Načrtovanje prilagoditev, rešitev in programov za SharePoint Online

Na voljo je vrsto možnih prilagoditev in rešitev, ki jih lahko izvedete na mestih SharePoint Onlinea z načrti za Office 365 Enterprise, in sicer od osnovnih prilagoditev brskalnika do programov, ki so jih ustvarili razvijalci. V tem članku so na voljo informacije, ki vam bodo pomagale določiti raven prilagoditve, ki ustreza vašim potrebam, in priporočila za začetek. Morda boste večino svojih potreb lahko zadovoljili že z obstoječimi funkcijami v SharePoint Onlineu oz. z majhnimi prilagoditvami.

V tem članku

Prilagoditve: preproste in zapletene

Ali lahko še vedno razvijam rešitve z osnovnimi varnostnimi omejitvami?

Kaj želite prilagoditi? (vključno z zamislimi o načinu prilagoditve)

Želim spremeniti videz in način delovanja načrta mesta

Želim prilagoditi videz informacij na mestih

Želim prikazati vsebino iz različnih virov podatkov

Želim prilagoditi poteke dela za poslovne procese

Želim povezati SharePoint Online z uvajanjem strežnika SharePoint Server 2013 v podjetju

Omogočanje uporabe rešitev ali programov za uporabnike

Raziskovanje partnerskih rešitev in storitev

Prilagoditve: preproste in zapletene

Prilagoditve za SharePoint Online vključujejo netehnične spremembe, ki jih lahko hitro uporabite v brskalniku z ukazi mesta ali funkcijami, in razvijanje programov po meri z razvojnimi orodji:

 1. Prilagoditev z brskalnikom    Uporabite nastavitve brskalnika, če želite izvesti preproste prilagoditve, kot so spreminjanje naslova in logotipa, posodabljanje povezav za krmarjenje, uporaba nove teme mesta, spreminjanje vsebine strani ali spreminjanje pogledov za sezname in knjižnice. Prilagoditve brskalnika so najpreprostejše prilagoditve in zahtevajo najmanj tehničnega strokovnega znanja.

 2. Prilagoditve s podprtimi orodji in programi    Če želite izvesti obsežnejše prilagoditve, uporabite podprta SharePointova orodja. Z Officeovimi programi, kot so Access 2013, Excel 2013 in Visio 2013, lahko na primer ustvarite izjemno dinamične, podatkovno bogate strani na spletnem mestu. S programom Access 2013 lahko ustvarite celo SharePointov program kot rešitev brez kode. Uporabite lahko tudi Microsoft SharePoint Designer 2013 in Microsoft InfoPath 2013 ter z njima ustvarite zmogljive rešitve s poteki del in bogate obrazce.

 3. Prilagoditve s programi za SharePoint    Novi Model programa v oblaku v programu SharePoint 2013 omogoča dodajanje in uporabo programov na SharePoint Onlineovih mestih. To so majhni spletni programi, preprosti za uporabo, ki izvajajo opravila ali rešujejo uporabnikove težave. Programe lahko dodate na spletno mesto, da ga prilagodite z določenimi funkcijami ali prikazom informacij. Dodate lahko na primer programe, s katerimi izvajate osnovna opravila, kot je spremljanje časa in stroškov. Ali pa dodate programe, s katerimi izvajate različna opravila, povezana z dokumenti. Dodate lahko tudi programe, ki prikažejo novice ali informacije s spletnih mest drugih izdelovalcev ali ki se povežejo z družabnimi spletnimi mesti.

  Svoje mesto lahko prilagodite s programi drugih izdelovalcev, programi po meri ali kombinacijo obeh:

  • Programi drugih izdelovalcev    Uporabniki mesta (z dovoljenji lastnika mesta ali višjimi) lahko poiščejo in pridobijo vrsto programov drugih izdelovalcev iz Trgovine SharePoint. To je gostujoča tržnica na spletnem mestu Office.com, do katere lahko dostopate s SharePoint Onlineovih mest. Skrbniki lahko kupijo tudi licence za določene programe za vse uporabnike v podjetju.

  • Programi po meri    Podjetje lahko razvije lastne programe za SharePoint Online in omogoči, da so na voljo uporabnikom prek mesta kataloga programov. Če znate ustvariti spletni program, potem znate ustvariti tudi program za SharePoint. Uporabite lahko kateri koli jezik, kot je HTML, JavaScript, PHP ali .NET, in priljubljena spletna orodja za razvoj, tudi Microsoft Visual Studio 2012, ter novo spletno orodje, in sicer orodja za razvoj »Napa« v storitvi Office 365. Če želite več informacij, glejte Začnite razvijati programe za SharePoint.

Na vrh strani

Ali lahko še vedno razvijam rešitve z osnovnimi varnostnimi omejitvami?

Če je mogoče, Microsoft priporoča, da razvijate programe za SharePoint in ne rešitev z osnovnimi varnostnimi omejitvami. Če ste stranka, ki želi nadgradnjo, in že imate obstoječe rešitve z osnovnimi varnostnimi omejitvami, ki so uvedene uporabnikom, bodo te rešitve še naprej delovale in podprte.

Programi za SharePoint imajo več prednosti pred rešitvami z osnovnimi varnostnimi omejitvami. S programi lahko končni uporabniki razširijo SharePointova mesta, ne da bi pri tem skrbnikom naložili dodatno breme. Končni uporabniki lahko programe tudi preprosto najdejo in dodajo. Prav tako je povezava programov za SharePoint z viri v oblaku preprostejša in prilagodljivejša od povezave rešitev z osnovnimi varnostnimi omejitvami.

Če želite bolj tehnična navodila o tem, kdaj izbrati razvoj programov po meri namesto rešitev z osnovnimi varnostnimi omejitvami, glejte Programi za SharePoint v primerjavi z rešitvami za SharePoint. Glejte tudi Začnite razvijati programe za SharePoint.

Na vrh strani

Kaj želite prilagoditi? (vključno z zamislimi o načinu prilagoditve)

Če želite določiti način prilagoditve ali razvoja, primernega za vaše podjetje, razmislite, kaj želite prilagoditi in kakšne rešitve želite razviti.

Na SharePointovem mestu je na voljo več različnih načinov, kako doseči enak izid. Če je na primer vaš cilj, da ustvarite močno prilagojen seznam, to dosežete tako, da uporabite različne nastavitve seznama v brskalniku, da konfigurirate seznam in njegove poglede. Morda boste lahko na ta način izvedli vse želene prilagoditve.

Če pa želite na seznam dodati zmogljive funkcije in interaktivnost, lahko to storite s programom SharePoint Designer in InfoPath Designer ali celo s podprtim programom zbirke Office 2013, denimo Access, Excel ali Visio.

Priporočamo, da najprej začnete s prilagoditvami, ki jih naredite z brskalnikom, ter nato uporabite podprta orodja in programe, s katerimi dosežete podobne prilagoditve.

V tem poglavju:

Želim spremeniti videz in način delovanja načrta mesta

Najprej preskusite možnosti brskalnika:

Nato poskusite z rešitvami, ki nimajo kode:

Na koncu pa razmislite o rešitvah, ki vključujejo kodo po meri:

Stran »Nastavitve mesta« uporabite, če želite:

Upravitelja načrtovanja uporabite, če želite izkoristiti znanje za HTML, CSS in JavaScript (na voljo le za mesta za objavljanje) ter:

 • preprosto zasnovati strani HTML z matrico in postavitve strani v izbranem urejevalniku HTML,

 • pretvoriti datoteko HTML v stran ASP.NET z matrico,

 • dodati glavne funkcije stranem, kot so iskalna polja ali kontrolnik za krmarjenje, iz galerije izrezkov kod,

 • zasnovati izkušnjo enoličnega uporabniškega vmesnika za različne naprave tako, da ustvarite kanale naprave.

Če želite več informacij o uporabi upravitelja načrtovanja, glejte MSDN: razvoj načrta spletnega mesta v programu SharePoint 2013.

InfoPath uporabite, če želite:

 • prilagoditi obrazce seznamov, obrazce potekov del in oblikovati obrazce knjižnic ali

 • uporabiti novo postavitev, barve in teme v obrazcih.

Če želite več informacij o delu v InfoPathu, glejte Iskanje vsebine o programu InfoPath 2010 in 2013.

Ustvarite programe za SharePoint, ki vključujejo dele programa ali dejanja uporabniškega vmesnika po meri, kot so ukazi na traku ali v meniju.

Visual Studio uporabite, če želite:

 • ustvariti strani spletnih mest po meri,

 • ustvariti izboljšave traka po meri,

 • ustvariti kontrolnike pogovornih oken ali trakov po meri,

 • uvesti rešitve načrta po meri kot funkcije.

Opomba :  Če je mogoče, prilagodite svoje mesto z elementi CSS in temami po meri in ne s stranmi z matrico po meri. Strani z matrico po meri namreč blokirajo posodobitev na najnovejšo izkušnjo uporabniškega vmesnika, ko so posodobitve na voljo uporabnikom. To lahko za podjetje predstavlja nepričakovane stroške v času nadgradnje.

