Izbiranje načina delovanja orodja za preverjanje črkovanja in slovnice

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Napake v črkovanju in slovnične napake lahko bralce odvrnejo od dela, ki ste ga vložili v dokument, zato priporočamo, da jih odpravite. Verjetno pa imate tudi lastne želje glede tega, kako naj vam Microsoft Officeov program pri tem pomaga. Napake v črkovanju je morda bolje preverite hkrati, ko končate dokument. Morda pa boste orodje za preverjanje črkovanja in slovnice (vijugaste rdeče, modre in zelene črte) raje uporabljali sproti že med delom, da bi kar najbolj zmanjšali število napak.

V tem članku so razloženi možni načini, kako v Officeovem programu, ki ga uporabljate, orodja za preverjanje prilagodite tako, da bodo najbolj ustrezala vašemu načinu dela.

Kaj želite narediti?

Prikazati možnosti preverjanja

Izbiranje možnosti samopopravkov

Izbiranje možnosti preverjanja črkovanja, ki veljajo za vse programe zbirke Office

Spreminjanje načina delovanja črkovalnika v ozadju

Izboljšanje rezultatov črkovalnika s črkovanjem v kontekstu

Spreminjanje možnosti preverjanja slovnice v Outlooku in Wordu

Opomba : Več informacij o preverjanju črkovanja in slovnice v drugem jeziku.

Prikazovanje možnosti preverjanja

Veliko postopkov, opisanih v tem članku, zahteva, da najprej prikažete možnosti preverjanja.

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato kliknite Možnosti.
  Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta in nato kliknite Črkovanje in samopopravki.

 2. Kliknite Preverjanje.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti samopopravkov

Če želite več informacij, glejte Samodejno popravljanje velikih začetnic, Samodejno popravljanje črkovanja in vstavljanje besedila ter simbolov in Samodejno popravljanje črkovanja z besedami iz glavnega slovarja.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti preverjanja črkovanja, ki veljajo za vse programe zbirke Office

Če si želite ogledati ali spremeniti te možnosti, najprej prikažite možnosti preverjanja. Šele potem si lahko ogledate in spremenite nastavitve, ki so opisane v spodnjih odsekih.

Izbiranje Officeovih splošnih možnosti črkovanja

Nekatere možnosti v prikazanem oknu veljajo za vse programe zbirke Microsoft Office. Izbrana nastavitev velja za vse programe, ne glede na to, v katerem programu ste jo izbrali.

Seznam možnosti v potrditvenem polju in njihov opis.

Potrdite to potrditveno polje:

Dejanje

Prezri besede, pisane z VELIKIMI ČRKAMI

Prezreti besede, pisane samo z velikimi črkami. Če izberete to možnost, črkovalnik besede ABC ne bo označil kot napačne.

Prezri besede, ki vsebujejo številke

Prezreti besede, ki vsebujejo številke. Če izberete to možnost, črkovalnik besede a1b2c3 ne bo označil kot napačne.

Prezri internetne naslove in naslove datotek

Prezreti besede, ki so internetni naslovi in naslovi datotek. Primeri besed, ki jih črkovalnik prezre, ko je izbrana ta možnost:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Označevanje ponovljenih besed

Biti opozorjeni na ponovljene besede. Če izberete to možnost, bo črkovalnik ponovljeni besedi pip pip označil kot napako.

Vsili naglašene velike črke v francoščini

Biti opozorjeni na francoske besede, ki vsebujejo velike črke, pri katerih manjka naglasno znamenje.

Ko uporabljate kanadsko francoščino, je ta možnost že privzeto vedno vklopljena, ker slovar za ta jezik vključuje naglašene oblike besed, zapisane z velikimi črkami. To pomeni, da je ta možnost izbrana privzeto, vsakič ko naredite to:

Predlagaj le iz glavnega slovarja

Prikazani predlogi so samo iz glavnega slovarja, ki je vgrajen v črkovalniku. Če izberete to možnost, besede iz osebnega slovarja ne bodo vključene v seznamu predlaganih besed, ko boste preverjali črkovanje dokumenta.

Izbiranje francoskega načina

Druga možnost, ki vpliva na vse programe zbirke Microsoft Office je meni Francoski načini. Ta možnost vpliva samo na francoska besedila.

Razlaga možnosti tega menija

Možnost

Učinek

Novo črkovanje

Kliknite to možnost, če želite uporabiti črkovalna pravila, ki jih priporoča Francoska akademija za jezik od reforme črkovanja iz leta 1990. Če izberete to možnost, bodo besede, ki niso črkovane glede po teh pravilih, obravnavane kot napačne. Črkovalnik za napačno črkovane besede predlaga samo besede iz novega črkovalnega slovarja, ki vključuje besede, ki se po črkovalni reformi niso spremenile.

Tradicionalno črkovanje

Kliknite to možnost, če želite uporabiti pravila, ki so veljala pred črkovalno reformo iz leta 1990. Če izberete to možnost, bodo besede, ki niso črkovane po teh pravilih, obravnavane kot napačne. Črkovalnik za napačno črkovane besede predlaga samo besede iz tradicionalnega črkovalnega slovarja, ki vključuje besede, ki se po črkovalni reformi niso spremenile.

Tradicionalno in novo črkovanje

Če kliknete to možnost, črkovalnik sprejme besede kot pravilno črkovane, ne glede na tradicionalno ali novo črkovanje. Za napačno črkovane besede so predlagane besede iz novega in tradicionalnega slovarja.

Če na primer kliknete možnost Tradicionalno črkovanje in uredite dokument, ki vsebuje besedo bruler, bo črkovalnik to besedo obravnaval kot napako, ker je črkovana na način, ki je bil določen po reformi. Če pa kliknete možnost Novo črkovanje ali Tradicionalno in novo črkovanje, bo beseda obravnavana kot pravilna.

Na vrh strani

Spreminjanje načina delovanja črkovalnika v ozadju

Med delom na dokumentu lahko črkovalnik deluje v ozadju in tako išče napake. Zaradi tega je preverjanje napak na koncu hitrejše. Tako prihranite čas še posebej pri obsežnih dokumentih.

Opomba : V Microsoft Accessu, Microsoft Excelu in Microsoft Projectu te možnosti niso na voljo. V teh programih črkovalnik ne deluje v ozadju.

Če si želite ogledati in spremeniti te možnosti, najprej prikažite možnosti preverjanja. Šele nato si lahko ogledate in spremenite nastavitve, ki so opisane v nadaljevanju.

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom

V večini primerih boste potrditveno polje Preverjaj črkovanje med vnosom pustili potrjeno. Nekateri primeri, ko je priporočljivo počistiti to potrditveno polje:

 • Če želite skriti črkovalne napake (vijugaste rdeče črte) v elementih programa Microsoft Office Outlook, ki jih urejate.

 • Če uporabljate računalnik, ki deluje počasi zaradi omejitev strojne opreme (na primer zaradi premajhnega pomnilnika ali hitrosti procesorja) ali zaradi omejitev programske opreme (če imate na primer odprtih veliko večjih programov hkrati).

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja »Skrij napake« (vijugaste rdeče črte)

Če želite, da program zbirke Microsoft Office samodejno označuje črkovalne napake med pisanjem, počistite polje Skrij črkovalne napake. Če počistite to možnost, ste lahko prepričani, da ob končanem delu ne boste imeli veliko dela s popravljanjem črkovalnih napak. Program zbirke Microsoft Office napačno črkovane napake označuje med delom in jih lahko takoj vidite kot v primeru.

Napačno črkovane besede, poda katerimi je prikazana rdeča valovita črta.

Vklop ali izklop samodejnega preverjanja črkovanja

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato kliknite Možnosti.
  Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta in nato kliknite Črkovanje in samopopravki.

 2. Kliknite Preverjanje.

 3. Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom.

Če uporabljate Word, lahko vklopite ali izklopite samodejno preverjanje črkovanja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili od zdaj naprej, in sicer tako:

 1. Sledite zgornjim korakom od 1 do 3.

 2. Pod Izjeme za kliknite Vsi novi dokumenti.

 3. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij črkovalne napake samo v tem dokumentu..

Opomba : Če za datoteko v skupni rabi izklopite samodejno preverjanje črkovanja, je priporočljivo, da o tem obvestite tudi druge osebe, ki delajo na tem dokumentu.

Na vrh strani

Izboljšanje rezultatov črkovalnika s črkovanjem v kontekstu

Če si želite ogledati in spremeniti to možnost, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Ste že naredili podobne napake? Vidimo se tem. V programih Outlook, PowerPoint in Word lahko potrdite polje Uporabi črkovanje v kontekstu, če želite pomoč pri iskanju in odpravljanju tovrstnih napak.

Če ste na primer potrdili potrditveni polji Uporabi črkovanje v kontekstu in Preverjaj črkovanje med vnosom ter počistili potrditveno polje Skrij črkovalne napake, bo črkovalnik označil napako in ponudil predlog, ko označeno besedo kliknete z desno miškino tipko, kot je prikazano na sliki.

Z desno tipko miške kliknite napačno črkovanje v kontekstu, ki jo najde Officeov program.

Opombe : 

 • Po namestitvi zbirke Microsoft Office je potrditveno polje Uporabi črkovanje v kontekstu privzeto počiščeno, če ima sistem manj kot 1 GB RAM-a.

 • Potrditev polja Uporabi črkovanje v kontekstu lahko povzroči počasno delovanje sistemov z malo pomnilnika. Če to težavo opazite med uporabo te možnosti, je priporočljivo, da počistite polje Uporabi črkovanje v kontekstu, če želite odpraviti težavo.

Na vrh strani

Spreminjanje možnosti preverjanja slovnice v Outlooku in Wordu

Programa Outlook in Word ponujata možnost preverjanja slovnice in črkovanja. Če si želite ogledati in spremeniti možnosti preverjanja slovnice, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Kaj želite narediti?

Vklapljanje in izklapljanje samodejnega preverjanja slovnice

Vklapljanje istočasnega preverjanja slovnice

Prikazovanje statistike berljivosti

Nadziranje pravil, ki jih preverjevalnik slovnice uporablja za vaša besedila

Vklapljanje in izklapljanje samodejnega preverjanja slovnice

V programih Outlook in Word imate možnost samodejnega preverjanja slovničnih napak, kot je prikazano na sliki.

Klik slovnične napake z desno tipko miške

Outlook

 • Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj slovnico med vnosom.

Opomba : Preverjevalnik slovnice je na voljo za vse elemente razen opomb.

Word

Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje slovnice za trenutno odprti dokument, naredite tole:

 1. Pod Izjeme za kliknite Ime trenutno odprte datoteke.

 2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij slovnične napake samo v tem dokumentu..

Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje slovnice za vse dokumente, ki jih boste ustvarili od zdaj naprej, naredite tole:

 1. Pod Izjeme za kliknite Vsi novi dokumenti.

 2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij slovnične napake samo v tem dokumentu..

Pomembno : Če za datoteko v skupni rabi izklopite samodejno preverjanje slovnice, je priporočljivo, da o tem obvestite tudi druge osebe, ki delajo na tem dokumentu.

Na vrh strani

Vklapljanje istočasnega preverjanja slovnice

Potrdite potrditveno polje Preveri slovnico in črkovanje, če želite med preverjanjem črkovanja vključiti istočasno preverjanje slovnice (ko na primer pritisnete F7).

Prikazovanje statistike berljivosti

Če želite prikaz statistike berljivosti, ko ste končali preverjanje črkovanja vseh na enkrat (na primer, ko pritisnete tipko F7), izberite potrditveno polje Pokaži statistiko berljivosti . Če želite več informacij o tej funkciji, glejte preskušanje berljivosti dokumenta.

Nadziranje pravil, ki jih preverjevalnik slovnice uporablja za vaša besedila

Izberete lahko eno od možnosti v meniju slog pisanja : Slovnice le ali slovnice in sloga. Če želite spremeniti vrste slovnične in slogovne pravil, ki jih Preverjevalnik slovnice uporablja za preverjanje besedila, kliknite Nastavitve. Uporabite lahko v pogovornem oknu Nastavitve za slovnico ogledati nastavitve in naredite želene spremembe. Če želite več informacij, si oglejte izbiranje slovnice in možnosti sloga pisanja.

Zakaj niso na voljo v Outlooku gumba slog pisanja in Nastavitve ?

Obstaja znana težava, zaradi katere ta meni in gumb nista na voljo v Microsoft Outlooku. Težavi se lahko izognete tako, da si možnosti preverjanja ogledate v odprtem elementu.

Opomba : Vse spremenjene nastavitve veljajo za vse elemente, ki jih urejate, in ne samo za tiste, v katerih trenutno delate.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti črkovanja v Outlooku

 • Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti in nato Pošta.

  • Če želite, da bo črkovalnik pregledal vse krati, ko kliknete Pošlji, potrdite polje Sporočilo pred oddajo vedno preveri s črkovalnikom.

  • Če želite določiti, naj se črkovanje ne preverja za izvirno besedilo sporočila, ko na sporočilo odgovorite ali ga posredujete, potrdite polje Prezri besedilo izvirnega sporočila v odgovoru ali posredovanju.

Na vrh strani

Vklapljanje ali izklapljanje polj za črkovalnik v Projectu

V Microsoft Projectu so morda polja, ki jih nočete vključiti v preverjanje črkovanja.

 1. Na zavihku Datoteka Kliknite Možnosti in nato Preverjanje.

 2. V razdelku Pri popravljanju črkovanja v Projectu počistite vsa potrditvena polja pred polji, ki naj jih črkovalnik ne preveri.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako lahko to izboljšamo?

Kako lahko to izboljšamo?

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.