Kontrolniki

Vsi InfoPathovi obrazci, ki jih uporabniki izpolnjujejo, temeljijo na predlogi obrazca. Program Microsoft Office InfoPath lahko uporabite za načrtovanje interaktivnih, uporabnikom prijaznih predlog obrazcev. Predloga obrazca določa videz in obnašanje nastalega obrazca.

Ko uporabniki izpolnjujejo obrazce, informacije vnesejo tako, da vnesejo besedilo v polja z besedilom, kliknejo elemente na seznamu, potrdijo potrditvena polja in izvedejo druga dejanja. Predmeti grafičnega uporabniškega vmesnika, s katerimi upravljajo uporabniki, so kontrolniki. Kontrolnike je mogoče uporabiti za prikaz podatkov ali izbir, izvajanje dejanja ali lažje branje uporabniškega vmesnika obrazca.

Poleg standardnih kontrolnikov, na primer polj z besedilom in polj s seznamom, InfoPath vsebuje številne nove kontrolnike, na primer ponavljajoče se tabele, skupine za izbor in izbirne odseke. Te vrste kontrolnikov omogočajo načrtovanje prilagodljive predloge obrazca, ki ustreza uporabnikom. V predlogi obrazca za poročilo o stroških lahko uporabite na primer ponavljajočo se tabelo, če želite uporabnikom omogočiti, da vnesejo samo toliko elementov stroškov, kot jih potrebujejo.

Informacije, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik, so shranjene v vir podatkov obrazca. Ko načrtujete predlogo obrazca, za vstavljanje kontrolnikov običajno uporabite podokno opravil Kontrolniki, čeprav jih lahko vstavite tudi z vlečenjem polje in skupina iz podokna opravil Vir podatkov v predlogo obrazca.

Videz kontrolnika lahko prilagodite, skupaj s pisavo, barvo in poravnavo besedila v kontrolniku, privzeto vrednostjo kontrolnika, podatkovni tip in drugimi lastnostmi, na primer Zaslonski namig, ki se pojavi, ko uporabnik miškin kazalec zadrži na kontrolniku. Prilagodite lahko tudi obnašanje kontrolnika, na primer možnost filtriranja informacij ali odziv na pravilo.

Namig : Če si želite ogledati lastnosti kontrolnika, ga v predlogi obrazca dvokliknite.

V tem članku

Kontrolniki in vir podatkov

Načini vstavljanja kontrolnikov v predlogo obrazca

Vrste kontrolnikov

Pomisleki o združljivosti

Kontrolniki in vir podatkov

Skoraj vsi kontrolniki v obrazcu programa Microsoft Office InfoPath so vez na vir podatkov predloge obrazca ali pa so z njim povezani. Večina kontrolnikov, tudi polja z besedilom, potrditvena polja in polja s seznamom, je vezana na polja v viru podatkov. Če kontrolnik ni vezan na vir podatkov ali pa je vezan nepravilno, informacije, ki so vnesene vanj, ne morejo biti pravilno shranjene v datoteko obrazca (.xml), na kateri temelji kontrolnik.

Ko načrtujete InfoPathovo predlogo obrazca, lahko izberete, ali se bodo polja v viru podatkov samodejno ustvarila vsakič, ko vstavite kontrolnik, ali pa ročno vežete vsak kontrolnik na obstoječe polje.

V tem primeru je načrtovalec obrazca v predlogo obrazca vstavil polje z besedilom Priimek. Polje z besedilom je vezano na polje lastName v viru podatkov predloge obrazca.

Relationship between control on form template and field in data source

Med izpolnjevanjem obrazca, ki temelji na tej predlogi obrazca, uporabnik vnese svoje ime v polje z besedilom Priimek. InfoPath podatke shrani v obliki jezika XML (razširljivi označevalni jezik), kot je prikazano na tej sliki.

Data entered in the text box is saved as XML

Vrsta kontrolnika in z njim povezano polje določata vrsto in način vnosa informacij, ki jih uporabniki lahko vnesejo v kontrolnik. Če imate v predlogi obrazca na primer kontrolnik izbirnika datuma, ki je vezan na polje z datumskim podatkovni tip, lahko uporabniki v kontrolnik vnesejo samo datume. Če skušajo vanj vnesti druge podatke, na primer ime ali naslov, InfoPath pokaže napako pri preverjanju veljavnosti podatkov.

