Hiperpovezave v delovnih listih

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Za hiter dostop do sorodnih informacij v drugi datoteki ali na spletni strani lahko v celico delovnega lista Microsoft Excela vstavite hiperpovezava. Hiperpovezave lahko vstavite tudi v določene elemente grafikonov.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje hiperpovezave do obstoječe datoteke ali spletne strani

Ustvarjanje hiperpovezave do nove datoteke

Ustvarjanje hiperpovezave do določenega mesta v delovnem zvezku

Ustvarjanje ali odstranjevanje hiperpovezave do e-poštnega naslova

Izbor hiperpovezave brez aktiviranja povezave

Spreminjanje ali oblikovanje hiperpovezave

Kopiranje ali premikanje hiperpovezave

Brisanje hiperpovezave

Brisanje več hiperpovezav

Izklopite samodejno oblikovanje hiperpovezav

Ustvarjanje hiperpovezave po meri s funkcijo HYPERLINK

Ustvarjanje povezave z zunanjim sklicem do podatkov na delovnem listu v spletu

Določanje osnovnega naslova hiperpovezav v delovnem zvezku

Več o hiperpovezavah

Ustvarjanje hiperpovezave do obstoječe datoteke ali spletne strani

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Namig    Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Kliknite celico ali grafiko z desno tipko miške in nato kliknite Hiperpovezava, lahko pa pritisnete Ctrl+K.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava.

   Hiperpovezava

 3. V razdelku Povezava kliknite Obstoječa datoteka ali spletna stran.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite vnesti ime in mesto znane datoteke ali spletne strani, do katere želite ustvariti povezavo, vnesite te informacije v polje Naslov.

  • Če želite poiskati spletno stran, kliknite Brskaj po spletu Slika gumba , odprite spletno stran, do katere želite ustvariti povezavo, nato pa preklopite nazaj v Excel, ne da bi zaprli brskalnik. Če pa želite uporabiti nedavno povezane strani, kliknite Prebrskane strani in nato kliknite splet.

  • Če želite izbrati datoteko, kliknite Trenutna mapa, nato pa kliknite datoteko, do katere želite ustvariti povezavo. Če pa želite uporabiti nedavno uporabljene datoteke, kliknite Nedavne datoteke in nato še datoteko.

   Namig    Trenutno mapo spremenite tako, da izberete drugo mapo na seznamu Išči v.

 5. Če želite ustvariti hiperpovezavo do določenega mesta v datoteki ali na spletni strani, kliknite Zaznamek in nato dvokliknite zaznamek, ki ga želite uporabiti.

  Opomba    Datoteka ali spletna stran, do katere vzpostavljate povezavo, mora imeti zaznamek.

 6. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 7. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje hiperpovezave do nove datoteke

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Namig    Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Kliknite celico ali grafiko z desno tipko miške in nato kliknite Hiperpovezava, lahko pa pritisnete Ctrl+K.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava.

   Hiperpovezava

 3. V razdelku Povezava kliknite Ustvari nov dokument.

 4. V polje Ime novega dokumenta vnesite ime nove datoteke.

  Namig    Če želite določiti mesto, ki ni mesto v polju Celotna pot, vnesite novo mesto pred ime v polje Ime novega dokumenta. Lahko pa tudi kliknete Spremeni, da izberete želeno mesto, in nato kliknite V redu.

 5. V razdelku Začetek urejanja kliknite Urejanje novega dokumenta pozneje ali Urejanje novega dokumenta zdaj, da določite, kdaj želite odpreti nov dokument za urejanje.

 6. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 7. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje hiperpovezave do določenega mesta v delovnem zvezku

Če želite ustvariti povezavo z mestom v trenutnem ali drugem delovnem zvezku, določite ime za cilj celice ali pa uporabite sklic na celico.

Če želite uporabiti ime, morate poimenovati ciljne celice v ciljnem delovnem zvezku.

Kako poimenovati celico ali obseg celic

 1. Izberite celico, obseg celic ali nepriležne celice, ki jih želite poimenovati.

 2. Kliknite polje Ime na levi strani vnosna vrstica Slika gumba .

  Polje »Ime«

 3. V polje Ime vnesite ime za celice in nato pritisnite tipko ENTER.

  Opomba :  V imenih ne sme biti presledkov, začeti pa se morajo s črko.

 4. Na delovnem listu izvornega delovnega zvezka kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo, nato pa naredite nekaj od tega:

  Namigi : 

  • Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

  • Kliknite celico ali grafiko z desno tipko miške in nato kliknite Hiperpovezava, lahko pa pritisnete Ctrl + K.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava.

   Hiperpovezava

 5. V razdelku Povezava naredite nekaj od tega:

  • Če želite ustvariti povezavo do mesta v trenutnem delovnem zvezku, kliknite Mesto v tem dokumentu.

  • Če želite ustvariti povezavo do mesta v drugem delovnem zvezku, kliknite Obstoječa datoteka ali spletna stran, poiščite in izberite delovni zvezek, do katerega želite ustvariti povezavo, in nato kliknite Zaznamek. Naredite nekaj od tega:

   • V razdelku Sklic na celico v polju Ali izberite mesto v tem dokumentu kliknite delovni list, do katerega želite ustvariti povezavo, vnesite sklic na celico v polje Vnesite sklic na celico in kliknite V redu.

   • Na seznamu v razdelku Določena imena kliknite ime, ki predstavlja celice, do katerih želite ustvariti povezavo, in nato kliknite V redu.

 6. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 7. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje ali odstranjevanje hiperpovezave do e-poštnega naslova

Ko kliknete hiperpovezavo do e-poštnega naslova, se e-poštni program samodejno zažene in ustvari e-poštno sporočilo s pravilnim naslovom v polju Za, če je e-poštni program nameščen.

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Namig    Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Kliknite celico ali grafiko z desno tipko miške in nato kliknite Hiperpovezava, lahko pa pritisnete Ctrl+K.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava.

   Hiperpovezava

 3. V razdelku Povezava kliknite E-poštni naslov.

 4. V polje E-poštni naslov vnesite e-poštni naslov, ki ga želite uporabljati.

 5. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.

  Opomba    Nekateri spletni brskalniki in e-poštni programi morda ne bodo prepoznali vrstice z zadevo.

 6. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 7. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

  Namig    Hiperpovezavo do e-poštnega naslova lahko ustvarite tudi v celici. Hiperpovezava je na primer ustvarjena samodejno, če e-poštni naslov, denimo someone@example.com, vnesete neposredno v celico

Odstranjevanje hiperpovezave do e-poštnega naslova

Če so e-poštni naslovi stikov prikazani kot hiperpovezave, ki jih je mogoče klikniti, jih lahko deaktivirate tako kot vse druge vrste hiperpovezav.

 1. Na delovnem listu kliknite celico, iz katere želite odstraniti hiperpovezavo.

  Namig     Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

 2. Kliknite z desno tipko miške in nato izberite Odstrani hiperpovezavo.

Na vrh strani

Izbor hiperpovezave brez aktiviranja povezave

Če želite izbrati hiperpovezava, ne da bi jo pri tem aktivirali in bi vas ta vodila do svojega cilj, naredite nekaj od tega:

 • Kliknite celico s hiperpovezavo in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa izpustite tipko miške.

 • S puščičnimi tipkami izberite celico, v kateri je hiperpovezava.

 • Če je hiperpovezava predstavljena z grafiko, pridržite tipko Ctrl in kliknite grafiko.

Na vrh strani

Spreminjanje ali oblikovanje hiperpovezave

Obstoječo hiperpovezavo v delovnem zvezku lahko spremenite tako, da spremenite njen cilj, videz ali pa besedilo ali grafiko, uporabljeno za njeno predstavitev.

Spreminjanje cilja hiperpovezave

 1. Izberite celico ali grafiko s hiperpovezavo, ki jo želite spremeniti.

  Namig :  Če želite izbrati celico s hiperpovezavo, ne da bi se premaknili do cilja hiperpovezave, kliknite celico in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremeni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa sprostite tipko miške. Celico lahko izberete tudi s puščičnimi tipkami. Če želite izbrati grafiko, pridržite tipko Ctrl in kliknite grafiko.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Z desno tipko miške kliknite celico ali grafiko in nato kliknite Hiperpovezava, lahko pa pritisnete Ctrl + K.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava.

