Funkcije jezikov, v katerem poteka besedilo od desne proti levi

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Microsoft Office podpira od desne proti levi delovanje in funkcije za jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi ali kombinirano od desne proti levi in leve proti desni, in sicer za vnos, urejanje in prikaz besedila. V tem kontekstu se »jeziki od desne proti levi« nanašajo na vse sisteme pisanja, ki uporabljajo pisanje od desne proti levi, in vključujejo jezike, ki zahtevajo kontekstno oblikovanje, na primer arabščina, in jezike, ki tega ne zahtevajo. Prikaz lahko spremenite tako, da bo branje potekalo od desne proti levi, ali pa spremenite posamezne datoteke tako, da bo njihovo vsebino mogoče brati od desne proti levi.

Če vaš računalnik nima desne proti levi jezikovna različica Officea, boste morali namestiti ustrezen jezikovni paket. Mora tudi nameščen, Microsoft Windows operacijski sistem, ki so desne proti levi za podporo in omogočiti jezik tipkovnice, desne proti levi jezik, ki ga želite uporabiti.

Preden lahko uporabite katerega od desne proti levi funkcije Microsoft Officeali celo pravilen prikaz skripte desne proti levi, morate dodati jezik vnosa v sistemu Windows in Omogočanje razporeditev tipkovnice za jezik desne proti levi.

Če uporabljate Windows XP, morate najprej odprite Nadzorna plošča domačo stran v Windows XP za namestitev potrebujete Microsoft Windows kompleksne abecede. Po končani namestitvi zapletenih skript programsko opremo, dodajte jezik tipkovnice. Če želite več informacij, glejte nastavitev sistema Windows XP za več jezikov.

Odvisno od tega, kako želite prilagodite računalnik, lahko uporabite enega jezika za prikaz (menijih, pogovornih oknih in čarovniki) in vnesite v drugem jeziku, kot je potrebno. Če želite vnesti v jeziku z desne proti levi in si oglejte menije in spletna pomoč v, da jezik, lahko nastavite Office prikaza za ta jezikovne nastavitve. Če želite več informacij, glejte Dodajanje jezika ali nastavitev jezikovnih možnosti za Office.

Več funkcij desne proti levi v programih Office s jezik prikaza določite zaslona postavitev smer in poravnavo besedila v pogovornih oknih. Ko določite desne proti levi uporabnik jezika uporabniškega vmesnika v pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih možnosti za Office , postavitev, v menijih, pogovornih oknih in čarovniki so od desne proti levi, vendar Microsoft Windows nastavitve so od leve proti desni.

Če ste na primer za jezik prikaza v Office (vendar ne v Windows) izbrali arabščino, je prikaz takšen:

Uporabniški vmesnik v arabščini

Čeprav so meniji prikazani od desne proti levi, ostane naslovna vrstica v angleščini, gumbi Zapri, Minimiraj in Maksimiraj pa ostanejo v zgornjem desnem kotu kot v vmesniku od leve proti desni. Če bi bil prikaz programa Windows nastavljen za jezik od desne proti levi, bi bila naslovna vrstica prevedena, gumbi Zapri, Minimiraj in Maksimiraj pa bi bili v zgornjem levem kotu.

Če običajno delate v jeziku, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, vendar morate včasih vstaviti besedilo v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, izberite slovenščino za jezik prikaza, besedilo pa v večini programov Office, kjer želite, vnašajte v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi. Če želite to narediti, nastavite besedilo, oznake in oštevilčevanje od desne proti levi za območje urejanja in omogočite postavitev tipkovnice.

Smer besedil v programu Microsoft Office spremenite tako, da na zavihku Osnovno v skupini Odstavek kliknete gumb za odstavek Od desne proti levi (gumb je prikazan le, če ste omogočili jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi). Tudi ko spremenite prikaz v jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, mora biti omogočen ustrezen jezik tipkovnice, če želite vnašati besedilo v tem jeziku.

Če je vaš običajen jezik prikaza slovenščina, vendar ga želite spremeniti v arabski dialekt, naredite to:

 1. Odprite datoteko programa Office, kot je dokument Word.

 2. Na zavihku Datoteka izberite Možnosti > Jezik.

 3. V pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih možnosti za Office na seznamu Jezik za urejanje izberite želeni arabski dialekt, nato pa kliknite Dodaj.

 4. V tabeli Izberite jezik za urejanje preverite, ali je na novo dodan arabski dialekt označen, nato pa izberite Nastavi kot privzeto.

  Pomembno :  Ko nastavite na novo dodeljen jezik za urejanje kot privzeti jezik, postane to privzeta nastavitev za vse vaše Microsoft Office programe.

Če želite vnesti izvorno tipkovnico za določen jezik, morate namestiti ustrezen jezikovni paket za ta jezik. Prav tako morate dodati razporeditve tipkovnice ustrezno. Po dodajanju razporeditev tipkovnice za drug jezik in izberete vrstice z jeziki biti združena v opravilni vrstici, znak jezika se pojavi v opravilni vrstici Slika vrstice z jezik in prikaže trenutni jezik tipkovnice. Na primer jezik indikator za arabsko je Indikator za arabsko tipkovnico .

Opomba : Vrstica z jeziki se pojavi samodejno, ko v sistemu Microsoft Windows poleg slovenščine dodate tipkovnico za vsaj še en jezik v pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa.

 • Če želite prikazati vrstico z jeziki, ko je indikator jezika v opravilni vrstici viden, izberite indikator jezika, nato pa izberite Prikaži vrstico z jeziki.

 • Če želite v opravilni vrstici prikazati indikator jezika, ko je vrstica z jeziki vidna, kliknite gumb Minimiraj.

 • Če želite izbrati tipkovnico za drug jezik, kliknite ime trenutnega jezika (v vrstici z jeziki) ali indikator jezika in nato ime drugega jezika.

Za navodila o omogočanju tipkovnice, značilne za jezik, si oglejte Omogočanje ali spreminjanje jezika za razporeditev tipkovnice.

Glede na jezike, ki jih potrebujete, lahko vnesete besedilo tako, da uporabite tabelo znakov ali kode znakov ASCII. Če želite izvedeti, kako samodejno vstavite kode znakov ASCII z galerijo simbolov, glejte Vstavljanje simbolov.

Če želite v drugem jeziku vnesti le nekaj besedila in ne želite preklapljati med tipkovnicami, lahko za vnašanje besedila uporabite tabelo znakov, enega od pripomočkov sistema Microsoft Windows. Znak lahko izberete na eni od strani s pisavami od desne proti levi ali od leve proti desni, ga kopirate v odložišče in nato vstavite znak v dokument. Če želite več informacij o uporabi tabele znakov za vnos besedila, glejte Uporaba posebnih znakov (tabela znakov).

Smer besedila se nanaša na smer branja, poravnavo in celotno postavitev elementov na zaslonu. Če je v istem stavku, odstavku ali kontrolniku uporabljeno besedilo od desne proti levi in od leve proti desni, se sestavljeno besedilo imenuje »mešano besedilo«.

Ko je Office nastavljena in omogočena za prikaz besedilnega okolja od desne proti levi se videz kazalca spreminja, da prikaže niz od leve proti desni Kazalec »Od leve proti desni« ali Kazalec, ki prikazuje potek besedila od leve proti desni ali potek besedila od desne proti levi Kazalec »Od desne proti levi« . Kazalec se lahko premika glede na smer jezika, na katerega naleti, (logično premikanje) ali pa premakne na naslednji vidni sosedni znak (vizualno premikanje).

Kadar sta omogočena jezik, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, in jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, sta na traku v večini programov Office omogočena gumba za odstavke. Ko kliknete ta dva gumba, lahko pri vnosu in poravnavi besedila spremenite smer besedila.

Opomba : V Microsoft OneNote se gumba Od leve proti desni in Od desne proti levi prikažeta, ko kliknete puščico Poravnava odstavkov.

Besedilo v celica ali polje je lahko poravnano na levo, na sredino ali na desno. V nekaterih programih, na primer v Access in Excel, ima lahko besedilo tudi kontekstno usmerjenost besedila.

Kadar ima besedilo kontekstno smer besedila, so besedilo in številke poravnani glede na jezik prvega vnesenega znaka – besedilo v celici ali polju bo na primer poravnano na desno, če je prvi znak v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, oziroma na levo, če je prvi znak v jeziku, v katerem poteka besedilo od leve proti desni. Kontekstno smer besedila lahko prekličete in za posamezne predmete preklopite v poravnavo na levo, na sredino ali na desno.

Številni programi od desne proti levi ali sestavljenih (od desne proti levi in od leve proti desni) programov uporablja kontekstna pravila, ki nadzirajo smer besedila in smer branja besedila. Polja, seznami in drugi elementi nadzirajo kontekstna pravila za besedilo, ki ga vsebujejo.

Kontekstna pravila za smer branja in smer besedila so:

 • Če je prvi znak od leve proti desni, bo smer branja od leve proti desni, besedilo pa bo poravnano na levo.

 • Če je prvi znak od desne proti levi krepek, bo smer branja od desne proti levi, besedilo pa bo poravnano na desno.

 • Če so vneseni le nevtralni znaki, bo smer branja in besedila sledila smer odstavka (lahko je od leve proti desne ali od desne proti levi), dokler ni vnesen prvi krepek znak.

Ko spremenite prvi krepek znak iz jezika, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, v jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi (ali obratno), se ustrezno spremenita smer branja in smer besedila.

V Word in drugih programih za urejanje besedila lahko izberete, poiščete ali zamenjate posamezne diakritični znaki in posamezne arabske znake, ne glede na to, ali so povezani. Vsaka ligatura in diakritični znak je obravnavan kot ločena enota besede v jeziku od desne proti levi.

V spodnjem primeru je prikazan postopek izbiranja arabske besede s troznačno ligaturo (ko je izbran vsak znak).

Beseda z eno izbrano ligaturo

Beseda z dvema izbranima ligaturama

Beseda s tremi izbranimi ligaturami

Datoteke lahko shranite v obliki zapisa HTML za objavo v spletu v smeri od desne proti levi ali od leve proti desni. Spletne strani v smeri od desne proti levi so v datoteki HTML označene s standardnim atributom HTML DIR. Če spletni brskalnik, ki ga uporabljate, prepozna atribut DIR, bo stran prikazana v smeri od desne proti levi. Če atributa DIR ne prepozna, bo stran prikazana od leve proti desni.

Namig : Če si želite ogledati spletne strani v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, uporabite brskalnik, ki prepozna atribut DIR, kot je na primer najmanj Microsoft Internet Explorer 3.02 Srednji vzhod, Microsoft Internet Explorer 4.01 za kompleksne abecede ali najmanj Microsoft Internet Explorer 5.

Vrstni red od desne proti levi se uporabi, kjer je mogoče. To velja za sezname podatkov v pogledu tabele, kartic in ikon ter za sezname z združevanjem stikov, map, naslovov in drugih.

Opomba : Nekateri strežniški pogledi morda ne bodo razvrstili podatkov glede na vrstni red od desne proti levi, ker sledijo podprtim strežniškim vrstnim redom.

Indijski jeziki, na primer bengalščina, gudžaratščina, hindijščina, kanada, malajalščina, maratščina, pandžabščina, tamilščina in teluščina, morda ne bodo združljivi z vsemi možnostmi iskanja v Microsoft Officeu. Možnosti Razlikovanje velikih in malih črk in Samo cele besede na primer nista omogočeni za skripte v teh jezikih. To možnost pa je vseeno mogoče uporabiti za iskanje latiničnih znakov v istem dokumentu.

Jeziki, v katerih besedilo poteka od desne proti levi

Najdi in zamenjaj funkcije iskanja besedila v vrstnem redu, v katerem je vneseno besedilo v polje za Iskanje , namesto vrstni red, v katerem je prikazana. Zato lahko poiščete nizi besedila z desne proti levi, ne glede na smer odstavka. Iščete lahko tudi ujemanja znakov z ali brez kašide (samo v arabščini), alef hamza (samo v arabščini) ali diakritični znaki, na primer hebrejsko niqqud. Seznam kod znakov ASCII in Unicode, glejte Vstavljanje ASCII ali Unicode v latinici simbolov in znakov.

Indijski jeziki

Indijski jeziki, na primer bengalščina, gudžaratščina, hindijščina, kanada, malajalščina, maratščina, pandžabščina, tamilščina in teluščina, morda ne bodo združljivi z vsemi možnostmi iskanja v Microsoft Officeu. Možnosti Razlikovanje velikih in malih črk in Samo cele besede na primer nista omogočeni za skripte v teh jezikih. To možnost pa je vseeno mogoče uporabiti za iskanje latiničnih znakov v istem dokumentu.

Jugovzhodno azijski jeziki

Jugovzhodno azijski jeziki, kot sta tajščina ali vietnamščina, morda niso združljivi z vsemi možnostmi iskanja v Microsoft Officeu. Možnosti Razlikovanje velikih in malih črk in Samo cele besede na primer nista omogočeni za jugovzhodno azijske znake. To možnost pa je vseeno mogoče uporabiti za iskanje latiničnih znakov v istem dokumentu.

Programi Microsoft Office podpirajo te kodne strani, ki so na voljo za uporabnike arabščine, hebrejščine in mešanih jezikov:

Arabščina

Vsako kodna stran določa enolična številka kodne strani. Kodna stran (CP) za arabščino je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, paštu, perzijščina, uigur in urdu uporabljajo iste kodne strani kot arabščina.

Hebrejščina

Vsako kodna stran določa enolična številka kodne strani. Kodna stran (CP) za hebrejščino je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš uporablja isto stran kode kot hebrejščina.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×