Izvoz tabele ali poizvedbe na SharePointovo mesto

Izvoz tabele ali poizvedbe na SharePointovo mesto

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če člani oddelka ali delovne skupine za medsebojno komuniciranje in sodelovanje uporabljajo različico storitev Windows SharePoint Services 2.0 ali novejšo različico, boste morda naleteli na scenarije, ko bo moral biti del podatkov v Accessovi zbirki podatkov na voljo na več SharePointovih mestih.

Ko morate začasno ali trajno premakniti del podatkov programa Microsoft Office Access 2007 na SharePointovo mesto, jih lahko izvozite iz Accessove zbirke podatkov. Ko izvozite podatke, Access ustvari kopijo izbrane tabele ali predmeta zbirke podatkov poizvedb in jo shrani kot seznam. Ne pozabite, da izvoženi seznam ne bo odražal sprememb, narejenih v izvorni tabeli ali poizvedbi po operaciji izvoza.

Če niste seznanjeni s storitvami Windows SharePoint Services in želite izvedeti več, obiščite domačo stran storitev Windows SharePoint Services. Sledite povezavi v odseku Glejte tudi tega članka.

V tem članku

Pogosti primeri pri izvažanju podatkov na SharePointovem mestu

Izvoz tabele ali poizvedbe na SharePointovo mesto

Kako se podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo Accessove podatkovne tipe

Običajni scenariji za izvažanje podatkov na SharePointovo mesto

Tabelo ali poizvedbo izvozite na SharePointovo mesto iz več razlogov:

 • Storitve Windows SharePoint Services ste šele začeli uporabljati in ugotovite, da bi bilo bolj preprosto, če bi nekatere tabele zbirke podatkov obstajale kot SharePointovi seznami. Ko želite imeti podatke v skupni rabi s svojimi sodelavci, je lažje delati s SharePointovimi seznami kot v zbirki podatkov. Seznami so tudi bolj preprosti za nove uporabnike, če želijo brskati in urejati. Poleg tega lahko izkoristite številne prednosti funkcij storitev Windows SharePoint Services 3.0, na primer sprejemanje potrdila ob spreminjanju seznama, dodeljevanje in koordiniranje opravil, povezanih s seznamom, in delo brez povezave.

 • Podatke želite imeti vedno v skupni rabi med Accessom in SharePointovim mestom, vendar so podatki trenutno v Accessu. Če si želite ogledati in urediti najnovejše podatke z Accessom ali s SharePointovega mesta, podatke najprej izvozite kot seznam in se z njimi povežite iz Accessove zbirke podatkov.

 • Poizvedbe v Accessovi zbirki podatkov uporabljate za ustvarjanje dnevnih ali tedenskih poročil o stanju in želite rezultate pošiljati na eno od mest v rednih intervalih. Če imate nameščen program Microsoft Office Outlook 2007, lahko izboljšate operacijo izvažanja, če želite pošiljati rezultate poizvedbe na mesto v rednih intervalih.

V tej temi predstavlja navodila za izvažanje podatkov v storitvah Windows SharePoint Services, kot na seznamu. Če potrebujete pomoč o povezavo do SharePointovega seznama iz Accessa, glejte uvoz ali povezava do SharePointovega seznama.

Na vrh strani

Izvažanje tabele ali poizvedbe na SharePointovo mesto

Najlažja pot za izvažanje podatkov na SharePointovo mesto je zagon čarovnika za izvoz. Po zagonu čarovnika lahko shranite nastavitve  – informacije, ki ste jih vnesli ob zagonu čarovnika  – kot izvozno specifikacijo. Nato lahko operacijo izvoza znova zaženete brez vnovičnega vnosa podatkov. Koraki v tem odseku razlagajo, kako se pripraviti na izvažanje, kako izvoziti podatke in shraniti nastavitve kot specifikacijo.

Priprava operacije

 1. Poiščite zbirko podatkov s tabelo ali poizvedbo, ki jo želite izvoziti.

  Ko izvozite poizvedbo, so vrstice in stolpci v rezultatih poizvedbe izvoženi kot elementi seznama in stolpci. Obrazca ali poročila ne morete izvoziti.

  Opomba : Izvozite lahko samo en predmet naenkrat.

 2. Identificirajte SharePointovo mesto, kjer želite ustvariti seznam.

  Veljaven internetni naslov se začne s http://, nadaljuje z imenom strežnika in konča s potjo do določene strani v strežniku. To je na primer veljaven naslov:

http://adatum/SkupinaZaAnalizo

 1. Zagotovite, da boste imeli potrebna dovoljenja za ustvarjanje seznama na SharePointovem mestu. Če ste negotovi glede dovoljenj, se obrnite na skrbnika strežnika.

  Operacija izvoza ustvari nov seznam, ki ima isto ime kot izvorni predmet iz Accessa. Če SharePointovo mesto že ima seznam s tem imenom, ste pozvani, da za novi seznam navedete drugo ime.

  Opomba : Obstoječega seznama ne morete prepisati ali mu dodati podatkov.

 2. Preglejte polja v izvorni tabeli ali poizvedbi.

  Ta tabela razlaga, kako so določeni elementi uvoženi, in če morate v posebnih primerih izvesti dodatna dejanja.

Element

Rešitev

Polja in zapisi

Vsa polja in zapisi v tabeli ali poizvedbi so izvožena, vključno s polji, skritimi na podatkovnem listu. Nastavitve filtra se med operacijo izvažanja prezrejo.

Priloge

Če ima izvorni predmet več kot en stolpec priloge, morate odstraniti vse stolpce priloge, razen enega. SharePointov seznam lahko namreč podpira samo en stolpec priloge. Če izvorni predmet vsebuje več takih stolpcev, Access prikaže sporočilo, da pred začetkom operacije odstranite vse stolpce priloge, razen enega. Če se želite temu izogniti, lahko dodatne stolpce priloge kopirate v druge Accessove predmete in jih nato izvozite na druge SharePointove sezname.

Polja za iskanje z eno ali več vrednostmi

Prikazane vrednosti v poljih za iskanje z eno vrednostjo so izvožene kot polja »Izbira« v spustnem meniju na SharePointovem seznamu. Če izvorno polje podpira več vrednosti, je na SharePointovem seznamu ustvarjeno polje »Izbira«, ki dopušča več izborov.

Opomba : Polje »Izbira« na SharePointovem seznamu lahko sestavlja samo en stolpec. Če izvorno polje za iskanje vsebuje več stolpcev, bodo vrednosti v vseh stolpcih združene v en stolpec.

Izračunana polja v poizvedbi

Rezultati v izračunanih stolpcih so kopirani v polje, katerega podatkovni tip je odvisen od podatkovnega tipa izračunanega rezultata. Izraz za rezultatom ni kopiran.

Polja predmeta OLE

Polja predmeta OLE so med operacijo izvoza prezrta.

 1. Če izvorna zbirka podatkov še ni odprta, jo odprite in nato pojdite na naslednji niz korakov.

Izvažanje podatkov

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini izvoz kliknite SharePointov seznam. Slika gumba

  Zažene se čarovnik za izvoz.

 2. V polje Določite mesto SharePoint vnesite naslov ciljnega mesta.

 3. V polje Določite ime novega seznama SharePoint vnesite ime za nov seznam.

  Če ima izvorni predmet v zbirki podatkov že isto ime kot seznam na SharePointovem mestu, navedite drugo ime.

 4. Po izbiri lahko za novi seznam vnesete tudi opis v polje Opis in nato potrdite potrditveno polje Po dokončanju odpri seznam.

 5. Kliknite V redu, če želite zagnati postopek izvoza.

 6. Access ustvari seznam na SharePointovem mestu in nato prikaže stanje operacije na zadnji strani čarovnika. Ko je operacija izvoza dokončana, lahko čarovnika zaprete ali shranite korake izvoza kot specifikacijo.

  Prav tako med operacijo, Windows SharePoint Services izbere pravilen podatkovni tip za vsak stolpec, ki temelji na ustreznem polju vir. Če si želite ogledati seznam kako vrste podatkov Access in Windows SharePoint Services preslikajo med seboj, ko izvozite podatke in katere nastavitve polj so izvoženi za vsako vrsto podatkov, v razdelku kako Windows SharePoint Services podatkovnih tipov preslikati v Accessove podatkovne tipe, v nadaljevanju tega članka.

Shranjevanje specifikacije

 1. Na zadnji strani čarovnika potrdite potrditveno polje Shranjevanje korakov izvoza.

  Pojavi se seznam dodatnih kontrolnikov.

 2. V polje Shrani kot vnesite ime za izvozno specifikacijo.

  Po izbiri vnesite opis v polje Opis.

 3. Če želite izvesti operacijo v nespremenljivih intervalih, na primer tedensko ali mesečno, potrdite potrditveno polje Ustvari Outlookovo opravilo.

  S tem ustvarite opravilo programa Office Outlook 2007, ki vam omogoča zagon specifikacije pozneje.

 4. Kliknite Shrani izvoženo.

Konfiguriranje Outlookovega opravila

Če ste potrdili potrditveno polje Ustvari Outlookovo opravilo v prejšnjem postopku, Access zažene Outlook in prikaže novo opravilo. Uporabite te korake, če želite konfigurirati opravilo.

Opomba : Če Outlook ni nameščen, Access prikaže sporočilo o napaki. Če Outlook ni ustrezno konfiguriran, se zažene čarovnik za zagon Outlooka. Sledite navodilom čarovnika, če želite konfigurirati Outlook.

 1. V oknu Ime za izvoz-opravilo v Outlooku preglejte in spremenite nastavitve opravila, na primer rok in opomnik.

  Če želite, da se opravilo ponavlja, kliknite Ponavljanje. Ta slika prikazuje razporejevalnik opravil z nekaj običajnimi nastavitvami:

  Razporejevalnik Outlookovih opravil

  Več informacij o načrtovanje Outlookova opravila, si oglejte članek razporejanje uvoza ali izvoza.

 2. Ko končate nastavljanje, kliknite Shrani in zapri.

Zagon shranjenega opravila

 1. V Outlookovem podoknu za krmarjenje kliknite Opravila in nato dvokliknite opravilo, ki ga želite zagnati.

 2. Na zavihku opravilo v skupini Microsoft Office Access kliknite Zaženi izvažanje Slika gumba .

 3. Krmarite do SharePointovega mesta in nato odprite novo ustvarjeni seznam.

  Prepričajte se, da so bila vsa polja in zapisi uspešno izvoženi in da ni nobenih napak.

  Storitve Windows SharePoint Services izberejo pravi podatkovni tip za vsak stolpec na osnovi ustreznega izvornega polja. Če si želite ogledati seznam, kako se podatkovni tipi programa Access in storitev Windows SharePoint Services ob izvažanju podatkov preslikajo drug v drugega, in katere nastavitve polj so izvožene za vsak podatkovni tip, si oglejte naslednji odsek.

Na vrh strani

Kako se podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo v Accessove podatkovne tipe

Ta tabela prikazuje, kako Access identificira podatkovni tip stolpcev na izvoženem seznamu, ko izvozite tabelo ali poizvedbo.

Accessov podatkovni tip

Podatkovni tip storitev Windows SharePoint Services

Privzete nastavitve lastnosti polja

Opombe

Besedilo

Ena vrstica besedila

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Največje število znakov     Prezrcali nastavitev Velikost polja v Accessu.

Privzeta vrednost     Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v Accessu, če ni izraz. Drugače prazno.

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Zapisek

Več vrstic besedila

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Število vrstic za prikaz     5

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Število

Število

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Min     Prazno

Maks     Prazno

Ta tabela prikazuje, kako je lastnost Število decimalnih mest nastavljena glede na nastavitev Decimalna mesta v Accessu.

Dostop do nastavitev   

Nastavitev storitve Windows SharePoint Services   

Samodejno

Samodejno

0-5

0-5

6-15

17

Privzeta vrednost     Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v Accessu, če ni izraz. Drugače prazno.

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Prikazano kot odstotek     Da, če je lastnost Oblika nastavljena na Odstotek.

Datum/čas

Datum ali čas

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu

Oblika datuma in časa     Nastavljena na Date only, če je lastnost Oblika nastavljena na Short Date. Drugače je nastavljena na Date & Time.

Koledar     Nastavljen na islamski, če je izbrana možnost Uporabi islamski koledar. Drugače je nastavljen na gregorijansko obliko.

Ta tabela prikazuje, kako je lastnost Privzeta vrednost nastavljena glede na nastavitev Privzeta vrednost v Accessu.

Dostop do nastavitev   

Nastavitev storitve Windows SharePoint Services   

=Datum()

Današnji datum

Polje, nastavljeno na določen datum

Polje, nastavljeno na določen datum

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Valuta

Valuta

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Min     Prazno

Maks     Prazno

Ta tabela prikazuje, kako je lastnost Število decimalnih mest nastavljena glede na nastavitev Decimalna mesta v Accessu.

Dostop do nastavitev   

Nastavitev storitve Windows SharePoint Services   

Samodejno

Samodejno

0-5

0-5

6-15

17

Privzeta vrednost     Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v Accessu, če ni izraz. Drugače prazno.

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Vrsta valute     Prezrcali nastavitev Oblika v Accessu.

Samoštevilo

Število

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Min     Prazno

Maks     Prazno

Število decimalnih mest     Samodejno

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Samoštevilo, kjer je lastnost »Velikost polja« nastavljena na »ID replikacije «

Ena vrstica besedila

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Največje število znakov     38

Privzeta vrednost     Prazno

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Da/ne

Da/ne

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Privzeta vrednost     Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v Accessu, če ni izraz. Drugače prazno.

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Predmet OLE

Polje ni izvoženo

Hiperpovezava

Hiperpovezava

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Oblikuj URL kot     Hiperpovezava

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Priloga

Priloga

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Polja z več vrednostmi

Izbira

Ime stolpca     Prezrcali nastavitev Ime polja v Accessu.

Opis     Prezrcali nastavitev Opis v Accessu.

Zahtevano     Prezrcali nastavitev Zahtevano v Accessu.

Dodaj privzetemu pogledu     Da

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×