Načrtovanje obrazca za spajanje

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S spajanjem obrazcev lahko uporabniki združujejo podatke iz več obrazcev v en sam obrazec. Ta možnost je uporabna, ko uporabniki želijo primerjati ali povzemati podatke iz več sorodnih obrazcev. Možnost bo morda koristila vodji, če njegova skupina izpolnjuje obrazce za tedensko poročilo o stanju; tako bo lahko spojil podatke iz vseh obrazcev v eno samo poročilo za direktorja.

V tem članku

Načini, da uporabniki lahko združite oblike

Priporočila za načrtovanje

Spajanje dejanj za polja in skupine

Določanje nastavitev po meri spajanje dokumentov za kontrolnike

Načini spajanja obrazcev

Mesto obrazca določa, kako ga uporabnik lahko spoji z drugimi obrazci. Na spodnjem seznamu so razložena različna mesta, kamor lahko shranite obrazce programa Microsoft Office InfoPath, ter načini, na katere uporabniki lahko spajajo obrazce, shranjene na teh mestih:

 • Lokalni trdi disk ali omrežno mesto    Uporabnik, morate najprej odpreti obrazca v InfoPathu. Ta obrazec imenujemo ciljni obrazec, ker je obrazec, v katerem bodo Združeni druge oblike. Uporabnik nato klikne Spoji oblike , v meniju »Datoteka« in izbere dodatne oblike – izvirne obrazce – če želite spojiti s ciljni obrazec.

  Opomba : Lahko tudi Odprite nov, prazen obrazec in nato uporabite postopek, če želite spojiti prazen obrazec z dodatne oblike, ki temeljijo na isto predlogo obrazca.

 • Knjižnica dokumentov na SharePointovem mestu    Obrazce lahko shranite v knjižnico dokumentov na mestu Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 ali Microsoft Office Forms Server 2007. V knjižnici dokumentov, kjer so shranjeni obrazci, lahko uporabnik v meniju Pogled izbere pogled Spoji dokumente in nato izbere obrazce, ki jih želi spojiti. Pri tem načinu spajanja uporabniku ni treba najprej odpreti ciljnega obrazca, kot je opisano v prejšnjem primeru.

  Opomba : Ko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, lahko obrazce, ki temeljijo na tej predlogi, uporabniki izpolnijo v spletnim brskalnikom. Postopek spajanja obrazcev v SharePointovi knjižnici, ki temeljijo na predlogah obrazcev, združljivih z brskalnikom, je enak kot spajanje obrazcev, ki jih uporabniki odprejo in izpolnijo v InfoPathu.

 • InfoPathovi e-poštni obrazci v programu Microsoft Office Outlook 2007    Uporabnik lahko v programu Office Outlook 2007 spoji več obrazcev tako, da jih izbere v pogledu mape, v kateri so shranjeni, in v meniju Dejanja klikne Spoji obrazce.

Opomba : Ko uporabniki spajajo obrazce, se prvotni obrazci ne izbrišejo. Podatki iz spojenih obrazcev do dodani v ciljni obrazec. Priporočljivo je, da ciljni obrazec s spojenimi podatki uporabniki shranijo kot nov obrazec, da ne prepišejo podatkov v izvirnem obrazcu.

Na vrh strani

Pomisleki pri načrtovanju

Zdaj, ko ste seznanjeni z načini, kako uporabniki lahko združite obrazce, ki temeljijo na mesto v obrazcu, je pomembno razumeti, kako lahko omogočite določenih kontrolnikov za podporo spajanje, in kako podatke iz posameznih polj je sestavljena iz kombinacije ko spoji oblike. Te informacije, skupaj s razumevanje, kako uporabniki nameravate uporabiti spojenih podatkov, je ključni gradnik ustvarjanja predlog obrazcev, ki omogočajo uporabnikom, da lahko preprosto spajanje oblik.

Ko dodate kontrolnik v predlogo obrazca, je vezan na polje ali skupino v predlogo obrazca vir podatkov. Če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, ustvarjen vir podatkov je za vas, ko dodate kontrolnike. Če načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zunanjega vira podatkov, na primer shemo XML ali spletne storitve, kontrolnikov, ki jih dodate v predlogo obrazca, mora biti vezan na polja ali skupine v tem viru podatkov.

Ko kontrolniku omogočite nastavitve spajanja, pravzaprav omogočite nastavitve spajanja za polje ali skupino, na katero je kontrolnik vezan. Nastavitve spajanja se razlikujejo glede na polje ali skupino in njegovo/njeno podatkovno vrsto. Nekatere vrste polj ali skupin ne podpirajo spajanja.

Da bi bolje razumeli delovanje spajanja obrazcev, si predstavljajte, da ste ustvarili predlogo obrazca za poročilo o stroških, v kateri je kontrolnik besedilnega polja, vezan na neponavljajoče se polje v viru podatkov, ki uporablja besedilno vrsto podatkov. To polje je namenjeno navajanju obrazložitve za zabeležene stroške za vsakega uporabnika. V tem primeru polje poimenujemo namen; nanj je vezan kontrolnik besedilnega polja z oznako Poslovni namen.

Predstavljajte si, da obrazce, ki temeljijo na vaši predlogi, izpolnjujejo tri uporabniki: Janko Cajhen, Andrej Koklič in Mojca Gostinčar. V polje Poslovni namenJanko vnese Konferenca, Andrej vnese Obisk stranke in MojcaPoslovno potovanje. Kontrolniki besedilnega polja, ki uporabljajo besedilno vrsto podatkov, privzeto ne podpirajo spajanja podatkov, zato vodja, ki spoji obrazce s poročili o stroških, v polju Poslovni namen vidi samo eno vrednost – vrednost, ki je že bila v ciljnem obrazcu. Če je torej ciljni obrazec npr. Mojčin obrazec, bo v spojenem obrazcu za to polje prikazana samo vrednost, ki jo je vnesla Mojca.

Tako, da prilagodite nastavitve spajanja za polje ali skupino, ki je vezan kontrolnik, uporabniki lahko združite to polje ali skupine podatkov iz več obrazcev. V tem primeru lahko prilagodite nastavitve spajanja za kontrolnik Podjetja predpisanoe besedilnega polja, da uporabniki lahko združite podatke iz obrazcev, ki vsebujejo to polje. Dodatne nastavitve spajanja lahko prilagodite tako, da omogoči ločilo, ki bo prikazan med spojenimi vrednostmi. Ločilo lahko presledek, z vejico, ločite s podpičjem, navpično črto, prelom vrstice, prelom odstavka ali podčrtavanje. Na primer, če Marko vrste konference v polje Poslovni namen , Nate vrste Obisk strankin Judy vrste Poslovno potovanje, in ga omogočite spajanje za to polje in določite vejico ločilo, rezultat je spojenih podatkov, bo prikazan kot poslovno potovanje, obisk strank, konference (če je obrazec osebe Janez ciljni obrazec).

Opomba : Za vejico in podpičjem je samodejno dodan presledek.

Dodajanje ločila sicer pomaga razločevati med različnimi vrednostmi, vendar lahko spajanje podatkov še dodatno prilagodite, in sicer z dodajanjem enolične predpone vsaki vrednosti v polju ali skupini. Pri dodajanju predpone lahko izberete vrednost iz drugega polja ali vnesete funkcija, ki jo želite uporabiti kot predpono. Z dodajanjem predpone uporabniki lažje prepoznajo vir izvirnih podatkov. Lahko npr. omogočite, da je ime osebe, ki je izpolnila obrazec – vrednost, ki je vnesena v drugem polju – prikazano kot pripona vrednosti v drugem polju. Ko nato spojite več obrazcev, bodo vrednosti iz izvirnega obrazca prikazale spojene vrednosti, te pa bodo imele identifikatorje.

Na primer, če določite polja, ki shranjuje uporabniško ime kot predpone, ustvarite spoji funkcijo, ki doda dvopičje po vsakem primerku te vrednosti, uporabniki lahko preprosto ogledate kdo vnesena vrednost tudi potem, ko spojite več obrazcev. V tem primeru, če Gostinčar obrazec ciljni obrazec, rezultat je vnaprej določeni podatkov bodo prikazani kot Poslovno potovanje Andrej Koklič: Obiščite spletno mesto stranke, Janko Cajhen: konference.

Opombe : 

 • Prepona ni dodana v ciljni obrazec – v tem primeru obrazec Mojce Gostinčar; tako se izognemo odvečnim predponam, če so spojeni podatki shranjeni v obrazcu in je nato obrazec znova spojen.

 • Ko uporabnik spoji InfoPathove obrazce, ki so na pogonu trdega diska ali na omrežnem mestu, na SharePointovem mestu ali v InfoPathovih e-poštnih obrazcih v programu Office Outlook 2007, so končni spojeni podatki prikazani v obratnem vrstnem redu od vrstnega reda, v katerem so bili obrazci izbrani. Če npr. uporabnik izbere tri obrazce, najprej Jankov obrazec, nato Mojčin in nazadnje Andrejev, bodo v končnem obrazcu s spojenimi podatki najprej prikazani Andrejevi podatki, nato Mojčini in nato Jankovi.

