Kontrolniki

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tem članku so opisane različne vrste kontrolnikov, ki so na voljo v Accessu. Razloženo je tudi, kako dodati kontrolnike v obrazce in poročila. Kontrolniki so deli obrazce ali poročila, ki ga uporabite ta vnos, urejanje ali prikaz podatkov. Polje z besedilom je na primer priljubljen kontrolnik za prikaz podatkov v poročilih ali za vnos in prikaz podatkov v obrazcih. Drugi priljubljeni kontrolniki imajo ukazne gumbe, potrdilna in kombinirana polja (spustni seznami).

V tem članku

Razumevanje kontrolnikov

Razumevanje postavitve

Razumevanje kontrolnikov

Kontrolniki omogočajo ogled podatkov in delo z njimi v programu zbirke podatkov. Najpogosteje uporabljen kontrolnik je polje z besedilom, drugi kontrolniki pa so na primer ukazni gumbi, oznake, potrditvena polja in podobrazci/podporočila.

Kontrolniki so lahko vezani, nevezani ali izračunani:

 • Vezan kontrolnik    Kontrolnik, katerega vir podatkov je polje v tabeli ali poizvedbi, je vezan kontrolnik. Vezane kontrolnike uporabite, če želite prikazati vrednosti iz polj v zbirki podatkov. Vrednosti so lahko besedilo, datumi, števila, vrednosti da/ne, slike ali grafikoni. Polje z besedilom, ki na primer prikazuje priimek zaposlenega, lahko to informacijo pridobi iz polja »Priimek« v tabeli zaposlenih.

 • Nevezan kontrolnik    Kontrolnik, ki nima vira podatkov, na primer polja ali izraza, je nevezan kontrolnik. Nevezane kontrolnike uporabite, če želite prikazati informacije, slike, črte, ali pravokotnike. Oznaka, ki prikaže naslov obrazca, je na primer nevezan kontrolnik.

 • Izračunan kontrolnik    Kontrolnik, katerega vir podatkov je izraz in ne polje, je izračunan kontrolnik. Vrednost, ki jo želite uporabiti kot vir podatkov v kontrolniku, določite z izrazom. Izraz je lahko kombinacija operatorjev (na primer = in + ), imen kontrolnikov, imen polj, funkcij, ki vrnejo posamezne vrednosti, in konstant. Ta izraz izračuna ceno enote s 25-odstotnim popustom tako, da vrednost v polju »Cena enote« pomnoži s konstanto (0,75).

= [Cena enote] * 0,75

Izraz lahko uporabi podatke iz polja v temeljni tabeli ali poizvedbi obrazca ali poročila, lahko pa uporabi tudi podatke iz drugega kontrolnika v obrazcu.

Opomba: V tabelah ali poizvedbah lahko izvedete tudi izračune, tako da dodate izračunano polje oziroma vnesete izraz v vrstico »Polje« mreže poizvedbe. Nato lahko obrazce in poročila združite v tabele in poizvedbe, izračuni pa se pojavijo v obrazcih ali poročilih, ne da bi bilo treba ustvariti izračunan kontrolnik.

Ko ustvarite obrazec ali poročilo, je verjetno najučinkoviteje, da najprej dodate in uredite vse vezane kontrolnike, še zlasti, če ti predstavljajo večino kontrolnikov v predmetu. Nato lahko z orodji v skupini Kontrolniki na zavihku Načrt v pogledu postavitve ali načrta dodate nevezane in izračunane kontrolnike, ki dopolnijo načrt.

Kontrolnik povežete s poljem tako, da določite polje, iz katerega kontrolnik pridobiva podatke. Kontrolnik, ki je vezan na izbrano polje, ustvarite tako, da polje iz podokna Seznam polj povlečete v obrazec ali poročilo. V podoknu Seznam polj so prikazana polja temeljne tabele ali poizvedbe obrazca. Če želite prikazati podokno Seznam polj, odprite predmet v pogledu postavitve in na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja. Ko dvokliknete polje v podoknu Seznam polj, Access v predmet doda ustrezno vrsto kontrolnika za to polje.

Če želite, lahko polje povežete s kontrolnikom tako, da v kontrolnik (če je predmet odprt v pogledu načrta) ali polje z lastnostmi ControlSource na listu z lastnostmi kontrolnika vnesete ime polja. List z lastnostmi določa značilnosti kontrolnika, na primer ime, vir podatkov in obliko. Če želite prikazati ali skriti list z lastnostmi, pritisnite F4.

