Kako seliti nabiralnike iz enega najemnika storitve Office 365 v drugega

V tem članku je razložen postopek selitve nastavitve nabiralnikov in storitev iz enega najemnika storitve Office 365 v drug najemnik storitve Office 365 v scenariju poslovne združitve. Če morate preseliti več kot 500 uporabnikov ali pa veliko SharePointovih podatkov, sodelujte s partnerjem storitve Office 365.

Scenarij v tem članku temelji na dveh namišljenih podjetjih – Contoso.com in Fabrikam.com – z dvema ločenima najemnikoma storitve Office 365. Podjetje Contoso je kupilo podjetje Fabrikam, zdaj pa uporabnike in podatke podjetja Fabrikam premika v najemnika storitve contoso.com Office 365.

Najemnik 1 (cilj)

Najemnik 2 (vir)

E-poštna domena po meri:   

contoso.com

fabrikam.com

Prvotna domena storitve Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenarij: Selitev z orodjem za selitev neodvisnega proizvajalca

V tem članku je predvideno, da bodo uporabnik, skupine in drugi predmeti iz podjetja Fabrikam Company, ročno ustvarjeni v storitvi Office 365, uvoženi v portal prek skripta ali pa združeni v imenik Contoso Active Directory s postopkom usklajevanja Active Directory Domain Services (AD DS).

Ko bo postopek dokončan, bodo vsi računi podjetja Fabrikam še vedno obstajali v najemniku Contoso.com Office 365, za UPN pa bodo uporabljali @fabrikam.com. Končna shema za naslov je bila izbrana zaradi preprostosti, lahko pa jo seveda spremenite tako, da ustreza vašim zahtevam.

Kako premakniti podatke nabiralnika iz enega najemnika storitve Office 365 v drugega

Načrtovanje: Dva tedna pred selitvijo

Če za selitev uporabnikov uporabljate orodje neodvisnega proizvajalca, kupite zahtevane licence za selitev.

Opombe glede odjemalca   

Za Outlook 2010 in Outlook 2013 morate le izbrisati uporabniški profil za Outlook.

Za Outlook 2007 in Outlook 2010 bo storitev samodejnega odkrivanja pri vnovičnem zagonu konfigurirala odjemalca in znova zgradila datoteko .OST.

Za odjemalca Lynca boste morali po dokončanem postopku selitve dodati stike.

Priprava najemnika in licenciranje   

Izvorni najemnik je Fabrikam Office 365, iz katerega selite uporabnike in podatke. Ciljni najemnik je Contoso Office 365, v katerega selite uporabnike in podatke.

 1. Povečajte število licenc v ciljnem najemniku storitve Office 365, da boste imeli prostor za vse nabiralnike, ki bodo preseljeni iz izvornega najemnika.

 2. Ustvarite skrbniške račune v izvornih in ciljnih najemnikih, ki jih boste uporabljali pri postopku selitve iz storitve Office 365 v drugo storitev Office 365. Nekatera orodja za selitev lahko zahtevajo več kot en skrbniški račun v izvornem najemniku, kar pripomore k optimizaciji pretoka podatkov.

Ustvarjanje prostora, vira, skupine prejemnikov in uporabniškega predmeta v ciljnem najemniku   

Če želite ustvariti vire v ciljnem najemniku (Contoso):

 1. Če boste z orodjem Azure AD Connect sinhronizirali vse predmete iz domenskih storitev Active Directory (AD DS) podjetja Contoso, morajo biti predmeti iz izvornega najemnika (Fabrikam) AD DS ustvarjeni v ciljnem najemniku (Contoso) AD DS s postopkom usklajevanja.

  1. Usklajevanje AD DS lahko izvedete z različnimi orodji AD DS. Postopek usklajevanja lahko zahteva več časa in načrtovanja, odvisno od tega, koliko predmetov premikate, zato ga lahko dokončate pred selitvijo predmeta.

  2. Preverite, ali so vsi novi uporabniki in skupine sinhronizirani s ciljnim najemnikom Contoso.com prek postopka sinhronizacije imenika. Predmeti bi morali biti v novem najemniku prikazani kot uporabnik@contoso.onmicrosoft.com, saj domena Fabrikam v tem trenutku ni bila premaknjena. Primarni e-poštni naslov za uporabnike in skupine je po koncu postopka premika domene mogoče posodobiti na @fabrikam.com.

 2. Če ne boste uporabljali postopka sinhronizacije imenika ali pa če so morebitne sobe, viri, skupine ali uporabniki upravljani v Skrbniškem središču za Office 365 izvornega najemnika, je treba te predmete ustvariti v ciljnem najemniku. Predmete lahko ustvarite ročno v Skrbniškem središču za Office 365. Pri večjem številu pa uvozite datoteko CSV tako, da uporabite funkcijo množičnega dodajanja v Skrbniškem središču za Office 365 ali pa tako, da uporabite Windows PowerShell.

Komunikacija s končnimi uporabniki   

Če želite o selitvi obvestiti končne uporabnike v organizaciji:

 1. Ustvarite načrt za komunikacijo in začnite obveščati uporabnike o prihajajoči selitvi in spremembah storitve.

 2. Po selitvi boste morali predpomnilnik za vzdevke počistiti v vseh Outlookovih odjemalcih. Glejte Kako ponastaviti vzdevek in predpomnilniki za samodejno dokončanje v Outlooku, kjer boste našli samodejno orodje, ki ga lahko zaženejo končni uporabniki.

 3. Obvestite uporabnike o tem, kako se lahko povežejo s programom Outlook Web App z novimi podatki za vpis, če po selitvi naletijo na težave.

Priprava in dejavnosti pred selitvijo: Tri dni pred selitvijo

Priprava domene   

Če želite domeno pripraviti na selitev, dokončajte te korake.

 1. Začnite postopek preverjanja domene v ciljnem najemniku (Contoso) za e-poštno domeno Fabrikam.com.

 2. V skrbniškem središču contoso.com Office 365 dodajte domeno Fabrikam.com in ustvarite zapise TXT v sistemu Domain Name Systems (DNS) za preverjanje.

  Opomba: Postopek preverjanja ne bo uspel, ker je domena še vedno v uporabi v drugem najemniku.

  Če boste ta korak izvedli zdaj, boste omogočili podaljšanje časa zapisovanja zapisa DNS, saj lahko postopek traja do 72 ur. Končno preverjanje bo izvedeno pozneje v postopku.

Načrtovanje selitve   

Če želite načrtovati selitev:

 1. Ustvarite nadrejen seznam uporabniških nabiralnikov, ki jih želite preseliti.

 2. Ustvarite datoteko .CSV za selitev nabiralnikov za orodje za selitev neodvisnega proizvajalca, ki ga uporabljate. Orodje za selitev bo s to datoteko za selitev med selitvijo preverjalo ujemanje med izvornim in ciljnim nabiralnikom. Priporočamo, da za selitev izvornih računov uporabljate »prvotno« domeno *.onmicrosoft.com, saj se bo e-poštna domena neprestano spreminjala.

Datoteka CSV za selitev podatkov nabiralnika iz enega najemnika storitve Office 365 v drugega

Preizkus življenjske dobe (TTL) zapisa Mail exchanger (zapis MX)   

Nato boste načrtovali preizkus TTL.

 1. V sistemu DNS spremenite vrednost TTL v zapisu MX za primarno e-poštno domeno, ki jo želite prenesti, na majhno vrednost (na primer 5 minut). Če vrednosti TTL ni mogoče znižati na 5 minut, si zabeležite najnižjo vrednost. Na primer če je najnižja vrednost 4 ure, boste morali zapis MX spremeniti 4 ure, preden se začne postopek selitve.

 2. Z iskanjem Mx lahko preverite spremembe zapisa MX in sistema DNS.

Onemogočanje sinhronizacije imenika v izvornem najemniku   

V izvornem najemniku skrbniškega središča za Office 365 onemogočite sinhronizacijo imenika. Postopek lahko traja 24 ur ali več, zato morate to narediti pred selitvijo. Ko je storitev onemogočena v portalu, morebitne spremembe izvornega najemnika AD DS ne bodo več sinhronizirane z najemnikom storitve Office 365. Ustrezno prilagodite postopek omogočanja uporabe za obstoječe uporabnike in skupine.

Selitev: Na dan selitve

Te korake boste morali izvesti dan, preden izvedete selitev.

Sprememba zapisa MX – ustavitev toka dohodne pošte   

Spremenite primarni zapis MX iz Office 365 v domeno, ki ni dosegljiva, na primer »nedosegljivo.example.com«. Spletni e-poštni strežniki, ki bodo poskusili dostaviti novo pošto, bodo postavljeni v čakalno vrsto, vnovični poskus dostave sporočila pa bo izvajan 24 ur. S to metodo lahko nekatera e-pošta vrne sporočilo o neuspeli dostavi, odvisno od strežnika, ki skuša dostaviti e-pošto. Če je to težava, uporabite storitev varnostnega kopiranja zapisov MX. Številne storitve neodvisnih proizvajalcev bodo več dni ali celo tednov poskušale dostaviti pošto. Ko je postopek selitve dokončan, bodo te storitve e-pošto, ki je v čakalni vrsti, dostavite v nov najemnik Office 365.

Namig: Če je vrednost TTL majhna, na primer pet minut, lahko ta korak opravite ob koncu delovnega dne, ko boste s tem povzročili manj motenj. Če je vrednost TTL velika, morate zapis MX spremeniti vnaprej, da bo lahko vrednost TTL potekla. Primer: če je vrednost TTL štiri ure, vi pa nameravate selitev začeti ob 18 h, morate vrednost spremeniti pred 14 h.

Po potrebi preverite spremembe zapisa MX in sistema DNS. S storitvijo Nslookup ali storitvijo, kot je MxToolbox, lahko preverite spremembe zapisov MX in sistema DNS.

Priprava izvornega najemnika   

Primarno e-poštno domeno fabrikam.com morate odstraniti iz vseh predmetov v izvornem najemniku, preden lahko domeno premaknete v ciljni najemnik.

 1. Če ste v domeni nastavili tudi javno spletno mesto SharePoint Online, morate pred odstranitvijo domene najprej nastaviti URL spletnega mesta nazaj na izvorno domeno.

 2. S skrbniškim portalom Lynca odstranite vse Lyncove licence uporabnikom v izvornem najemniku. Tako boste odstranili naslov Lync Sip, povezan z domeno Fabrikam.com.

 3. Ponastavite privzete e-poštni naslove v izvornih nabiralnikih storitve Office 365 na prvotno domeno (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Ponastavite privzete e-poštne naslove v vseh seznamih prejemnikov, sobah in virih na prvotno domeno (fabrikam.onmicrosoft.com) v izvornem najemniku.

 5. Odstranite vso sekundarno e-pošto (naslove proxy) z uporabniških predmetov, ki še vedno uporabljajo @fabrikam.com.

 6. Nastavite privzeto domeno v izvornem najemniku na usmerjevalno domeno fabrikam.onmicrosoft.com (v skrbniškem portalu kliknite ime svojega podjetja v zgornjem desnem kotu).

 7. Z ukazom Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com dobite seznam vseh predmetov, ki še vedno uporabljajo domeno in blokirajo odstranitev.

 8. Če želite več informacij o odstranjevanju težav z odstranitvijo domene, glejte Ko domeno skušate odstraniti iz storitve Office 365, dobite sporočilo o napaki.

Priprava ciljne domene   

Dokončajte preverjanje domene Fabrikam.com v najemniku contoso.com. Ko boste odstranili domeno iz starega najemnika, boste morali morda počakati eno uro.

 1. Konfigurirajte izbirno samodejno odkrivanje CNAME (interno/eksterno).

 2. Če uporabljate AD FS, konfigurirajte novo domeno v ciljnem najemniku za AD FS.

