Načrtovanje predloge obrazca, ki temelji na spletni storitvi

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Načrtujete lahko predlogo obrazca, ki za izvajanje poizvedbe po podatkih, pošiljanje podatkov ali za izvajanje poizvedbe po podatkih in pošiljanje podatkov uporablja spletno storitev.

V tem članku

Pregled

Pomisleki o združljivosti

Pred začetkom

Načrtovanje predloge obrazca s poizvedbo za podatkovno povezavo

Načrtovanje predloge obrazca s povezavo za pošiljanje podatkov

Načrtovanje predloge obrazca s poizvedbo in pošiljanje podatkovnih povezav

Pregled

Obrazec lahko ima eno primarno podatkovno povezavo – glavna podatkovna povezava – in več sekundarnih podatkovnih povezav. Glede na namen obrazca lahko podatkovna povezava izvede poizvedbo po podatkih v obrazcu ali pa jih pošlje v zunanji vir podatkov, na primer v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server ali spletno storitev.

Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na spletne storitve, imate izbiro konfiguriranje predloge obrazca, če želite dovoliti obrazcev, ki temeljijo na tej predlogi obrazca za prejemanje podatkov iz, pošiljanje podatkov, ali pošiljanje in prejemanje podatkov v in iz spletne storitve. Če načrtujete predlogo obrazca, dovolite obrazce, ki prejemajo podatke iz spletne storitve, Microsoft Office InfoPath ustvari poizvedbo za podatkovno povezavo kot glavni podatkovne povezave za obrazec. Glede na to podatkovno povezavo, InfoPath ustvari glavni vir podatkov polja poizvedbe, podatkovna polja in skupine, ki temeljijo na shema XML spletne storitve. Polja poizvedbe vsebujejo podatke, ki spletne storitve, ki se uporablja za določanje vsebine, če želite poslati obrazec. Če obrazce, ki temeljijo na tej predlogi obrazca glavno podatkovno povezavo, InfoPath ustvari poizvedbo tako, da uporabite podatke v poljih poizvedbe. InfoPath pa pošlje poizvedbo prek poizvedbe podatkovne povezave spletne storitve. Spletne storitve vrne rezultate poizvedbe, nazaj v obrazec s poizvedbo za podatkovno povezavo.

Ker se morajo podatkovne strukture polj poizvedbe in podatkovnih polj ujemati z načinom shranjevanja podatkov v spletni storitvi, obstoječih polj ali skupin v glavnem viru podatkov ne morete spremeniti, lahko jih samo dodate korenski skupini v glavnem viru podatkov. Če želite več informacij o virih podatkov, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Ko predlogo obrazca načrtujete tako, da podatke pošilja v spletno storitev, InfoPath v glavni podatkovni povezavi obrazca ustvari podatkovno povezavo za pošiljanje, ki uporabnikom omogoča pošiljanje svojih podatkov iz obrazca v spletno storitev. Poleg tega InfoPath obrazcu v meni Datoteka doda ukaz Pošlji, v orodni vrstici Standard pa omogoči gumb Pošlji. Prilagodite lahko tudi možnosti pošiljanja za obrazec. Ko ustvarite podatkovno povezavo za pošiljanje, InfoPath določi parametre v spletni storitvi, ki so na voljo za prejemanje podatkov. Glede na te informacije lahko navedete polja, ki jih želite poslati v spletno storitev.

Če načrtujete predlogo obrazca, ki pošilja podatke v spletno storitev in jih prejema, InfoPath ustvari podatkovno povezavo poizvedbe in podatkovno povezavo za pošiljanje.

InfoPath za komunikacijo s spletnimi storitvami uporablja te standarde spletnih storitev:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP je komunikacijski protokol, ki določa sporočila XML, ki se uporabljajo za komunikacijo s spletno storitvijo.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL je standardna shema XML, ki opiše mesto, komunikacijske protokole in vmesnike s spletno storitvijo. InfoPath sprejema samo spletne storitve z dokumentnim/dobesednim slogom.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDD je imeniška storitev, ki opisuje spletne storitve podjetja.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Podatkovne povezave v predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, ne morete konfigurirati tako, da uporabnikom omogočite pošiljanje informacij o spremembi skupaj s podatki iz obrazca v spletno storitev, ki sprejema nabor podatkov Microsoft ADO.NET. Informacije o spremembi zajemajo spremembe, ki jih uporabnik naredi v podatkih, shranjenih v zbirki podatkov. Zbirka podatkov uporablja spletno storitev, po kateri uporabniki vzpostavijo povezavo z zbirko podatkov. ADO.NET lahko z informacijami o spremembi določi način posodabljanja zbirke podatkov. Skrbnika spletne storitve vprašajte, ali spletna storitev za posodabljanje zbirke podatkov zahteva informacije o spremembi. Če jih zahteva, načrtujte tako predlogo obrazca, ki bo omogočala izpolnjevanje obrazcev samo v InfoPathu.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Če želite načrtovati predlogo obrazca, ki temelji na spletni storitvi, naj vam skrbnik spletne storitve priskrbeti te informacije:

 • mesto spletne storitve;

 • overovitev, da spletna storitev uporablja kodiranje dokumentnega/dobesednega sloga, ker InfoPath lahko prevzame samo spletne storitve z dokumentnim/dobesednim slogom;

 • ime operacije spletne storitve, ki pošilja podatke v obrazce ali jih prejema iz obrazcev, ki temeljijo na tej predlogi obrazca.

Na vrh strani

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe

Če želite načrtovati predlogo obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe, naredite to:

 1. Ustvarjanje predloge obrazca    Ko ustvarite predlogo obrazca, ki lahko prejema podatke iz spletne storitve, InfoPath ustvari glavno podatkovno povezavo s podatkovno povezavo poizvedbe med spletno storitvijo in obrazcem, ki temelji na tej predlogi obrazca. Poleg tega InfoPath ustvari tudi glavni vir podatkov predloge obraza.

 2. Dodajanje enega ali več kontrolnikov za prikaz rezultatov poizvedbe    Če želite omogočiti uporabnikom, da si ogledate in urejate podatke v polja v glavni vir podatkov, ko jih odprete obrazec, lahko dodate kontrolnik v predlogo obrazca in nato vezati kontrolnik polja v glavni vir podatkov.

1. korak: Ustvarjanje predloge obrazca

 1. V meniju Datoteka kliknite Načrtovanje predloge obrazca.

 2. V pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca pod Načrtuj novo kliknite Predloga obrazca.

 3. Na seznamu Temelji na kliknite Spletna storitev.

 4. Če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

 5. Kliknite V redu.

 6. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Sprejema podatke in nato kliknite Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika vnesite mesto spletne storitve, nato pa kliknite Naprej.

  Če želite poiskati spletne storitve s strežnikom univerzalni opis odkrivanje in integracija UDDI (), kliknite Išči po UDDI, vnesite spletni NASLOV UDDI strežnika, ki ga želite iskati, določite, ali želite iskati po ponudniku ali storitev, ki je na voljo, vnesite ključno besedo za iskanje in nato kliknite Išči. Spletne storitve, ki se ujemajo z ključno besedo za iskanje, ki bodo prikazani na seznamu rezultatov iskanja . Izberite spletno storitev, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite v redu.

 8. Na seznamu Izberite operacijo kliknite operacijo spletne storitve, ki vrne podatke v obrazec, in nato Naprej.

 9. Če čarovnik za povezavo podatkov v shemi spletne storitve zazna neznan element, boste na naslednji strani čarovnika morda morali določiti vzorčne vrednosti za vsak parameter, če boste želeli določiti polja ali skupine, ki bodo dodana glavnemu viru podatkov.

  Kako?

  1. V tabeli Parametri izberite parameter in kliknite Nastavi vzorčno vrednost.

  2. V polje Vzorčna vrednost vnesite vrednost, ki jo bo uporabnik morda uporabil za to polje, in kliknite V redu.

  3. Te korake ponovite za vsak parameter v tabeli Parametri, nato pa kliknite Naprej.

  Tehnične podrobnosti

  Ko v čarovniku za povezavo podatkov nastavite podatkovno povezavo za spletno storitev, Microsoft Office InfoPath vzpostavi povezavo s spletno storitvijo in zahteva datoteko WSDL (Web Service Description Language). V datoteki WSDL je shema, ki jo uporablja spletna storitev. Spletna storitev odgovori na zahtevo tako, da pošlje to datoteko InfoPathu. InfoPath z informacijami iz te datoteke doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov v predlogi obrazca. Če InfoPath v datoteki WSDL najde neznano vrsto elementa, z vzorčnimi podatki določi definicijo neznane vrste elementa in nato doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov.

