Oblika zapisa grafičnih datotek in grafičnih filtrov

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko vstavite sliko iz datoteke v publikaciji, lahko iz številnih priljubljenih grafičnih datotek, vključno z bitne slike, optično prebrane slike in fotografije. Za nekatere od teh oblik zapisa grafike, morate uporabiti ločenih grafičnih filtrov, ko vstavite sliko. Če ne morete vstaviti določen grafični obliki zapisa, lahko poskusite namestitevali preskušanje in vnovična namestitev Grafični filter.

Oblike zapisa datoteke, ki ne zahtevajo grafičnega filtra

Če želite vstaviti te oblike zapisa grafične datoteke neposredno v publikacijo, ni treba namestiti ločenega grafičnega filtra:

GIF (Graphics Interchange Format) (.gif, .gfa)

Filter GIF (The Graphics Interchange Format) (Gifimp32.flt) podpira različice oblike zapisa datoteke GIF87a (tudi prepletanje) in GIF89a (tudi prepletanje in prosojnost).

Filter GIF uvozi samo prvo podobo datoteke GIF z več podobami.

Opomba : 

 • Če želite uvoziti in izvoziti datoteke GIF ali shraniti publikacijo s podobami GIF kot spletno stran (*.htm or *.html), ne potrebujete filtra GIF.

 • Če želite v publikacijo vstaviti animirane podobe GIF, ne potrebujete filtra GIF. Ko shranite publikacijo z animirano podobo GIF kot spletno stran, se animacija ohrani. Ni mogoče izvršiti določenih operacij urejanja – na primer obrezovanja ali spreminjanja polnila, obrobe ali sence – na animirani podobi GIF. Naredite te spremembe v animiranem programu za urejanje GIF in nato znova vstavite datoteko.

Datoteka za izmenjavo JPEG (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Grafični filter JPEG (Joint Photographic Experts Group) (Jpegim32.flt) podpira datoteko za izmenjavo JPEG (File Interchange Format) različica 6.0. Filter podpira datoteke CMYK (cijan, magenta, rumena, črna) JPEG.

Ne podpira datotek oblike JPEG Tagged Interchange Format (JTIF).

Opomba : Če želite v publikacijo vstaviti datoteko JPEG iz organizatorja izrezkov, morate imeti nameščen filter JPEG.

Bitna slika Microsoft Windows (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Grafični filter za bitne slike sistema Windows (Bmpimp32.flt) podpira bitne slike za Windows in OS/2, bitne slike Run Length Encoded (RLE) in od naprav neodvisne bitne slike (device-independent bitmaps (DIB)).

Portable Network Graphics (.png)

Filter PNG (Png32.flt) podpira obliko zapisa PNG.

Tagged Image File Format (.tiff)

Tagged Image File Format (.tif, .tiff) Grafični filter (Tiffim32.flt) podpira vse vrste podob in stiskanja, ki ustrezajo TIFF Specification pregleda 5.0 in 6.0, Part1: Baseline TIFF. Te vrste vključujejo enobarvne, sivine, barvno paleto in polno barve RGB slike. Filter obravnava en 8-bitno alfa kanala shranjena z RGB barvno sliko. TIFF filter podpira tudi pripone TIFF za CMYK slike.

Pri datoteki TIFF z več podobami (poddatotekami) se uvozi samo prva podoba.

Izboljšana datoteka Windows (.emf)

Grafični filter za izboljšane metadatoteke (Emfimp32.flt) pretvarja izboljšane metadatoteke (.emf) v metadatoteke sistema Windows (.wmf).

Metadatoteka za Windows (.wmf)

Grafični filter za metadatoteke za Windows (Wmfimp32.flt) podpira obliko metadatoteke za Windows.

Oblike zapisa datoteke, ki zahtevajo grafični filter

Če želite vstaviti te oblike zapisa grafične datoteke neposredno v publikacijo, namestite grafični filter:

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Grafični filter CGM (Computer Graphics Metafile) (Cgmimp32.flt) podpira različico 1 CGM 1992. Filter obdela vsa tri kodiranja, tolmači in podpira vse elemente ter ustrezno obdela vse veljavne grafične datoteke .cgm.

Veliki industrijski profili ATA (Air Transport Association) in CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) so v celoti podprti s filtrom Computer Graphics Metafile. Filter je overovljeno združljiv z ATA in CALS na podlagi preskusov, ki jih je vodil ameriški državni inštitut za standarde in tehnologijo - National Institute of Standards and Technology (NIST).

