Izbiranje načina delovanja orodja za preverjanje črkovanja in slovnice

Napake v črkovanju in slovnične napake lahko bralce odvrnejo od dela, ki ste ga vložili v dokument, zato priporočamo, da jih odpravite. Verjetno pa imate tudi lastne želje glede tega, kako naj vam Microsoft Officeov program pri tem pomaga. Napake v črkovanju je morda bolje preverite hkrati, ko končate dokument. Morda pa boste orodje za preverjanje črkovanja in slovnice (vijugaste rdeče, modre in zelene črte) raje uporabljali sproti že med delom, da bi kar najbolj zmanjšali število napak.

V tem članku so razloženi možni načini, kako v Officeovem programu, ki ga uporabljate, orodja za preverjanje prilagodite tako, da bodo najbolj ustrezala vašemu načinu dela.

Kaj želite narediti?

Prikaz možnosti preverjanja

Izbiranje možnosti samopopravkov

Izbiranje možnosti preverjanja črkovanja, ki veljajo za vse Microsoft Officeove programe

Izbiranje Officeovih splošnih možnosti črkovanja

Izbiranje francoskega načina

Spreminjanje načina delovanja črkovalnika v ozadju

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja »Skrij napake« (vijugaste rdeče črte)

Vklop ali izklop samodejnega preverjanja črkovanja

Izboljšanje rezultatov črkovalnika s črkovanjem v kontekstu

Spreminjanje možnosti preverjanja slovnice v Outlooku in Wordu

Opomba   Poiščite več informacij o preverjanju črkovanja in slovnice v drugem jeziku.

Prikaz možnosti preverjanja

Veliko postopkov, opisanih v tem članku, zahteva, da najprej prikažete možnosti preverjanja.

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato kliknite Možnosti.
  Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta in nato kliknite Črkovanje in samopopravki.

 2. Kliknite Preverjanje.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti samopopravkov

Če želite več informacij, glejte Samodejno popravljanje velikih začetnic, Samodejno popravljanje črkovanja in vstavljanje besedila ter simbolov in Samodejno popravljanje črkovanja z besedami iz glavnega slovarja.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti preverjanja črkovanja, ki veljajo za vse Microsoft Officeove programe

Če si želite ogledati in spremeniti te možnosti, najprej prikažite možnosti preverjanja. Šele nato si lahko ogledate in spremenite nastavitve, ki so opisane v nadaljevanju.

Izbiranje Officeovih splošnih možnosti črkovanja

Nekatere možnosti v prikazanem oknu veljajo za vse Microsoft Officeove programe. Izbrana nastavitev velja za vse programe, ne glede na to, v katerem programu ste jo izbrali.

V nadaljevanju je seznam možnosti v potrditvenem polju in njihov opis.

Polje, ki ga potrdite:

Če želite:

Prezri besede, pisane z VELIKIMI ČRKAMI

Prezreti besede, pisane samo z velikimi črkami. Če izberete to možnost, črkovalnik besede ABC ne bo označil kot napačne.

Prezri besede, ki vsebujejo številke

Prezreti besede, ki vsebujejo številke. Če izberete to možnost, črkovalnik besede a1b2c3 ne bo označil kot napačne.

Prezri internetne naslove in naslove datotek

Prezreti besede, ki so internetni naslovi in naslovi datotek. Primeri besed, ki jih črkovalnik prezre, ko je izbrana ta možnost:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Označi ponovljene besede

Biti opozorjeni na ponovljene besede. Če izberete to možnost, bo črkovalnik ponovljeni besedi pip pip označil kot napako.

Vsili naglašene velike črke v francoščini

Biti opozorjeni na francoske besede, ki vsebujejo velike črke, pri katerih manjka naglasno znamenje.

Ko uporabljate kanadsko francoščino, je ta možnost že privzeto vedno vklopljena, ker slovar za ta jezik vključuje naglašene oblike besed, zapisane z velikimi črkami. To pomeni, da je ta možnost privzeto izbrana vsakič, ko naredite to:

Predlagaj le iz glavnega slovarja

Prikazani predlogi so samo iz glavnega slovarja, ki je vgrajen v črkovalniku. Če izberete to možnost, besede iz osebnega slovarja ne bodo vključene na seznamu predlaganih besed, ko boste preverjali črkovanje dokumenta.

Izbiranje francoskega načina

Druga možnost, ki vpliva na vse Microsoft Officeove programe, je meni Načini za francoščino. Ta možnost vpliva samo na francoska besedila.

Razlaga možnosti tega menija

Možnost

Učinek

Novo črkovanje

Kliknite to možnost, če želite uporabiti črkovalna pravila, ki jih priporoča Francoska akademija za jezik od reforme črkovanja iz leta 1990. Če izberete to možnost, bodo besede, ki niso črkovane po teh pravilih, obravnavane kot napačne. Črkovalnik za napačno črkovane besede predlaga samo besede iz novega črkovalnega slovarja, ki vključuje besede, ki se po črkovalni reformi niso spremenile.

Tradicionalno črkovanje

Kliknite to možnost, če želite uporabiti pravila, ki so veljala pred črkovalno reformo iz leta 1990. Če izberete to možnost, bodo besede, ki niso črkovane po teh pravilih, obravnavane kot napačne. Črkovalnik za napačno črkovane besede predlaga samo besede iz tradicionalnega črkovalnega slovarja, ki vključuje besede, ki se po črkovalni reformi niso spremenile.

Tradicionalno in novo črkovanje

Če kliknete to možnost, črkovalnik sprejme besede kot pravilno črkovane, ne glede na tradicionalno ali novo črkovanje. Za napačno črkovane besede so predlagane besede iz novega in tradicionalnega slovarja.

Če na primer kliknete možnost Tradicionalno črkovanje in uredite dokument, ki vsebuje besedo bruler, bo črkovalnik to besedo obravnaval kot napako, ker je črkovana na način, ki je bil določen po reformi. Če pa kliknete možnost Novo črkovanje ali Tradicionalno in novo črkovanje, bo beseda obravnavana kot pravilna.

Na vrh strani

Spreminjanje načina delovanja črkovalnika v ozadju

Med delom v dokumentu lahko črkovalnik deluje v ozadju in tako išče napake. Zaradi tega je preverjanje napak na koncu hitrejše. Tako prihranite čas še posebej pri obsežnih dokumentih.

Opomba    V Microsoft Accessu, Microsoft Excelu in Microsoft Projectu te možnosti niso na voljo. V teh programih črkovalnik ne deluje v ozadju.

Če si želite ogledati in spremeniti te možnosti, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom

V večini primerih boste potrditveno polje Preverjaj črkovanje med vnosom pustili potrjeno. Nekateri primeri, ko je priporočljivo počistiti to potrditveno polje:

 • Če želite skriti črkovalne napake (vijugaste rdeče črte) v Microsoft Office Outlookovih elementih, ki jih urejate.

 • Če uporabljate računalnik, ki deluje počasi zaradi omejitev strojne opreme (na primer zaradi premajhnega pomnilnika ali hitrosti procesorja) ali zaradi omejitev programske opreme (če imate na primer odprtih veliko večjih programov hkrati).

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja »Skrij napake« (vijugaste rdeče črte)

Če želite, da Microsoft Officeov program samodejno označuje črkovalne napake med pisanjem, počistite polje Skrij črkovalne napake. Če počistite to možnost, ste lahko prepričani, da ob končanem delu ne boste imeli veliko dela s popravljanjem črkovalnih napak. Microsoft Officeov program napačno črkovane besede označuje med delom in jih lahko takoj vidite kot v primeru.

Napačno črkovane besede, poda katerimi je prikazana rdeča valovita črta.

Vklop ali izklop samodejnega preverjanja črkovanja

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato kliknite Možnosti.
  Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta in nato kliknite Črkovanje in samopopravki.

 2. Kliknite Preverjanje.

 3. Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom.

Če uporabljate Word, lahko vklopite ali izklopite samodejno preverjanje črkovanja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili od zdaj naprej, in sicer tako:

 1. Sledite zgornjim korakom od 1 do 3.

 2. V razdelku Izjeme za kliknite Vsi novi dokumenti.

 3. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij črkovalne napake samo v tem dokumentu..

Opomba    Če za datoteko v skupni rabi izklopite samodejno preverjanje črkovanja, je priporočljivo, da o tem obvestite tudi druge osebe, ki delajo v tem dokumentu.

Na vrh strani

Izboljšanje rezultatov črkovalnika s črkovanjem v kontekstu

Če si želite ogledati in spremeniti to možnost, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Ste že naredili podobne napake? Vidimo se tem. V Outlooku, PowerPointu in Wordu lahko potrdite polje Uporabi črkovanje v kontekstu, če želite pomoč pri iskanju in odpravljanju tovrstnih napak.

Če ste na primer potrdili potrditveni polji Uporabi črkovanje v kontekstu in Preverjaj črkovanje med vnosom ter počistili potrditveno polje Skrij črkovalne napake, bo črkovalnik označil napako in ponudil predlog, ko označeno besedo kliknete z desno tipko miške, kot je prikazano na sliki.

Z desno tipko miške kliknite napačno črkovanje v kontekstu, ki jo najde Officeov program.

Opombe   

 • Ko namestite Microsoft Office, je potrditveno polje Uporabi črkovanje v kontekstu privzeto počiščeno, če ima sistem manj kot 1 GB pomnilnika RAM.

 • Potrditev polja Uporabi črkovanje v kontekstu lahko povzroči počasno delovanje sistemov z malo pomnilnika. Če to težavo opazite med uporabo te možnosti, je priporočljivo, da počistite polje Uporabi črkovanje v kontekstu, če želite odpraviti težavo.

Na vrh strani

Spreminjanje možnosti preverjanja slovnice v Outlooku in Wordu

Outlook in Word ponujata možnost preverjanja slovnice in črkovanja. Če si želite ogledati in spremeniti možnosti preverjanja slovnice, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Kaj želite narediti?

Vklop ali izklop samodejnega preverjanje slovnice

Outlook

Word

Vklop sočasnega preverjanja slovnice

Prikaz statistike berljivosti

Nadzor pravil, ki jih preverjevalnik slovnice uporablja za besedila

Vklop ali izklop samodejnega preverjanje slovnice

V Outlooku in Wordu imate možnost samodejnega preverjanja slovničnih napak, kot je prikazano na sliki.

Klik slovnične napake z desno tipko miške

Outlook

 • Potrdite ali počistite potrditveno polje Preverjaj slovnico med vnosom.

Opomba    Preverjevalnik slovnice je na voljo za vse elemente razen opomb.

Word

Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje slovnice v trenutno odprtem dokumentu, naredite tole:

 1. V razdelku Izjeme za kliknite Ime trenutno odprte datoteke.

 2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij slovnične napake samo v tem dokumentu..

Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje slovnice v vseh dokumentih, ki jih boste ustvarili od zdaj naprej, naredite tole:

 1. V razdelku Izjeme za kliknite Vsi novi dokumenti.

 2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij slovnične napake samo v tem dokumentu..

Pomembno    Če za datoteko v skupni rabi izklopite samodejno preverjanje slovnice, je priporočljivo, da o tem obvestite tudi druge osebe, ki delajo v tem dokumentu.

Na vrh strani

Vklop sočasnega preverjanja slovnice

Potrdite polje Preveri slovnico in črkovanje, če želite med preverjanjem črkovanja vključiti istočasno preverjanje slovnice (ko na primer pritisnete F7).

Prikaz statistike berljivosti

Potrdite polje Pokaži statistiko berljivosti, če želite prikazati statistiko berljivosti, ko končate s preverjanjem črkovanja vsega hkrati (ko na primer pritisnete F7). Če želite več informacij o tej funkciji, glejte Preskušanje berljivosti dokumenta.

Nadzor pravil, ki jih preverjevalnik slovnice uporablja za besedila

V meniju Slog pisanja lahko izberete eno od dveh možnosti: Samo slovnica ali Slovnica in slog. Če želite spremeniti vrsto slovničnih in slogovnih pravil, ki jih uporablja preverjevalnik slovnice med preverjanjem besedil, kliknite Nastavitve. Če si želite ogledati nastavitve in jih spremeniti, lahko to storite v pogovornem oknu Nastavitve za slovnico. Če želite več informacij, glejte Izbiranje možnosti slovnice in sloga pisanja.

Zakaj v Outlooku nista na voljo gumba Slog pisanja in Nastavitve?

Obstaja znana težava, zaradi katere ta meni in gumb nista na voljo v Microsoft Outlooku. Težavi se lahko izognete tako, da si možnosti preverjanja ogledate v odprtem elementu.

Opomba    Vse spremenjene nastavitve veljajo za vse elemente, ki jih urejate, in ne samo za tiste, v katerih trenutno delate.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti črkovanja v Outlooku

 • Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti in nato Pošta.

  • Če želite, da črkovalnik pregleda vse krati, ko kliknete Pošlji, potrdite polje Sporočilo pred oddajo vedno preveri s črkovalnikom.

  • Če želite določiti, naj se črkovanje ne preverja za izvirno besedilo sporočila, ko na sporočilo odgovorite ali ga posredujete, potrdite polje Prezri besedilo izvirnega sporočila v odgovoru ali posredovanju.

Na vrh strani

Vklop ali izklop polj za črkovalnik v Projectu

V Microsoft Projectu so morda polja, ki jih nočete vključiti v preverjanje črkovanja.

 1. Na zavihku Datoteka Kliknite Možnosti in nato Preverjanje.

 2. V razdelku Pri popravljanju črkovanja v Projectu počistite vsa potrditvena polja pred polji, ki naj jih črkovalnik ne preveri.

Na vrh strani

Velja za: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Access 2016 Developer, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik