Načini prilagajanja polja z obogatenim besedilom

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko v predlogo obrazca vstavite polje z obogatenim besedilom, ga lahko prilagodite tako, da spremenite njegove lastnosti in nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z obogatenim besedilom. Če želite odpreti to pogovorno okno, v predlogi obrazca dvokliknite polje z obogatenim besedilom z lastnostmi, ki jih želite spremeniti.

V tabeli je opisanih nekaj načinov prilagajanja polja z obogatenim besedilom in razlogi, zakaj bi to želeli narediti. V tabeli ni podrobnih informacij o postopkih in možnostih v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z obogatenim besedilom, kljub temu pa nudi vpogled v obseg možnosti, ki so na voljo.

Opombe : 

  • Če načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, določene funkcije v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z obogatenim besedilom niso na voljo. Ni mogoče izbirno navesti možnosti oblikovanja obogatenega besedila, na primer oblikovanja znakov ali prelomov odstavkov.

  • Če predloga obrazca temelji na zbirki podatkov, shemi ali katerem drugem obstoječem viru podatkov, morda ne boste mogli prilagoditi vseh vidikov kontrolnika. Morda boste lahko spremenili njegovo velikost, ne pa tudi imena njegovega polja ali skupine, ki izhaja iz obstoječega vira podatkov.

Tabulator

Opravilo

Podrobnosti

Podatki

Spreminjanje povezanega imena polja

Ko načrtujete novo, prazno predlogo, lahko spremenite privzeto polje ali skupina ime za kontrolnik za vsebino, ki se boste lažje prepoznali pri delu z virom podatkov. V polje z imenom »Beležke« je na primer lažje razumeli od polja »polje1« . «

Opomba : Če spremenite ime polja, ne spremenite vezave med poljem z obogatenim besedilom in poljem v viru podatkov. Če želite polje z obogatenim besedilom povezati z drugim poljem, ga kliknite z desno miškino tipko in nato v priročnem meniju kliknite Spremeni vezavo.

Podatki

Navajanje privzete vrednosti

Če želite privzeto besedilo prikazani v kontrolniku, ko uporabnik prvič odpre obrazec, lahko v polje vrednost vnesite besedilo. Uporabite lahko tudi vrednost drugega polja v viru podatkov kot privzete vrednosti za kontrolnik. Privzete vrednosti, ki se razlikujejo od besedilo ograde, (ki je podrobneje opisana v nadaljevanju tega članka) v, da jih vedno shranite kot podatke v datoteko obrazca (.xml).

Podatki

Dodajanje preverjanja veljavnosti podatkov

Kliknite Preverjanje veljavnosti podatkov določite pravila za preverjanje veljavnosti podatkov za kontrolnik. Na primer, če potrebujete številke delov, da se vpišejo v določeni obliki – tri številke, nato pa črtico in nato dveh več števil – preverjanje veljavnosti podatkov lahko uporabite za zagotovitev, da uporabniki s tem vzorec.

Prikaz

Omogočanje prelomov odstavkov

Prelomi odstavkov so privzeto omogočeni za polja z obogatenim besedilom, da lahko uporabniki vnesejo odstavke z informacijami v polje z obogatenim besedilom. Če želite uporabnikom to preprečiti, počistite potrditveno polje Prelomi odstavkov. Omogočanje prelomov odstavkov v poljih z obogatenim besedilom ni podprto v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom.

Prikaz

Omogočanje oblikovanja znakov

Oblikovanje znakov je privzeto omogočeno za polja z obogatenim besedilom, da lahko uporabniki oblikujejo besedilo, ki ga vnesejo v polje z obogatenim besedilom. Če želite uporabnikom to preprečiti, počistite potrditveno polje Oblikovanje znakov. Omogočanje oblikovanja znakov v poljih z obogatenim besedilom ni podprto v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom.

Prikaz

Omogočanje obogatenega besedila

V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z obogatenim besedilom je potrditveno polje Obogateno besedilo (slike, tabele itd.) privzeto potrjeno, da lahko uporabniki v polje z obogatenim besedilom vstavijo slike in tabele. Lahko navedete, da lahko uporabniki v obrazec vdelajo slike, kar shrani podatke o podobi v datoteko obrazca (.xml), na kateri temelji obrazec, ali pa povežejo podobe, kar shrani sklicno hiperpovezavo s podobo v datoteko .xml. Določene nastavitve niso podprte v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom, na primer omogočanje povezanih podob v poljih z obogatenim besedilom.

Prikaz

Prikaz besedila ograde

Če želite uporabnikom ponuditi napotke o vrsti podatkov, ki naj jo vnesejo v polje z obogatenim besedilom, lahko napotek vnesete v polje Ograda. Če želite, da uporabniki izpolnijo polje z obogatenim besedilom na želen način, lahko uporabite ogrado, kamor vpišete napotke.

Tako kot privzeta vrednost je tudi besedilo ograde prikazano v kontrolniku za vnos besedila, ko uporabnik prvič odpre obrazec. Vendar pa se besedilo ograde razlikuje od privzetih vrednosti na te tri načine:

  • Besedilo ograde ni nikoli shranjeno kot podatki v v datoteki z obrazcem (.xml).

  • Za razliko od privzete vrednosti, ki je prikazana kot navadno besedilo v kontrolniku, je besedilo ograde vedno prikazano zatemnjeno.

  • Za razliko od privzete vrednosti besedilo ograde ni podprto v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom.

Prikaz

Polje z obogatenim besedilom samo za branje

Če želite uporabnikom preprečiti spreminjanje vsebine kontrolnika, je samo za branje potrditveno polje. Na primer v enem pogledu, lahko uporabniki vnesite podatke v polja z obogatenim besedilom. V drugi, povzetka pogled, uporabniki morda pregled, kaj so vnesli v polje z obogatenim besedilom samo za branje različici. Čeprav polja z obogatenim besedilom samo za branje ne prikaže zatemnjeno v obrazcu, uporabniki bodo preprečiti vnesete informacije v polje z obogatenim besedilom.

Prikaz

Izklop črkovalnika

Če želite uporabnikom preprečiti preverjanje črkovanja v besedilu polja z obogatenim besedilom, lahko počistite potrditveno polje Omogoči preverjanje črkovanja, ki je privzeto potrjeno. Črkovalnik lahko onemogočite na primer za polja z obogatenim besedilom, ki prikažejo lastna imena.

Prikaz

Preprečevanje oblivanja besedila

Oblivanje besedila v poljih z obogatenim besedilom je privzeto omogočeno. Če želite preprečiti oblivanje besedila, počistite potrditveno polje Oblij besedilo. Če je oblivanje besedila omogočeno, lahko izberete možnosti drsenja na seznamu Drsenje. Lahko določite, naj se v polju z obogatenim besedilom prikažejo drsni trakovi, ko uporabniki vnesejo več besedila, kot ga lahko polje z obogatenim besedilom privzeto prikaže. Če želite, da možnosti drsenja delujejo pravilno, mora imeti polje z obogatenim besedilom stalno višino in širino.

Prikaz

Dodajanje pogojnega oblikovanja

Kliknite Pogojno oblikovanje , če želite odpreti Pogojno oblikovanje, pogovorno okno, kjer lahko spremenite videz kontrolnika, vključno z njegovo vidljivost, na osnovi vrednosti, ki jih uporabniki vnesejo v obrazec. Na primer, lahko uporabite pogojno oblikovanje, če želite skriti polja z obogatenim besedilom, razen če je potrjeno polje za določeno.

Velikost

Prilagajanje velikosti, odmikov in obrob

Velikost kontrolnika lahko določite ročno, tako da vrednosti vnesete v polji Višina in Širina. Razmike lahko natančneje določite tako znotraj kot tudi zunaj kontrolnika, in sicer tako, da spremenite zapolnitev, ki predstavlja prostor v predpomnilniku, ki obkroža vsebino kontrolnika, ali robove, ki predstavljajo količino prostora med robom kontrolnika in celotnim besedilom, ki ga obkroža, ali kontrolniki v predlogi obrazca.

Velikost

Poravnava polja z obogatenim besedilom z oznako

Če želite besedilo v polju z obogatenim besedilom bolje poravnati z oznako, kliknite gumb Poravnaj. Ko poravnate polje z obogatenim besedilom, program Microsoft Office InfoPath spremeni obstoječo vrednost v polju Višina na samodejno. Višina polja z obogatenim besedilom se zmanjša, da je besedilo v njem bolje poravnano z besedilom, ki ga obdaja. InfoPath ustrezno spremeni tudi nastavitve odmikov in obrob.

Dodatno

Navajanje zaslonskega namiga

Da bi se opomba s pojasnilom prikazala, ko uporabniki s kazalcem pokažejo na kontrolnik, vnesite želeno besedilo v polje zaslonskega namiga. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, kot so na primer pripomočki za pregled zaslona, ki omogočajo računalniško branje zaslonskih informacij ali njihovo upodabljanje na prikazovalniku za Braillovo pisavo, ki ga je mogoče osvežiti, pogosto uporabljajo te zaslonske namige za posredovanje informacij uporabnikom.

Dodatno

Spreminjanje vrstnega reda tabulatorskega indeksa

Spremenite lahko položaj kontrolnika v celotnem zaporedju premikanja predloge obrazca. Zaporedje premikanja je vrstni red, po katerem se v obrazcu prenaša žarišče od enega polja ali predmeta do drugega, ko uporabnik pritiska tipke TAB ali SHIFT+TAB. Privzeta nastavitev tabulatorskega indeksa za vse kontrolnike v predlogi obrazca je 0, vendar se zaporedje premikanja začne z 1. Ko uporabniki torej pritisnejo tipko TAB, se bodo najprej pomaknili do katerega koli kontrolnika, ki ima v polju Tabulatorski indeks število 1. Nato se bodo pomaknili do katerega koli kontrolnika, ki ima v polju Tabulatorski indeks številom 2 in tako naprej. Vsi kontrolniki, ki imajo v polju Tabulatorski indeks število 0, so v zaporedju premikanja na zadnjem mestu. Če želite v zaporedju premikanja preskočiti kontrolnike, v polje Tabulatorski indeks vnesite -1.

Dodatno

Dodeljevanje bližnjice na tipkovnici

V polje Tipka za dostop lahko vnesete črko ali številko, da določite bližnjično tipko. Bližnjične tipke uporabnikom omogočajo, da se namesto z miško pomaknejo do kontrolnika s pritiskom kombinacije tipk. Če želite v predlogi obrazca uporabiti bližnjične tipke, morate uporabnikom sporočiti, da so v predlogi uporabljene bližnjične tipke. Za oznako polja z besedilom lahko na primer vnesete (ALT+S), da uporabnikom sporočite, da je za polje z besedilom Prodajalec na voljo bližnjična tipka.

Dodatno

Navajanje in prilagajanje dejanj spajanja

Kliknite Nastavitve spajanja , če želite določiti način prikaza podatkov, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik za pri več obrazcev, ki so združeni. Izberete lahko na primer Dodaj predpono v vsako element iz polja z obogatenim besedilom z določeno besedo ali vsak element ločite s podpičjem.

Dodatno

Pridobivanje identifikatorja ViewContext za polje z obogatenim besedilom

Vrednost ViewContext lahko uporabite za identifikacijo kontrolnika v kodi. Na primer, če poznate vrednost ViewContext, uporabite lahko ta vrednost z načinom ExecuteAction predmeta ogled za programsko izvedete urejanje podatkov XML, ki je vezan na kontrolnik.

Dodatno

Navajanje in prilagajanje vhodnega obsega

Kliknite Obseg vnosa, da določite vrsto uporabniškega vnosa za kontrolnik. Tako lahko izboljšate prepoznavanje vnosa pisave in govora za kontrolnik. Če za kontrolnik na primer uporabite obseg vnosa IS_URL, InfoPath ve, da mora prezreti presledke med besedami.

Obrazci brskalnika

Prilagajanje nastavitev za pošiljanje podatkov v strežnik

Zavihek Obrazci brskalnika se prikaže le, ko načrtujete predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom. To vam omogoča, da kontrolnik ali podatkov je poslan v strežniku, ko uporabniki spreminjanje podatkov v polje z obogatenim besedilom.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×