Kategorija »Dodatno« (Accessove možnosti)

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Urejanje

 • Premik po vnosu   

  • Brez premika    Po pritisku tipke ENTER ohrani kazalec v trenutnem polju.

  • Naslednje polje    Po pritisku tipke ENTER premakne kazalec v naslednje polje. Naslednje polje je privzeto postavljeno desno ali levo od trenutnega polja glede na nastavljeno smer besedila.

  • Naslednji zapis    Po pritisku tipke ENTER premakne kazalec v trenutno polje naslednjega zapisa. Naslednji zapis je neposredno pod trenutnim.

 • Delovanje ob vnosu v polje   

  V možnostih v tem odseku je mogoče spremeniti obnašanje tipk ENTER in TAB ter puščičnih tipk, ko jih uporabljate za premikanje kazalca med polji v obrazcih in na podatkovnih listih.

  • Izberi celo polje    Izbere celo polje, ko je kazalec v polju.

  • Pojdi na začetek polja    Premakne se na začetek polja, ko je kazalec v polju.

  • Pojdi na konec polja    Premakne se na konec polja, ko je kazalec v polju.

 • Način delovanja puščičnih tipk   

  • Naslednje polje    Po pritisku puščice desno ali puščice levo premakne kazalec v naslednje polje. Če želite premikati kazalec od znaka do znaka v izbranem polju, pritisnite F2.

  • Naslednji znak    Po pritisku puščice desno ali puščice levo premakne kazalec na naslednji ali prejšnji znak v polju.

  • Kazalec se ustavi v prvem/zadnjem polju    Prepreči puščici desno in puščici levo, da bi se kazalec premaknil iz prvega ali zadnjega polja na prejšnji ali naslednji zapis.

 • Privzeto obnašanje operacij najdi/zamenjaj

  Možnosti v tem odseku določajo obnašanje operacij najdi in najdi/zamenjaj v programu Microsoft Office Access 2007 in se v programu Office Access 2007 uporabljajo globalno.

  • Hitro iskanje    Pregleda trenutno polje in preveri ujemanje celega polja z iskalnim nizom.

  • Splošno iskanje    Pregleda vsa polja in preveri ujemanje katerega koli dela polja.

  • Začetek iskanja v polju    Pregleda trenutno polje in preveri ujemanje začetnih znakov v polju.

 • Potrdi

  • Spremembe zapisov    Prikaže potrditveno sporočilo, ko spremenite zapis.

  • Brisanje dokumentov    Prikaže potrditveno sporočilo, ko izbrišete predmet zbirke podatkov.

  • Poizvedbe za dejanja    Prikaže potrditveno sporočilo, ko v Accessovi zbirki podatkov zaženete poizvedbe za dejanja (dodajanje, posodabljanje, brisanje ali izdelava tabele).

 • Privzeta smer

  • Od leve proti desni    Nastavi prikaz novih predmetov v smeri od leve proti desni, običajni za angleško govoreče uporabnike in uporabnike, ki uporabljajo druge evropske jezike. Nastavitev na primer prikaže prvo polje v tabeli, ki se začne v skrajnem levem stolpcu, in doda nova polja desno od stolpca ter postavi polje s številko zapisa in gumbe za krmarjenje v pogledu podatkovnega lista v spodnji levi kot.

  • Od desne proti levi    Nastavi prikaz novih predmetov v smeri od desne proti levi, običajni za uporabnike, ki uporabljajo bližnjevzhodne jezike. Nastavitev na primer prikaže prvo polje v tabeli, ki se začne v skrajnem desnem stolpcu, in doda nova polja levo od stolpca ter postavi polje s številko zapisa in gumbe za krmarjenje v pogledu podatkovnega lista tabele v spodnji desni kot.

 • Splošna poravnava

  • Vmesniški način    Uskladi prikaz znakov z veljavnim jezikom uporabniškega vmesnika. Če je na primer jezik uporabniškega vmesnika jezik, ki uporablja vrstni red od leve proti desni (na primer angleščina), so znaki poravnani na levi strani.

  • Besedilni način    Poravna prikazano besedilo glede na smer prvega znaka, značilnega za določen jezik. Če je na primer prvi močni znak (znak, ki ni številka ali poseben znak) v angleščini, so znaki poravnani na levi strani.

 • Premikanje kazalca

  • Logično    Nastavi premikanje kazalca, da se premika po dvosmernem besedilu glede na smer jezika, na katerega naleti. Če na primer uporabljate puščične tipke za premikanje po arabskem besedilu in nato po angleškem v istem stavku, se mesto vstavljanja premika v smeri od desne proti levi po arabskem besedilu in nato začne pri skrajno levem znaku angleške besede ter nadaljuje premikanje v smeri od leve proti desni.