Na vrh strani

Želim prilagoditi videz informacij na mestih

Najprej preskusite možnosti brskalnika:

Nato poskusite z rešitvami, ki nimajo kode:

Na koncu pa razmislite o rešitvah, ki vključujejo kodo po meri:

Prilagodite posamezne strani ne mestu:

 • dodajte in uredite besedilo, slike, videoposnetke in druge predmete,

 • dodajte in prilagodite spletne gradnike,

 • dodajte in prilagodite nove sezname in knjižnice,

 • ustvarite poglede po meri in obrazce za sezname in knjižnice,

 • ustvarite in uredite strani z vsebino in strani za objavljanje ali

 • omogočite oziroma onemogočite funkcije.

Dodajte programe drugih izdelovalcev za SharePoint, da integrirate informacije na mesta. Glejte Nakup programa v Trgovini SharePoint.

Ustvarite SharePointove programe s programom Access 2013. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje programa Access.

SharePoint Designer uporabite, če želite:

 • dodati besedilo, slike in spletne gradnike na strani ali

 • ustvariti in prilagoditi strani mest ter spletnih gradnikov,

 • dodati dejanja po meri,

 • dodati krmarjenje po meri.

Microsoft InfoPath 2013 uporabite, če želite:

 • dodati besedilo, slike in povezave v obrazce seznamov ter potekov dela ali

 • dodati funkcije in podatkovne povezave v obrazce seznamov in potekov dela.

Če želite več informacij o delu v InfoPathu, glejte Iskanje vsebine o programu InfoPath 2010 in 2013.

Podprte programe sistema Microsoft Office uporabite, če želite:

 • s programom Excel 2013 ter storitvami Excel Services objaviti delovne zvezke s podatki, grafikoni in ponazoritvami,

 • s programom Visio 2013 in storitvami Visio Services objaviti upodobitve podatkov.

Uporabite spletni gradnik Script Editor, da dodate kodo JavaScript stranem spletnega mesta.

Ustvarite programe za SharePoint, ki vključujejo dele programa, zasnovane za prikaz informacij.

Uporabite program Visual Studio, če želite:

 • ustvariti strani spletnih mest po meri,

 • ustvariti spletne gradnike po meri.

Na vrh strani

Želim prikazati vsebino iz različnih virov podatkov

Najprej preskusite možnosti brskalnika:

Nato poskusite z rešitvami, ki nimajo kode:

Na koncu pa razmislite o rešitvah, ki vključujejo kodo po meri:

 • Dodajte spletne gradnike, ki pridobivajo vsebino z zunanjih mest ali virov podatkov.

 • Prilagodite poglede seznama in obrazce iz različnih virov podatkov.

Uporabite Excel 2013 in Excel Services, da prikažete in ponazorite podatke iz različnih virov podatkov.

Uporabite Access 2013, da hitro ustvarite dodelane rešitve brez kod, podobne zbirki podatkov, s strežnikom SQL Server kot fizično zbirko podatkov.

Dodajte programe drugih izdelovalcev za SharePoint, da integrirate informacije na mesta. Glejte Nakup programa v Trgovini SharePoint.

Konfigurirajte storitve za poslovno povezanost in se povežite z viri podatkov, kot so zbirke podatkov SQL Azure ali spletne storitve Windows Communication Foundation.

InfoPath 2013, če želite podatke s seznamov in iz knjižnic prikazati z/s:

 • obrazci seznamov po meri,

 • obrazci v knjižnici obrazcev po meri ali

 • programi, ki temeljijo na obrazcih po meri.

Če želite več informacij o delu v InfoPathu, glejte Iskanje vsebine o programu InfoPath 2010 in 2013.

Ustvarite programe po meri za SharePoint, če želite integrirati in prikazati informacije.

Visual Studio uporabite, če želite:

 • ustvariti definicije seznamov po meri,

 • ustvariti strani spletnih mest po meri,

 • ustvariti spletne gradnike po meri,

 • ustvariti kontrolnike pogovornih oken ali trakov po meri.

Na vrh strani

Želim prilagoditi poteke dela za poslovne procese

Najprej preskusite možnosti brskalnika:

Nato poskusite z rešitvami, ki nimajo kode:

 • Uporabite poteke dela, ki so vam na voljo, če želite upravljati pogoste poslovne procese, denimo pregled in potrditev dokumenta.

 • Spremenite atribute potekov dela, denimo potrjevalce, roke in povezani seznam opravil.

 • SharePoint Designer uporabite, če želite ustvariti deklarativne poteke dela po meri.

 • Vizualni načrtovalnik v programu SharePoint Designer 2013 (na voljo, če imate nameščen tudi Visio 2013) uporabite, če želite vizualno oblikovati poteke dela tako, da povlečete in spustite oblike iz kompleta orodij.

SharePoint 2013 vključuje platformo poteka dela za SharePoint 2010, zato vsi poteki dela, ki jih je vaša organizacija ustvarila v programu SharePoint 2013, še naprej delujejo. Če želite več informacij o poteku dela, glejte Potek dela v programu SharePoint 2013.

Na vrh strani

Želim povezati SharePoint Online z uvajanjem strežnika SharePoint Server 2013 v podjetju

Hibridno SharePointovo okolje vključuje SharePoint Server 2013, ki se običajno uvaja na mestu uporabe, in Microsoft Office 365 - SharePoint Online. Hibridno okolje je lahko konfigurirano tako,da zagotavlja eno od več ravni integracije, odvisno od namena integracije.

Hibridna SharePointova okolja lahko omogočajo eno ali vse spodaj navedene funkcije:

 • Kombinirano iskanje:    Uporabniki v oblaku in v katerem koli okolju domene na mestu uporabe, bodo lahko pridobili rezultate iskanja, ki vključujejo vsebino iz obeh lokacij.

 • Storitve za poslovno povezavo:    Omogoča, da je vrstica s poslovnimi podatki na voljo programom za SharePoint in zunanjim seznamom v SharePoint Onlineu, tako da uporabi storitve za poslovno povezavo.

 • Enotna prijava (SSO):    Uporabniki, ki so povezani z omrežjem podjetja ali storitvijo Office 365, morajo preveriti pristnost le enkrat v dani seji, da lahko dostopajo do virov v SharePointovi gruči in SharePoint Onlineu na mestu uporabe.

 • Sinhronizacija imenika:    Uporabniški računi v domeni domenskih storitev Active Directory (AD DS) v podjetju se samodejno sinhronizirajo s storitvijo Office 365.

 • Enosmerno ali dvosmerno zaupanje strežnika do strežnika:    Razmerje zaupanja med SharePointovo gručo in SharePoint Onlineom v prostorih podjetja, ki omogoča varne povezave in varen podatkovni tok.

Če želite več informacij o konfiguriranju hibridnega okolja za SharePoint Server in SharePoint Online, glejte Hibrid za SharePoint Server 2013.

Na vrh strani

Omogočanje uporabe rešitev ali programov za uporabnike

Ko razvijete rešitev ali program po meri, boste morda potrebovali način, da omogočite njuno uporabo na enem ali več mestih ali zbirkah mest v vašem SharePoint Onlineovem okolju. Tu je nekaj načinov, kako lahko to storite:

 • Če je vaša rešitev prilagojeni seznam ali posebno mesto ali stran, lahko uporabnikom omogočite skupno rabo povezave do te strani ali tega mesta.

 • Če ste razvili SharePointov ali Officeov program po meri, lahko njegovo uporabo omogočite tako, da ga prenesete na mesto kataloga programov. Če želite več informacij o tem, kako omogočiti uporabo programov po meri, glejte S katalogom programov lahko omogočite uporabo poslovnih programov po meri v SharePoint Onlineovem okolju.

 • Če dodate program drugega izdelovalca iz Trgovine SharePoint, lahko omogočite njegovo uporabo za vse uporabnike v zbirkah mest v SharePoint Onlineovem okolju tako, da pridobite licence za vse uporabnike v vaši organizaciji. Lahko pa pridobite licence la za tiste uporabnike, ki morajo uporabljati program, in jim jih dodelite. Če želite več informacij, glejte Nakup programa v trgovini SharePoint in Upravljanje licenc za programe za SharePoint Onlineovo okolje.

 • Če želite spremeniti nastavitve, ki določajo, ali uporabniki strani lahko pridobijo programe iz Trgovine SharePoint, glejte Konfiguracija nastavitev za Trgovino SharePoint.

 • Če preprosto želite ustvariti rešitev po meri, ki bo uporabnikom na voljo kot predloga, lahko shranite sezname, poglede, poteke dela in mesta kot predloge, ki bodo takoj na voljo ali ki bodo na voljo v SharePointu, uporabniki pa jih bodo uporabili pri svojem delu. Te postopke lahko izvedete neposredno v brskalniku kot tudi v podprtih orodjih, kot je SharePoint Designer 2013. Več o tem najdete v članku Shranite in prenesite mesto programa SharePoint 2013 kot predlogo.

Na vrh strani

Raziskovanje partnerskih rešitev in storitev

Če želite raziskati storitve ali programe Microsoftovih partnerjev, ki so na voljo za SharePoint Online, obiščite spletno mesto Microsoft Office 365 Marketplace.

Na vrh strani

Nazaj na Priročnik za načrtovanje za SharePoint Online za Office 365 Enterprise in Midsize

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×