Licenčni pogoji za Microsoftovo programsko opremo za Microsoft OneNote

Hvala, ker ste izbrali Microsoft OneNote. To je licenčna pogodba med vami in družbo Microsoft Corporation (ali enim od njenih lastniško povezanih podjetij – odvisno od tega, kje živite), v kateri so opisane vaše pravice za uporabo programske opreme OneNote. Za lažje razumevanje smo pogodbo razdelili na dva dela: na prvih dveh straneh so uvodni pogoji. So v obliki vprašanj in odgovorov, v njih pa so obravnavana pogosta vprašanja v zvezi z licencami. Sledita razdelka Dodatni pogoji in Omejeno jamstvo, ki vključujeta več podrobnosti. Vključeni so tudi pogoji, ki so na voljo prek povezav in na katere v tej pogodbi obstajajo sklici. Pregledati morate celotno pogodbo, saj so vsi pogoji pomembni in skupaj sestavljajo to pogodbo, ki velja za vas. Ko se programska oprema že izvaja, preglejte tudi povezani pogoje. E ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, STA V DODATNE POGOJE VKLJUČENI ZAVEZUJOČA ARBITRAŽNA KLAVZULA IN ODPOVED SKUPINSKE TOŽBE. KLAVZULA IN ODPOVED VPLIVATA NA VAŠE PRAVICE PRI REŠEVANJU SPOROV Z MICROSOFTOM. POZORNO PREBERITE TE LICENČNE POGOJE.

S PRENOSOM ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME SE STRINJATE Z VSEMI TEMI POGOJI IN DAJETE SOGLASJE ZA PRENOS DOLOČENIH PODATKOV MED PRVO UPORABO, POSODABLJANJEM IN ZA INTERNETNE FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME. ČE UPORABLJATE FUNKCIJE, KI JIH UREJAJO POGOJI, KI SO NA VOLJO PREK POVEZAV V TEJ POGODBI, SE STRINJATE S TEMI POGOJI IN JAMČITE, DA STE JIH PREBRALI. Če teh pogojev ne sprejmete in ne ravnate skladno z njimi, nimate pravice za uporabo programske opreme ali funkcij in tega ne smete početi.

Kako lahko uporabim programsko opremo?    Svoje programske opreme ali vaše kopije ne prodajamo – samo licenciramo jo. Z licenco lahko eno kopijo programa namestite in jo uporabljate v petnajst (15) napravah s sistemom Windows 8 (ali v številu naprav, kot je določeno v pogojih uporabe Trgovine Windows na naslovu http://windows.microsoft.com/sl-si/windows/store-terms-of-use) (licencirane naprave), ki so povezane z Microsoftovim računom, povezanim z vašim računom Trgovine Windows. Ko program odstranite iz teh licenciranih naprav, pravice prenehajo veljati. Razen za dovoljeno uporabo, opisano v razdelku »Oddaljeni dostop« spodaj, lahko to licenco uporabljate le za neposredno uporabo programske opreme prek vnosnih mehanizmov licencirane naprave, kot je na primer zaslon na dotik. Ne dodeljujejo pravice do namestitve programske opreme v strežnik ali za uporabo z računalniki ali s strani računalnikov ali naprav, povezanih v strežnik prek notranjega ali zunanjega omrežja. Programska oprema prav tako ni licencirana za komercialno gostovanje, zato programske opreme ne smete dati na voljo prek omrežja, kjer jo lahko uporablja več uporabnikov. Če želite več informacij o scenarijih in ponazoritvah z več uporabniki , glejte dodatne pogoje.

Kaj pa nadgradnja programske opreme?    Če programsko opremo, ki je zajeta v tej pogodbi, namestite kot nadgradnjo vaše obstoječe programske opreme, potem nadgradnja zamenja izvirno programsko opremo, ki jo nadgrajujete. Po nadgradnji ne obdržite nobenih pravic do izvirne programske opreme in je ne smete več uporabljati ali prenašati na kakršen koli način. a pogodba ureja vaše pravice za uporabo programske opreme za nadgradnjo in nadomešča pogodbo za programsko opremo, ki ste jo nadgradili.

Ali lahko programsko opremo prenesem v drugo napravo ali drugemu uporabniku?    Licenca vključuje pravico za namestitev in sočasno uporabo programske opreme v največ petnajstih (15) licenciranih napravah (ali toliko napravah, kot je morda drugače določeno v Pogojih za uporabo Trgovine Windows). Če poizkusite programsko opremo namestiti v več naprav, se lahko v eni od teh naprav samodejno deaktivira tako, da hkrati ni aktiviranih več kot največje dovoljeno število primerkov.

Ali obstaja kakršnakoli omejitev glede števila zapiskov, ki jih lahko ustvarim, urejam ali do njih dostopam s programom OneNote?    Ni posebnih omejitev glede števila zapiskov, do katerih lahko dostopate, jih ustvarite ali urejate. Morda vas bodo omejevale omejitve strojne opreme ali omejitve glede prostora za shranjevanje v strežniku, v katerega shranjujete zapiske.

Ali programska oprema zbira moje osebne podatke?    Če svojo napravo povežete z internetom, lahko nekatere funkcije programske opreme vzpostavljajo povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev in tako pošiljajo ali prejemajo podatke. Morda ne boste obveščeni vsakič, ko se povežejo. Če se odločite za uporabo katere koli od teh funkcij, se strinjate s pošiljanjem ali prejemanjem teh informacij, kadar uporabljate to funkcijo. Številne od teh funkcij lahko izklopite ali pa se odločite, da jih ne boste uporabljali.

Kako lahko uporabimo vaše informacije?    V Microsoftu podatke, ki jih zberemo prek funkcij programske opreme, uporabljamo za nadgradnjo ali popravke programske opreme ter izboljšanje izdelkov in storitev na druge načine. V nekaterih primerih jih posredujemo tudi drugim. Ustreznim prodajalcem strojne in programske opreme na primer posredujemo poročila o napakah, da lahko na podlagi teh informacij izboljšajo delovanje svojih izdelkov z Microsoftovimi izdelki. Strinjate se, da lahko informacije uporabljamo in razkrivamo, kot je opisano v naši Izjavi o zasebnosti na naslovu Izjava o zasebnosti za OneNote.

Za kaj velja ta pogodba?    Ta pogodba se nanaša na programsko opremo in tudi na vse Microsoftove posodobitve, dodatke in storitve za programsko opremo, razen če zanje veljajo drugi pogoji. Za uporabo drugih storitev lahko veljajo drugi pogoji in določila, vključno s Pogoji za uporabo Trgovine Windows.

Ali so stvari, ki jih s programsko opremo ne smem narediti?    Da. Ker je programska oprema licencirana in se ne prodaja, si Microsoft pridržuje vse pravice (kot so pravice, ki jih določa zakonodaja o intelektualni lastnini), ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi. Podrobneje, ta licenca vam ne daje nobenih pravic za naslednje in zato ne smete: ločeno uporabljati ali virtualizirati funkcij programske opreme, objavljati, kopirati (razen dovoljene varnostne kopije), dajati v najem, zakup ali posojati programske opreme; prenašati programske opreme (razen kot to dovoljuje ta pogodba), poskušati obiti ukrepe tehnične zaščite v programski opremi, izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme, razen če je to dovoljeno z zakoni države, kjer živite, kljub temu da to z našo pogodbo ni dovoljeno. V tem primeru lahko naredite samo to, kar dovoljuje vaša zakonodaja. Kadar uporabljate internetne funkcije, teh funkcij ne smete uporabljati na noben način, ki bi lahko oviral njihovo uporabo s strani katerekoli druge osebe, ali na nepooblaščen način poskušati pridobiti dostopa do katerekoli storitve, podatkov, računa ali omrežja.

DODATNI POGOJI

 1. LICENČNE PRAVICE IN SCENARIJI Z VEČ UPORABNIKI

 2. Računalnik.    V tej pogodbi izraz »računalnik« pomeni sistem strojne opreme (fizični ali navidezni) z napravo za shranjevanje, v kateri je mogoče izvajati programsko opremo. Particija ali rezina strojne opreme se obravnava kot računalnik.

 3. Več povezav ali združene povezave.    Strojne ali programske opreme ne smete uporabljati za multipleksiranje ali združevanje povezav in več uporabnikom ali več računalnikom ali napravam ne smete dovoliti dostopa ali uporabe programske opreme neposredno prek licencirane naprave.

 4. Uporaba v virtualiziranem okolju.    Če uporabite programsko opremo za virtualizacijo, vključno s tehnologijo Hyper-V za odjemalca, s katero ustvarite enega ali več navideznih računalnikov v enem sistemu računalniške strojne opreme, se za namene te pogodbe vsak navidezen računalnik in fizičen računalnik šteje kot ločen računalnik. Če želite programsko opremo uporabljati v več kot enem navideznem računalniku, morate pridobiti ločene izvode programske opreme in ločeno licenco za vsak izvod. Vsebina, zaščitena s tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic ali drugo tehnologijo za šifriranje celotnega diskovnega pogona, je lahko v navideznem okolju manj varna.

 5. Oddaljeni dostop.    V napravah s sistemom Windows 8 so lahko tehnologije za oddaljeno namizje in oddaljeno pomoč, ki omogočajo oddaljeni dostop do programske opreme ali programov, nameščenih v licencirani napravi, iz drugih naprav.

  • Oddaljeno namizje.    Oddaljeno namizje ali podobne tehnologije so licencirane za odhodno uporabo iz te licencirane naprave. Z oddaljenim namizjem lahko iz licencirane naprave dostopate do programske opreme, ki se izvaja v ločeno licenciranem gostiteljskem osebnem računalniku.

  • Oddaljena pomoč.    Oddaljeno pomoč ali podobne tehnologije lahko uporabljate za souporabo aktivne seje, pri čemer ne potrebujete nobene dodatne licence za programsko opremo. Uporabnik se lahko s funkcijo oddaljene pomoči poveže neposredno z računalnikom drugega uporabnika, po navadi zato, da odpravi težave.

 6. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA IN ODPOVED PRAVICI DO SKUPINSKE TOŽBE

 7. Uporaba.    Ta razdelek B velja za vse spore, RAZEN ZA SPORE, KI SO POVEZANI Z UVELJAVLJANJEM ALI VELJAVNOSTJO VAŠIH ALI MICROSOFTOVIH PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE ALI PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE NAŠIH DAJALCEV LICENCE. Spor pomeni kakršen koli spor, dejanje ali drugo nesoglasje med vami in Microsoftom glede programske opreme (vključno z njeno ceno) ali te pogodbe, ki izvira iz pogodbe, jamstva, nepogodbene odškodninske odgovornosti, statuta, predpisa, odloka ali kakršne koli druge pravne ali pravične osnove. »Spor« bo imel najširši možni pomen, ki je zakonsko dovoljen

 8. Obvestilo o sporu.    V primeru spora morata vi ali Microsoft drug drugemu posredovati obvestilo o sporu, ki je pisna izjava z imenom, naslovom in podatki za stik o pogodbeni stranki, ki ga daje, dejstvi, iz katerih spor izhaja, in zahtevano odškodnino. Obvestilo o sporu morate po pošti poslati Microsoftu na naslov Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Obrazec je na voljo na naslovuObvestilo o sporu – Microsoftova programska oprema, izdelki in storitve z arbitražnim sporazumom. Microsoft bo morebitno obvestilo o sporu poslal po pošti na vaš naslov, če ga imamo, sicer pa na vaš e-poštni naslov. Morebitne spore z Microsoftom boste poskušali rešiti z neformalnim pogajanjem v roku 60 dni od dneva, ko je bilo obvestilo o sporu poslano. Po 60 dneh lahko vi ali Microsoft sprožita arbitražni postopek.

 9. Sodišče za majhne spore.    Spore lahko rešujete tudi na sodišču za majhne spore v svoji državi stalnega prebivališča ali v okraju King v zvezni državi Washington, če spor ustreza vsem zahtevam za obravnavo na sodišču za majhne spore. Tožbe na sodišču za majhne spore so mogoče ne glede na to, ali ste se najprej pogajali neformalno.

 10. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA.   ČE VI IN MICROSOFT KATEREGAKOLI SPORA NE BOSTE REŠILI Z NEFORMALNIM POGAJANJEM ALI NA SODIŠČU ZA MAJHNE SPORE, BODO VSI DRUGI POSKUSI REŠEVANJA SPORA POTEKALI IZKLJUČNO Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO. ODPOVEDUJETE SE PRAVICI ZA SPROŽITEV (ALI SODELOVANJE KOT POGODBENA STRANKA ALI ČLAN SKUPINSKE TOŽBE) VSEH SPOROV NA SODIŠČU PRED SODNIKOM ALI POROTO. Namesto tega se bodo vsi spori reševali pred nevtralnim arbitrom, katerega odločitev bo dokončna, razen omejene pravice do pritožbe po ameriškem zakonu Federal Arbitration Act (Zvezni zakon o arbitraži). Arbitrovo razsodbo lahko uveljavlja katero koli sodišče, ki je pristojno za pogodbeni stranki.

 11. ODPOVED SKUPINSKE TOŽBE.   VSI POSTOPKI ZA REŠEVANJE ALI SPROŽITEV SPOROV V KAKRŠNIKOLI OBLIKI BODO POTEKALI IZKLJUČNO INDIVIDUALNO. NITI VI NITI MICROSOFT NE BOSTA POSKUŠALA REŠEVATI SPOROV S SKUPINSKO TOŽBO, SPLOŠNO TOŽBO Z ZASEBNIM ODVETNIKOM ALI KAKRŠNIMKOLI DRUGIM POSTOPKOM, V KATEREM ENA OD POGODBENIH STRANK NASTOPA ALI PREDLAGA, DA BI NASTOPALA KOT ZASTOPNICA. NOBENA ARBITRAŽA ALI POSTOPEK NE BOSTA ZDRUŽENA Z DRUGIM BREZ PREDHODNE PISNE PRIVOLITVE VSEH POGODBENIH STRANK V VSE ZADEVNE ARBITRAŽE ALI POSTOPKE.

 12. Arbitražni postopek, stroški, pristojbine in pobude.    Za arbitražo bo pristojno Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association – AAA), potekala pa bo v skladu z njegovimi pravili za trgovinsko arbitražo (Commercial Arbitration Rules) in v številnih primerih v skladu z dodatnimi postopki za spore, ki so povezani s potrošniki (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Če želite več informacij, obiščite spletno mesto Ameriškega arbitražnega združenja American Arbitration Association ali pokličite 1-800-778-7879. V primeru spora, ki vključuje 75.000 USD ali manj, vam bo Microsoft nemudoma povrnil stroške za vložitev ter plačal pristojbine za AAA in arbitra. Vi in Microsoft se strinjate s pogoji, ki veljajo za postopke, pristojbine in pobude, ki jih najdete na Microsoftovem spletnem mestu za pravne in poslovne zadeve. Če želite spor reševati z arbitražo, združenju AAA posredujte obrazec, ki je na voljo na naslovu Zahteva za arbitražo pred Ameriškim arbitražnim združenjem (American Arbitration Association) za Microsoftovo programsko opremo, izdelke in storitve z arbitražnim sporazumom. Strinjate se, da boste spor predložili v reševanje z arbitražo samo v svoji državi stalnega prebivališča ali v okraju King v zvezni državi Washington. Microsoft se strinja, da bo spor predložil v reševanje z arbitražo samo v vaši državi stalnega prebivališča.

 13. Zahtevke ali spore je treba vložiti v roku enega leta.    Do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, je treba vse zahtevke ali spore po tej pogodbi, za katere velja razdelek B, pred sodišče za majhne spore (razdelek B.3) ali pred arbitražo (razdelek B.4) vložiti v roku enega leta. Rok enega leta prične teči z dnem, ko bi bilo zahtevek ali obvestilo o sporu mogoče vložiti prvič. Če zahtevka ali spora ne vložite v roku enega leta, uveljavljanje trajno preneha.

 14. Ločljivost.    Če se ugotovi, da je odpoved skupinske tožbe v razdelku B.5 nezakonita ali neuveljavljiva, kar zadeva celotni spor ali nekatere njegove dele, potem razdelek B (arbitraža) za te dele ne bo veljal. V tem primeru bodo ti deli ločeni in obravnavani pred sodiščem, ostali deli pa se bodo predložili v arbitražni postopek. Če se ugotovi, da je katero koli drugo določilo razdelka B nezakonito ali neuveljavljivo, bo to določilo ločeno, ostali del razdelka B pa bo ostal v polni veljavi in izvršljiv.

 15. UPORABA ZAKONA

Za vse zahtevke in spore po tej pogodbi, vključno z zahtevki zaradi kršitve pogodbe in zahtevki po zakonih zveznih držav o varstvu potrošnikov, o nelojalni konkurenci in o naznačenem jamstvu, za neupravičeno obogatitev in nepogodbeno odškodninsko odgovornost velja zakonodaja zvezne države ali države, v kateri živite. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, veljajo zakoni te države. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi ali državi, imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Pravice imate lahko tudi do osebe, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja teh drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi ali državi.

 1. PRVA UPORABA IN POSODOBITVE

 2. Prva uporaba.    Programsko opremo lahko pridobite le v Trgovini Windows. Ko namestite programsko opremo, lahko znotraj programske opreme v možnosti »Nastavitve« odprete možnost »Možnosti licenciranja« in si ogledate podrobnosti o licenci.

 3. Posodobitve.    Posodobitve ali nadgradnje za programsko opremo lahko dobite le v Microsoftovi Trgovini Windows. Če želite več informacij, glejte pogoje uporabe Trgovine Windows.

