Office
Vpis
Pisanje in urejanje

Iskanje in zamenjava besedila

Iskanje in zamenjava besedila ter drugih podatkov v Wordovem dokumentu

Word ponuja več možnosti za iskanje določene vsebine v dokumentu. Poiščete in zamenjate lahko elemente, kot so besedilo, slike, napisi, zaznamki ali določene vrste oblikovanja, kot so odstavki ali prelomi strani. Z ukazom Pojdi na se lahko premaknete na določen primerek vsebine v dokumentu, lahko pa iskanje tudi razširite z uporabo nadomestnih znakov, kod ali običajnih izrazov za iskanje besed ali besednih zvez, ki vsebujejo posebne znake ali kombinacije znakov.

Opombe: 

 • Word Online trenutno vključuje le osnovne funkcije za iskanje in zamenjavo. Odprite dokument v namizni različici Worda, če želite uporabiti napredne funkcije iskanja in zamenjave, kot so iskanje predmetov, iskanje oblikovanje, uporaba ukaza »Pojdi na« in uporaba nadomestnih znakov, kod in regularnih izrazov.

 • Nekaj vsebine v tej temi morda ne velja za nekatere jezike.

Najdi in zamenjaj

Hitro lahko poiščete vsako ponovitev določene besede ali besedne zveze.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje izberite Poišči. Lahko pa na tipkovnici pritisnete Ctrl + F.

  Možnost »Najdi« na zavihku »Osnovno«

  Odpre se podokno za krmarjenje.

  Podokno za krmarjenje
 2. V polje za iskanje vnesite besedilo, ki ga želite poiskati. Vse ponovitve najdenega besedila so označene v dokumentu in navedene v podoknu za krmarjenje.

  Rezultati iskanja, označeni v dokumentu in podoknu za krmarjenje
 3. Po rezultatih se pomikate s tipkama s puščico gor in dol.

Opomba: Če naredite spremembo v dokumentu in rezultati iskanja izginejo, kliknite puščico dol pod iskalnim polje in znova se bo prikazal seznam rezultatov.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje izberite Zamenjaj. Lahko pa na tipkovnici pritisnete Ctrl + H.

  Možnost »Zamenjaj« je označena na zavihku »Osnovno«.

 2. V polje Najdi vnesite besedilo, ki ga želite poiskati in zamenjati.

 3. V polje Zamenjaj z vnesite nadomestno besedilo.

  Iskanje in zamenjava besedila

 4. Izberite Nadaljuj iskanje in naredite nekaj od tega:

  • Če želite zamenjati označeno besedilo, kliknite Zamenjaj.

  • Če želite zamenjati vse ponovitve besedila v dokumentu, kliknite Zamenjaj vse.

  • Če želite preskočiti ta primerek besedila in nadaljevati z naslednjim primerkom, kliknite Nadaljuj iskanje.

  Zavihek »Zamenjaj« v pogovornem oknu »Najdi in zamenjaj«

  Opomba: V storitvi Word Online ni gumba Nadaljuj iskanje. Z gumboma s puščicama gor in dol preglejte rezultate in zamenjajte primerke označenega besedila.

Če želite poiskati predmete, kot so tabele, grafike, pripombe, sprotne opombe, končne opombe ali enačbe, naredite to:

 1. Na zavihkuOsnovno v skupini Urejanje kliknite Najdi. Lahko pa na tipkovnici pritisnete Ctrl + F.

  Možnost »Najdi« na zavihku »Osnovno«

  Odpre se podokno za krmarjenje.

  Podokno za krmarjenje
 2. Kliknite puščico na desni strani polja za iskanje in nato izberite možnost s seznama.

  Seznam možnosti za iskanje predmetov

  Rezultati iskanja so prikazani v polju za iskanje.

 3. Izberite rezultat, ki si ga želite ogledati v dokumentu, ali pa klikajte gumba s puščicama in prebrskajte po vseh rezultatih.

Iščete pogovorno okno »Najdi in zamenjaj«?

Če želite uporabiti napredno iskanje v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj, naredite nekaj od tega:

 • Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Najdi, nato pa izberite Napredno iskanje.

  ali

 • V podoknu Krmarjenje kliknite puščico na desni strani polja za iskanje in nato izberite Napredno iskanje.

V pogovornem oknu Najdi in zamenjaj kliknite Več, da se prikažejo dodatne možnosti iskanja.

Opomba:  Če želite manjši nabor naprednih možnosti iskanja, na primer Razlikovanje velikih in malih črk ali Išči samo cele besede, v podoknu za krmarjenje kliknite puščico na desni strani polja za iskanje in nato še Možnosti.

V dokumentu lahko poiščete in zamenjate ali odstranite oblikovanje znakov. Poiščete lahko na primer določeno besedo ali besedno zvezo in spremenite barvo pisave, lahko pa poiščete tudi določeno oblikovanje, na primer krepko ali označeno, in ga spremenite.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje izberite Zamenjaj. Lahko pa na tipkovnici pritisnete Ctrl + H.

  Možnost »Zamenjaj« je označena na zavihku »Osnovno«.

 2. Če ne vidite gumba Oblika, kliknite Več.

  Gumb »Več«

 3. Če želite poiskati besedilo z določenim oblikovanjem, vnesite besedilo v polje Najdi. Če želite poiskati le oblikovanje, pustite polje prazno.

 4. Kliknite Oblika, nato pa izberite oblike, ki jih želite poiskati in zamenjati. Če želite na primer poiskati označeno besedilo, kliknite Oblika > Označeno; če želite poiskati krepko besedilo, kliknite Oblika > Pisava in nato v pogovornem oknu Iskanje pisave na seznamu Slog pisave izberite Krepko.

 5. Kliknite polje Zamenjaj z, nato Oblika in izberite nadomestne oblike, kot je opisano v 4. koraku.

  Opomba: Če želite zamenjati tudi besedilo, vnesite nadomestno besedilo v polje Zamenjaj z.

 6. Če želite poiskati in zamenjati vsak primerek navedenega oblikovanja, kliknite Nadaljuj iskanje in nato še Zamenjaj. Če želite zamenjati vse primerke navedenega oblikovanja, kliknite Zamenjaj vse.

Poiščete in zamenjate lahko posebne znake in elemente dokumenta, kot so tabulatorji, oznake za odstavke (prehod v novo vrstico) in ročni prelomi strani. Najdete lahko na primer vse dvojne razmike vrstic (oznake za dva odstavka) in jih zamenjate z enojnimi razmiki vrstic (oznaka za en odstavek).

Namig: Če želite prikazati skrite simbole oblikovanja, kot so presledki, oznake za odstavke in prelome strani, kliknite na zavihku Osnovno v skupini Odstavek možnost .

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Najdi, nato pa kliknite Napredno iskanje.

  Možnost »Napredno iskanje« v meniju »Najdi«

 2. Če ne vidite gumba Posebno, kliknite Več.

  Gumb »Več«

 3. Kliknite Posebno, nato pa izberite želeni element.

 4. Če želite zamenjati element, kliknite zavihek Zamenjaj, nato pa v polje Zamenjaj z vnesite, kar želite uporabiti kot zamenjavo.

 5. Če želite poiskati in zamenjati vsak primerek navedenega elementa, kliknite Nadaljuj iskanje in nato še Zamenjaj. Če želite zamenjati vse primerke navedenega elementa, kliknite Zamenjaj vse.

Iskanje z ukazom »Pojdi na«

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Najdi, nato pa kliknite Pojdi na.

  Možnost »Pojdi na« v meniju »Najdi«

 2. V polju Pojdi na kliknite vrsto elementa.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če se želite premakniti na določen element, v polje Vnesite vrsto elementa vnesite ustrezne informacije za identifikacijo elementa, nato pa kliknite Pojdi na.

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji element navedene vrste, pustite polje za vnos prazno, nato pa kliknite Naprej ali Nazaj.

Iskanje z uporabo nadomestnih znakov

Besedilo lahko poiščete tudi z nadomestnimi znaki. Z nadomestnim znakom zvezdica (*) lahko na primer poiščete niz znakov (če na primer vnesete »s*d«, dobite »sadje« in »sadež«).

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Najdi, nato pa kliknite Napredno iskanje.

  Možnost »Napredno iskanje« v meniju »Najdi«

 2. Potrdite potrditveno polje Uporabi nadomestne znake.

  Če ne vidite potrditvenega polja Uporabi nadomestne znake, kliknite Več.

  Gumb »Več«

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrati nadomestni znak s seznama, kliknite Posebno, kliknite nadomestni znak in nato v polje Najdi vnesite dodatno besedilo. Če želite več informacij, glejte tabelo Nadomestni znaki za elemente, ki jih želite najti in zamenjati v nadaljevanju tega članka.

  • V polje za iskanje vnesite nadomestni znak. Če želite več informacij, glejte tabelo Nadomestni znaki za elemente, ki jih želite najti in zamenjati.

 4. Če želite zamenjati element, kliknite zavihek Zamenjaj, nato pa v polje Zamenjaj z vnesite, kar želite uporabiti kot zamenjavo.

 5. Kliknite Nadaljuj iskanje ali Najdi vse in nato kliknite Zamenjaj ali pa kliknite Zamenjaj vse, če želite zamenjati vse ponovitve elementa.

  Opomba: Če želite prekiniti iskanje v teku, pritisnite tipko ESC.

Z oklepaji »()« lahko ustvarite skupine nadomestnih znakov in besedilo v polju Najdi in nato uporabite \n v polju Zamenjaj z, če želite uporabiti rezultate vsakega izraza.

Če želite poiskati izraz in ga zamenjati s prerazporejenim izrazom, uporabite nadomestni znak »\n«. Vnesite na primer (Anton) (Bojan) v polje za iskanje in \2 \1 v polje Zamenjaj z. Word najde Anton Bojan in to zamenja z vrednostjo Bojan Anton.

 • Če potrdite polje Uporabi nadomestne znake, Word najde izključno tisto besedilo, ki ste ga vnesli. Opazili boste, da polji Razlikovanje velikih in malih črk in Išči samo cele besede nista na voljo (zatemnjeni), kar pomeni, da se ti možnosti vklopita samodejno in ju ni mogoče izklopiti.

 • Če želite poiskati znak, ki je določen kot nadomestni znak, vnesite pred znak poševnico nazaj (\). Vnesite na primer \?, če želite najti vprašaj, ali \\, če želite najti znak za poševnico nazaj (temu pogosto pravimo »ubežni znak«).

 • Ko želite združiti nadomestne znake in besedilo ter nakazati vrstni red vrednotenja, lahko uporabite oklepaje. Vnesite na primer <(pre)*(no)>, če želite najti »prerazporejeno« in »premeščeno«.

Če želite najti

Type (Vrsta)

Primer

Kateri koli enojni znak, vključno z znaki za presledek in ločilo

?

s?k najde sok, srk in sat.

Eden od teh znakov

[ ]

w[io]k najde vik in vok.

Kateri koli posamezni znak v obsegu

[-]

[c-m]iza najde miza, ciza in liza. Obsegi morajo biti v naraščajočem vrstnem redu

Na začetek besede

<

<(inter) najde interesantno in intervju, ne najde pa »printer«.

Na konec besede

>

(os)> najde os in kos, ne najde pa osnova.

Izraz

()

Word si zapomni rezultate kombinacij iskanja, ki jih lahko uporabi v postopku zamenjave.

Kateri koli posamezni znak, razen znakov v obsegu znotraj oklepajev

[! x-z]

r[!a-m]ka najde roka in ruka, ne najde pa reka ali raka.

Natančno n ponovitev prejšnjega znaka ali izraza

{n}

fe{2}d najde feed, ne najde pa fed.

Najmanj n ponovitev prejšnjega znaka ali izraza

{n,}

fe{1,}d najde fed in feed.

Od n do m pojavitev prejšnjega znaka ali izraza

{n,m}

10{1,3} najde 10, 100 in 1000.

Ena ali več ponovitev prejšnjega znaka ali izraza

@

lo@t najde lot in loot.

Kateri koli niz znakov, vključno z znaki za presledek in ločilo

*

s*d najde sad, slad in skrivnostni zaklad.

Uporabi kode za iskanje črk, oblikovanja, polj ali posebnim znakov

Če želite najti

Type (Vrsta)

Oznaka za odstavek ( Oznaka za odstavek )

^p (ne deluje s poljem za iskanje, ko je možnost Uporabi nadomestne znake vklopljena) ali ^13

Tabulator ( Tabulator )

^t ali ^9

Znak ASCII

^ nnn, pri čemer je nnn koda znaka

Znak ANSI

^0 nnn, pri čemer je 0 ničla, nnn pa je koda znaka

Dolgi pomišljaj ( — )

^+

Pomišljaj ( – )

^=

Znak »manjka«

^^

Ročni prelom vrstice ( Ročni prelom vrstice )

^l ali ^11

Prelom stolpca

^n ali ^14

Prelom strani ali odseka

^12 (pri zamenjavi vstavi prelom strani)

Ročni prelom strani

^m (najde in zamenja tudi prelome odseka, ko je vklopljena možnost Uporabi nadomestne znake)

Nedeljivi presledek ( Nedeljivi presledek )

^s

Nedeljivi vezaj ( Nedeljivi vezaj )

^~

Pogojni vezaj ( Pogojni vezaj )

^-

Če želite najti

Vrsta

Poljuben znak

^?

Poljubna števka

^#

Poljubna črka

^$

Sliko ali grafiko (samo v isti vrstici)

^g

Oznaka za sprotno opombo

^f ali ^2

Oznako za končno opombo

^e

Polje (ko so kode polj vidne)

^d ali ^19 ali ^21

Pripomba (ko so pripombe v vrstici)

^a ali ^5

Prelom odseka

^b

Prazen prostor

^w (poljuben presledek ali poljubna kombinacija navadnih in nedeljivih presledkov ter tabulatorjev)

Za zamenjavo s tem ...

Vnesite

Vsebino odložišča

^c

Besedilo v polju »Najdi«

^&

Iskanje in zamenjava besedila z uporabo regularnih izrazov (napredno)

Številna opravila iskanja in zamenjave lahko avtomatizirate tako, da uporabite nadomestne znake za ustvarjanje regularnih izrazov, ki so kombinacija dobesednega besedila in nadomestnih znakov. Znaki dobesednega besedila označujejo besedilo, ki mora obstajati v ciljnem besedilnem nizu. Znaki nadomestnega besedila označujejo besedilo, ki se lahko razlikuje v ciljnem nizu. Regularne izraze lahko na primer uporabite za iskanje in odstranjevanje podvojenih vrstic iz velike tabele ali za spreminjanje seznama imen (spremenite iz »Ime Priimek« v »Priimek, ime«).

Tukaj je vzorec, ki ga lahko preskusite. V navodilih v tem razdelku je razloženo, kako lahko uporabite regularen izraz, ki premesti imena. Ne pozabite, da regularne izraze vedno zaženete v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj. Prav tako ne pozabite, da če izraz ne deluje po pričakovanjih, lahko vedno pritisnite CTRL + Z, da razveljavite spremembe, in nato poskusite z drugim izrazom.

 1. Zaženite Word, nato pa odprite nov, prazen dokument.

 2. Kopirajte ta imena v dokument.

  Janko Cajhen

  Marija Kolar

  Irena Koren

  Branko Kralj

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Zamenjaj, da se odpre pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

  Možnost »Zamenjaj« je označena na zavihku »Osnovno«.

 4. Če ne vidite potrditvenega polja Uporabi nadomestne znake, kliknite Več in nato potrdite to polje. Če ne potrdite potrditvenega polja, Word obravnava nadomestne znake kot besedilo.

 5. V polje Najdi vnesite ustrezne znake. Ne pozabite vključiti presledka med dva nabora oklepajev in ne vključite presledka na koncu.

  (<*>) (<*>)

 6. V polje Zamenjaj z vnesite ustrezne znake. Prepričajte se, da ste med vejico in drugo poševnico vstavili presledek.

  \2, \1

 7. Izberite imena, nato pa kliknite Zamenjaj vse. Word spremeni imena in jih loči z vejico, tako:

  Oblak, Martin

  Lah, Katja

  Sever, Anja

  Golob, Milan

Vsebina dokumenta določa večino (toda ne vse) oblike vaših navadnih izrazov. V zgornjem primeru vsak element (ime) vsebuje dve besedi. Če element vsebuje dve besedi in inicialko v sredini, uporabite drugačen izraz.

Oglejmo si vsak izraz od znotraj navzven:

V prvem izrazu (<*>) (<*>):

 • Zvezdica (*) vrne vso besedilo v Word.

 • Simbola »manjše od« in »večje od« (< >) označujeta začetek in konec vsake besede. Tako zagotavljata, da iskanje vrne le eno besedo.

 • Oklepaji in prostor med njimi razdelijo besede v različne skupine: (prva beseda) (druga beseda). Oklepaji označujejo tudi vrstni red, po katerem želite, da iskanje oceni vsak izraz.

Z drugimi besedami, izraz pravi: »Poišči obe besedi«.

V drugem izrazu, \2, \1:

 • Poševnica (\) deluje s številkami kot označba mesta. (Poševnico lahko uporabite tudi za iskanje drugih nadomestnih znakov. Če želite več informacij, si oglejte naslednji razdelek.)

 • Vejica za prvo označbo mesta vstavi pravilno ločilo med premeščena imena.

Z drugimi besedami, izraz pravi: »Napiši drugo besedo, dodaj vejico in napiši prvo besedo«.

V naslednjih primerih so prikazani načini, kako lahko uporabite nadomestne znake in navadne izraze v Wordu. Če si želite ogledati seznam nadomestnih znakov, ki jih lahko uporabite, glejte razdelek Nadomestni znaki za elemente, ki jih želite poiskati in zamenjati zgoraj.

1. primer: Premeščanje imen z inicialkami v sredini

2. primer: Premeščanje datumov

3. primer: Dodajanje ali odstranjevanje pik, pozdravov

4. primer: Iskanje podvojenih odstavkov ali vrstic

1. primer: Premeščanje imen z inicialkami v sredini

V tem primeru je predstavljena kombinacija nadomestnih znakov in kod znakov za premeščanje imen, ki vsebujejo v sredini inicialke. Če ne poznate kod znakov, si oglejte razdelek Uporaba kod za iskanje črk, oblikovanja, polj ali posebnih znakov zgoraj.

V nadaljevanju upoštevajte ta dejstva:

 • Kadar koli uporabite ta izraz za imena, ki so v tabeli, morate najprej pretvoriti to tabelo v besedilo.

 • Če tabela vsebuje več kot en stolpec, kopirajte stolpec, ki vsebuje imena, v prazen dokument in ga tam pretvorite v besedilo.

 • Ko premestite imena, pretvorite besedilo nazaj v tabelo. Nato lahko izbrišete izvirni stolpec in ga nadomestite s spremenjenimi podatki.

Najprej pripravite vzorčne podatke:

 1. Če tega še niste storili, zaženite Word in ustvarite nov, prazen dokument.

 2. Vstavite prazno tabelo v dokument. Tabela naj bo široka 1 stolpec in visoka 4 vrstice.

 3. Kopirajte posamezna imena in vsako prilepite v prazno celico v tabeli:

  Janez Peter Cajhen
  Ana P. Knez
  Tina I. Makovec
  Branko Kralj

  Vaša tabela bi moral biti približno takšna:

  Janez Peter Cajhen

  Ana P. Knez

  Tina I. Makovec

  Branko Kralj

 4. Izberite tabelo, nato pa na zavihku Orodja za tabele – Postavitev v skupini Podatki kliknite Pretvori v besedilo.

 5. Kot ločilo za besedilo izberite Oznake odstavkov in nato kliknite V redu.

Zdaj premestite imena:

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Zamenjaj, da se odpre pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 2. Potrdite potrditveno polje Uporabi nadomestne znake (morda boste morali klikniti Več, da se bo prikazalo potrditveno polje), nato pa vnesite v polje Najdi ta izraz:

  (*) ([! ]@)^13

  Ne pozabite vključiti presledka med dva nabora oklepajev in za klicaj. Če niste še nikoli prej videli znaka ^ 13, si lahko v nadaljevanju preberete, kakšna je njegova funkcija.

 3. V polje Zamenjaj z vnesite ta izraz:

  \2, \1^p

 4. Izberite seznam imen, nato pa kliknite Zamenjaj vse. Word premesti imena in bodisi inicialke v sredini ali srednja imena, na primer tako:

  Cajhen, Janez Peter
  Knez, Ana P.
  Makovec, Tina I.
  Kralj, Branko

Pretvorite spremenjeno besedilo nazaj v tabelo:

 1. Izberite seznam premeščenih imen.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele kliknite Tabela in nato še Pretvori besedilo v tabelo.

 3. V pogovornem oknu Pretvori besedilo v tabelo v razdelku Loči besedilo pri kliknite Odstavki in nato še V redu.

Premeščanje z inicialkami v sredini, del za delom

Oglejmo si posamezne dele izraza, da vidimo, kako delujejo. Začnimo z izrazom v polju Najdi.

Celoten izraz poišče dve skupini vzorcev: ime z inicialko v sredini (ali srednje ime) in priimek. Zvezdica (*) poišče vsa imena. Upoštevajte, da je za zvezdico presledek.

Ta del izraza se ujema s priimki:

([! ]@)^13

Klicaj izključi vse znake, ki so navedeni v oklepajih. V tem primeru [!] pomeni »Najdi vse razen presledkov«. Namen tega je odrezati presledek pred priimki.

Znak @ poišče eno ali več pojavitev prejšnjega znaka, s čimer preprosto zagotovi, da so vsi presledki pred priimkom odstranjeni.

Ker moramo vedeti, kje se priimek konča, uporabimo tudi znak ^ 13, s katerim poiščemo oznako za odstavek na koncu vsake vrstice. Ker pa ne nameravamo znova uporabiti oznake za odstavek, postavim vse skupaj v oklepaje.

To lahko preskusite tako, da znova kopirate imena testnega dokumenta (zagotovite, da ste jih ločili z oznakami za odstavek) in nato iščete z ([!] @) ^ 13 v polju Najdi. Iskanje se ujema z vsakim priimkom.

Ker se iskanje znova začne na začetku naslednje vrstice, uporabimo nadomestni znak zvezdica (*), da zajamemo vse od tam do začetka naslednjega priimka.

Ker ne nameravamo znova uporabiti presledka pred priimkom, uporabimo oklepaje, da ga izključimo iz skupin:

(*) ([! ]@)^13

Pomembno: Bodite previdni pri uporabi kode znaka ^13. Običajno lahko s kodo znaka ^p iščete oznake za odstavek. Vendar pa ta koda ne deluje pri iskanjih z nadomestnimi znaki. Namesto tega boste morali uporabiti nadomestno kodo ^13. Čeprav koda znaka ^p ne deluje pri iskanjih z nadomestnimi znaki, jo uporabite pri operacijah zamenjave nadomestnega znaka, ker ta vključuje podatke o oblikovanju, znak ^13 pa ne. Poleg tega znaku ^13 ne morete pripisati podatkov o slogu. Napačna uporaba kode ^13 v operaciji zamenjave lahko pravzaprav pretvori vaš dokument v datoteko, ki jih ni mogoče oblikovati.

Izraz »Zamenjaj« (\2 \1) dejansko izvede premestitev. V polju Zamenjaj z znaki \2, povedo iskanju, da zapiše najprej drugi vzorec in doda vejico po tem vzorcu. Znaki \1^p povedo iskanju, kam naj zapiše prvi vzorec in naj zapiše oznako za odstavek po tem vzorcu.

2. primer: Premeščanje datumov

V tem primeru je prikazano, kako lahko z regularnimi izrazi pretvorimo datume v evropski obliki zapisa v ameriško obliko zapisa.

 1. V dokument kopirajte in prilepite ta datum: 28th May 2003

 2. Odprite pogovorno okno Najdi in zamenjaj in vnesite v polje Najdi ta izraz:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Poskrbite, da boste med prikazane oklepaje in zaklepaje vnesli presledek: 2}) (<[ in *>) ([0.

 3. V polje Zamenjaj z zapišite ta izraz:

  \3 \1, \4

  Prepričajte se, da ste vstavili presledek med posamezne nabore znakov.

 4. Kliknite Zamenjaj vse.

  Iskanje zamenja 28th May 2003 z May 28, 2003.

Premeščanje datumov, del za delom

Začnimo z izrazom v polju Najdi. Izraz deluje tako, da prelomi datume v štiri vzorce, označene s parom oklepajev. Vsak vzorec vsebuje komponente, ki jih najdete v vseh datumih, zapisanih v slogu, ki ste ga uporabili v tem primeru. Delo z leve proti desni:

 • Obseg številk [0–9] se ujema z enomestnimi številkami v prvem vzorcu. Ker so datumi lahko sestavljeni iz dveh številk, naročimo iskanju, da vrne enoštevilske ali dvoštevilske datume: {1,2}. Rezultat je prvi vzorec: ([0-9]{1,2}).

  Vrstilni števniki tvorijo drugi vzorec. Vrstilni števniki so sestavljeni iz »th«, »nd«, »st« in »rd«, zato v obseg dodamo te črke [dhnrst]. Ker so vrstilni števniki vedno sestavljeni iz dve črk, omejimo število črk na dve: ([dhnrst]{2}).

 • Sledi presledek, ki mu sledi dobesedni in nadomestnimi znaki za iskanje imen mesecev. Vsa imena mesecev se začnejo z veliko začetnico: ADFJMNOS. Ker ne vemo, koliko znakov sledi vsaki veliki začetnici, zapišemo zvezdico (*). Ker nas zanima samo ime meseca, uporabimo znak za »večje od« in »manjše od«, da omejimo rezultate na posamezne besede. Rezultat je četrti vzorec: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Na koncu poiščemo še leto. Uporabimo isti obseg številk, vendar tokrat omejimo število na štiri črke ([0-9]{4}).

Opazili boste, da smo v polje Zamenjaj z zapisali le tri od štirih vzorcev naslova. Izpustili smo vrstilni števnik (»th«) iz datuma, ker datumi v ameriški obliki zapisa ne uporabljajo vrstilnih števnikov. Če želite pustiti vrstilni števnik v datumu, vnesite \3 \1\2, \4 v polje Zamenjaj z. V tem primeru vstavite presledek po številki 3 in po vejici, vendar nikamor drugam.

Na tej točki se boste morda vprašali, kako ravnati z datumi, v katerih ime meseca ni zapisano z besedo, na primer 28/05/03. Iščite s tem izrazom:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Zamenjate s tem izrazom:

\3/\1/\2

Če je datum v obliki 28/05/2003, uporabite v zadnjem vzorcu {4} namesto {2}.

O uporabi ločil v seznamu v regularnih izrazih

V prejšnjem primeru smo uporabili ta argument, ki smo iskali enoštevilske ali dvoštevilske datume: {1,2}. V tem primeru sta dve vrednosti ločeni z vejico. Vendar pa je ločilo v seznamu, ki ga uporabite, odvisno od vaših območnih nastavitev v sistemu Windows. Če vaše območne nastavitve določajo uporabo podpičja kot ločila v seznamu, jih morate uporabiti namesto vejic.

Če želite izvedeti, katero ločilo določa vaš operacijski sistem, naredite to:

 1. Odprite nadzorno ploščo. (Z desno tipko miške kliknite gumb Start v sistemu Windows, nato pa kliknite v sistemu Windows 8 ali novejših različicah še Nadzorna plošča. V sistemu Windows 7 kliknite gumb Start in nato Nadzorna plošča.)

 2. Kliknite Ura, jezik in območje.

 3. Kliknite Spreminjanje datuma, časa ali oblike zapisa števila in nato še Dodatne nastavitve.

 4. Kliknite zavihek Številke, nato pa poiščite vnos Ločilo v seznamu.

3. primer: Dodajanje ali odstranjevanje pik, pozdravov

V nekaterih državah častni nazivi (g. ga. in tako dalje) ne vključujejo pik. V tem primeru je prikazano, kako dodate pike v časne nazive ali jih odstranite iz njih. Od tega trenutka dalje predvidevamo, da znate uporabljati pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

Ta izraz najde nazive g, ga, gdč in dr brez pik:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Opazite lahko, da izraz uporablja drug vzorec, ki vsebuje prazen prostor. Ta prostor bi običajno sledil častnemu nazivu, če bi bila tam pika. Ta izraz doda piko:

\1.\2

Če želite narediti obratno, iščite s tem izrazom:

<([DM][ rs ]{1,2}).

In zamenjajte s tem izrazom:

\1

4. primer: Iskanje podvojenih odstavkov ali vrstic

Ko uporabite ta izraz, boste morda želeli najprej razvrstiti seznam, da bodo podvojene vrstice druga ob drugi. Poleg tega morate odstraniti vse prazne oznake za odstavek. Povedano drugače, če uporabljate prazne odstavke za ločevanje blokov besedila, na primer tako:

Janez Peter Cajhen¶

Janez Peter Cajhen¶

Anja I. Sever¶

morate odstraniti te odstavke tako:

Janez Peter Cajhen¶
Janez Peter Cajhen¶
Anja I. Sever¶

Prazne odstavke lahko odstranite po svoji priljubljeni metodi, a na ta način boste našli dve zaporedni oznaki za odstavek. Iskanje s tem izrazom (znak @ ponovi operacijo »Najdi in zamenjaj« in odstrani vse večkratne prazne vrstice):

(^13)\1@

Rezultate nadomestite s tem izrazom:

^p

Oglejmo si zdaj načine za zamenjavo besedila. Ta izraz najde poljubno zaporedje dveh zaporednih enakih odstavkov:

(*^13)\1

Ta izraz tudi primerja daljše ponovitve besedila, ki se končajo v odstavkih. Zaženite na primer izraz za ta seznam:

Janez Peter Cajhen¶
Anja I. Sever¶
Janez Peter Cajhen¶
Anja I. Sever¶
Tanja P. Jerman¶

Iskanje najde prve štiri vrstice in se ustavi le, ko se splošni vzorec spremeni. Nasprotno pa se zgodi, če zaženete izraz za seznam:

Janez Peter Cajhen¶
Janez Peter Cajhen
Ana P. Knez¶
Ana P. Knez¶

Izraz najde le prva dva ostavka. 

Če želite poiskati večje število enakih elementov, dodajte več označb mesta. Ta izraz na primer najde tri zaporedne enake odstavke:

(*^13)\1\1

Enako lahko naredite, če uporabite zavite oklepaje. Ti primeri najdejo dva in tri enake odstavke:

(*^13){2} (*^13){3}

Lahko pa poiščete ali dva ali tri enake odstavke:

(*^13){2,3}

Poiščete lahko tudi dva ali več enakih odstavkov:

(*^13){2,}

Katerega koli od teh izrazov lahko zamenjate s tem nizom:

\1

Poleg tega lahko po potrebi ponovite operacijo »Najdi in zamenjaj«, če želite zamenjati vse podvojene odstavke v dokumentu. Lahko pa dodate nadomestni znak @ in bo izraz ponovil operacijo namesto vas:

(*^13)\1@

Na ta način lahko zamenjate tudi podvojene vrstice v tabeli. To naredite tako, da najprej odstranite vse spojene celice, nato pa razvrstite tabelo tako, da postavite podvojene celice drugo ob drugo. Nato pretvorite tabelo v besedilo. (V meniju Tabela pokažite na Pretvori in nato kliknite Tabela v besedilo; ob pozivu uporabite ločilo zavihka.) Ko naredite vse zamenjave, pretvorite besedilo nazaj v tabelo.

Več primerov

Če si želite ogledati več primerov uporabe regularnih izrazov v Wordu, glejte Iskanje in zamenjava znakov z nadomestnimi znaki na spletni strani MVP s pogostimi vprašanji.

Glejte tudi

Konfiguriranje ali izklop samodejnega oblikovanja besedila (samooblikovanje)

Brisanje številk strani

Brisanje strani v Wordu

Vstavljanje simbolov

Iskanje in zamenjava besedila ali oblikovanja v Wordu za Mac

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×