Izbiranje grafike SmartArt

V tem članku

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve za grafiko SmartArt

Vrste postavitev

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve za grafiko SmartArt

Preden izberete postavitev za grafiko SmartArt, pomislite, kaj želite sporočiti in ali želite informacijo prikazati na določen način. Ker lahko hitro in preprosto preklopite postavitve, preskusite različne postavitve (za vrste), dokler ne najdete takšne, ki najbolje ponazarja vaše sporočilo. Vrsta je podobna kategoriji in vam olajša izbiro ustrezne postavitve za vaše informacije. Različne vrste preskusite tako, da za izhodišče uporabite spodnjo tabelo.

Opomba   Tabela vam lahko pomaga na začetku, vendar ni izčrpen seznam.

Dejanje

Vrsta

Prikaz informacij, ki niso v zaporedju.

Seznam

Prikaz korakov v procesu ali na časovni premici.

Proces

Prikaz neprekinjenega procesa.

Krog

Ustvarjanje organigrama.

Hierarhija

Prikaz drevesa odločitev.

Hierarhija

Ponazoritev povezav.

Relacija

Prikaz povezanosti delov s celoto.

Matrika

Prikaz sorazmernih relacij z največjo komponento na vrhu ali na dnu.

Piramida

Jasno posredovanje in poudarjanje vsebine s slikami.

Slika

Poleg tega razmislite o količini besedila, saj ta vpliva na videz in število oblik, ki jih boste potrebovali v postavitvi. Ali imate nekaj glavnih točk in pod njimi še podtočke? Ali so podrobnosti pomembnejše od točk povzetka ali je ravno obratno? Na splošno so grafike SmartArt najučinkovitejše takrat, ko sta število oblik in količina besedila omejena na ključne točke. Večje količine besedila lahko odvrnejo pozornost od privlačnega videza grafike SmartArt in otežijo vizualno posredovanje sporočila. Kljub temu so na voljo postavitve, ki so primerne za večje količine besedila, na primer postavitev Seznam trapezoidov v vrsti Seznam.

Za vsako vrsto grafike SmartArt je na voljo veliko edinstvenih postavitev. Nekatere postavitve imajo ograde za sliko, nekatere pa so sestavljene iz ločenih oblik za vsak element informacije, tudi za podtočke. V drugih postavitvah so podtočke združene s točkami povzetka. Če si ogledate, kako so informacije za povzetek postavljene glede na podrobnosti, dobite občutek, katerim informacijam bo občinstvo namenilo največ pozornosti. Poskrbite, da bodo najpomembnejši podatki postavljeni tako, da bodo pritegniti največ pozornosti.

V nekaterih postavitvah za grafike SmartArt je število oblik omejeno. V vrsti Relacija je na primer postavitev Puščici z nasprotnim ravnotežjem namenjena prikazu dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Besedilo je lahko le v dveh oblikah, postavitve pa ni mogoče spremeniti tako, da bi bilo prikazanih več zamisli ali konceptov. Če izberete postavitev z omejenim številom oblik, lahko vidite, katera vsebina v grafiki SmartArt ne bo prikazana, ker se v podoknu za besedilo ob teh elementih pojavi rdeč X (in ne oznaka).

Podokno za besedilo z rdečim X

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v drugo postavitev grafike SmartArt, ki ima več kot dve obliki za besedilo, na primer postavitev Osnovna piramida v vrsti Piramida. Ne pozabite, da spreminjanje postavitev ali vrst lahko spremeni pomen informacij. Postavitev s puščicami, ki kažejo v desno, na primer Osnovni proces v vrsti Proces, ima drugačen pomen kot grafika SmartArt s puščicami, razporejenimi v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krog.

Ko preklopite na drugačno postavitev grafike SmartArt, se večina besedila in druga vsebina, barve, slog, učinki in oblikovanje besedila samodejno prenesejo v novo postavitev.

Lahko pa tudi znova ocenite vsebino in razmislite, ali so katere informacije manj pomembne za vaše sporočilo. Grafike SmartArt z manj koncepti in manj besedami so pogosto najučinkovitejše.

Če ne najdete želene postavitve, lahko grafiki SmartArt dodate in odstranite oblike ter tako prilagodite strukturo postavitve. V vrsti Proces je na primer postavitev Osnovni proces prikazana s tremi oblikami, za svoj postopek pa morda potrebujete le dve obliki ali pa pet oblik. Ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo, se razporeditev oblik in količina besedila v teh oblikah samodejno posodobita – tako se ohranita izvirni načrt in obroba postavitve za grafiko SmartArt.

Ko izberete novo postavitev, se prikaže besedilo ograde (na primer [besedilo]). Besedilo ograde se ne natisne in med predstavitvijo v programu PowerPoint ni prikazano. Besedilo ograde lahko zamenjate s svojo vsebino. Če preklopite postavitve s prikazanim besedilom ograde, bo besedilo ograde prikazano tudi v novi postavitvi. Ne pozabite, da bodo oblike, ki jih ne boste izbrisali, vedno prikazane in natisnjene.

