Izbiranje grafike SmartArt

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve za grafiko SmartArt

Vrste postavitev

Vse

Seznam

Proces

Krožni

Hierarhija

Relacija

Matrika

Piramidni

slika

Office.com

Drugo

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve za grafiko SmartArt

Preden izberete postavitev za grafiko SmartArt, pomislite, kaj želite sporočiti in ali želite informacijo prikazati na določen način. Ker lahko hitro in preprosto preklopite postavitve, preskusite različne postavitve (za vrste), dokler ne najdete takšne, ki najbolje ponazarja vaše sporočilo. Vrsta je podobna kategoriji in vam olajša izbiro ustrezne postavitve za vaše informacije. Različne vrste preskusite tako, da za izhodišče uporabite spodnjo tabelo.

Opomba : Tabela vam lahko pomaga na začetku, vendar ni izčrpen seznam.

Dejanje

Uporabite to vrsto

Prikazati informacije, ki niso v zaporedju

Seznam

Prikazati korake v postopku ali na časovni premici

Proces

Prikazati neprekinjen postopek

Krožni

Ustvariti organigram

Hierarhija

Prikazati drevo odločitev

Hierarhija

Ponazoriti povezave

Relacija

Prikazati, kako so deli povezani s celoto

Matrika

Prikazati sorazmerne relacije z največjo komponento na vrhu ali na dnu

Piramida

Jasno posredovanje in poudarjanje vsebine s slikami.

Slika

Poleg tega razmislite o količini besedila, saj ta vpliva na videz in število oblik, ki jih boste potrebovali v postavitvi. Ali imate nekaj glavnih točk in pod njimi še podtočke? Ali so podrobnosti pomembnejše od točk povzetka ali je ravno obratno? Na splošno so grafike SmartArt najučinkovitejše takrat, ko sta število oblik in količina besedila omejena na ključne točke. Večje količine besedila lahko odvrnejo pozornost od privlačnega videza grafike SmartArt in otežijo vizualno posredovanje sporočila. Kljub temu so na voljo postavitve, ki so primerne za večje količine besedila, na primer postavitev Seznam trapezoidov v vrsti Seznam.

Za vsako vrsto grafike SmartArt je na voljo veliko edinstvenih postavitev. Nekatere postavitve imajo ograde za sliko, nekatere pa so sestavljene iz ločenih oblik za vsak element informacije, tudi za podtočke. V drugih postavitvah so podtočke združene s točkami povzetka. Če si ogledate, kako so informacije za povzetek postavljene glede na podrobnosti, dobite občutek, katerim informacijam bo občinstvo namenilo največ pozornosti. Poskrbite, da bodo najpomembnejši podatki postavljeni tako, da bodo pritegniti največ pozornosti.

Nekatere postavitve za grafiko SmartArt, ki vsebujejo omejeno število oblik. Na primer postavitev Puščici nasprotnega ravnotežja vrste relacije je zasnovan za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Le dvema oblikama lahko vsebujejo besedila in postavitev, ni mogoče spremeniti za prikaz več zamisli ali konceptov. Če izberete postavitev z omejeno število oblik, lahko to ugotovite vsebino, ki ne bo prikazano v grafiki SmartArt, ker je rdeč X (namesto označenega) bodo prikazani ob teh elementov v podoknu za besedilo.

Podokno za besedilo z rdečim X

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v drugo postavitev grafike SmartArt, ki ima več kot dve obliki za besedilo, na primer postavitev Osnovna piramida v vrsti Piramida. Ne pozabite, da spreminjanje postavitev ali vrst lahko spremeni pomen informacij. Postavitev s puščicami, ki kažejo v desno, na primer Osnovni proces v vrsti Proces, ima drugačen pomen kot grafika SmartArt s puščicami, razporejenimi v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krog.

Ko preklopite na drugačno postavitev grafike SmartArt, se večina besedila in druga vsebina, barve, slog, učinki in oblikovanje besedila samodejno prenesejo v novo postavitev.

Lahko pa tudi znova ocenite vsebino in razmislite, ali so katere informacije manj pomembne za vaše sporočilo. Grafike SmartArt z manj koncepti in manj besedami so pogosto najučinkovitejše.

Če ne najdete želene postavitve, lahko grafiki SmartArt dodate in odstranite oblike ter tako prilagodite strukturo postavitve. V vrsti Proces je na primer postavitev Osnovni proces prikazana s tremi oblikami, za svoj postopek pa morda potrebujete le dve obliki ali pa pet oblik. Ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo, se razporeditev oblik in količina besedila v teh oblikah samodejno posodobita – tako se ohranita izvirni načrt in obroba postavitve za grafiko SmartArt.

Ko izberete novo postavitev, se prikaže besedilo ograde (na primer [besedilo]). Besedilo ograde se ne natisne in med predstavitvijo v programu PowerPoint ni prikazano. Besedilo ograde lahko zamenjate s svojo vsebino. Če preklopite postavitve s prikazanim besedilom ograde, bo besedilo ograde prikazano tudi v novi postavitvi. Ne pozabite, da bodo oblike, ki jih ne boste izbrisali, vedno prikazane in natisnjene.

Poleg tega razmislite tudi o velikosti prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt. Če imate na primer visok in ozek prostor, izberite navpično postavitev, kot je Porazdeljen proces v vrsti Proces, in ne vodoravne postavitve, kot je na primer Puščice procesa v vrsti Proces.

Nekatere postavitve imajo določeno razmerje višina/širina, zato morda ne bodo zasedle celotnega prostora. Razmerje višina/širina se nanaša na razmerje med širino in višino. Če postavitev Matrika mreže v vrsti Matrika postavite v prostor z večjo širino kot višino, grafika SmartArt ne bo zavzela celotne širine praznega prostora. Če želite spremeniti razmerje višina/širina, lahko spremenite postavitev dispozitiva ali dokumenta, velikost prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt (na ta način se spremeni videz grafike SmartArt), ali preklopite v postavitev grafike SmartArt z drugačnim razmerjem višina/širina.

Na vrh strani

Vrste postavitev

Vsaka postavitev omogoča drugačen način za izražanje vsebine in poudarjanje sporočila. Nekatere postavitve samo vizualno dodelajo označen seznam, druge (na primer organigrami in Vennov diagram) pa so namenjene prikazu določenih vrst informacij.

V galeriji Izberite grafiko SmartArt so prikazane vse postavitve, ki so na voljo, razdeljene na enajst različnih vrst – Vse, Seznam, Proces, Krog, Hierarhija, Relacija, Matrika, Piramida, Slika, Office.com in Drugo. (Vrsta Office.com prikazuje dodatne postavitve, ki so na voljo na Office.com. Vrsta Drugo se pojavi le, če ste dodali grafike SmartArt po meri in jih niste dodali kateri koli od drugih vrst.) Opisi, v katerih je navedeno, katera vrsta podatkov je primerna za določeno postavitev, se pojavijo pod veliko sliko na eni strani galerije Izberite grafiko SmartArt. Če si želite ogledati imena seznamov in postavitev, si oglejte članek Opisi grafik SmartArt.

Na vrh strani

Vse

Vse postavitve, ki so na voljo za grafike SmartArt, so prikazane v vrsti Vse.

Ko izbirate postavitev, ne pozabite, da:

  • postavitve s puščicami pomenijo potek ali napredek v določeni smeri;

  • postavitve, ki imajo namesto puščic povezujoče črte, pomenijo povezave, vendar ne nujno poteka ali napredka;

  • postavitve, ki nimajo povezujočih črt ali puščic, prikazujejo zbirko predmetov ali zamisli, med katerimi ni vzpostavljena močna relacija.

Seznam imen postavitev in opise si lahko ogledate v članku Opisi grafik SmartArt.

Na vrh strani

Seznam

Če želite, da označeno besedilo izstopa, ga lahko preprosto pretvorite v oblike, ki jih lahko pobarvate, jim dodate dimenzijo in poudarite z vizualnimi učinki ali animacijo. S postavitvijo v vrsti Seznam postanejo vaše glavne točke vidnejše v barvnih oblikah, ki poudarijo njihovo pomembnost. Postavitve v vrsti Seznam združijo informacije, ki ne predstavljajo postopnega ali zaporednega procesa. Za razliko od postavitev v vrsti Proces so postavitve v vrsti Seznam običajno brez puščic ali usmerjenega poteka.

Kot je prikazano v spodnjem primeru, lahko označen seznam vzbudi veliko več pozornosti, ko ga pretvorite v grafiko SmartArt.

Označen seznam in ustrezna grafika SmartArt

Nekatere postavitve seznam vključujejo oblike, slike, da lahko poudariti besedilo z majhno slike ali risbe. Čeprav oblike ograd so namenjeni za prikaz slike, lahko dodate sliko kot polnilo katero koli obliko.

Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike«
Postavitev Navpični seznam poudarkov slike z ogradami za slike (majhni krogi na levi strani)

Namig : Namesto da v grafiko SmartArt vnesete velike količine besedila, vstavite samo glavne točke in nato pripravite drug diapozitiv ali dokument, ki bo te glavne točke razložil.

Na vrh strani

Proces

Za razliko od postavitev v vrsti Seznam imajo postavitve v vrsti Proces običajno usmerjen potek in se uporabljajo za prikaz korakov ali stopenj v procesu ali poteku dela, na primer zaporednih korakov za dokončanje opravila ali splošnih faz v razvoju izdelka, časovne premice ali načrta. Postavitve v vrsti Proces uporabite, ko želite pokazati, kako si morajo slediti koraki ali faze, da dosežejo končni rezultat. Postavitve v vrsti Proces omogočajo prikaz procesa v navpičnih ali vodoravnih korakih in kombinaciji upogibanja.

Postavitev »Navpični proces«
Postavitev Navpični proces

Postavitev »Osnovni proces«

Postavitev Osnovni proces (vodoravno)

Slika postavitve »Proces krožnega upogibanja«

Postavitev Proces krožnega upogibanja (navpično in vodoravno)

S postavitvami v vrsti Proces lahko prikažete pomembne datume v načrtu proizvodnje ali časovno premico s ključnimi oznakami.

Postavitev »Osnovna časovnica«
Postavitev Osnovna časovna premica

Druga postavitev, ki je primerna za prikaz datumov ali oštevilčenih korakov, je postavitev Puščice procesa. Številke in datume lahko vstavite v primarne oblike (kroge), besedilo za korake pa v pridružene oblike puščic.

Postavitev »Puščice procesa«
Postavitev Puščice procesa

Namig : Če želite ustvariti diagram poteka, uporabite na primer postavitev Proces navpičnega upogibanja in nato zamenjajte različne oblike z oblikami diagrama poteka.

Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«
Postavitev Proces navpičnega upogibanja

Na vrh strani

Krožni

Čeprav lahko s postavitvijo v vrsti Proces posredujete postopne informacije, postavitev v vrsti Krožni običajno prikaže krožen ali ponavljajoč se proces. S postavitvami v vrsti Krožni je mogoče prikazati življenjske cikle izdelka ali živali, učne cikle, ponavljajoče se ali trajajoče procese (na primer cikel neprekinjenega pisanja in objavljanja za spletno mesto) ali cikel letnega zastavljanja ciljev zaposlenega in pregleda njegove učinkovitosti delovanja.