 10. Če spletna storitev sprejema informacije o spremembi, se na naslednji strani čarovnika odločite, ali želite v podatkovno povezavo poizvedbe vključiti informacije o spremembi. V večini primerov pustite potrditveno polje Vključi informacije o spremembi med pošiljanjem podatkov potrjeno in nato kliknite Naprej. Če ne želite vključiti informacij o spremembi, počistite potrditveno polje Vključi informacije o spremembi med pošiljanjem podatkov in nato kliknite Naprej.

  To potrditveno polje je onemogočeno, če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom.

  Tehnične podrobnosti

  Ta stran se v čarovniku pojavi samo, če datoteka WSDL (Web Services Description Language) za spletno storitev pokaže, da spletna storitev vrne nabor podatkov Microsoft ADO.NET.

 11. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime podatkovne povezave.

 12. Preverite, ali so podatki v razdelku Povzetek pravilno, in nato kliknite Dokončaj.

Korak 2: Dodajanje enega ali več kontrolnikov za prikaz rezultatov poizvedbe

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Povlecite kontrolnik na predlogo obrazca.

 3. V pogovornem oknu Nadzor vezava , izberite skupino ali polje, ki ga želite vezati kontrolnik.

Na vrh strani

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo za pošiljanje

Če želite načrtovati obrazec s podatkovno povezavo za pošiljanje, naredite to:

 1. Ustvarjanje predloge obrazca    Ko ustvarite predlogo obrazca, ki lahko pošilja podatke v spletno storitev, InfoPath ustvari glavno podatkovno povezavo s podatkovno povezavo za pošiljanje med spletno storitvijo in obrazcem, ki temelji na tej predlogi obrazca. Poleg tega InfoPath ustvari tudi glavni vir podatkov predloge obrazca.

 2. Dodajanje enega ali več kontrolnika in njegova vezava, da skupine ali polja, ali pa nastavite lastnosti kontrolnika za prikaz podatkov v polju    Če želite uporabnikom omogočiti urejanje podatkov v polja v glavni vir podatkov, lahko dodate kontrolnike v predlogo obrazca in nato te kontrolnike vezati polja v glavni vir podatkov.

 3. Konfiguriranje možnosti pošiljanja    Konfigurirate lahko podatke, ki jih želite poslati v spletno storitev, in možnosti pošiljanja obrazca.

1. korak: Ustvarjanje predloge obrazca

 1. V meniju Datoteka kliknite Načrtovanje predloge obrazca.

 2. V pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca pod Načrtuj novo kliknite Predloga obrazca.

 3. Na seznamu Temelji na kliknite Spletna storitev.

 4. Če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

 5. Kliknite V redu.

 6. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Pošilja podatke in nato Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika vnesite mesto spletne storitve, kamor bodo uporabniki pošiljali svoje podatke, in nato kliknite Naprej.

  Če želite poiskati spletne storitve s strežnikom univerzalni opis odkrivanje in integracija UDDI (), kliknite Išči po UDDI, vnesite spletni NASLOV UDDI strežnika, ki ga želite iskati, določite, ali želite iskati po ponudniku ali storitev, ki je na voljo, vnesite ključno besedo za iskanje in nato kliknite Išči. Spletne storitve, ki se ujemajo z ključno besedo za iskanje, ki bodo prikazani na seznamu rezultatov iskanja . Izberite spletno storitev, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite v redu.

 8. Kliknite Naprej.

 9. Na seznamu Izberite operacijo kliknite operacijo spletne storitve, ki prejema poslane podatke, in nato še Naprej.

 10. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime podatkovne povezave.

 11. Preverite, ali so podatki v razdelku Povzetek pravilno, in nato kliknite Dokončaj.

Korak 2: Dodajanje enega ali več kontrolnikov in jih povezati skupine ali polj

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Povlecite kontrolnik na predlogo obrazca.

 3. V pogovornem oknu Nadzor vezanje izberite skupino ali polje, ki ga želite vezati kontrolnik.

 4. Ponovite korake 2 in 3 za druge kontrolnike, ki ga želite dodati v predlogo obrazca.

3. korak: Konfiguriranje možnosti pošiljanja

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite podatkovno povezavo za pošiljanje v glavni podatkovni povezavi in nato še Spremeni.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov dvakrat kliknite Naprej.

 4. Če želite v obrazcu izbrati podatke, ki bodo poslani za vsak parameter v spletni storitvi, na naslednji strani čarovnika naredite nekaj od tega:

  Pošiljanje podatkov v polje ali skupino

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku Možnosti parametra kliknite Polje ali skupina.

  3. Kliknite Spremeni Podoba gumba .

  4. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ali skupino s podatki, ki jih želite poslati, in nato še V redu.

  5. Če želite poslati samo podatke v tem polju in podrejene elemente polja ali skupine, v polju Vključi kliknite Samo besedilo in podrejeni elementi, če pa želite poslati ime polja, podatke v polju in podrejene elemente v izbrani skupini ali polju, kliknite Poddrevo XML, vključno z izbranim elementom.

  Pošiljanje vseh podatkov v obliki

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku možnosti Parameter, kliknite celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodila za obdelavo).

  Pošiljanje podatkov kot niz

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku možnosti Parameter, kliknite celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodila za obdelavo).

  3. Potrdite potrditveno polje Pošlji podatke kot niz.

   Opomba : Običajno ga potrdite, če želite poslati elektronsko podpisane podatke. V večini primerov to potrditveno polje počistite.

  Tehnične podrobnosti o podatkov ADO.NET predmetov

  Če spletna storitev zahteva predmet nabora podatkov ADO.NET, izberite vozlišče nabora podatkov, ko konfigurirate podatkovno povezavo. Če za podatkovno povezavo s spletno storitvijo, ki zahteva nabor podatkov ADO (ActiveX Data Objects), uporabite katero koli drugo vrsto vozlišča, pošiljanje ne bo uspelo.

 5. Kliknite Naprej.

 6. Kliknite Dokončaj.

 7. Kliknite Zapri.

 8. V meniju Orodja kliknite Možnosti pošiljanja.

  1. Če želite spremeniti ime gumba Pošlji, ki se prikaže v orodni vrstici Standard, in ime ukaza Pošlji, ki se prikaže v meniju Datoteka, ko uporabniki izpolnijo obrazec, v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja vnesite novo ime v polje Napis.

   Če želite dodeliti bližnjico na tipkovnici za to «in» ukaz, vnesite znakom & pred znak, ki ga želite uporabiti kot bližnjico na tipkovnici. Na primer, če želite dodeliti ALT + B kot bližnjico na tipkovnici za »Pošlji «in ukaz, vnesite Su & Pošlji.

 9. Če želite, da uporabniki pri izpolnjevanju obrazca ne bi uporabljali ukaza Pošlji ali gumba Pošlji v orodni vrstici Standard, počistite polje Pokaži element menija »Pošlji« in gumb orodne vrstice »Pošlji«.

  1. Ko uporabniki pošljejo obrazec, je v InfoPathu obrazec odprt kot privzeto, prikaže pa se sporočilo, ali je bil obrazec uspešno poslan. Če želite spremeniti to privzeto vedenje, kliknite Dodatno in naredite nekaj od tega:

   1. Če želite zapreti obrazec ali ustvariti nov, prazen obrazec, ko uporabnik pošlje izpolnjen obrazec, na seznamu Po pošiljanju kliknite želeno možnost.

   2. Če želite ustvariti sporočilo po meri, da bi prikazali, ali je bil obrazec uspešno poslan, potrdite polje Uporabi sporočila po meri in vnesite svoja sporočila v polji Ob uspešnem pošiljanju in Ob neuspelem pošiljanju.

    S sporočili v polju Ob neuspelem pošiljanju sporočite uporabnikom, kaj naj naredijo, če ne morejo poslati svojega obrazca. Predlagate lahko na primer, naj uporabniki svoje obrazce shranijo in se obrnejo na nekoga za nadaljnja navodila.

   3. Če ne želite prikazati sporočila, ko uporabnik pošlje obrazec, počistite polje Prikaži sporočila o uspešnem ali neuspelem pošiljanju.

Na vrh strani

Načrtovanje predloge obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe in podatkovno povezavo za pošiljanje

Če želite načrtovati predlogo obrazca s podatkovno povezavo poizvedbe in podatkovno povezavo za pošiljanje, naredite to:

 1. Ustvarjanje predloge obrazca    Ko ustvarite predlogo obrazca, ki lahko izvaja poizvedbo po podatkih ali pošilja podatke v spletno storitev, InfoPath s podatkovno povezavo poizvedbe in podatkovno povezavo za pošiljanje ustvari glavno podatkovno povezavo med predlogo obrazca in spletno storitvijo. Poleg tega InfoPath ustvari tudi glavni vir podatkov predloge obrazca.

 2. Dodajanje kontrolnika in njegova vezava na polje za prikaz podatkov v polju    Če želite uporabnikom omogočiti ogled in urejanje podatkov v poljih v glavnem viru podatkov, lahko v predlogo obrazca dodate kontrolnike in jih nato vežete na polja v glavnem viru podatkov.

 3. Konfiguriranje možnosti pošiljanja    Konfigurirate lahko podatke, ki jih želite poslati v spletno storitev, in možnosti pošiljanja obrazca.

1. korak: Ustvarjanje predloge obrazca

 1. V meniju Datoteka kliknite Načrtovanje predloge obrazca.

 2. V pogovornem oknu Načrtovanje obrazca pod Načrtuj novo kliknite Predloga obrazca.

 3. Na seznamu Temelji na kliknite Spletna storitev.

 4. Če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

 5. Kliknite V redu.

 6. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Sprejema in pošilja podatke in nato kliknite Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika vnesite mesto spletne storitve z operacijo, ki pošilja podatke v predlogo obrazca, in nato kliknite Naprej.

  Če želite poiskati spletne storitve s strežnikom univerzalni opis odkrivanje in integracija UDDI (), kliknite Išči po UDDI, vnesite spletni NASLOV UDDI strežnika, ki ga želite iskati, določite, ali želite iskati po ponudniku ali storitev, ki je na voljo, vnesite ključno besedo za iskanje in nato kliknite Išči. Spletne storitve, ki se ujemajo z ključno besedo za iskanje, ki bodo prikazani na seznamu rezultatov iskanja . Izberite spletno storitev, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite v redu.

 8. Na seznamu Izberite operacijo kliknite operacijo spletne storitve, ki vrne podatke v obrazec, in nato Naprej.

 9. Če čarovnik za povezavo podatkov v shemi spletne storitve zazna neznan element, boste na naslednji strani čarovnika morda morali vnesti vzorčne vrednosti za vsak parameter, če boste želeli določiti polja ali skupine, ki bodo dodana glavnemu viru podatkov.

  Kako?

  1. V tabeli Parametri izberite parameter in kliknite Nastavi vzorčno vrednost.

  2. V polje Vzorčna vrednost vnesite vrednost, ki jo bo uporabnik morda uporabil za to polje, in kliknite V redu.

  3. Te korake ponovite za vsak parameter v tabeli Parametri, nato pa kliknite Naprej.

  Tehnične podrobnosti

  Ko v čarovniku za povezavo podatkov nastavite podatkovno povezavo za spletno storitev, Microsoft Office InfoPath vzpostavi povezavo s spletno storitvijo in zahteva datoteko WSDL (Web Service Description Language). V datoteki WSDL je shema, ki jo uporablja spletna storitev. Spletna storitev odgovori na zahtevo tako, da pošlje to datoteko InfoPathu. InfoPath z informacijami iz te datoteke doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov v predlogi obrazca. Če InfoPath v datoteki WSDL najde neznano vrsto elementa, z vzorčnimi podatki določi definicijo neznane vrste elementa in nato doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov.

 10. Če spletna storitev sprejema informacije o spremembi, se na naslednji strani čarovnika odločite, ali želite v podatkovno povezavo poizvedbe vključiti informacije o spremembi. V večini primerov pustite potrditveno polje Vključi informacije o spremembi med pošiljanjem podatkov potrjeno in nato kliknite Naprej. Če ne želite vključiti informacij o spremembi, počistite potrditveno polje Vključi informacijo o spremembi med pošiljanjem podatkov in nato kliknite Naprej.

  To potrditveno polje je onemogočeno, če načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom

  Tehnične podrobnosti

  Ta stran se v čarovniku pojavi samo, če datoteka WSDL (Web Services Description Language) za spletno storitev pokaže, da spletna storitev vrne nabor podatkov ADO.NET.

 11. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime za podatkovno povezavo poizvedbe in nato kliknite Naprej.

 12. Na naslednji strani čarovnika vnesite mesto spletne storitve, kamor bodo uporabniki pošiljali obrazce, in nato kliknite Naprej.

  Če želite poiskati spletne storitve s strežnikom univerzalni opis odkrivanje in integracijo (UDDI), kliknite Išči po UDDI, vnesite spletni NASLOV UDDI strežnika, ki ga želite iskati, določite, ali želite iskati po ponudniku ali storitev, ki je na voljo, vnesite ključno besedo za iskanje in nato kliknite Išči. Spletne storitve, ki se ujemajo z ključno besedo za iskanje, ki bodo prikazani na seznamu rezultatov iskanja . Izberite spletno storitev, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite v redu.