 • Poleg tega, da lahko prilagodite nastavitve spajanja za posamezne kontrolnike, lahko tudi onemogočite spajanje obrazcev za celotno predlogo obrazca; tako uporabnikom preprečite spajanje obrazcev, ki temeljijo na tej predlogi. Ko onemogočite spajanje obrazcev, uporabniki, ki izpolnijo obrazec, nimajo dostopa do ukaza Spoji obrazce v meniju Datoteka.

 • Če želite zagotoviti, da vaš obrazec predloga pravilno konfiguriran za spajanje drugih oblik, preverite tako, da za objavljanje v predlogo obrazca, in nato ustvarjanju in shranjevanju vsaj pet oblike, ki temeljijo na predlogi obrazca z vzorčnimi podatki. Ko shranite obrazcev, odprite predlogo obrazca v načinu načrtovanja in nato kliknite Predogled v orodni vrstici Standard . V načinu za predogled spojiti obrazce vzorca. Če v obrazcih spojiti pravilno, lahko objavite predlogo obrazca in uporabnikom za ustvarjanje obrazcev, ki temelji na predlogi obrazca.

 • Uporabnikom zagotoviti postopek o tem, kako združiti oblike. Ta postopek lahko razvijete, ko ga preskusite svoje predloge obrazca za spajanje.

Na vrh strani

Spajanje dejanj za polja in skupine

Spodnja dejanja spajanja se razlikujejo glede na podatkovno vrsto polja ali skupine.

Ko nastavitve spajanja konfigurirate za poljubno vrsto polja ali skupine, lahko prezrete vrednosti v izvirnih obrazcih in ohranite vrednosti v ciljnem obrazcu ali pa nastavite spajanje po meri. V spodnji tabeli so opisane nastavitve spajanja po meri za vsako vrsto polja ali skupine.

Vrsta polja ali skupine

Nastavitve so na voljo spajanja

Primeri kontrolnikov, ki lahko povezan s to vrsto polja

Neponavljajoče se polje

 • Združi vrednosti v ciljnem obrazcu z vrednostmi v izvirnih obrazcih

  • Prezri prazna polja

  • Dodaj ločilno črto med elementi

  • Vsakemu elementu dodaj predpono

 • Polje z besedilom

 • Polje s spustnim seznamom

 • Kombinirano polje

Ponavljajoče se polje

 • Vstavi vrednosti iz izvirnih obrazcev pred ali za vrednost v ciljnem obrazcu

  • Odstrani prazna polja

 • označen seznam,

 • oštevilčen seznam,

 • navaden seznam,

 • Seznamsko polje za več izborov

Neponavljajoče se polje XHTML

 • Združi vrednosti v ciljnem obrazcu z vrednostmi v izvirnih obrazcih

  • Prezri prazna polja

  • Dodaj ločilno črto med elementi

  • Vsakemu elementu dodaj pripono in oblikuj besedilo pripone

Polje z obogatenim besedilom,

Ponavljajoče se polje XHTML

 • Vstavi vrednosti iz izvirnih obrazcev pred ali za vrednost v ciljnem obrazcu

  • Odstrani prazna polja

 • označen seznam,

 • oštevilčen seznam,

 • navaden seznam,

 • Ponavljajoča se tabela

Polje atributa

 • Zamenjaj vrednosti v ciljnem obrazcu z vrednostmi v izvirnih obrazcih

  Če uporabnik izbere več obrazcev, bo v ciljnem obrazcu ohranjena vrednost iz zadnjega izbranega obrazca. Če na primer uporabnik izbere tri obrazce, najprej Rokovega, nato Barbarinega in nato Erikovega, bodo prvotno vrednost v ciljnem obrazcu zamenjali podatki iz polja atributa, ki je v Erikovem obrazcu.

  Opomba : Ohranjene vrednosti so različne glede na operacijski sistem osebe, ki spoji obrazce.

 • Združi vrednosti v ciljnem obrazcu z vrednostmi v izvirnih obrazcih

  • Prezri prazna polja

  • Dodaj ločilno črto med elementi

  • Vsakemu elementu dodaj predpono

Vsak kontrolnik ima lahko vrsto polja atributa.

Neponavljajoča se skupina

 • Združi vrednosti v ciljnem obrazcu z vrednostmi v izvirnih obrazcih

 • Odsek

 • Izbirni odsek

Ponavljajoča se skupina

 • Vstavi vrednosti iz izvirnih obrazcev pred ali za vrednost v ciljnem obrazcu

  • Odstrani prazna polja

 • označen seznam,

 • oštevilčen seznam,

 • navaden seznam,

 • Seznamsko polje za več izborov

 • Ponavljajoča se tabela

Na vrh strani

Določanje nastavitev spajanja po meri za kontrolnike

S postopki v tem razdelku določite nastavitve spajanja po meri za standardne in ponavljajoče se kontrolnike.

