Načrtovanje predloge obrazca z nastavitvami v knjižnici podatkovnih povezav

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku je razloženo, kako načrtovati predlogo obrazca, ki temelji na nastavitvah, shranjenih v knjižnici podatkovnih povezav na mestu Microsoft Office SharePoint Server 2007, in ki lahko izvaja poizvedbo po podatkih ali jih pošilja.

V tem članku

Pregled

Pred začetkom dela

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo za pošiljanje

Pregled

Sekundarna podatkovna povezava je katera koli podatkovna povezava z zunanjim virom podatkov, ki jih dodate v predlogo obrazca. Ta podatkovna povezava se razlikuje od glavne podatkovne povezave, ki jo ustvarite pri načrtovanju predloge obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, spletni storitvi ali nastavitvah v knjižnici povezav. Sekundarno podatkovno povezavo dodate le, če ne morete izvesti poizvedbe za podatke ali jih poslati prek glavne podatkovne povezave.

Obrazec lahko ima eno primarno podatkovno povezavo – glavna podatkovna povezava – in več sekundarnih podatkovnih povezav. Glede na namen obrazca lahko podatkovna povezava izvede poizvedbo po podatkih v obrazcu ali pa jih pošlje v zunanji vir podatkov, na primer v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server ali spletno storitev.

Če načrtujete več predlog obrazca, z podobne podatkovne povezave, razmislite o uporabi datoteke za povezavo podatkov namesto, da ustvarite podatkovne povezave z zunanjim virom podatkov za vsako predlogo obrazca. Na ta način, morate posodobiti samo eno datoteko za povezavo podatkov, ko povezavo podatkov za nabor predlog obrazcev, povezanih. Na primer, ko premaknete predloge obrazca iz preskusa omrežja proizvodnja omrežja, morate posodobiti podatke nastavitve povezave le enkrat v knjižnici povezave namesto posodabljanje podatkovne povezave v vsako predlogo obrazca. Ko je obrazec, ki temelji na predlogi obrazca, ki uporablja datoteko za povezavo podatkov uporablja podatkovno povezavo, podatkovno povezavo samodejno posodobljena z nove nastavitve.

Datoteke za povezavo podatkov je datoteka XML z .xml ali .udcx datotečno pripono, ki vsebuje informacije o povezavi za en zunanji vir podatkov. Datoteka je shranjena v knjižnici podatkovnih povezav v strežniku nameščen Microsoft Office SharePoint Server 2007. Datoteke za povezavo podatkov je ustvaril razvijalec ali tako, da pretvorite podatkovne povezave v obstoječe predloge obrazca v datoteko za povezavo podatkov tako, da kliknete gumb pretvoriti v pogovornem oknu Podatkovnih povezav (meniOrodja ).

Prednosti uporabe datotek za povezavo podatkov:

 • Več obrazcev lahko uporablja isto datoteko za povezavo podatkov, tako da ni treba ustvariti iste podatkovne povezave od začetka za vsako predlogo obrazca.

 • Če se spremeni mesto ali nastavitve povezave za zunanji vir podatkov, vam ni treba posodobiti vseh predlog obrazcev, ampak samo datoteko podatkovne povezave.

 • V datoteki za povezavo podatkov so lahko druge informacije o preverjanju pristnosti, ki jih lahko uporabi strežnik, kadar uporabnik izpolni obrazec s spletnim brskalnikom.

 • Obrazci, ki temeljijo na predlogi obrazca, združljivo z brskalnikom, in so izpolnjeni v brskalniku, lahko vzpostavijo povezavo s strežnikom v drugi domeni samo s podatkovni povezavami, ki uporabljajo datoteke za povezavo podatkov.

Microsoft Office InfoPath uporablja datoteke za povezavo podatkov, ki uporabljajo obliko zapisa datoteke univerzalne podatkovne povezave (.uxdc) različice 2.0. Ta različica je nadmnožica oblike zapisa datoteke, različica 1.0, ki je uporabljena v Microsoft Office FrontPageu in Microsoft Office Excelu. InfoPath ne more uporabiti datotek za povezavo podatkov v obliki zapisa datoteke različice 1.0.

Ko ustvarite predlogo obrazca, ki temelji na nastavitve v datoteko za povezavo podatkov, Microsoft Office InfoPath ustvari podatkovno povezavo, ki temelji na strani nastavitve v knjižnice podatkovnih povezav. Če je datoteka za povezavo podatkov nastavitve za poizvedbo za podatkovno povezavo, InfoPath ustvari glavni obrazec za vir podatkov z polja poizvedbe, podatkovna polja in skupine, ki ustrezajo tako, da so podatki shranjeni v zunanjem viru podatkov katerega se sklicuje nastavitve v oknu datoteka za povezavo podatkov. Polja poizvedbe vsebujejo podatke, ki v zunanjem viru podatkov, ki se uporablja za določanje vsebine, če želite poslati obrazec. Rezultati poizvedbe so prikazana v podatkovnih polj. Če želite omogočiti uporabnikom, da poizvedbe v zunanjem viru podatkov, InfoPath doda gumb za Zagon poizvedbe za predlogo obrazca.

Ker se mora podatkovna struktura polj poizvedbe in podatkovnih polj ujemati z načinom shranjevanja podatkov v zunanjem viru podatkov, v glavnem viru podatkov ne morete spremeniti obstoječih polj ali skupin. Polja ali skupine lahko samo dodate korenski skupini v glavnem viru podatkov.

Če uporabljate nastavitve za podatkovno povezavo za pošiljanje, InfoPath za obrazce, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, v orodni vrstici Standard omogoči gumb Pošlji, v meniju Datoteka pa ukaz Pošlji, kar uporabnikom omogoča pošiljanje podatkov iz obrazca v zunanji vir podatkov.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Če želite načrtovati predlogo obrazca, ki temelji na nastavitvah v knjižnici podatkovnih povezav, naj vam skrbnik knjižnice podatkovnih povezav ali razvijalec, ki je ustvaril datoteko podatkovne povezave, priskrbi ti informaciji:

 • naslov mesta Office SharePoint Server 2007 s knjižnico povezav

 • in ime datoteke podatkovne povezave v knjižnici podatkovnih povezav, ki jo želite uporabiti.

Na vrh strani

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe

Če želite načrtovati predlogo obrazca, ki temelji na datoteki podatkovne povezave, z nastavitvami za podatkovno povezavo poizvedbe, naredite to:

 1. Načrtovanje predlogo obrazca, ki temelji na datoteki podatkovne povezave    V tem koraku ustvarite glavni vir podatkov za predlogo obrazca, in sicer z ustreznimi polji in skupinami, ki temeljijo na nastavitvah v datoteki podatkovne povezave.

 2. Dodajanje kontrolnika v predlogo obrazca, ki bo prikazal rezultate poizvedbe    Če želite uporabnikom prikazati podatke, ki so shranjeni v poljih in skupinah v glavnem viru podatkov, v predlogo obrazca dodajte kontrolnik in ga vežite na polje poizvedbe ali podatkovno polje v glavnem viru podatkov.

1. korak: Načrtovanje predloge obrazca, ki temelji na datoteki podatkovne povezave

 1. V meniju Datoteka kliknite Načrtovanje predloge obrazca.

 2. V pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca pod Načrtuj novo kliknite Predloga obrazca.

 3. Na seznamu Temelji na kliknite Knjižnica povezav.

 4. Če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

 5. Kliknite V redu.

 6. V čarovniku za povezavo podatkov na seznamu Mesto kliknite ime mesta v strežniku s storitvami Office SharePoint Server 2007, ki vključuje knjižnico podatkovnih povezav.

  Dodajanje mesta na seznam

  1. Kliknite Upravljanje mest.

  2. V pogovornem oknu Upravljanje mest kliknite Dodaj.

  3. V polje URL vnesite mesto knjižnice podatkovnih povezav.

  4. V polje Prikazano ime vnesite ime knjižnice podatkovnih povezav. To ime bo prikazano na seznamu Mesto v čarovniku za povezavo podatkov.

  5. Kliknite V redu.

  6. Kliknite Zapri.

 7. Če si želite ogledati seznam z datotekami podatkovnih povezav, kliknite ime knjižnice podatkovnih povezav, nato ime datoteke podatkovne povezave, ki jo želite uporabiti za to podatkovno povezavo, in še Naprej.

 8. Če ste izbrali datoteko podatkovne povezave z nastavitvami povezave s spletno storitvijo, boste na naslednji strani čarovnika morda morali določiti vzorčne vrednosti za vsak parameter, če boste želeli določiti, katera polja ali skupine naj bodo dodana sekundarnemu viru podatkov.

  Kako?

  1. V tabeli Parametri izberite parameter in kliknite Nastavi vzorčno vrednost.

  2. V polje Vzorčna vrednost vnesite vrednost, ki jo bo uporabnik morda uporabil za to polje, in kliknite V redu.

  3. Te korake ponovite za vsak parameter v tabeli Parametri, nato pa kliknite Naprej.

  Tehnične podrobnosti

  Ko v čarovniku za povezavo podatkov nastavite podatkovno povezavo za spletno storitev, Microsoft Office InfoPath vzpostavi povezavo s spletno storitvijo in zahteva datoteko WSDL (Web Service Description Language). V datoteki WSDL je shema, ki jo uporablja spletna storitev. Spletna storitev odgovori na zahtevo tako, da pošlje to datoteko InfoPathu. InfoPath z informacijami iz te datoteke doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov v predlogi obrazca. Če InfoPath v datoteki WSDL najde neznano vrsto elementa, z vzorčnimi podatki določi definicijo neznane vrste elementa in nato doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov.

 9. Če zunanji vir podatkov, na katerega se sklicujejo nastavitve, vrne nabor podatkov Microsoft ADO.NET, potem na naslednji strani čarovnika določite, ali želite vključiti informacije o spremembi, ko uporabniki pošljejo svoje podatke iz obrazca. V večini primerov pustite potrditveno polje Vključi informacije o spremembi med pošiljanjem podatkov potrjeno in nato kliknite Naprej. Če ne želite vključiti informacij o spremembi, počistite potrditveno polje Vključi informacije o spremembi med pošiljanjem podatkov in nato kliknite Naprej.

  Tehnične podrobnosti

  Ta stran se v čarovniku pojavi samo, če nastavitve veljajo za spletno storitev in če datoteka WSDL (Web Service Description Language) pokaže, da spletna storitev vrne nabor podatkov ADO.NET.

 10. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime za podatkovno povezavo in nato kliknite Dokončaj.

2. korak: Dodajanje kontrolnika za prikaz podatkov v polju

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Povlecite kontrolnik na predlogo obrazca.

 3. V pogovornem oknu Ime kontrolnika – vezava izberite polje, na katerega želite vezati kontrolnik.

Na vrh strani

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo za pošiljanje

Če datoteka podatkovne povezave vsebuje nastavitve za podatkovno povezavo za pošiljanje, lahko predlogo obrazca konfigurirate tako, da uporabnikom omogočite pošiljanje svojih podatkov iz obrazca po podatkovni povezavi. Ko to naredite, InfoPath v orodno vrstico Standard doda gumb Pošlji, v meni Datoteka pa ukaz Pošlji. Možnosti pošiljanja za obrazec lahko konfigurirate v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja (meni Orodja). Možnosti pošiljanja konfigurirate tako, kot da bi načrtovali predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov ali spletni storitvi. Če želite več informacij o načrtovanju predloge obrazca, ki temelji na zbirki podatkov ali spletni storitvi, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

 1. V meniju Datoteka kliknite Načrtovanje predloge obrazca.

 2. V pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca pod možnostjo Načrtuj novo kliknite Predloga obrazca.

 3. Na seznamu Temelji na kliknite Knjižnica povezav.

 4. Če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

 5. Kliknite V redu.

 6. V čarovniku za povezavo na seznamu Mesto kliknite ime mesta v strežniku s storitvami Office SharePoint Server 2007, ki vključuje knjižnico povezav.

  Dodajanje mesta na seznam

  1. Kliknite Upravljanje mest.

  2. V pogovornem oknu Upravljanje mest kliknite Dodaj.

  3. V polje URL vnesite mesto knjižnice podatkovnih povezav.

  4. V polje Prikazano ime vnesite ime knjižnice podatkovnih povezav. To ime bo prikazano na seznamu Mesto v čarovniku za povezavo podatkov.

  5. Kliknite V redu.

  6. Kliknite Zapri.

 7. Kliknite ime knjižnice podatkovnih povezav, če si želite ogledati seznam z datotekami podatkovnih povezav, nato kliknite ime datoteke podatkovne povezave, ki jo želite uporabiti za to podatkovno povezavo, in še Naprej.

 8. Če ste izbrali datoteko podatkovne povezave z nastavitvami povezave s spletno storitvijo, boste na naslednji strani čarovnika morda morali določiti vzorčne vrednosti za vsak parameter, če boste želeli določiti, katero polje ali skupino je najbolje dodati sekundarnemu viru podatkov.

  Kako?

  1. V tabeli Parametri izberite parameter in kliknite Nastavi vzorčno vrednost.

  2. V polje Vzorčna vrednost vnesite vrednost, ki jo bo uporabnik morda uporabil za to polje, in kliknite V redu.

  3. Te korake ponovite za vsak parameter v tabeli Parametri, nato pa kliknite Naprej.

  Tehnične podrobnosti

  Ko v čarovniku za povezavo podatkov nastavite podatkovno povezavo za spletno storitev, Microsoft Office InfoPath vzpostavi povezavo s spletno storitvijo in zahteva datoteko WSDL (Web Service Description Language). V datoteki WSDL je shema, ki jo uporablja spletna storitev. Spletna storitev odgovori na zahtevo tako, da pošlje to datoteko InfoPathu. InfoPath z informacijami iz te datoteke doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov v predlogi obrazca. Če InfoPath v datoteki WSDL najde neznano vrsto elementa, z vzorčnimi podatki določi definicijo neznane vrste elementa in nato doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov.

 9. Na naslednji strani čarovnika vnesite opisno ime za podatkovno povezavo in kliknite Dokončaj.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×