Filtriranje z uporabo naprednih pogojev

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če podatki, ki jih želite filtrirati, zahtevajo kompleksne pogoje (na primer vrsta = »Pridelek« OR Prodajalec = "Zajc"), lahko uporabite pogovorno okno Napredni Filter .

Če želite odpreti pogovorno okno Napredni Filter , kliknite podatki > dodatno.

Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

Napredni filter

Primer

Pregled

Več pogojev, en stolpec, kateri koli pogoj z vrednostjo true

Prodajalec = "Zajc" OR Prodajalec = "Cajhen"

Več pogojev, več stolpcev, vsi pogoji z vrednostjo true

Vrsta = "Pridelek" AND Prodaja > 1000

Več pogojev, več stolpcev, kateri koli pogoj z vrednostjo true

Vrsta = "Pridelek" OR Prodajalec = "Cajhen"

Več naborov pogojev, en stolpec v vseh naborih

(Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500)

Več naborov pogojev, več stolpcev v vsakem naboru

(Prodajalec = "Zajc" AND Prodaja >3000) OR
(Prodajalec = "Cajhen" AND Prodaja > 1500)

Nadomestni pogoji

Prodajalec = ime, pri katerem je za drugo črko uporabljena črka »u«

Pregled

Delovanje ukaza Napredno se v več pomembnih pogledih razlikuje od delovanja ukaza Filter.

 • Prikaže pogovorno okno Napredni filter namesto menija »Samodejno filtriranje«.

 • Napredne pogoje vnesete v ločen obseg pogojev na delovnem listu in nad obsegom celic ali tabele, ki jo želite filtrirati. Microsoft Office Excel uporablja ločen obseg pogojev v pogovornem oknu Napredni filter kot vir naprednih pogojev.

Vzorčni podatki

Te vzorčne podatke, ki se uporablja za vse postopkov v tem članku.

Podatki vključujejo štiri prazne vrstice nad seznamom obseg, ki bo uporabljen kot obseg pogojev (a1: C4) in obseg seznama (A6: C10). Obseg pogojev so oznake stolpcev in vključuje vsaj eno prazno vrstico med vrednostmi pogoje in obseg seznama.

Če želite delati s temi podatki, jih izberite v tabeli, kopirajte in nato prilepite v celico A1 v novem delovnem listu Excela.

Vnesite

Prodajalec

Prodaja

Vnesite

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Zajc

5122 €

Meso

Zajc

450 €

pridelek

Potokar

6328 €

Pridelek

Zajc

6544 €

Operatorji primerjave

S temi operatorji lahko primerjate dve vrednosti. Ko ti dve vrednosti primerjate s temi operatorji, je rezultat logična vrednost – TRUE ali FALSE.

Operator primerjave

Pomen

Primer

= (enačaj)

Enak kot

A1=B1

> (znak večji od)

Večje kot

A1>B1

< (znak manjši od)

Manjše kot

A1<B1

>= (znak večji ali enak)

Večji ali enak kot

A1>=B1

<= (znak manjši od ali enak)

Manjši ali enak kot

A1<=B1

<> (neenačaj)

Drugačen kot

A1<>B1

Vnašanje besedila ali vrednosti z enačajem

Ker je enačaj (=) uporabljen za določanje formule pri vnašanju besedila ali vrednosti v celico, Excel izračuna, kar vnesete, vendar pa lahko zaradi tega pride do nepričakovanih rezultatov filtriranja. Če želite določiti enakovreden operator primerjave za besedilo ali vrednost, vnesite pogoje kot izraz niza v ustrezno celico v obsegu pogojev:

=''= vnos ''

Kjer je vnos  besedilo ali vrednost, ki jo želite najti. Na primer:

Kar vnesete v celico

Kar Excel izračuna in prikaže

="=Zajc"

=Zajc

="=3000"

=3000

Razlikovanje med velikimi in malimi črkami

Pri filtriranju besedilnih podatkov, Excel ne loči med velikimi in malimi črkami. Vendar pa lahko uporabite formule velike in male črke za iskanje. Za primer, glejte razdelek nadomestni pogoji.

Uporaba vnaprej določenih imen

Obseg lahko poimenujete Pogoji in sklic za ta obseg se samodejno prikaže v okvirčku Obseg pogojev. Obsegu seznama, ki ga želite filtrirati, lahko dodelite tudi ime Zbirka podatkov in področju, kamor želite prilepiti vrstice, ime Izvleček. Ta obsega se samodejno prikažeta v poljih Obseg seznama in Kopiraj na.

Ustvarjanje pogoja s formulo

Kot pogoj lahko uporabite izračunano vrednost, ki je rezultat formule. Ne pozabite na te pomembne točke:

 • Formula se mora ovrednotiti na »TRUE« ali »FALSE«.

 • Ker uporabljate formulo, jo vnesite kot ponavadi in ne vnesite izraza na naslednji način:

  =''= vnos ''

 • Za oznake pogojev ne uporabljajte oznake stolpca; oznake pogojev pustite prazne ali uporabite oznako, ki ni oznaka stolpca v obsegu seznama (v spodnjem primeru »Izračunano povprečje« in »Popolno ujemanje«).

  Če v formuli namesto relativnega sklica na celico ali imena obsega uporabite oznako stolpca, Excel v celici s pogojem prikaže vrednost napake, na primer #IME? ali #VRED!. To napako lahko prezrete, saj ne vpliva na filtriranje obsega seznama.

 • Formulo, ki jo uporabite za pogoj, mora vključevati relativni sklic se sklicuje na ustrezno celico v prvi vrstici podatki.

 • Vsi drugi sklici v formuli morajo biti absolutni sklici.

Več pogojev, en stolpec, kateri koli pogoj izpolnjen

Booleanova logika:    (Prodajalec = "Zajc" OR Prodajalec = "Cajhen")

 1. Nad obseg seznama, ki ga lahko uporabite kot obseg pogojev, vstavite najmanj tri prazne vrstice. Obseg pogojev mora vključevati oznake stolpcev. Med vrednostmi pogojev in obsegom mora biti vsaj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več pogojev za en stolpec, vnesite vsak pogoj v obsegu pogojev v svojo vrstico neposredno enega pod drugim. V tem primeru vnesete:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Zajc"

  ="=Cajhen"

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V tem primeru kliknete poljubno celico v obsegu A6:C10.

 4. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne izpolnjujejo pogojev, kliknite Filtriraj seznam na tem mestu.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki izpolnjujejo pogoje, na drugo območje delovnega lista, kliknite Kopiraj na drugo mesto, Kopiraj v in nato celico v zgornjem levem kotu območja, kamor boste prilepili vrstice.

   Namig    Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V tem primeru vnesite $A$1:$C$3.

  Če želite začasno umakniti pogovorno okno Napredni filter, medtem ko izbirate obseg pogojev, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V tem primeru je filtriran rezultat obsega seznama takšen:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  Meso

  Zajc

  450 €

  pridelek

  Potokar

  6328 €

  Pridelek

  Zajc

  6544 €

Več pogojev, več stolpcev, vsi pogoji izpolnjeni

Booleanova logika:    (Vrsta = "Pridelek" AND Prodaja > 1000)

 1. Nad obseg seznama, ki ga lahko uporabite kot obseg pogojev, vstavite najmanj tri prazne vrstice. Obseg pogojev mora vključevati oznake stolpcev. Med vrednostmi pogojev in obsegom mora biti vsaj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več pogojev v več stolpcih, vnesite vse pogoje v isto vrstico obsega pogojev. V tem primeru vnesete:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Pridelek"

  >1000

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V tem primeru kliknete poljubno celico v obsegu A6:C10.

 4. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne izpolnjujejo pogojev, kliknite Filtriraj seznam na tem mestu.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki izpolnjujejo pogoje, na drugo območje delovnega lista, kliknite Kopiraj na drugo mesto, Kopiraj v in nato celico v zgornjem levem kotu območja, kamor boste prilepili vrstice.

   Namig    Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V tem primeru vnesite $A$1:$C$2.

  Če želite začasno umakniti pogovorno okno Napredni filter, medtem ko izbirate obseg pogojev, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V tem primeru je filtriran rezultat obsega seznama takšen:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  pridelek

  Potokar

  6328 €

  Pridelek

  Zajc

  6544 €

Več pogojev, več stolpcev, kateri koli pogoj izpolnjen

Logična vrednost:     (Vrsta = »Pridelek« OR Prodajalec = »Potokar«)

 1. Nad obseg seznama, ki ga lahko uporabite kot obseg pogojev, vstavite najmanj tri prazne vrstice. Obseg pogojev mora vključevati oznake stolpcev. Med vrednostmi pogojev in obsegom mora biti vsaj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več pogojev v več stolpcih, kjer je lahko izpolnjen kateri koli pogoj, vnesite pogoje v različne stolpce in vrstice obsega pogojev. V tem primeru vnesete:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Pridelek"

  ="=Cajhen"

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V tem primeru kliknete poljubno celico v obsegu seznama A6:C10.

 4. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne izpolnjujejo pogojev, kliknite Filtriraj seznam na tem mestu.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki izpolnjujejo pogoje, na drugo območje delovnega lista, kliknite Kopiraj na drugo mesto, Kopiraj v in nato celico v zgornjem levem kotu območja, kamor boste prilepili vrstice.

  Namig : Ko filtrirane vrstice kopirate na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite kopirati. Pred filtriranjem prekopirajte oznake tistih stolpcev, ki naj bodo v prvi vrstici področja, kamor nameravate prekopirati filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na prekopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj na. V prekopiranih vrsticah bodo samo stolpci, katerih oznake ste prekopirali.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V tem primeru vnesite $A$1:$B$3.

  Če želite začasno umakniti pogovorno okno Napredni filter, medtem ko izbirate obseg pogojev, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V tem primeru je filtriran rezultat obsega seznama takšen:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  pridelek

  Potokar

  6328 €

  Pridelek

  Zajc

  6544 €

Več nizov pogojev, en stolpec v vseh nizih

Booleanova logika:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

 1. Nad obseg seznama, ki ga lahko uporabite kot obseg pogojev, vstavite najmanj tri prazne vrstice. Obseg pogojev mora vključevati oznake stolpcev. Med vrednostmi pogojev in obsegom mora biti vsaj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več nizov pogojev, kjer so v posamezen niz pogojev vključeni pogoji za en stolpec, vključite več stolpcev z enako glavo stolpca. V tem primeru vnesete:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  Prodaja

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V tem primeru kliknete poljubno celico v obsegu seznama A6:C10.

 4. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne izpolnjujejo pogojev, kliknite Filtriraj seznam na tem mestu.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki izpolnjujejo pogoje, na drugo območje delovnega lista, kliknite Kopiraj na drugo mesto, Kopiraj v in nato celico v zgornjem levem kotu območja, kamor boste prilepili vrstice.

   Namig : Ko filtrirane vrstice kopirate na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite kopirati. Pred filtriranjem prekopirajte oznake tistih stolpcev, ki naj bodo v prvi vrstici področja, kamor nameravate prekopirati filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na prekopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj na. V prekopiranih vrsticah bodo samo stolpci, katerih oznake ste prekopirali.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V tem primeru vnesite $A$1:$D$3.