Postavitev »Osnovni krog«
Postavitev Osnovni krog

Na vrh strani

Hierarhija

Postavitve v vrsti Hierarhija so verjetno najpogosteje uporabljene za organigram podjetja. S postavitvami v vrsti Hierarhija pa je mogoče prikazati tudi drevo odločitev, družinsko drevo ali družino izdelkov.

Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«
Postavitev Vodoravna označena hierarhija

Namig : Če želite ustvariti Organigram, uporabite postavitev Organigram , postavitev ime in naziv organizacije ali postavitev Slikovni Organigram . Ko uporabite te postavitve, dodatnih funkcij, kot sta obliko pomočnika in viseče postavitve na voljo.

Postavitev »Organigram«
Postavitev Organigram

Postavitev »Ime in naziv organizacije«

Postavitev »Ime in naziv organizacije«

Postavitev »Slikovni organigram«

Postavitev Slikovni organigram

Na vrh strani

Relacija

Postavitve v vrsti Relacija kažejo nenapredne, nehierarhične relacije med deli (na primer spojene ali prekrivajoče se koncepte) in običajno ponazarjajo konceptualne relacije ali povezave med dvema ali več nabori elementov. Dobri primeri postavitev v vrsti Relacija so Vennov diagram, ki kaže, kako se območja in koncepti prekrivajo in se nato v središčnem preseku združijo, tarčne postavitve, ki prikazujejo vsebino, in radialne postavitve, ki prikazujejo relacije z osrednjim jedrom ali konceptom.

Postavitev »Osnovni Vennov diagram«
Postavitev Osnovni Vennov diagram

Postavitev »Osnovni cilj«

Postavitev Osnovni cilj

Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Postavitev Osnovni radialni grafikon

Z radialnimi postavitvami je mogoče prikazati tudi posamezne dele, ki se združijo in tako sestavijo eno glavno ali osrednjo misel.

Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«
Postavitev Stikajoč se radialni grafikon

Na vrh strani

Matrika

Postavitve v vrsti Matrika običajno razvrščajo informacije in so dvodimenzionalne. Z njimi je mogoče prikazati relacijo med deli in celoto ali osrednjim konceptom. Postavitve v vrsti »Matrika« so primerne, če imate štiri ali manj ključnih točk in veliko količino besedila.

Postavitev »Osnovna matrika«
Postavitev Osnovna matrika

Na vrh strani

Piramidni

Postavitve v vrsti piramidni prikazati sorazmerne ali hierarhične relacije, ki po navadi uvajajo navzgor. Najbolje delujejo s podatki, ki jih želite prikazati od zgoraj navzdol ali od spodaj. Če želite prikazati Vodoravna hierarhija, morate izbrati postavitev.

Postavitev »Osnovna piramida«
Postavitev Osnovna piramida

S postavitvami v vrsti Piramidni lahko posredujete tudi konceptualne informacije. Postavitev Seznam piramid na primer omogoča vnos besedila v oblike zunaj piramide.

Postavitev »Seznam piramid«
Postavitev Seznam piramid

Na vrh strani

Slika

Postavitve v vrsti Slika uporabite takrat, ko želite prek slike posredovati vaše sporočilo s pojasnjevalnim besedilom (ali brez) ali pa želite s sliko dopolniti seznam ali proces.

Postavitev grafike SmartArt »Slika z besedilom v okvirju«
Postavitev Slika z besedilom v okvirju

Slika postavitve »Seznam napisov slik«

Postavitev Seznam napisov slik

Postavitev grafike SmartArt »Naraščajoči proces s poudarkom slik«

Postavitev Naraščajoči proces s poudarkom slik

Na vrh strani

Office.com

Dodatne postavitve, ki so na voljo na spletnem mestu Office.com, so prikazane v vrsti Office.com. Ta vrsta se redno posodablja z novimi postavitvami.

Na vrh strani

Drugo

To vrsto je mogoče uporabiti za grafike SmartArt po meri, ki ne ustrezajo nobeni od zgoraj opisanih vrst.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×