Načini za štetje vrednosti na delovnem listu

Štetje v primerjavi s seštevanjem Štetje je pomemben del analize podatkov, naj gre za beleženje oseb na oddelku v vaši organizaciji ali število enot, prodanih v posameznih četrtletjih. Excel ponuja več tehnologij, ki jih lahko uporabite za štetje celic, vrstic ali stolpcev s podatki.

Da boste lahko izbrali najboljšo rešitev, si v tem članku oglejte obsežen povzetek metod, podpornih informacij, ki vam pomagajo pri odločitvi o izbiri ustrezne tehnike, in povezav do podrobnejših člankov.

Štetja ne smete zamenjati s seštevanjem. Če želite več informacij o seštevanje vrednosti v celicah, stolpcih ali vrsticah, si oglejte načine za seštevanje vrednosti na delovnem listu.

V temu članku

Preprosto štetje

Video: Štetje celic z uporabo Excelove vrstice stanja

Štetje celic v stolpcu ali vrstici z uporabo vdelanega ukaza

Štetje celic v obsegu s funkcijo COUNT

Štetje celic v stolpcu z ukazom »Delna vsota« v orisu

Štetje celic v stolpcu ali vrstici z uporabo vrtilne tabele

Štetje celic na seznamu ali stolpcu Excelove tabele z uporabo funkcije SUBTOTAL

Štetje na osnovi enega ali več pogojev

Video: Uporaba funkcij COUNT, COUNTIF in COUNTA

Štetje celic v obsegu na osnovi enega pogoja s funkcijo COUNTIF

Štetje celic v stolpcu na osnovi enega pogoja ali več s funkcijo DCOUNT

Štetje celic v obsegu na osnovi več pogojev s funkcijo COUNTIFS ali kombinacijo funkcij COUNT in IF

Štetje, če podatki vsebujejo prazne vrednosti

Štetje nepraznih celic v obsegu s funkcijo COUNTA

Štetje nepraznih celic na seznamu s funkcijo DCOUNTA

Štetje praznih celic v neprekinjenem obsegu s funkcijo COUNTBLANK

Štetje praznih celic v nestičnem obsegu s kombinacijo funkcij SUM in IF

Štetje enoličnih ponovitev vrednosti

Štetje enoličnih vrednosti v obsegu s poročilom vrtilne tabele

Štetje enoličnih vrednosti v obsegu na osnovi enega pogoja s funkcijo COUNTIF

Štetje enoličnih vrednosti v obsegu na osnovi več pogojev s kombinacijo funkcij SUM in IF v formuli s polji

Štetje števila enoličnih vrednosti v stolpcu seznama s funkcijo naprednega filtra

Štetje števila enoličnih vrednosti v obsegu, ki izpolnjujejo enega ali več pogojev s sestavljeno formulo

Posebni primeri (štetje vseh celic, štetje besed)

Skupno število celic v obsegu s funkcijama ROWS in COLUMNS

Štetje besed v obsegu z uporabo sestavljene formule

Prikaz izračunov in štetja v vrstici stanja

Preprosto štetje

S preprosto formulo, klikom gumba ali funkcijo delovnega lista lahko preštejete več vrednosti v obsegu ali tabeli.

Excel lahko prikaže tudi prešteto število izbranih celic v Excelovem vrstica stanja. Oglejte si predstavitveni video ob koncu tega članka in se naučite uporabljati vrstico stanja. Prav tako si za več informacij oglejte razdelek Prikaz izračunov in seštevkov v vrstici stanja. Kadar si želite na hitro ogledati podatke in nimate časa za vnos formul, se lahko sklicujete na vrednosti, prikazane v vrstici stanja.

Videoposnetek: Štetje celic z uporabo Excelove vrstice stanja

Oglejte si ta videoposnetek in se naučite, kako si ogledate seštevke v vrstici stanja.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Na vrh strani

Štetje celic v stolpcu ali vrstici z uporabo vdelanega ukaza

Uporabite funkcijo za štetje števil ukaza »Samodejna vsota«, tako da izberete obseg celic, ki vsebuje vsaj eno številsko vrednost, in nato na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Samodejna vsota. Nato kliknite Štetje števil. Excel vrne število številskih vrednosti v obsegu v celici, ki je sosednja obsegu, ki ste ga izbrali. Običajno je rezultat prikazan v celici na desni strani za vodoraven obseg ali v celici spodaj za navpičen obseg.

