Konfiguriranje ali izklop samodejnega oblikovanja besedila (samodejno oblikuj)

Konfiguriranje ali izklop samodejnega oblikovanja besedila (samodejno oblikuj)

S funkcijo Samooblikovanje lahko hitro uporabite ali spremenite samodejno oblikovanje, kot so vezaji in pomišljaji, ulomki, hiperpovezave, narekovaji in označeni ali oštevilčeni seznami. Če želite izklopiti samodejno oblikovanje, na zavihku Samooblikovanje med vnosom počistite možnosti, ki jih želite izklopiti.

Zavihek »Samooblikovanje med vnosom«

Običajno do teh možnosti dostopate tako, da v aplikaciji izberete Datoteka > Možnosti > Preverjanje > Možnosti samopopravkov. Za podrobnosti si oglejte spodnje razdelke.

Pomembno: 

 • Možnosti Samooblikovanje med vnosom so globalne možnosti, ki veljajo v vseh datotekah programa.

 • Možnosti Samooblikovanje med vnosom ni mogoče uporabiti v že obstoječem besedilu v Outlooku, PowerPointu, Excelu, Publisherju in Visiu.

Kakšna je razlika med možnostma »Samooblikovanje« in »Samooblikovanje med vnosom«?

V pogovornem oknu Samopopravki ste morda opazili dva podobna zavihka za samooblikovanje, ki lahko povzročita zmedo. Razlika je v tem, da so nastavitve Samooblikovanje med vnosom uporabljene v besedilu takrat, ko ga tipkate; nastavitve na zavihku Samooblikovanje pa so uporabljene, ko zaženete ukaz Samooblikovanje (za katerega morate uporabiti orodno vrstico za hitri dostop). V tem članku so večinoma opisane možnosti na zavihku Samooblikovanje med vnosom. Več informacij o zavihku Samooblikovanje preberite v spodnjem razdelku Uporaba zavihka Samooblikovanje in ukaza Samooblikovanje.

Iskanje zavihka »Samooblikovanje med vnosom« v Officeovem programu

Če želite spremeniti vedenje samodejnega oblikovanja v Officeovem programu, najprej odprite zavihek Samooblikovanje med vnosom in nato kliknite želeno opravilo.

Opomba: Za več informacij o zavihku Samooblikovanje preberite Uporaba zavihka »Samooblikovanje« in ukaza »Samooblikovanje« v Wordu.

Vsi programi, razen Outlooka:

 1. Kliknite Datoteka > Možnosti > Preverjanje > Možnosti samopopravkov.

  Dostop do pogovornega okna »Samopopravki«

 2. Kliknite zavihek Samooblikovanje med vnosom.

Outlook:

 1. Kliknite Datoteka >Možnosti > Pošta > Možnosti urejevalnika > Preverjanje > Možnosti samopopravkov.

  Dostop do pogovornega okna »Samopopravki«

 2. Kliknite zavihek Samooblikovanje med vnosom.

Word, Excel in PowerPoint:

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba > Možnosti [programa] > Preverjanje > Možnosti samopopravkov.

  Dostop do pogovornega okna »Samopopravki«

 2. Kliknite zavihek Samooblikovanje med vnosom.

Outlook:

 1. Odprite element pošte in kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba > Možnosti urejevalnika > P > Možnosti samopopravkov.

  Dostop do pogovornega okna »Samopopravki«

 2. Kliknite zavihek Samooblikovanje med vnosom.

Publisher in Visio:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti samopopravkov.

  Dostop do pogovornega okna »Samopopravki«

 2. Kliknite zavihek Samooblikovanje med vnosom.

Vsak Officeov program ponuja drug nabor možnosti samooblikovanja. Vse možnosti so opisane tukaj. Izberite možnost, da jo omogočite, ali počistite možnost, da jo izklopite.

ZAMENJAJ MED VNOSOM

Možnost

Opis

"Dvojne zgornje narekovaje" z »dvojnimi srednjimi«

Zamenja dvojne zgornje narekovaje (" ") z dvojnimi srednjimi.

Ulomke (1/2) s simboli za ulomke (½)

Zamenja vnesene ulomke (1/2) z ulomki z enim znakom (½). Ta možnost zamenja le te vnesene ulomke: 1/4, 1/2 in 3/4.

*Krepko* in _ležeče_ z dejanskim oblikovanjem

Uporabi krepko pisavo za besedilo med zvezdicama (*) in ležečo pisavo za besedilo med podčrtajema (_). Na primer *računalnik* postane računalnik, _računalnik_ pa računalnik. V Wordu (*) ali (_) zamenja oblikovanje. V Outlooku se (*) in (_) ohranita tudi po uporabi oblikovanja.

Internetne in omrežne poti s hiperpovezavami

Zamenja vnesene internetne naslove, omrežne poti in e-poštne naslove s hiperpovezavami.

Vrstilni števnik (1st) z nadpisanim pri angleških števnikih

V angleščini zamenja vrstilne števnike, ki kažejo relativni položaj elementa v zaporedju (na primer 1st, 2nd ali 3rd), z nadpisanimi ( 1st je napisan kot nadpisan ).

Vezaje (--) s pomišljaji (—)

Zamenja dvojne vezaje (--) z dolgim pomišljajem (—), enojne vezaje s presledkoma spredaj in zadaj ( - ) pa s pomišljajem (–). Če želite dolgi pomišljaj, ne uporabite kakršnih koli presledkov pred ali za dvojnim vezajem.

Smeške :-) in puščice == > s posebnimi simboli

Zamenja vnesene smeške in puščice z ustreznimi simboli.

UPORABI MED VNOSOM

Možnost

Opis

Samodejni seznami z vrstičnimi oznakami

Ustvari označeni seznam, če se vrstica z besedilom začne z enim od teh znakov *, - ali >, ki mu sledi presledek ali tabulatorsko mesto.

Če želite končati označeni seznam, dvakrat pritisnite tipko ENTER.

Obrobe

Če v novo vrstico vnesete tri enake zaporedne znake ~, #, *, -, _ali = in pritisnete Enter, ustvarite obrobo. Če na primer v novo vrstico natipkate ~~~ in pritisnete Enter, se po celotni strani nariše valovita črta.

Vgrajene naslovne sloge

Uporabi naslovne sloge za odstavke s pet ali manj besedami, ki se ne končajo z ločilom, ko dvakrat pritisnete tipko ENTER. Za »Naslov 1« vnesite novo vrstico; za »Naslov 2« pred novo vrstico vnesite tabulatorski presledek; za »Naslov 3« pa pred novo vrstico vnesite dva tabulatorska presledka.

Opomba: Če želite uporabiti samodejno oblikovanje z naslovnimi slogi, morate za prejšnjim odstavkom dvakrat pritisniti tipko ENTER.

Samodejne oštevilčene sezname

Ustvari oštevilčeni seznam, če se vrstica besedila začne s številko 1, ki ji sledi pika ali tabulatorski presledek.

Če želite končati oštevilčeni seznam, dvakrat pritisnite tipko ENTER.

Tabele

Če na začetku vrstice besedila vstavite zaporedje znakov plus (+) in vezajev (-) in pritisnete ENTER, ustvarite enovrstično tabelo. Zaporedje morate začeti in končati z znakom plus. Na primer z zaporedjem +---+---+------+ ustvarite enovrstično tabelo s tremi stolpci. Širina stolpcev je enaka številu vezajev, ki jih vnesete med znake plus. Če želite v tabeli dodati vrstice, postavite kazalec na konec vrstice, kjer želite vstaviti novo, in pritisnite ENTER.

Vključi nove vrstice in stolpce v tabelo (le v Excelu)

Doda novo vrstico ali stolpec v obstoječo tabelo, ko vnesete podatke v sosednjo vrstico ali stolpec. Če imate na primer tabelo z dvema stolpcema A in B in vnesite podatke v sosednjo celico v stolpcu C, je stolpec C samodejno oblikovan kot del obstoječe tabele.

Samoprilagajanje besedila naslova označbi mesta (le v PowerPointu)

Zmanjša velikost pisave v besedilu naslova tako, da se besedilo prilega določeni označbi mesta z besedilom naslova.

Opomba:  Besedilo naslova se samodejno zmanjša za eno velikost pisave, na primer z velikosti 44 na 40, odvisno od vgrajenih velikosti izbrane pisave. Če želite velikost pisave še bolj zmanjšati, izberite besedilo naslova in nato na seznamu Velikost pisave izberite manjšo vgrajeno velikost pisave ali pa vnesite želeno velikost pisave.

Samoprilagajanje besedila telesa označbi mesta (le v PowerPointu)

Zmanjša velikost pisave v besedilu telesa tako, da se besedilo prilega določeni označbi mesta z besedilom telesa.

SAMODEJNO MED VNOSOM

Možnost

Opis

Oblikuj začetek elementa na seznamu podobno kot element pred njim

Oblikuje uvodno besedilo elementa seznama podobno kot uvodno besedilo prejšnjega elementa seznama. Uvodno oblikovanje se ponavlja do prvega ločila v elementu seznama, ponavadi je to pika, dvopičje, vezaj, pomišljaj, vprašaj, klicaj ali podoben znak.

Pri naslednjem elementu seznama se ponovi le oblikovanje, uporabljeno v celotnem uvodnem besedilu. Oblikovanje, ki je uporabljeno le v delu uvodnega besedila, se v uvodnem besedilu teh elementov seznama ne ponovi.

Nastavi levi in prvi zamik s tabulatorji in vračalko

Prvo vrstico odstavka zamaknete tako, da postavite kazalec na začetek prve vrstice in pritisnete tabulatorko. Celoten odstavek zamaknete tako, da postavite kazalec na začetek katere koli vrstice v odstavku (razen prve) in pritisnete tabulatorko. Če želite odstraniti zamik, postavite kazalec na začetek prve vrstice v odstavku in pritisnite vračalko.

Določi sloge, ki temeljijo na vašem oblikovanju

Uporabi vgrajene sloge za ročno oblikovano besedilo, če je besedilo oblikovano enako kot vgrajeni slog.

Zapolni formule v tabelah in ustvari izračunane stolpce (le v Excelu)

V vse celice tabele v stolpcu vnese isto formulo. Formula se samodejno prilagodi in razširi v vse celice tabele v stolpcu.

Če želite v programu izklopiti samodejno oblikovanje, na zavihku Samooblikovanje med vnosom počistite možnosti, ki jih želite izklopiti. Ne pozabite, da so možnosti Samooblikovanje med vnosom globalne, zato bo vsaka možnost, ki jo izklopite, izklopljena v vseh datotekah tega programa.

Zavihek »Samooblikovanje med vnosom« z neizbranimi možnostmi

Med vnašanjem v dokument takoj zavrnite ali spremenite samodejno oblikovanje. Ko Office uporabi samodejno oblikovanje, kliknite gumb Možnosti samopopravkov Slika gumba , ki se prikaže, in izberite eno od možnosti:

 • razveljavitev oblikovanja (ki ga lahko po razveljavitvi tudi znova uveljavite) samo v tem primeru;

 • spreminjanje določenih možnosti samooblikovanja globalno, tako da kliknete možnost Ustavi in Office ne spreminja več tega oblikovanja;

 • spreminjanje možnosti tako, da kliknete Nadzor možnosti samooblikovanja in se odpre zavihek Samooblikovanje med vnosom, kjer spremenite nastavitve.

Poleg zavihka Samooblikovanje med vnosom je v Wordu tudi zavihek Samooblikovanje. Nastavitve na zavihku Samooblikovanje med vnosom so uporabljene v besedilu med vašim vnosom, kot je opisano zgoraj. Zavihek Samooblikovanje se redkeje uporablja, saj so možnosti na njem uporabljene le, ko zaženete ukaz Samooblikovanje; če ga želite uporabiti, ga morate dodati v orodno vrstico za hitri dostop.

Ukaz Samooblikovanje naredi enake spremembe kot nastavitve Samooblikovanje med vnosom, vendar v besedilu, ki je že natipkano. Če želite oblikovati celoten dokument naenkrat (na primer zamenjati dvojne zgornje narekovaje z dvojnimi srednjimi ali zamenjati ulomke z znaki za ulomke), lahko to naredite z ukazom Samooblikovanje.

Če želite ukaz Samooblikovanje dodati v orodno vrstico za hitri dostop in ga uporabiti, naredite to:

 1. V Wordu kliknite ikono Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop in nato Več ukazov.

  Izbiranje možnosti »Več ukazov« za orodno vrstico za hitri dostop

 2. V razdelku Izberi ukaze iz kliknite Vsi ukazi.

 3. Pomaknite se navzdol po seznamu, izberite Samooblikovanje ali Samooblikovanje zdaj, kliknite Dodaj in nato V redu.

  Izbiranje ukaza »Samodejno oblikuj« v orodni vrstici za hitri dostop

 4. Če želite zagnati ukaz, kliknite ikono Samooblikovanje v Wordu.

  Ikona »Samodejno oblikuj«

Glejte tudi

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×