Načrtovanje predloge obrazca, ki temelji na zbirki podatkov strežnika Microsoft SQL Server

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Načrtujete lahko predlogo obrazca, ki za izvajanje poizvedbe po podatkih in pošiljanje podatkov uporablja zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server

V tem članku

Pregled

Pomisleki o združljivosti

Pred začetkom

Načrtovanje predloge obrazca

Konfiguracija možnosti pošiljanja

Pregled

Obrazec lahko ima eno primarno podatkovno povezavo – glavna podatkovna povezava – in več sekundarnih podatkovnih povezav. Glede na namen obrazca lahko podatkovna povezava izvede poizvedbo po podatkih v obrazcu ali pa jih pošlje v zunanji vir podatkov, na primer v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server ali spletno storitev.

Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirko podatkov, Microsoft Office InfoPath ustvari glavni vir podatkov s skupinami, ki vsebujejo polja poizvedbe in podatkovnih polj in podatkovne povezave poizvedbe kot glavni podatkovne povezave za predlogo obrazca. Ta polja in skupine, ki se ujemajo tako, da so podatki shranjeni v tabelah v zbirki podatkov. Polja poizvedbe vsebujejo podatke, ki so bili vneseni uporabnika, če želite omejiti rezultate poizvedbe z zapisi, ki ustrezajo podatkom v polja poizvedbe. Ko je obrazec, ki temelji na tej predlogi obrazca uporablja glavno podatkovno povezavo, InfoPath ustvari poizvedbe tako, da uporabite podatke v poljih poizvedbe. InfoPath nato pošlje poizvedbo s poizvedbo za podatkovno povezavo. Zbirka podatkov vrne rezultate poizvedbe nazaj v obrazec s poizvedbo za podatkovno povezavo. Rezultati poizvedbe so prikazana v podatkovna polja, ki lahko urejate s kontrolniki, ki je vezan na ta polja.

Ker se mora podatkovna struktura polj poizvedbe in podatkovnih polj ujemati z načinom shranjevanja podatkov v zbirki podatkov, v glavnem viru podatkov ne morete spremeniti teh polj ali skupin. Polja ali skupine lahko samo dodate korenski skupini v glavnem viru podatkov. Če želite več informacij o virih podatkov, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Obrazec lahko pošlje podatke zbirki podatkov prek glavne podatkovne povezave obrazca, če predloga obrazca, na kateri temelji obrazec, in zbirka podatkov izpolnjujeta naslednje zahteve:

 • Predloga obrazca, ki je ne predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom    InfoPath ne boste ustvarili povezave za pošiljanje podatkov v glavno podatkovno povezavo, če načrtujete predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom. Če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje podatkov iz obrazca, ki temelji na predlogi obrazca, združljiva z brskalnikom, uporabite spletne storitve, ki deluje z zbirko podatkov.

 • Leva tabela v vsak par povezanih tabelah v glavni vir podatkov je primarni ključ    Vključevati vsaj eno od relacij za vsak par tabel v relaciji primarni ključ iz tabele levo.

 • Brez podatkovnih polj v glavnem viru podatkov obrazca shrambe velikega dvojiškega podatkovnega tipa    InfoPath onemogoči Pošlji podatkovne povezave, če je poizvedba vsebuje polja, ki jih lahko shranite veliko binarne podatkovni tip, kot so slike, slike, OLE predmetov, datotečnih prilog, Office Access Zapisek podatkovni tip ali SQL besedilo podatkovni tip.

Ko InfoPath omogoči podatkovno povezavo za pošiljanje, lahko uporabniki pošljejo podatke iz podatkovnih polj, ki so v glavnem viru podatkov, v zbirko podatkov. Če InfoPath omogoči podatkovno povezavo za pošiljanje, lahko prilagodite možnosti pošiljanja za obrazce, ki temeljijo na tej predlogi obrazca.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. InfoPath v predlogi obrazca, ki je združljiva s strežnikom, ustvari podatkovno povezavo poizvedbe kot glavno podatkovno povezavo, vendar predlog obrazca, ki so združljive z brskalnikom, ni mogoče konfigurirati tako, da bi uporabniki lahko poslali podatke v zbirko podatkov. Če načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov SQL Serverja, in če želite, da uporabniki svoje podatke iz obrazca v zbirko podatkov pošljejo po glavni podatkovni povezavi, ta predloga obrazca ne more biti združljiva s strežnikom.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Če želite načrtovati predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov SQL Serverja, naj vam skrbnik zbirke podatkov priskrbi te informacije:

 • ime strežnika, ki vsebuje zbirko podatkov, s katero boste povezali predlogo obrazca;