Opomba : Ko omogočite nastavitve spajanja za kontrolnik, pravzaprav omogočite nastavitve spajanja za polje ali skupino, ki je vezan kontrolnik. Nastavitve spajanja se razlikujejo glede na polje ali skupino in njegov podatkovni tip. Nekatere vrste polj ali skupin ne podpirajo spajanja. Nastavitve spajanja lahko spremenite tudi tako, da uredite lastnosti polja ali skupine v viru podatkov. To naredite tako, z desno tipko miške polja ali skupine v podoknu opravil Vir podatkov , v priročnem meniju kliknite lastnosti in nato na zavihku pravila in spajanje kliknite Nastavitve spajanja.

Med standardne kontrolnike sodijo kontrolniki, ki jih po navadi povežete z zbiranjem in prikazovanjem informacij. To so polja z besedilom, polja s seznamom, potrditvena polja in gumbi. Med ponavljajoče se in izbirne kontrolnike sodijo kontrolniki seznamov, ponavljajoče se tabele, ponavljajoči se razdelki in izbirni razdelki. S temi kontrolniki lahko uporabniki vstavljajo elemente seznama, vrstice, nabore zapisov in izbirne informacije, ki izpolnjujejo obrazec. Npr. v predlogi obrazca za poročilo o stroških lahko uporabite ponavljajočo se tabelo, v katero lahko uporabniki dodajo poljubno število vrstic, v katere vnašajo določeno število elementov za stroške.

Opombe : 

 • Nekateri kontrolniki so povezovali s polji, ki ne morete združen. Na primer vrednosti kontrolniki izbirnika datuma ali v kontrolnikih potrditvenega polja ni mogoče spojiti, ker ni mogoče spojiti vrsto podatkov, ki vsebujejo. Kontrolniki, ki vsebujejo digitalne podpise lahko nikoli spoji, ker narediti, zato bi razveljavili digitalni podpis.

 • V nekaterih kontrolnikih so dodatne možnosti. Ko npr. prilagajate nastavitve spajanja za kontrolnik polja z obogatenim besedilom, lahko izberete tudi možnosti za oblikovanje pisave.

Določanje nastavitev spajanja po meri za standardne kontrolnike

Standardnih kontrolnikov so polja z besedilom, polja z obogatenim besedilom in kombinirana polja. V tem članku, če želite več informacij, glejte spajanje dejanj za polja in skupine .

Opomba : Kontrolniki, ki so dodane v razdelkih – z drugimi besedami: podrejeni kontrolniki nadrejeni kontrolniki – le podpirajo spajanja, če je bila omogočena za nadrejene kontrolnik.

 1. Dvokliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika , kliknite zavihek dodatno .

 3. Pod Spajanje obrazcev kliknite Nastavitve spajanja.

 4. Pod možnostjo Dejanje tega polja kliknite Združi vrednosti v ciljnem obrazcu z vrednostmi v izvirnih obrazcih.

 5. Če želite izključiti polja, v katerih ni podatkov, pod možnostjo Možnosti združevanja potrdite polje Prezri prazna polja (priporočeno).

 6. Na seznamu Loči vsak element z izberite ločilo, ki naj bo prikazano med vrednostmi v kontrolniku v ciljnem obrazcu.

  Tehnične podrobnosti

  Z dodajanjem ločila uporabniki lažje ugotovijo, kdo je vnesel podatke, ko so spojeni podatki iz več obrazcev. Če npr. za določen kontrolnik izberete možnost Vejica (»,«), bodo podatki v tem kontrolniku ločeni z vejicami, ko boste spojili več obrazcev te predloge obrazca.

 7. Če želite pred vsako vrednost v kontrolniku dodati predpono, ko uporabniki spajajo obrazce, ki temeljijo na tej predlogi, potrdite polje Pred vsak element dodaj predpono in izberite element, na katerem naj temelji predpona.

  Kako?

  1. Kliknite Vstavi formulo Slika gumba .

  2. V pogovornem oknu Vstavljanje formule naredite nekaj od tega:

   • Če želite v formuli uporabiti polje, kliknite Vstavi polje ali skupino, nato v pogovornem oknu Izbiranje polja ali skupine kliknite želeno polje in nato V redu.

   • Če želite v formuli uporabiti funkcijo, kliknite Vstavi funkcijo, v pogovornem oknu Vstavljanje funkcije izberite želeno funkcijo in kliknite V redu.

    Namig : Če so za funkcijo zahtevani parametri, v pogovornem oknu Vstavljanje funkcije izberite funkcijo, kliknite V redu in v pogovornem oknuVstavljanje formule v polju Formula dvokliknite dodano funkcijo; nato kliknite polje ali skupino. Povezave do več informacij o funkcijah najdete v razdelku Glejte tudi.

   • Če želite v formulo vstaviti vrednost ali matematični operator, v polje Formula vnesite vrednost ali simbol za matematični operator.

  Operacija

  Simbol

  Seštevanje

  +

  Odštevanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Opomba : Če formula vsebuje operator za deljenje (/), zagotovite, da bo pred in za operaterjem presledek. Če pred in za operatorjem za deljenje ni presledka, InfoPath lahko interpretira »/« kot ločilni znak za pot do mesta programa XPath in ne kot operator za deljenje.

  • Če želite preveriti, ali je v formuli pravilna sintaksa, v pogovornem oknu Vstavljanje formule kliknite Preveri formulo.

Določanje nastavitev spajanja po meri za standardni odsek

Standardna odsekov so vsebniki za druge kontrolnike. Odseke lahko vključuje kontrolnikov, ki so na seznamu v podoknu opravil Kontrolniki , vključno z drugimi odseki. V tem članku, če želite več informacij, glejte spajanje dejanj za polja in skupine .

Opomba : Kontrolniki, ki so dodane v razdelkih – z drugimi besedami: podrejeni kontrolniki nadrejeni kontrolniki – le podpirajo spajanja, če je bila omogočena za nadrejene kontrolnik.

 1. Dvokliknite odsek, ki ga želite spremeniti.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti odseka, kliknite kartico Dodatno.

 3. Pod Spajanje obrazcev kliknite Nastavitve spajanja.

 4. Pod možnostjo Dejanje te skupine kliknite Združi vsebino skupin v izvirnih in ciljnih obrazcih (privzeto).

  Opomba : Nastavitve spajanja za vsa polja in skupine v tej skupini določajo, kako so podatki spojeni.

Določanje nastavitev spajanja po meri za ponavljajoče se kontrolnike in odseke

Kontrolnikov s ponavljajočimi se vključujejo ponavljajoči se odseki, ponavljajoče se tabele in označeni seznami. V tem članku, če želite več informacij, glejte spajanje dejanj za polja in skupine .

Opomba : Kontrolniki, ki so dodane v razdelkih – z drugimi besedami: podrejeni kontrolniki nadrejeni kontrolniki – le podpirajo spajanja, če je bila omogočena za nadrejene kontrolnik.

 1. Dvokliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika , kliknite zavihek dodatno .

 3. Pod Spajanje obrazcev kliknite Nastavitve spajanja.

 4. Pod možnostjo Dejanje te ponavljajoče se skupine kliknite Vstavi skupine iz izvirnih obrazcev v ciljni obrazec (privzeto).

 5. Če želite določiti, kje v ciljnem obrazcu bodo prikazane skupine iz izvirnih obrazcev, pod možnostjo Možnosti vstavljanja kliknite Za skupinami v ciljnem obrazcu ali Pred skupinami v ciljnem obrazcu.

 6. Če iz spojenih obrazcev želite odstraniti prazne vrednosti, potrdite polje Odstrani prazne skupine (priporočeno).

 7. Če želite združiti skupine s kontrolniki z enakimi vrednostmi in tako zmanjšati odvečne podatke, potrdite polje Združi skupine z enako vrednostjo polja in kliknite gumb zraven možnosti Polja za primerjavo, da izberete polja, ki jih želite primerjati.

Določanje nastavitev spajanja po meri za izbirne odseke

Izbirni odseki vsebujejo druge kontrolnike. Uporabniki lahko vstavite ali odstranite Izbirni odseki, ko izpolnite obrazec. V tem članku, če želite več informacij, glejte spajanje dejanj za polja in skupine .

Opomba : Kontrolniki, ki so dodane v razdelkih – z drugimi besedami: podrejeni kontrolniki nadrejeni kontrolniki – le podpirajo spajanja, če je bila omogočena za nadrejene kontrolnik.

 1. Dvokliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika , kliknite zavihek dodatno .

 3. Pod Spajanje obrazcev kliknite Nastavitve spajanja.

 4. Pod možnostjo Dejanje te skupine kliknite Združi vsebino skupin v izvirnih in ciljnih obrazcih (privzeto).

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×