Opomba : Poleg glavnega vira podatkov predloge obrazca lahko ustvarite tudi povezava podatkov do dokumentov XML, zbirk podatkov, spletnih storitev ter do knjižnic in seznamov storitev Microsoft Windows SharePoint Services. Te podatkovne povezave postanejo sekundarni vir podatkov in se lahko uporabijo za izpolnjevanje polj s seznamom in vstavljanje vrednosti v polja z besedilom in druge kontrolnike.

Na vrh strani

Načini vstavljanja kontrolnikov v predlogo obrazca

Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko za vstavljanje kontrolnikov uporabite podokno opravil Kontrolniki. Lahko se odločite, da se vir podatkov predloge obrazca samodejno ustvari, ko vstavite kontrolnik. V tem primeru se polje ali skupina samodejno ustvaril v viru podatkov za vsak dodan kontrolnik. Lahko pa se tudi odločite, da vsak kontrolnik vežete na obstoječe polje ali skupino v viru podatkov predloge obrazca. Če izberete to možnost, vas računalnik pozove, da v viru podatkov izberete polje ali skupino, ko vstavite kontrolnik.

Namig : Če želite preklopiti iz vezave kontrolnikov na obstoječe polje ali skupino na samodejno ustvarjanje vira podatkov, v podoknu opravil Kontrolniki potrdite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

Kontrolnike lahko vstavite tudi tako, da povlečete polja in skupine iz podokna opravil Vir podatkov v predlogo obrazca. Vsakič, ko to naredite, vam InfoPath ponudi kontrolnik, ki se najbolje ujema s poljem ali skupino. Če ima na primer polje datumski podatkovni tip, InfoPath predlaga izbirnik datuma.

Na vrh strani

Vrste kontrolnikov

Podokno opravil Kontrolniki vsebuje več kot 30 različnih kontrolnikov, ki jih lahko dodate v predlogo obrazca. Kontrolnike je mogoče razdeliti v te skupine:

 • Standardni kontrolniki

 • Ponavljajoči se in izbirni kontrolniki

 • Kontrolniki Datoteka in Slika

 • Napredni kontrolniki

 • Kontrolniki po meri

V tabeli je opisan namen vsakega kontrolnika.

Standardni kontrolniki

Standardni kontrolniki vključujejo kontrolnike, ki so običajno povezani z zbiranjem in prikazovanjem informacij: polja z besedilom, polja s seznamom, potrditvena polja in gumbi.

Kontrolnik

Ikona

Opis

Polje z besedilom

Podoba gumba

Najpogosteje uporabljeni kontrolnik v obrazcu. Uporabniki lahko v polje z besedilom vnesejo katero koli vrsto neoblikovanega besedila, na primer stavke, imena, številke, datum in čas. Polja z besedilom ne morejo vsebovati oblikovanega besedila.

Polje z obogatenim besedilom

Button image

Kontrolnik, ki lahko vsebuje oblikovano besedilo, tudi krepko in ležeče besedilo, različne pisave ter velikosti in barve pisav. Poleg tega lahko uporabniki v polje z obogatenim besedilom vstavijo podobe, sezname in tabele.

Polje s spustnim seznamom

Button Image

Kontrolnik, ki uporabnikom ponudi seznam izbir v polju. Če želijo uporabniki izbrati element s seznama, s klikom puščice odprejo seznam izbir. Izbire so lahko s seznama, ki ga ustvarite ročno, iz vrednosti v viru podatkov obrazca ali vrednosti iz podatkovne povezave do dokumenta XML, zbirke podatkov, spletne storitve in knjižnice ali seznama storitev Microsoft Windows SharePoint Services.

Kombinirano polje

Button Image

Kontrolnik, ki ponudi seznam izbir v polju, v katerem uporabniki izberejo ustrezen element ali pa vanj vnesejo svojega. Izbire so lahko s seznama, ki ga ustvarite ročno, iz vrednosti v viru podatkov obrazca ali vrednosti iz podatkovne povezave do dokumenta XML, zbirke podatkov, spletne storitve in knjižnice ali seznama storitev Windows SharePoint Services.

Polje s seznamom

Slika gumba

Kontrolnik, ki ponudi seznam izbir v polju, v katerem uporabniki izberejo ustrezen element. Izbire so lahko s seznama, ki ga ustvarite ročno, iz vrednosti v viru podatkov obrazca ali vrednosti iz podatkovne povezave do dokumenta XML, zbirke podatkov, spletne storitve in knjižnice ali seznama storitev Windows SharePoint Services.

Izbirnik datuma

Button image

Kontrolnik, ki vsebuje polje, v katerega lahko uporabniki vnesejo datume in gumb koledarja, ki uporabnikom omogoča izbiro datuma.

Potrditveno polje

Podoba gumba

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča nastavitev vrednosti da/ne ali resnično/neresnično, tako da dodajo ali odstranijo kljukico v kvadratku.

Izbirni gumb

Podoba gumba

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča, da izbirajo med naborom izbir, ki se izključujejo. Ko je izbran en izbirni gumb v skupini, so drugi izbirni gumbi počiščeni. Skupina izbirnih gumbov je vezana na eno polje v viru podatkov, vsak izbirni gumb pa v to polje shrani drugačno vrednost.

Gumb

Button image

Kontrolnik, ki ga je mogoče uporabiti tudi za pošiljanje obrazca ali izvajanje poizvedbe po zbirki podatkov. Gumb lahko povežete tudi s pravili ali kodo po meri, ki se zažene, ko uporabniki kliknejo gumb.

Odsek

Button Image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike. Odseki lahko vsebujejo katere koli kontrolnike, ki so navedeni v podoknu opravil Kontrolniki, in tudi druge odseke.

Ponavljajoči se in izbirni kontrolniki

Ponavljajoči se in izbirni kontrolniki vključujejo kontrolnike seznamov, ponavljajoče se tabele, ponavljajoče se odseke in izbirne odseke. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, jim ti kontrolniki omogočajo vstavljanje elementov s seznama, vrstic, naborov zapisov in izbirnih informacij.

Kontrolnik

Ikona

Opis

Izbirni odsek

Button image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in je uporaben za vključevanju dodatnih informacij v polja, ki niso nujno namenjena vsem uporabnikom. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, ki vsebuje izbirni odsek, se lahko odločijo, ali ga bo njihov obrazec vseboval.

Ponavljajoči se odsek

Button Image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in je uporaben za predstavitev podatkov, ki temeljijo na zapisih, na primer na zapisih zbirke podatkov o zaposlenih. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, ki vsebuje ponavljajoči se odsek, lahko dodajo več ponovitev ponavljajočega se odseka.

Ponavljajoča se tabela

Button image

Kontrolnik, ki prikazuje ponavljajoče se informacije v strukturi tabele. Vsak element se pojavi v novi vrstici ponavljajoče se tabele. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, lahko po potrebi dodajo ali izbrišejo vrstice v ponavljajoči se tabeli. Ponavljajoče se tabele lahko vsebujejo druge kontrolnike.

Vodoravno ponavljajoča se tabela

Button image

Kontrolnik, ki prikazuje ponavljajoče se informacije v strukturi tabele. Vsak element v ponavljajoči se tabeli se pojavi v novem stolpcu. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, lahko po potrebi dodajo ali izbrišejo stolpce v ponavljajoči se tabeli. Vodoravno ponavljajoče se tabele lahko vsebujejo druge kontrolnike.

Glavno/Podrobno

Button image

Kontrolnik, ki je nabor ponavljajočih se kontrolnikov, ki so neposredno povezani. Kontrolnik »Glavno« je vedno ponavljajoča se tabela, kontrolnik »Podrobno« pa je lahko ponavljajoča se tabela ali ponavljajoči se odsek. Kontrolnik »Glavno/Podrobno« uporabnikom omogoča učinkoviteje delo z velikimi količinami podatkov. Če so v predlogi obrazca prikazani na primer zapisi o zbirki podatkov o zaposlenih, lahko navedete, naj se v kontrolniku »Glavno« prikaže samo podmnožica informacij o vsakem zaposlenem. Ko uporabnik nato v kontrolniku »Glavno« izbere zapis (vrstico), lahko kontrolnik »Podrobno« prikaže podrobnejše podatke o zaposlenem.

Označen seznam

Button image

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča dodajanje ali brisanje elementov označenega seznama v obrazcu, če je to potrebno. Kontrolniki označenega seznama so uporabni za vključevanje preprostega besedila, ki se ponavlja, na primer seznam dejanj v predlogi obrazca za dnevni red srečanja.

Oštevilčen seznam

Button image

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča dodajanje ali brisanje elementov oštevilčenega seznama v obrazcu, če je to potrebno. Kontrolniki oštevilčenega seznama so uporabni za vključevanje preprostega besedila, ki se ponavlja in nakazuje vrstni red, na primer seznam točk dnevnega reda v predlogi obrazca za dnevni red srečanja.

Navaden seznam

Button image

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča dodajanje ali brisanje elementov seznama v obrazcu, če je to potrebno. Kontrolniki navadnega seznama so uporabni za vključevanje preprostega besedila, ki se ponavlja, na primer seznam imen udeležencev v predlogi obrazca za povabilo na srečanje.

Polje s seznamom z več izbori

Button image

Kontrolnik, ki uporabniku ponudi seznam izbir, ki se pojavijo v obliki pomičnega seznama potrditvenih polj. Uporabniki lahko izberejo poljubno število potrditvenih polj in celo dodajo vnose po meri glede na načrt predloge obrazca.

Kontrolniki datotek in slik

Predlogo obrazca lahko načrtujete tako, da uporabniki lahko vstavijo datotečne priloge ali slike, ko izpolnjujejo obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca. Poleg tega lahko uporabniki, ki InfoPathove obrazce izpolnjujejo v tabličnem računalniku, uporabijo poseben kontrolnik slike s črnilom, ki jim omogoča ustvarjanje in shranjevanje risb s črnilom.

Kontrolnik

Ikona

Opis

Datotečna priloga

Slika gumba

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča prilaganje datotek obrazcem. Vsak kontrolnik datotečne priloge dovoli eno priloženo datoteko, vrsto datoteke pa lahko omejite, če je to potrebno. Če želijo uporabniki priložiti več datotek, lahko kontrolnik datotečne priloge vstavite v ponavljajoči se kontrolnik.

Slika

Button image

Kontrolnik, ki ga je v predlogo obrazca mogoče vključiti kot statični element, na primer naslov ali ozadje, uporabnikom pa lahko omogoči tudi vstavljanje slike kot del obrazca. Kontrolniki slike lahko shranijo podobo v samem obrazcu ali pa shranijo naslov (Spletni naslov (URL)), ki kaže na shranjeno mesto slike.

Slika s črnilom

Button image

Kontrolnik, ki uporabnikom tabličnega računalnika omogoča dodajanje risb s črnilom v obrazce – v kontrolnik ali pa na vrh slike za ozadje.

Dodatni kontrolniki

Dodatni kontrolniki so tisti, ki se ne uporabljajo tako pogosto kot standardni ali pa se uporabljajo samo v posebnih primerih.

Kontrolnik

Ikona

Opis

Hiperpovezava

Slika gumba

Kontrolnik, ki ga je mogoče uporabiti za ustvarjanje povezovanje z URL-jem. Predloga obrazca, v kateri so prikazane informacije o seznamu izdelkov, lahko vsebuje na primer hiperpovezave s spletnimi strani z informacijami o izdelkih. Kontrolniki hiperpovezave lahko kažejo na kateri koli spletni strežnik v intranetu ali internetu.

Polje z izrazom

Button image

Kontrolnik besedila samo za branje. Polja z izrazom lahko uporabite za prikaz besedila samo za branje, prikaz vrednosti drugega kontrolnika v obrazcu ali za ustvarjanje formul, ki temeljijo na izrazih XPath (XML Path Language).

Navpična oznaka

Button image

Oznaka besedila samo za branje, ki se v predlogi obrazca pojavi pod kotom 90 stopinj. Navpične oznake se pogosto uporabljajo za naslove stolpcev v ponavljajočih se tabelah.

Območje z drsnim trakom

Button image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike, ohranja določeno velikost in vključuje drsne trakove, ki jih uporabniki lahko premikajo, če si želijo ogledati informacije, ki so izven pogleda. Območja z drsnim trakom so še posebej uporabna, ko odsek obrazca vsebuje veliko podatkov, ki jih uporabnikom ni treba prikazati vse hkrati.

Vodoravno območje

Button Image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in ga je v predlogi obrazca mogoče uporabiti za postavljanje kontrolnikov drug poleg drugega.

Skupina za izbor

Button image

Kontrolnik, ki vsebuje več izbirni odsek, ki vsebujejo druge kontrolnike. Vsak odsek za izbor v skupini za izbor služi kot ena možnost iz nabora možnosti, ki se izključujejo. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, lahko zamenjajo privzeti odsek za izbor z drugim. Skupino za izbor lahko uporabite na primer v predlogi obrazca prošnje za zaposlitev, če želite uporabnikom omogočiti, da vnesejo domačo ali službeno telefonsko številko, na katero so dosegljivi.

Ponavljajoča se skupina za izbor

Button image

Kontrolnik, ki prikaže več odsekov za izbor v ponavljajoči se strukturi. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazec, lahko po potrebi dodajo, izbrišejo ali zamenjajo dodatne ponavljajoče se skupine za izbor. V predlogi obrazca s podatki o zaposlenem lahko na primer uporabite ponavljajočo se skupino za izbor, če želite uporabnikom omogočiti vnos več stikov v sili. Uporabnik lahko nato za vsak stik zamenja domači naslov s službenim.

Odsek za izbor

Button image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in bi se moral zmeraj prikazati v skupinah za izbor ali pa v ponavljajočih se skupinah za izbor. Odseki za izbor so uporabni, če želite dodati več možnosti v obstoječo skupino za izbor. Če odseka za izbor ne vstavite v skupino za izbor, InfoPath odsek za izbor samodejno vstavi v novo skupino za izbor.

Ponavljajoči se rekurzivni odsek

Button image

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in ga je mogoče vstaviti samega vase. Ponavljajoče se rekurzivne odseke lahko uporabite za ustvarjanje hierarhične vsebine, na primer orisa.

Kontrolniki po meri

Čarovnika za dodajanje kontrolnikov po meri lahko uporabite za ustvarjanje kontrolnikov po meri, tudi za Microsoftove kontrolnik ActiveX in dele predlog, ki so na voljo v InfoPathu. Kontrolnik po meri je tisti, ki ni privzeto vključen v InfoPath.

Kontrolnik

Opis

Del predloge

Nabor kontrolnikov po meri, ki vključuje postavitev, nastavitve lastnosti in nekatere vidike obnašanja kontrolnikov, in ga je mogoče shraniti za vnovično uporabo v več predlogah obrazca. Ko ustvarite del predloge, uporabite čarovnika za dodajanje kontrolnikov po meri, če želite del predloge uvoziti v način načrtovanja in ga uporabiti v predlogi obrazca.

Kontrolnik ActiveX

Kontrolnik, ki ni vključen v InfoPath, vendar ga je mogoče dodati v podokno opravil Kontrolniki. Izbirate lahko med obstoječimi kontrolniki ActiveX, ki so registrirani v računalniku, ali pa uporabite kontrolnike po meri, ki jih razvijete, če želite zadostiti določenim poslovnim potrebam. Če razvijate na primer predloge obrazcev za finančni sektor, lahko razvijete kontrolnik ActiveX, ki omogoča prikaz podatkov borznega traku v predlogi obrazca. Ko ustvarite ali poiščete kontrolnik ActiveX, ga s čarovnikom za dodajanje kontrolnikov po meri uvozite v način načrtovanja, če ga želite uporabiti v predlogi obrazca.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Ko v InfoPathu načrtujete obrazec, lahko z določenim načinom združljivosti načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom. Ko objavite predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, v strežniku, v katerem se izvajajo storitve InfoPath Forms Services, si lahko v spletnem brskalniku ogledate obrazce, ki so omogočeni za brskalnik in ki temeljijo na predlogi obrazca. Ko načrtujete predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, nekateri kontrolniki v podoknu opravil Kontrolniki niso na voljo, ker jih ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku. Ti kontrolniki niso podprti v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom:

 • kombinirano polje

 • polja s seznamom z več izbori

 • kontrolniki »Glavno/Podrobno«

 • kontrolniki označenega, oštevilčenega ali navadnega seznama

 • kontrolniki slike in slike s črnilom

 • kontrolniki slike s črnilom

 • navpične oznake

 • območja z drsnim trakom

 • vodoravna območja

 • vodoravno ponavljajoče se tabele

 • kontrolniki skupine za izbor, ponavljajoče se skupine za izbor in odseka za izbor

 • ponavljajoči se rekurzivni odseki

 • kontrolniki ActiveX

Lahko načrtujete tudi del predloge in predloge obrazcev programa Microsoft Office InfoPath 2007, ki so združljivi s programom Microsoft Office InfoPath 2003. V delih predlog kontrolniki ActiveX niso podprti, zato so skriti v podoknu opravil Kontrolniki. V predlogah obrazca, ki so združljive s prejšnjimi različicami, kombinirana polja in polja s seznamom z več izbori niso podprta. Ko uporabniki odprejo predlogo obrazca v programu InfoPath 2003, se kombinirana polja pojavijo kot polja s spustnim seznamom, polja s seznamom z več izbori pa se pojavijo kot označeni seznami.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×