 • ime zbirke podatkov, ki jo boste uporabili s to predlogo obrazca;

 • preverjanje pristnosti, ki ga zahteva zbirka podatkov; zbirka podatkov lahko uporabi preverjanje pristnosti programa Microsoft Windows ali preverjanje pristnosti strežnika SQL Server, da določi pogoje dostopa do zbirke podatkov za uporabnike;

 • ime tabele s podatki, ki jih želite poslati v obrazec ali ki bo prejela podatke iz obrazca – to je primarna tabela – in če nameravate v zbirki podatkov uporabiti več tabel, potrebujete imena drugih, podrejenih tabel in tudi imena polj v podrejenih tabelah, ki so v relaciji s polji v primarni tabeli.

Na vrh strani

Načrtovanje predloge obrazca

Če želite načrtovati predlogo obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe, naredite to:

 1. Ustvarjanje predloge obrazca    Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, InfoPath ustvari podatkovno povezavo poizvedbe kot glavno podatkovno povezavo med predlogo obrazca in zbirko podatkov. S tem postopkom se samodejno ustvari glavni vir podatkov predloge obrazca.

 2. Dodajanje enega ali več kontrolnikov za prikaz rezultatov poizvedbe    Če želite omogočiti uporabnikom, da si ogledate in urejate podatke v polja v glavni vir podatkov, ko jih odprete obrazec, lahko dodate kontrolnik v predlogo obrazca in nato vezati kontrolnik polja v glavni vir podatkov.

1. korak: Ustvarjanje predloge obrazca

 1. V meniju Datoteka kliknite Načrtovanje predloge obrazca.

 2. V pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca pod Načrtuj novo kliknite Predloga obrazca.

 3. Na seznamu Temelji na kliknite Zbirka podatkov.

 4. Če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

  Opomba : Čarovnik za povezavo podatkov ne bo omogočil podatkovne povezave za pošiljanje v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom. Če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje svojih podatkov v zbirko podatkov iz obrazcev, ki temeljijo na predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, dodajte sekundarno podatkovno povezavo s spletno storitvijo, ki deluje z zbirko podatkov. Če želite več informacij o sekundarnih podatkovnih povezavah, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

 5. Kliknite V redu.

 6. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Izbira zbirke podatkov.

 7. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir.

 8. Na seznamu S kakšno vrsto izvora podatkov se želite povezati kliknite Microsoft SQL Server in nato še Naprej.

 9. V polje Ime strežnika vnesite ime strežnika z zbirko podatkov SQL Serverja.

 10. Pod Poverilnice za prijavo naredite nekaj od tega:

  • Če je dostop do zbirke podatkov odvisen od poverilnic, ki se uporabljajo v omrežju Microsoft Windows, kliknite Uporabi preverjanje pristnosti programa Windows.

  • Če je dostop do zbirke podatkov odvisen od uporabniškega imena in gesla, ki vam ju priskrbi skrbnik zbirke podatkov, kliknite Uporabi to uporabniško ime in geslo in nato v polji Uporabniško ime in Geslo vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

 11. Kliknite Naprej.

 12. Na seznamu Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje želene podatke kliknite ime zbirke podatkov, ki jo želite uporabiti, potrdite potrditveno polje Vzpostavi povezavo z določeno tabelo, kliknite ime primarne tabele in nato še Naprej.

 13. Na naslednji strani čarovnika v polje Ime datoteke vnesite ime datoteke, ki shrani informacije o podatkovni povezavi, in nato kliknite Dokončaj, če želite shraniti nastavitve.

  Če nameravate v podatkovni povezavi poizvedbe uporabiti druge tabele, jih lahko dodate na tej strani čarovnika.

  Kako?

  1. Kliknite Dodaj tabelo.

  2. V pogovornem oknu Dodajanje tabele ali poizvedbe kliknite ime podrejene tabele in nato še Naprej. InfoPath poskuša nastaviti relacije z ujemanjem imen polj v obeh tabelah. Če ne želite uporabiti predlagane relacije, izberite relacijo in nato še Odstrani relacijo. Če želite dodati relacijo, kliknite Dodajanje relacije. V pogovornem oknu Dodajanje relacije kliknite ime vsakega povezanega polja v ustreznem stolpcu in nato še V redu.

  3. Kliknite Dokončaj.

  4. Če želite dodati več podrejenih tabel, ponovite te korake.

 14. Kliknite Naprej.

 15. Na zadnji strani čarovnika vnesite ime za glavno podatkovno povezavo. To ime bodo prikazani na seznamu vir podatkov v podoknu opravil Vir podatkov .

