Namestitev paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov

S paketom orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov lahko preverite veljavnost datoteke CSV in poiščete napake, izvedete ročno sinhronizacijo datoteke CSV iz platforme PowerShell ter avtomatizirate postopek sinhronizacije datoteke CSV tako, da ustreza vašim potrebam.

V tej temi:

Namestitev Microsoftov paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov

  1. Prenesite orodje iz Microsoftovega paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov.

  2. Dvokliknite orodje, da zaženete čarovnika.

  3. Na pozdravni strani izberite Naprej.

    Na pozdravni strani za namestitev Microsoftovega paketa orodij za sinhronizacijo šolskih podatkov izberite »Naprej«.
  4. Sprejmite pogoje licenčne pogodbe > kliknite Naprej, izberite pot namestitve in nato še Naprej.

    Izberite pot namestitve za Microsoftov paket orodij za sinhronizacijo šolskih podatkov.
  5. Izberite Namesti > Dokončaj.

Zmogljivosti paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov

Ko namestite paket orodij in je na portalu za sinhroniziranje šolskih podatkov vaš začetni profil že ustvarjen, lahko s tem skriptom redno ali po potrebi prenesete dodatne datoteke CSV. Namestitveni program omogoča zagon več ukazov cmdlets v skrbniški seji PowerShell v računalniku, kar vam omogoča uspešno uvedbo sinhroniziranja šolskih podatkov. V razdelkih v nadaljevanju so navedeni opisi in primeri uporabe posameznega ukaza cmdlet.

Uporaba paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov za preverjanje veljavnosti podatkov datoteke CSV (predsinhronizacija)

Če želite s paketom orodij za preverjanje veljavnosti datotek CSV, preden prenesete datoteke za sinhronizacijo, odprite PowerShell kot skrbnik in uporabite ukaz cmdlet »Start-CsvFilesValidation«, kot je opisano v navedeni sintaksi in primerih.

Zaženite »Start-CsvFilesValidation«

Uporabite ukaz cmdlet »Start-CsvFilesValidation« za preverjanje veljavnosti datotek CSV za navedeni profil.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Opis

CsvFolderPath

Pot do mape, ki vsebuje datoteke CSV.

ProfileName

Ime profila, ki ste ga ustvarili v sinhroniziranju šolskih podatkov za datoteke CSV, ki jih želite preveriti.

UserName

Uporabniško ime skrbniškega računa s pravicami globalnega skrbnika za najemnika storitve Office 365.

Spodnji primer izvede preverjanje veljavnosti datotek CSV pri stranki, ki so na c:\začasni imenik lokalnega računalnika, za profil, ki se imenuje »Šola 1«, z uporabo računa globalnega skrbnika za »skrbnik@contoso.com«.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Uporaba paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov za sinhronizacijo datotek CSV

Za prenos in sinhroniziranje datotek CSV s sinhroniziranjem šolskih podatkov, odprite PowerShell kot skrbnik in uporabite ukaz cmdlet »Send-CsvFiles«, kot je opisano z navedeno sintakso in primerom.

Sintaksa »Send-CsvFiles«

Uporaba ukaza cmdlet »Send-CsvFiles« za prenos in sinhroniziranje datotek CSV za navedeni profil sinhronizacije.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Opis

CsvFolderPath

Pot do mape, ki vsebuje datoteke CSV.

ProfileName

Ime profila, ki ste ga ustvarili v sinhroniziranju šolskih podatkov za datoteke CSV, ki jih želite preveriti.

UserName

Uporabniško ime skrbniškega računa s pravicami globalnega skrbnika za najemnika storitve Office 365.

Spodnji primer prenese in sinhronizira nabor datotek CSV, ki so na c:\začasni imenik lokalnega računalnika, za profil, ki se imenuje »Šola 1«, z uporabo računa globalnega skrbnika za »skrbnik@contoso.com«.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Uporaba paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov za konfiguracijo avtomatiziranega sinhroniziranja datotek CSV

Načrtujete lahko nenadzorovano avtomatizirano sinhroniziranje datotek CSV, ki so shranjene lokalno, in svoj profil sinhronizacije SDS v storitvi Office 365. To naredite tako, da odprete PowerShell kot skrbnik in uporabite ukaz cmdlet »Add-CsvFileSyncTask«, kot je opisano z navedeno sintakso in s primeri. Ko je načrtovano opravilo dokončano, lahko spremljate napredek in zgodovino teh avtomatiziranih sinhronizacij tako, da v razporejevalniku opravil pregledate opravila, ki so bila na novo ustvarjena. To načrtovano opravilo se bo izvedlo vsak dan ob polnoči, razen če s spodnjim parametrom ne spremenite začetnega časa.

Ko zaženete ta ukaz, boste pozvani k preverjanju pristnosti. Prvi poziv za preverjanje pristnosti zahteva vnos poverilnic globalnega skrbnika in bo že vseboval uporabniško ime, ki ga določite v spodnjem ukazu, pod parametrom uporabniškega imena. Ko vnesete geslo in kliknete Enter, prejmete drug poziv osnovnega preverjanja pristnosti. Zdaj morate vnesti uporabniško ime in geslo lokalnega skrbnika. To so poverilnice, ki ste jih uporabili za zagon načrtovanega opravila vsakič, ko se zažene vsakodnevno. Če vključite parameter StoreCredentials, bodo poverilnice za račun lokalnega skrbnika shranjene v upravitelju poverilnic in bodo delovale vse do spremembe gesla. Če parametra StoreCredentials ne določite, vam bo dodeljen žeton za preverjanje pristnosti, katerega najdaljša življenjska doba je 90 dni. Ko bo žeton za preverjanje pristnosti potekel in z njim ne bo več mogoč preverjati pristnosti med izvajanjem načrtovanega opravil, boste morali zato znova zagnati ukaz.

Sintaksa »Add-CsvFileSyncTask«

Uporabite ukaz cmdlet »Add-CsvFileSyncTask« za prenos in sinhronizacijo datotek CSV za navedeni profil sinhronizacije.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Parameter

Opis

CSVFolderPath

Pot do mape, ki vsebuje datoteke CSV, ki bodo redno sinhronizirane.

ProfileName

Ime profila sinhronizacije SDS, s katerim sinhronizirate datoteke CSV.

UserName

GlavnoImeUporabnika računa globalnega skrbnika, ki se uporablja s SDS-jem.

LogPath

Pot do imenika, kjer želite shraniti dnevniške datoteke preverjanja veljavnosti.

RedirectOutput

Omogoča, da se rezultat parametra za preverjanje veljavnosti izpiše v določeni imenik. To je potrebno, če želite pregledati rezultate parametra za preverjanje veljavnosti.

Validate

Zažene opravilo preverjanja veljavnosti pred vsako posamezno sinhronizacijo. Ustvari datoteko v imeniku Pot dnevnika, če je vključen tudi parameter RedirectOutput.

TaskUserName

Ime načrtovanega opravila.

TaskStartTime

Čas dneva, ko se načrtovano opravilo začne.

StoreCredentials

Ustvari vnos v upravitelju poverilnic za zagon načrtovanega opravila. Poverilnice so veljavne in delujejo, razen če ne poteče geslo, povezano s tem računom.

Spodnji primer ustvari načrtovano opravilo avtomatizirane sinhronizacije za datoteke CSV, ki so na C:\začasna mapa, za profil sinhronizacije, ki se imenuje SDSSync, ustvari dnevniške datoteke preverjanja veljavnosti na C:\začasno\mapa dnevniških datotek, in nastavi imenik C:\začasno\SDS\dnevniki kot mesto za vse ustvarjene dnevnike. Ta ukaz tudi zažene proces preverjanja veljavnosti za datoteke CSV, preden se sinhronizacija začne, in shrani rezultat preverjanja veljavnosti v isti imenik c:\začasno\dnevniki.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Uporaba paketa orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov za pretvarjanje datotek CSV OneRoster

S paketom orodij lahko pretvarjate datoteke CSV OneRoster in jih sinhronizirate s sinhroniziranjem šolskih podatkov To naredite tako, da odprete PowerShell kot skrbnik in uporabite ukaz cmdlet »Convert-OneRostertoMicrosoftSDS«, kot je opisano z navedeno sintakso in s primerom. Ko je pretvorba dokončana, lahko te datoteke CSV sinhronizirate s SDS-jem v skladu z našimi standardnimi navodili za sinhronizacijo datotek CSV.

Sintaksa »Convert-OneRostertoMicrosoftSDS«

Uporabite ukaz cmdlet »Convert-OneRostertoMicrosoftSDS« za prenos in sinhronizacijo datotek CSV za navedeni profil sinhronizacije.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Parameter

Opis

OneRosterFolderPath

Pot do mape, ki vsebuje datoteke CSV, izvožene iz platforme OneRoster.

SDSFolderPath

Pot do mape, kjer bodo ustvarjene pretvorjene datoteke CSV.

LogPath

Pot do mape, kjer želite shraniti zapise v dnevnik v zvezi s temi dejanji.

Spodnji primer pretvori nabor datotek CSV OneRoster, ki so na C:\začasno\mapa OneRoster, ustvari nov nabor datotek CSV, ki so v imeniku C:\začasno\SDS lokalnega računalnika in nastavi imenik C:\začasno\SDS\Dnevniki kot lokacijo, kjer bodo ustvarjeni vsi dnevniki.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Uporabite paket orodij za sinhroniziranje šolskih podatkov za preverjanje veljavnosti podatkov datotek CSV (postsinhroniziranje)

Če želite uporabiti paket orodij za preverjanje veljavnosti datotek CSV, ko prenesete in sinhronizirate nabor datotek CSV, odprite PowerShell kot skrbnik in uporabite ukaz cmdlet »Compare-DirectoryToCSVFiles«, kot je opisano z navedeno sintakso in s primeri.

Sintaksa »Compare-DirectoryToCSVFiles«

Uporabite ukaz cmdlet »Compare-DirectoryToCSVFiles« za preverjanje veljavnosti datotek CSV za navedeni profil sinhronizacije.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Opis

CsvFolderPath

Pot do mape, ki vsebuje datoteke CSV.

ProfileName

Ime profila, ki ste ga ustvarili v sinhroniziranju šolskih podatkov za datoteke CSV, ki jih želite preveriti.

UserName

Uporabniško ime skrbniškega računa s pravicami globalnega skrbnika za najemnika storitve Office 365.

Spodnji primer izvede preverjanje veljavnosti datotek CSV pri stranki, ki so na c:\začasni imenik lokalnega računalnika, za profil, ki se imenuje »Šola 1«, z uporabo računa globalnega skrbnika za »skrbnik@contoso.com«.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Glejte tudi

Pregled sinhroniziranja šolskih podatkov in učilnice

Datoteke CSV za sinhroniziranje šolskih podatkov

Za sinhroniziranje šolskih podatkov so bili potrebni atributi za sinhroniziranje s sistemom PowerSchool

Kako uvesti sinhroniziranje šolskih podatkov z uporabo datotek CSV

Kako uvesti sinhroniziranje šolskih podatkov s sistemom PowerSchool za sinhroniziranje

Kako uvesti sinhroniziranje šolskih podatkov z rešitvijo Clever za sinhroniziranje

Kako uvesti sinhroniziranje šolskih podatkov z uporabo datotek CSV OneRoster

Napake in odpravljanje težav s sinhroniziranjem šolskih podatkov

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×