  Če želite začasno umakniti pogovorno okno Napredni filter, medtem ko izbirate obseg pogojev, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V tem primeru je filtriran rezultat obsega seznama takšen:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  Meso

  Zajc

  450 €

  pridelek

  Potokar

  6328 €

Več nizov pogojev, več stolpcev v posameznem nizu

Booleanova logika:    ( (Prodajalec = "Zajc" AND Prodaja >3000) OR (Prodajalec = "Cajhen" AND Prodaja > 1500) )

 1. Nad obseg seznama, ki ga lahko uporabite kot obseg pogojev, vstavite najmanj tri prazne vrstice. Obseg pogojev mora vključevati oznake stolpcev. Med vrednostmi pogojev in obsegom mora biti vsaj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več nizov pogojev, kjer so v posamezen niz pogojev vključeni pogoji za več stolpcev, vnesite posamezen niz v ločene stolpce in vrstice. V tem primeru vnesete:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Zajc"

  >3000

  ="=Cajhen"

  >1500

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V tem primeru kliknete poljubno celico v obsegu seznama A6:C10.

 4. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne izpolnjujejo pogojev, kliknite Filtriraj seznam na tem mestu.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki izpolnjujejo pogoje, na drugo območje delovnega lista, kliknite Kopiraj na drugo mesto, Kopiraj v in nato celico v zgornjem levem kotu območja, kamor boste prilepili vrstice.

   Namig    Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V našem primeru smo vnesli $A$1:$C$3. Če želite začasno umakniti pogovorno okno Napredni filter, medtem ko izbirate obseg pogojev, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V tem primeru je filtriran rezultat obsega seznama takšen:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  pridelek

  Potokar

  6328 €

  Pridelek

  Zajc

  6544 €

Pogoji iz nadomestnih znakov

Booleanova logika:    Prodajalec = ime, pri katerem je za drugo črko uporabljena črka »u«

 1. Če želite poiskati besedilne vrednosti, ki imajo skupnih samo nekaj črk, naredite nekaj od tega:

  • Vnesite enega ali več znakov brez enačaja (=), če želite poiskati vrstice z besedilno vrednostjo, ki se začnejo s temi znaki. Če na primer kot pogoj vnesete besedilo Zaj, Excel poišče »Zajc«, »Zajec« in »Zajnik«.

  • Uporabite nadomestni znak.

   Uporabite

   Če želite najti

   ? (vprašaj)

   Kateri koli znak
   Primer no?ak najde »novak« in »nosak«

   * (zvezdica)

   Poljubno število znakov
   Primer: *vzhod najde »jugovzhod« in »severovzhod«

   ~ (tilda), ki ji sledi ?, *, ali ~

   Vprašaj, zvezdico ali tildo
   Na primer fy91~? najde »fy91?«

 2. Nad obseg seznama, ki ga lahko uporabite kot obseg pogojev, vstavite najmanj tri prazne vrstice. Obseg pogojev mora vključevati oznake stolpcev. Med vrednostmi pogojev in obsegom mora biti vsaj ena prazna vrstica.

 3. V vrstice pod oznakami stolpcev vnesite želene pogoje. V tem primeru vnesete:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknite celico v obsegu seznama. V tem primeru kliknete poljubno celico v obsegu seznama A6:C10.

 5. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 6. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne izpolnjujejo pogojev, kliknite Filtriraj seznam na tem mestu.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki izpolnjujejo pogoje, na drugo območje delovnega lista, kliknite Kopiraj na drugo mesto, Kopiraj v in nato celico v zgornjem levem kotu območja, kamor boste prilepili vrstice.

   Namig : Ko filtrirane vrstice kopirate na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite kopirati. Pred filtriranjem prekopirajte oznake tistih stolpcev, ki naj bodo v prvi vrstici področja, kamor nameravate prekopirati filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na prekopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj na. V prekopiranih vrsticah bodo samo stolpci, katerih oznake ste prekopirali.

 7. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V tem primeru vnesite $A$1:$B$3.

  Če želite začasno umakniti pogovorno okno Napredni filter, medtem ko izbirate obseg pogojev, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba .

 8. V tem primeru je filtriran rezultat obsega seznama takšen:

  Vnesite

  Prodajalec

  Prodaja

  Pijače

  Zajc

  5122 €

  Meso

  Zajc

  450 €

  pridelek

  Potokar

  6328 €

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×