Načini prilagajanja polja z besedilom

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko v predlogo obrazca vstavite polje z besedilom, ga lahko prilagodite tako, da uporabite in spremenite njegove lastnosti in nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z besedilom. Če želite pogovorno okno odpreti, v predlogi obrazca dvokliknite polje z besedilom z lastnostmi, ki jih želite spremeniti.

V tabeli je opisanih nekaj načinov prilagajanja polja z besedilom in razlogi, zakaj bi morda to želeli narediti. V tabeli ni podrobnih informacij o postopkih in možnostih v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z besedilom, kljub temu pa nudi vpogled v obseg možnosti, ki so na voljo.

Opombe : 

  • Če načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, določene funkcije v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje z besedilom ne bodo na voljo, na primeri prelomi odstavkov.

  • Če predloga obrazca temelji na zbirki podatkov, shemi ali katerem drugem obstoječem viru podatkov, morda ne boste mogli prilagoditi vseh vidikov kontrolnika. Morda boste lahko spremenili njegovo velikost, ne pa tudi imena njegovega polja ali skupine, ki izhaja iz obstoječega vira podatkov.

Tabulator

Opravilo

Podrobnosti

Podatki

Spreminjanje povezanega imena polja

Ko načrtujete novo, prazno predlogo, lahko spremenite privzeto polje ali skupina ime za kontrolnik za vsebino, ki se boste lažje prepoznali pri delu z virom podatkov. V polje z imenom »Prodajalec« je na primer lažje razumeli od polja »polje1« . «

Opomba : Če spremenite ime polja, ne spremenite vezave med poljem z besedilom in poljem v viru podatkov. Če želite polje z besedilom povezati z drugim poljem, ga kliknite z desno miškino tipko in nato v priročnem meniju kliknite Spremeni vezavo.

Podatki

Spreminjanje podatkovnega tipa

Ko načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, lahko spremenite privzet podatkovni tip za kontrolnik. Privzeti podatkovni tip za polje z besedilom je »Besedilo (string)«, ki ga lahko spremenite. Če želite, da uporabniki v polje z besedilom Znesek transakcije vnesejo funte, lahko izberete podatkovni tip »Celo število (integer)« in nato možnosti oblikovanja tako, da so vrednosti, ki so vnesene v polje z besedilom, prikazane z valutnim simbolom za funt (£).

Podatkovni tipi

V tabeli so navedeni podatkovni tipi, ki so na voljo za polja z besedilom.

Podatkovni tip

Opis

Besedilo (string)

Uporabite za podatke, na primer imena, naslove, telefonske številke, EMŠO in tako dalje.

Celo število (integer)

Uporabite za pozitivna ali negativna cela števila, na primer 1234, –1234 ali 1,234 EUR.

Decimalno število (double)

Uporabite za števila z decimalnimi mesti, na primer 1234,12, –1234,12 ali 1234,12 EUR.

Resnično/Neresnično (boolean)

Uporabite za podatke, ki so 1 (resnično) ali 0 (neresnično).

Hiperpovezava (anyURI)

Uporabite za hiperpovezave, na primer pot UNC Universal Naming konvencija () ali enotne Resource Locator (URL).

Datum (date)

Uporabite za datume, na primer 14. 3. 2007 ali 14. marec 2007.

Čas (time)

Uporabite za vrednosti za čas, na primer 9:46:55 ali 09:46.

Datum in čas (dateTime)

Uporabite za datume in čase, na primer 14. 3.2007 11:30.

Podatki

Navajanje privzete vrednosti

Če želite privzeto besedilo prikazani v kontrolniku, ko uporabnik prvič odpre obrazec, lahko v polje vrednost vnesite besedilo. Uporabite lahko tudi vrednost drugega polja v viru podatkov kot privzete vrednosti za kontrolnik. Privzete vrednosti, ki se razlikujejo od besedilo ograde, (ki je podrobneje opisana v nadaljevanju tega članka) v, da jih vedno shranite kot podatke v datoteko obrazca (.xml).

Podatki

Prikaz rezultatov izračuna

Če želite prikazati rezultate izračuna v kontrolniku, lahko kliknete Vstavi formulo Slika gumba ob polju vrednost povezovanje formul in funkcij s kontrolnikom. Ustvarite lahko na primer formule, ki sešteje stolpec števil v ponavljajoči se tabeli z uporabo polja z besedilom v povezavi s funkcijo sum . Ali z določeno polje z besedilom lahko povežete funkcijo danes , tako da ko uporabnik odpre obrazec, trenutni datum je prikazana v tem polju z besedilom.

Podatki

Polje naj bo zahtevano

Če želite uporabnike opozoriti, naj v kontrolnik vnesejo podatke, potrdite potrditveno polje Ne sme biti prazno. Ko uporabniki odprejo obrazec, se v kontrolniku pojavi rdeča zvezdica v opozorilo, da polje ne sme biti prazno. Uporabniki ne morejo poslati podatkov, dokler ne vnesejo vrednosti v kontrolnik.

Podatki

Dodajanje preverjanja veljavnosti podatkov

Kliknite Preverjanje veljavnosti podatkov določite pravila za preverjanje veljavnosti podatkov za kontrolnik. Na primer, če potrebujete številke delov, da se vpišejo v določeni obliki – tri številke, nato pa črtico in nato dveh več števil – preverjanje veljavnosti podatkov lahko uporabite za zagotovitev, da uporabniki s tem vzorec.

Podatki

Uporaba pravil

Če kliknete Pravila, lahko ustvarite pravilo za samodejno izvajanje nekaterih dejanj, ko uporabniki spremenijo vrednost v kontrolniku. Če uporabnik v obrazcu za dobavnico v polje z besedilom Znesek vnese število, ki je večje od 10, lahko uporabite pravilo za prikaz pogovornega okna z besedilom »Naročanje več kot 10 različnih elementov bo morda povzročilo zamudo pri dobavi«. Pravilo lahko uporabite tudi za samodejno pridobivanje posodobljenih informacij iz zunanjega vira podatkov. V obrazcu za nakup pa lahko uporabite na primer pravilo za pridobivanje in prikaz cen v polju z besedilom, ko je obrazec odprt ali ko uporabnik zahteva informacije.

Prikaz

Prikaz besedila ograde

Če želite uporabnikom ponuditi napotke o vrsti besedila, ki naj jo vnesejo v polje z besedilom, lahko v polje Ograda vnesete napotek. V polju z besedilom Število nočitev v hotelu je besedilo ograde mogoče uporabiti, da uporabnike pozovete, naj vnesejo določeno vrsto podatkov.

Tako kot privzeta vrednost je tudi besedilo ograde prikazano v kontrolniku za vnos besedila, ko uporabnik prvič odpre obrazec. Vendar pa se besedilo ograde razlikuje od privzetih vrednosti na te tri načine:

  • Besedilo ograde ni nikoli shranjeno kot podatki v v datoteki z obrazcem (.xml).

  • Za razliko od privzete vrednosti, ki je prikazana kot navadno besedilo v kontrolniku, je besedilo ograde vedno prikazano zatemnjeno.

  • Za razliko od privzete vrednosti besedilo ograde ni podprto v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom.

Prikaz

Polje z besedilom samo za branje

Če želite uporabnikom preprečiti spreminjanje vsebine kontrolnika, je samo za branje potrditveno polje. Na primer, če uporabljate polje z besedilom za prikaz rezultatov Formule, lahko polje z besedilom samo za branje uporabnikom preprečiti, da vnesete več kot rezultat. Čeprav je polje z besedilom samo za branje ne prikaže zatemnjeno v obrazcu, uporabniki bodo preprečiti vnesete informacije v polje z besedilom.

Prikaz

Izklop črkovalnika ali funkcije samodokončanja

Če želite uporabnikom preprečiti preverjanje črkovanja v besedilu kontrolnika za vnos besedila ali pa samodejno vnovično uporabo prejšnjih vnosov, ki so bili vneseni v kontrolnik v tem obrazcu, počistite potrditveni polji Omogoči preverjanje črkovanja in Omogoči samodokončanje, ki sta privzeto potrjeni. Črkovalnik lahko onemogočite na primer za polja z besedilom, ki prikažejo lastna imena. Funkcijo samodokončanja pa lahko uporabite za varovanje zasebnosti, ko je obrazec v skupni rabi z več ljudmi.