Uporaba ukazov »Štetje števil« in »Samodejna vsota«

Na vrh strani

Štetje celic v obsegu s funkcijo COUNT

S funkcijo COUNT lahko v formuli preštejete število številskih vrednosti v obsegu. V tem primeru obseg A2:A5 vsebuje tri števila (5, 32 in 10) in eno besedilno vrednost ("Pozdravljeni"). Funkcijo COUNT uporabite v formuli tako: =COUNT(A2:A5). Rezultat je 3, število številskih vrednosti, najdenih v obsegu.

1

2

3

4

5

6

A

Vzorčna vrednost

5

32

Pozdravljeni

10

=COUNT(A2:A5)

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje celic, ki vsebujejo številke, ki niso v zaporedni vrstici ali stolpcu« v članku Funkcija COUNT.

Na vrh strani

Štetje celic v stolpcu z ukazom »Delna vsota« v orisu

Ukaz Delna vsota (zavihek Podatki, skupina Oris) uporabite, če želite združiti in povzeti stolpec s podatki.

Če so vaši podatki na seznamu in jih lahko logično združite po vrednostih stolpca, lahko ustvarite oris za združevanje in povzemanje podatkov.

Ukaz »Delna vsota« združi podatke v oris

Kot je prikazano na tej sliki, so vsote prodaje združene po regijah, in zelo hitro se vidi, da so to štiri četrtletne vrednosti za Vzhod in Zahod. Dodatno so vrednosti združene za posamezno regijo, izračunana pa je tudi skupna vrednost.

Več informacij je na voljo v teh člankih:

Na vrh strani

Štetje celic v stolpcu ali vrstici z uporabo vrtilne tabele

Ustvarite poročilo vrtilne tabele ki povzame podatke in vam pomaga analizirati podatke tako, da lahko sami izberete kategorijo, po kateri si želite ogledati podatke.

Vrtilno tabelo lahko hitro ustvarite tako, da izberete celico v obsegu podatkov ali Excelovo tabelo in nato na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele kliknete Vrtilna tabela.

Ena od prednosti vrtilne tabele je dokazana tudi v tem primeru, ko podatki o prodaji vsebujejo veliko vrstic (dejansko gre za 40 vrstic podatkov, a je na grafu prikazan le en del teh vrstic). Podatki niso povzeti, zato delna vsota ali skupna vsota ne obstaja.

Podatki, uporabljeni v poročilu vrtilne tabele

Poročilo vrtilne tabele na osnovi istih podatkov prikaže delne vsote in skupno vsoto ter ustvari kratek in pregleden povzetek.

Podatki, povzeti in sešteti v poročilu vrtilne tabele

Ustvarjanje in delo z vrtilnimi tabelami lahko zahtevata nekaj začetnih priprav podatkov in poznavanje konceptov.

Če želite podrobnejše informacije za lažji začetek dela, si oglejte te članke:

Na vrh strani

Štetje celic na seznamu ali v stolpcu Excelove tabele s funkcijo SUBTOTAL

Funkcijo SUBTOTAL lahko uporabite v formuli, če želite prešteti številsko vrednosti v Excelovi tabeli ali obsegu celic.

Funkcijo SUBTOTAL lahko uporabite za nadzor, ali so skrite vrstice zajete v rezultatih. Funkcija vedno prezre vrstice, ki ste jih filtrirali.

Če na primer uporabite funkcijo za sedem vrednosti v tej tabeli (celice od A2 do A8), funkcija vrne število 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodane enote

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

V formuli del »2« določa, naj funkcija uporabi funkcijo SUM, da vrne seštevek vrednosti v obsegu A2 : A8 in da je treba vključiti vse skrite vrstice. Seštevek (rezultat v celici A9) je 7.

Če ste skrili vrstice 4, 5 in 6 in teh vrstic niste želeli vključiti v štetje, boste uporabili funkcijo Delna vsota nekoliko drugače. Namesto da navedete »2«, v formuli navedite »102«, kar pove Excelu, naj prezre skrite vrstice. Delovni list je morda videti tako (s skritimi vrsticami 4, 5 in 6):

1

2

3

7

8

9

A

Prodane enote

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

V tem primeru funkcija vrne 4, število celic v stolpcu, ki niso skrite in ki vsebujejo vrednosti.

Če želite več informacij, preberite članke o funkciji SUBTOTAL.

Na vrh strani

Štetje na osnovi enega ali več pogojev

Preštejete lahko število celic v obsegu, ki izpolnjujejo pogoje (znane tudi kot merila), ki jih določite tako, da uporabite številne funkcije delovnega lista.

Videoposnetek: Uporaba funkcij COUNT, COUNTIF in COUNTA

Oglejte si ta videoposnetek in se naučite uporabljati funkcijo COUNT in kako uporabljati funkciji COUNTIF in COUNTA, če želite prešteti le celice, ki izpolnjujejo navedene pogoje.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Na vrh strani

Štetje celic v obsegu na osnovi enega pogoja s funkcijo COUNTIF

Uporabite funkcijo COUNTIF, če želite prešteti število celic, ki izpolnjujejo en pogoj (znan tudi kot merilo). V tem primeru funkcija najde število vrednosti v obsegu A2 : A8, ki so večje od 20, kar je 3. Upoštevajte, da mora biti pogoj, »> 20« zapisan med narekovaji.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodane enote

25

8

12

32

11

40

16

= COUNTIF(A2:A8,">20")

Če želite več informacij, preberite članek o funkciji COUNTIF.

Na vrh strani

Štetje celic v stolpcu na osnovi enega pogoja ali več s funkcijo DCOUNT

Če želite, da so izpolnjeni pogoji, ki ste jih navedli, uporabite funkcijo za zbirke podatkov DCOUNT.

Funkcijo DCOUNT uporabite takrat, ko imate seznam stolpcev in vam je lažje določiti pogoje v ločenem obsegu celic, namesto da bi uporabljali ugnezdeno funkcijo.

Vzemimo primer, da želite izvedeti število mesecev, vključno z mesecem marec 2008 ali poznejšimi meseci, v katerih je bilo prodanih več kot 400 enot. V tej tabeli lahko vidite, da to zahtevo izpolnjujeta dva meseca: april (442) in junij (405).

Opomba : Postopek, ki sledi, morda ni intuitiven, vendar deluje. Pomembno je, da natančno sledite navodilom in uredite podatke na delovnem listu, kot je prikazano tukaj. Lahko kopirate podatke iz tabele in jih prilepite na delovni list v celico A1. Rezultat bo prikazan v celici B13.

Dodali boste dodaten obseg celic, ki so razvrščene na podoben način kot podatki o prodaji, ki so v celicah od A1 do B7. Dodaten obseg celic je sestavljen iz celic od A10 do B11 in vsebuje iste oznake stolpcev (»Prodaja v enotah« in »Mesec konca«), in pogoja v vrstici neposredno pod oznako posameznega stolpca (celice A11 in B11).

Nato vnesete formulo v katero koli prazno celico (njeno mesto ni pomembno, vendar smo v tem primeru vnesli formulo v celico B13). V tem primeru formula uporablja funkcijo DCOUNT, kot je navedeno: =DCOUNT (A1:B7,, A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Prodaja v enotah

Mesec konca

339

31. 1. 2008

270

29. 2. 2008

314

31. 3. 2008

442

30. 4. 2008

336

31. 5. 2008

405

30. 6. 2008

Prodaja v enotah

Mesec konca

=">400"

=">=3/31/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Funkcija DCOUNT pregleda podatke v obsegu od A2 do A7, uporabi pogoje, ki jih najde v A11 in B11, in vrne 2, kar je število vrstic, ki izpolnjujejo oba pogoja (vrstici 5 in 7).

Če želite več informacij, preberite članek o funkciji DCOUNT.

Na vrh strani

Štetje celic v obsegu na osnovi več pogojev s funkcijo COUNTIFS ali kombinacijo funkcij COUNT in IF

Uporabite funkcijo COUNTIFS ali kombinacijo funkcij COUNT in IF.

Uporaba funkcije COUNTIF za obseg celic

Na sliki je prikazana funkcija COUNTIFS, ki se uporablja za iskanje avtomobilov, ki razvijejo več kot 250 konjskih moči, vendar v povprečju več kot pribl. 10,6 km/l na avtocesti. Funkcija vrne 2, kar predstavlja število vrstic, ki izpolnjujejo oba pogoja (vrstici 3 in 4).

Opomba : V funkciji COUNTIFS morajo biti vsi pogoji zapisani med narekovaji (»«) – na primer "<250", ">25" ali celo "240".

S funkcijo COUNTIF lahko preštejete, kolikokrat se ena vrednost pojavi v obsegu. Če si želite na primer ogledati, kolikokrat se vrednost 70 pojavi v obsegu od A2 do A40, uporabite formulo =COUNTIF(A2:A40,70).

Če želite več informacij, preberite članek o štetju pogostosti ponovitev vrednosti in funkciji COUNTIFS.

Na vrh strani

Štetje, če podatki vsebujejo prazne vrednosti

S funkcijami delovnega lista lahko preštejete celice, v katerih so podatki ali pa so celice prazne.

Štetje nepraznih celic v obsegu s funkcijo COUNTA

Funkcijo COUNTA uporabite, če želite prešteti le celice v obsegu, ki vsebujejo vrednosti.

Ko štejete celice, želite včasih prezreti morebitne prazne celic, ker so za vas pomembne le celice z vrednostmi. Prešteti želite na primer vse prodajalce, ki so prodali vsaj en izdelek v regiji.

V prikazanem primeru funkcija za vrednosti v Zahodni prodajni regiji vrne število 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Prodajalec

Zahodna prodajna regija

Novak

24000

Potokar

Horvat

Mojca

31000

Zajc

Ušaj

8000

=COUNTA(B2:B7)

Ker so celice B3, B4 in B6 prazne, jih funkcija COUNTA prezre. Funkcija prešteje le celice z vrednostmi 24000, 31000 in 8000. Seštevek (rezultat v celici B8) je 3.

Če želite več informacij, preberite članke o štetju nepraznih celic in funkciji COUNTA.

Na vrh strani

Štetje nepraznih celic na seznamu s funkcijo DCOUNTA

Funkcijo DCOUNTA uporabite za štetje nepraznih celic v stolpcu zapisov v seznamu ali zbirki podatkov, ki izpolnjujejo določene pogoje.

V tem primeru je uporabljena funkcija DCOUNTA, ki prešteje število zapisov v zbirki podatkov, vključeni v obseg A4 : B9, ki izpolnjujejo pogoje, določene v obsegu s pogoji A1 : B2. Ti pogoji zahtevajo, da je vrednost ID izdelka višja ali enaka 4000, vrednost ocene pa mora biti višja ali enaka 50. Le en zapis, v vrstici 7, izpolnjuje oba pogoja.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ID izdelka

Ocene

=">=4000"

=">=50"

ID izdelka

Ocene

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Ratings",A1:B2)

Če želite več informacij, preberite članek o funkciji DCOUNTA.

Na vrh strani

Štetje praznih celic v neprekinjenem obsegu s funkcijo COUNTBLANK

Funkcijo COUNTBLANK uporabite, če želite vrniti število praznih celic v neprekinjenem obsegu (celice so neprekinjene, če so vse povezane v neprekinjenem zaporedju). Če celica vsebuje formulo, ki vrne prazno besedilo (""), se ta celica šteje.

Opomba : Ko štejete celice, boste morda včasih želeli vključiti prazne celice, ker so pomembne za vas. Vzemimo primer, da želite prešteti vse prodajalce v regiji, ne glede na to, ali so kaj prodali.

Če želite več informacij, preberite članek o funkciji COUNTBLANK.

Na vrh strani

Štetje praznih celic v nestičnem obsegu s kombinacijo funkcij SUM in IF

Uporabite kombinacijo funkcij SUM in IF. Na splošno to naredite tako, da uporabite funkcijo IF v matrična formula, s katero določite, ali naj vsak sklic na celico vsebuje vrednost, nato pa seštejete število vrednosti FALSE, ki jih vrne formula.

Glejte članek v zbirki znanja XL: Kdaj uporabiti SUM(IF()) namesto CountBlank() za dodatne informacije.

