Funkcije jezikov, v katerem poteka besedilo od desne proti levi

V Microsoft Officeu so na voljo funkcije za podporo jezikov, v katerih poteka besedilo od desne proti leviali za sestavljena okolja (od desne proti levi in od leve proti desni), in sicer za vnos, urejanje in prikaz besedila. V tem članku se besedna zveza »jeziki, v katerih poteka besedilo od desne proti levi« nanaša na vse sisteme pisanja, ki uporabljajo pisanje od desne proti levi, in vključujejo jezike, ki zahtevajo kontekstno oblikovanje, na primer arabščina, in jezike, ki tega ne zahtevajo. Uporabniški vmesnik lahko spremenite tako, da bo branje mogoče od desne proti levi, ali pa spremenite posamezne datoteke, tako da boste vsebino v njih lahko brali od desne proti levi.

Če v računalniku nimate nameščene Officeove različice, ki podpira jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, morate namestiti ustrezni jezikovni paket. V računalniku mora biti nameščena tudi različica operacijskega sistema Microsoft Windows, ki podpira jezike, v katerem poteka besedilo od desne proti levi — na primer arabska različica sistema Windows Vista s servisnim paketom SP2 —, omogočiti pa morate tudi razporeditev tipkovnice za želeni jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi.

Opombe   

V tem članku

Zahteve za delo z besedilom v jezikih, v katerih besedilo poteka od desne proti levi

Windows Vista ali Windows 7

Windows XP

Izbiranje jezika uporabniškega vmesnika

Spreminjanje jezika uporabniškega vmesnika

Jeziki tipkovnice

Uporaba tabele znakov in kod znakov ASCII za vnašanje besedila

Prikaz besedila, ki poteka od desne proti levi

Smer besedila v Accessu ali Excelu

Nastavitev besedila, oznak in oštevilčevanja od desne proti levi

Izbiranje ligatur in diakritičnih znakov

Shranjevanje besedila od desne proti levi v obliki HTML

Razvrstitev od desne proti levi

Kodne strani

Arabščina

Hebrejščina

Zahteve za delo z besedilom v jezikih, v katerih besedilo poteka od desne proti levi

Windows Vista ali Windows 7

Če uporabljate operacijski sistem Windows Vista ali Windows 7, morate za uporabo funkcij jezikov, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, v Microsoft Officeu ali pravilno prikazovanje skriptov od desne proti levi dodati jezik vnosa in omogočiti razporeditev tipkovnice za jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi.

Windows XP

Če uporabljate Windows XP, morate za uporabo funkcij jezikov, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, v Officeu ali pravilno prikazovanje skriptov od desne proti levi najprej odpreti nadzorno ploščo v sistemu Windows XP in namestiti kompleksno abecedo sistema Microsoft Windows. Ko namestite programsko opremo za kompleksno abecedo, dodajte jezik tipkovnice. Če želite več informacij, glejte Nastavljanje sistema Windows XP za več jezikov in Omogočanje razporeditev tipkovnice za druge jezike.

Na vrh strani

Izbiranje jezika uporabniškega vmesnika

Glede na to, kako želite prilagajati računalnik, lahko uporabljate en jezik za uporabniški vmesnik (menije, pogovorna okna in čarovnike), po potrebi pa vnašate besedilo v drugem jeziku. Če želite vnašati v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, in v tem jeziku prikazati tudi menije ter spletno pomoč, nastavite uporabniški vmesnik v Officeu na ta jezik. Če želite več informacij, glejte Nastavitev jezika za urejanje in jezika uporabniškega vmesnika ter pomoči.

Številne funkcije za jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, v Officeovih programih uporabljajo jezik uporabniškega vmesnika, da določijo smer postavitve zaslona in poravnavo besedila v pogovornih oknih. Ko v pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih možnosti za Office določite jezik uporabniškega vmesnika od desne proti levi, je postavitev besedila v menijih, pogovornih oknih in čarovnikih od desne proti levi, nastavitve v sistemu Microsoft Windows pa ostanejo od leve proti desni. Če želite več informacij o spreminjanju jezika uporabniškega vmesnika v sistemu Microsoft Windows, glejte Spreminjanje jezika uporabniškega vmesnika.

Če ste izbrali na primer arabščino za jezik uporabniškega vmesnika v Officeu (vendar ne v operacijskem sistemu Windows), je uporabniški vmesnik takšen:

Uporabniški vmesnik v arabščini

Čeprav so meniji prikazani od desne proti levi, naslovna vrstica ostane v angleščini, gumbi Zapri, Minimiziraj in Maksimiziraj pa ostanejo v zgornjem desnem kotu kot v vmesniku od leve proti desni. Če bi bil uporabniški vmesnik sistema Windows nastavljen za jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, bi bila naslovna vrstica prevedena, gumbi Zapri, Minimiziraj in Maksimiziraj pa bi bili v zgornjem levem kotu.

Če po navadi delate v jeziku, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, vendar morate včasih vstaviti besedilo v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, izberite slovenščino za jezik uporabniškega vmesnika, besedilo pa po potrebi vnašajte v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, v večini Officeovih programih. Če želite to narediti, nastavite besedilo, oznake in oštevilčevanje od desne proti levi za območje urejanja in omogočite razporeditev tipkovnice.

Spreminjanje jezika uporabniškega vmesnika

Smer besedil v Microsoft Officeovem programu spremenite tako, da na zavihku Osnovno v skupini Odstavek kliknete gumb za odstavek Od desne proti levi (gumb je prikazan le, če ste omogočili jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi). Tudi ko spremenite uporabniški vmesnik v jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, morate imeti omogočeni ustrezni jezik tipkovnice, če želite vnašati besedilo v tem jeziku.

Če je vaš uporabniški vmesnik po navadi v slovenščini, vendar ga želite spremeniti v arabščino, naredite to:

 1. Odprite Officeovo datoteko, kot je Wordov dokument.

 2. Kliknite zavihek Datoteka.

 3. Kliknite Možnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. V pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih možnosti za Office na seznamu Jezik za urejanje kliknite arabščino in nato Privzeto.

  Pomembno    S tem spremenite privzeti jezik za urejanje za vse Microsoft Officeove programe.

Na vrh strani

Jeziki tipkovnice

Če želite vnašati besedilo z izvorno tipkovnico določenega jezika, morate namestiti ustrezni jezikovni paket za ta jezik in dodati ustrezno razporeditev tipkovnice. Ko dodate razporeditev tipkovnice za drug jezik in izberete, da je vrstica z jeziki zasidrana v opravilni vrstici, se indikator jezika prikaže v opravilni vrstici Slika vrstice z jezik, v kateri je prikazan trenutni jezik tipkovnice. Indikator jezika za arabščino je na primer Indikator za arabsko tipkovnico. Če želite več informacij o vrstici z jeziki, glejte Vrstica z jeziki (pregled).

Opomba   Vrstica z jeziki se prikaže samodejno, ko poleg slovenščine dodate tipkovnico za vsaj en dodaten jezik v pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa v sistemu Microsoft Windows.

 • Če želite prikazati vrstico z jeziki, ko je je znak jezika v opravilni vrstici viden, kliknite znak jezika in nato Prikaži vrstico z jeziki.

 • Če želite prikazati znak jezika v opravilni vrstici, ko je vrstica z jeziki vidna, kliknite gumb Minimiziraj v vrstici z jeziki.

 • Če želite izbrati tipkovnico za drug jezik, kliknite ime trenutnega jezika (v vrstici z jeziki) ali znak jezika in nato ime želenega jezika.

Če želite navodila o omogočanju tipkovnice, značilne za jezik, glejte Omogočanje razporeditev tipkovnice za druge jezike.

Uporaba tabele znakov in kod znakov ASCII za vnašanje besedila

Marko lahko glede na jezike, ki jih želi uporabljati, vnaša besedilo s tabelo znakov ali kodami znakov ASCII. Če želite več informacij o kodah znakov ASCII, glejte Vstavljanje znakov ¢, £, ¥, ® in drugih znakov, ki niso na tipkovnici.

Če želite v drugem jeziku vnesti le nekaj besedila in ne želite preklapljati med tipkovnicami, za vnašanje besedila uporabite tabelo znakov, enega od pripomočkov sistema Microsoft Windows. Znak lahko izberete na eni od strani s pisavami od desne proti levi ali od leve proti desni, ga kopirate v odložišče in ga nato vstavite v dokument. Če želite več informacij o uporabi tabele znakov za vnašanje besedila, glejte Uporaba posebnih znakov (tabela znakov).

Na vrh strani

Prikaz besedila, ki poteka od desne proti levi

Smer besedila se nanaša na smer branja, poravnavo in celotno postavitev elementov na zaslonu. Če je v istem stavku, odstavku ali kontrolniku uporabljeno besedilo od desne proti levi in od leve proti desni, se sestavljeno besedilo imenuje kot »mešano besedilo«.

Če je Officeov program nastavljen in omogočen za prikaz besedilnega okolja od desne proti levi se videz kazalca spreminja, da prikaže niz Kazalec »Od leve proti desni« ali Kazalec, ki prikazuje potek besedila od leve proti desni ali potek besedila od desne proti levi Kazalec »Od desne proti levi«. Kazalec se lahko premika glede na smer jezika, ki ga prepozna (logično premikanje), ali pa se premakne na naslednji vidni sosedni znak (vizualno premikanje).

Na vrh strani

Smer besedila v Accessu ali Excelu

Besedilo v celica ali polje je lahko poravnano na levo, na sredino ali na desno. V nekaterih programih, na primer v Accessu in Excelu, ima besedilo lahko tudi kontekstno smer besedila.

Kadar ima besedilo kontekstno smer besedila, so besedilo in številke poravnani glede na jezik prvega vnesenega znaka – besedilo v celici ali polju bo na primer poravnano na desno, če je prvi znak v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, oziroma na levo, če je prvi znak v jeziku, v katerem poteka besedilo od leve proti desni. Kontekstno smer besedila lahko prekličete in za posamezne predmete preklopite v poravnavo na levo, na sredino ali na desno.

Številni programi od desne proti levi ali sestavljenih (od desne proti levi in od leve proti desni) programov uporablja kontekstna pravila, ki nadzirajo smer besedila in smer branja besedila. Polja, seznami in drugi elementi nadzirajo kontekstna pravila za besedilo, ki ga vsebujejo.

Kontekstna pravila za smer branja in smer besedila so:

 • Če je prvi znak od leve proti desni krepki znaki, bo smer branja od leve proti desni, besedilo pa bo poravnano na levo.

 • Če je prvi znak od desne proti levi krepek, bo smer branja od desne proti levi, besedilo pa bo poravnano na desno.

 • Če so vneseni le nevtralni znaki, bo smer branja in besedila sledila smer odstavka (lahko je od leve proti desne ali od desne proti levi), dokler ni vnesen prvi krepek znak.

Ko spremenite prvi krepek znak iz jezika, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, v jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi (ali obratno), se ustrezno spremenita smer branja in smer besedila.

Na vrh strani

Nastavitev besedila, oznak in oštevilčevanja od desne proti levi

Kadar je omogočen jezik, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, in jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, sta na traku v večini Officeovih programih omogočena gumba za odstavke Od leve proti desni in Od desne proti levi . Ko kliknete ta dva gumba, lahko pri vnašanju in poravnavi besedila spremenite smer besedila.

Opomba    V programu Microsoft OneNote se gumba Od leve proti desni in Od desne proti levi prikažeta, ko kliknete puščico Poravnava odstavkov.

Na vrh strani

Izbiranje ligatur in diakritičnih znakov

V programih za urejanje besedila – na primer v Wordu – lahko izberete, poiščete ali zamenjate posamezne diakritični znaki in posamezne arabske znake, ne glede na to, ali so povezani. Vsaka ligatura in diakritični znak bo obravnavana kot ločena enota besede v jeziku od desne proti levi.

V spodnjem primeru je prikazan postopek izbiranja arabske besede s troznačno ligaturo (ko je izbran vsak znak).

Beseda z eno izbrano ligaturo

Beseda z dvema izbranima ligaturama

Beseda s tremi izbranimi ligaturami

Na vrh strani

Shranjevanje besedila od desne proti levi v obliki HTML

Datoteke lahko shranite v obliki zapisa HTML za objavo v spletu v smeri od desne proti levi ali v smeri od leve proti desni. Spletne strani v smeri od desne proti levi so v datoteki HTML označene s standardnim atributom DIR. Če spletni brskalnik, ki ga uporabljate, prepozna atribut DIR, bo stran prikazana v smeri od desne proti levi. Če atributa DIR ne prepozna, bo stran prikazana od leve proti desni.

Namig    Če si želite ogledati spletne strani od desne proti levi, uporabite brskalnik, ki lahko prepozna atribut DIR, na primer najmanj Microsoft Internet Explorer 3.02 za Srednji vzhod, najmanj Microsoft Internet Explorer 4.01 za kompleksne abecede ali najmanj Microsoft Internet Explorer 5.

Na vrh strani

Razvrstitev od desne proti levi

Vrstni red od desne proti levi bo uporabljen, kjer bot to mogoče. To velja za sezname podatkov v pogledu tabele, kartic in ikon ter za sezname z združevanjem stikov, map, naslovov in drugih.

Opomba    Nekateri strežniški pogledi morda ne bodo razvrstili podatkov glede na vrstni red od desne proti levi, ker sledijo podprtim strežniškim vrstnim redom.

Na vrh strani

Kodne strani

Microsoft Officeovi programi podpirajo te kodne strani, ki so na voljo za uporabnike arabščine, hebrejščine in mešanega besedila.

Arabščina

Vsako kodna stran določa enolična številka kodne strani. Kodna stran (CP) za arabščino je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Darijščina, paštunščina, perzijščina, ujgurščina in urdujščina uporabljajo iste kodne strani kot arabščina.

Hebrejščina

Vsako kodna stran določa enolična številka kodne strani. Kodna stran (CP) za hebrejščino je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš uporablja isto kodno stran kode kot hebrejščina.

Na vrh strani

Velja za: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik