Iskanje zapisov z najnovejšimi in najstarejšimi datumi

V tem članku je opisan način, kako uporabiti poizvedbo za zgornjo vrednost, da v nizu zapisov poiščete najnovejše ali najzgodnejše datume. Informacije, ki jih vrne ta vrsta poizvedbe, lahko uporabite kot odgovore na razna poslovna vprašanja, na primer, kdaj je stranka zadnjič kaj naročila.

Kaj želite narediti?

Razumevanje, kako poizvedbe za zgornjo vrednost delajo z datumi

Iskanje najnovejšega ali najzgodnejšega datuma

Iskanje najpoznejših ali najzgodnejših datumov zapisov v kategorijah ali skupinah

Iskanje najnovejšega ali najzgodnejšega datuma

Razumevanje, kako poizvedbe za zgornjo vrednost delajo z datumi

S poizvedbo za zgornjo vrednost lahko poiščete zapise, ki vsebujejo najpoznejše ali najzgodnejše datume v tabeli ali skupini zapisov. S podatki lahko nato odgovorite na raznovrstna poslovna vprašanja, na primer:

 • Kdaj je zaposleni zadnjič kaj prodal? Z odgovorom lahko odkrijete zaposlenega, ki je najbolj ali najmanj delaven.

 • Kdaj je stranka zadnjič kaj naročila? Če stranka v določenem obdobju ni ničesar naročila, jo lahko premaknete na seznam nedejavnih oseb.

 • Čigav rojstni dan je naslednji, ali koliko n rojstnih dni pride na določen datum?

Pravila za ustvarjanje in uporabo poizvedb za zgornje vrednosti

Poizvedbo za zgornjo vrednost ustvarite tako, da najprej ustvarite poizvedbo za izbiranje. Glede na rezultate, ki jih želite dobiti, s poizvedbo uporabite vrstni red, ali poizvedbo pretvorite v poizvedbo o vrstici z rezultati. Če poizvedbo pretvorite, uporabite nato združevalno funkcijo, na primer Maks ali Min, da vrne najvišjo ali najnižjo vrednost ali Prvi ali Zadnji, da vrne najzgodnejši ali najpoznejši datum. Poizvedbe o vrstici z rezultati in združevalne funkcije uporabite samo, ko morate poiskati podatke, ki bi lahko bili nizi skupin ali kategorij. Recimo, da morate poiskati število prodaj na določen datum za vsako mesto, v katerem deluje vaše podjetje. V tem primeru mesta postanejo kategorije (poiskati morate podatke za vsako mesto) tako, da uporabite poizvedbo o vrstici z rezultati.

V nadaljevanju si zapomnite, da morajo poizvedbe ne glede na vrsto uporabljati polja, ki vsebujejo opisne podatke, na primer imena strank in polje, ki vsebuje datumske vrednosti, ki jih želite poiskati. Poleg tega morajo biti datumske vrednosti v polju, ki je nastavljeno na podatkovni tip Datum/čas. Poizvedbe opisane v tem članku ne bodo uspele, če jih v polju z besedilom poskusite zagnati za datumske vrednosti. Če želite uporabiti poizvedbo o vrstici z rezultati, morajo podatkovna polja vključevati informacije o kategorijah, na primer polje za mesto ali državo/regijo.

Izbiranje med poizvedbo za zgornje vrednosti in filtrom

Če želite določiti ali je bolje ustvariti poizvedbo za zgornje vrednosti ali uporabiti filter, izberite nekaj od tega:

 • Če želite, da so vrnjeni zapisi z najnovejšimi ali najpoznejšimi datumi v polju in ne veste natančnih datumskih vrednosti, ali niso pomembne, potem ustvarite poizvedbo za zgornje vrednosti.

 • Če želite, da so vrnjeni zapisi, kjer se datum ujema, je zgodnejši ali poznejši od določenega datuma, potem uporabite filter. Če si želite na primer ogledati datume prodaje med aprilom in julijem, uporabite filter. Popolna razlaga o filtrih presega okvire te teme.

  Če želite več informacij o ustvarjanju in uporabi filtrov, si oglejte članek Filter: omejevanje števila zapisov v pogledu.

Na vrh strani

Iskanje najnovejšega ali najzgodnejšega datuma

V korakih tega odseka je razložen način, kako ustvarite osnovno poizvedbo za zgornje vrednosti, ki uporablja vrstni red, skupaj z dodatno poizvedbo, ki uporablja izraze in ostale pogoje. V prvem odseku so prikazani osnovni koraki pri ustvarjanju poizvedbe za zgornje vrednosti in v drugem odseku je razložen način, kako z dodajanjem pogojev poiskati naslednje rojstne dneve zaposlenih. V korakih so uporabljeni podatki iz te vzorčne tabele.

Priimek

Ime

Naslov

Mesto

Država/regija

Datum rojstva

Datum zaposlitve

Stražar

Boštjan

Glavna ulica 1

Ljubljana

Slovenija

05.02.1968

10.06.1994

Mirtič

Damjan

Prva ulica 52

Kranj

Slovenija

22.05.1957

22.11.1996

Mojca

Gostinčar

Cesta XIV. divizije 122

Celje

Slovenija

11.11.1960

11.03.2000

Palčič

Rok

London

Grosuplje

Velika Britanija

22.03. 1964

22.06. 1998

Potokar

Matej

Novakova ulica 2

Budimpešta

Madžarska

05.02.1972

05.01.2002

Kopač

Barbara

75. ulica S. 3122

Celje

Slovenija

23.01.1970

23.04.1999

Stele

Jaka

Velika ulica 67

Novo mesto

Slovenija

14.04.1964

14.10.2004

Makovec

Tina

Osrednji trg 2

Kočevje

Slovenija

29.10.1959

29.03.1997

Če želite, lahko te vzorčne podatke ročno vnesete v novo tabelo ali pa to vzorčno tabelo kopirate v program za delo s preglednicami, na primer program Microsoft Office Excel 2007 in nato s programom Access v tabelo uvozite delovni list.

Pokaži mi kako

Ročno vnašanje vzorčnih podatkov

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Tabele kliknite Tabela.

  Access vaši zbirki podatkov doda novo prazno tabelo.

  Opomba : Tega koraka vam ni treba upoštevati, če ste odprli novo prazno zbirko podatkov, vendar ga boste morali upoštevati, kadar koli boste v zbirko podatkov dodajali tabele.

 2. Dvokliknite prvo celico v naslovni vrstici in vnesite ime polja vzorčne tabele.

  Access vsa prazna polja v naslovni vrstici privzeto označi z besedilom Dodaj novo polje, na primer tako:

  Novo polje na podatkovnem listu

 3. S puščično tipko se premaknite v sosednjo prazno celico v naslovni vrstici in nato vnesite drugo ime polja (prav tako lahko pritisnete tipko TAB ali dvokliknete novo celico). Ta korak ponavljajte, dokler ne vnesete vseh imen polj.

 4. Vnašanje podatkov v vzorčno tabelo.

  Med vnašanjem podatkov Access določa podatkovni tip vsakega polja. Če še niste uporabljali relacijskih zbirk podatkov, za vsako polje v vaših tabelah najprej nastavite podatkovne tipe, na primer število, besedilo ali datum/čas. Nastavitev podatkovnih tipov zagotavlja točen vnos podatkov in pomaga preprečevati napake, kot je uporaba telefonske številke v izračunu. Access naj za te vzorčne tabele določi podatkovni tip.

 5. Ko končate vnašanje podatkov, kliknite Shrani.

  Bližnjična tipka  Pritisnite CTRL+S.

  Pojavi se pogovorno okno Shrani kot.

 6. V okno Ime tabele vnesite ime vzorčne tabele in kliknite V redu.

  Uporabljajte ime vsake vzorčne tabele, ker poizvedbe v oddelkih »Kako ...« uporabljajo ta imena.

 7. Te korake ponavljajte, dokler ne ustvarite vseh vzorčnih tabel, naštetih na začetku tega odseka.

Kopiranje tabele v program za delo s preglednicami

 1. Zaženite program za delo s preglednicami in ustvarite novo prazno datoteko. Če uporabljate Excel, je privzeto ustvarjen nov prazen delovni zvezek.

 2. Iz prejšnjega odseka kopirajte vzorčno tabelo in jo prilepite na prvi delovni list z začetkom v prvi celici.

 3. Z desno miškino tipko kliknite jeziček lista, kliknite Preimenuj in delovnemu listu dajte ime Zaposleni.

 4. Shranite datoteko s preglednico na primerno mesto in nadaljujte postopek.

Uvoz tabele v Access

 1. V novi ali obstoječi zbirki podatkov:

  Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi kliknite Excel.

  -ali-

  Kliknite Več in potem s seznama izberite program za delo s preglednicami.

  Pojavi se pogovorno okno Dobi zunanje podatke - preglednica ime programa.

 2. Kliknite Prebrskaj, odprite datoteko s preglednico, ki ste jo ustvarili v prejšnjih korakih in potem kliknite V redu.

  Zažene se Čarovnik za uvoz preglednic

 3. Čarovnik privzeto izbere prvi delovni list v delovnem zvezku (Zaposleni, če ste izvedli korake v prejšnjem odseku), podatki z delovnega lista pa se pojavijo v spodnjem delu zaslona. Kliknite Naprej.

 4. Kliknite Prva vrstica vsebuje glave stolpcev in nato kliknite Naprej.

 5. Po želji lahko za spreminjanje imen polj in podatkovnih tipov ali za izpuščanje polj iz operacij uvažanja uporabite polja z besedili in seznami pod Možnosti polja. Drugače, kliknite Naprej.

  Če uporabljate vzorčno tabelo zgoraj, vam trenutno ni treba spremeniti karkoli.

 6. Možnost Naj Access doda primarni ključ pustite izbrano in kliknite Naprej.

 7. Access novo tabelo privzeto poimenuje z imenom delovnega lista. Ime sprejmite ali vnesite drugega in nato kliknite Dokončaj.

Opomba : Če nimate programa za delo s preglednicami, lahko vzorčne podatke kopirate v urejevalnik besedil, na primer v beležnico. Če želite več informacij o uvozu besedilnih podatkov, si oglejte članek Uvoz podatkov v besedilno datoteko ali povezovanje s podatki v njej.

Ustvarjanje osnovne poizvedbe za zgornje vrednosti

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugokliknite Načrt poizvedbe.

  Prikaže se pogovorno okno Pokaži tabelo.

 2. V pogovornem oknu kliknite tabelo, ki jo želite uporabiti v poizvedbi, kliknite Dodaj, da tabelo postavite v zgornji del načrtovalca, in nato kliknite Zapri.

  -ali-

  Dvokliknite tabelo in nato Zapri.

  Če uporabljate vzorčne podatke, v poizvedbo dodajte tabelo »Zaposleni«.

 3. V mrežo načrta dodajte polja, ki jih želite uporabiti v poizvedbi. Vsako polje lahko dvokliknete ali povlečete in spustite v prazno celico v vrstici Polje.

  Če uporabljate vzorčno tabelo, dodajte polja »Ime«, »Priimek« in »Datum rojstva«.

 4. V polju, ki vsebuje zgornje ali spodnje vrednosti (polje »Datum rojstva«, če uporabljate vzorčno tabelo), kliknite vrstico Razvrsti in izberite Naraščajoče ali Padajoče.

  Padajoče razvrščanje vrne najnovejši datum in naraščajoče razvrščanje vrne najzgodnejši datum.

  Pomembno : V vrstici Razvrsti morate nastaviti vrednost samo za polja, ki vsebujejo vaše datume. Če določite vrstni red za drugo polje, poizvedba ne vrne rezultatov, ki jih iščete.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite spustno puščico ob polju Vsi (seznam Zgornje vrednosti) in vnesite število zapisov, ki si jih želite ogledati, ali pa na seznamu izberite možnost.

 6. Kliknite Zaženi Slika gumba , če želite zagnati poizvedbo in rezultate prikazati v pogledu podatkovnega lista.

 7. Shranite poizvedbo in jo pustite odprto za uporabo v naslednjih korakih.

Vidite lahko, da s to vrsto poizvedbe za zgornje vrednosti najdete odgovor na osnovna vprašanja na primer, kdo je najstarejša ali najmlajša oseba v podjetju. V naslednjih korakih je razložen način, kako uporabljati izraze in druge pogoje, če želite, da je poizvedba natančnejša in bolj prilagodljiva. Pogoji prikazani v naslednjem koraku vrnejo naslednje tri rojstne dneve zaposlenih.

Dodajanje pogojev poizvedbi

Opomba : V teh korakih se privzame, da boste uporabili poizvedbo opisano v prejšnjem odseku.

 1. Poizvedbo, ki ste jo ustvarili v prejšnjih korakih preklopite v pogled podatkovnega lista.

 2. V mreži načrta poizvedbe v stolpec desno od stolpca »Datum rojstva« kopirajte in prilepite ali vnesite izraz: Expr1: DatePart("m";[Datum rojstva]). Nato kliknite Zaženi.

  Funkcija DatePart iz polja »Datum rojstva« izvleče vrednost za mesec.

 3. Preklop v pogled načrta.

 4. Desno od prvega izraza prilepite ali vnesite izraz: Expr2: DatePart("d";[Datum rojstva]). Nato kliknite Zaženi.

  V tem primeru funkcija DatePart iz polja »Datum rojstva« izvleče vrednost za dan.

 5. Preklop v pogled načrta.

 6. V vrstici Pokaži počistite potrditveni polji za vsakega od dveh izrazov, ki ste jih vnesli, za vsak izraz kliknite vrstico Razvrsti in nato izberite Naraščajoče.

 7. Kliknite Zaženi.

 8. Po želji lahko določite pogoje, če želite omejiti obseg poizvedbe. Ko določite pogoje, poizvedba razvrsti samo zapise, ki izpolnjujejo pogoje in določi zgornje ali spodnje vrednosti polja s seznama razvrščenih.

  Če želite nadaljevati z delom z vzorčnimi podatki, preklopite v pogled načrta. Nato v vrstici Pogoji stolpca Datum rojstva vnesite ta izraz:

  Month([Datum rojstva]) > Month(Date()) Or Month([Datum rojstva])= Month(Date()) And Day([Datum rojstva])>Day(Date())

  Izraz naredi to: Del izraza Month([Datum rojstva]) > Month(Date()) preveri ali datum rojstva vsakega zaposlenega pride na naslednji mesec, in če je to res, zapise vključi v poizvedbo. Del izraza Month([Datum rojstva])= Month(Date()) And Day([Datum rojstva])>Day(Date()) pa preveri datume rojstva, ki so v trenutnem mesecu in ali rojstni dan pride na današnji dan ali pozneje. Če pogoj drži, funkcija zapise vključi v poizvedbo. Če povzamemo: Izraz prezre zapise, kjer rojstni dan pride med prvim januarjem in datumom, na katerega zaženete poizvedbo.

  Če si želite ogledati več primerov izrazov s pogoji poizvedbe, si oglejte članek Primeri pogojev poizvedbe.

 9. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite spustno puščico ob polju Vsi (seznam Zgornje vrednosti) in vnesite število zapisov, ki si jih želite ogledati, ali pa na seznamu izberite možnost.

  Če si želite ogledati naslednje tri rojstne dneve, vnesite 3.

 10. Kliknite Zaženi Slika gumba , če želite zagnati poizvedbo in rezultate prikazati v pogledu podatkovnega lista.

Če vidite več zapisov, kot ste jih določili

Če podatki vsebujejo več zapisov, ki imajo datumsko vrednost v skupni rabi, lahko poizvedba za zgornje vrednosti vrne več podatkov kot jih določite. Če želite pridobiti tri zapise o zaposlenih, lahko na primer ustvarite poizvedbo za zgornje vrednosti, vendar poizvedba vrne štiri zapise, ker imata »Stražar« in »Potokar« rojstni dan na isti datum. Kot je prikazano v tej tabeli.

Priimek

DatumRojstva

Cajhen

26.9.1968

Gostinčar

2.10.1970

Potokar

15.10.1965

Stražar

15.10.1969

Če vidite manj zapisov, kot ste jih določili

Recimo, da ustvarite poizvedbo, ki naj vrne zgornjih ali spodnjih pet zapisov v polju, vendar poizvedba vrne samo tri. Po pravilu težavo te vrste razrešite tako, da odprete poizvedbo v pogledu načrta in pregledate vrstico Pogoji stolpcev v mreži načrta.

Če želite več informacij o pogojih, si oglejte članek Primeri pogojev poizvedbe.

Če vidite podvojene zapise

Če poizvedba za zgornje vrednosti vrne podvojene zapise, so ti v temeljnih tabelah ali pa zapisi dajejo vtis podvojenih zapisov, ker poizvedba ne vključuje polj, ki bi lahko razlikovala med zapisi. V tej tabeli so na primer prikazani rezultati poizvedbe, ki vrne pet naročil, ki so bila nedavno poslana skupaj z imenom prodajalca, ki je opravil transakcijo.

DatumPošiljanja

Prodajalec

12.11.2004

Zajc

12.11.2004

Cajhen

12.10.2004

Ušaj

12.10.2004

Ušaj

12.10.2004

Zajc

Tretji in četrti zapis sta morda podvojena, vendar je mogoče, da je prodajalec Zajc obravnaval dve različni naročili, ki sta bili poslani na isti dan.

Odvisno od vaših zahtev, lahko naredite eno od dveh stvari, da se izognete vrnjenim podvojenim zapisom. Če želite dodati polja, po katerih se bodo zapisi razlikovali na primer polji IDnaročila in IDstranke, lahko spremenite načrt poizvedbe. Če je zadosti že ogled samo enega od podvojenih zapisa, lahko z nastavitvijo lastnosti Enolične vrednosti poizvedbe na Da, prikažete samo razlikovalne zapise. Če želite nastaviti to lastnost v pogledu načrta poizvedbe, kliknite z desno miškino tipko kjerkoli v prazno področje v zgornji polovici načrtovalca poizvedbe in nato v priročnem meniju kliknite Lastnosti. Na listu z lastnostmi poiščite lastnost Enolične vrednosti in jo nastavite na Da.

Če želite več informacij o ravnanju s podvojenimi zapisi, si oglejte Iskanje, skrivanje ali odstranjevanje podvojenih podatkov.

Na vrh strani

Iskanje najpoznejših ali najzgodnejših datumov zapisov v kategorijah ali skupinah

S poizvedbo o vrstici z rezultati poiščete najzgodnejše ali najpoznejše datume zapisov, ki jih razdelimo v skupine ali kategorije. Poizvedba o vrstici z rezultati je poizvedba za izbiranje, ki uporablja združevalne funkcije, na primer Min, Maks, Vsota, Prvi in Zadnji, da izračuna vrednosti za dano polje.

V korakih tega odseka je privzeto, da vodite podjetje za organizacijo prireditev — skrbite za scenografijo, luč, gostinske storitve in ostale opravila pri pomembnih funkcijah. Poleg tega lahko prireditve, ki jih organizirate razdelimo v več kategorij, na primer predstavljanje izdelkov trgu, sejmi in koncerti. V korakih tega odseka je ponujen odgovor na preprosto vprašanje: Kdaj bo naslednji dogodek, če gledamo po kategorijah? Povedano drugače, kdaj se bo na trgu predstavljal nov izdelek, kdaj bo naslednji koncert in tako dalje.

V nadaljevanju si zapomnite: Vrsta poizvedbe o vrstici z rezultati, ki jo ustvarite privzeto lahko vsebuje podatke vaše skupine ali kategorije in polje, ki vsebuje vaše datume. Ostalih polj, ki opisujejo elemente v kategoriji na primer imena strank ali dobaviteljev, ni mogoče vključiti. Vendar lahko ustvarite drugo poizvedbo, ki združi poizvedbo o vrstici z rezultati s polji, ki vsebujejo opisne podatke. V korakih pozneje v tem odseku je razložen način, kako izvesti to opravilo.

V korakih tega odseka je privzeto, da se uporablja te tri tabele:

Tabela »Vrsta prireditve«    

IDvrste

Vrsta prireditve

1

Predstavitev izdelka

2

Poslovna funkcija

3

Zasebna funkcija

4

Zbiranje sredstev

5

Obrtni sejem

6

Predavanje

7

Koncert

8

Razstava

9

Sejem

Tabela »Stranke«    

IDstranke

Podjetje

Stiki

1

Grafično oblikovanje Contoso, d.o.o.

Andrej Koklič

2

Vrteče igrače

Mojca Gostinčar

3

Tovarna

Tina Makovec

4

Igrače Wingtip

Rok Palčič

5

A. Čas

Damjan Mirtič

6

Pustolovščine

Matej Potokar

7

Inštitut za grafično oblikovanje

Jaka Stele

8

Šola umetnosti

Barbara Kopač

Tabela »Prireditve«    

IDprireditev

Vrsta prireditve

Stranka

Datum prireditve

Cena

1

Predstavitev izdelka

Contoso, d.o.o.

14.4.2003

10.000 EUR

2

Poslovna funkcija

Vrteče igrače

21.4.2003

8.000 EUR

3

Obrtni sejem

Vrteče igrače

1.5.2003

25.000 EUR

4

Razstava

Inštitut za grafično oblikovanje

13.5. 2003

4.500 EUR

5

Obrtni sejem

Contoso, d.o.o.

14.5. 2003

55.000 EUR

6

Koncert

Šola umetnosti

23.5. 2003

12.000 EUR

7

Predstavitev izdelka

A. Čas

1.6. 2003

15.000 EUR

8

Predstavitev izdelka

Igrače Wingtip

18.6. 2003

21.000 EUR

9

Zbiralec sredstev

Pustolovščine

22.6. 2003

1.300 EUR

10

Predavanje

Inštitut za grafično oblikovanje

25.6. 2003

2.450 EUR

11

Predavanje

Contoso, d.o.o.

4.7. 2003

3.800 EUR

12

Sejem

Inštitut za grafično oblikovanje

4.7. 2003

5.500 EUR

Opomba : V korakih tega odseka je privzeto, da sta tabeli »Stranke« in »Vrsta prireditve« na strani »ena« relacije »ena proti mnogo« s tabelo »Prireditve«. V tem primeru ima tabela »Prireditve« v skupni rabi polji »IDstranke« in »IDvrste«. Poizvedbe o vrstici z rezultati opisane v naslednjih odsekih ne bodo delovale brez teh relacij.

Kako v zbirko podatkov dodati podatke?

Če želite vzorčne tabele dodati v zbirko podatkov, lahko z nekaj izjemami sledite korakom v prejšnjem odseku Iskanje zapisov z zgornjimi ali spodnjimi vrednostmi:

 • Če v Excel kopirate tabeli »Vrste prireditev« in »Stranke«, ne kopirajte stolpcev »IDvrste« in »IDstranke«. Ko uvozite delovne liste, Access doda vrednosti primarnega ključa, s čimer si prihranite čas.

 • Potem ko uvozite tabele, morate odpreti tabelo »Prireditve« v pogledu načrta in stolpca »Vrsta prireditve« in »Stranka« pretvoriti v polji za iskanje. Če želite to narediti, za vsako polje kliknite stolpec Podatkovni tip in nato kliknite ukaz Čarovnik za iskanje.

  Pri ustvarjanju polj za iskanje, Access nadomesti besedilne vrednosti v stolpcih »Vrsta prireditve« »Stranka« s številskimi vrednostmi iz izvornih tabel.

  Če želite več informacij o ustvarjanju in uporabi polj za iskanje, si oglejte članka Uporaba seznama z več vrednostmi in Vodilo za polja z več vrednostmi. v obeh člankih je razložen način, kako ustvariti vrsto polja za iskanje, ki omogoča izbiro več vrednosti za dano polje in kako ustvariti sezname iskanja.

Ustvarjanje poizvedbe o vrstici z rezultati

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugokliknite Načrt poizvedbe.

  Prikaže se pogovorno okno Pokaži tabelo.

 2. V pogovornem oknu izberite tabele, s katerimi želite delati, kliknite Dodaj in ko dokončate z dodajanjem tabel kliknite Zapri.

  -ali-

  Dvokliknite tabele, ki jih želite uporabiti in nato kliknite Zapri. Vsaka tabela se pojavi v zgornjem delu načrtovalca poizvedb.

  Če uporabljate vzorčne tabele navedene zgoraj, dodajte tabeli »Prireditve« in »Vrste prireditev«.

 3. Dvokliknite polja tabele, ki jo želite uporabiti v poizvedbi. Zagotovite, da v poizvedbo dodate samo združena polja ali polja kategorije in polje z vrednostmi.

  Če uporabljate vzorčne podatke navedene v prejšnjih treh tabelah, lahko iz tabele »Vrsta prireditve« dodate polje »Vrsta prireditve« ali iz tabele »Prireditve« polje »Datum prireditve«.

 4. Po želji lahko določite pogoje, ki omejijo obseg poizvedbe. Samo zapisi, ki izpolnjujejo pogoje so razvrščeni in na tem seznamu so določene zgornje in spodnje vrednosti polja.

  Če želite, da so na primer vrnjene prireditve iz kategorije »Zasebna funkcija«, vnesite izraz v vrstico Pogoji stolpca Vrsta prireditve: <>"Zasebna funkcija".

  Če si želite ogledati več primerov izrazov s pogoji poizvedbe, si oglejte članek Primeri pogojev poizvedbe.

 5. Pretvorite poizvedbo v poizvedbo o vrstici z rezultati tako, da:

  Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Vsote.

  Vrstica z rezultati se pojavi v mreži načrta.