Uporaba podokna Seznam polj je iz dveh razlogov najboljši način ustvarjanja vezanega kontrolnika:

 • Access samodejno dopolni oznako, ki je priložena kontrolniku, z imenom polja (ali napisom, ki je za to polje določen v temeljni tabeli ali poizvedbi), zato vam oznake kontrolnika ni treba vnesti.

 • Access mnoge značilnosti kontrolnika samodejno nastavi na ustrezne vrednosti glede na lastnosti polja v temeljni tabeli ali poizvedbi (na primer Oblika, Decimalna mesta in Vnosna maska).

Če ste že ustvarili nevezan kontrolnik in ga želite povezati s poljem, v polju z lastnostmi kontrolnika Vir kontrolnikov nastavite vrednost za ime polja. Če želite podrobnosti o lastnosti Vir kontrolnikov, pritisnite F1, medtem ko je kazalec na spustnem seznamu lastnosti.

Na vrh strani

Razumevanje postavitev

Postavitve so vodila, ki kontrolnike poravnajo vodoravno in navpično, s tem pa dajo obrazcu enoten videz. Postavitve si predstavljajte kot tabelo, v kateri je vsake celica prazna ali ima en kontrolnik. V teh postopkih je prikazano, kako dodati, odstraniti ali preurediti kontrolnike v postavitvah.

Opomba: Če ustvarjate namizno zbirko podatkov, ki jo bo mogoče odpreti le z Accessom, so postavitve neobvezne. Če pa zbirko podatkov nameravate objaviti v SharePointovem strežniku in jo uporabljati v brskalniku, morate uporabiti postavitve za vse obrazce in poročila, ki jih želite uporabljati v brskalniku.

Če želite več informacij o spletnih zbirkah podatkov, si oglejte članek Ustvarjanje zbirk podatkov za skupno rabo v spletu.

Postavitev lahko konfigurirate na več načinov, vendar so običajno konfigurirani v obliki tabele ali v obliki naložen . V teh dveh glavnih oblik, lahko razdelite ali spojiti celice, če želite prilagoditi postavitev, ki bolje ustrezajo kontrolnikov. Če želite več informacij, glejte razdelek Spajanje ali razdelitev celic v postavitvi.

 • Pri tabelarični postavitvi kontrolnikov so kontrolniki razporejeni v vrsticah in stolpcih, na primer preglednica z oznakami na vrhu, kot je prikazano na tej sliki:

  Tabelarična postavitev v poročilu.

  Tabelarična postavitev kontrolnikov vedno razpre dva odseka obrazca ali poročila. Ne glede na to, v katerem odseku so kontrolniki, so oznake v odseku nad njimi.

 • Pri naloženi postavitvi so kontrolniki razporejeni navpično, kot jih je mogoče videti na papirnatem obrazcu, z oznako na levi strani kontrolnika, kot je prikazano na tem primeru:

  Naložena postavitev v obrazcu.

  Naložene postavitve so vedno vključene v en razdelek v obrazcu ali poročilu.

Access samodejno ustvari tabelarične postavitve v teh primerih:

 • Novo poročilo ustvarite tako, da na zavihku Ustvarjanje v skupini Poročila kliknete Poročilo.

 • Novo poročilo ustvarite tako, da na zavihku Ustvarjanje v skupini Poročila kliknete Prazno poročilo, nato pa v poročilo povlečete polje iz podokna Seznam polj.

Access samodejno ustvari naložene postavitve v teh primerih:

 • Nov obrazec ustvarite tako, da na zavihku Ustvarjanje v skupini Obrazci kliknete Obrazec.

 • Nov obrazec ustvarite tako, da na zavihkuUstvarjanje v skupini Oblike kliknete Prazen obrazec, nato pa v obrazec povlečete polje iz podokna Seznam polj.

V tem odseku

Ustvarjanje nove postavitve

Zamenjava postavitev iz tabele v naloženo ali obratno

Ene postavitve razdeliti v dve postavitvi

Dodajanje vrstice ali stolpce v postavitev

Odstranite vrstice ali stolpce iz postavitve

Spajanje ali razdelitev celic v postavitvi

Preurejanje kontrolnikov v postavitvi

Dodajanje kontrolnikov postavitve

Odvzem postavitev kontrolnikov

Ustvarjanje nove postavitve

V obstoječem obrazcu ali poročilu lahko novo postavitev kontrolnika ustvarite tako:

 1. Izberite kontrolnik, ki ga želite dodati postavitvi.

 2. Če želite isti postavitvi dodati še druge kontrolnike, pritisnite tipko SHIFT in jo pridržite ter izberite želene kontrolnike.

 3. Na zavihku Razporedi v skupini Tabela kliknite Tabelarično ali Naloženo.

Access ustvari postavitev in ji doda izbrane kontrolnike.

Na vrh odseka

Preklop med postavitvijo iz tabelarične v naloženo ali obratno

Če želite preklopiti celotno postavitev iz ene vrste postavitve v drugo:

 • Izberite celico v postavitvi, ki jo želite spremeniti.

 • Na zavihku Razporedi v skupini Vrstice in Stolpci kliknite Izberi postavitev.

 • Na zavihku Razporedi v skupini Tabela kliknite želeno vrsto postavitve (Tabelarično ali Naloženo).

Access prerazporedi kontrolnike v želeno vrsto postavitve.

Na vrh odseka

Razdelitev ene v v dve postavitvi

Postavitev kontrolnika lahko razdelite v dve postavitvi tako:

 1. Pritisnite tipko SHIFT in jo pridržite ter kliknite celice, ki jih želite premakniti v novo postavitev.

 2. Na zavihku Razporedi v skupini Tabela za novo vrsto postavitve kliknite želeno vrsto postavitve (Tabelarično ali Naloženo).

Access ustvari novo postavitev kontrolnika in ji doda izbrane kontrolnike.

Opomba: V izvirni postavitvi so lahko prazne vrstice ali prazni stolpci, ki nastanejo zaradi deljenja postavitve. Če želite izbrisati vrstico ali stolpec, z desno miškino tipko kliknite celico v vrstici ali stolpcu in nato Izbriši vrstico ali Izbriši stolpec.

Na vrh odseka

Dodajanje vrstic ali stolpcev v postavitev

 1. Izberite celico, ki je poleg tiste, kamor želite dodati novo vrstico ali stolpec.

 2. Na zavihku Razporedi v skupini Vrstice in Stolpci kliknite Vstavi zgoraj ali Vstavi spodaj, če želite novo vrstico vstaviti nad ali pod trenutno vrstico. Kliknite Vstavi levo ali Vstavi desno, če želite nov stolpec vstaviti levo ali desno od trenutnega stolpca.

Access doda novo vrstico ali stolpec v postavitev.

Na vrh odseka

Odstranjevanje vrstic ali stolpcev iz postavitve

 1. Izberite celico ali vrstico, ki jo želite odstraniti.

 2. Na zavihku Razporedi v skupini Vrstice in Stolpci kliknite Izberi stolpec ali Izberi vrstico, če želite vstaviti stolpec ali vrstico.

 3. Pritisnite tipko DELETE.

Access izbriše vrstico ali stolpec iz postavitve.

Na vrh odseka

Delitev ali spojitev celic v postavitvi

Tako kot je tabela v dokumentu za urejanje besedil, je tudi postavitev sestavljena iz celic, ki so razporejene v vrstice in stolpce. V vsaki celici je en kontrolnik, denimo polje z besedilom, oznaka ali ukazni gumb. Celico lahko razdelite vodoravno ali navpično, če želite ustvariti dve celici ali spojiti več celic in ustvariti večjo celico, ki se razteza prek več vrstic ali stolpcev v postavitvi. Tudi če se celica razteza čez več vrstic ali stolpcev, je v njen še vedno lahko le en kontrolnik.

Delitev celic

Ko celico razdelite navpično, v zgradbi postavitve ustvarite novo vrstico. Če so v isti vrstici, ki ste jo razdelili, tudi druge celice, ostanejo enake velikosti (raztezajo se prek dveh vrstic, rezultat tega pa je postopek delitve). Ko celico razdelite vodoravno, v zgradbi postavitve ustvarite novo vrstico. Če so v istem stolpcu, ki ste ga razdelili, tudi druge celice, ostanejo enake velikosti (raztezajo se prek dveh stolpcev, rezultat tega pa je postopek delitve).

Spojitev celic

Opomba: Prazne celice lahko spojite ali spojite celico, ki si z drugimi praznimi celicami deli kontrolnik. Vendar pa ni mogoče spojiti celic z več kontrolniki, ker je v vsaki celici lahko le en kontrolnik.

 1. Izberite prvo celico, ki jo želite spojiti.

 2. Pritisnite in pridržite tipko SHIFT in izberite celice, ki jih želite spojiti.

 3. Na zavihku Razporedi v skupini Spoji/Razdeli kliknite Spoji.

Opomba: Ko v postavitvi razdelite in spojite več celic, lahko temeljna struktura vrstice in stolpca postaneta zapletena. Zato je morda težko spreminjati velikost le želeni celici. Priporočamo, da najprej karseda prilagodite višino vrstice in velikost stolpca in nato razdelite in spojite celice, če želite ustvariti želeno postavitev.

Na vrh odseka

Prerazporejanje kontrolnikov v postavitvi

Kontrolnik je v postavitvi ali med njimi mogoče premikati tako, da ga povlečete na želeno mesto. Med vlečenjem kontrolnika vodoravna ali navpična vrstica označuje, kam bo postavljen, ko spustite gumb miške. Če kontrolnik povlečete prek prazne celice, Access označi celotno celico in pokaže mesto, kamor bo kontrolnik postavljen.

Prav tako lahko premaknete v kontrolnik v postavitvi tako, da jo izberete, pridržite tipko ALT in nato uporabite puščične tipke, če želite premakniti kontrolnik.

Če uporabljate v ALT + puščične tipke za premikanje kontrolnika v levo ali desno, in jih premaknete zunaj meje postavitev, Access doda novi stolpci postavitve, kot želite, da bo upošteval premik. Ti novi stolpci bodo ostali tudi, če jih premaknete kontrolnik nazaj na prvotno mesto in ima lahko nenačrtovano razširjanje poročila, tako da se razširi na drugo stran. V poročilih, to lahko povzroči prazne strani, če želite natisniti, zaradi dodatnih širino predmeta poročila. Če želite izbrisati prazen stolpec v postavitvi v pogledu postavitve, v tem stolpcu izberite celico in nato pritisnite tipko DELETE. Ko postavitev ne prečka mejo strani, Access samodejno spremeni velikost poročilo nazaj na prvotno širino strani.

Na vrh odseka

Dodajanje kontrolnikov v postavitev

Če želite dodati novo polje iz podokna Seznam polj obstoječo postavitev kontrolnika   

 • Polje iz podokna Seznam polj povlecite v postavitev. Vodoravna ali navpična vrstica označuje mesto, kamor bo polje postavljeno, ko spustite gumb miške. Če polje povlečete prek prazne celice, Access označi celotno celico in pokaže mesto, kamor bo polje postavljeno.

Za dodajanje obstoječih kontrolnikov na obstoječih postavitev kontrolnikov   

 1. V pogledu postavitve izberite prvi kontrolnik, ki ga želite dodati v postavitev kontrolnikov.

 2. Če želite isti postavitvi dodati še druge kontrolnike, držite tipko SHIFT in izberite želene kontrolnike. Izbirati je mogoče kontrolnike v drugih postavitvah kontrolnikov.

 3. Povlecite označena polja v postavitev. Vodoravna ali navpična črta ponazori, kam bodo polja nameščena, ko boste spustili tipko miške.

Na vrh odseka

Odstranitev kontrolnikov iz postavitve

Če kontrolnik odstranite iz postavitve, ga lahko postavite kamor koli v obrazec ali poročilo, ne da bi pri tem vplivali na položaj drugih kontrolnikov.

Če nameravate obrazec ali poročilo uporabiti kot del spletnega programa, morajo biti vsi kontrolniki vključeni v postavitvi.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.

 2. Izberite celice, ki jih želite odstraniti iz postavitve, vključno z oznakami. Če želite izbrati več kontrolnikov, pritisnite in pridržite tipko SHIFT ter kliknite kontrolnike, ki jih želite odstraniti. Če želite izbrati vse celice v postavitvi, na zavihku Razporedi v skupini Vrstice in stolpci kliknite Izberi postavitev.

 3. Z desno tipko miške kliknite eno od izbranih celic, pokažite na Postavitev in nato kliknite Odstrani postavitev.

  Access odstrani izbrane celice iz postavitve.

 4. Če ostanejo nekateri kontrolniki v postavitvi, se bodo prekrivali s kontrolniki, ki ste jih odstranili. Ko so kontrolniki še vedno označeni, jih povlecite iz postavitve in bodite pozorni, da vam ne padejo nazaj v postavitev.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×