Na vrh strani

Štetje enoličnih ponovitev vrednosti

Enolične vrednosti v obsegu lahko preštejete s poročilom vrtilne , funkcijo COUNTIF, kombinacijo funkcij ali s pogovornim oknom Napredni filter.

Štetje enoličnih vrednosti v obsegu s poročilom vrtilne tabele

Če želite prikazati vsote in sešteti ponovitve enoličnih vrednosti, lahko uporabite poročilo vrtilne tabele .

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje ponovitev več vrednosti s poročilom vrtilne tabele« v članku Štetje pogostosti ponovitev vrednosti.

Na vrh strani

Štetje enoličnih vrednosti v obsegu na osnovi enega pogoja s funkcijo COUNTIF

Funkcijo COUNTIF uporabite, če želite prešteti, kolikokrat se vrednost pojavi v obsegu.

V tem primeru funkcija COUNTIF vrne 2, kar predstavlja število, kolikokrat najdemo vrednost 250 v obsegu A2 : A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Prodane enote

245

250

250

N/V

=COUNTIF(A2:A7,250)

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje ponovitev ene vrednosti v obsegu« v članku Štetje pogostosti ponovitev vrednosti.

Na vrh strani

Štetje enoličnih vrednosti v obsegu na osnovi več pogojev s kombinacijo funkcij SUM in IF v formuli s polji

Funkcijo SUM uporabite skupaj s funkcijo IF. Na splošno to naredite tako, da uporabite funkcijo IF v matrična formula, s katero določite, ali je pogoj, ki je sestavljen iz več pogojev, izpolnjen, nato pa seštejete število vrednosti TRUE, ki jih vrne formula.

V tem primeru se funkcija IF uporabi za pregled posamezne celice v obsegu A2 : A10 in določi, ali vsebuje vrednost Novak ali Horvat. Število, kolikokrat je vrnjena vrednost TRUE, se sešteje s funkcijo SUM, rezultat pa je 7. Ta primer lahko kopirate in prilepite v delovni list v celico A1. Ko prilepite primer, boste opazili, da celica A11 vsebuje napako #VALUE!. Za delovanje formule jo morate pretvorite v formulo s polji, tako da pritisnete F2 in nato pritisnete CTRL + SHIFT + ENTER. Število 7 je nato prikazano v celici A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Prodajalec

Račun

Novak

15.000

Horvat

11.000

Novak

11.000

Horvat

4000

Zajc

8000

Horvat

6000

Zajc

14.000

Novak

7000

12.000

Formula

Opis (rezultat)

=SUM(IF((A2:A10="Novak")+(A2:A10="Horvat"),1,0))

Število računov za Novak ali Horvat (7)

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje pogostosti ponovitev več besedilnih ali številskih vrednosti s funkcijami« v članku Štetje pogostosti ponovitev vrednosti.

Če želite dodatne namige, preberite članke v zbirki znanja:

Na vrh strani

Štetje števila enoličnih vrednosti v stolpcu seznama s funkcijo naprednega filtra

V pogovornem oknu Napredni filter poiščite enolične vrednosti v stolpcu s podatki. Vrednosti lahko filtrirate na mestu ali pa jih izvlečete in prilepite na novo mesto. Nato lahko s funkcijo ROWS preštejete število elementov v novem obsegu.

Opombe : 

 • Če filtrirate podatke na mestu, vrednosti ne bodo izbrisane iz delovnega lista – ena ali več vrstic bodo morda skrite. Kliknite Počisti v skupini Razvrsti in filtriraj na zavihku Podatki, da znova prikažete tiste vrednosti.

 • Če si želite le na hitro ogledati število enoličnih vrednosti, izberite podatke, potem ko ste uporabili napredni filter (filtrirane ali kopirane podatke), in si nato oglejte vrstico stanja. Vrednost Število v vrstici stanja mora biti enako številu enoličnih vrednosti.

Enolične vrednosti najdete tako, da uporabite ukaz Dodatno (zavihek Podatki, skupina Razvrsti in filtriraj).

Spodnja slika prikazuje, kako z naprednim filtrom kopirate le enolične zapise na novo mesto na delovnem listu.

Uporaba naprednega filtra za ustvarjanje seznama enoličnih vrednosti iz drugega seznama

Na spodnji sliki stolpec C vsebuje pet enolične vrednosti, ki so bile kopirane iz obsega v stolpcu A.

Izvirne vrednosti v stolpcu A in enolične vrednosti iz stolpca A, ustvarjene v stolpcu C

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje števila enoličnih vrednosti z uporabo filtra« v članku z naslovom Štetje enoličnih vrednosti med podvojenimi vrednostmi.

Na vrh strani

Štetje števila enoličnih vrednosti v obsegu, ki izpolnjujejo enega ali več pogojev, z uporabo sestavljene formule

Uporabite različne kombinacije funkcij IF, SUM, FREQUENCY, MATCH in LEN.

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje števila enoličnih vrednosti z uporabo funkcij« v članku z naslovom Štetje enoličnih vrednosti med podvojenimi vrednostmi.

Prav tako si oglejte članek XL: Kako določiti število enoličnih elementov v seznamu.

Na vrh strani

Posebni primeri (štetje vseh celic, štetje besed)

Število celic ali število besed v obsegu lahko preštejete z uporabo različnih kombinacij funkcij delovnega lista.

Štetje skupnega števila celic v obsegu s funkcijama ROWS in COLUMNS

Recimo, da želite ugotoviti velikost velikega delovnega zvezka, da se lahko odločite, ali boste v delovnem zvezku uporabili ročni ali samodejni izračun. Če želite prešteti vse celice v obsegu, uporabite formulo, ki pomnoži vrnjene vrednosti iz funkcij ROWS in COLUMNS.

Primer boste lažje razumeli, če ga kopirate na prazen delovni list.

Kako kopirati primer

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera iz pomoči
  Izbiranje primera iz pomoči
 3. Pritisnite CTRL + C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL + V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL + ` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Regija

Mesec

Prodaja

Vzhod

Jan

18.000 €

Vzhod

Feb

23.000 €

Vzhod

Mar

19.000 €

Formula

Opis (rezultat)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Skupno število celic v obsegu (9)

Na vrh strani

Štetje besed v obsegu z uporabo sestavljene formule

Uporabite kombinacijo funkcij SUM, IF, LEN in SUBSTITUTE v matrična formula. V tem primeru je prikazan rezultat uporabe sestavljene formule za izračun števila besed v obsegu 7 celic (od tega so 3 prazne). Nekatere celice vsebujejo začetne ali končne presledke – funkciji TRIM in SUBSTITUTE odstranita te dodatne presledke, preden se kakršnokoli štetje začne.

V tej tabeli kopirajte besedilo iz celic od A2 do A11. Preden prilepite besedilo v celico A1 na delovnem listu, spremenite širino stolpca A, da znaša približno 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Besedilni niz

Šest besed in štirje končni presledki    

   Šest besed in trije vodilni presledki

Osem besed, nekaj vejic in dva končna presledka  

Nekateri znaki se ne upoštevajo, na primer vejice ali pike.

Formula

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Ko ste prilepili besedilo v delovni list v celico A1, izberite celico A11, pritisnite F2, nato pa pritisnite SHIFT + CTRL + ENTER, da vnesete formulo kot formulo s polji. Pravilen rezultat je 29, ki bi moral biti prikazan v celici A11.

Na vrh strani

Prikaz izračunov in seštevkov v vrstici stanja

Ko je izbranih več celic, so informacije o podatkih v teh celicah prikazane v Excelovi vrstici stanja. Če so na primer izbrane štiri celice na delovnem listu, ki vključujejo vrednosti 2, 3, besedilni niz (na primer »oblak«) in 4, so lahko vse te vrednosti hkrati prikazane v vrstici stanja: Povprečje, Seštevek, Številsko štetje, Min, Maks in Vsota. Z desno tipko miške kliknite vrstico stanja, da prikažete ali skrijete nekatere ali vse te vrednosti. Te vrednosti so prikazane na sliki v nadaljevanju.

Vrstica stanja, ki prikazuje izračune in štetja za izbrane celice

Opomba : V starejših različicah Excela so lahko te iste vrednosti prikazane v vrstici stanja, a le ena vrednost hkrati.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×