Krmarjenje v Excelu s funkcijami dostopnosti

Krmarjenje v Excelu s funkcijami dostopnosti

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Namizni Excel za Windows v storitvi Office 365 vključuje funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami, ki osebam z omejeno gibljivostjo, slabim vidom ali z drugimi posebnimi potrebami pomagajo pri delu z datotekami. To pomeni, da lahko za delo s programom Excel 2016 uporabite Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke za Windows v Excelu, bralnik zaslona, kot je Pripovedovalec ali JAWS, ali orodje za prepoznavanje govora, kot je Prepoznavanje govora Windows.

Veliko funkcij za dostopnost, na primer bralniki zaslona, orodja za prepoznavanje govora in orodja za barvne kontraste, je posebej pripravljenih za platformo, kot je Windows, Mac ali Android. Če želite več informacij o nastavitvah in funkcijah za dostopnost, ki delujejo v vaši napravi, preberite Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365. Pomoč za pogosta opravila v namiznem programu Excel za Windows poiščite v članku Podpora za dostopnost v Excelu.

Uvod v Excelovo postavitev

V Excelu je ime delovnega zvezka na sredini pri vrhu zaslona. Kontrolniki aplikacij, kot sta Minimiziraj in Zapri, so v zgornjem desnem kotu. Orodno vrstico za hitri dostop privzeto najdete na zgornji levi strani zaslona. To orodno vrstico lahko prilagodite, vsebuje pa prilagojene in pogosto uporabljene ukaze, kot so Shrani, Razveljavi in Uveljavi.

Pod orodno vrstico je nabor zavihkov na traku: Osnovno, Vstavljanje, Formule, Podatki, Pregled in Power Pivot. Ko izberete zavihek, se trak, ki je specifičen za ta zavihek, prikaže pod zavihkom. Vsak trak vključuje ukaze, organizirane v skupine. Če na primer izberete zavihek Vstavljanje, se prikaže trak. Na tem traku lahko izberete različne elemente, na primer tabele, grafikone, hiperpovezave ali ilustracije, ki jih lahko nato vstavite na delovni list.

Mreža celic na aktivnem delovnem listu se prikaže pod trakom in tvori večino strani. Nekateri ukazi, na primer Pregled ali Poišči, odprejo okno na sredini delovnega lista. Drugi ukazi, kot je Skupna raba, odprejo podokno desno ali levo od delovnega lista.

Pod mrežo celice je vrstica, ki vsebuje zavihek lista za vsak delovni list v delovnem zvezku. Po tej vrstici z zavihki se lahko pomikate, da izberete delovni list. Trenutno izbrani delovni list se imenuje »aktivni delovni list«.

Na dnu Excelovega okna je vrstica stanja. Na desni strani v vrstici stanja so ukazi za ogled delovnega lista (na primer v navadnem pogledu ali predogledu prelomov strani) ter kontrolnik drsnika ravni povečave in gumb. Ko izberete skupino celic, so v vrstici stanja prikazani povprečje, štetje in vsota števil v izbranih celicah. Elemente, prikazane na seznamu v vrstici stanja, spremenite tako, da prilagodite Excelov način povzemanja podatkov. Če želite prilagoditi vrstico stanja, pritiskajte F6, dokler ne slišite »Vrstica stanja, orodna vrstica« (v Pripovedovalcu zaslišite »Vklopljeno, gumb »Navadno«.«). Pritisnite SHIFT + F10. V meniju Prilagodi vrstico stanja za izbiro želenih možnosti (npr. »Številsko štetje«, »Maks.«, »Min.« in »Scroll Lock«) uporabite puščični tipki gor in dol ter pritisnite tipko Enter.

Krmarjenje zgolj s tipkovnico

Za krmarjenje v Excelu in za pomikanje po elementih zaslona (delovni list, trak, podokno opravil (če je odprto) in vrstica stanja/orodna vrstica) pritisnite tipko F6 (naprej) in Shift + F6 (nazaj).

 • Za preklop na naslednje okno delovnega zvezka, ko je odprtih več oken delovnega zvezka, pritisnite Ctrl + F6.

 • Za premikanje med celicami ali stolpci v tabeli pritisnite tabulatorko (naprej) in Shift + tabulatorko (nazaj) ali uporabite puščične tipke. Če želite izbrati celico, premaknite fokus v celico.

 • Za pomikanje po menijih ali seznamih pritisnite puščično tipko gor ali dol in nato tipko Enter, da izberete element. Če želite zapreti meni ali način, pritisnite Esc.

 • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji delovni list v odprtem delovnem zvezku, pritisnite Ctrl + Page Down ali Ctrl + Page Up.

več podrobnosti najdete v članku Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke za Windows v Excelu.

Uporabite lahko Pripovedovalca, vgrajen bralnik zaslona v sistemu Windows ali bralnik zaslona neodvisnega proizvajalca, kot je JAWS. Če želite informacije o uporabi Excela z bralnikom zaslona, glejte Pomoč za uporabo bralnika zaslona v aplikaciji Excel 2016.

Uporaba funkcije »Pokaži mi«

Ukaz lahko hitro poiščete z možnostjo Pokaži mi. Če želite izvedeti več o funkciji »Pokaži mi«, si oglejte ta videoposnetek: Uporaba možnosti »Pokaži mi« za hitro delo z bralnikom zaslona in tipkovnico.

Če želite z možnostjo Pokaži mi poiskati ukaz, upoštevajte ta navodila:

 1. Izberite celico ali obseg celic, kjer želite nekaj narediti.

 2. Skočite do polja za urejanje Pokaži mi tako, da pritisnete Alt+Q.

 3. Vnesite želeni ukaz. Vnesite na primer »oznake«.

 4. S tipko s puščico dol lahko brskate po rezultatih iskanja. Pritisnite tipko Enter, da izberete enega od njih.

Excel 2016 for Mac v storitvi Office 365 vključuje orodja in funkcije za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Bližnjice na tipkovnici v aplikaciji Word 2016 for Mac omogočajo dostop do ukazov brez uporabe miške. Če pa imate težave z vidom, Word deluje z bralnikom zaslona VoiceOver.

Številne nastavitve dostopnosti so na voljo le v operacijskem sistemu Mac OSX, na primer vgrajeni bralnik zaslona VoiceOver. Če želite več informacij o nastavitvah in funkcijah dostopnosti, ki delujejo v vaši napravi, preberite Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365. Pomoč za pogosta opravila v programu Excel za Mac poiščite v članku Podpora za dostopnost v Excelu.

Uvod v postavitev programa Excel for Mac

Ko odprete Excel 2016 for Mac, se na vrhu zaslona prikaže Excelov meni z elementi, ki so dodani za menijem Apple. Pod tem je sredi orodne vrstice prikazano ime dokumenta. Orodna vrstica za hitri dostop je v levem zgornjem kotu zaslona. Ta orodna vrstica vsebuje pogosto uporabljene ukaze, kot so Shrani, Razveljavi in Uveljavi. Polje za iskanje in ikona možnosti za skupno rabo sta v isti vrstici na desni strani zaslona. Pod njima je meni Pomagajte nam izboljšati Office.

Pod orodno vrstico je nabor zavihkov na traku, kot sta Vstavljanje in Pregled. Trak je pod to vrstico zavihkov. Če izberete zavihek, se prikaže trak, specifičen za zavihek. Vsak trak vključuje ukaze, ki so organizirani v skupine. Zavihek »Vstavljanje« na primer preide v trak, kjer lahko izberete različne elemente, npr. tabele ali slike, ki jih lahko vstavite v svoj dokument.

Pod trakom sta polje z imenom in vnosna vrstica. V polju z imenom je prikazano ime ali mesto trenutno izbrane celice na delovnem listu. Vnosna vrstica vsebuje vsebino trenutne celice in vanjo lahko vnesete besedilo ali formule, ki jih Excel upošteva pri izračunavanju vrednosti.

Pod tem je delovni zvezek s trenutno odprtim delovnim listom. Na večjem delu zaslona je prikazan delovni list. Nov delovni list je sestavljen iz mreže praznih celic. Na vrhu delovnega lista so glave stolpcev, črke ali kombinacije črk, ki označujejo stolpce. Levo na delovnem listu in vzdolž lista so številke vrstic, ena za vsako vrstico, začnejo pa se s številko 1. V prej omenjenem »Polju z imenom« so celice označene s črko stolpca in številko vrstice, npr. C3.

Levo na dnu delovnega lista je nabor zavihkov, eden za vsak delovni list v delovnem zvezku, poleg tega je tu še gumb za dodajanje novega delovnega lista. Na desni strani je vrstica stanja z gumbi za zamenjavo postavitve strani, povečavo itn.

Krmarjenje v programu Excel for Mac

Ko odprete delovni zvezek, je fokus privzeto na trenutnem delovnem listu. Če želite dostopati do drugih območij, pritisnite Fn+F6. Če pa je vklopljen VoiceOver, pritisnite VO+puščica levo in VO+puščica desno. S pritiskanjem kombinacije tipk Fn+F6 se krožno premikate med območji vmesnika:

 • Gumb »Odpri«/zgornja orodna vrstica

 • Trenutni zavihek na traku

 • Polje z imenom na orodni vrstici

 • Delovni list

 • Gumb »Pripravljen« v vrstici stanja

Številne funkcije funkcijskih tipkam privzeto dodeljujejo posebne funkcije. Če želite funkcijsko tipko uporabiti za drug namen, morate pritisniti tipko Fn+funkcijsko tipko. Če ne želite pritisniti tipko Fn vsakič, ko uporabite funkcijsko tipko, lahko spremenite nastavitve sistema Apple.

Krmarjenje v delovnem zvezku

 • Če želite vstaviti nov delovni list, pritisnite Fn+Shift+F11. (Ta kombinacija deluje le, če ste tipki F11 odstranili privzeto funkcijo.)

 • Če se želite premakniti na naslednji delovni list v delovnem zvezku, pritisnite Option+puščico desno.

 • Če se želite premakniti na prejšnji delovni list v delovnem zvezku, pritisnite Option+puščico levo.

Krmarjenje na delovnem listu

Če se želite premakniti na delovni list, da začnete delati, pritiskajte Fn+F6, dokler ne dosežete delovnega lista.

 • Če se želite premikati med celicami delovnega lista, pritisnite puščične tipke. (Funkcija VoiceOver ne bo nujno glasno prebrala imena celic, ko se boste premikali med njimi.)

 • Če želite v trenutno celico vnesti besedilo ali formulo, vnesite besedilo ali formulo.

 • Če želite urediti trenutno celico, pritisnite F2, nato pa se s puščičnimi tipkami premaknite na mesto, ki ga želite urediti. Ko končate urejanje, pritisnite Return, da se premaknete iz celice.

 • Če želite izbrati obseg celic, premaknite fokus na celico, kjer želite začeti obseg, pridržite tipko Shift, hkrati pa pritiskajte puščične tipke, da izberete celice.

Uporaba priročnega menija

V priročnem meniju je veliko različnih pogostih dejanj, kot je rezanje, kopiranje, lepljenje in čiščenje. Če želite odpreti priročni meni s fokusom na celici, pritisnite Fn+Shift+F10.

Ko izberete dejanje, se priročni meni samodejno zapre. Če želite priročni meni zapreti, ne da bi izbrali dejanje, pritisnite Esc.

Excel v napravi iPad in Excel v napravi iPhone za Office 365 delujeta s funkcijami dostopnosti v napravi, kot je funkcija VoiceOver. Uporabite lahko poteze ali zunanjo tipkovnico.

Če želite več informacij o nastavitvah in funkcijah dostopnosti, ki delujejo v vaši napravi, glejte Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365.  Pomoč za pogosta opravila v programu Excel za iOS poiščite v članku Podpora za dostopnost za Excel.

Uvod v postavitev programa Excel for iOS

Ko odprete delovni zvezek v programu Excel 2016 for iOS v storitvi Office 365, se njegovo ime prikaže pri vrhu zaslona pod zaslonom z vrstico stanja. Pod tem je Excelova menijska vrstica, ki vključuje zavihke traku. Delovni zvezek je pod vnosno vrstico.

 • Pri delu s celicami in formulami tapnite za izbor celice.

 • Če želite prikazati zaslonsko tipkovnico in točko vstavljanja premakniti v vnosno vrstico, kjer lahko urejate vsebino celic, dvotapnite.

 • Če se želite premakniti na druge delovne liste v delovnem zvezku, uporabite zavihke pri dnu zaslona.

Krmarjenje v programu Excel for iOS

Na voljo je več načinov, kako krmarite v programu Excel for iPad ali iPhone: bližnjice na tipkovnici, VoiceOver in zaslonska tipkovnica. Morda vam bo prišel prav tudi priročni meni bližnjic.

Krmarjenje z bližnjicami na tipkovnici

Če želite za krmarjenje uporabiti bližnjice na tipkovnici, je tukaj nekaj uporabnih člankov o uporabi zunanjih tipkovnic s seznamom bližnjic:

Krmarjenje s funkcijo VoiceOver

S funkcijo VoiceOver se lahko premikate v Excelu tako, da glasno izgovorite elemente na zaslonu. Če želite na primer dobiti orientacijo, podrsnite s prstom proti zgornji sredini zaslona, da zaslišite ime delovnega zvezka. Pod tem se prikažeta Excelova menijska vrstica in trak. Ko premikate kazalec funkcije VoiceOver, zaslišite imena gumbov in zavihkov traku.

Nekaj nasvetov za krmarjenje s funkcijo VoiceOver:

 • Če želite poiskati besedilo na delovnem listu ali če želite poiskati in zamenjati besedilo, uporabite gumb Iskanje na desni strani traku.

 • Ko je kazalec funkcije VoiceOver v vnosni vrstici, ki je pod trakom, funkcija VoiceOver pravi »Vsebina formule«.

 • Če želite predvajati številke vrstic, podrsnite prst navzdol po levem robu. Če želite predvajati črke stolpcev, pod vnosno vrstico podrsnite prst v desno.

 • Če želite delati s celicami, tapnite kjer koli v delovnem listu. Zaslišali boste ime celice.

 • Če se želite premikati po delovnem listu, s tremi prsti podrsnite navzgor in navzdol ali od leve proti desni. Funkcija VoiceOver med premikanjem prepozna obseg celic.

 • Če želite poiskati vse liste v trenutnem delovnem zvezku, uporabite zavihke lista v spodnjem levem delu zaslona. V spodnjem desnem kotu zaslona možnost Sum označuje skupno vrednost trenutno izbranega obsega celic.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Ko urejate celico, je tipkovnica prikazana v spodnji polovici zaslona. Na voljo sta dve tipkovnici: standardna tipkovnica Apple in tipkovnica za formule po meri, s katero lahko hitro dostopate do številk in simbolov za formule.

Tipkovnici uporabite takole:

 • Če želite preklopiti na tipkovnico za formule, na desni strani zaslona na sredini tapnite gumb 123. Če uporabljate funkcijo VoiceOver, podrsnite prst, dokler ne zaslišite »Tipkovnica za formule, gumb«, nato pa dvotapnite.

 • Če želite preklopiti na standardno tipkovnico, dvotapnite gumb Abc. Če uporabljate funkcijo VoiceOver, podrsnite prst, dokler ne zaslišite »Standardna tipkovnica, gumb«, nato pa dvotapnite.

 • Če želite tipkovnico zapreti, v spodnjem desnem kotu zaslona dvotapnit ikono tipkovnice. Če uporabljate funkcijo VoiceOver, ko je izbran ta gumb, zaslišite »Skrij tipkovnico«. Dvotapnite gumb.

Uporaba priročnega menija

Če dvotapnete celico in pridržite prste na njej, se prikaže bližnjični meni (imenovan tudi priročni meni), vnosna vrstica, polje z besedilom ali drugi predmeti. Ti nudijo hiter dostop do pogostih ukazov, na primer Izreži, kopiraj, prilepi in Počisti.

Ko je funkcija VoiceOver vklopljena in želite odpreti priročni meni, se premaknite v naslednjo celico ali na naslednji predmet, ki ga želite urediti, nato pa dvotapnite z dvema prstoma. Uporabite lahko standardne poteze funkcije VoiceOver in se z njimi premikate po meniju, nato pa izberete različne možnosti.

Priročni meni se zapre po tem, ko izberete možnost ali če izberete drugo celico.

Excel za Android vključuje funkcije dostopnosti, ki osebam s posebnimi potrebami, na primer z omejeno gibljivostjo ali slabovidnostjo, olajšajo ustvarjanje preglednic, filtriranje podatkov, delo z grafikoni in drugo. Če želite več informacij o nastavitvah in funkcijah dostopnosti, ki delujejo v vaši napravi, glejte Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Možnosti dotika v programu Excel za Android so opisane v Vodniku za Excel za Android na dotik.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Spoznajte postavitev programa Excel za Android

Ko odprete Excel za Android v storitvi Office 365, je na vrhu prikazano ime datoteke. Pod imenom je prikazana Excelova menijska vrstica z zavihki traku, kot so Datoteka, Osnovno in Vstavljanje. V isti vrstici so na desni strani gumbi Skupna raba, Razveljavi in Uveljavi.

Ko izberete zavihek, se prikaže trak zanj. Na vsakem traku so ukazi, razvrščeni v skupine. Na primer na traku zavihka Vstavljanje so na voljo možnosti za vstavljanje tabel ali slik v dokument.

Pod trakom sta polje z imenom in vnosna vrstica. V polju z imenom je prikazano ime ali mesto trenutno izbrane celice na delovnem listu. Vnosna vrstica vsebuje vsebino trenutne celice in vanjo lahko vnesete besedilo ali formule, ki jih Excel upošteva pri izračunavanju vrednosti.

Pod tem je delovni zvezek s trenutno odprtim delovnim listom. Delovni list zavzame večino zaslona. Nov delovni list je sestavljen iz mreže praznih celic. Na vrhu delovnega lista so glave stolpcev, črke ali kombinacije črk, ki označujejo stolpce. Levo na delovnem listu in vzdolž lista so številke vrstic, ena za vsako vrstico, začnejo pa se s številko 1. V prej omenjenem polju z imenom je ime izbrane celice, označene s črko stolpca in številko vrstice, npr. C3.

Levo na dnu delovnega lista je nabor zavihkov, eden za vsak delovni list v delovnem zvezku, poleg tega je tu še gumb za dodajanje novega delovnega lista. Na desni strani je vrstica stanja z gumbi za zamenjavo postavitve strani, povečavo itn.

Krmarjenje v Excelu za Android

Excel za Android je optimiziran za naprave na dotik. Če želite pomoč pri uporabi dotika v Excelu, preberite Vodnik za Excel za Android v napravah na dotik.

Če želite izvedeti več o bližnjicah na zunanji tipkovnici v Excelu za Android, preberite Uporaba zunanje tipkovnice v Excelu za Android.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje tabele na Excelov delovni list

Uporaba bralnika zaslona TalkBack za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu za Android

Uporaba bralnika zaslona TalkBack za osnovna opravila v Excelu za Android

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Ustvarjanje dostopnih Excelovih preglednic

Aplikacija Excel Mobile za Windows 10 vključuje pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, ki osebam s posebnimi potrebami olajšajo ustvarjanje preglednic, filtriranje podatkov, delo z grafikoni in izvedbo drugih opravil. Slepi ali slabovidni uporabniki lahko na primer bralnike zaslona uporabljajo za branje informacij o uporabniškem vmesniku (UV). Uporabniki z omejeno gibljivostjo lahko namesto miške uporabijo bližnjice na tipkovnici ali orodja za prepoznavanje govora.

Če želite več informacij o nastavitvah in funkcijah dostopnosti, ki delujejo v vaši napravi, glejte Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365. Pomoč za pogosta opravila v programu Excel Mobile za Windows 10 poiščite v članku Podpora za dostopnost za Excel.

Opomba : Informacije o zmogljivostih tehnologije dotika najdete v članku Vodnik za naprave s tehnologijo dotika za Excel Mobile za Windows 10.

Postavitev aplikacije Excel Mobile za Windows 10

Ko zaženete Excel Mobile, se na levi strani okna aplikacije prikaže podokno za krmarjenje, v katerem lahko izberete obstoječo datoteko. Če želite ustvariti nov delovni zvezek, se na desni strani okna prikaže seznam predlog. Ko izberete predlogo ali odprete obstoječo datoteko v podoknu za krmarjenje, se lahko premikate po glavnih območjih programa Excel Mobile in izberete želena dejanja.

Ko odprete delovni zvezek v aplikaciji Excel Mobile, je na vrhu naslovna vrstica. V njej so imena zavihkov na traku, na primer Datoteka, Osnovno in Vstavljanje. Vsebuje tudi iskalno polje Pokaži mi, s katerim lahko poiščete ukaze ali pomoč. Na desni strani so gumbi Skupna raba, Razveljavi in Uveljavi.

Pod zgornjo vrstico sta polje z imenom in vnosna vrstica.

 • Če je dodeljeno, je v polju z imenom prikazano ime izbrane celice, tabele, grafikona ali drugega predmeta. Če ime ni dodeljeno, je navedeno mesto celice (na primer »C2«) ali splošna oznaka, na primer »Tabela3«.

 • V vnosni vrstici je prikazana vsebina celice, ki je lahko vrednost ali formula.

Pod poljem z imenom in vnosno vrstico je glavni delovni zvezek. Delovni zvezek je mreža, v kateri so vrstice označene s številkami, stolpci pa s črkami. Oznake vrstic in stolpcev določajo mesto celic; na primer celica »C2« je na stičišču stolpca C in vrstice 2.

Na dnu strani in pod mrežo delovnega zvezka je vrstica z zavihki listov. Vsak delovni list v delovnem zvezku ima svoj zavihek, čeprav jih je ponavadi prikazanih le nekaj. Zraven zavihkov listov je gumb, s katerim lahko dodate nove delovne liste in njihove zavihke. Na voljo je tudi vrstica s funkcijami, kot je Sum.

Krmarjenje s tipkovnico

Spodaj so navedene nekatere pogosto uporabljene bližnjice na tipkovnici za Excel Mobile:

 • Če se želite premakniti naprej po elementih uporabniškega vmesnika, pritisnite tabulatorko. Če se želite premakniti nazaj, pritisnite kombinacijo tipk Shift + tabulatorka. Za nekatere elemente lahko uporabite tudi puščične tipke.

 • Če želite izbrati trenutno prikazani zavihek na traku, pritisnite tipko Alt. Takoj ko pritisnete tipko Alt, za neposredni pomik v meni Datoteka pritisnite tipki Shift+Tab. Za premikanje med zavihki na traku pritisnite levo in desno puščično tipko ali pa pritisnite tipki Ctrl+Tab. Če se želite premakniti na možnosti za vsak zavihek, pritisnite puščično tipko dol. Če se želite premakniti nazaj na zavihek, pritisnite puščično tipko gor. Če želite izbrati možnost, pritisnite tipko Enter ali preslednico.

 • Če želite prikazati priročni meni za celico, pritisnite tipki Shift+F10.

Informacije o bližnjicah na tipkovnici, ki so značilne za Excel Mobile, najdete v članku Uporaba bližnjic na tipkovnici z zunanjo tipkovnico v aplikaciji Excel Mobile za Windows 10. Informacije o uporabi aplikacije Excel Mobile z bralnikom zaslona najdete v članku Uvod v uporabo bralnika zaslona v aplikaciji Excel Mobile za Windows 10.

Uporaba funkcije »Pokaži mi«

Ukaz lahko hitro poiščete z možnostjo Pokaži mi. Če želite izvedeti več o funkciji »Pokaži mi«, si oglejte ta videoposnetek: Uporaba možnosti »Pokaži mi« za hitro delo z bralnikom zaslona in tipkovnico.

Če želite z možnostjo Pokaži mi poiskati ukaz, upoštevajte ta navodila:

 1. Izberite celico ali obseg celic, kjer želite nekaj narediti.

 2. Skočite do polja za urejanje Pokaži mi tako, da pritisnete Alt+Q.

 3. Vnesite želeni ukaz. Vnesite na primer »oznake«.

 4. S tipko s puščico dol lahko brskate po rezultatih iskanja. Pritisnite tipko Enter, da izberete enega od njih.

Excel Online vključuje pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, ki uporabnikom z omejenimi spretnostmi, slabovidnim uporabnikom ali uporabnikom z drugimi nezmožnostmi omogočajo lažje delo z datotekami. To pomeni, da lahko za delo s storitvijo Excel Online uporabljate bližnjice na tipkovnici, bralnik zaslona ali orodje za funkcijo prepoznavanja govora.

Če želite več informacij o nastavitvah in funkcijah dostopnosti, ki delujejo v vaši napravi, glejte Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365.  Pomoč za pogosta opravila v programu Excel Online poiščite v članku Podpora za dostopnost za Excel.

Uvod v postavitev storitve Excel Online

Excel Online se izvaja v brskalniku. Izbirate lahko med dvema pogledoma: v pogledu za branje in pogledu za urejanje. Zgornji del okna programa Excel Online se nekoliko razlikuje, ukazi pa se razlikujejo glede na pogled, ki ga uporabljate.

 • V pogledu za branje si lahko ogledate, natisnete, daste v skupno rabo, osvežite podatkovne povezave, preračunate delovni zvezek in vnesete pripombe v delovni zvezek. Excel Online se privzeto odpre v pogledu za branje.

  V pogledu za branje pri vrhu okna storitve je v naslovni vrstici navedeno »Excel Online«. Na levi strani naslovne vrstice je zaganjalnik aplikacij, kontrolnik, v katerem so ploščice s povezavo do Microsoftovih storitev in aplikacij storitve Office Online, vključno s Pošto, Koledarjem, storitvijo OneDrive, Excelom, PowerPointom in drugimi.

  Pod naslovno vrstico je orodna vrstica z naborom ukazov na desni strani (Uredi dokument, Natisni, Daj v skupno rabo, Podatki in drugo) in imenom delovnega zvezka na sredini, če širina brskalnika to omogoča.

 • Če želite s pogleda za branje preklopiti v pogled za urejanje, pritiskajte Ctrl+F6 toliko časa, da zaslišite »Excel Online«. Nato znova pritisnite Ctrl+F6, da se premaknete v ime mape, v kateri je delovni zvezek. S tabulatorko se premaknite na gumb Uredi delovni zvezek, pritisnite Enter in nato s tipko s puščico dol izberite možnost Uredi v Excel Online.

  V pogledu za urejanje lahko spreminjate delovni zvezek. V tem pogledu je pri vrhu okna storitve Excel Online naslovna vrstica, ki vključuje zaganjalnik aplikacij na levi strani, ime aplikacije (»Excel Online«), gumb za skupno rabo na desni strani in ime delovnega zvezka na sredini, če širina brskalnika to omogoča.

  Pod naslovno vrstico je orodna vrstica, razdeljena na zavihke: Datoteka, Osnovno, Vstavljanje, Podatki, Pregled, Ogled in Odpri v Excelu. Trak je pod to vrstico zavihkov. Ko izberete zavihek, se prikaže trak, ki je specifičen za ta zavihek. Vsak trak vključuje ukaze, organizirane v skupine. Če na primer izberete zavihek »Vstavljanje«, se prikaže trak. Na tem traku lahko izberete različne elemente, na primer tabele, grafikone, hiperpovezave ali pripombe, ki jih lahko nato vstavite v delovni zvezek.

V pogledu za branje in pogledu za urejanje aktivni delovni list delovnega zvezka sledi naboru ukazov. Mreža celice na delovnem listu zavzame večino strani. Nekateri ukazi, na primer ukaz Pojdi na ali ukaz Poišči, odprejo okno na sredini delovnega lista. Drugi, kot je na primer ukaz za pregledovanje ali vstavljanje pripomb, pa odprejo podokno na desni ali levi strani delovnega lista.

Pod mrežo celice je vrstica, ki vsebuje zavihek za vsak delovni list v delovnem zvezku. Po tej vrstici z zavihki se lahko pomikate, da izberete delovni list. Trenutno izbrani delovni list se imenuje »aktivni delovni list«.

Na dnu okna Excel Online je vrstica stanja. Ko izberete skupino celic, je v vrstici stanja prikazano trenutno povprečje, število in vsota števil v izbranih celicah. Elemente, ki jih želite prikazati na seznamih v vrstici stanja, lahko spremenite tako, da prilagodite Excelov način povzemanja podatkov. S tabulatorko se premaknite v meni za prilagajanje vrstice stanja in pritisnite Enter. V priročnem meniju izberite s tipko s puščico dol eno od možnosti (na primer številsko štetje, maks. ali min.) in pritisnite tipko Enter.

Krmarjenje z bližnjicami na tipkovnici

 • Če želite poiskati informacije o bližnjicah na tipkovnici, glejte Bližnjice na tipkovnici v storitvi Excel Online.

 • Če želite preklopiti med naslovno vrstico brskalnika in vsebino delovnega zvezka v Excel Online, pritisnite tipko F6.

 • Če se želite premikati med območji v Excel Online – trak, delovni list, vrstica z zavihki delovnega lista in vrstica stanja – pritisnite Ctrl + F6.

 • Če se želite premakniti na drug delovni list v delovnem zvezku, pritisnite Ctrl + Alt + PgUp ali Ctrl + Alt + PgDn.

 • Če se želite premakniti na drug zavihek v orodni vrstici ali med ukazi na traku, pritisnite tabulatorko (naprej) ali Shift + Tab (nazaj).

 • Če želite izbrati element, pritisnite tipko Enter. Če želite izbrati celico, mora biti fokus v celici.

 • Za pomikanje po menijih ali seznamih pritisnite puščično tipko gor ali dol in nato tipko Enter, da izberete element.

 • Za premikanje po mreži celice uporabite tabulatorko, puščične tipke ali bližnjice na tipkovnici.

 • Če želite zapreti meni ali način, pritisnite tipko Esc.

Uporaba funkcije »Pokaži mi«

Ukaz lahko hitro poiščete z možnostjo Pokaži mi. Če želite izvedeti več o funkciji »Pokaži mi«, si oglejte ta videoposnetek: Uporaba možnosti »Pokaži mi« za hitro delo z bralnikom zaslona in tipkovnico.

Če želite z možnostjo Pokaži mi poiskati ukaz, upoštevajte ta navodila:

 1. Izberite celico ali obseg celic, kjer želite nekaj narediti.

 2. Skočite do polja za urejanje Pokaži mi tako, da pritisnete Alt+Q.

 3. Vnesite želeni ukaz. Vnesite na primer »oznake«.

 4. S tipko s puščico dol lahko brskate po rezultatih iskanja. Pritisnite tipko Enter, da izberete enega od njih.

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×