Nastavitev robov strani v Wordu

V Word lahko prilagodite ali izberete vnaprej določene nastavitve robov. Word okoli vsake strani samodejno nastavi palec roba. Nastavite lahko tudi robove za nasprotne strani, dodaten rob za vezavo dokumenta in spremenite način merjenja robov.

Kaj želite narediti?

 1. Kliknite Postavitev > Robovi.

  Možnost »Robovi« je označena na zavihku »Postavitev«.

  Opomba: Prikaže se galerija Robovi z že izbranim običajnim robom širine en palec.

 2. Če želite spremeniti robove, kliknite katero koli od drugih možnosti v galeriji Robovi; vsaka prikazuje mere robov.

  Na zavihku »Postavitev« pokaže možnosti za robove,

Opombe: 

 • Če je v dokumentu več odsekov, bo novi rob uporabljen le za odsek, v katerem ste, ali za poljubno število izbranih odsekov.

 • Če želite, da bo novi rob privzeta nastavitev, vedno ko odprete Word, potrdite potrditveno polje Robovi > Robovi po meri. V pogovornem oknu Priprava strani na zavihku Robovi izberite možnost Nastavi kot privzeto.

Če standardni robovi ne ustrezajo vašim željam, nastavite lastnega.

 1. Kliknite Postavitev > Robovi > Robovi po meri.

 2. V razdelku Priprava strani pod možnostjo Robovi vnesite želene vrednosti.

  Opomba: Če želite, da bo novi rob privzeta nastavitev vedno, ko odprete Word, kliknite Robovi > Robovi po meri. V razdelku Nastavitev strani na zavihku Robovi kliknite Nastavi kot privzeto.

Z zrcalnimi robovi lahko nastavite naslovnice za dvostranske dokumente, kot so knjige ali revije, tako da so robovi na levi strani zrcalna slika tistih na desni.

 • Izberite Postavitev > Robovi >Zrcaljeno.

  Opomba: Če želite spremeniti širino robov, izberite Robovi > Robovi po meri in v pogovorno okno Priprava strani vnesite nove vrednosti v polji Notranji in Zunanji.

Z robom za vezavo dodate prostor stranskemu, zgornjemu ali notranjemu robu dokumenta, ki ga želite vezati. Tako zagotovite, da besedilo kljub vezavi ni skrito.

 1. Izberite Postavitev > Robovi > Robovi po meri.

 2. V pogovornem oknu Priprava strani v razdelku Roboviv polju Rob za vezavo vnesite širino roba za vezavo.

  Opomba: Polje Položaj roba za vezavo ni na voljo, če je v razdelku Strani nastavitev Več strani nastavljena na Zrcalni robovi, 2 strani na list ali Knjižni zgib. Položaj roba za vezavo za te možnosti je nastavljen samodejno.

 3. V polju Položaj roba za vezavo izberite Levo ali Zgoraj.

Mersko enoto za rob nastavite na katerokoli enoto, ki se vam zdi najbolj uporabna: palci, centimetri, milimetri, točke ali pike.

 1. Izberite Datoteka > Možnosti > Dodatno.

 2. V razdelku Prikaz v polju Pokaži mere v enotah izberite želeno enoto.

 • Če želite, da bo novi rob privzeta nastavitev, vedno ko odprete Word po izbiri novega roba, izberite Robovi > Robovi po meri. V pogovornem oknu Priprava strani na zavihku Robovi izberite možnost Nastavi kot privzeto.

 • Če želite spremeniti robove za del dokumenta, izberite besedilo, izberite Robovi > Robovi po meri. V pogovornem oknu Priprava strani nastavite želene robove. V razdelku Predogled v polju Uporabi v izberite možnost Od te točke naprej. Word samodejno vstavi prelome odsekov pred in za besedilom z novimi nastavitvami robov. Če je dokument že razdeljen na odseke, lahko izberete enega ali več odsekov in nato spremenite robove.

 • Večina tiskalnikov zahteva najmanjšo dovoljeno širino za nastavitve robov, saj ne morejo tiskati do roba strani. Če boste poskušali nastaviti preozke robove, Word boste dobili to sporočilo: En ali več robov je nastavljenih izven natisljivega območja strani. Izberite gumb Popravi, da samodejno povečate rob. Nastavitve najmanjšega dovoljenega roba so odvisne od tiskalnika, gonilnika tiskalnika in velikosti papirja. Več informacij o nastavitvah najmanjšega dovoljenega roba najdete v uporabniškem priročniku tiskalnika.

Kaj želite narediti?


Oglejte si videoposnetek

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani izberite Robovi in prikaže se galerija »Robovi«.

  Galerija »Robovi« v skupini »Priprava strani« na zavihku »Postavitev strani«

 2. Izberite vrsto roba, ki jo želite uporabiti.

  Opomba: Če je v vašem dokumentu več odsekov, bo nova vrsta roba uporabljena samo za trenutni odsek. Če je v vašem dokumentu več odsekov in ste izbrali več odsekov, bo nova vrsta roba uporabljena za vse odseke, ki ste jih izbrali.

Privzete robove lahko zlahka spreminjate. In ko to naredite, bodo nove privzete nastavitve shranjene v predlogi, na kateri temelji dokument. Nato bo vsak nov dokument na osnovi te predloge samodejno uporabil nove nastavitve robov.

 1. Izberite možnost Robovi, ko izberete nov rob, nato pa izberite možnost Robovi po meri.

 2. V pogovornem oknu Priprava strani izberite možnost Nastavi kot privzeto.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani izberite Robovi in prikaže se galerija »Robovi«.

  Galerija »Robovi« v skupini »Priprava strani« na zavihku »Postavitev strani«

 2. Na dnu galerije »Robovi« izberite možnost Robovi po meri.

  Pogovorno okno »Postavitev strani«

 3. V pogovornem oknu Priprava strani vnesite nove vrednosti za robove.

Več nasvetov o robovih

 • Če želite spremeniti privzete robove, kliknite Robovi, ko izberete nov rob, in nato kliknite Robovi po meri. V pogovornem oknu Priprava strani kliknite Nastavi kot privzeto. Nove privzete nastavitve so shranjene v predlogi, na kateri temelji dokument. Vsak nov dokument na osnovi te predloge bo samodejno uporabil nove nastavitve robov.

 • Če želite spremeniti robove za del dokumenta, izberite besedilo in nato nastavite želene robove z vnosom novih robov v pogovorno okno Priprava strani. V polju Uporabi za kliknite Izbrano besedilo. Microsoft Word samodejno vstavi prelome odsekov pred in za besedilom z novimi nastavitvami robov. Če je dokument že razdeljen na odseke, lahko kliknete v odsek ali izberete več odsekov in nato spremenite robove.

 • Večina tiskalnikov zahteva minimalno širino za nastavitve robov, saj ne morejo tiskati vse do roba strani. Če boste poskušali nastaviti preozke robove, Microsoft Word prikaže sporočilo Eden ali več robov je nastavljenih zunaj natisljivega območja strani.

  Če želite preprečiti, da bi bilo besedilo odrezano, kliknite Popravi, da samodejno povečate širino roba. Če sporočilo prezrete in poskusite natisniti dokument, kakršen je, Word prikaže drugo sporočilo, ki vas vpraša, ali želite nadaljevati.

  Nastavitve najmanjših robov so odvisne od vašega tiskalnika, gonilnika tiskalnika in velikosti papirja. Če želite izvedeti več o nastavitvah najmanjših robov, preberite priročnik za tiskalnik.

Uporabite zrcalne robove za nastavitev nasprotnih strani za dvostranske dokumente, na primer knjige ali revije. Ko izberete zrcalne robove, so robovi leve strani zrcalna podoba robov desne strani. To pomeni, da so notranji in zunanji robovi enako široki.

 • Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Robovi > Zrcaljeni.

  Galerija »Robovi« z izbrano možnostjo »Zrcaljeno«

Opomba: Če želite spremeniti širine robov, na dnu galerije »Robovi« kliknite Robovi po meri. Vnesite nove vrednosti v polji Notranji in Zunanji.

Z robom za vezavo dodate prostor stranskemu, zgornjemu ali notranjemu robu dokumenta, ki ga želite vezati. Rob za vezavo zagotavlja, da besedilo kljub vezavi ni skrito.

Slika zrcalnih robov in robov za vezavo

1. Robovi za vezavo

2. Zrcalni robovi za nasprotne strani

Nastavitev robov za vezavo

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Robovi.

 2. Kliknite Robovi po meri.

 3. V polje Rob za vezavo vnesite širino roba za vezavo.

 4. V polju Položaj roba za vezavo kliknite Levo ali Zgoraj.

  Opomba: Polje Položaj roba za vezavo ni na voljo pri uporabi možnosti Zrcalni robovi, 2 strani na list ali Knjižni zgib. Za te možnosti je položaj roba za vezavo določen samodejno.

Word lahko prikaže črte v vašem dokumentu, ki predstavljajo meje besedila.

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

 2. Kliknite Dodatno in nato potrdite potrditveno polje Pokaži meje besedila v razdelku Pokaži vsebino dokumenta.

  Robovi strani so v vašem dokumentu prikazani kot črtkane črte.

Opomba: Robove strani si lahko ogledate v pogledu »Postavitev tiskanja« ali v pogledu »Spletna postavitev« in meje besedila se ne prikažejo na natisnjeni strani.

Kaj želite narediti?

Microsoft Word ponuja več možnosti robov strani. Uporabite lahko robove strani privzeto ali pa določite svoje.

 • Dodajanje robov za vezavo    Z robovi za vezavo dodate prostor na stranskem ali zgornjem robu dokumenta, ki ga želite vezati. Rob za vezavo pomaga zagotoviti, da besedilo kljub vezavi ni skrito.

Slika zrcalnih robov in robov za vezavo

1. Robovi za vezavo

2. Zrcalni robovi za nasprotne strani

 • Nastavitev robov za nasprotne strani     Uporabite zrcalne robove za nastavitev nasprotnih strani za dvostranske dokumente, na primer knjige ali revije. V tem primeru so robovi leve strani zrcalna podoba robov desne strani (kar pomeni, da so notranji in zunanji robovi enako široki).

  Opomba: Lahko nastavite robove za vezavo za dokument, ki ima zrcalne robove, če dokument potrebuje dodatni prostor za vezavo.

 • Dodajte knjižni zgib    Z možnostjo Knjižni zgib v pogovornem oknu Priprava strani lahko ustvarite knjižico. Lahko uporabite isto možnost za ustvarjanje menija, vabila, programa dogodka ali katere koli druge vrste dokumenta z enojnim pregibom na sredini.

Knjižica z enojnim pregibom na sredini

1. Word vstavi enojni knjižni zgib na sredini

Ko pripravite dokument kot knjižico, delate z njim, kot bi s katerim koli drugim dokumentom, vstavljate besedilo, grafike in druge vizualne elemente.

 • Večina tiskalnikov zahteva minimalno širino za nastavitve robov, saj ne morejo tiskati vse do roba strani. Če boste poskušali nastaviti preozke robove, Microsoft Word prikaže sporočilo Eden ali več robov je nastavljenih zunaj natisljivega območja strani.

  Če želite preprečiti, da bi bilo besedilo odrezano, kliknite Popravi, da samodejno povečate širino roba. Če sporočilo prezrete in poskusite natisniti dokument, kakršen je, Word prikaže drugo sporočilo, ki vas vpraša, ali želite nadaljevati.

 • Nastavitve najmanjših robov so odvisne od vašega tiskalnika, gonilnika tiskalnika in velikosti papirja. Če želite izvedeti več o nastavitvah najmanjših robov, preberite priročnik za tiskalnik.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Robovi.

  Slika Wordovega traku

 2. Kliknite želeno vrsto roba. Za najpogostejšo širino roba kliknite Navadno.

  Opomba: Ko kliknete želeno vrsto roba, se v vašem celotnem dokumentu samodejno nastavi vrsta roba, ki ste jo izbrali.

 3. Določite lahko tudi svoje lastne nastavitve robov. Kliknite Robovi, nato kliknite Robovi po meri in nato v polja Zgornji, Spodnji, Levi in Desni vnesite nove vrednosti za robove.

 • Če želite spremeniti privzete robove, kliknite Robovi, ko izberete nov rob, in nato kliknite Robovi po meri. V pogovornem oknu Priprava strani kliknite gumb Privzeto in nato kliknite da. Nove privzete nastavitve so shranjene v predlogi, na kateri temelji dokument. Vsak nov dokument na osnovi te predloge bo samodejno uporabil nove nastavitve robov.

 • Če želite obnoviti izvirne nastavitve robov, kliknite Robovi in nato kliknite Robovi po meri. Spremenite robove za polja Zgornji, Spodnji, Levi in Desni na vrednost 1". Nato kliknite gumb Privzeto in kliknite Da.

 • Če želite spremeniti robove za del dokumenta, izberite besedilo in nato nastavite želene robove z vnosom novih robov v pogovorno okno Priprava strani. V polju Uporabi za kliknite Izbrano besedilo. Microsoft Word samodejno vstavi prelome odsekov pred in za besedilom z novimi nastavitvami robov. Če je dokument že razdeljen na odseke, lahko kliknete v odsek ali izberete več odsekov in nato spremenite robove.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Wordove možnosti.

 2. Kliknite Dodatno in nato kliknite potrditveno polje Pokaži meje besedila v razdelku Pokaži vsebino dokumenta.

  Robovi strani so v vašem dokumentu prikazani kot črtkane črte.

Opomba: Robove strani si lahko ogledate v pogledu »Postavitev tiskanja« ali v pogledu »Spletna postavitev« in meje besedila se ne prikažejo na natisnjeni strani.

Ko izberete zrcalne robove, so robovi leve strani zrcalna podoba robov desne strani. To pomeni, da so notranji in zunanji robovi enako široki.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Robovi > Zrcaljeni.

  Slika Wordovega traku

 2. Kliknite Robovi > Robovi po meri, nato pa v polji Notranji in Zunanji vnesite želeni širini.

Z nastavitvijo roba za vezavo dodate prostor stranskemu ali zgornjemu robu dokumenta, ki ga želite vezati. Rob za vezavo pomaga zagotoviti, da besedilo kljub vezavi ni skrito.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Robovi >Robovi po meri.

  Slika Wordovega traku

 2. Na seznamu Več strani kliknite Navadno.

 3. V polje Rob za vezavo vnesite širino roba za vezavo.

 4. V polju Položaj roba za vezavo kliknite Levo ali Zgoraj.

  Opomba: Polje Položaj roba za vezavo ni na voljo pri uporabi možnosti Zrcalni robovi, 2 strani na list ali Knjižni zgib. Za te možnosti je položaj roba za vezavo določen samodejno.

 1. Kliknite v polje z besedilom, ki ste ga ustvarili, da ga označite.

 2. Kliknite zavihek Oblika na traku.

 3. Kliknite majhen gumb v spodnjem levem kotu skupine Velikost.

 4. V oknu Oblikuj polje z besedilom kliknite zavihek Polje z besedilom.

 5. V razdelku Notranji rob lahko prilagodite robove na želeno velikost.

 6. Kliknite V redu.

Če v tem članku niste našli odgovora na svoje vprašanje, lahko kadar koli poklepetate z Microsoftovim virtualnim agentom ali osebo

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×