Izbiranje grafike SmartArt

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Vsaka postavitev SmartArt ponuja drugačen način za izražanje vsebine in izboljšanje sporočila. Nekatere postavitve preprosto dodajte vizualne poljščini označen seznam in druge postavitve (na primer organigrami in Vennovdiagram), ki so namenjene prikazati določene vrste podatkov.

Namig : Kliknite ti naslovi, če želite več informacij o vsako temo.

Preden izberete postavitev za grafiko SmartArt, se vprašajte, kaj želite sporočiti in ali želite podatke prikazati na določen način. Ker lahko hitro in preprosto preklopite postavitve, preizkusite različne postavitve (za vrste), dokler ne najdete takšne, ki najbolje ponazarja vaše sporočilo. Vrsta je podobna kategoriji in vam olajša izbiro ustrezne postavitve za vaše podatke. Preizkusite različne vrste. Tabela v nadaljevanju ne predstavlja izčrpnega seznama, vendar jo lahko uporabite za izhodišče.

Dejanje

Uporabite to vrsto

Prikaz informacij, ki niso v zaporedju.

Seznam

Prikaz korakov v procesu ali na časovnici; ustvarjanje diagrama poteka.

Proces

Prikaz neprekinjenega procesa.

Krog

Ustvarjanje organigrama.

Hierarhija

Prikaz drevesa odločitev.

Hierarhija

Ponazoritev povezav.

Relacija

Prikaz povezanosti delov s celoto.

Matrika

Prikaz sorazmernih relacij z največjo komponento na vrhu ali na dnu.

Piramida

Jasno posredovanje in poudarjanje vsebine s slikami.

Slika

Razmislite o količino besedila, ki jih imate, ker količino besedila vpliva na videz in število oblik, ki jih potrebujete v postavitvi. Ali so na voljo več glavne točke pod njimi še podtočke? Naredite podrobnosti prenos več teže od točk povzetka ali obratno? Na splošno se grafike SmartArt so najbolj učinkovita pri število oblik in količino besedila so omejeni na ključne točke. Večje količine besedila lahko zmoti iz vizualno grafike SmartArt in težje vizualno posredovanje sporočila. Vendar pa nekatere postavitve, na primer postavitev Seznam trapezoidov v vrsto seznama , pri delu z večje količine besedila.

Za vsako vrsto grafike SmartArt je na voljo veliko edinstvenih postavitev. Nekatere postavitve imajo ograde za sliko, nekatere pa so sestavljene iz ločenih oblik za vsak element informacije, tudi za podtočke. V drugih postavitvah so podtočke združene s točkami povzetka. Če si ogledate, kako so informacije za povzetek postavljene glede na podrobnosti, dobite občutek, katerim informacijam bo občinstvo namenilo največ pozornosti. Poskrbite, da bodo najpomembnejši podatki postavljeni tako, da bodo pritegniti največ pozornosti.

V nekaterih postavitvah za grafike SmartArt je število oblik omejeno. V vrsti Relacija je na primer postavitev Puščici z nasprotnim ravnotežjem namenjena prikazu dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Besedilo je lahko le v dveh oblikah, postavitve pa ni mogoče spremeniti tako, da bi bilo prikazanih več zamisli ali konceptov. Če izberete postavitev z omejenim številom oblik, lahko vidite, katera vsebina v grafiki SmartArt ne bo prikazana, ker se v podoknu »Besedilo« ob teh elementih pojavi rdeč X (in ne oznaka).

Podokno za besedilo z rdečim X

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v drugo postavitev grafike SmartArt, ki ima več kot dve obliki za besedilo, na primer postavitev Osnovna piramida v vrsti Piramida. Ne pozabite, da spreminjanje postavitev ali vrst lahko spremeni pomen informacij. Postavitev s puščicami, ki kažejo v desno, na primer Osnovni proces v vrsti Proces, ima drugačen pomen kot grafika SmartArt s puščicami, razporejenimi v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krog.

Ko preklopite na drugačno postavitev grafike SmartArt, se večina besedila in druga vsebina, barve, slog, učinki in oblikovanje besedila samodejno prenesejo v novo postavitev.

Lahko pa tudi znova ocenite vsebino in razmislite, ali so katere informacije manj pomembne za vaše sporočilo. Grafike SmartArt z manj koncepti in manj besedami so pogosto najučinkovitejše.

Če ne najdete želene postavitve, lahko grafiki SmartArt dodate in odstranite oblike ter tako prilagodite strukturo postavitve. V vrsti Proces je na primer postavitev Osnovni proces prikazana s tremi oblikami, za svoj postopek pa morda potrebujete le dve obliki ali pa pet oblik. Ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo, se razporeditev oblik in količina besedila v teh oblikah samodejno posodobita – tako se ohranita izvirni načrt in obroba postavitve za grafiko SmartArt.

Ko izberete novo postavitev, se prikaže besedilo ograde (na primer [besedilo]). Besedilo ograde se ne natisne in med predstavitvijo v PowerPointu ni prikazano. Besedilo ograde lahko zamenjate s svojo vsebino. Če preklopite postavitve s prikazanim besedilom ograde, bo besedilo ograde prikazano tudi v novi postavitvi. Ne pozabite, da bodo oblike, ki jih ne boste izbrisali, vedno prikazane in natisnjene.

Poleg tega razmislite tudi o velikosti prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt. Če imate na primer visok in ozek prostor, izberite navpično postavitev, kot je Porazdeljen proces v vrsti Proces, in ne vodoravne postavitve, kot je na primer Puščice procesa v vrsti Proces.

Nekatere postavitve imajo določeno razmerje višina/širina, zato morda ne bodo zasedle celotnega prostora. Razmerje višina/širina se nanaša na razmerje med širino in višino. Če postavitev Matrika mreže v vrsti Matrika postavite v prostor z večjo širino kot višino, grafika SmartArt ne bo zavzela celotne širine praznega prostora. Če želite spremeniti razmerje višina/širina, lahko spremenite postavitev dispozitiva ali dokumenta, velikost prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt (na ta način se spremeni videz grafike SmartArt), ali preklopite v postavitev grafike SmartArt z drugačnim razmerjem višina/širina.

V galeriji Izberite grafiko SmartArt prikaže vse na voljo postavitve, razdeljene na enajst različnih vrst – vse, seznam, proces, krog, hierarhije, odnos, matrika, Piramidni, slik, Office.comin drugih. ( Office.com vrsta prikaže dodatne postavitve, ki so na voljo na spletnem mestu Office.com. Druge vrste se prikaže le, če dodate grafike SmartArt po meri in jih ne dodate na enega od drugih vrst.) Opisi, ki kažejo, katere vrste informacij velja za dano postavitev, ki so prikazane v razdelku večje slike na eno stran v galeriji Izberite grafiko SmartArt .

Seznam imen in opisov postavitev si lahko ogledate v članku Opisi grafik SmartArt.

Izberite postavitev

Vse postavitve, ki so na voljo za grafike SmartArt, so prikazane v vrsti Vse.

Pri izbiranju postavitev ne pozabite, da:

  • postavitve s puščicami pomenijo potek ali napredek v določeni smeri;

  • postavitve, ki imajo namesto puščic povezovalne črte, pomenijo povezave, vendar ne nujno poteka ali napredka;

  • postavitve, ki nimajo povezovalnih črt ali puščic, prikazujejo zbirko predmetov ali zamisli, med katerimi ni vzpostavljena močna relacija.

Seznam imen in opisov postavitev si lahko ogledate v članku Opisi grafik SmartArt.

Če želite, da označeno besedilo izstopa, ga preprosto pretvorite v oblike, ki jih lahko pobarvate, jim dodate dimenzijo in poudarite z vizualnimi učinki ali animacijo. S postavitvijo v vrsti Seznam postanejo vaše glavne točke vidnejše v barvnih oblikah, ki poudarijo njihovo pomembnost. Postavitve v vrsti Seznam združijo informacije, ki ne predstavljajo postopnega ali zaporednega procesa. Za razliko od postavitev v vrsti Proces so postavitve v vrsti Seznam običajno brez puščic ali usmerjenega poteka.

Kot je prikazano v spodnjem primeru, lahko označen seznam vzbudi veliko več pozornosti, ko ga pretvorite v grafiko SmartArt.

Označen seznam in ustrezna grafika SmartArt

V nekaterih postavitvah v vrsti Seznam so vključene tudi oblike slik, ki omogočajo, da besedilo poudarite z majhno sliko ali risbo. Čeprav so oblike ograd za slike namenjene prikazu slik, lahko v katero koli obliko dodate sliko kot polnilo.

Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike«
Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike« z označbami mesta za slike (majhni krogi na levi)

Namig : V grafiko SmartArt ne vnašajte obsežnih sklopov besedila, ampak raje vstavite samo glavne točke in nato pripravite drug diapozitiv ali dokument, v katerem bodo te glavne točke razložene.

Več informacij: Seznam vnesite opisi grafike SmartArt

Za razliko od postavitev v vrsti Seznam imajo postavitve v vrsti Proces običajno usmerjen potek in se uporabljajo za prikaz korakov ali stopenj v procesu ali poteku dela, na primer zaporednih korakov za dokončanje opravila ali splošnih faz v razvoju izdelka, časovnice ali razporeda. Postavitve v vrsti Proces uporabite, ko želite pokazati, kako si morajo slediti koraki ali faze, da dosežejo končni rezultat. Postavitve v vrsti Proces omogočajo prikaz procesa v navpičnih ali vodoravnih korakih in kombinaciji upogibanja.

Postavitev »Navpični proces«
Postavitev »Navpični proces«

Postavitev »Osnovni proces«

Postavitev »Osnovni proces« (vodoravno)

Slika postavitve »Proces krožnega upogibanja«

Postavitev »Proces krožnega upogibanja« (navpično in vodoravno)

S postavitvami v vrsti Proces lahko prikažete pomembne datume v načrtu proizvodnje ali časovnice s ključnimi oznakami.

Postavitev »Osnovna časovnica«
Postavitev »Osnovna časovnica«

Druga postavitev, ki je primerna za prikaz datumov ali oštevilčenih korakov, je postavitev Puščice procesa. Številke in datume lahko vstavite v primarne oblike (kroge), besedilo za korake pa v pridružene oblike puščic.

Postavitev »Puščice procesa«
Postavitev »Puščice procesa«

Opomba : Ustvarjanje diagrama poteka, uporabite postavitev, na primer Proces navpičnega upogibanjain nato zamenjajte različne oblike z oblikami diagram poteka.

Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«
Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste proces

Čeprav lahko s postavitvijo v vrsti Proces posredujete postopne informacije, postavitev v vrsti Krog običajno prikaže krožni ali ponavljajoč se proces. S postavitvami v vrsti Krog je mogoče prikazati življenjske cikle izdelka ali živali, učne cikle, ponavljajoče se ali trajajoče procese (na primer cikel neprekinjenega pisanja in objavljanja za spletno mesto) ali cikel letnega zastavljanja ciljev zaposlenega in pregleda njegove učinkovitosti delovanja.

Postavitev »Osnovni krog«
Postavitev »Osnovni krog«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste krog

Postavitve v vrsti Hierarhija so verjetno najpogosteje uporabljene za organigram podjetja. S postavitvami v vrsti Hierarhija pa je mogoče prikazati tudi drevo odločitev, družinsko drevo ali družino izdelkov.

Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«
Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«

Opomba : Če želite ustvariti organigram, uporabite postavitev Organigram , postavitev ime in naziv organizacije ali postavitev Slikovni Organigram . Ko uporabite ta postavitev, dodatne funkcije, na primer obliko pomočnika in viseče postavitve na voljo. Več o ustvarjanju organigramov, preberite članek Ustvarjanje organigrama z grafiko SmartArt.

Postavitev »Organigram«
Postavitev »Organigram«

Postavitev »Ime in naziv organizacije«

Postavitev »Ime in naziv organizacije«

Postavitev »Slikovni organigram«

Postavitev »Slikovni organigram«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste hierarhije

Postavitve v vrsti relacija kažejo nenapredne, nehierarhične relacije med deli (na primer spojene ali prekrivajoče se koncepti) in po navadi prikazujejo konceptualne relacije ali povezave med dvema ali več nabori elementov. Dobro primeri postavitev odnos so Vennov, ki prikazujejo, kako območja ali koncepti prekrivajo in je združena preseku središča; ciljni postavitve, ki prikazujejo zadrževanje; in z radialnimi postavitvami, ki kažejo relacije v jedro ali pojem. Več o ustvarjanju Vennov, preberite članek Ustvarjanje Vennovega diagrama.

