Načrtovanje hibridnega iskanja v oblaku za SharePoint

Nastavitev hibridnega iskanja v oblaku za SharePoint zahteva skrbno načrtovanje. Ta članek vam bo pomagal pri načrtovanju zelo zanesljive, varne in prilagodljive rešitve hibridnega iskanja v oblaku.

Kakšne izkušnje iskanja potrebujejo vaši uporabniki?

Načrtujte arhitekturo iskanja v strežniku SharePoint Server za hibridno iskanje v oblaku

Določite, kako upravljati iskanje po vsebini na mestu uporabe

Določite, kako sinhronizirati imenike Active Directory

Ali ima vaša organizacija vsebino na mestu uporabe, ki je občutljive narave?

Načrtujte preverjanje hibridnega iskanja v oblaku, preden ga izpostavite uporabnikom

Kakšne izkušnje iskanja potrebujejo vaši uporabniki?

Ko ste nastavili hibridno iskanje v oblaku in je iskanja po celotni vsebini na mestu uporabe končano, središče za iskanje v Office 365 samodejno prikaže hibridne rezultate iz vašega indeksa storitve Office 365.

Navpična iskanja – z navpičnim iskanjem zožite rezultate iskanja na določen nabor vsebine, na primer na prikaz le videov. Če trenutno uporabljate navpično iskanje v središču za iskanje v strežniku SharePoint Server, ga boste morali znova ustvariti v središču za iskanje v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Iskanje po mestuobstoječe iskanje v knjižnicah dokumentov v strežniku SharePoint Server preneha vračati rezultate, ko premaknete kazalo iskanja v Office 365. Iskanje poteka hitreje, če uporabniki iščejo s središči za iskanje, ki so v istem okolju kot kazalo iskanja, zato iskanje iz središča za iskanje Office 365 nudi boljšo izkušnjo. Če potrebujejo uporabniki rezultate iz kazala iskanja storitve Office 365 na SharePointovih mestih na mestu uporabe, kot so na primer obstoječega mesta skupine v storitvi SharePoint Server 2010, lahko nastavite iskanje iz strežnika SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016. Načrtujte oddaljeni vir rezultata v SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016, ki pridobi rezultate iz kazala iskanja storitve Office 365, in načrtujte uporabo poizvedbe za združevanje. Ker storitev SharePoint Online v Office 365 obdela vaše poizvedbe, morajo uporabniki uporabiti sintakso poizvedbe, ki jo podpira SharePoint Online. Več informacij najdete v člankih Prikaz rezultatov iz storitve Office 365 na mestu uporabe strežnika SharePoint Server 2013 s hibridnim iskanjem v oblaku ali Prikaz rezultatov iz storitve Office 365 v strežniku SharePoint Server 2016 na mestu uporabe s hibridnim iskanjem v oblaku.

E-odkrivanje – morda boste morali nastaviti e-odkrivanje ločeno v strežniku SharePoint Server in storitvi SharePoint Online v Office 365.

Objavljanje na več spletnih mestih – pri hibridnem iskanju v oblaku objavljanje na več spletnih mestih ni na voljo.

Predogledi – če postavi uporabnik kazalec miške na rezultat iskanja, ki prihaja iz Office 365, se prikažejo informacije o vsebini in predogled vsebine. Informacije o vsebini rezultatov iskanja, ki prihajajo z mesta uporabe, so prikazane samodejno, vendar morate za to vsebino nastaviti prikaz predogledov. Načrtujte gručo strežnika Office Web Apps Server in konfigurirajte SharePoint Server 2013 za uporabo strežnika Office Web Apps Server. Postopek si oglejte v članku Omogočanje predogledov rezultatov iskanja na mestu uporabe v storitvi SharePoint Online, če uporabljate SharePoint Server 2013, in v članku Omogočanje predogledov rezultatov iskanja na mestu uporabe v storitvi SharePoint Online, če uporabljate SharePoint Server 2016.

Varnostno rezanje po meri – SharePoint Online v Office 365 ne podpira varnostnega rezanja po meri.

Nekatere funkcije iskanja, ki jih že morda poznate iz strežnika SharePoint Server, delujejo drugače v hibridnem iskanju v oblaku. Načrtujte, kako boste obvestili svoje uporabnike o razlikah.

Najverjetnejše možnosti – najverjetnejša možnost je funkcija SharePoint Server 2010. Namesto tega uporabite pravila poizvedbe v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Obsegi iskanja po meri – obseg iskanja po meri je funkcija SharePoint Server 2010. Namesto tega raje uporabite vire rezultatov v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Povišanje/ponižanje rezultatov iskanja – povišanje/ponižanje rezultatov iskanja je funkcija SharePoint Server 2010. Namesto tega raje uporabite vire rezultatov v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Odstranjevanje rezultatov iskanja na mestu uporabe – v osrednjem skrbništvu v strežniku SharePoint Server lahko izberete storitveni program za iskanje in z možnostjo »Ponastavitev kazala« odstranite vse elemente iz kazala iskanja. Te možnosti ne smete uporabiti za storitveni program za iskanje v oblaku, saj ta možnost izbriše zgodovino iskanja po vsebini iz zbirke podatkov iskanja po vsebini, ne odstrani pa elementov na mestu uporabe iz kazala storitve Office 365, ker ni neposredne komunikacije med storitvenim programom za iskanje v oblaku v SharePoint Server in kazalom iskanja v Office 365. Ti elementi na mestu uporabe postanejo osamljeni zapisi v kazalu storitve Office 365. Če želite odstraniti vse metapodatke na mestu uporabe iz kazala iskanja storitve Office 365, odstranite vse vire vsebine na mestu uporabe. Vsi elementi na mestu uporabe, ki ostanejo v kazalu iskanja storitve Office 365, ko je postopek dokončan, so osamljeni elementi. Naučite se odstraniti osamljene elemente.

Nekatere funkcije iskanja, ki jih morda že poznate iz strežnika SharePoint Server, niso na voljo v hibridnem iskanju v oblaku. Načrtujte obveščanje uporabnikov.

Več najemnih razmerij v gruči strežnika SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016– ena gruča strežnika SharePoint Server 2013 aliSharePoint Server 2016 se lahko priloži le enemu najemniku v SharePoint Online v storitvi Office 365, zato SharePoint Online ne more ohraniti osamitve najemnika v gruči z več najemnimi razmerji v strežniku SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016.

Pridobivanje identitet po meri – pridobivanje entitet po meri ni na voljo za hibridno iskanje v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira pridobivanja entitet po meri.

Spletna storitev za obogatitev vsebine – klicanje spletne storitve za obogatitev vsebine ni na voljo za hibridno iskanje v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira pridobivanja entitet po meri.

Slovar sopomenk – črkovalniki niso na voljo z s hibridnim iskanjem v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira slovarja sopomenk.

Načrtujte arhitekturo iskanja v strežniku SharePoint Server za hibridno iskanje v oblaku

Ko nastavite hibridno iskanje v oblaku, morate v enem od korakov ustvariti storitveni program za iskanje v oblaku (SSA oblaka) v gruči iskanja strežnika SharePoint Server 2013 aliSharePoint Server 2016. Ko ustvarite ta SSA oblaka, se za vas ustvari privzeta arhitektura iskanja v strežniku, ki se izvaja v SSA oblaka. Vsaka gruča iskanja ima lahko le en SSA oblaka, lahko pa ima več standardov SSA v kombinaciji s standardom SSA oblaka.

Arhitektura iskanja za hibridno iskanje v oblaku je sestavljena iz komponent za iskanje in zbirk podatkov, ki tvorijo topologijo, ter strežnikov, v katerih gostuje ta topologija. Načrtovati morate število komponent iskanja po vsebini za topologijo, ki je namenjena gostovanju komponent iskanja in zbirki podatkov ter strojni opremi, ki se zahteva za posamezen strežnik.

Pred zagonom preberite članek Več o topologiji iskanja za hibridno iskanje v oblaku, da se seznanite s komponentami iskanja v arhitekturi iskanja za hibridno iskanje v oblaku.

1. korak: Koliko vsebine na mestu uporabe lahko indeksiram v Office 365?

Za vsak 1 TB skupnega prostora za shranjevanje, ki ga ima vaš najemnik v SharePoint Online, lahko indeksirate 1 milijon elementov vsebine na mestu uporabe v kazalu iskanja v Office 365. Kupite lahko več prostora, da povečate količinsko omejitev, dokler ne dosežete praga 20 milijonov elementov. Če želite indeksirati več kot 20 milijonov elementov vsebine na mestu uporabe, se obrnite na Microsoftovo podporo, da povečate ta prag.

2. korak: Kakšno velikost arhitekture iskanja v oblaku potrebujem?

Za hibridno iskanje v oblaku priporočamo, da uporabite privzeto arhitekturo iskanja, ki jo dobite, ko ustvarite SSA oblaka:

Na sliki je prikazana gruča iskanja s strežniki in komponentami iskanja.

Sive komponente so neaktivne v hibridnem iskanju v oblaku, vendar morajo biti kljub temu razvrščene v strežnikih, kot je prikazano. Več o neaktivnih komponentah lahko preberete v članku Več o topologiji iskanja za hibridno iskanje v oblaku.

Tako kot za iskanje le v organizaciji na mestu uporab lahko prilagodite svojo arhitekturo iskanja. Glavna razlika je v tem, da je za hibridno iskanje v oblaku pomembno le razvrščanje komponente iskanja po vsebini. Če želite podrobneje prilagoditi iskanje po vsebini, upoštevajte navodila za iskanje po vsebini v članku Preoblikovanje topologije iskanja v podjetju za posebne zahteve glede učinkovitosti delovanja v strežniku SharePoint 2013 (navodila za iskanje po vsebini veljajo tudi za hibridno iskanje v oblaku). Če iščete po vsebini na mestu uporabe z visoko hitrostjo, bo sistem morda omejil podajanje v kazalo iskanja storitve Office 365, da zaščiti najemnika Office 365. Če ima vaša arhitektura iskanja največ dve komponenti iskanja, mora biti to zadostna in sprejemljiva hitrost iskanja po vsebini.

3. korak: Katere zahteve strojne opreme je treba upoštevati za arhitekturo iskanja v oblaku?

Priporočamo arhitekturo iskanja, ki uporablja navidezne stroje, vendar lahko uporabite tudi fizične računalnike. Več informacij je na voljo v članku Izbira fizičnega ali navideznega zagona strežnikov.

Ta tabela prikazuje minimalno količino virov strojne opreme, ki jih vsak programski strežnik ali strežnik zbirke podatkov potrebuje:

Strežnik

V gostitelju

Prostor za shranjevanje

RAM

Procesor1

Programski strežnik

A

100 GB

16 GB

1.8 GHz 4 x jedra CPU

Strežnik zbirke podatkov

B

100 GB

16 GB

1.8 GHz 4 x jedra CPU

1Tukaj je določeno število jeder CPU in ne število niti CPU.

Poleg zgornjega:

 • Preverite, ali ima vsak gostiteljski strežnik dovolj prostora na pogonu za osnovno namestitev operacijskega sistema Windows Server in za programske datoteke za SharePoint Server. Gostiteljski strežnik potrebuje dovolj prostora na trdem disku tudi za diagnostiko, kot so pisanje dnevnika, odpravljanje napak in ustvarjanje izvoza pomnilnika, za vsakodnevne operacije in datoteke strani. Običajno je 80 GB prostora na disku dovolj za operacijski sistem Windows Server in za programske datoteke SharePoint Server.

 • Dodajte prostor za prostor dnevnika SQL za vsak strežnik zbirke podatkov. Če strežnika zbirke podatkov ne nastavite tako, da pogosto ustvari varnostno kopijo zbirk podatkov, prostor dnevnika SQL uporablja veliko prostora za shranjevanje. Če želite več informacij o tem, kako načrtovati zbirke podatkov SQL, glejte Načrtovanje in konfiguracija prostora za shranjevanje in zmogljivosti strežnika SQL Server (SharePoint Server 2013).

Način, kako se odločite za pošiljanje podatkov iz komponent za iskanje in iz operacijskega sistema v prostoru za shranjevanje, vpliva na učinkovitost iskanja. Predlagamo, da:

 • Razdelite datoteke operacijskega sistema Windows Server, programske datoteke SharePoint Server in diagnostične dnevnike v tri ločene nosilce za shranjevanje ali particije s normalno učinkovitostjo delovanja.

 • Shranite podatke o komponenti iskanja v ločen nosilec za shranjevanje ali particijo z visoko učinkovitostjo delovanja.

Namig : Lokacijo po meri lahko nastavite za podatke komponente za iskanje, ko namestite SharePoint Server v gostitelja. Vsaka komponenta v gostitelju, ki mora shraniti podatke, jih shrani na to mesto. Če želite pozneje spremeniti to mesto, boste morali znova namestiti SharePoint Server v tega gostitelja.

Preverite, ali je prostor za shranjevanje, ki ga imate, dovolj hiter, da lahko obravnava promet iz komponent iskanja in zbirk podatkov. Zbirka podatkov iskanja po vsebini je edina komponenta v arhitekturi iskanja za hibridno iskanje v oblaku z zahtevami IOPS. Zbirka podatkov iskanja po vsebini zahteva srednji do visok IOPS in tipična obremenitev na podsistemu I/O je 10 IOPS na 1 dokument na sekundo (DPS) hitrosti iskanja po vsebini.

Topologija iskanja SSA oblaka je sestavljena iz iste vrste komponent iskanja in zbirke podatkov kot topologija iskanja standarda SSA v SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016. Vendar obstaja nekaj razlik.

Neuporabljene komponente iskanja in zbirke podatkov v hibridnem iskanju v oblaku – v hibridnem iskanju v oblaku Office 365 obdela vsebino, shrani kazalo in obdela analizo. Oblak SSA ne uporablja svoje komponente za obdelavo vsebine, komponente kazala, analitične komponente za obdelavo, zbirke podatkov povezav ali zbirke podatkov analitike. Te komponente in zbirke podatkov so nedejavne.

Medsebojno delovanje med komponentami iskanja in zbirkami podatkov v hibridnem iskanju v oblaku – komponente iskanja in zbirke podatkov drugače medsebojno delujejo v topologiji iskanja SSA oblaka kot s topologijo iskanja standarda SSA:

Na sliki so prikazani viri vsebine, gruča iskanja s komponentami iskanja in Office 365. Pretok informacij od virov vsebine prek komponente iskanja po vsebini do storitve Office 365.
 1. Komponenta iskanja po vsebini pridobiva vsebino iz gruče na mestu uporabe in pošlje to vsebino v kazalo iskanja v Office 365. Uporabi povezovalnike za interakcijo z viri vsebine in uporabi zbirko podatkov iskanja po vsebini, da shrani začasne in zgodovinske informacije o preiskanih elementih, podobno kot običajna komponenta iskanja po vsebini.

 2. Iskanje skrbniške komponente zažene sistemske procese, ki so bistvenega pomena za iskanje tako kot za standard SSA.

 3. Priporočamo, da vsa iskanja zaženete iz Office 365, ker je hibridno iskanje v oblaku optimizirano za to. Lahko pa nastavite iskanje po mestu v SharePoint Server, da dobite rezultate iskanja iz kazala iskanja v Office 365. Če ste nastavili iskanje v zbirki mest na mestu uporabe za poizvedbe v kazalu storitve Office 365, ta komponenta za obdelavo poizvedbe posreduje poizvedbe iz iskalnega polja v kazalo storitve Office 365, rezultate pa prikaže iz kazala storitve Office 365 v iskalnem polju.

Določite, kako upravljati iskanje po vsebini na mestu uporabe

Na učinkovitost iskanja po vsebini in osveževanje iskanja lahko vplivate tako, da upravljate iskanje po vsebini, na primer z učinkovito uporabo virov vsebine, načrtovanjem iskanja po vsebini in pravili za iskanje po vsebini. Navodila za upravljanje iskanja po vsebini za iskanje le na mestu uporabe veljajo tudi za hibridno iskanje v oblaku. Glejte Najboljše prakse za iskanje po vsebini v strežniku SharePoint Server 2013.

Določite, kako sinhronizirati imenike Active Directory

Med iskanjem po vsebini na mestu uporabe, razčlenjevanjem in šifriranjem so preiskani tudi seznami nadzora dostopa (ACL-ji) za vsak element. Kazalo iskanja storitve Office 365 shrani ACL-je skupaj z elementom, zato mora sistem prepoznati uporabnika ne mestu uporabe kot isto osebo v Office 365. Ko ste nastavili sinhronizacijo imenika Active Directory med omrežjem na mestu uporabe (Active Directory sistema Windows Server) in svojim najemnikom storitve Office 365 (Windows Azure Active Directory), sistem označi in prevede ACL-je pravim uporabnikom, uporabniki pa dobijo rezultate iskanja (ki so iz varnostnih razlogov rezani) iz kazala storitve Office 365.

Imenike Active Directory lahko sinhronizirate na dva načina:

 • Sinhronizacija imenika s sinhronizacijo gesla

 • Sinhronizacija imenika z enotno prijavo (SSO)

Če ste izbrali možnost enotne prijave, lahko konfigurirate tudi sinhronizacijo gesla, če jo želite uporabiti kot varnostno kopijo za enotno prijavo, vendar morate konfigurirati najmanj eno od teh dveh možnosti (sinhronizacija gesla ali enotna prijava). Več informacij o postopku konfiguriranja obeh načinov je na voljo v Integracija storitve Office 365 z okolji na mestu uporabe.

Nekatere organizacije dodelijo pravice za dostop do vsebine na mestu uporabe z eno od privzetih varnostnih skupin v sistemu Windows Server Active Directory (AD), na primer z varnostno skupino Uporabniki domene.

Orodje za sinhronizacijo Azure Active Directory Connect privzeto izključi nekatere predmete iz sinhronizacije. Varnostne skupine, ki imajo atribut »IsCriticalSecurityObject=true«, predstavljajo nabor predmetov, ki so izključeni iz orodja, Uporabniki domene pa so primer takšne varnostne skupine. Zato pravice za dostop za člane skupine Uporabniki domene niso na voljo v Azure Active Directory (AAD). Tudi če imajo uporabniki dostop do vsebine na mestu uporabe, ne dobijo rezultatov iskanja, ko iščejo to vsebino.

Namesto tega dodelite pravice za dostop tako, da uporabite skupino, ki nima atributa »IsCriticalSecurityObject=true«, na primer skupina »Vsi«, skupina uporabnikov s preverjeno pristnostjo ali skupina po meri. Če si želite ogledati seznam pogojev za izključitev predmetov in izvedeti več informacij o nepričakovanih rezultatih sinhronizacije, glejte Eden ali več predmetov se ne sinhronizira med uporabo orodja za sinhronizacijo Active Directory Azure.

Ali ima vaša organizacija vsebino na mestu uporabe, ki je občutljive narave?

Nekatere organizacije imajo vsebino na mestu uporabe, ki se smatra kot občutljiva zaradi zakonodajnih, pravnih ali geopolitičnih omejitev. V nekaterih primerih je prepovedano dodajati metapodatke iz občutljive vsebine na mestu uporabe v kazalo iskanja storitve Office 365. V drugih primerih je mogoče metapodatke iz občutljive vsebine na mestu uporabe dodati v kazalo iskanja storitve Office 365, vendar lahko le omejeno število uporabnikov odprete rezultate iskanja iz občutljive vsebine.

Tukaj sta opisana dva primera, kako lahko nastavite hibridno iskanje v skladu s temi omejitvami:

Nastavite hibridno iskanje v oblaku in natančno načrtujte pravice za dostop do občutljive vsebine, tako da lahko le pravi uporabniki pridobijo dostop do občutljive vsebine, ko izberejo rezultat iskanja.

Nastavite hibridno iskanje v oblaku v kombinaciji s hibridnim kombiniranim iskanjem.

Na sliki je prikazana kombinirana namestitev hibridnega iskanja v oblaku, hibridnega kombiniranega iskanja in iskanja po podjetju.
 • Načrtujte vire vsebine za storitveni program za iskanje v oblaku (SSA oblaka) v SharePoint Server, ki zajema vso vsebino na mestu uporabe razen občutljive vsebine. Metapodatki za preiskano vsebino so dodani v kazalo iskanja v Office 365.

 • Načrtujte iskanje po podjetju v SharePoint Server za iskanje po občutljivi vsebini na mestu uporabe. Glejte Načrtovanje iskanja v strežniku SharePoint Server 2013. Načrtujte vire vsebine za SSA, ki zajemajo občutljivo vsebino. Metapodatki iz preiskane, občutljive vsebine so dodani v kazalo iskanja v storitvi SharePoint Server.

 • Če potrebujejo uporabniki rezultate iz kazala iskanja v storitvi Office 365 na SharePointovih mestih na mestu uporabe, načrtujte hibridnih kombinirano iskanje iz SharePoint Server za prikaz rezultatov iskanja iz kazala iskanja v SharePoint Server in iz kazala iskanja v Office 365. Glejte Načrtovanje hibridnega kombiniranega iskanja za SharePoint Server 2013.

Načrtujte preverjanje hibridnega iskanja v oblaku, preden ga izpostavite uporabnikom

Ko ste ustvarili in nastavili SSA oblaka in končali iskanje po celotni vsebini, bodo v iskalnem središču storitve Office 365 prikazani rezultati iskanja na mestu uporabe in iskanja v spletu. Priporočamo, da preverite veljavnost in prilagodite novo izkušnjo iskanja v ločenem iskalnem središču, pri tem pa ohranite izvirno izkušnjo iskanja nespremenjeno.

Načrtujte vir rezultatov po meri, ki omeji vaša iskalna središča v Office 365, da prikažejo le vsebino za Office 365. Na tej sliki je prikaz okolja, kjer lahko preverite veljavnost in prilagodite način prikaza rezultatov hibridnega iskanja:

Na sliki je prikazano, kako vsebina vstopi v kazalo storitve Office 365 iz gruče vsebine strežnika SharePoint Server in storitve Office 365.
 1. Vsebina na mestu uporabe. Med iskanjem po vsebini so metapodatki iz te vsebine dodani v kazalo iskanja storitve Office 365.

 2. Office 365 vsebina. Med iskanjem po vsebini so metapodatki iz te vsebine dodani v kazalo iskanja storitve Office 365.

 3. Privzeto (ali obstoječe) središče za iskanje v storitvi Office 365. Ustvarite vir rezultatov po meri za to središče za iskanje, ki omeji rezultate iskanja tako, da prikaže le vsebino storitve Office 365. Če uporabljate SharePoint Server 2013, preberite članek o ustvarjanju vira rezultatov po meri v strežniku SharePoint Server 2013, če uporabljate SharePoint Server 2016, preberite članek o ustvarjanju vira rezultatov po meri v strežniku SharePoint Server 2016.

 4. Novo središče za iskanje v storitvi Office 365, kjer preverite veljavnost in prilagodite način prikaza rezultatov hibridnega iskanja. To središče za iskanje uporabi privzeti vir rezultatov in prikaže rezultate iskanja iz vsebine na mestu uporabe in vsebine storitve Office 365. Dostop lahko nastavite tako, da imajo le preskuševalci in skrbniki dostop do tega mesta.

Opomba : Čeprav lahko med prilagajanjem ohranite izvirno izkušnjo iskanja nespremenjeno, ne morete ohraniti nespremenjene izvirne izkušnje storitve Office Delve. Ko so metapodatki iz vsebine na mestu uporabe v kazalu iskanja storitve Office 365, Delve prikaže to vsebino.

Sorodne teme

Več o hibridnem iskanju v oblaku za SharePoint
Konfiguriranje hibridnega iskanja v oblaku s strežnikom SharePoint Server 2013
Konfiguriranje hibridnega iskanja v oblaku s strežnikom SharePoint Server 2016
Hibridno iskanje v SharePointu

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×