Nastavitev uporabniških možnosti za trenutno zbirko podatkov z osrednjega mesta

Če želite prilagoditi več uporabniških nastavitev, na primer način prikaza oken predmetov, omogočiti bližnjice na tipkovnici in samodejne možnosti popravkov za zbirko podatkov programa Microsoft Access 2010, ki je trenutno odprta, uporabite možnosti v kategoriji Trenutna zbirka podatkov. Te možnosti lahko nastavite iz programa Access 2010 v načinu odjemalca.

Kaj sta način odjemalca in spletni način?

Način odjemalca    Način odjemalca je način, ki se uporablja za ustvarjanje standardnih Accessovih programov. V tem načinu so vse standardne funkcije (kontrolniki, podatkovni tipi, dejanja makrov, lastnosti itd.) na voljo za uporabo. Ko s programom Access 2010 odprete program zbirke podatkov, ki je bil ustvarjen s starejšo različico Accessa, se Access 2010 odpre v načinu odjemalca.

Spletni način    Spletni način je način, ki se uporablja za ustvarjanje Accessovih spletnih programov. V tem načinu so okolja za načrtovanje obrazcev, tabel, poizvedb in drugega konfigurirana tako, da lahko dodate le lastnosti, ki so združljive s spletom.

Opomba : Če želite opraviti te spremembe, morate imeti zbirko podatkov odprto, nekatere spremembe nastavitev pa se uporabijo le, ko zbirko podatkov zaprete in jo znova odprete.

Kaj želite narediti?

Prilagajanje možnosti za trenutno zbirko podatkov

Izbiranje nastavitev prikaza oken predmetov

Omogočanje uporabe Accessovih bližnjic na tipkovnici

Nastavite možnosti upravljanja datotek za trenutno zbirko podatkov

Izbiranje možnosti krmarjenja za trenutno zbirko podatkov

Nastavitev možnosti sledenja in popravljanja imen polj v trenutni zbirki podatkov

Nastavljanje možnosti filtra za trenutno zbirko podatkov

Prilagajanje možnosti za trenutno zbirko podatkov

Nekatere funkcije, ki jih lahko hitro prilagodite trenutnemu programu ali zbirki podatkov, vključujejo, kako sta prikazana ime in logotip programa, kako so prikazana okna predmetov in upravljanje datotek.

  1. V trenutno odprti zbirki podatkov Kliknite zavihek Datoteka.

  2. kliknite Možnosti in izberite nastavitve v razdelku Možnosti programa.

    Pogovorno okno »Accessove možnosti« s poudarkom na trenutnih možnosti zbirke podatkov

Nastavitev

Opis

Ime programa

Določite ime po meri, ki bo prikazano v naslovni vrstici sistema Windows trenutne zbirke podatkov.

Ikona programa

Izberite ikono za trenutno zbirko podatkov. Vnesite ime slikovne datoteke ali kliknite Prebrskaj, če želite poiskati slikovno datoteko. Izbrana ikona se bo pojavila v naslovni vrstici sistema Windows.

Uporabi kot ikono obrazca in poročila

Če izberete to možnost, se ikona programa prikaže na vseh zavihkih obrazcev in poročil trenutne zbirke podatkov. Če so zavihki dokumenta onemogočeni, ikona ne bo prikazana.

Prikaži obrazec

Določite obrazec, ki se prikaže, ko odprete trenutno zbirko podatkov. Ohranite privzeto nastavitev (brez), če ne želite, da se obrazci prikažejo, ko je zbirka podatkov odprta.

Prikaži obrazec v spletu

Če izberete to možnost, bodo uporabniki obrazce, ki so prikazani v spletu, lahko nastavili, spremenili ali pa jih odstranili.

Prikaži vrstico stanja

Če izberete to možnost, se prikaže vrstica stanja na dnu Accessovega delovnega prostora.

  1. Če možnost, ki ste jo spremenili, zahteva, da zbirko podatkov zaprete in jo znova odprte, kliknite Kliknite zavihek Datoteka..

  2. Kliknite Zapri zbirko podatkov.

  3. Če jo želite znova odpreti, kliknite Odpri in izberite zbirko podatkov.

Na vrh strani

Izbiranje nastavitev prikaza oken predmetov

V starejših različicah Accessa so se vsi predmeti odprli v svojih oknih in ker ste delali z več okni, ste jim morali stalno spreminjati velikost. V Accessu 2007 je vključena možnost prikaza vseh odprtih predmetov v nizu zavihkov vzdolž okna predmetov. S to možnostjo lažje preklapljate med predmeti, tako da kliknite zahtevani zavihek. V območju Možnosti okna dokumenta kategorije trenutne zbirke podatkov je na voljo možnost, s katero nastavite te možnosti prikaza.

Nastavitev

Opis

Prekrivajoča se okna

Če izberete to možnost, se prikaže več odprtih predmetov, ki se prekrivajo, drug čez drugega.

prikaz oken predmetov v prekrivajočem se pogledu

Dokumenti z zavihki

Če izberete to možnost, je viden le en predmet hkrati, tudi če je odprtih več predmetov.

podoba prikaza odprtih predmetov, če je izbrana možnost dokumenta z zavihki

Nastavitev Dokument z zavihki lahko uporabite, ne da bi prikazali zavihke dokumenta. To je priročno, če morajo uporabniki delati z enim predmetom hkrati. Če to možnost izbrišete, preverite, ali ste vključili drugo možnost krmarjenja, s katero lahko uporabniki preklapljajo med različnimi predmeti.

Prikaži zavihke dokumenta

Če izberete možnost Dokumenti z zavihki, lahko izberete tudi to možnost in prikažete zavihke za vse odprte predmete.

V obrazcih uporabi kontrolnike s temo sistema Windows

Če izberete to možnost, uporabite temo sistema Windows za kontrolnike v obrazcih in poročilih trenutne zbirke podatkov.

Omogoči pogled postavitve

Če je izbrana ta možnost, se prikaže gumb Pogled postavitve v Accessovi vrstici stanja in priročnih menijih, ki se pojavijo, ko z desno tipko miške kliknete zavihek predmeta. Če to možnost počistite, uporabniki ne bodo mogli odpreti obrazcev in poročil v pogledu postavitve.

Opomba : Ko to možnost počistite, pogled postavitve ne bo na voljo kot možnost v skupini »Pogledi« ali katerem koli drugem priročnem meniju.

Omogoči spreminjanje načrta za tabele v pogledu podatkovnega lista

Če izberete to možnost, lahko spreminjate načrt tabel med delom v pogledu podatkovnega lista.

Preverite odrezana številska polja

Če ste izbrali to možnost in je stolpec preozek za prikaz celotne vrednosti, Access prikaže številke v obliki »#####«. Če pa možnosti niste izbrali, so vrednosti v stolpcu prirezane glede na prilagajanje stolpcu.

Oblika shranjevanja lastnosti slike

Če je izbrana ta možnost, Access shrani slike v izvirni obliki. To možnost izberite, če želite zmanjšati zbirko podatkov.

Pretvori vse podatke o slikah v bitne slike (združljivo z Accessom 2003 in starejšimi različicami)

Če je izbrana ta možnost, Access ustvari kopijo izvirne slikovne datoteke v obliki zapisa bitne slike sistema Windows ali od naprave neodvisne bitne slike. To možnost izberite, če si želite ogledati slike v zbirkah podatkov, ustvarjenih v programu Office Access 2003 in starejših različicah.

Na vrh strani

Omogočanje uporabe Accessovih bližnjic na tipkovnici

Če izberete možnost Uporabi Accessove posebne tipke, bodo uporabniki v trenutni zbirki podatkov lahko uporabili te bližnjice na tipkovnici:

Tipke

Rezultat

F11

Prikaže in skrije podokno za krmarjenje.

CTRL+G

Prikaže neposredno okno v urejevalniku za Visual Basic.

ALT+F11

Zažene urejevalnik za Visual Basic

CTRL+BREAK

Če med delom z Accessovim projektom pritisnete to kombinacijo tipk, Access preneha dobivati zapise iz strežnika.

Na vrh strani

Nastavite možnosti upravljanja datotek za trenutno zbirko podatkov

Nastavitve upravljanja datotek se uporabijo le za zbirko podatkov, ki je odprta, ko izberete možnosti.

Nastavitev

Opis

Stisni ob zapiranju

Če izberete to možnost, se zbirka podatkov samodejno stisne, ko jo zaprete.

Ob shranjevanju odstrani osebne informacije iz lastnosti datoteke

Če izberete to možnosti, Access samodejno odstrani osebne informacije iz lastnosti datoteke, ko shranite datoteko.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti krmarjenja za trenutno zbirko podatkov

S temi možnostmi lahko prilagodite krmarjenje za trenutni program:

nastavitve možnosti krmarjenja

Nastavitev

Opis

Prikaži podokno za krmarjenje

Če to možnost počistite, podokno za krmarjenje ne bo prikazano, ko odprete trenutno zbirko podatkov.

Možnosti krmarjenja

Če izberete to možnost, lahko spremenite kategorije in skupine, ki se prikažejo v podoknu za krmarjenje in nastavite možnosti za te predmete, kako se odprejo v trenutni zbirki podatkov.

Ime traku

Izberite ime skupine po meri, ki je na traku.

Priročnomenijska vrstica

Nastavite ali spremenite privzeto menijsko vrstico za priročne menije.

Dovoli polne menije

Če počistite to potrditveno polje, bo na traku viden la zavihek Osnovno. Tudi ukaza Shrani in Shrani kot nista vidna, ko kliknete Kliknite zavihek Datoteka..

Dovoli privzete priročne menije

Vklopi ali izklopi priročne (pojavne) menije, ki se prikažejo, ko z desno tipko miške kliknete predmet zbirke podatkov v podoknu za krmarjenje ali kontrolnik v obrazcu ali poročilu. Če želite, da bo določena možnost začela veljati, zaprite trenutno zbirko podatkov in jo znova odprite.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti sledenja in popravljanja imen polj v trenutni zbirki podatkov

Možnost Samopopravki imen omogoča Accessu, da spremlja in popravlja sklice imen polj v obrazcih, poročilih in poizvedbah. Za trenutno zbirko podatkov lahko nastavite te možnosti:

Nastavitev

Opis

Sledi podatkom o samopopravkih imen

Če izberete to možnost, Access shrani informacije, potrebne za popravljanje napak ob poimenovanju. Omogoča vam uporabo funkcije odvisnosti predmetov. Vendar Access ne popravi napak, dokler ne izberete možnosti Izvedi samopopravke imen.

Izvedi samopopravke imen

Če izberete to možnost in pride do napak ob poimenovanju, jih Access popravi. Če izberete možnost Sledi podatkom o samopopravkih imen in pustite to možnost prazno, Access shrani vse podatke o napaki, dokler ne izberete te možnosti.

Beleži spremembe samopopravkov imen

Access beleži spremembe, ki jih opravi v zbirki podatkov med popravljanjem napak imen. Podatke shrani v tabeli »AutoCorrect.log.«

Na vrh strani

Nastavljanje možnosti filtra za trenutno zbirko podatkov

Prikazane podatke lahko razvrstite v obrazcu, tako da definirate filter z definicijo Filtriranje z obrazcem in izberete vrednosti prikaza za okno Filtriranje z obrazcem trenutne zbirke podatkov.

Z možnostmi v tem razdelku lahko nadzirate več funkcij, na primer velikost seznama vrednosti, ki se prikaže za dano polje v oknu Filtriranje z obrazcem. Izberete lahko možnosti, ali uporabnik lahko prikaže vrednosti indeksiranih oziroma neindeksiranih polj in povezane tabele v zunanji datoteki. Izberete lahko tudi, ali se seznam vrednosti prikaže v kontrolnikih v obrazcu, ko uporabite možnost Filtriranje z obrazcem

Nastavitev

Opis

Lokalnih indeksiranih poljih

Če izberete to možnost, Access prikaže vrednosti lokalnih indeksiranih polj na seznamih vrednosti, ki se pojavijo v oknu Filtriranje z obrazcem.

Lokalnih indeksiranih poljih

Vključi vrednosti neindeksiranih polj na seznamih vrednosti, ki se pojavijo v oknu Filtriranje z obrazcem.

Polja ODBC

Vključi vrednosti iz tabel, s katerimi se povežete po povezavi ODBC.

Ne prikaži seznamov, kjer je bilo prebranih več kot toliko zapisov

Vnesite največje število zapisov, ki naj jih Access prebere med izgradnjo seznama vrednosti za postopke filtriranja z obrazcem. Seznam vrednosti se ne pojavi, če število zapisov, potrebnih za dokončanje seznama, preseže navedeno število. V vseh seznamih vrednosti so samo enolične vrednosti, čeprav njihova polja niso indeksirana. Privzeta vrednost je 1000.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×