   Hiperpovezava

   Opomba :  Če ste hiperpovezavo ustvarili s funkcijo »HYPERLINK« delovnega lista, morate urediti formulo, če želite spremeniti cilj. Izberite celico s hiperpovezavo, nato pa kliknite vnosna vrstica, da uredite formulo.

Spreminjanje videza besedila hiperpovezave

Spremenite lahko videz celotnega besedila hiperpovezave v trenutnem delovnem zvezku, tako da spremenite slog celice za hiperpovezave.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  Hiperpovezava v galeriji slogov celic

 2. V razdelku Podatki in model naredite to:

  • Če želite spremeniti videz hiperpovezav, ki jih niste kliknili, z desno tipko miške kliknite Hiperpovezava in nato kliknite Spremeni.

  • Če želite spremeniti videz hiperpovezav, ki ste jih kliknili, z desno tipko miške kliknite Obiskana hiperpovezava in nato kliknite Spremeni.

   Opomba :  Slog celice Hiperpovezava je na voljo le, ko je v delovnem zvezku najmanj ena hiperpovezava. Slog celice Obiskana hiperpovezava je na voljo le, ko je v delovnem zvezku hiperpovezava, ki ste jo kliknili.

 3. V pogovornem oknu Slog kliknite Oblika.

 4. Na zavihkih Pisava in Polnilo izberite želene možnosti oblikovanja in nato kliknite V redu.

  Opombe : 

  • Možnosti, ki jih izberete v pogovornem oknu Oblikovanje celic, se prikažejo kot izbrane v razdelku Slog vsebuje v pogovornem oknu Slog. Za vse možnosti, ki jih ne želite uporabiti, lahko počistite potrditvena polja.

  • Spremembe, ki ste jih naredili za sloge celice Hiperpovezava in Obiskana hiperpovezava, so uporabljene za vse hiperpovezave v trenutnem delovnem zvezku. Videza posameznih hiperpovezav ni mogoče spremeniti.

Spreminjanje besedila ali grafike za hiperpovezavo

 1. Izberite celico ali grafiko s hiperpovezavo, ki jo želite spremeniti.

  Namig :  Če želite izbrati celico s hiperpovezavo, ne da bi se premaknili do cilja hiperpovezave, kliknite celico in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremeni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa sprostite tipko miške. Celico lahko izberete tudi s puščičnimi tipkami. Če želite izbrati grafiko, pridržite tipko Ctrl in kliknite grafiko.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti besedilo hiperpovezave, kliknite v vnosna vrstica in uredite besedilo.

  • Če želite spremeniti obliko grafike, jo kliknite z desno tipko miške in kliknite možnosti oblike, ki jih želite spremeniti.

  • Če želite spremeniti besedilo v grafiki, dvokliknite izbrano grafiko in naredite želene spremembe.

 3. Če želite spremeniti grafiko, ki predstavlja hiperpovezavo, vstavite novo grafiko, jo spremenite v hiperpovezavo z istim ciljem, nato pa izbrišite staro grafiko in hiperpovezavo.

Na vrh strani

Kopiranje ali premikanje hiperpovezave

 1. Z desno tipko miške kliknite hiperpovezava, ki jo želite kopirati ali premakniti, in nato kliknite Kopiraj ali Izreži.

 2. Z desno tipko miške kliknite celico, v katero želite kopirati ali premakniti hiperpovezavo, in nato kliknite Prilepi.

Na vrh strani

Brisanje hiperpovezave

Če želite izbrisati hiperpovezavo, naredite nekaj od tega:

 • Če želite deaktivirati le eno hiperpovezavo, z desno tipko miške kliknite to hiperpovezavo in nato kliknite Odstrani hiperpovezavo. Spletni naslov ostane v celici, vendar ni več aktiven in ni več oblikovan kot hiperpovezava.

 • Če želite izbrisati hiperpovezavo in besedilo, ki jo predstavlja, z desno tipko miške kliknite celico, v kateri je hiperpovezava, nato pa kliknite Počisti vsebino.

Če želite izbrisati hiperpovezavo in grafiko, ki jo predstavlja, pridržite tipko Ctrl, kliknite grafiko in nato pritisnite tipko Delete.

Na vrh strani

Brisanje več hiperpovezav

Več povezav sočasno izbrišete (deaktivirate) tako:

 1. Izberite obseg celic, iz katerih želite odstraniti hiperpovezave. Obseg celic je lahko nezvezen.

  Namig    Če želite izbrati celico s hiperpovezavo, ne da bi se premaknili do cilja hiperpovezave, kliknite celico in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremeni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa izpustite tipko miške.

 2. Kazalec miške premaknite na poljubno celico v izbranem obsegu, kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Odstrani hiperpovezave.

Na vrh strani

Izklopite samodejno oblikovanje hiperpovezav

Če ne želite, da Excel samodejno oblikovanje internetne in omrežne poti kot hiperpovezave, ko vnesete, naredite to:

 1. Izberite zavihek Datoteka in nato izberite možnosti.

 2. V pogovornem oknu Excelove možnosti , izberite preverjanje in nato izberite Možnosti samopopravkov.

 3. V pogovornem oknu Samopopravki , izberite zavihek Samooblikovanje med vnosom .

 4. Počistite potrditveno polje za internetne in omrežne poti s hiperpovezavami.

 5. Izberite v redu , da zaprete pogovorno okno Samopopravki .

 6. Izberite v redu , da zaprete pogovorno okno Excelove možnosti .

Na vrh strani

Ustvarjanje hiperpovezave po meri s funkcijo HYPERLINK

Funkcijo HIPERPOVEZAVA lahko uporabite za ustvarjanje hiperpovezave, ki odpre dokument, shranjen v strežniku, intranet ali internetu. Ko kliknete celico s funkcijo HIPERPOVEZAVA, Excel odpre datoteko, ki je shranjena na mestu, na katero kaže povezava.

Sintaksa

HYPERLINK(mesto_povezave; prijazno_ime)

mesto_povezave    Pot do dokumenta in ime datoteke z dokumentom, ki naj ga program odpre kot besedilo. »Mesto_povezave« se lahko sklicuje na mesto v dokumentu – kot je posebna celica ali imenovani obseg na Excelovem delovnem listu ali v Excelovem delovnem zvezku ali na zaznamek v Microsoft Wordovem dokumentu. Pot lahko vodi do datoteke, ki je shranjena na trdem disku, lahko pa gre tudi za pot UNC (dogovor o enotnem poimenovanju) v strežniku (v Excelu) ali za pot spletenega naslova (URL) v internetu ali intranetu.

 • »Mesto_povezave« je lahko besedilni niz v narekovajih ali celica, ki vsebuje povezavo kot besedilni niz.

Če mesto, navedeno v parametru »link_location«, ne obstaja ali če ni dosegljivo, se po kliku celice prikaže napaka.

prijazno_ime    Besedilo povezave ali številska vrednost, ki je prikazana v celici. Argument »prijazno_ime« je prikazan v modri barvi in je podčrtan. Če izpustite argument »prijazno_ime«, se v celici prikaže argument »mesto_povezave« kot besedilo povezave.

 • Argument »prijazno_ime« je lahko vrednost, besedilni niz, ime ali celica, ki vsebuje skočno besedilo ali vrednost.

 • Če argument »prijazno_ime« vrne napačno vrednost (na primer #VREDN!), celica namesto besedila povezave prikaže napako.

Primeri

Spodnji primer odpre delovni list z imenom »Poročilo o proračunu.xlsx«, ki je shranjen v internetu na naslovu example.microsoft.com/report, in prikaže besedilo »Kliknite za poročilo«:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Spodnji primer ustvari hiperpovezavo do celice F10 na delovnem listu »Letno« v delovnem zvezku »Poročilo o proračunu.xlsx«, ki je shranjen v internetu na naslovu example.microsoft.com/report. Celica na delovnem listu s hiperpovezavo prikaže vsebino celice D1 kot besedilo povezave:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Spodnji primer ustvari hiperpovezavo do obsega z imenom »Skupna vsota oddelka« na delovnem listu »Prvo četrtletje« v delovnem zvezku »Poročilo o proračunu.xlsx«, ki je shranjen v internetu na naslovu example.microsoft.com/report. Celica na delovnem listu s hiperpovezavo prikaže besedilo »Kliknite, če si želite ogledati skupno vsoto oddelka v prvem četrtletju«:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Če želite ustvariti hiperpovezavo do določenega mesta v Microsoft Wordovem dokumentu, z zaznamkom določite mesto v dokumentu, na katero želite skočiti. Spodnji primer ustvari hiperpovezavo do zaznamka »Četrtletni dobiček« v dokumentu »Letno poročilo.docx«, ki je na naslovu example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V Excelu ta primer vsebino celice D5 prikaže kot besedilo povezave v celici in odpre datoteko z imenom »1stqtr.xlsx«, ki je shranjena v shrambi »Izkazi« v strežniku, ki se imenuje FINANCE. V tem primeru je uporabljena pot UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Ta primer odpre datoteko »1stqtr.xlsx« v Excelu, ki je shranjena v imeniku »Finance« na pogonu D, in prikaže številsko vrednost, shranjeno v celici H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Ta primer v Excelu ustvari hiperpovezavo do področja z imenom »Vsote« v drugem (zunanjem) delovnem listu, »Moj zvezek.xlsx«:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Naslednji primer prikaže v celici v Microsoft Excelu za Macintosh »Kliknite tukaj« in odpre datoteko z imenom »Prvo četrtletje«, ki je shranjena v imeniku z imenom »Poročila o proračunu« na trdem disku z imenom »Macintosh HD«:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Na delovnem listu lahko ustvarite hiperpovezavo, ki omogoča, da iz ene celice preskočite v drugo. Če je vaš aktivni delovni list na primer delovni list z imenom junij v delovnem zvezku z imenom »Proračun«, spodnja formula ustvari hiperpovezavo do celice E56. Samo besedilo povezave je vrednost v celici E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Če želite preskočiti na drugi delovni list istega delovnega zvezka, spremenite ime delovnega lista v povezavi. Če bi v prejšnjem primeru želeli ustvariti povezavo do celice E56 delovnega lista »september«, spremenite besedo »junij« v »september«.

Na vrh strani

Ustvarjanje povezave z zunanjim sklicem do podatkov na delovnem listu v spletu

Iz delovnega zvezka lahko v drug delovni zvezek vstavite en zunanji sklic ali več sklicev (imenovanih tudi povezave), ki je v intranet ali internetu. Delovnega zvezka ne smete shraniti kot datoteko HTML.

 1. Odprite izvorni delovni zvezek in izberite celico ali obseg celic, ki jih želite kopirati.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Kopiraj.

  Kopiranje

 3. Preklopite na delovni list, kamor želite prenesti informacije, in kliknite celico, kjer želite prikazati informacije.

 4. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Posebno lepljenje.

 5. Kliknite Prilepi povezavo. Excel ustvari povezavo z zunanjim sklicem za celico ali vsako celico v obsegu.

  Opomba :  Povezavo z zunanjim sklicem boste morda preprosteje ustvarili tako, da ne odprete delovnega zvezka v spletu. Za vsako celico v ciljnem delovnem zvezku, v katero želite vstaviti povezavo z zunanjim sklicem, kliknite celico in vnesite enačaj (=), naslov URL in mesto v delovnem zvezku, na primer:

='http://www.spletnastran.osebe/[datoteka.xlsx]List1'!A1

='ftp.streznik.nekje/ datoteka.xlsx'!MojaImenovanaCelica

Na vrh strani

Določanje osnovnega naslova hiperpovezav v delovnem zvezku

Nedoločene poti do ciljnih datotek hiperpovezava se privzeto nanašajo na mesto aktivnega delovnega zvezka. Ta postopek uporabite, kadar želite določiti drugačno privzeto pot. Vsakič ko ustvarite hiperpovezavo do datoteke na tem mestu, boste v pogovornem oknu Vstavi hiperpovezavo morali navesti le ime datoteke in ne celotne poti.

 1. Kliknite Datoteka > Informacije.

 2. Kliknite puščico Lastnosti in nato še Dodatne lastnosti.

 3. Kliknite zavihek Povzetek.

 4. V polje Osnova hiperpovezave vnesite pot, ki jo želite uporabljati.

  Opomba :  Osnovni naslov hiperpovezave lahko prepišete, če v pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave uporabite polni ali absolutni naslov za hiperpovezavo.

Na vrh strani

Več o hiperpovezavah

Hiperpovezava je povezava iz dokumenta, s katerim odprete drugo stran ali datoteko, če jo kliknete. Pogosto je cilj druga spletna stran, vendar je lahko tudi slika, e-poštni naslov ali program. Tudi hiperpovezava je lahko besedilo ali slika.

Ko uporabnik spletnega mesta klikne hiperpovezavo, se ciljna vsebina odpre ali zažene v spletnem brskalniku, kar je odvisno od vrste ciljne vsebine. Hiperpovezava do spletne strani bo na primer pokazala stran v spletnem brskalniku, povezava do datoteke AVI pa bo odprla datoteko v predvajalniku.

Uporaba hiperpovezav

S hiperpovezavami lahko naredite to:

 • Poiščete datoteko ali obiščete spletno stran v omrežju, intranet ali internetu.

 • Poiščete datoteko ali obiščete spletno stran, ki jo nameravate ustvariti.

 • Pošljete e-poštno sporočilo.

 • Zaženete prenos datotek, kot sta prenos s spleta ali prenos s FTP.

Ko pokažete na besedilo ali na sliko s hiperpovezavo, se kazalec miške spremeni v roko Kazalec v obliki roke , kar pomeni, da lahko kliknete to besedilo ali sliko.

Kaj je spletni naslov in kako deluje

Ko ustvarite hiperpovezavo, je njen cilj kodiran kot spletni naslov, kot je na primer ta:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

V URL-ju je protokol, na primer HTTP, FTP ali FILE, mesto v spletnem strežniku ali omrežju, po in ime datoteke. Na tej sliki so prikazani deli URL-ja:

Štiri komponente spletnega naslova

1. Uporabljeni protokol (http, ftp, file)

2. Spletni strežnik ali omrežno mesto

3. Pot

4. Ime datoteke

Absolutne in relativne hiperpovezave

V absolutnem URL-ju je polni naslov, ki vključuje protokol, spletni strežnik, pot in ime datoteke.

V relativnem spletnem naslovu manjka en ali več sestavnih delov. Manjkajoči podatki pridejo s strani, na kateri je spletni naslov. Če na primer manjkata protokol in spletni strežnik, bo spletni brskalnik uporabil protokol in domeno trenutne strani, na primer .com, .org ali .edu.

Za spletne strani se pogosto uporabljajo relativni spletni naslovi, v katerih je le del poti do datoteke in njeno ime. Če datoteke premaknete v drug strežnik, bodo hiperpovezave še naprej delovale, dokler bodo relativna mesta spletnih strani ostala nespremenjena. Tako na primer hiperpovezava na spletni strani Izdelki.htm kaže na stran Jabolko.htm v mapi z imenom »Hrana«; če hkrati premaknete obe strani v mapo »Hrana« v drugem strežniku, bosta spletni naslov in hiperpovezava še vedno pravilna.

Nedoločene poti do ciljnih datotek hiperpovezav se privzeto nanašajo na mesto aktivnega delovnega zvezka. Privzeto lahko nastavite drugačen osnovi naslov, ki se bo uporabil vsakič, ko boste ustvarili hiperpovezavo do datoteke na tem mestu. V pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave morate tako vnesti le ime datoteke, ne pa tudi poti do nje.

Na vrh strani

Ali imate vprašanje o določeni funkciji?

Objava vprašanje v forumu Skupnosti Excel.

Pomagajte nam izboljšati Excel

Ali imate predloge za izboljšanje naslednje različice Excela? Če jih imate, si oglejte teme na spletnem mestu Excel UserVoice.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Uporaba funkcije preverjanja napak za zaznavanje napak v formulah

Funkcije za iskanje in sklicevanje

Excelove funkcije (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×