Funkcije jezikov, v katerem poteka besedilo od desne proti levi

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Microsoft Office podpira od desne proti levi delovanje in funkcije za jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi ali kombinirano od desne proti levi in leve proti desni, in sicer za vnos, urejanje in prikaz besedila. V tem kontekstu se »jeziki od desne proti levi« nanašajo na vse sisteme pisanja, ki uporabljajo pisanje od desne proti levi, in vključujejo jezike, ki zahtevajo kontekstno oblikovanje, na primer arabščina, in jezike, ki tega ne zahtevajo. Prikaz lahko spremenite tako, da bo branje potekalo od desne proti levi, ali pa spremenite posamezne datoteke tako, da bo njihovo vsebino mogoče brati od desne proti levi.

Če v računalniku nimate nameščene Officeove različice, ki podpira jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, morate namestiti ustrezen jezikovni paket. V računalniku se mora izvajati tudi različica operacijskega sistema Microsoft Windows, ki podpira jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi – na primer arabska različica sistema Windows Vista s servisni paketom 2. Omogočiti pa morate tudi razporeditev tipkovnice za želeni jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi.

V tem članku

Zahteve za delo z besedilom v jezikih, v katerih poteka besedilo od desne proti levi

Izbiranje jezika uporabniškega vmesnika

Jeziki tipkovnice

Prikaz besedila od desne proti levi

Smer besedila v Accessu ali Excelu

Nastavitev besedila, oznak in oštevilčevanja od desne proti levi

Izbiranje ligatur in diakritičnih znakov

Shranjevanje besedila od desne proti levi v obliko HTML

Razvrstitev iz desne proti levi

Kodne strani

Zahteve za delo z besedilom v jezikih, v katerih besedilo poteka od desne proti levi

Windows Vista ali Windows 7

Če uporabljate Windows Vista ali Windows 7, morate za uporabo funkcij jezikov, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, v Microsoft Office ali za pravilno prikazovanje skriptov od desne proti levi dodati jezik vnosa in omogočiti razporeditev tipkovnice za jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi.

Windows XP

Če uporabljate Windows XP, morate za uporabo funkcij jezikov, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, v Office ali za pravilno prikazovanje skriptov od desne proti levi najprej odpreti začetno stran nadzorne plošče v Windows XP in namestiti zahtevano kompleksno abecedo sistema Microsoft Windows. Ko namestite programsko opremo za kompleksno abecedo, dodajte jezik tipkovnice. Če želite več informacij, glejte Nastavljanje sistema Windows XP za več jezikov.

Na vrh strani

Izbiranje jezika uporabniškega vmesnika

Odvisno od tega, kako želite prilagodite računalnik, lahko uporabite enega jezika za prikaz (menijih, pogovornih oknih in čarovniki) in vnesite v drugem jeziku, kot je potrebno. Če želite vnesti v jeziku z desne proti levi in si oglejte menije in spletna pomoč v, da jezik, lahko nastavite Office prikaza za ta jezikovne nastavitve. Če želite več informacij, glejte Dodajanje jezika ali nastavitev jezikovnih možnosti za Office.

Številne funkcije za jezike, v katerih poteka besedilo od desne proti levi, v programih sistema Office uporabljajo jezik prikaza, da določijo postavitve zaslona smer in poravnavo besedila v pogovornih oknih. Ko v pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih možnosti za Office določite jezik prikaza od desne proti levi, je postavitev besedila v menijih, pogovornih oknih in čarovnikih od desne proti levi, nastavitve v sistemu Microsoft Windows pa ostanejo od leve proti desni. Če želite več informacij o spreminjanju jezika prikaza v sistemu Microsoft Windows, glejte Spreminjanje jezika prikaza.

Če ste na primer za jezik prikaza v Office (vendar ne v Windows) izbrali arabščino, je prikaz takšen:

Uporabniški vmesnik v arabščini

Čeprav so meniji prikazani od desne proti levi, ostane naslovna vrstica v angleščini, gumbi Zapri, Minimiraj in Maksimiraj pa ostanejo v zgornjem desnem kotu kot v vmesniku od leve proti desni. Če bi bil prikaz programa Windows nastavljen za jezik od desne proti levi, bi bila naslovna vrstica prevedena, gumbi Zapri, Minimiraj in Maksimiraj pa bi bili v zgornjem levem kotu.

Če običajno delate v jeziku, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, vendar morate včasih vstaviti besedilo v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, izberite slovenščino za jezik prikaza, besedilo pa v večini programov Office, kjer želite, vnašajte v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi. Če želite to narediti, nastavite besedilo, oznake in oštevilčevanje od desne proti levi za območje urejanja in omogočite postavitev tipkovnice.

Spreminjanje jezika uporabniškega vmesnika

Smer besedil v programu Microsoft Office spremenite tako, da na zavihku Osnovno v skupini Odstavek kliknete gumb za odstavek Od desne proti levi (gumb je prikazan le, če ste omogočili jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi). Tudi ko spremenite prikaz v jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, mora biti omogočen ustrezen jezik tipkovnice, če želite vnašati besedilo v tem jeziku.

Če je vaš običajen jezik prikaza slovenščina, vendar ga želite spremeniti v arabski dialekt, naredite to:

 1. Odprite datoteko programa Office, kot je dokument Word.

 2. Na zavihku Datoteka izberite Možnosti > Jezik.

 3. V pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih možnosti za Office na seznamu Jezik za urejanje izberite želeni arabski dialekt, nato pa kliknite Dodaj.

 4. V tabeli Izberite jezik za urejanje preverite, ali je na novo dodan arabski dialekt označen, nato pa izberite Nastavi kot privzeto.

  Pomembno :  Ko nastavite na novo dodeljen jezik za urejanje kot privzeti jezik, postane to privzeta nastavitev za vse vaše Microsoft Office programe.

Na vrh strani

Jeziki tipkovnice

Če želite vnašati besedilo z izvorno tipkovnico določenega jezika, morate namestiti ustrezen jezikovni paket za ta jezik in dodati ustrezno razporeditev tipkovnice. Ko dodate razporeditev tipkovnice za drug jezik in izberete, da je vrstica z jeziki zasidrana v opravilni vrstici, se v opravilni vrstici Indikator za arabsko tipkovnico. Če želite več informacij o vrstici z jeziki, glejte Vrstica z jeziki (pregled).

Opomba : Vrstica z jeziki se pojavi samodejno, ko v sistemu Microsoft Windows poleg slovenščine dodate tipkovnico za vsaj še en jezik v pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa.

 • Če želite prikazati vrstico z jeziki, ko je indikator jezika v opravilni vrstici viden, izberite indikator jezika, nato pa izberite Prikaži vrstico z jeziki.

 • Če želite v opravilni vrstici prikazati indikator jezika, ko je vrstica z jeziki vidna, kliknite gumb Minimiraj.

 • Če želite izbrati tipkovnico za drug jezik, kliknite ime trenutnega jezika (v vrstici z jeziki) ali indikator jezika in nato ime drugega jezika.

Za navodila o omogočanju tipkovnice, značilne za jezik, si oglejte Omogočanje ali spreminjanje jezika za razporeditev tipkovnice.

Uporaba tabele znakov in kod znakov ASCII za vnašanje besedila

Glede na jezike, ki jih potrebujete, lahko vnesete besedilo tako, da uporabite tabelo znakov ali kode znakov ASCII. Če želite izvedeti, kako samodejno vstavite kode znakov ASCII z galerijo simbolov, glejte Vstavljanje simbolov.

Če želite v drugem jeziku vnesti le nekaj besedila in ne želite preklapljati med tipkovnicami, lahko za vnašanje besedila uporabite tabelo znakov, enega od pripomočkov sistema Microsoft Windows. Znak lahko izberete na eni od strani s pisavami od desne proti levi ali od leve proti desni, ga kopirate v odložišče in nato vstavite znak v dokument. Če želite več informacij o uporabi tabele znakov za vnos besedila, glejte Uporaba posebnih znakov (tabela znakov).

Na vrh strani

Prikaz besedila od desne proti levi

Smer besedila se nanaša na smer branja, poravnavo in celotno postavitev elementov na zaslonu. Če je v istem stavku, odstavku ali kontrolniku uporabljeno besedilo od desne proti levi in od leve proti desni, se sestavljeno besedilo imenuje »mešano besedilo«.

Ko je Office nastavljena in omogočena za prikaz besedilnega okolja od desne proti levi se videz kazalca spreminja, da prikaže niz od leve proti desni Kazalec »Od desne proti levi«. Kazalec se lahko premika glede na smer jezika, na katerega naleti, (logično premikanje) ali pa premakne na naslednji vidni sosedni znak (vizualno premikanje).

Na vrh strani

Smer besedila v Access ali Excel

Besedilo v celica ali polje je lahko poravnano na levo, na sredino ali na desno. V nekaterih programih, na primer v Access in Excel, ima lahko besedilo tudi kontekstno usmerjenost besedila.

Kadar ima besedilo kontekstno smer besedila, so besedilo in številke poravnani glede na jezik prvega vnesenega znaka – besedilo v celici ali polju bo na primer poravnano na desno, če je prvi znak v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, oziroma na levo, če je prvi znak v jeziku, v katerem poteka besedilo od leve proti desni. Kontekstno smer besedila lahko prekličete in za posamezne predmete preklopite v poravnavo na levo, na sredino ali na desno.

Številni programi od desne proti levi ali sestavljenih (od desne proti levi in od leve proti desni) programov uporablja kontekstna pravila, ki nadzirajo smer besedila in smer branja besedila. Polja, seznami in drugi elementi nadzirajo kontekstna pravila za besedilo, ki ga vsebujejo.

Kontekstna pravila za smer branja in smer besedila so:

 • Če je prvi znak od leve proti desni, bo smer branja od leve proti desni, besedilo pa bo poravnano na levo.

 • Če je prvi znak od desne proti levi krepek, bo smer branja od desne proti levi, besedilo pa bo poravnano na desno.

 • Če so vneseni le nevtralni znaki, bo smer branja in besedila sledila smer odstavka (lahko je od leve proti desne ali od desne proti levi), dokler ni vnesen prvi krepek znak.

Ko spremenite prvi krepek znak iz jezika, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, v jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi (ali obratno), se ustrezno spremenita smer branja in smer besedila.

Na vrh strani

Nastavitev besedila, oznak in oštevilčevanja od desne proti levi

Kadar sta omogočena jezik, v katerem poteka besedilo od leve proti desni, in jezik, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, sta na traku v večini programov Office omogočena gumba za odstavke. Ko kliknete ta dva gumba, lahko pri vnosu in poravnavi besedila spremenite smer besedila.

Opomba : V Microsoft OneNote se gumba Od leve proti desni in Od desne proti levi prikažeta, ko kliknete puščico Poravnava odstavkov.

Na vrh strani

Izbiranje ligatur in diakritičnih znakov

V Word in drugih programih za urejanje besedila lahko izberete, poiščete ali zamenjate posamezne diakritični znaki in posamezne arabske znake, ne glede na to, ali so povezani. Vsaka ligatura in diakritični znak je obravnavan kot ločena enota besede v jeziku od desne proti levi.

V spodnjem primeru je prikazan postopek izbiranja arabske besede s troznačno ligaturo (ko je izbran vsak znak).

Beseda z eno izbrano ligaturo

Beseda z dvema izbranima ligaturama

Beseda s tremi izbranimi ligaturami

Na vrh strani

Shranjevanje besedila od desne proti levi v obliko HTML

Datoteke lahko shranite v obliki zapisa HTML za objavo v spletu v smeri od desne proti levi ali od leve proti desni. Spletne strani v smeri od desne proti levi so v datoteki HTML označene s standardnim atributom HTML DIR. Če spletni brskalnik, ki ga uporabljate, prepozna atribut DIR, bo stran prikazana v smeri od desne proti levi. Če atributa DIR ne prepozna, bo stran prikazana od leve proti desni.

Namig : Če si želite ogledati spletne strani v jeziku, v katerem poteka besedilo od desne proti levi, uporabite brskalnik, ki prepozna atribut DIR, kot je na primer najmanj Microsoft Internet Explorer 3.02 Srednji vzhod, Microsoft Internet Explorer 4.01 za kompleksne abecede ali najmanj Microsoft Internet Explorer 5.

Na vrh strani

Razvrstitev iz desne proti levi

Vrstni red od desne proti levi se uporabi, kjer je mogoče. To velja za sezname podatkov v pogledu tabele, kartic in ikon ter za sezname z združevanjem stikov, map, naslovov in drugih.

Opomba : Nekateri strežniški pogledi morda ne bodo razvrstili podatkov glede na vrstni red od desne proti levi, ker sledijo podprtim strežniškim vrstnim redom.

Na vrh strani

Kodne strani

Programi Microsoft Office podpirajo te kodne strani, ki so na voljo za uporabnike arabščine, hebrejščine in mešanih jezikov:

Arabščina

Vsako kodna stran določa enolična številka kodne strani. Kodna stran (CP) za arabščino je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, paštu, perzijščina, uigur in urdu uporabljajo iste kodne strani kot arabščina.

Hebrejščina

Vsako kodna stran določa enolična številka kodne strani. Kodna stran (CP) za hebrejščino je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš uporablja isto stran kode kot hebrejščina.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako lahko to izboljšamo?

Kako lahko to izboljšamo?

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.