 4. INTERNETNE FUNKCIJE, ZASEBNOST

Spodaj navedene funkcije programske opreme uporabljajo internetne protokole, ki Microsoftu (ali njegovim dobaviteljem ali ponudnikom storitev) pošiljajo podatke o računalniku, na primer naslov internetnega protokola, vrsto operacijskega sistema, brskalnik, ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, ter jezikovno kodo računalnika, v katerega ste namestili programsko opremo. Microsoft vam s pomočjo teh podatkov zagotavlja internetne storitve v skladu z izjavo o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu Izjava o zasebnosti za OneNote. Nekatere internetne funkcije bodo morda na voljo pozneje prek Microsoftove storitve Windows Update.

 1. Privolitev za internetne storitve.    Funkcije programske opreme, opisane spodaj in v naši Izjavi o zasebnosti, prek interneta vzpostavljajo povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko te funkcije izklopite ali jih ne uporabljate. Dodatne informacije o teh funkcijah najdete v naši Izjavi o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu Izjava o zasebnosti za OneNote. ČE UPORABLJATE TE FUNKCIJE, SE STRINJATE S PRENOSOM TEH PODATKOV. Microsoft teh podatkov ne uporablja za vašo prepoznavo ali vzpostavljanje stika z vami.

 2. Program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP)   . Ta programska oprema uporablja CEIP. CEIP Microsoftu samodejno pošlje podatke o vaši strojni opremi in načinu uporabe te programske opreme. Teh podatkov ne uporabljamo za vašo osebno prepoznavo ali vzpostavljanje stika z vami. CEIP bo v vaš računalnik občasno prenesel tudi manjšo datoteko. Ta datoteka nam omogoča, da zberemo informacije o določenih težavah, do katerih je prišlo med uporabo programske opreme. Morda bodo samodejno prenesene tudi nove informacije pomoči o napakah, kadar so na voljo. Več informacij o programu CEIP najdete v izjavi o zasebnosti za Microsoftov program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

 3. Spletne funkcije in vsebina.    Funkcije v programski opremi lahko pridobijo Microsoftovo sorodno vsebino in vam jo ponudijo. Primeri teh funkcij so izrezki, predloge, spletno izobraževanje ter spletna podpora in pomoč. Te informacije uporabljamo za zagotavljanje vsebine, ki jo zahtevate, ter za izboljšanje naših storitev. Če se tako odločite, vam spletnih funkcij in vsebin ni treba uporabljati. Če želite več informacij, glejte našo Izjavo o zasebnosti, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.

 4. Piškotki.    Če se odločite za uporabo spletnih funkcij v programski opremi, kot so spletna podpora in pomoč ter predloge, se lahko nastavijo piškotki. Če želite izvedeti, kako lahko piškotke blokirate, nadzorujete in izbrišete, preberite razdelek o piškotkih v Izjavi o zasebnosti za OneNote, do katere vodi povezava na koncu te pogodbe.

 5. OneNote v sistemu Windows 8.    Če programsko opremo izvajate v napravi s sistemom Windows 8 ter ste omogočili spletne funkcije in vsebino programske opreme, se boste ob prijavi v sistem Windows 8 z Microsoftovim računom samodejno prijavili v programsko opremo z istim Microsoftovim računom. Tako lahko shranjujete spletne datoteke in do njih dostopate v storitvi OneDrive, ne da bi za to morali ponovno vnesti uporabniško ime in geslo za Microsoftov račun. Če želite več informacij, glejte našo Izjavo o zasebnosti, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.

 6. Zloraba internetnih storitev.    Teh storitev ne smete uporabljati na noben način, ki bi jim škodoval ali druge uporabnike oviral pri njihovi uporabi. Storitev ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja na kakršen koli način.

 • DODATNE ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE IN/ALI PRAVICE ZA UPORABO

  1. Programska oprema drugih proizvajalcev.    Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.

  2. Komponente pisav.    Med izvajanjem programske opreme lahko za prikazovanje vsebine uporabljate pisave te programske opreme. Pisave lahko v vsebino vdelate le tako, kot dovoljujejo omejitve vdelave, določene v pisavah.

  3. Predstavnostni elementi.    Microsoft vam podeljuje licenco za kopiranje, distribuiranje, izvajanje in prikazovanje predstavnostnih elementov (slike, izrezki, animacije, zvoki, glasba, videoposnetki, predloge in druge oblike vsebine), ki so vključeni v programsko opremo v projektih in dokumentih, vendar pa ne smete: (i) prodajati, licencirati ali distribuirati kopij nobenih predstavnostnih elementov, in sicer kot samostojnih elementov ali kot izdelka, če so predstavnostni elementi primarna vrednost izdelka; (ii) svojim strankam podeliti pravic za nadaljnje licenciranje ali distribucijo predstavnostnih elementov; (iii) licencirati ali distribuirati predstavnostnih elementov, ki vključujejo predstavitev posameznikov, vlad, logotipov, blagovnih/storitvenih znamk ali emblemov, ki jih je mogoče prepoznati, za komercialne namene oziroma uporabljati teh vrst slik na načine, ki bi lahko izražali odobravanje vašega izdelka, posameznika ali storitve oziroma povezavo z njimi, ali (iv) s predstavnostnimi elementi ustvarjati opolzkih ali pohujšljivih del. Za druge predstavnostne elemente, ki so dostopni na Office.com ali na drugih spletnih mestih prek funkcij programske opreme, veljajo pogoji na teh spletnih mestih.

 • GEOGRAFSKE IN IZVOZNE OMEJITVE

Če je za vašo programsko opremo navedena geografska regija, lahko programsko opremo uporabljate le v tej regiji. Ravnati morate tudi v skladu z vso domačo ter mednarodno izvozno zakonodajo in predpisi, ki veljajo za programsko opremo, kar vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Če želite več informacij o geografskih omejitvah in omejitvah izvoza, obiščite spletni mesti Kako prepoznati in Microsoftovo izvažanje.

 1. PODPORA IN POSTOPKI VRAČILA

Microsoft zagotavlja omejene podporne storitve za ustrezno licencirano programsko opremo, kot je opisano na spletnem mestu Microsoftove podpore.

 1. CELOTNA POGODBA

Ta pogodba (vključno s pogoji, ki so priloženi dodatkom, posodobitvam in storitvam za programsko opremo, ki jih ponuja Microsoft in jih uporabljate) in pogoji na spletnih povezavah, ki so navedene v tej pogodbi, sestavljajo celotno pogodbo za programsko opremo ter vse dodatke, posodobitve in storitve (razen če da Microsoft za te dodatke, posodobitve ali storitve druge pogoje). To pogodbo lahko po tem, ko se programska oprema že izvaja, pogledate tako, da znotraj programske opreme v možnosti »Nastavitve« odprete možnost »Možnosti licenciranja«. Ko se programska oprema že izvaja, si lahko pogoje preberete tudi prek povezav v tej pogodbi, hkrati pa se strinjate, da boste to storili. Strinjate se, da boste pred uporabo kakršne koli storitve za vsako storitev ali vključen program, ki ju ureja ta pogodba in tudi posamezni pogoji te pogodbe, prebrali pogoje za to storitev. Zavedate se, da z uporabo storitve sprejemate to pogodbo in povezane pogoje. Te povezave so:

BREZ JAMSTEV

Programska oprema je licencirana »v taki obliki, kot je«. Tveganje v zvezi z njeno uporabo nosite sami. Microsoft ne daje nobenih izrecnih jamstev, garancij ali pogojev. Celotno tveganje v zvezi s kakovostjo in učinkovitostjo delovanja programske opreme prevzemate nase. Če se izkaže, da je programska oprema okvarjena, prevzemate vse stroške vseh potrebnih servisiranj ali popravil. V okviru lokalne zakonodaje imate morda dodatne pravice potrošnikov, ki jih ta pogodba ne more spremeniti. Do mere, ki jo dovoljuje lokalna zakonodaja, Microsoft izključuje vsa naznačena jamstva, vključno z jamstvi glede primernosti za prodajo ali določen namen in nekršitev pravic intelektualne lastnine.

OMEJITEV IN IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV IN ŠKODE. Če imate podlago za povrnitev škode s strani Microsofta ali njegovih dobaviteljev, lahko dobite povrnjeno le neposredno škodo do 5,00 USD. Povrnjene ne morete dobiti nobene druge škode, vključno s posledično, posebno, posredno in naključno škodo ali škodo zaradi izgube dobička.

Ta omejitev velja za:

 • vse zadeve, povezane s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb ali v programih tretjih oseb in

 • zahtevke zaradi kršitve pogodbe, jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti, lažne predstavitve, opustitve, motenja posesti ali druge nepogodbene odškodninske odgovornosti, kršitve statuta ali predpisa oziroma neupravičene obogatitve – vseh teh primerih v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo, če vaša država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×