Prikaz

Omogočanje vnašanja več vrstic besedila

Če želite, da polje z besedilom prikaže več vrstic besedila, potrdite potrditveno polje Več vrstic. Nato se lahko odločite, ali želite v polju z besedilom dovoliti prelome odstavkov.

Prikaz

Omogočanje prelomov odstavkov

Če potrdite potrditveno polje Več vrstic in če želite uporabnikom omogočiti vnos odstavkov z informacijami v polje z besedilom, potrdite potrditveno polje Prelomi odstavkov. To je lahko uporabno, ko želite, da uporabniki v polju z besedilom odgovorijo na vprašanje esejskega tipa in da so podatki v obliki golega besedila, ker jih bodo uporabniki poslali v zbirko podatkov. Če potrdite potrditveno polje Več vrstic v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, ne boste mogli počistiti potrditvenega polja Prelomi odstavkov.

Prikaz

Omogočanje oblivanja besedila

Če potrdite potrditveno polje Več vrstic, InfoPath samodejno potrdi potrditveno polje Oblij besedilo in besedilo se bo med vnašanjem v polje z besedilom v eni vrstici prelomilo in nadaljevalo v drugi. Ko je oblivanje besedila omogočeno, lahko izberete možnosti drsenja na seznamu Drsenje. Lahko določite, naj se v polju z besedilom prikažejo drsni trakovi, ko uporabniki vnesejo več besedila, kot ga lahko polje z besedilom privzeto prikaže. Če želite, da možnosti drsenja delujejo pravilno, mora polje z besedilom imeti stalno višino in širino. Če potrdite potrditveno polje Več vrstic v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, ne boste mogli počistiti potrditvenega polja Prelomi besedilo ali navesti možnosti na seznamu Drsenje.

Prikaz

Omejevanje znakov

Če želite polju z besedilom dodeliti omejitev znakov, potrdite potrditveno polje Omeji polje z besedilom na in nato vnesite dovoljeno število znakov. V predlogi obrazca za človeške vire lahko to funkcijo uporabite za preprečevanje vnosa več kot 5 znakov v polje z besedilom ID zaposlenega. Če je med vašo predlogo obrazca in zbirko podatkov ali zunanjo shema XML ustvarjena povezava, vir podatkov pa ima zahteve za obstoječe število znakov, bo program Microsoft Office InfoPath samodejno prikazal napako med preverjanjem veljavnosti podatkov, če uporabniki presežejo te omejitve, ko izpolnjujejo obrazec, ki temelji na predlogi obrazca. Če želite, da se kazalec samodejno premakne na naslednji kontrolnik v obrazcu, ko uporabnik doseže omejitev števila znakov za kontrolnik, potrdite potrditveno polje Samodejno premakni na naslednji kontrolnik, ko je dosežena omejitev. Samodejni premik kazalca na naslednji kontrolnik ni podprt v predlogah obrazca, ki so združljive z brskalnikom.

Prikaz

Dodajanje pogojnega oblikovanja

Kliknite Pogojno oblikovanje , če želite odpreti Pogojno oblikovanje, pogovorno okno, kjer lahko spremenite videz kontrolnika, vključno z njegovo vidljivost, na osnovi vrednosti, ki jih uporabniki vnesejo v obrazec. Na primer v predlogi obrazca poročilo o prodaji, uporabite pogojno oblikovanje za opozorilo uporabniku, da količino porabljenih večja od količine predvidenimi.

Velikost

Prilagajanje velikosti, odmikov in obrob

Velikost kontrolnika lahko določite ročno, tako da vrednosti vnesete v polji Višina in Širina. Razmike lahko natančneje določite tako znotraj kot tudi zunaj kontrolnika, in sicer tako, da spremenite zapolnitev, ki predstavlja prostor v predpomnilniku, ki obkroža vsebino kontrolnika, ali robove, ki predstavljajo količino prostora med robom kontrolnika in celotnim besedilom, ki ga obkroža, ali kontrolniki v predlogi obrazca.

Velikost

Poravnava polja z obogatenim besedilom z oznako

Če želite bolje poravnati besedilo v kontrolniku z njegovo oznako, kliknite gumb Poravnaj . InfoPath samodejno prilagodi višino kontrolnika, spodnjega odmika in spodnji rob nastavitve, kot je potrebno.

Dodatno

Navajanje zaslonskega namiga

Da bi se opomba s pojasnilom prikazala, ko uporabniki s kazalcem pokažejo na kontrolnik, vnesite želeno besedilo v polje zaslonskega namiga. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, kot so na primer pripomočki za pregled zaslona, ki omogočajo računalniško branje zaslonskih informacij ali njihovo upodabljanje na prikazovalniku za Braillovo pisavo, ki ga je mogoče osvežiti, pogosto uporabljajo te zaslonske namige za posredovanje informacij uporabnikom.

Dodatno

Spreminjanje vrstnega reda tabulatorskega indeksa

Spremenite lahko položaj kontrolnika v celotnem zaporedju premikanja predloge obrazca. Zaporedje premikanja je vrstni red, po katerem se v obrazcu prenaša žarišče od enega polja ali predmeta do drugega, ko uporabnik pritiska tipke TAB ali SHIFT+TAB. Privzeta nastavitev tabulatorskega indeksa za vse kontrolnike v predlogi obrazca je 0, vendar se zaporedje premikanja začne z 1. Ko uporabniki torej pritisnejo tipko TAB, se bodo najprej pomaknili do katerega koli kontrolnika, ki ima v polju Tabulatorski indeks število 1. Nato se bodo pomaknili do katerega koli kontrolnika, ki ima v polju Tabulatorski indeks številom 2 in tako naprej. Vsi kontrolniki, ki imajo v polju Tabulatorski indeks število 0, so v zaporedju premikanja na zadnjem mestu. Če želite v zaporedju premikanja preskočiti kontrolnike, v polje Tabulatorski indeks vnesite -1.

Dodatno

Dodeljevanje bližnjice na tipkovnici

V polje Tipka za dostop lahko vnesete črko ali številko, da določite bližnjično tipko. Bližnjične tipke uporabnikom omogočajo, da se namesto z miško pomaknejo do kontrolnika s pritiskom kombinacije tipk. Če želite v predlogi obrazca uporabiti bližnjične tipke, morate uporabnikom sporočiti, da so v predlogi uporabljene bližnjične tipke. Za oznako polja z besedilom lahko na primer vnesete (ALT+S), da uporabnikom sporočite, da je za polje z besedilom Prodajalec na voljo bližnjična tipka.

Dodatno

Navajanje ali prilagajanje dejanj spajanja

Kliknite Nastavitve spajanja , če želite določiti način prikaza podatkov, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik za pri več obrazcev, ki so združeni. Na primer, lahko predpona besedilo v polju z besedilom z določeno besedo ali loči besedilo polje elemente s podpičjem.

Dodatno

Pridobivanje identifikatorja ViewContext za polje z besedilom

Vrednost ViewContext lahko uporabite za identifikacijo kontrolnika v kodi. Na primer, če poznate vrednost ViewContext, uporabite lahko ta vrednost z načinom ExecuteAction predmeta ogled za programsko izvedete urejanje podatkov XML, ki je vezan na kontrolnik.

Dodatno

Navajanje in prilagajanje vhodnega obsega

Kliknite Obseg vnosa, da določite vrsto uporabniškega vnosa za kontrolnik. Tako lahko izboljšate prepoznavanje vnosa pisave in govora za kontrolnik. Če za kontrolnik na primer uporabite obseg vnosa IS_URL, InfoPath ve, da mora prezreti presledke med besedami.

Obrazci brskalnika

Prilagajanje nastavitev za pošiljanje podatkov v strežnik

Zavihek Obrazci brskalnika se prikaže le, ko načrtujete predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom. To vam omogoča, da kontrolnik ali podatkov je poslan v strežniku, ko uporabniki spreminjanje podatkov v polje z besedilom.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×