 6. Zagotovite, da je vrstica z rezultati vsakega združenega polja ali polja kategorije nastavljena na Združi po in nato nastavite vrstico z rezultati polja z vrednostjo (polje z zgornjimi ali spodnjimi vrednostmi) na Maks ali Min.

  Funkcija Maks vrne največjo vrednost številskega polja in najnovejšo datumsko ali časovno vrednost v polju »Datum/čas«. Funkcija Min vrne najmanjšo vrednost številskega polja in najzgodnejšo datumsko ali časovno vrednost v polju »Datum/čas«.

 7. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite spustno puščico ob polju Vsi (seznam Zgornje vrednosti) in vnesite število zapisov, ki si jih želite ogledati, ali pa na seznamu izberite možnost.

  V tem primeru izberite Vse in nato kliknite Zaženi, če želite prikazati rezultate v pogledu podatkovnega lista.

  Opomba : Access odvisno od funkcije, ki ste jo izbrali v koraku št. 6, v poizvedbi spremeni ime polja z vrednostjo na MaksImePolja ali MinImePolja. Če uporabljate vzorčne tabele, Access preimenuje polje Datum za NajvečPrireditev ali Datum za NajmanjPrireditev.

 8. Shranite poizvedbo in pojdite na naslednje korake.

V rezultatih poizvedbe niso prikazana imena izdelkov ali kakršne koli druge informacije o izdelkih. Če si želite ogledati dodatne podatke, morate ustvariti drugo poizvedbo, ki bo vključevala poizvedbo, ki ste jo ravnokar ustvarili. V naslednjih korakih je razloženo, kako lahko to naredite.

Ustvarjanje druge poizvedbe za dodajanje podatkov

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugokliknite Načrt poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite jeziček Poizvedbe in nato dvokliknite poizvedbo o vrstici z rezultati, ki ste jo ustvarili v prejšnjem odseku.

 3. Kliknite jeziček Tabele in dodajte tabele, ki ste jih uporabili v poizvedbi o vrstici z rezultati in tabele, ki vsebujejo druge povezane podatke. Če uporabljate prejšnje tri tabele, v novo poizvedbo dodajte tabele »Vrsta prireditve«, »Prireditev« in »Stranke«.

 4. Združite polja v poizvedbi o vrstici z rezultati z ustreznimi polji v nadrejenih tabelah. Če želite to narediti, povlecite vsako polje v poizvedbi o vrstici z rezultati na ustrezno polje v tabeli.

  Če uporabljate vzorčne podatke iz treh tabel, povlecite stolpec »Vrsta dogodka« v poizvedbi o vrstici z rezultati v polje »Vrsta prireditve« v tabeli »Vrsta prireditve«. Nato povlecite stolpec Datum za NajvečPrireditev v poizvedbi o vrstici z rezultati v polje »Datum prireditve« v tabeli »Prireditve«. Z ustvarjanjem združevanj omogočite, da nova poizvedba za izbiranje zbere podatke v poizvedbi o vrstici z rezultati in tiste iz drugih tabel.

 5. Dodajanje dodatnih opisnih polj iz ostalih tabel v poizvedbi.

  Če uporabljate vzorčne podatke iz treh tabel, lahko iz tabele »Stranke« dodate polji »Podjetje« in »Stiki«.

 6. Po želji lahko določite vrstni red za nekaj stolpcev. Če želite na primer kategorije navesti po abecednem vrstnem redu, nastavite vrstico Razvrsti stolpca Vrsta prireditve na Naraščajoče.

 7. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Rezultati poizvedbe se prikažejo v pogledu podatkovnega lista.

Namig    Če ne želite, da je glava stolpca Cena prikazana kot NajvišjaCena ali NajnižjaCena, odprite poizvedbo v pogledu načrta in v stolpec s ceno v mreži vnesite Cena: NajvišjaCena ali Cena: NajnižjaCena. Cena bo v pogledu podatkovnega lista prikazana v glavi stolpca.

Na vrh strani

Iskanje najnovejšega ali najzgodnejšega datuma

Poizvedbe, ki ste jih ustvarili prej v članku, lahko vrnejo zgornje ali spodnje vrednosti, vendar ne obeh. Če si želite ogledati oba nabora vrednosti, morate ustvariti dve poizvedbi – z eno lahko pridobite zgornje vrednosti, z drugo pa spodnje – in nato spojite in shranite rezultate v eno tabelo.

Postopek iskanja zgornjih in spodnjih vrednosti in prikaza podatkov v tabeli, sledi tem korakom:

 • Ustvarite poizvedbo za zgornje oziroma spodnje vrednosti. Če pa morate združiti podatke, ustvarite poizvedbe o vrstici z rezultati, ki uporabljajo funkciji Min in Maks.

 • Pretvorite poizvedbo za zgornje vrednosti (ali poizvedbo za največje skupne vrednosti) v poizvedbo za izdelavo tabele in naredite novo tabelo.

 • Pretvorite poizvedbo za spodnje vrednosti (ali poizvedbo za najmanjše skupne vrednosti) v poizvedbo za dodajanje in zapise dodajte v tabelo z zgornjimi vrednostmi.

  V korakih teh odsekov je razloženo, kako to naredite.

  Ustvarjanje poizvedbe

  1. Ustvarjanje poizvedb z zgornjimi oziroma spodnjimi vrednostmi

   Če želite izvedeti več o korakih, ki so potrebni za ustvarjanje poizvedb za zgornje oziroma spodnje vrednosti, si prej v članku oglejte Iskanje najnovejšega ali najzgodnejšega datuma. Če morate združiti vse zapise po kategoriji, si prej v članku oglejte Iskanje najnovejšega ali najzgodnejšega datuma zapisov v kategorijah ali skupinah.

   Če uporabljate vzorčne tabele iz zadnjega odseka, uporabite samo podatke v tabeli »Prireditve«. V obeh poizvedbah uporabite polja »Vrsta prireditve«, »Stranka« in »Datum prireditve« iz tabele »Prireditve«.

  2. Vsako poizvedbo shranite s pomenljivim imenom na primer »Zgornja vrednost« in »Spodnja vrednost« in ju pustite odprti za uporabo v naslednjih korakih.

Ustvarjanje poizvedbe za izdelavo tabele

 1. S poizvedbo za zgornje vrednosti, ki je odprta v pogledu načrta:

  Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Naredi tabelo.

  Pojavi se pogovorno okno Izdelava tabele.

 2. V okno Ime tabele vnesite ime za tabelo, v kateri bodo shranjeni zgornji in spodnji zapisi. Vnesite na primer Zgornji in spodnji zapisi in nato kliknite V redu.

  Ob vsakem zagonu poizvedbe, namesto da bodo rezultati prikazani v pogledu podatkovnega lista, poizvedba izdela tabelo in nadomesti zgornjo vrednost s trenutnimi podatki.

 3. Shranite in zaprite poizvedbo.

Ustvarjanje poizvedbe za dodajanje

 1. S poizvedbo za spodnje vrednosti v pogledu načrta:

  Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Dodaj.

 2. Pojavi se pogovorno okno Dodaj.

 3. Vnesite enako ime, kot ste ga vnesli v pogovorno okno Izdelava tabele.

  Vnesite na primer Zgornji in spodnji zapisi in nato kliknite V redu. Ob vsakem zagonu poizvedbe, namesto da bodo rezultati prikazani v pogledu podatkovnega lista, bo poizvedba dodala zapise v tabelo »Zgornji in spodnji zapisi«.

 4. Shranite in zaprite poizvedbo.

Zagon poizvedb

 • Zdaj lahko zaženete obe poizvedbi. V podoknu za krmarjenje, dvokliknite poizvedbo za zgornjo vrednost in ko vas Access opozori, kliknite Da. Nato dvokliknite poizvedbo za spodnje vrednosti in ko vas Access opozori, kliknite Da.

 • Odprite tabelo »Zgornji in spodnji zapisi« v pogledu podatkovnega lista.

Pomembno : Če poskusite zagnati poizvedbo za dodajanje ali poizvedbo za izdelavo tabele in se nič ne zgodi, preverite Accessovo vrstico stanja za sporočilo:

Dejanje ali dogodek je blokirano zaradi onemogočenega načina.

Če dobite to sporočilo, naredite ko:

 • Če ga še ne vidite, prikažite vrstico s sporočilom. Če želite to narediti, na kartici Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Vrstica s sporočilom.

 • V vrstici za sporočila kliknite Možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Varnostne možnosti sistema Microsoft Office.

 • Izberite možnost Omogoči vsebino in kliknite V redu.

 • Znova zaženite poizvedbo.

Če želite več informacij o načinu »Onemogočeno« in o varnosti Accessa, si oglejte članek Varnost zbirke podatkov programa Access 2007.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×