Splošno pomaknite do polja z lastnostjo Samo dodaj.

 3. Kliknite celico ob polju z lastnostjo Samo dodaj in nato na seznamu kliknite Ne.

V nadaljevanju je opisano, kako omogočite obogateno besedilo za polje »Zapisek« in kako oblikujete del zapisa ali celoten zapis. Ta postopek velja za datoteke zbirk podatkov v oblikah zapisa datotek .accdb in .mdb. Ta postopek ne velja za Accessove projekte (datoteke .adp) ali strani za dostop do podatkov.

 1. Odprite tabelo v pogledu načrta.

 2. Izberite polje »Zapisek«, v katerem želite omogočiti obogateno besedilo.

 3. V razdelku Lastnosti polja kliknite jeziček Splošno. V celici ob možnosti Oblika besedila izberite Obogateno besedilo.

 4. Če se prikaže sporočilo, kliknite Da, da ga zaprete, in nato shranite tabelo.

 5. Preklopite na pogled podatkovnega lista in vnesite nekaj besedila v polje »Zapisek«.

 6. Če želite uporabiti obogateno besedilo, izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 7. Če želite uporabiti želeno oblikovanje, na kartici Osnovno uporabite kontrolnike v skupini Pisava.

  Med oblike, ki jih lahko uporabite, sodijo velikost pisave, uporaba krepkega besedila in uporaba barve za izbrano besedilo.

Ukaze za lastnost oblike obogatenega besedila lahko uporabite v pogled obrazca, Pogled podatkovnega lista, Podatkovni tip »numeric«predogled postavitve in pogled načrta.

Če ne uporabljate miške ali druge kazalne naprave, lahko s pritiskom tipke ALT premaknete fokus na kartico Osnovno ali trak, ki je del uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent. S puščičnimi tipkami se lahko pomaknete na kartico, v skupino ali kontrolnik. Ko izberete kontrolnik, pritisnite tipko ENTER, da naredite spremembe.

Na vrh strani

Uporaba oblike prikaza v vnosni maski

Določite lahko vnosno masko in nato za iste podatke uporabite ločeno obliko prikaza. Določite lahko na primer vnosno masko, ki od uporabnikov zahteva vnos datumov v evropski obliki zapisa, kot je je na primer YYYY.MM.DD, vendar pa lahko uporabite obliko prikaza, ki popolnoma preuredi leto, mesec in dan. Oblika prikaza skrajšanega datuma na primer prikaže datume kot DD-MMM-YYYY ali 24-avg-2006, ne glede na to, kako ste vnosno masko prvotno nastavili. Če ste za polje v tabeli določili vnosno masko in obliko, je vnosna maska prikazana, ko je polje v fokusu, oblika pa je prikazana, kadar je fokus v drugem polju.

Na spodnji sliki je maska za datum uporabljena za polje »Datum računa«, oblika Dolga oblika datuma pa za lastnost polja Oblika.

V pogledu podatkovnega lista mora uporabnik zaradi vnosne maske »Kratka oblika datuma« v polje »Datum računa« vnesti vrednost v obliki 30.04.2007, ko pa je fokus v drugem polju, je datum prikazan v obliki Dolga oblika datuma, 30. april 2007, ker je lastnost polja Oblika nastavljena na možnost Dolga oblika datuma.

Če ste določili vnosno masko, vendar ne oblike, Access za prikaz podatkov uporabi obliko vnosne maske. Vnosne maske in oblike prikaza se včasih lahko med seboj ovirajo. V naslednjem primeru je bil niz (&&&) @@@-@@@ v polje, v katerem je vnosna maska, nastavljena na možnost »Telefonska številka«, vnesen kot lastnost Oblika.

Pri ogledu polja v pogledu podatkovnega lista prikaže Access to obliko.

Če uporabite obliko prikaza v polju z vnosno masko, uporabi Access nastavitev vnosne maske, ko dodajate ali urejate zapise, in nato uporabi obliko prikaza, ko shranite zapis.

Če želite več informacij o določanju vnosne maske, kliknite polje z lastnostjo Vnosna maska in pritisnite tipko F1 ali si oglejte informacije o ustvarjanju vnosnih mask, tako da sledite povezavam v razdelku Glejte tudi tega članka.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×