Če ste filter namestili med namestitvenim postopkom, so nameščene te datoteke: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg in Cgmimp32.hlp.

Filter ima tole omejitev: različice 2, 3 in 4 programa CGM 1992 niso podprte.

CorelDRAW (.cdr)

Grafični filter CorelDRAW (Cdrimp32.flt) podpira datoteke .cdr, .cdt, .cmx in .pat iz programa CorelDRAW, od različice 3.0 do 9.0.

Filter ima tile omejitvi:

 • Predmetna in PostScriptna polnila tekstur so nadomeščena s polnimi sivimi polnili.

 • Stopenjska polnila so razdeljena v enobarvne trakove.

 • Ni podpore za:

  • Nastavitve CorelDRAW, na primer velikost strani in usmerjenost, enote, mreža in smernice

  • Leče in dodatno oblikovani izrezki

  • Strani, plasti in skupin

  • OLE predmetov

  • Zasukano bitne slike

  • Vektorska polnila

  • Več območje odstavek besedila

Encapsulated PostScript (.eps)

Grafični filter vdelane PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) podpira specifikacije Adobe Systems vdelane PostScript do različice 3.0. Filter podpira podobe .EPS iz Tagged Image File Format (.tif, .tiff) in Windows metadatoteka (.wmf) vdelane predoglede.

Če ima grafična datoteka EPS vdelan predogled TIFF ali metadatoteke Windows, se na zaslonu pojavi predstavitev podobe. Kakovost predogleda je odvisna od ločljivosti podobe TIFF ali metadatoteke Windows, ki je vdelana v datoteki EPS, ko jo ustvarite. Nizke, srednje in visoke ločljivosti so običajno na voljo za ustvarjanje datoteke EPS. Višja je ločljivost podobe predogleda, večja bo velikost datoteke EPS. Ker so takšni predogledi prvotno namenjeni za razvrščanje podob na strani, je ločljivost pogosto nizka. Predogled z visoko ločljivostjo ni nujno potreben, ker ga program zavrže, ko tiskate datoteko EPS s tiskalnikom PostScript.

Če vdelan predogled TIFF ali metadatoteka Windows ni vključena v grafiko EPS, ki jo uvozite, grafika prikaže sporočilo namesto predogleda grafike v publikaciji. Vendar je s tiskalnikom PostScript grafika ustrezno natisnjena. Če tiskate grafiko EPS s tiskalnikom, ki ni PostScript, je podoba predogleda natisnjena, kot se pojavi na zaslonu.

Grafike oblike EPS so načrtovane za tiskanje s tiskalnikom, ki podpira PostScript.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Grafični filter Macintosh PICT (Pictim32.flt) se uporablja za uvoz grafik Macintosh PICT. Preimenujte datoteke Macintosh PICT s pripono .pct, ko jih kopirate v računalnik s programom Microsoft Windows, da lahko Microsoft Office za Windows prepozna datoteke kot grafike PICT. Če imate na primer grafično datoteko »Balon« v programu Macintosh, datoteko preimenujte v Balon.pct, preden datoteko vstavite v datoteko za Windows.

Stisnjen Macintosh PICT (.pcz)

Datoteke Macintosh PCZ program najprej raztegne in nato uvozi z grafičnim filtrom Macintosh PICT (Pictim32.flt).

WordPerfect grafike (.wpg)

Filter za uvoz datotek WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) podpira WordPerfect Graphics različic 1.0, 1.0e in 2.0, kar ustreza programu WordPerfect različice 6.x in njegovim prejšnjim različicam. Pri slikah .wpg, ki so ustvarjene v programu DrawPerfect, je velikost okvira slike enaka velikosti zaslona.

Filter ima tile omejitvi:

 • PostScriptove informacije se izgubijo v podobah enkapsuliranega PostScripta, ki so vdelane v datotekah WordPerfectovih grafik.

 • Datoteke WordPerfect Graphics z velikimi vdelanimi bitnimi slikami se morda ne bodo pojavile pravilno v računalnikih z video gonilniki Mach series proizvajalca ATI. Če menite, da imate to težavo, poskusite izvesti namestitveni program programa Microsoft Windows in spremeniti video gonilnik na gonilnike 8514/a, ki so dobavljeni s programom Windows.

Nameščanje grafičnega filtra

Če niste namestili potrebnega filtra, ko ste v računalnik namestili program Microsoft TE000130395, lahko dodate grafični filter.

Če ste Publisherja izvirno namestili iz omrežnega datotečnega strežnika ali mape v skupni rabi, namestite ali odstranite komponente s tega mesta. Če ste Publisherja namestili s CD-ROM-a in ste medtem gonilnik CD-ROM preslikali v novo črko pogona, znova namestite Publisherja s CD-ROM-a. Če izvajate Publisherja s CD-ROM-a, odstranite Publisherja in ga znova namestite s CD-ROM-a.

 1. Zaprite vse programe.

 2. Na nadzorni plošči programa Windows dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če ste Officeov program namestili kot del zbirke Microsoft Office, v polju Trenutno nameščeni programi kliknite Microsoft Office in nato kliknite gumb Spremeni.

  • Če ste Officeov program namestili samostojno, kliknite ime programa v polju Trenutno nameščeni programi in nato kliknite gumb Spremeni.

 4. V pogovornem oknu Možnosti vzdrževalnega načina izberite možnost Dodaj ali odstrani funkcije in nato kliknite Naprej.

 5. V pogovornem oknu Namestitev po meri potrdite potrditveno polje Izberi dodatno prilagajanje programov in nato kliknite Naprej.

 6. V pogovornem oknu Dodatno prilagajanje kliknite znak plus (+) ob Skupne funkcije zbirke Office, Pretvorniki in filtri in še ob Grafični filtri.

 7. Kliknite puščico ob filtru, ki ga želite namestiti, in nato kliknite Zaženi iz računalnika.

 8. V pogovornem oknu Dodatno prilagajanje kliknite Posodobi.

Opomba : Publisher ne podpira odpiranje tisk vmesnika OPI za uvoz ali izvoz povezane slike.

Vstavljanje slike v publikacijo

 1. Odprite ali ustvarite publikacijo, ki ji želite dodati sliko.

 2. V orodni vrstici Predmeti kliknite Okvir slike Button Image in nato še Slika iz datoteke.

 3. Povlecite miško diagonalno, dokler okvir slike ne doseže želene velikosti.

 4. V pogovornem oknu Vstavi sliko poiščite mapo, ki vsebuje sliko, ki jo želite vstaviti, in nato kliknite datoteko s sliko.

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite vdelati sliko, kliknite Vstavi.

  • Če želite sliko povezati s slikovno datoteko na računalnikovem trdem disku, kliknite puščico ob Vstavi in nato še Poveži z datoteko.

Odpravljanje napak med vstavljanjem grafik

Če imate težave med vstavljanjem grafike v eni od oblik zapisa datoteke, ki zahtevajo filter, ustrezni grafični filter morda ni nameščen v ustrezni mapi ali pa je prišlo do poškodbe filtra. Grafični filtri so shranjeni kot datoteke na C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Poleg grafičnih filtrov je zaradi preskušanja filtrov nameščenih tudi nekaj vzorčnih grafičnih podob.

Preskušanje grafičnega filtra

Če želite preskusiti grafični filter, naredite to:

 1. Ustvarite prazno publikacijo, ki je ni treba shraniti.

 2. V orodni vrstici Predmeti kliknite Okvir slike Button Image in nato še Slika iz datoteke.

 3. Povlecite miško diagonalno, dokler okvir slike ne doseže želene velikosti.

 4. V pogovornem oknu Vstavi sliko poiščite mapo C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Dvokliknite grafično podobo za filter, ki ga želite preskušati, na primer Ms.tif.

Če je poskusna podoba pravilno vstavljena, je morda prišlo do težave z grafično podobo, ki jo želite vstaviti.

Če poskusna podoba ni bila pravilno vstavljena, je morda prišlo do težave z grafičnim filtrom za to obliko zapisa podobe.

Vnovično nameščanje grafičnega filtra

Če želite znova namestiti grafični filter, naredite to:

 1. Brskajte do mape C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt in preimenujte ustrezno datoteko grafičnega filtra. Preimenujte na primer datoteko grafičnega filtra CorelDRAW (Cdrimp32.flt) v Cdrimp32.old.

 2. V meniju Pomoč kliknite Zaznaj in popravi.

  Če želite obnoviti bližnjice programa v meniju Start programa Windows, poskrbite, da je potrjeno polje Med popravljanjem obnovi bližnjice.

 3. Kliknite Začetek.

Opomba : 

 • S tem postopkom je mogoče odkriti in odpraviti težave, na primer manjkajoče datoteke in nastavitve registra, ki so povezane z vsemi nameščenimi Microsoft Officeovimi programi. Osebne datoteke, na primer publikacije ali dokumenti, niso popravljene.

 • Če ukaz Zaznaj in popravi ne odpravi težave, boste morda morali znova namestiti Publisherja.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×