Izbiranje, premikanje in vrtenje oblik ter spreminjanje njihove velikosti

Visio ponuja številna orodja za izbiranje, premikanje, spreminjanje velikosti in sukanje oblik in predmetov. Ko na risbi izberete en predmet ali vse predmete, lahko spremenite njihov položaj, jih povečate ali zožite, jih zrcalite vodoravno in dregnete v nek položaj.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Opomba: Če imate na strani za risanje težave pri izbiranju oblik, je težava morda v tem, da so oblike zaščitene ali pa so del zaklenjene plasti, lahko pa so tudi združene v skupino. Več informacij o tej temi najdete v razdelku Odpravljanje težav z izbiranjem.

Izbiranje oblik

Najpogosteje je treba izbrati oblike, preden lahko na risbah naredite kar koli drugega, na primer premikate ali sukate oblike ali pa jim spremenite velikost. V Visiu lahko z orodjem Laso naenkrat na enem območju izberete eno obliko ali pa izberete vse oblike na strani.

Hitra opravila

Opravilo

Dejanje

Izbiranje ene oblike

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite orodjeKazalec.

 2. Pokažite na obliko na strani za risanje, počakajte, da dobi obliko štirismerne puščice in nato kliknite obliko.

Izbiranje več oblik z možnostjo »Izbira območja«

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Izberi in izberite možnost Izbira območja.

 2. Postavite kazalec levo nad oblike, ki jih želite izbrati, nato pa povlecite, da oblike obdate z mrežo izbora.

 3. Ko so oblike izbrane, so okoli izbranih oblik prikazane modre ročice za izbiranje, vijoličaste črte pa obdajajo posamezne oblike.

Izbiranje več oblik z možnostjo »Izbira z lasom«

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Izberi in izberite možnost Izbira z lasom.

 2. Okoli oblik, ki jih želite izbrati, povlecite prostoročno mrežo za izbiranje.

 3. Ko je izbranih več oblik, so okoli izbranih oblik prikazane modre ročice za izbiranje.

Izbiranje oblik, ki so delno v območju izbire

Glede na privzeto možnost za orodji Izbira področja in Izbira z lasom mora izbirna mreža popolnoma obkrožati vsako obliko, da je ta izbrana. Če potrebujete več možnosti, lahko razširite izbirno mrežo, tako da so izbrane tudi oblike, ki so v njej le delno.

Če želite v Visiu omogočiti izbiranje oblik, ki so delno v območju izbiranja, naredite to:

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. V razdelku Visio kliknite Možnosti.

 3. V pogovornem oknu Visiove možnosti na zavihku Napredno v razdelku Možnosti urejanja potrdite potrditveno polje Izberi oblike, ki so delno v območju.

.

Izbiranje več oblik na strani hkrati z bližnjičnimi tipkami

Če želite izbrati več posameznih oblik hkrati, pritisnite in pridržite tipki SHIFT ali CTRL, medtem ko klikate oblike.

Namig: Te tipke uporabite tudi, če želite trenutni izbiri dodati še eno obliko. Če želite na primer izbiri, ki ste jo ustvarili z orodjem Izbira področja, dodati obliko, držite tipko SHIFT ali CTRL in kliknite obliko.

Izbiranje vseh oblik na strani za risanje

Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Izberi in izberite možnost Izberi vse.

Izbiranje vseh določenih vrst predmeta

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Izberi in natoIzberi glede na vrsto.

 2. V pogovornem oknu Izberi glede na vrsto potrdite vrsto predmeta, ki ga želite izbrati, na primer oblike, povezovalnike ali vsebnike, nato pa kliknite V redu.

Preklic izbora ene ali več oblik

Če želite preklicati izbor vseh oblik:

 • Na vaši risbi kliknite prazno območje ali pritisnite tipko ESC.

Če želite preklicati izbor ene oblike, ko jih je izbranih več:

 • Pritisnite tipko SHIFT in kliknite obliko, da prekličete njen izbor.

Premikanje oblik

Visio ponuja nekaj načinov za pomoč pri postavitvi oblik v natančno želeni položaj.

Hitra opravila

Opravilo

Dejanje

Premikanje oblik z miško

 1. Izberite vse oblike, ki jih želite premakniti.

 2. Kazalec ustavite nad eno od oblik. Prikaže se štirismerna puščica.

 3. Povlecite oblike v njihove nove položaje.

  Oddaljenost in smer premika od prvotnega položaja je za vse izbrane oblike enaka.

Namig: Če želite omejiti premikanje oblik v navpično ali vodoravno smer, med vlečenjem oblik pridržite tipko SHIFT. Če želite oblike povleči na drugo stran na risbi, povlecite oblike na zavihek strani.

Premikanje oblik za določeno razdaljo (potrebujete Visio Professional)

 1. Izberite vse oblike, ki jih želite premakniti.

 2. Na zavihku Pogled v skupini Makri kliknite Dodatki, pokažite na možnost Visiovi dodatki in kliknite Premakni oblike.

 3. V razdelku Smer določite koordinatni sistem za premikanje oblike ali več oblik.

  • Vodoravno/navpično     S to možnostjo se izbora premika po koordinatah X–Y (kartezični).

  • Razdalja/kot     S to možnostjo se izbor premika glede na polarne koordinate.

 4. Določite razdaljo za premik izbora.

 5. Če želite premakniti kopijo izbrane oblike ali izbranih oblik in obdržati prvotno obliko ali več oblik v prvotnem položaju, izberite Podvoji.

 6. Ko je izbiranje dokončano, kliknite V redu.

Dreganje oblik s puščičnimi tipkami

 1. Izberite vse oblike, ki jih želite premakniti.

 2. Naredite to:

  • Če želite premakniti obliko v drug položaj, kjer se lahko zataknitev, kot je mrežna črta ali kljukica na ravnilu, pritisnite puščično tipko.

   Če ni na voljo položaja, kjer je mogoče obliko zatakniti, lahko s pritiskom puščične tipke premaknete obliko za eno samo kljukico na ravnilu.

  • Če želite premakniti obliko za eno slikovno piko, pritisnite in pridržite tipko SHIFT, medtem ko pritiskate puščično tipko.

Opomba: Če se s pritiskanjem puščične tipke premikate po risbi, namesto da bi premikali obliko, se prepričajte, da tipka SCROLL LOCK ni vklopljena.

Spreminjanje velikosti oblik

V Visiu lahko spreminjate velikosti oblik tako, da jih povlečete, dokler ne dobite želene velikosti, lahko pa določeno velikost tudi določite.

Hitra opravila

Opravilo

Dejanje

Spreminjanje velikosti 2-dimenzionalne (2D-) oblike (kot je pravokotnik) z miško

 1. Izberite vse oblike, ki jim želite spremeniti velikost.

 2. Vlecite ročico za izbiranje Ročica za izbiranje , dokler ne dobite želene velikosti oblike. Če želite obliki spremeniti velikost sorazmerno, povlecite ročico v vogalu.

Spreminjanje velikosti 1-dimenzionalne oblike, kot je črta, z miško

 1. Izberite obliko, ki ji želite spremeniti velikost.

 2. Povlecite končno točko do želene dolžine.

Spreminjanje velikosti v oknu Velikost in položaj

 1. Izberite vse oblike, ki jih želite premakniti.

 2. Na zavihku Pogled v skupini Pokaži kliknite Podokna opravil in nato Velikost in položaj.

 3. V oknu Velikost in položaj vnesite nove vrednosti v polja Širina, Višina in Dolžina.

Sukanje ali zrcaljenje oblik

Oblike lahko sukate po stopinjah, jih vodoravno ali navpično zrcalite ali pa sukate z ročico za sukanje.

Opomba: Če želite izvedeti, kako sukate besedilo, preberite članek Dodajanje, urejanje, premikanje in sukanje besedila in besedilnih blokov.

Hitra opravila

Opravilo

Dejanje

Sukanje oblike za 90 stopinj

 1. Izberite oblike, ki jo želite zasukati.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite obliko zasukati v nasprotni smeri urnega kazalca, na zavihku Osnovno v skupini Razporedi kliknite Položaj, pokažite na Zasukaj oblike in izberite Zasukaj levo za 90º.

  • Če želite obliko zasukati v smeri urnega kazalca, na zavihku Osnovno v skupini Razporedi kliknite Položaj, pokažite na Zasukaj oblike in izberite Zasukaj desno za 90º.

Sukanje oblike z ročico za sukanje

 1. Izberite oblike, ki jih želite zasukati.

 2. Povlecite ročico za sukanje Ročica za vrtenje v programu Visio 2010. .

  Oblika se zasuka okoli žebljička Ročica za vrtenje . Če želite premakniti žebljiček, kazalec postavite nad ročico za sukanje, premaknite kazalec nad žebljiček ter povlecite na novo mesto.

  Dlje kot premaknete kazalec od ročice za izbiranje, finejši (manjši) postaja korak sukanja.

Sukanje oblike v kotu v oknu Velikost in položaj

 1. Izberite oblike, ki jih želite zasukati.

 2. Na zavihku Pogled v skupini Pokaži kliknite Podokna opravil in nato Velikost in položaj.

 3. Na zavihku Pogled v skupini Pokaži kliknite Podokna opravil in nato Velikost in položaj.

 4. V oknu Velikost in položaj vnesite nove vrednosti v polja Kot.

Zrcaljenje navpično

 1. Izberite oblike, ki jih želite zrcaliti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Razporedi kliknite Položaj pokažite na Zasukaj oblike in izberite Zrcali navpično.

Zrcaljenje oblike vodoravno

 1. Izberite oblike, ki jih želite zrcaliti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Razporedi kliknite Položaj pokažite na Zasukaj oblike in kliknite Zrcali vodoravno.

Odpravljanje težav z izbiranjem

Če imate na strani za risanje težave pri izbiranju oblik, je težava morda v tem, da so oblike zaščitene ali pa so del zaklenjene plasti, lahko pa so tudi združene v skupino.

Ali so oblike zaščitene?

Oblike morda ni mogoče izbrati, ker je zaščitena pred izbiranjem, zato je ne morete izbrisati ali spremeniti, na primer s spremembo položaja, z oblikovanjem, urejanjem besedila ali sukanjem.

Odklepanje oblike:

 1. Na zavihku Razvijalec izberite Raziskovalec za risanje.

 2. V drevesnem meniju Raziskovalec za risanje z desno tipko miške kliknite ime datoteke z risbo in nato kliknite Zaščiti dokument.

 3. V pogovornem oknu Zaščiti dokument počistite potrditveno polje Oblike in kliknite V redu.

Če izberete obliko, ne morete pa je spremeniti, je oblika verjetno še vedno zaščitena. Če so na izbrani obliki prikazane sive ročice, je oblika zaščitena pred vsemi spremembami. V tem primeru morate vse odkleniti vse oblike v izboru. Navodila za to najdete v razdelku Zaklepanje ali odklepanje oblik v izboru v članku Preprečevanje ali omogočanje spreminjanja oblik.

Ali so oblike del zaklenjene plasti?

Če ne morete izbrati oblike, je morda del zaklenjene plasti.

Odklepanje plasti:

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Plasti in nato Lastnosti plasti.

 2. V polju Lastnosti plasti v stolpcu Ključavnica počistite potrditveno polje, povezano z vrsto oblike, ki jo želite izbrati.

Ali so oblike združene v skupine?

Če lahko izberete obliko, vendar je morete obdelati, kot bi želeli, je oblika morda v skupini. Združene oblike delujejo kot enota. Če so oblike na primer združene v skupine, lahko istočasno spremenite barvo za vse.

Kako ugotovite, ali so oblike združene v skupino:

 • Preprosto kliknite obliko. Če je oblika del skupine, boste namesto oblike s tem izbrali celo skupino. Če znova kliknite skupino, s tem izberete obliko.

Izbiranje oblike v skupini:

Oblike lahko izberete na več načinov. Če želite več informacij, glejte Orodja za izbiranje oblik.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×