Postavitev »Osnovni Vennov diagram«
Postavitev »Osnovni Vennov diagram«

Postavitev »Osnovni cilj«

Postavitev »Osnovni cilj«

Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Z radialnimi postavitvami je mogoče prikazati tudi posamezne dele, ki se združijo in tako sestavijo eno glavno ali osrednjo misel.

Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«
Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste relacije

Postavitve v vrsti Matrika običajno razvrščajo informacije in so dvodimenzionalne. Z njimi je mogoče prikazati relacijo med deli in celoto ali osrednjim konceptom. Postavitve v vrsti »Matrika« so primerne, če imate štiri ali manj ključnih točk in veliko količino besedila.

Postavitev »Osnovna matrika«
Postavitev »Osnovna matrika«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste» matrika«

Postavitve v vrsti Piramida kažejo sorazmerne ali hierarhične relacije, ki se običajno gradijo od spodaj navzgor. Najprimernejše so za podatke, ki jih želite prikazati od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor. Če želite prikazati vodoravno hierarhijo, izberite postavitev Hierarhija.

Postavitev »Osnovna piramida«
Postavitev »Osnovna piramida«

S postavitvami v vrsti Piramida lahko posredujete tudi konceptualne informacije. Postavitev Seznam piramid na primer omogoča vnos besedila v oblike zunaj piramide.

Postavitev »Seznam piramid«
Postavitev »Seznam piramid«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste piramida

Postavitve v vrsti Slika uporabite takrat, ko želite prek slike posredovati vaše sporočilo s pojasnjevalnim besedilom (ali brez) ali pa želite s sliko dopolniti seznam ali proces.

Postavitev grafike SmartArt »Slika z besedilom v okvirju«
Postavitev »Slika z besedilom v okvirju«

Slika postavitve »Seznam napisov slik«

Postavitev »Seznam napisov slik«

Postavitev grafike SmartArt »Naraščajoči proces s poudarkom slik«

Postavitev »Naraščajoči proces s poudarkom slik«

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste slik

Dodatne postavitve, ki so na voljo na spletnem mestu Office.com, so prikazane v vrsti Office.com. Ta vrsta se redno posodablja z novimi postavitvami.

Več informacij: Opisi slik SmartArt vrste spletnega mesta Office.com

To vrsto je mogoče uporabiti za grafike SmartArt po meri, ki ne ustrezajo nobeni od zgoraj opisanih vrst.

Ko ste izbrali grafiko SmartArt, ki je pravi za vas, lahko uredite in prilagodite za nadaljnje izpolnjujejo vaše potrebe. Preberite te članke, če želite izvedeti več o delu z grafiko SmartArt, ki jih ustvarite:

Glejte tudi

Zamenjava označenega besedila s strokovnimi grafičnim seznamom

Pretvarjanje slik diapozitiva v grafiko SmartArt

Pretvarjanje besedila diapozitiva v grafiko SmartArt

Kdaj naj uporabim grafiko SmartArt in kdaj naj uporabim grafikona?

Vsaka postavitev SmartArt ponuja drugačen način za izražanje vsebine in izboljšanje sporočila. Nekatere postavitve preprosto dodajte vizualne poljščini označen seznam in druge postavitve (na primer organigrami in Vennovdiagram), ki so namenjene prikazati določene vrste podatkov.

V tem članku

Kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve za grafiko SmartArt

Vrste postavitev

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve za grafiko SmartArt

Preden izbiri postavitve za grafiko SmartArt, vprašajte se, kaj želite prenesti in ali želite prikazati na določen način vaše informacije. Ker lahko hitro in preprosto preklopite postavitve, poskusite različnimi postavitvami (skozi vrste), dokler ne najdete tistega, ki najbolje prikazuje sporočilo. Vrsta je podobna kategorije, ki lahko hitro izberite ustrezno postavitev za vaše podatke. Če preskušate različne vrste tako, da uporabite spodnjo tabelo kot izhodiščno točko.

Opomba : V tabeli je namenjena boste lažje začeli in ni popoln seznam.

Dejanje

Uporabite to vrsto

Prikaz informacij, ki niso v zaporedju.

Seznam

Prikaz korakov v procesu ali na časovnici.

Proces

Prikaz neprekinjenega procesa.

Krog

Ustvarjanje organigrama.

Hierarhija

Prikaz drevesa odločitev.

Hierarhija

Ponazoritev povezav.

Relacija

Prikaz povezanosti delov s celoto.

Matrika

Prikaz sorazmernih relacij z največjo komponento na vrhu ali na dnu.

Piramida

Poleg tega razmislite o količini besedila, saj ta vpliva na videz in število oblik, ki jih boste potrebovali v postavitvi. Ali imate nekaj glavnih točk in pod njimi še podtočke? Ali so podrobnosti pomembnejše od točk povzetka ali je ravno obratno? Na splošno so grafike SmartArt najučinkovitejše takrat, ko sta število oblik in količina besedila omejena na ključne točke. Večje količine besedila lahko odvrnejo pozornost od privlačnega videza grafike SmartArt in otežijo vizualno posredovanje sporočila. Kljub temu so na voljo postavitve, ki so primerne za večje količine besedila, na primer postavitev Seznam trapezoidov v vrsti Seznam.

Za vsako vrsto grafike SmartArt, so na voljo številne edinstvene postavitve. Nekatere postavitve so sestavljena iz ločenih oblik za vsak element informacije, vključno z podtočk. Druge postavitve podtočke s točkami povzetka. Si ogledate položaj povzetek informacij glede podrobnosti omogoča, da boste dobili občutek, katere informacije boste narisali največ pozornosti občinstva. Preverite, ali najbolj pomembne podatke na mestu, največjo pozornost.

Nekatere postavitve za grafiko SmartArt, ki vsebujejo omejeno število oblik. Na primer postavitev Puščici nasprotnega ravnotežja v vrsti relacija je zasnovan za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Le dvema oblikama lahko vsebujejo besedila in postavitev, ni mogoče spremeniti za prikaz več zamisli ali konceptov. Če izberete postavitev z omejeno število oblik, lahko ugotovite, katera vsebina ne bo prikazano v grafiki SmartArt zato, ker je rdeč X (namesto označenega) prikazana poleg teh elementov v podoknu za besedilo.

Podokno za besedilo z rdečim X

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v drugo postavitev, ki ima več kot dve obliki za besedilo, na primer postavitev Osnovna piramida v vrsti piramidni . Imejte v mislih Spreminjanje postavitve ali vrste lahko spremeni pomen vaše podatke. Primer postavitve s puščicami, ki kažejo na desni strani, na primer osnovni proces v vrsti proces , ima drugačen pomen grafike SmartArt s puščicami, ki bo v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krožni .

Ko preklopite postavitve, večina besedila in druge vsebine, barve, sloge, učinki in oblikovanje besedila samodejno prenesejo v novo postavitev.

Lahko pa tudi znova ocenite vsebino in razmislite, ali so katere informacije manj pomembne za vaše sporočilo. Grafike SmartArt z manj koncepti in manj besedami so pogosto najučinkovitejše.

Če ne najde točno določeno postavitev, ki jo želite, lahko Dodajanje in odstranjevanje oblik v grafiki SmartArt, če želite prilagoditi struktura postavitve. Na primer postavitev osnovni proces v vrsti proces , ki se prikaže s tremi oblike, vendar v procesu morda potrebujete le dve obliki, ali ga boste morda potrebovali pet oblik. Ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo, se razporeditev oblik in količina besedila v teh oblikah samodejno posodobi – vzdrževanje izvirni načrt in obrobe postavitve za grafiko SmartArt.

Ko izberete novo postavitev, se prikaže besedilo ograde (na primer [besedilo]). Besedilo ograde ne natisnejo in se ne prikaže med predstavitvijo Microsoft Office PowerPoint 2007 . Lahko zamenjate besedilo ograde z lastno vsebino. Če preklopite postavitve z označbo mesta besedila, ki se pojavi, boste videli besedilo ograde v novo postavitev. Upoštevajte, da oblike vedno prikazana pa so natisnjene, razen če jih izbrišete.

Poleg tega razmislite tudi o velikosti prostora, kamor boste postavili grafiko SmartArt. Če imate na primer visok in ozek prostor, izberite navpično postavitev, kot je Porazdeljen proces v vrsti Proces, in ne vodoravne postavitve, kot je na primer Puščice procesa v vrsti Proces.

Nekatere postavitve imajo fiksno razmerja, zato morda ne bodo prostor za celotno. Razmerje višina / širina se nanaša na razmerje med višino in širino. Na primer, če postavite Matrika mreže postavitve v vrsti matrika v prostor, ki je večja, kot je visoka, grafiko SmartArt bo ne uporabite vse širine prazen prostor. Če želite spremeniti razmerje višina / širina, lahko spremenite postavitev diapozitiva ali dokumentov, spremenite velikost prostora, kjer so postavitev grafike SmartArt (s tem Spreminjanje videza grafike SmartArt) ali preklopite v postavitev z različnimi razmerje višina /.

Na vrh strani

Vrste postavitev

Vsaka postavitev omogoča drugačen način za izražanje vsebine in poudarjanje sporočila. Nekatere postavitve samo vizualno dodelajo označen seznam, druge (na primer organigrami in Vennov diagram) pa so namenjene prikazu določenih vrst informacij.

V galeriji Izberite grafiko SmartArt prikaže vse razpoložljive postavitve, razdeljene na devet vrst – vse, seznam, proces, krog, hierarhije, odnos, matrikapiramida , in druge. ( Drugo vrsto se prikaže le, če dodate grafike SmartArt po meri in jih ne dodate na enega od drugih vrst.) Opisi, ki kažejo, katere vrste informacij velja za dano postavitev, ki so prikazane v razdelku večje slike na eno stran v galeriji Izberite grafiko SmartArt . Seznam imen postavitev in opisov, glejte opisi grafik SmartArt.

Vse

Vse postavitve, ki so na voljo za grafike SmartArt, so prikazane v vrsti Vse.

Pri izbiranju postavitev ne pozabite, da:

  • postavitve s puščicami pomenijo potek ali napredek v določeni smeri;

  • postavitve, ki imajo namesto puščic povezovalne črte, pomenijo povezave, vendar ne nujno poteka ali napredka;

  • postavitve, ki nimajo povezovalnih črt ali puščic, prikazujejo zbirko predmetov ali zamisli, med katerimi ni vzpostavljena močna relacija.

Seznam imen postavitev in opisov, glejte opisi grafik SmartArt.

Seznam

Če želite, da označeno besedilo izstopa, ga preprosto pretvorite v oblike, ki jih lahko pobarvate, jim dodate dimenzijo in poudarite z vizualnimi učinki ali animacijo. S postavitvijo v vrsti Seznam postanejo vaše glavne točke vidnejše v barvnih oblikah, ki poudarijo njihovo pomembnost. Postavitve v vrsti Seznam združijo informacije, ki ne predstavljajo postopnega ali zaporednega procesa. Za razliko od postavitev v vrsti Proces so postavitve v vrsti Seznam običajno brez puščic ali usmerjenega poteka.

Kot je prikazano v spodnjem primeru, lahko označen seznam vzbudi veliko več pozornosti, ko ga pretvorite v grafiko SmartArt.

Označen seznam in ustrezna grafika SmartArt

Nekatere postavitve seznam vključujejo oblike, slike, da lahko poudariti besedilo z majhno slike ali risbe. Čeprav oblike ograd so namenjeni za prikaz slike, lahko dodate sliko kot polnilov poljubno obliko.

Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike«
Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike« z označbami mesta za slike (majhni krogi na levi)

Namig : V grafiko SmartArt ne vnašajte obsežnih sklopov besedila, ampak raje vstavite samo glavne točke in nato pripravite drug diapozitiv ali dokument, v katerem bodo te glavne točke razložene.

Proces

Za razliko od postavitev v vrsti Seznam imajo postavitve v vrsti Proces običajno usmerjen potek in se uporabljajo za prikaz korakov ali stopenj v procesu ali poteku dela, na primer zaporednih korakov za dokončanje opravila ali splošnih faz v razvoju izdelka, časovnice ali razporeda. Postavitve v vrsti Proces uporabite, ko želite pokazati, kako si morajo slediti koraki ali faze, da dosežejo končni rezultat. Postavitve v vrsti Proces omogočajo prikaz procesa v navpičnih ali vodoravnih korakih in kombinaciji upogibanja.

Postavitev »Navpični proces«
Postavitev »Navpični proces«
Postavitev »Osnovni proces«
Postavitev »Osnovni proces« (vodoravno)
Slika postavitve »Proces krožnega upogibanja«
Postavitev »Proces krožnega upogibanja« (navpično in vodoravno)

S postavitvami v vrsti Proces lahko prikažete pomembne datume v načrtu proizvodnje ali časovnice s ključnimi oznakami.

Postavitev »Osnovna časovnica«
Postavitev »Osnovna časovnica«

Druga postavitev, ki je primerna za prikaz datumov ali oštevilčenih korakov, je postavitev Puščice procesa. Številke in datume lahko vstavite v primarne oblike (kroge), besedilo za korake pa v pridružene oblike puščic.

Postavitev »Puščice procesa«
Postavitev »Puščice procesa«

Namig : Ustvarjanje diagrama poteka, uporabite postavitev, na primer Proces navpičnega upogibanjain nato zamenjajte različne oblike z oblikami diagram poteka.

Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«
Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«

Krog

Čeprav lahko s postavitvijo v vrsti Proces posredujete postopne informacije, postavitev v vrsti Krog običajno prikaže krožni ali ponavljajoč se proces. S postavitvami v vrsti Krog je mogoče prikazati življenjske cikle izdelka ali živali, učne cikle, ponavljajoče se ali trajajoče procese (na primer cikel neprekinjenega pisanja in objavljanja za spletno mesto) ali cikel letnega zastavljanja ciljev zaposlenega in pregleda njegove učinkovitosti delovanja.

Postavitev »Osnovni krog«
Postavitev »Osnovni krog«

Hierarhija

Morda je najpogostejša uporaba za postavitvami v vrsti hierarhije podjetja organigram. Vendar postavitve hierarhije , lahko uporabite tudi za prikaz drevesa odločitev ali družino izdelkov.

Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«
Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«

Namig : Če želite ustvariti Organigram, uporabite postavitev Organigram . Ko uporabite ta postavitev, dodatne funkcije, na primer obliko pomočnika in viseče postavitve na voljo.

Postavitev »Organigram«
Postavitev za organigram «»

Relacija

Postavitve v vrsti Relacija kažejo nenapredne, nehierarhične relacije med deli (na primer spojene ali prekrivajoče se koncepte) in običajno ponazarjajo konceptualne relacije ali povezave med dvema ali več nabori elementov. Dobri primeri postavitev v vrsti Relacija so Vennovi diagrami, ki kažejo, kako se območja in koncepti prekrivajo ter se nato v središčnem preseku združijo; tarčne postavitve, ki prikazujejo vsebino, in radialne postavitve, ki prikazujejo relacije z osrednjim jedrom ali konceptom.

Postavitev »Osnovni Vennov diagram«
Postavitev »Osnovni Vennov diagram«
Postavitev »Osnovni cilj«
Postavitev »Osnovni cilj«
Postavitev »Osnovni radialni grafikon«
Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Z radialnimi postavitvami je mogoče prikazati tudi posamezne dele, ki se združijo in tako sestavijo eno glavno ali osrednjo misel.

Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«
Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«

Matrika

Postavitve v vrsti Matrika običajno razvrščajo informacije in so dvodimenzionalne. Z njimi je mogoče prikazati relacijo med deli in celoto ali osrednjim konceptom. Postavitve v vrsti »Matrika« so primerne, če imate štiri ali manj ključnih točk in veliko količino besedila.

Postavitev »Osnovna matrika«
Postavitev »Osnovna matrika«

Piramida

Postavitve v vrsti piramidni prikazati sorazmerne ali hierarhične relacije, ki po navadi uvajajo navzgor. Najbolje delujejo s podatki, ki jih želite prikazati od zgoraj navzdol ali od spodaj. Če želite prikazati Vodoravna hierarhija, morate izbrati v postavitev.

Postavitev »Osnovna piramida«
Postavitev »Osnovna piramida«

S postavitvami v vrsti Piramida lahko posredujete tudi konceptualne informacije. Postavitev Seznam piramid na primer omogoča vnos besedila v oblike zunaj piramide.

Postavitev »Seznam piramid«
Postavitev »Seznam piramid«

Drugo

To vrsto je mogoče uporabiti za grafike SmartArt po meri, ki ne ustrezajo nobeni od zgoraj opisanih vrst.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×