 16. Če v predlogi obrazca, ki ustreza zahtevam v razdelku pregled , to stran čarovnika za kažejo, da InfoPath omogočeno Pošlji podatkovne povezave v glavnem podatkovne povezave. Če želite spremeniti ime povezave za pošiljanje podatkov, vnesite novo ime v ustrezno polje. Če želite uporabnikom pošljete svoje podatke iz obrazca do drugega pošiljanje podatkovne povezave, ki jih dodate v predlogo obrazca pozneje, kliknite, da počistite potrditveno polje omogoči pošiljanje za to povezavo .

  Opomba : Če v predlogi obrazca ne izpolnjuje zahtev v razdelku pregled , InfoPath onemogoči Pošlji podatkovne povezave in polje Vnesite ime povezave za pošiljanje in potrdite polje omogoči pošiljanje te povezave so na voljo (onemogočeno). Če InfoPath onemogoči Pošlji podatkovne povezave, glavno podatkovno povezavo za predlogo obrazca, bodo imeli le poizvedbe podatkovne povezave.

Korak 2: Dodajanje enega ali več kontrolnikov za prikaz rezultatov poizvedbe

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Povlecite kontrolnik na predlogo obrazca.

 3. V pogovornem oknu Nadzor vezava , izberite skupino ali polje, ki ga želite vezati kontrolnik.

Na vrh strani

Konfiguriranje možnosti pošiljanja

Če v predlogi obrazca in tabele, ki ste ga izbrali v čarovniku za povezavo podatkov izpolnjuje zahteve v razdelku pregled , InfoPath konfigurira predloge obrazca za pošiljanje podatkov do svojih glavno podatkovno povezavo. Če želite uporabiti ta povezava za pošiljanje podatkov, InfoPath konfigurira predloge obrazca, tako da uporabniki lahko pošljete svoje podatke iz obrazca v zbirko podatkov in doda obeh gumb »Pošlji« v orodni vrstici Standard in ukaz »Pošlji« v meniju Datoteka , ko uporabniki izpolnijo obrazec. InfoPath tudi konfigurira predloge obrazca tako, da ko uporabniki pošiljali obrazce, obrazec ostane odprta in se prikaže sporočilo, za uporabnika, ki je označeno, ali je bil obrazec uspešno poslan. Ko uporabnik pošlje obrazec, lahko spremenite besedilo na gumb »Pošlji «in delovanje.

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti pošiljanja.

  1. Če želite spremeniti ime gumba Pošlji, ki se prikaže v orodni vrstici Standard, in ime ukaza Pošlji, ki se prikaže v meniju Datoteka, ko uporabniki izpolnijo obrazec, v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja vnesite novo ime v polje Napis.

   Namig : Če želite dodeliti bližnjico na tipkovnici za to «in» ukaz, vnesite znakom & pred znak, ki ga želite uporabiti kot bližnjico na tipkovnici. Na primer, če želite dodeliti ALT + B kot bližnjico na tipkovnici za »Pošlji «in ukaz, vnesite Su & Pošlji.

 2. Če želite, da uporabniki pri izpolnjevanju obrazca ne bi uporabljali ukaza Pošlji ali gumba Pošlji v orodni vrstici Standard, počistite polje Pokaži element menija »Pošlji« in gumb orodne vrstice »Pošlji«.

  1. Ko uporabniki pošljejo obrazec, je v InfoPathu obrazec odprt kot privzeto, prikaže pa se sporočilo, ali je bil obrazec uspešno poslan. Če želite spremeniti to privzeto vedenje, kliknite Dodatno in naredite nekaj od tega:

   • Če želite zapreti obrazec ali ustvariti nov, prazen obrazec, ko uporabnik pošlje izpolnjen obrazec, na seznamu Po pošiljanju kliknite želeno možnost.

   • Če želite ustvariti sporočilo po meri, da bi prikazali, ali je bil obrazec uspešno poslan, potrdite polje Uporabi sporočila po meri in vnesite svoja sporočila v polji Ob uspešnem pošiljanju in Ob neuspelem pošiljanju.

    Namig : S sporočili v polju Ob neuspelem pošiljanju sporočite uporabnikom, kaj naj naredijo, če ne morejo poslati svojega obrazca. Predlagate lahko na primer, naj uporabniki svoje obrazce shranijo in se obrnejo na nekoga za nadaljnja navodila.

   • Če ne želite prikazati sporočila, ko uporabnik pošlje obrazec, počistite polje Prikaži sporočila o uspešnem ali neuspelem pošiljanju.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×