 3. Začnite postopek aktivacije nabiralnika v najemniku contoso.com > Dodelite licence vsem novim uporabniškim računom.

 4. Nastavite e-poštno domeno Fabrikam.com kot primarni naslov za nove uporabnike. To lahko naredite tako, da izberete/uredite več uporabnikov brez licenc v portalu ali pa uporabite Windows PowerShell.

 5. Če ne uporabljate funkcije za sinhronizacijo zgoščene vrednosti gesla, prepustno preverjanje pristnosti ali AD FS, nastavite geslo v vseh nabiralnikih v ciljnem najemniku (Contoso). Če ne uporabljate skupnega gesla, obvestite uporabnike o novem geslu.

 6. Ko so nabiralniki licencirani in aktivni, začnite usmerjanje pošte. Usmerite zapis Fabrikam MX v ciljni najemnik Office 365 (Contoso). Ko MX TTL poteče, se bo začela pošta stekati v nove, prazne nabiralnike. Če uporabljate storitev za varnostno kopiranje zapisov MX, lahko sprostite e-pošto v nove nabiralnike.

 7. Izvedite preizkus preverjanja toka pošta v nove nabiralnike ciljnega najemnika/iz njega.

 8. Če uporabljate Exchange Online Protection (EOP): V ciljnem najemniku poustvarite prenosna pravila, povezovalnike, bele/črne sezname itd. iz izvornega najemnika.

Začetek selitve   

Če želite skrajšati čas nedelovanja, določite najboljšo metodo za selitev.

 • Selitev za 500 uporabnikov ali manj: Selitev podatkov pošte, koledarja in stikov v nabiralnike ciljnega najemnika. Če je to mogoče, omejite selitev pošte po datumu, na primer podatke iz zadnjih 6 mesecev.

 • Selitev za več kot 500 uporabnikov: Uporabite pristop z več prehodi, pri katerem selite stike, koledarje in samo 1 teden e-pošte za vse uporabnike, v prihodnjih dnevih ali tednih pa z več prehodi vnesite v nabiralnike podatke iz starejših e-poštnih sporočil.

Začnite selitev pošte z orodjem za selitev neodvisnega proizvajalca.

 1. Nadzorujte postopek selitve z orodji, ki jih je dal na voljo dobavitelj. Med postopkom selitve pošiljajte redna poročila o napredovanju skupini za upravljanje in skupini za selitev.

 2. Ko dokončate vse selitve, lahko po želji izvedete drugi ali tretji prehod.

Po koncu selitve bosta Outlook 2007 in 2010 sinhronizirala celoten nabiralnik za vsakega uporabnika, pri tem pa porabila velik del pasovne širine, odvisno od tega, koliko podatkov selite v posamezen nabiralnik. Outlook 2013 v predpomnilnik privzeto spravi le 12 mesecev podatkov. To nastavitev lahko konfigurirate na več ali manj podatkov, na primer le za 3 mesece podatkov, s tem pa sprostite pasovno širino.

Po selitvi: Čiščenje   

Uporabnik lahko prejme sporočilo o neuspeli dostavi, ko odgovarja na preseljena e-poštna sporočila. Outlookov predpomnilnik vzdevkov morate počistiti. Glejte Kako ponastaviti predpomnilnike vzdevkov in samodejnega dokončanja v Outlooku. Lahko pa tudi dodate podedovano ime domene kot naslov proxy x.500 za vse uporabnike.

Vzorčni skripti Windows PowerShell

Uporabite ta primer skripta Windows PowerShell kot izhodiščno točko za ustvarjanje svojih scenarijev.

Množična ponastavitev gesel za Office 365

 1. Ustvarjanje datoteke CSV, imenovane password.csv.

 2. Vstavite stolpca »upn« in »novogeslo« v tej datoteki (primer: janeznovak@contoso.com,Geslo1)

 3. V orodju Windows PowerShell uporabite ukaz:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kopiraj vse račune storitve Office 365 z določenim naslovom proxy v datoteko CSV

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Množično ustvarjanje nabiralnikov sob v storitvi Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Množično odstranjevanje sekundarnih e-poštnih naslovov iz nabiralnikov

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×