 13. Na seznamu Izberite operacijo kliknite operacijo spletne storitve, ki sprejema poslane podatke, in nato še Naprej.

 14. Če želite v obrazcu izbrati podatke, ki bodo poslani za vsak parameter v spletni storitvi, na naslednji strani čarovnika naredite nekaj od tega:

  Pošiljanje podatkov v polje ali skupino

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku Možnosti parametra kliknite Polje ali skupina.

  3. Kliknite Spremeni Podoba gumba .

  4. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ali skupino s podatki, ki jih želite poslati, in nato še V redu.

  5. Če želite poslati samo podatke v tem polju in podrejene elemente polja ali skupine, v polju Vključi kliknite Samo besedilo in podrejeni elementi, če pa želite poslati ime polja, podatke v polju in podrejene elemente v izbrani skupini ali polju, kliknite Poddrevo XML, vključno z izbranim elementom.

  Pošiljanje vseh podatkov v obliki

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku možnosti Parameter, kliknite celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodila za obdelavo).

  Pošiljanje podatkov kot niz

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku možnosti Parameter, kliknite celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodila za obdelavo).

  3. Potrdite potrditveno polje Pošlji podatke kot niz.

   Običajno ga potrdite, če želite poslati elektronsko podpisane podatke. V večini primerov to potrditveno polje počistite.

  Tehnične podrobnosti o podatkov ADO.NET predmetov

  Če spletna storitev zahteva predmet nabora podatkov ADO.NET, izberite vozlišče nabora podatkov, ko konfigurirate podatkovno povezavo. Če uporabite katero koli drugo vrsto vozlišča za podatkovno povezavo s spletno storitvijo, ki zahteva nabor podatkov ADO, pošiljanje ne bo uspelo.

 15. Kliknite Naprej.

 16. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime za podatkovno povezavo za pošiljanje in nato kliknite Dokončaj.

2. korak: Dodajanje in vezava kontrolnika na polje za prikaz podatkov v polju

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Povlecite kontrolnik na predlogo obrazca.

 3. V pogovornem oknu Nadzor vezava izberite polje, ki ga želite vezati kontrolnik.

3. korak: Konfiguriranje možnosti pošiljanja

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti pošiljanja.

  1. Če želite spremeniti ime gumba Pošlji, ki se prikaže v orodni vrstici Standard, in ime ukaza Pošlji, ki se prikaže v meniju Datoteka, ko uporabniki izpolnijo obrazec, v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja vnesite novo ime v polje Napis.

   Če želite dodeliti bližnjico na tipkovnici za to «in» ukaz, vnesite znakom & pred znak, ki ga želite uporabiti kot bližnjico na tipkovnici. Na primer, če želite dodeliti ALT + B kot bližnjico na tipkovnici za »Pošlji «in ukaz, vnesite Su & Pošlji.

 2. Če želite, da uporabniki pri izpolnjevanju obrazca ne bi uporabljali ukaza Pošlji ali gumba Pošlji v orodni vrstici Standard, počistite polje Pokaži element menija »Pošlji« in gumb orodne vrstice »Pošlji«.

  1. Ko uporabniki pošljejo obrazec, je v InfoPathu obrazec odprt kot privzeto, prikaže pa se sporočilo, ali je bil obrazec uspešno poslan. Če želite spremeniti to privzeto vedenje, kliknite Dodatno in naredite nekaj od tega:

   • Če želite zapreti obrazec ali ustvariti nov, prazen obrazec, ko uporabnik pošlje izpolnjen obrazec, na seznamu Po pošiljanju kliknite želeno možnost.

   • Če želite ustvariti sporočilo po meri, da bi prikazali, ali je bil obrazec uspešno poslan, potrdite polje Uporabi sporočila po meri in vnesite svoja sporočila v polji Ob uspešnem pošiljanju in Ob neuspelem pošiljanju.

    S sporočili v polju Ob neuspelem pošiljanju sporočite uporabnikom, kaj naj naredijo, če ne morejo poslati svojega obrazca. Predlagate lahko na primer, naj uporabniki svoje obrazce shranijo in se obrnejo na nekoga za nadaljnja navodila.

   • Če ne želite prikazati sporočila, ko uporabnik pošlje obrazec, počistite polje Prikaži sporočila o uspešnem ali neuspelem pošiljanju.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×