Načrtovanje obrazca za odziv na stanje poteka dela

Obrazce programa Microsoft Office InfoPath lahko oblikujete tako, da prikazujejo podatke, ki ustrezajo trenutnemu stanju poteka dela. To opravite na naslednji način: predlogo obrazca oblikujete tako, da uporablja pravila, ki zaženejo dejanje v njenih obrazcih na osnovi stanja poteka dela. Tako ustvarite bolj učinkovite procese, ki jih ljudje uporabljajo za izpolnjevanje obrazcev.

V tem članku je opisano, kako oblikovati predlogo obrazcev poročila o stroških, da samodejno prikazuje različne poglede predloge obrazca, odvisno od stanja povezanega poteka dela odobritev. Obrazec tako na primer pred začetkom poteka dela prikaže pogled stroškov, ki vsebuje ponavljajočo tabelo, v katero uporabniki lahko vnesejo stroške. Ko je stanje poteka dela V teku, obrazec prikaže pogled »Povzetek stroškov«, ki prikazuje skupne stroške v posameznih kategorijah. Ko je stanje poteka dela Dokončano, obrazec prikaže »Dokončan pogled«, ki vsebuje podrobnosti o ocenjenih časih povračila.

Če želite omogočiti obrazce tako, da se odzivajo na stanja poteka dela, morate izvesti opravila na mestu Microsoft Office SharePoint Server 2007 ali mestu Windows SharePoint Services 3.0, v katerem so obrazci, in opravila v programu InfoPath. Na SharePointovem mestu morate ustvariti potek dela in mesto Vrsta vsebine, v InfoPathu pa morate dodati podatkovno povezavo s predlogo obrazca, ustvariti pravilo in objaviti predlogo obrazca.

Opomba : V tem članku je uporabljen scenarij primera, v katerem je objavljena predloga obrazca kot vrsta vsebine mesta. Prav tako lahko objavite predlogo obrazca na omrežnem mestu v skupni rabi ali ustvarite novo knjižnico dokumentov ob objavi predloge obrazca na SharePointovo mesto. Če želite več informacij o objavljanju predlog obrazcev, si oglejte odsek Oglejte si tudi.

V tem članku

Uvod v uporabo potekov dela z InfoPathovimi obrazci

Pomisleki o združljivosti

Pred začetkom dela

1. korak: Dodajanje poteka dela odobritve v knjižnico

2. korak: Dodajanje podatkovne povezave v predlogo obrazca

3. korak: Dodajanje pravila v predlogo obrazca za prikaz določenega pogleda

4. korak: Objava predloge obrazca kot vrste vsebine mesta

5. korak: Dodajanje vrste vsebine v knjižnico dokumentov

Uvod v uporabo potekov dela z InfoPathovimi obrazci

Poteki dela omogočajo osebam skupno delo v dokumentih in upravljanje projektnih opravil tako, da v dokumentih in elementih na mestu Microsoft Office SharePoint Server 2007 ali mestu Windows SharePoint Services 3.0 uporabijo točno določene poslovne procese. Poteki dela organizacijam omogočajo, da upoštevajo skladne poslovne procese, z upravljanjem opravil in korakov, povezanih z določenimi poslovnimi procesi, pa lahko tudi izboljšajo učinkovitost in storilnost organizacije. To osebam, ki ta opravila opravljajo, omogoča, da se namesto upravljanja potekov dela osredotočijo na opravljanje dela.

Obrazcem programa InfoPath lahko omogočite, da prikazujejo podatke, ki ustrezajo trenutnemu stanju poteka dela. To opravite na naslednji način: predlogo obrazca oblikujete tako, da uporablja pravila, ki zaženejo dejanje v obrazcu na osnovi stanja poteka dela. Tako ustvarite bolj učinkovite procese, ki jih ljudje uporabljajo za izpolnjevanje obrazcev. Tako lahko na primer omogočite obrazec za prikaz pogleda samo za branje, ko je stanje poteka dela Dokončano in ne smete spreminjati podatkov v obrazcu.

Poteke dela morate dodati v SharePointov seznam, knjižnico ali vrsto vsebine, da bodo na voljo za uporabo v InfoPathovih predlogah obrazcev. Razpoložljivi poteki dela za mesto se spreminjajo tudi glede na vrsto mesta in glede na to, ali ste ustvarili poteke dela po meri s pomočjo Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ta članek uporablja delovni potek odobritev, s katerim ponazori, kako lahko uporabljate poteke dela z InfoPathovimi predlogami obrazcev. Potek dela odobritev razpošlje InfoPathov obrazec, ki je shranjen v knjižnico, skupini ljudi v odobritev. Potek dela odobritev je povezan z vrsto vsebine »Dokument« in je samodejno na voljo v knjižnicah dokumentov ali obrazcev.

Vsak potek dela je določen z različnimi stanji z opisnimi imeni, kot je V teku. Imena stanj se spreminjajo glede na vrsto poteka dela. Potek dela odobritev, ki je na primer na voljo na strežnikih, na katerih se izvaja Microsoft Office SharePoint Server 2007, vključuje stanja za V teku, Preklicano in Dokončano. Stanja poteka dela s tremi stanji, ki so na voljo v Windows SharePoint Services 3.0, lahko določi oseba, ki doda potek dela v knjižnico ali seznam, pri čemer drugi poteki dela uporabljajo standardna stanja, kot je prej omenjeno stanje V teku. Čeprav je opisno ime vidno uporabniku, so stanja poteka dela predstavljena program programsko s številskimi vrednostmi. Če želite oblikovati predlogo obrazca tako, da ustrezajo določenim stanjem poteka dela, morate poznati številsko vrednost stanja poteka dela, ki ga želite uporabiti. To je zato, ker InfoPath uporablja številsko vrednost poteka dela, da zažene dejanje, na primer preklop pogledov.

Kot smo že prej omenili, lahko predlogam obrazcev programa InfoPath omogočite, da prikazujejo podatke, ki ustrezajo trenutnemu stanju poteka dela. Čeprav je v tem članku opisano, kako omogočiti predlogo obrazca poročila o stroških, da samodejno prikaže določen pogled, odvisno od njegovega stanja v poteku dela, lahko tudi prilagodite potek dela tako, da dodate dodatna dejanja. Namesto, da bi obrazce omogočili za prikaz določenega pogleda, jih lahko omogočite tako, da prikažejo sporočilo pogovornega okna, ki prikazuje navodila. Namesto uporabe poteka dela odobritve, lahko uporabite potek dela s tremi stanji.

Opomba : Če omogočite kakršna koli dejanja poleg tistih, ki so opisana v tem članku, boste morda morali opraviti dodatne korake, s katerimi pomagate zagotoviti, da vaša predloga obrazca deluje pravilno v poteku dela, ki ga uporabljate.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Če nameravate ustvariti predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, ne pozabite, da vrstica z dejanji dokumenta, ki je vidna pri izpolnjevanju obrazcev v dokumentih zbirke Microsoft Office in vključuje InfoPathove obrazce, ni vidna v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalniki in jih uporabniki izpolnjujejo v spletnem brskalniku. Vendar lahko še vedno uporabljate spletne obrazce v potekih dela. Če želite spremeniti stanje poteka dela tovrstnih obrazcev, lahko udeleženci poteka dela uporabijo nastavitve knjižnice dokumentov. Več informacij o spreminjanju nastavitev poteka dela lahko najdete tako, da uporabite SharePointova mesta v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Preden izvedete opravila v tem članku, zagotovite naslednje:

 • Obrnite se na skrbnika gruče, da potrdite namestitev in omogočenje potekov dela odobritev za SharePointovo mesto, ki ga želite uporabiti.

 • Prepričajte, se da imate vsaj raven dovoljenja »Oblikovanje« za SharePointovo mesto. Ta raven dovoljenja je zahtevana za objavo predloge obrazca in ustvarjanje poteka dela.

 • Ustvarite predlogo obrazca najmanj dvema pogledoma in prilagodite posamezne poglede tako, da prikazujejo vrsto podatkov, ki so primerni za posamezna stanja poteka dela. Tako lahko na primer v pogledu, za katerega želite, da se prikaže, ko je potek dela končan, nastavite kontrolnike samo za branje.

 • Ustvarite dokument ali knjižnico obrazcev in se prepričajte, da je knjižnica nastavljena tako, da omogoča več vrst vsebine.

Na vrh strani

1. korak: Dodajanje poteka dela odobritve v knjižnico

Ta scenarij se osredotoča na potek dela odobritev, vendar lahko uporabite drugo vrsto poteka dela, če tako želite. Če uporabljate drugo vrsto poteka dela, se lahko možnosti za ta potek dela razlikujejo od tistih, ki so opisane v tem članku.

 1. Odprite knjižnico, kateri želite dodati potek dela.

 2. V meniju Nastavitve kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki jo odpirate.

  V knjižnici dokumentov na primer kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 3. Pod Dovoljenja in upravljanje kliknite Nastavitve poteka dela.

 4. Kliknite Dodaj potek dela.

 5. Na strani »Dodaj potek dela« v odseku Potek dela kliknite Odobritev.

 6. V odsek Ime vnesite enolično ime za potek dela.

  1. V odseku Seznam opravil navedite seznam opravil, ki ga želite uporabiti za ta potek dela.

   Opombe : 

   • Uporabite lahko privzeti seznam Opravila ali pa ustvarite novega. Če boste uporabili privzeti seznam Opravila, bodo udeleženci poteka dela brez težav poiskali in si ogledali svoja opravila poteka dela, tako da bodo uporabili pogled Moja opravila seznama Opravila.

   • Če opravila za ta potek dela razkrivajo občutljive ali zaupne podatke, ki jih želite hraniti ločeno od splošnega seznama Opravila, je priporočljivo ustvariti nov seznam opravil.

   • Če ima vaša organizacija veliko potekov dela ali pa je za poteke dela določenih veliko opravil, je priporočljivo ustvariti nov seznam opravil. V takem primeru je morda priporočljivo ustvariti sezname opravil za vsak potek dela posebej.

 7. V odseku Seznam zgodovine izberite seznam zgodovine, ki ga želite uporabiti pri tem poteku dela. Seznam zgodovine prikazuje vse dogodke, do katerih pride med vsakim izvajanjem poteka dela.

  Uporabite lahko privzeti seznam Zgodovina ali ustvarite novega. Če ima vaša organizacija veliko potekov dela, lahko ustvarite ločen seznam zgodovine za vsak posamezen potek dela.

 8. Če želite dovoliti ročni zagon poteka dela, izberite potrditveno polje Preverjenemu uporabniku z dovoljenjem za urejanje elementov dovoli ročni začetek poteka dela v odseku Možnosti za začetek.

 9. Če potrebujete dodatna dovoljenja za začetek poteka dela, izberite potrditveno polje Če želite začeti potek dela, potrebujete dovoljenja za upravljanje seznamov.

 10. Določite druge možnosti, ki jih želite, vključno z želenim datumom začetka poteka dela, nato pa kliknite Naprej.

 11. Na strani »Prilagoditev poteka dela« določite želene možnosti, ki vključujejo način usmerjanja opravil, privzete začetne vrednosti poteka dela in način zaključka poteka dela, nato pa kliknite V redu.

  Možnosti izberite v katerem koli od teh odsekov. Možnosti ni treba določiti v vsakem odseku:

  Opravila poteka dela

  Če želite:

  Naredite to

  Dodeliti opravila vsem udeležencem naenkrat (vzporedni potek dela)

  Izberite Vsem udeležencem hkrati (vzporedno).

  Dodeliti opravila vsakemu udeležencu posebej, pri čemer mora udeleženec dokončati opravilo, preden naslednji udeleženec prejme opravilo (zaporedni potek dela)

  Izberite Vsakemu udeležencu posebej (zaporedno).

  Omogočiti udeležencem poteka dela, da znova dodelijo opravila drugim osebam

  Potrdite polje Znova dodelite opravilo drugi osebi.

  Udeležencem poteka dela dovoliti zahtevek po spremembi dokumenta ali elementa. Sprememba mora biti odobrena pred dokončanjem opravila.

  Potrdite potrditveno polje Zahtevajte spremembo, preden dokončate opravilo.

  Privzete začetne vrednosti poteka dela

  Če želite:

  Naredite to

  Navesti privzeti seznam udeležencev za vse primerke poteka dela

  Vnesite ime udeležencev, ki jih želite vključiti ob začetku poteka dela, ali pa kliknite Potrjevalci in nato izberite osebe in skupine iz imeniške storitve.

  Opombe : 

  • Imena ločite s podpičji.

  • Če ste potek dela nastavili kot zaporedni potek dela, dodajte imena udeležencev poteka dela v zaporedju, v katerem naj bodo opravila dodeljena.

  Skupinam dodeliti eno samo opravilo, namesto da bi določali posamezna opravila za vsakega člana skupine

  Izberite potrditveno polje Vsaki vneseni skupini dodelite eno samo opravilo (ne razširjajte skupin).

  Dovoliti osebam, ki zaženejo potek dela, da spreminjajo ali dodajajo udeležence

  Potrdite potrditveno polje Dovolite spremembe seznama udeležencev ob začetku poteka dela.

  Navesti privzeto sporočilo, ki se prikaže pri vsakem opravilu

  Vnesite sporočilo ali navodila v polje z besedilom.

  Navesti rok za vzporedne poteke dela

  Vnesite datum pod Rok za opravila je (vzporedno).

  Navesti, koliko časa imajo udeleženci zaporednega poteka dela, da dokončajo opravila poteka dela

  Pod Za vsako osebo določite toliko časa za dokončanje opravila (zaporedno) vnesite številko in nato izberite kot časovni korak izberite Dni ali Tednov.

  Navesti seznam oseb, ki morajo prejemati opozorila (ne nalog), ko je potek dela zagnan

  Pod Obvesti druge vnesite imena oseb, ki naj bodo obveščene, ali kliknite Kp in izberite osebe in skupine iz imeniške storitve.

  Opomba : Imena ločite s podpičji.

  Dokončanje poteka dela

  Če želite:

  Naredite to

  Navesti, da je vzporedni potek dela končan, ko določeno število udeležencev konča svoja opravila

  Potrdite potrditveno polje Končano je naslednje število opravil in nato vnesite številko.

  Navesti, da je potek dela končan, ko je dokument ali element zavrnjen

  Potrdite potrditveno polje Dokument je zavrnjen.

  Navesti, da je potek dela končan, ko je dokument ali element spremenjen

  Potrdite potrditveno polje Dokument je spremenjen.

  Dejavnosti poteka dela po končanju

  Če želite:

  Naredite to

  Posodobiti stanje odobritve za dokument ali element, ko je potek dela končan

  Potrdite polje Posodobite stanje odobritve (uporabite potek dela za pregled nad odobritvijo vsebine).

  Opombe : 

  • Če potek dela odobritev uporabljate za upravljanje odobritev vsebine za knjižnico in ste izbrali potrditveno polje Začnite potek dela, če želite odobriti objave glavne različice elementa na strani »Dodaj potek dela«, je to potrditveno polje privzeto izbrano.

  • Če niste izbrali potrditvenega polja Začnite potek dela, če želite odobriti objave glavne različice elementa na strani »Dodaj potek dela«, ker ne želite, da je ta potek dela privzeti potek dela za odobritev vsebine v knjižnici, lahko izberete to potrditveno polje, da ta potek dela postane sekundarni potek dela za odobritev vsebine, ki ga določeni uporabniki lahko ročno zaženejo.

Na vrh strani

2. korak: Dodajanje podatkovne povezave v predlogo obrazca

V tem postopku je razloženo, kako dodati sekundarno podatkovno povezavo, ki pošlje poizvedbo glede stanja poteka dela, ki ste ga dodali v 1. koraku. Ta sekundarna podatkovna povezava zagotavlja podatke, ki pravilom v obrazcu omogočajo preklop pogledov glede na stanje poteka dela.

 1. V InfoPathovem meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Sprejemanje podatkov in še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Knjižnica ali seznam SharePoint in nato kliknite Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika vnesite URL SharePointovega mesta.

 6. V seznamu Izberite seznam ali knjižnico kliknite ime knjižnice dokumentov, v katero ste v 1. koraku dodali potek dela odobritve, nato pa kliknite Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika v seznamu Izbira polj izberite potrditveno polje poleg imena polja, ki se ujema z imenom poteka dela.

  Ime polja se mogoče ne bo v celoti ujemalo z imenom poteka dela. Če se ime polja začne s posebnim znakom, ki ni podčrtaj ali črka, bo ime poteka dela prilagojeno v seznamu.

 8. Izberite potrditveno polje Vključi samo podatke za aktivni obrazec in nato kliknite Naprej.

 9. Počistite potrditveno polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca in nato kliknite Naprej.

 10. Na naslednji strani čarovnika v polje Vnesite ime za to podatkovno povezavo vnesite opisno ime te sekundarne podatkovne povezave. To ime se prikaže v seznamu Vir podatkov v podoknu opravil Vir podatkov.

 11. Če želite samodejno zagnati poizvedbo, ko uporabnik odpre obrazec, potrdite polje Samodejno pridobi podatke ob odprtju obrazca.

 12. Na zadnji strani čarovnika kliknite Dokončaj.

 13. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Zapri.

Na vrh strani

3. korak: Dodajanje pravila v predlogo obrazca za prikaz določenega pogleda

Ko oblikujete predlogo obrazca, lahko uporabite pravila za samodejni prikaz pogovornega okna, nastavitev vrednosti polja, pošiljanje poizvedbe ali podatkov obrazca podatkovni povezavi, preklop pogledov oziroma odpiranje ali zapiranje obrazca kot odziv na določene dogodke in pogoje. Dogodki lahko vključujejo spremembe določenega polja ali skupine v viru podatkov, klik gumba, vstavljanje ponavljajočega se odseka ali vrstice v ponavljajočo se tabelo ali odpiranje oziroma pošiljanje obrazca. Pogoji lahko vključujejo izračune, izraze XPath in vloge uporabnikov. Pogoji prav tako lahko določajo, ali je vrednost polja prazna, znotraj določenega razpona, enaka vrednosti drugega polja oziroma se začne z določenimi znaki ali pa jih vsebuje.

V tem primeru ustvarite pravilo za preklop pogledov glede na stanje poteka dela.

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti obrazca.

 2. Na seznamu Kategorija kliknite Odpiranje in shranjevanje.

 3. Pod Odpri obnašanje kliknite Pravila.

 4. V pogovornem oknu Pravila za odpiranje obrazcev kliknite Dodaj.

 5. V polje Ime vnesite ime pravila.

  Na primer vnesite Preklopi poglede.

 6. Če želite določiti pogoj izvajanja pravila, kliknite Nastavi pogoj.

 7. Pod Uporabi pravilo, ko je izpolnjen ta pogoj v prvem polju kliknite Izbira polja ali skupine.

 8. V seznamu Vir podatkov kliknite ime sekundarnega vira podatkov, ki ste ga dodali v 2. koraku, in nato kliknite V redu.

 9. Kliknite ime polja, ki ustreza stanju poteka dela.

  Morda boste morali razširiti mape v oknu, da se prikaže želeno polje.

 10. Na drugem seznamu pogovornega okna Pogoj kliknite je enako kot.

 11. Na tretjem seznamu kliknite Vnesite številko in nato vnesite vrednost, ki ustreza stanju poteka dela.

  Za pogled, ki prikazuje, kdaj je potek dela dokončan, lahko na primer vnesete 5.

  Številske vrednosti za stanja poteka dela v poteku dela odobritev

  Stanje

  Številska vrednost

  Izvaja se

  2

  Dokončano

  5

  Preklicano

  15

  Odobreno

  16

  Zavrnjeno

  17

  Opombe : 

  • Številske vrednosti za stanja v drugih potekih dela se lahko razlikujejo.

  • Vrednost stanja poteka dela v InfoPathu je samo za branje. To pomeni, da ne morete oblikovati predloge obrazca tako, da lahko uporabnik ročno spremeni stanje poteka dela z vnosom vrednosti v kontrolnik na samem obrazcu.

 12. Kliknite V redu .

 13. V pogovornem oknu Pravilo kliknite Dodaj dejanje.

 14. Pod Dejanje kliknite Preklop pogledov.

 15. Pod Pogled kliknite ime pogleda, ki ga želite prikazati, ko se stanje poteka dela ujema s stanjem tega pogoja, nato pa kliknite V redu.

  Če ste na primer vnesli 2 v 11. koraku, kliknite ime pogleda, ki ga želite prikazati, ko je stanje poteka dela enako V teku.

 16. V pogovornem oknu Pravilo kliknite V redu.

 17. Ponovite zaporedje med 4. in 16. korakom, da ustvarite dodatna pravila za preklop ustreznih pogledov v posameznih stopnjah poteka dela.

Na vrh strani

4. korak: Objava predloge obrazca kot vrste vsebine mesta

Ko objavite predlogo obrazca, jo lahko objavite v knjižnico dokumentov ali pa jo objavite kot vrsto vsebine mesta, ki jo lahko uporabite v več knjižnicah dokumentov znotraj zbirke mest. Ker ste že ustvarili knjižnico dokumentov in ji dodelili potek dela, morate predlogo obrazca objaviti kot vrsto vsebine. Pozneje lahko povežete vrsto vsebine mesta predloge obrazca z knjižnico, ki ste jo ustvarili.

Poleg objave predloge obrazca kot vrste vsebine mesta lahko predlogo obrazca objavite tudi na omrežnem mestu v skupni rabi ali ustvarite novo knjižnico dokumentov ob objavi predloge obrazca na SharePointovo mesto. Če želite več informacij o objavljanju predlog obrazcev, si oglejte odsek Oglejte si tudi.

 1. V meniju Datoteka kliknite Shrani.

 2. V pogovornem oknu Shrani kot poiščite mesto, v katerega želite shraniti predlogo obrazca, in nato kliknite Shrani.

 3. Če želite odpreti podokno opravil Preverjevalnik načrta, v meniju Orodja kliknite Preverjevalnik načrta.

 4. Če so v podoknu opravil Preverjevalnik načrta naštete napake, popravite te napake in nato kliknite Osveži, da ugotovite, ali te napake še obstajajo.

 5. V meniju Datoteka kliknite Objavi.

 6. V čarovniku za objavljanje kliknite V strežniku SharePoint z ali brez storitev InfoPath Forms Services in nato še Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika v polje Vnesite mesto vašega SharePointovega ali InfoPathovega mesta za storitve obrazcev vnesite mesto SharePointovega mesta, kamor želite objaviti predlogo obrazca in kliknite Naprej.

 8. Če želite uporabnikom omogočiti izpolnjevanje tega obrazca prek spletnega brskalnika, na naslednji strani čarovnika potrdite polje Omogoči izpolnjevanje obrazca z brskalnikom.

 9. Kliknite Vrsto vsebine mesta (dodatno) in nato kliknite Naprej.

 10. Na naslednji strani čarovnika kliknite Ustvari novo vrsto vsebine.

 11. Na seznamu Vrsta vsebine naj temelji na kliknite Obrazec in nato še Naprej.

 12. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime in opis nove vrste vsebine in nato kliknite Naprej.

 13. Na naslednji strani čarovnika v polje Navedite mesto in ime datoteke za predlogo obrazca vnesite mesto SharePointovega mesta in nato kliknite Prebrskaj.

 14. V pogovornem oknu Prebrskaj poiščite mesto v strežniku, kjer želite objaviti predlogo obrazca kot vrsto vsebine mesta, nato v polje Ime datoteke vnesite ime predloge obrazca in kliknite Shrani.

 15. Kliknite Naprej.

 16. V predlogi obrazca izberite polja, ki naj se v privzetem pogledu knjižnice dokumentov prikažejo kot stolpci.

  Kako?

  1. Kliknite Dodaj.

  2. Izberite polje, ki ga v knjižnico dokumentov želite dodati kot stolpec, in naredite nekaj od tega:

   • V polje Ime stolpca vnesite želeno ime stolpca.

   • Na seznamu Skupina stolpcev mesta izberite stolpec mesta, na seznamu Ime stolpca izberite ime in kliknite V redu.

    Če za prikaz podatkov v knjižnici dokumentov izberete ponavljajoče se polje, lahko določite način prikaza polja v knjižnici dokumentov tako, da na seznamu Funkcija kliknete vrednost. Prikažete lahko prvo vrednost v polju, zadnjo vrednost v polju, število vseh ponovitev v polju ali pa spojite vse vrednosti skupaj.

  3. Kliknite V redu .

 17. Kliknite Naprej.

 18. Na naslednji strani čarovnika preverite, ali so prikazane informacije pravilne, in nato kliknite Objavi.

 19. Kliknite Zapri in nato preverite, ali je predloga obrazca na SharePointovem mestu objavljena kot vrsta vsebine.

  Kako?

  1. Odprite SharePointovo mesto v spletnem brskalniku.

  2. V zgornjem desnem kotu mesta v meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

  3. V Nastavitve mesta pod Galerije kliknite Vrste vsebine mest.

   Vaša predloga obrazca bi morala biti navedena pod Vrste InfoPathove vsebine v Galeriji vrst vsebine mesta.

Na vrh strani

5. korak: Dodajanje vrste vsebine v knjižnico dokumentov

Vrste vsebine organizacijam omogočajo učinkovitejšo organizacijo, upravljanje in urejanje vsebine po celotni zbirki mest. Če organizacija določi vrsto vsebine za določene vrste dokumentov, lahko zagotovi učinkovitejše upravljanje vsake posamezne skupine vsebine. Seznam ali knjižnico lahko nastavite tako, da bo v njej lahko shranjeno več vrst elementov ali dokumentov, tako da na seznam ali v knjižnico dodate vrste vsebine.

Opomba : Če želite na seznam ali v knjižnico dodajati vrste vsebine, potrebujete vsaj raven dovoljenja za načrtovanje za seznam ali knjižnico.

Preden začnete, se prepričajte, da je knjižnica nastavljena tako, da omogoča več vrst vsebine.

Dovoli več vrst vsebine

 1. V meniju Nastavitve kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Splošne nastavitve kliknite Dodatne nastavitve.

 3. V odseku Vrste vsebine izberite Da, če želite dovoliti več vrst vsebine, nato pa kliknite V redu.

 1. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Opomba : Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled celotne vsebine mesta, nato pa kliknite ime seznama ali knjižnice.

 2. V meniju Nastavitve kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 3. Pod možnostjo Vrste vsebine kliknite Dodaj iz obstoječih vrst vsebine mesta.

 4. Na seznamu Izberi vrste vsebine iz v odseku Izberite vrste vsebin izberite skupino vrst vsebin mesta, med katerimi želite izbirati.

 5. Na seznamu Vrste vsebine mesta, ki so na voljo kliknite želeno vrsto vsebine, nato pa kliknite Dodaj in tako premaknite izbrano vrsto vsebine na seznam Vrste vsebine za dodajanje.

 6. Če želite dodati dodatne vrste vsebine, ponovite 4. in 5. korak in nato kliknite V redu.

Ko potem uporabnik ustvari nov obrazec v svoji knjižnici, se pogled obrazca prikaže v skladu s stanjem poteka dela.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×