Poleg tega razmislite tudi o velikosti prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt. Če imate na primer visok in ozek prostor, izberite navpično postavitev, kot je Porazdeljen proces v vrsti Proces, in ne vodoravne postavitve, kot je na primer Puščice procesa v vrsti Proces.

Nekatere postavitve imajo določeno razmerje višina/širina, zato morda ne bodo zasedle celotnega prostora. Razmerje višina/širina se nanaša na razmerje med širino in višino. Če postavitev Matrika mreže v vrsti Matrika postavite v prostor z večjo širino kot višino, grafika SmartArt ne bo zavzela celotne širine praznega prostora. Če želite spremeniti razmerje višina/širina, lahko spremenite postavitev dispozitiva ali dokumenta, velikost prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt (na ta način se spremeni videz grafike SmartArt), ali preklopite v postavitev grafike SmartArt z drugačnim razmerjem višina/širina.

Na vrh strani

Vrste postavitev

Vsaka postavitev omogoča drugačen način za izražanje vsebine in poudarjanje sporočila. Nekatere postavitve samo vizualno dodelajo označen seznam, druge (na primer organigrami in Vennov diagram) pa so namenjene prikazu določenih vrst informacij.

V galeriji Izberite grafiko SmartArt so prikazane vse postavitve, ki so na voljo, razdeljene na deset vrst – Vse, Seznam, Proces, Krog, Hierarhija, Relacija, Matrika, Piramida, Slika in Drugo. (Vrsta Drugo se prikaže le, če dodate grafike SmartArt po meri in jih ne dodate eni od ostalih postavitev.) Opisi, ki navajajo, katere vrste informacij so primerne za določeno postavitev, se prikažejo pod veliko sliko ob strani galerije Izberite grafiko SmartArt. Seznam imen postavitev in opisov si lahko ogledate v članku Opisi grafik SmartArt.

Na vrh strani

Vse

Vse postavitve, ki so na voljo za grafike SmartArt, so prikazane v vrsti Vse.

Pri izbiranju postavitev ne pozabite, da:

  • postavitve s puščicami pomenijo potek ali napredek v določeni smeri;

  • postavitve, ki imajo namesto puščic povezovalne črte, pomenijo povezave, vendar ne nujno poteka ali napredka;

  • postavitve, ki nimajo povezovalnih črt ali puščic, prikazujejo zbirko predmetov ali zamisli, med katerimi ni vzpostavljena močna relacija.

Seznam imen postavitev in opisov si lahko ogledate v članku Opisi grafik SmartArt.

Na vrh strani

Seznam

Če želite, da označeno besedilo izstopa, ga preprosto pretvorite v oblike, ki jih lahko pobarvate, jim dodate dimenzijo in poudarite z vizualnimi učinki ali animacijo. S postavitvijo v vrsti Seznam postanejo vaše glavne točke vidnejše v barvnih oblikah, ki poudarijo njihovo pomembnost. Postavitve v vrsti Seznam združijo informacije, ki ne predstavljajo postopnega ali zaporednega procesa. Za razliko od postavitev v vrsti Proces so postavitve v vrsti Seznam običajno brez puščic ali usmerjenega poteka.

Kot je prikazano v spodnjem primeru, lahko označen seznam vzbudi veliko več pozornosti, ko ga pretvorite v grafiko SmartArt.

Označen seznam in ustrezna grafika SmartArt

V nekaterih postavitvah v vrsti Seznam so vključene tudi oblike slik, ki omogočajo, da besedilo poudarite z majhno sliko ali risbo. Čeprav so oblike ograd za slike namenjene prikazu slik, lahko v katero koli obliko dodate sliko kot polnilo.

Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike«

Postavitev Navpični seznam poudarkov slike z ogradami za slike (majhni krogi na levi strani)

Namig   Namesto da v grafiko SmartArt vnesete velike količine besedila, vstavite samo glavne točke in nato pripravite drug diapozitiv ali dokument, v katerem bodo te glavne točke razložene.

Na vrh strani

Proces

Za razliko od postavitev v vrsti Seznam imajo postavitve v vrsti Proces običajno usmerjen potek in se uporabljajo za prikaz korakov ali stopenj v procesu ali poteku dela, na primer zaporednih korakov za dokončanje opravila ali splošnih faz v razvoju izdelka, časovne premice ali razporeda. Postavitve v vrsti Proces uporabite, ko želite pokazati, kako si morajo slediti koraki ali faze, da dosežejo končni rezultat. Postavitve v vrsti Proces omogočajo prikaz procesa v navpičnih ali vodoravnih korakih in kombinaciji upogibanja.

Postavitev »Navpični proces«

Postavitev Navpični proces

Postavitev »Osnovni proces«

Postavitev Osnovni proces (vodoravno)

Slika postavitve »Proces krožnega upogibanja«

Postavitev Proces krožnega upogibanja (navpično in vodoravno)

S postavitvami v vrsti Proces lahko prikažete pomembne datume v načrtu proizvodnje ali časovno premico s ključnimi oznakami.

Postavitev »Osnovna časovnica«

Postavitev Osnovna časovna premica

Druga postavitev, ki je primerna za prikaz datumov ali oštevilčenih korakov, je postavitev Puščice procesa. Številke in datume lahko vstavite v primarne oblike (kroge), besedilo za korake pa v pridružene oblike puščic.

Postavitev »Puščice procesa«

Postavitev Puščice procesa

Namig   Če želite ustvariti diagram poteka, uporabite na primer postavitev Proces navpičnega upogibanja in nato zamenjajte različne oblike z oblikami diagrama poteka.

Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«

Postavitev Proces navpičnega upogibanja

Na vrh strani

Krog

Čeprav lahko s postavitvijo v vrsti Proces posredujete postopne informacije, postavitev v vrsti Krog običajno prikaže krožni ali ponavljajoč se proces. S postavitvami v vrsti Krog je mogoče prikazati življenjske cikle izdelka ali živali, učne cikle, ponavljajoče se ali trajajoče procese (na primer cikel neprekinjenega pisanja in objavljanja za spletno mesto) ali cikel letnega zastavljanja ciljev zaposlenega in pregleda njegove učinkovitosti delovanja.

Postavitev »Osnovni krog«

Postavitev Osnovni krog

Na vrh strani

Hierarhija

Postavitve v vrsti Hierarhija so verjetno najpogosteje uporabljene za organigram podjetja. S postavitvami v vrsti Hierarhija pa je mogoče prikazati tudi drevo odločitev ali družino izdelkov.

Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«

Postavitev Vodoravna označena hierarhija

Namig   Če želite ustvariti organigram, uporabite postavitev Organigram ali Slikovni organigram. Ko uporabite ti dve postavitvi, sta na voljo dve dodatni funkcionalnosti – oblika pomočnika in viseče postavitve.

Postavitev »Organigram«

Postavitev Organigram

Postavitev »Ime in naziv organizacije«

Postavitev Slikovni organigram

Na vrh strani

Relacija

Postavitve v vrsti Relacija kažejo nenapredne, nehierarhične relacije med deli (na primer spojene ali prekrivajoče se koncepte) in običajno ponazarjajo konceptualne relacije ali povezave med dvema ali več nabori elementov. Dobri primeri postavitev v vrsti Relacija so Vennovi diagrami, ki kažejo, kako se območja in koncepti prekrivajo ter se nato v središčnem preseku združijo; tarčne postavitve, ki prikazujejo vsebino, in radialne postavitve, ki prikazujejo relacije z osrednjim jedrom ali konceptom.

Postavitev »Osnovni Vennov diagram«

Postavitev Osnovni Vennov diagram

Postavitev »Osnovni cilj«

Postavitev Osnovni cilj

Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Postavitev Osnovni radialni grafikon

Z radialnimi postavitvami je mogoče prikazati tudi posamezne dele, ki se združijo in tako sestavijo eno glavno ali osrednjo misel.

Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«

Postavitev Stikajoč se radialni grafikon

Na vrh strani

Matrika

Postavitve v vrsti Matrika običajno razvrščajo informacije in so dvodimenzionalne. Z njimi je mogoče prikazati relacijo med deli in celoto ali osrednjim konceptom. Postavitve v vrsti »Matrika« so primerne, če imate štiri ali manj ključnih točk in veliko količino besedila.

Postavitev »Osnovna matrika«

Postavitev Osnovna matrika

Na vrh strani

Piramida

Postavitve v vrsti Piramida kažejo sorazmerne ali hierarhične relacije, ki se običajno gradijo od spodaj navzgor. Najprimernejše so za informacije, ki jih želite prikazati od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor. Če želite prikazati vodoravno hierarhijo, izberite postavitev Hierarhija.

Postavitev »Osnovna piramida«

Postavitev Osnovna piramida

S postavitvami v vrsti Piramida lahko posredujete tudi konceptualne informacije. Postavitev Seznam piramid na primer omogoča vnos besedila v oblike zunaj piramide.

Postavitev »Seznam piramid«

Postavitev Seznam piramid

Na vrh strani

Slika

Postavitve v vrsti Slika uporabite takrat, ko želite prek slike posredovati vaše sporočilo s pojasnjevalnim besedilom (ali brez) ali pa želite s sliko dopolniti seznam ali proces.

Postavitev grafike SmartArt »Slika z besedilom v okvirju«

Postavitev Slika z besedilom v okvirju

Slika postavitve »Seznam napisov slik«

Postavitev Seznam napisov slik

Postavitev grafike SmartArt »Naraščajoči proces s poudarkom slik«

Postavitev Naraščajoči proces s poudarkom slik

Na vrh strani

Drugo

To vrsto je mogoče uporabiti za grafike SmartArt po meri, ki ne ustrezajo nobeni od zgoraj opisanih vrst.

Na vrh strani

Velja za: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik