Oblikovanje datuma, časa ali števila

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Opomba : Nekatere možnosti, opisane v tem članku veljajo le, ko izberete angleščina (Združene države) na seznamu jezik v Obliko zapisa datuma, Oblika zapisa časaali Oblika datuma in časa pogovornih oken.

V Microsoft Office InfoPathu lahko v predlogi obrazca dodate oblikovanje podatkov v polje z besedilom, polje z izrazom in kontrolnike za izbirnike datumov in tako določite, kako bodo prikazani datumi, časi in števila, ko jih uporabniki vnesejo v obrazce, ki temeljijo na vaši predlogi obrazca.

V tem članku

Pregled oblikovanje podatkov

Pomisleki o združljivosti

Določite obliko zapisa datuma ali časa

Določite število decimalnih mest

Spreminjanje načina prikaza negativnih števil

Dodajanje ali odstranjevanje oblikovanja odstotka števila

Dodajanje ali odstranjevanje simbol za združevanje števk v število

Dodajanje ali odstranjevanje valutnega simbola

Pregled oblikovanje podatkov

Uporabite lahko podatke, oblikovanje, če želite določiti, kako podatki prikazani, ko uporabnik vnos podatkov v polje z besedilom, polja z izrazom ali kontrolniki izbirnika datuma. Ni mogoče uporabiti z drugimi vrstami kontrolnikov za oblikovanje podatkov. Na primer tako, da dodate podatke, oblikovanje kontrolnika, lahko pomaga zagotoviti, da:

 • Datumi, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolniku izbirnika datuma so obliki dd/mm/ll, na primer 03/14/07.

 • Čas, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik polja z besedilom so obliki 00:00:00, na primer 09:46:55.

Ko uporabite podatke, oblikovanje kontrolnika, lahko izberete s seznama vnaprej določene oblike zapisa, ki se razlikujejo glede na to ali delate z besedilom, polja z izrazom ali kontrolniki izbirnika datuma. Oblikovanje podatkov je podprto le za določene vrste podatkov za te kontrolnike.

Na primer, če dodate kontrolnik polja z besedilom v predlogo obrazca, lahko izbirate med več različnih podatkovnih tipov za kontrolnik, vključno z besedilom, celega števila, decimalna, datum, ura in datum in čas. Toda, če želite določiti oblikovanje podatkov za to polje nadzor besedila, lahko izbirate med le na celo število, decimalno, datum, čas in datum in čas oblik, zato, ker so le podatkovni tipi za kontrolnik polja z besedilom, ki podpirajo oblikovanje podatkov.

Podatkovni tipi, oblike povezanih podatkov in kontrolnikov, ki jih podpirajo

V spodnji tabeli je seznam podatkovnih tipov v InfoPathu, da podpora za oblikovanje podatkov, podatkov oblikovati možnosti za te vrste podatkov in kontrolnikov, ki jih podpirajo.

Podatkovni tipi

Na voljo podatkov oblike

Podprti v teh kontrolnikov

Celo število

 • Brez

 • Število

 • Valuta

 • Polje z besedilom

 • Polje z izrazom

Decimalno

 • Brez

 • Število

 • Odstotek

 • Valuta

 • Polje z besedilom

 • Polje z izrazom

Datum

 • Brez

 • 3/14/2007 *

 • Sreda, 14 marec 2007 *

 • Marca 2007 *

 • Sreda, marec 14, 2007

 • 14 marec 2007

 • Sreda, 14 marec 2007

 • 14 marec 2007

 • 14/3/2007

 • 3/14/07

 • 14/03/07

 • 14/03/2007

 • 03/07/14

 • 2007-03-14

 • 14-Mar-07

 • Marec, 2007

 • Polje z besedilom

 • Polje z izrazom

 • izbirnik datuma,

Čas

 • Brez

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Polje z besedilom

 • Polje z izrazom

 • izbirnik datuma,

Datum in čas

Ko uporabite podatkovni tip datum in čas v kontrolnik, lahko nastavite iste podatke oblike zapisa, ki bi nastavite za oblike zapisa datuma in časa zapisa posebej. Na primer, lahko nastavite želeno obliko datuma kot 14 marec 2007 in oblika časa kot 9:46.

 • Polje z besedilom

 • Polje z izrazom

 • izbirnik datuma,

Opombe : 

 • Oblike zapisa podatkov, ki imajo zvezdico, bodo posodobljeni odražajo trenutno obliki, ki jo je uporabnik sistemske nastavitve.

 • Če izberete območne nastavitve, ki niso angleščina (Združene države), nekatere oblike datuma bo na voljo, ko uporabniki izpolnjevanje obrazcev z uporabo spletnega brskalnika. Na primer oblike zapisa datuma 14-mars-01 ni podprta v jeziku francoščina (Belgija).

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Ko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, niso na voljo nekaj možnosti za oblikovanje podatkov.

Na vrh strani

Določite obliko zapisa datuma ali časa

Čeprav oblikovanje podatkov lahko določite za več podatkovnih tipov, lahko določite način prikaza datumov in časov samo za tiste kontrolnike z izbirniki datumov, kontrolnike za polje z besedilom ali kontrolnike za polje z izrazom, ki imajo podatkovni tip datum, čas ali datum in čas.

Opomba : Ko načrtujete predlogo obrazca v InfoPathu, lahko izberete določen združljivostni način za načrtovanje predloge obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom objavljene v strežniku nameščen InfoPath Forms Services, in nato omogočena za brskalnik, obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca si lahko ogledate v spletnem brskalniku. Predloge obrazca, združljiva z brskalnikom, ne podpira prikaz datuma in ure v istem kontrolniku. Če želite prikazati datum in čas v dveh različnih kontrolnikih, ki se nanašajo na postopek »Prikaz datuma in časa v različnih kontrolnikih« na koncu tega postopka.

 1. Dvokliknite izbirnik datuma, polje z besedilom ali polje z izrazom, čigar podatke želite oblikovati.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če delate s kontrolnikom polja z besedilom ali kontrolnikom izbirnika datuma, kliknite jeziček Podatki.

  • Če delate s kontrolnikom polja z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Za kontrolnik za polje z besedilom ali kontrolnik za izbirnik datuma se prepričajte, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

  • Za kontrolnik za polje z izrazom se prepričajte, ali je na seznamu Oblikuj kot prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

 4. V pogovornem oknu oblika zapisa za vrste podatkov naredite nekaj od tega:

  • Če želite oblikovati kontrolnik tako, da bo prikazal samo datum, na seznamu Način prikaza datuma izberite želeni slog prikaza.

  • Če želite oblikovati kontrolnik tako, da bo prikazal samo čas, na seznamu Način prikaza časa izberite želeni slog prikaza.

  • Če želite oblikovati kontrolnik tako, da bo prikazal tako datum kot tdu čas, na seznamu Način prikaza datuma izberite želeni slog prikaza datuma, nato pa na seznamu Način prikaza časa izberite še želeni slog prikaza časa.

   Opomba : Prikaz slogi, ki imajo zvezdico bodo posodobljeni odražajo trenutno obliki, ki jo je uporabnik sistemske nastavitve.

 5. Če želite spremeniti področne nastavitve datuma in časa, na seznamu Področna nastavitev kliknite želeno državo ali regijo.

Predloge obrazcev, združljive z brskalnikom, ne podpirajo prikaza datuma in časa v istem kontrolniku. Datum in čas v ločenih kontrolnikih prikažete po naslednjem postopku:

Prikaz datuma in časa v različnih kontrolnikih

Preden začnete, se prepričajte, ali predloga obrazca vsebuje dva kontrolnika in ali sta oba kontrolnika vezana na isto polje v viru podatkov.

 1. Dvokliknite kontrolnik izbirnika datuma, polja z besedilom ali polja z izrazom, ki ga želite uporabiti za prikaz datuma.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če delate s kontrolnikom polja z besedilom ali kontrolnikom izbirnika datuma, kliknite jeziček Podatki.

  • Če delate s kontrolnikom polja z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Prepričajte se, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazana vrsta podatkov Datum in čas in nato kliknite Oblika.

 4. V pogovornem oknu Oblika datuma in časa na seznamu Način prikaza datuma kliknite želeni slog prikaza.

 5. Na seznamu Način prikaza časa kliknite (Ne prikaži časa).

 6. Dvakrat kliknite V redu.

 7. V predlogi obrazca dvokliknite kontrolnik izbirnika datuma, polja z besedilom ali polja z izrazom, ki ga želite uporabiti za prikaz časa.

 8. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če delate s kontrolnikom polja z besedilom ali kontrolnikom izbirnika datuma, kliknite jeziček Podatki.

  • Če delate s kontrolnikom polja z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 9. Prepričajte se, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazana vrsta podatkov »Datum in čas«, in kliknite Oblika.

 10. V pogovornem oknu Oblika datuma in časa na seznamu Način prikaza datuma kliknite (Ne prikaži datuma).

 11. Na seznamu Način prikaza časa kliknite želeni slog prikaza.

 12. Če želite spremeniti področne nastavitve datuma in časa, na seznamu Področna nastavitev kliknite želeno državo ali regijo.

  Opomba : Če ne izberete področne nastavitve »angleščina (Združene države)«, nekatere oblike datuma niso na voljo, ko uporabniki obrazce izpolnjujejo s spletnim brskalnikom. Oblika datuma »14-mars-01« na primer ni podprta v področni nastavitvi »francoščina (Belgija«). Če želite preprečiti uporabo nepodprte oblike datuma, zaženite preverjevalnik združljivosti, preden objavite predlogo obrazca.

Na vrh strani

Določite število decimalnih mest

Število prikazanih decimalnih mest lahko določite samo za tiste kontrolnike za polja z besedilom, ki imajo podatkovni tip decimalke, ali za tiste kontrolnike za polje z izrazom, ki so oblikovani kot decimalke. Sprememba števila decimalnih mest vpliva samo na prikazane vrednosti, vendar ne na vrednosti, shranjene v viru podatkov.

 1. Dvokliknite kontrolnik za polje z besedilom ali kontrolnik za polje z izrazom, čigar podatke želite oblikovati.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z besedilom, kliknite jeziček Podatki.

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Za polje z besedilom se prepričajte, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

  • Zagotovite, da seznam Oblikuj kot prikaže ustrezen podatkovni tip za polje z izrazom, in nato kliknite Oblika.

 4. V razdelku Dodatne možnosti na seznamu Decimalna mesta naredite nekaj od tega:

  • Če želite prikazati določeno število decimalnih mest, izberite želeno število decimalnih mest.

  • Če želite prikazati toliko decimalnih mest, kolikor jih uporabnik vnese v kontrolnik, kliknite Samodejno.

Na vrh strani

Spreminjanje načina prikaza negativnih števil

Način prikaza negativnih števil lahko določite samo za kontrolnike za polje z besedilom, ki imajo podatkovni tip decimalnega ali celega števila, ali za kontrolnike za polje z izrazom, ki so oblikovana kot decimalno ali celo število.

 1. Dvokliknite kontrolnik za polje z besedilom ali kontrolnik za polje z izrazom, čigar podatke želite oblikovati.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z besedilom, kliknite jeziček Podatki.

  • Če delate s kontrolnikom polja z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Za polje z besedilom se prepričajte, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

  • Zagotovite, da seznam Oblikuj kot prikaže ustrezen podatkovni tip za polje z izrazom, in nato kliknite Oblika.

 4. V razdelku Dodatne možnosti na seznamu Način prikaza negativnih številk izberite želeni način prikaza.

Na vrh strani

Dodajanje ali odstranjevanje oblikovanja odstotka števila

Kontrolnik za polje z besedilo ali kontrolnik za polje z izrazom lahko oblikujete tako, da so števila, ki jih vnesejo uporabniki, prikazana kot odstotki. To oblikovanje vpliva tako na način prikaza vrednosti v obrazcu kot tudi na način shranjevanja vrednosti. To pomeni, da bo program obravnaval vse vrednosti, ki jih vnesete v kontrolnik z oblikovanjem odstotka, kot odstotke.

Opombe : 

 • InfoPath ne doda simbola za odstotek števila, ki so oblikovana kot odstotki. Če želite dodati znakom za odstotek oznaka kontrolnika, kliknite, kjer želite, da želite vstaviti simbol odstotek in vnesite %.

 • Oblikovanje odstotka lahko dodate samo kontrolnikom za polje z besedilom, ki imajo podatkovni tip za decimalna števila, ali kontrolnikom za polje z izrazom, ki so oblikovana kot decimalna števila.

 1. Dvokliknite kontrolnik za polje z besedilom ali kontrolnik za polje z izrazom, čigar podatke želite oblikovati.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z besedilom, kliknite jeziček Podatki.

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Za polje z besedilom se prepričajte, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

  • Zagotovite, da seznam Oblikuj kot prikaže ustrezen podatkovni tip za polje z izrazom, in nato kliknite Oblika.

 4. V pogovornem oknu Oblika decimalnih števil naredite nekaj od tega:

  • Če želite oblikovati število kot odstotek, kliknite Odstotek.

  • Če želite odstraniti oblikovanje odstotka, kliknite Število.

Na vrh strani

Dodajanje ali odstranjevanje simbol za združevanje števk v število

Simbol za združevanje števk lahko dodate samo tistim kontrolnikom za polje z besedilom, ki imajo podatkovni tip za celo ali decimalno število, ali kontrolnikom za polje z izrazom, ki so oblikovana kot decimalna ali cela števila. Ločilo glede na izbrani jezik lahko ločuje več ali manj kot tri števke. Dodajanje in odstranjevanje simbola za združevanje števk vpliva samo na prikazane vrednosti, vendar ne na vrednosti, shranjene v viru podatkov.

 1. Dvokliknite kontrolnik za polje z besedilom ali kontrolnik za polje z izrazom, čigar podatke želite oblikovati.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z besedilom, kliknite jeziček Podatki.

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Za polje z besedilom se prepričajte, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

  • Zagotovite, da seznam Oblikuj kot prikaže ustrezen podatkovni tip za polje z izrazom, in nato kliknite Oblika.

 4. V pogovornem oknu Oblika podatkovnega tipa naredite nekaj od tega:

  • Če želite številu dodati simbol za združevanje števk, v razdelku Dodatne možnosti potrdite polje Uporabi simbol za združevanje števk.

  • Če želite iz števila odstraniti simbol za združevanje števk, v razdelku Dodatne možnosti počistite polje Uporabi simbol za združevanje števk.

Na vrh strani

Dodajanje ali odstranjevanje valutnega simbola

Valutne simbole lahko dodate samo kontrolnikom za polje z besedilom, ki imajo podatkovni tip decimalnega ali celega števila, ali kontrolnikom za polje z izrazom, ki so oblikovani kot decimalna ali cela števila. Dodajanje ali odstranjevanje valutnih simbolov vpliva samo na prikazano vrednost, vendar ne na vrednost, ki je shranjena v viru podatkov.

 1. Dvokliknite kontrolnik za polje z besedilom ali kontrolnik za polje z izrazom, čigar podatke želite oblikovati.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika naredite nekaj od tega:

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z besedilom, kliknite jeziček Podatki.

  • Če uporabljate kontrolnik za polje z izrazom, kliknite jeziček Splošno.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Za polje z besedilom se prepričajte, ali je na seznamu Podatkovni tip prikazan ustrezen podatkovni tip in nato kliknite Oblika.

  • Zagotovite, da seznam Oblikuj kot prikaže ustrezen podatkovni tip za polje z izrazom, in nato kliknite Oblika.

 4. V pogovornem oknu Oblika podatkovnega tipa naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati valutni simbol, kliknite Valuta, nato pa na seznamu Valuta izberite vrsto valute, ki jo želite prikazati.

  • Če želite odstraniti valutni simbol, kliknite Število.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×