  • Vidno    Nastavi premikanje kazalca po dvosmernem besedilu tako, da se kazalec premakne do naslednjega vidnega sosednjega znaka. Če na primer uporabljate puščične tipke za premikanje od desne proti levi po arabskem besedilu in nato po angleškem v istem stavku, se mesto vstavljanja premika v smeri od desne proti levi po arabskem besedilu in nato nadaljuje pri skrajno desnem znaku angleške besede ter nadaljuje premikanje v smeri od desne proti levi.

  • IME nadzor podatkovnega lista Izberite to možnost, če želite imeti vzhodnoazijski IME način nastavljen na »Brez nadzora« ob vnašanju podatkov v podatkovni list tabele.

  • Uporabi islamski koledar Določi uporabo datumov, ki se ravnajo po islamskem luninem koledarju. Če ta možnost ni izbrana, zbirka podatkov uporablja gregorijanski koledar. V Accessu je priporočljivo izbrati vrsto koledarja ob prvem ustvarjanju zbirke podatkov, pozneje pa te nastavitve ni priporočljivo spremeniti.

Prikaz

 • Pokaži to število nedavnih dokumentov    Nastavite ali spremenite število nedavno uporabljenih datotek, ki so prikazani v podoknu Odpri nedavna zbirka podatkov na strani Uvod v Microsoft Office Access in na seznamu Nedavni dokumenti , ki se prikaže, ko kliknete Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba .

 • Vrstica stanja    Prikaže vrstico stanja na dnu Accessovega okna.

 • Pokaži animacije    Vklopi funkcije animacije, na primer animirano vstavljanje novih stolpcev na podatkovne liste.

 • Pokaži pametne oznake na podatkovnih listih    Prikaže pametne oznake na podatkovnih listih.

 • Na obrazcih in poročilih pokaži pametne oznake    Pokaže pametne oznake na obrazcih in poročilih.

 • Pokaži v načrt makra   

  • Stolpce z imeni    Prikaže stolpec Ime makra v načrtovalcu makrov. Stolpec lahko pokažete ali skrijete tako, da v skupini Pokaži/Skrij na kartici Načrt kliknete Imena makrov. Če izklopite to možnost in nato odprete makro (v pogledu načrta), ki vsebuje imena makrov, bo skriti stolpec znova mogoče videti. Nastavitev velja za vse zbirke podatkov, vendar lahko uporabite ukaz Imena makrov, če želite izklopiti to nastavitev za trenutni makro.

  • Stolpce s pogoji    Prikaže ukaz Pogoji v načrtovalcu makrov. Stolpec lahko pokažete ali skrijete tako, da v skupini Pokaži/Skrij na kartici Načrt kliknete Pogoji. Če izklopite to možnost in nato odprete makro (v pogledu načrta), ki vsebuje nekaj pogojev, bo skriti stolpec znova mogoče videti. Nastavitev velja za vse zbirke podatkov, vendar lahko uporabite ukaz Pogoji, če želite izklopiti to nastavitev za trenutni makro.

Tiskanje

 • Levi rob    Spremembe privzetih levi rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Lahko spremenite robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba , pokažite na Natisnikliknite Natisniin nato Nastavitev v pogovornem oknu Natisni .

 • Desni rob    Spremembe privzetih desni rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba in uporabite ukaz »Priprava strani« .

 • Zgornji rob    Spremembe privzetih zgornji rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba in uporabite ukaz »Priprava strani« .

 • Spodnji rob    Spremembe privzetih spodnji rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba in uporabite ukaz »Priprava strani« .

Splošno

 • Prikaži napake uporabniškega vmesnika dodatka    Če ste razvijalec, potrdite to potrditveno polje za prikaz napak v kodi za prilagoditev uporabniškega vmesnika ali pa potrditveno polje počistite in skrijte napake.

 • Zvočni signal kot povratna informacija    Predvaja razpoložljive zvoke, ki so povezani z dogodki programa Microsoft Office Professional 2007, na primer z odpiranjem, shranjevanjem, tiskanjem datotek in prikazovanjem sporočil o napakah. Zvoke, ki so dodeljeni različnim dogodkom, lahko spremenite v pogovornem oknu »Lastnosti zvoka« na nadzorni plošči programa Windows. Če potrdite ali počistite potrditveno polje »Zvočni signal kot povratna informacija« v enem programu sistema Office, to prav tako velja za vse druge programe sistema Office. Če želite spremeniti zvok, ki je povezan z dogodkom, odprite mapo »Zvoki« na nadzorni plošči programa Windows. Računalnik mora imeti zvočno kartico, če želite predvajati zvoke.

 • Uporabi štirimestno oblikovanje   

  • Za to zbirko podatkov    Nastavi privzeto obliko letnice za trenutno odprto zbirko podatkov na štirimestno število (llll).

   Opomba : Ta nastavitev je zamenjala nastavitev All zbirke podatkov za trenutno odprto zbirko podatkov.

  • Vse zbirke podatkov    Nastavi privzeto obliko letnice za vse zbirke podatkov na štirimestno število (llll).

 • Spletne možnosti    Prikaže pogovorno okno Spletne možnosti. Pogovorno okno uporabite za nastavitev spletnih možnosti za predmete zbirke podatkov. Nastavite lahko videz hiperpovezav in nadaljnjih hiperpovezav v tabelah, poizvedbah, obrazcih in poročilih.

Dodatno

 • Ko se Access zažene, odpri nazadnje uporabljeno zbirko podatkov    Ko izberete to možnost, Access odpre nazadnje uporabljeno zbirko podatkov in ne prikaže strani Uvod v Microsoft Office Access.

 • Privzeti način odpiranja

  • V skupni rabi    Odpre obstoječo zbirko podatkov v skupni rabi.

  • Izključno    Odpre obstoječo zbirko podatkov za izključno uporabo enega uporabnika.

 • Privzeto zaklepanje zapisov

  • Ni zaklepanja    Pusti zapise v taki obliki, da jih je mogoče urediti.

  • Vsi zapisi    Zaklene vse zapise v odprtem obrazcu ali podatkovnem listu in zaklene zapise v vseh temeljnih tabelah. Zapisi ostanejo zaklenjeni, dokler so predmeti odprti.

  • Urejan zapis    Zaklene samo zapis, ki ga urejate.

 • Odpri zbirke podatkov z uporabo zaklepanja na ravni zapisa    Naredi zaklepanje na ravni zapisa za privzeto izbiro za trenutno odprto zbirko podatkov. Če počistite to potrditveno polje, naredite zaklepanje na ravni strani za privzeto izbiro za odprto zbirko podatkov. Možnost, ki jo izberete, velja za podatke na obrazcih, podatkovnih listih in kodo, ki uporablja predmet množice zapisov za ponavljanje skozi zapise. Ta možnost ne velja za poizvedbe za dejanja ali za kodo, ki izvaja množične operacije z izjavami SQL.

 • Časovna omejitev OLE/DDE (s)    Določa dolžino intervala, po katerem Access znova poskusi izvesti neuspel poskus OLE ali DDE. Veljavne vrednosti: 0–300. Privzeta vrednost: 30.

 • Interval osveževanja (s)    Število sekund, po katerih Access samodejno posodobi zapise v pogledu podatkovnega lista ali obrazca. Veljavne vrednosti: 0–32.766. Privzeta vrednost: 60. Vrednost 0 prepreči posodobitve.

 • Število ponovnih poskusov posodobitve    Število poskusov, ki jih Access izvede za shranjevanje spremenjenega zapisa, ki ga je zaklenil drug uporabnik. Veljavne vrednosti: 0–10. Privzeta vrednost: 2.

 • Interval osveževanja ODBC (s)    Interval, po katerem Access samodejno osveži podatke, ki so bili zbrani s povezavo ODBC. Ta nastavitev velja samo, ko je zbirka podatkov v skupni rabi v omrežju. Veljavne vrednosti: 0–32.766. Privzeta vrednost: 1500. Vrednost 0 prepreči posodobitve.

 • Interval ponovnega poskusa posodobitve (ms)    Število milisekund, po katerih Access poskusi shraniti spremenjeni zapis, ki ga je zaklenil drug uporabnik. Veljavne vrednosti: 0–1.000. Privzeta vrednost: 250.

 • Operacije DDE

  • Prezri DDE zahteve    Access prezre zahteve DDE zahteve iz drugih programov.

  • Omogoči DDE osveževanje    Omogoči Accessovo posodabljanje povezave DDE v intervalu, določenem v polju Interval osveževanja (s).

 • Argumenti ukazne vrstice    Vnesite argumente, ki se zaženejo ob zagonu Accessa ali odpiranju Accessove zbirke podatkov.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×