Filtriranje podatkov v obsegu ali tabeli z bralnikom zaslona

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Filtrirate podatke v obsegu ali tabeli v Excelu s tipkovnico in bralnik zaslona. Filtriranje podatkov pomaga, se lahko osredotočite na določen nabor podatkov, ki je zlasti uporabna v velike delovne liste.

V tej temi:

Filtriranje podatkov v tabeli

Ko v tabelo vstavite podatke, Excel samodejno doda spustni meni Samodejno filtriranje v vsako glavo stolpca. Ta meni lahko uporabite za hitro filtriranje. Če želite spustni meni Samodejno filtriranje odstraniti iz glave stolpca, izberite glavo in pritisnite Ctrl+Shift+L

 1. V glavi tabele stolpca, ki ga želite filtrirati, pritisnite Alt+puščica dol. Odpre se spustni meni Samodejno filtriranje in zaslišite »Type words to search for, Menu« (Vnesite besede za iskanje, meni).« (V Pripovedovalcu slišite »Group« (Skupina).)

 2. V meniju Samodejni filter, če so v stolpcu številke, se s tipko s puščico dol premaknite do možnosti Filtri za številke in pritisnite tipko Enter. Če so v stolpcu besedilni vnosi, se premaknite do možnosti Filtri za besedilo in pritisnite tipko Enter. Odpre se podmeni in zaslišite »Equals« (Je enako).

 3. Do želene možnosti filtriranja se lahko premaknete s puščičnimi tipkami, nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se pogovorno okno Samodejno filtriranje po meri in zaslišite »Custom AutoFilter dialog« (Pogovorno okno »Samodejno filtriranje«). (V Pripovedovalcu slišite »Custom AutoFilter window« (Okno »Samodejno filtriranje«).)

 4. Vnesite ali izberite pogoje filtriranja.

  Če želite na primer prikazati številke nad določenim zneskom, izberite Večje ali enako in nato v kombinirano polje vnesite želeno številko.

  Če želite filtrirati z dvema pogojema, vnesite pogoje za filtriranje v obe kombinirani polji, nato za oba pogoja izberite In, če želite, da bosta oba »TRUE«, in izberite Ali, če želite, da bo en izmed pogojev »TRUE«.

 5. Če želite pogovorno okno zapreti, se s tabulatorko premaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter.

Filtriranje podatkov v obsegu

 1. Izberite celice, ki jih želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl+Shift+L. Excel doda spustni meni Samodejno filtriranje v prvo celico v obsegu.

 3. Izberite celico s spustnim menijem Samodejno filtriranje.

 4. Pritisnite Alt+puščica dol. Odpre se spustni meni Samodejno filtriranje in zaslišite »Vnesite besede za iskanje, meni«. V Pripovedovalcu slišite »Skupina«.

 5. Do želenih možnosti filtriranja se lahko premaknete s puščičnimi tipkami in tabulatorko.

 6. Ko izberete, se s tabulatorko premaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter.

Če želite počistiti filter, izberite katero koli celico v obsegu in pritisnite Ctrl+Shift+L.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje tabele na delovni list programa Excel 2016

Če želite vstaviti in filtrirati podatke v obsegu ali tabeli v telefonu s sistemom Android, v Excelu za Android uporabite TalkBack, vgrajeni bralnik zaslona za Android.

V tej temi

Izbiranje podatkov

 1. Izberite prvo celico podatkov, ki jih želite filtrirati. Storitev TalkBack prebere črko stolpca, številko vrstice in vsebino v celici. Nato zaslišite »Double tap to activate« (Če želite aktivirati, dvotapnite). Dvotapnite celico, da jo aktivirate. TalkBack znova prebere podatke v celici, nato pa zaslišite »Selected« (Izbrano).

 2. Z dvema prstoma izberite celice, ki jih želite filtrirati. Ko jih izberete, umaknite prste z zaslona. Tik pod izbranimi celicami se prikaže vodoraven meni. Če želite ta meni zapreti, telefon s sistemom Android preprosto obrnite iz pokončnega v ležeči položaj (ali obratno). Ko zaprete meni, TalkBack prebere črko stolpca, številko vrstice in vsebino zadnje celice v izboru.

  Opombe: 

  • V storitvi TalkBack se pomikate po Excelovih delovnih listih ali izbirate celice v telefonu Android z dvema prstoma.

  • Ko se na zaslonu prikaže meni, ki ga ne potrebujete, vedno spremenite položaj telefona iz pokončnega ali ležečega; tako meni v trenutku izgine. Te menije lahko zaprete tudi z gumbom »Nazaj« v telefonu. Ko pritisnete gumb »Nazaj«, zaslišite »Back button, double tap to activate, double tap and hold to long press« (gumb Nazaj, dvotapnite za aktiviranje, dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Dvotapnite ga, če želite zapreti neželeni meni.

Filtriranje podatkov v obsegu

 1. Na vrhu zaslona telefona s sistemom Android poiščite gumb Več možnosti. Zaslišite »More Options button. (Gumb Več možnosti.) Double tap to activate, double tap and hold to long press« (dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Če želite aktivirati meni, dvotapnite Več možnosti; ko se odpre, zaslišite »Tab menu Home selected« (V meniju zavihek je izbrano Osnovno).

 2. Z dvema prstoma se pomaknite navzdol, dokler ne pridete do menija Razvrščanje in filtriranje. Ko ga tapnete, zaslišite »Sort and Filter menu. (Meni Razvrščanje in filtriranje.) Double tap to activate, double tap and hold to long press« (dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Dvotapnite to možnost. Ko je meni aktiven, zaslišite »Sort and Filter« (Razvrščanje in filtriranje).

 3. Podatke lahko razvrstite po abecednem ali številskem vrstnem redu, tako da v meniju izberete in dvotapnete Razvrsti naraščajoče ali Razvrsti padajoče. Če je v aktivnem stolpcu le besedilo ali kombinacija besedila in številk, se podatki razvrstijo po abecedi. Če so v aktivnem stolpcu le številke, bodo vaši podatki razvrščeni po vrednosti; od najmanjše do največje, če izberete Razvrsti naraščajoče; ali od največje do najmanjše, če izberete Razvrsti padajoče.

 4. Postopek filtriranja podatkov je odvisen od stanja glave v dokumentu:

  • Če stolpci, ki jih želite filtrirati, že vsebujejo glave, izberite možnost Prikaži gumbe filtriranja v meniju Razvrščanje in filtriranje, da dodate puščico spustnega menija v vsako glavo. Dvotapnite puščico v stolpcu, s katerim želite delati, da se prikaže spustni meni. Ko se odpre meni, nadaljujte z 2. korakom v spodnjem razdelku »Filtriranje podatkov v tabeli«.

  • Če podatki ne vsebujejo glav, morate podatke najprej vstaviti v tabelo; šele nato lahko z menijem Razvrščanje in filtriranje uspešno filtrirate vse podatke v posameznem stolpcu. Če podatki ne vsebujejo glav in podatkov ne postavite v tabelo, bo prva celica vsakega izbranega stolpca obravnavana kot glava.

Vstavljanje podatkov v tabelo

 1. Na vrhu zaslona telefona s sistemom Android poiščite gumb Več možnosti. Zaslišite »More Options button. (Gumb Več možnosti.) Double tap to activate, double tap and hold to long press« (dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Dvotapnite Več možnosti, da aktivirate meni.

 2. Odpre se meni in zaslišite »Tab Menu Home selected. (V meniju Zavihek je izbrano Osnovno.) Double tap to activate, double tap and hold to long press« (dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Dvotapnite Osnovno.

 3. Odpre se nov meni in zaslišite »Selected Home tab« (Izbran je zavihek Osnovno). Tik pod zavihkom Osnovno je zavihek Vstavljanje. Izberite zavihek Vstavljanje in ga dvotapnite, da ga aktivirate.

 4. Odpre se nov meni in zaslišite »Tab Menu insert selected. (V meniju Zavihek je izbrano Vstavljanje). Tik pod možnostjo Vstavljanje je gumb Tabela. Izberite Tabela in dvotapnite gumb, da ga aktivirate. Excel za Android vstavi izbrane podatke v tabelo in vključi tudi glave kot označbe mesta v prvi vrstici.

 5. Na vrhu tabele se prikaže majhno pogovorno okno s potrditvenim poljem Tabela ima glave. Zaslišite »Not checked table has headers checkbox« (Nepotrjeno polje Tabela ima glave). Če želite ohraniti glave, ki jih je ustvaril Excel, postavite telefon v pokončen ali ležeč položaj, da se pogovorno okno zapre.

 6. Če vaša tabela že ima glave, izberite potrditveno polje Tabela ima glave. Ko ga izberete, zaslišite »Table has headers checkbox; double tap to toggle« (Potrditveno polje Tabela ima glave; dvotapnite, če želite preklopiti). Dvotapnite, da v polje vstavite kljukico. Ko zaslišite »Checked« (Potrjeno), postavite telefon v pokončen ali ležeč položaj, da zaprete pogovorno okno. Excel zdaj uporabi glave, vključene v tabeli.

Filtriranje podatkov v tabeli

 1. Če v vaši tabeli ni glav, Excel ustvari glave s privzetim besedilom Stolpec 1, Stolpec 2, Stolpec 3 itd. V vsaki glavi stolpca je že dodana puščica spustnega menija Razvrščanje in filtriranje. V glavi stolpca, s katerim želite delati, izberite majhno puščico navzdol. Zaslišite podatke v celici in »No filter applied, double tap to activate« (Noben filter ni uporabljen; dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite puščico, da prikažete spustni meni.

 2. Ko se odpre meni, zaslišite »Sort and Filter« (Razvrščanje in filtriranje). V meniju izberite Filtriranje elementov in dvotapnite, da aktivirate. Odpre se okno Filtriranje elementov in privzeto je izbrano polje Urejanje. Zaslišite »Column search edit box« (Polje za urejanje iskanja v stolpcu). Pod poljem Urejanje je gumb Izberi vse. Pod gumbom Izberi vse je seznam vseh podatkov v izbranem stolpcu.

 3. Dvotapnite polje Urejanje in vnesite podatke, ki jih želite filtrirati. Kadar koli lahko izberete podatke, ki jih želite filtrirati, tako da jih dvotapnete na prikazanem seznamu. Funkcija TalkBack prebere ime vsake izbire. Izberete lahko tudi vse podatke v stolpcu, tako da dvotapnete gumb Izberi vse.

 4. Ko izberete želeno možnost, je namesto gumba Izberi vse prikazan gumb Počisti vse. Če se zmotite ali želite začeti znova, izberite Počisti vse.

 5. Ko izberete želene možnosti, na vrhu zaslona pritisnite gumb Dokončano in dvotapnite, da ga aktivirate. Usmerjeni ste v Excelov delovni zvezek in filter je uporabljen.

 6. Uporabljeni filter odstranite tako, da najprej izberete ikono Filter v glavi stolpca, ki ga želite ponastaviti. Ko je ikona izbrana, zaslišite podatke iz glave stolpca in »Filter applied« (Filter uporabljen). Dvotapnite, da prikažete spustni meni. Zadnja možnost v meniju je Počisti Filter. Izberite in nato dvotapnite to možnost, da ponastavite stolpec.

 7. Postopek razvrščanja podatkov je odvisen od vrste podatkov v celicah:

  • Če so podatki v stolpcu, ki ga želite filtrirati, le besedilo ali besedilo in številke, lahko razvrstite stolpec po abecedi naraščajoče ali padajoče. To naredite v meniju Razvrščanje in filtriranje, tako da izberete in dvotapnete Od A do Ž ali Od Ž do A. Funkcija TalkBack potrdi, ko je ena od možnosti aktivna v stolpcu.

  • Če so podatki v stolpcu, ki ga želite filtrirati, le številke, jih lahko razvrstite po vrednosti. To naredite v meniju Razvrščanje in filtriranje, tako da izberete in dvotapnete Od najmanjega do največjega ali Od največjega do najmanjšega. Funkcija TalkBack potrdi, ko je ena od možnosti aktivna v stolpcu.

Če želite vstaviti ali filtrirati podatke v obsegu ali tabeli, uporabite Excel 2016, računalnik s sistemom Windows in bralnik zaslona Pripovedovalec Windows ali JAWS (Job Access With Speech).

V tej temi

Filtriranje podatkov v obsegu

 1. Izberite obseg podatkov, ki jih želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl+Shift+L, če želite v prvo vrstico vsakega izbranega stolpca vstaviti puščico spustnega menija Filtriranje in razvrščanje. Ko se prikaže puščica spustnega menija, zaslišite črko stolpca in številko vrstice aktivne celice ter »No filter applied« (Ni uporabljen filter).

 3. Postopek filtriranja podatkov je odvisen od stanja glave v dokumentu:

  • Če je v vsakem izbranem stolpcu besedilo glave, nadaljujte s prvim korakom v spodnjem razdelku »Filtriranje podatkov v tabeli«, da filtrirate podatke.

  • Če v izbranih stolpcih ni besedila glave, morate najprej podatke vstaviti v tabelo, šele nato lahko z menijem Filtriranje in razvrščanje filtrirate podatke v vsakem stolpcu.

  Opomba: Če izbrani podatki ne vsebujejo glav in podatkov ne vstavite v tabelo, bo prva celica vsakega izbranega stolpca obravnavana kot glava; filter pa ne vključi podatkov v teh celicah.

Vstavljanje podatkov v tabelo

 1. Izberite podatke, ki jih želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl+L, da odprete pogovorno okno Ustvarjanje tabele. Zaslišite »Create table« (Ustvarjanje tabele) in obseg izbranih celic. Preverite, da je obseg izbranih celic pravilen.

 3. Postopek vstavljanja podatkov v tabelo je odvisen od stanja glave v dokumentu:

  • Če podatki nimajo glav, preprosto pritisnite tipko Enter, ko odprete pogovorno okno Ustvarjanje tabele, da vstavite podatke.

  • Če podatki imajo glave, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Unchecked my table has headers checkbox« (Počiščeno izbirno polje Moja tabela ima glave). Pritisnite preslednico, da potrdite polje, nato pa pritisnite Enter, da vstavite podatke.

  Opomba: Če v tabeli ni glav, jih Excel 2016 ustvari tako, da vstavi besedilo označbe mesta v prvo vrstico. Privzeto besedilo označbe mesta je Stolpec 1, Stolpec 2, Stolpec 3 itd. Ime besedila glave spremenite tako, da se s puščičnimi tipkami premaknete na ustrezno celico in vnesete novo ime glave.

Filtriranje podatkov v tabeli

 1. Izberite celico glave v stolpcu, ki ga želite filtrirati. Zaslišite črko stolpca, številko vrstice, »selected, editable« (izbrano, mogoče urejanje), vsebino celice, »no filter selected, menu item« (ni izbran filter, element menija).

 2. Pritisnite Alt + puščica dol, da prikažete spustni meni Filtriranje in razvrščanje. Meni lahko odprete tudi tako, da izberete puščico v skrajnem desnem kotu celice glave. Ko se meni odpre, zaslišite »Custom control« (kontrolnik po meri).

 3. V podmeniju pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite filtra, ki ga želite uporabiti za podatke, nato pritisnite tipko Enter. Odpre se pogovorno okno Filter po meri z možnostmi filtra. S tabulatorko se pomikate med polji v pogovornem oknu Filter po meri.

 4. Če želite filtrirati podatke, v meniju Filtriranje in razvrščanje pritiskajte puščico navzdol, dokler ne zaslišite »Filtri za besedilo« ali »Filtri za številke«. Če podatki v aktivnem stolpcu vsebujejo le besedilo ali kombinacijo besedila in številk, je v meniju na voljo možnost Filtri za besedilo. Če so podatki v stolpcu le številke, je namesto tega v meniju na voljo možnost Filtri za številke. Če podatki, ki jih želite razvrstiti ali filtrirati, vsebujejo barvno pisavo ali so celice različno obarvane, lahko izberete tudi Filtiraj po barvi ali Razvrsti po barvi. Ko izberete želeno, se odpre podmeni.

  Opomba: Če želite podatke v stolpcu razvrstiti po abecedi naraščajoče, pritiskajte puščico dol, dokler ne slišite »Sort A to Z« (Razvrsti od A do Ž), nato pa pritisnite tipko Enter. Če želite podatke razvrstiti po abecedi padajoče, pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Sort Z to A« (Razvrsti od Ž do A), nato pa pritisnite tipko Enter. Po abecedi lahko razvrstite, če je v aktivnem stolpcu le besedilo ali kombinacija besedila in številk. Če želite naraščajoče razvrstiti številske podatke, pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Smallest to Largest« (Od najmanjšega do največjega), nato pa pritisnite tipko Enter. Če želite številske podatke razvrstiti padajoče, pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Largest to Smallest« (Od največjega do najmanjšega), nato pa pritisnite tipko Enter. Razvrščanje po številkah je na voljo, če so v stolpcu le številke.

Možnosti filtriranja za tabele

Možnosti filtrov za besedilo

 • Je enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže besedilo, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Ni enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse razen besedila, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Se začne z – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke, ki se začnejo z besedilom, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri. Besedilo ima lahko poljuben konec.

 • Se konča z – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke, ki se končajo z besedilom, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri. Besedilo ima lahko poljuben začetek.

 • Vsebuje – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke z besedilom, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Ne vsebuje – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke brez besedila, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Filter po meri – V spustnem meniju lahko izberete želeni filter za svoje podatke. Če želite uporabiti to možnost, najprej vnesite besedilo, ki ga želite filtrirati. Nato pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Editable combo box« (Uredljivo kombinirano polje). Pritisnite Alt + puščico dol, da prikažete spustni meni. S puščično tipko dol izberite želeni filter in nato pritisnite tipko Enter. Po dokončanem dejanju zaslišite »Filter applied« (Filter je uporabljen).

Možnosti filtrov za številke

 • Je enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže številko, ki jo vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Ni enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke razen tiste, ki jo vnesete v pogovornem oknu Filter po meri

 • Večje kot – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke, ki so večje od številke, vnesene v pogovornem oknu Filter po meri

 • Manjše kot – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke, ki so manjše od številke, vnesene v pogovornem oknu Filter po meri

 • Med – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke v določenem številskem obsegu. Obseg vnesite v polji, ki sta na voljo v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Prvih 10 – Filtrira stolpec tako, da prikaže številke z najvišjimi ali najnižjimi številskimi vrednostmi ali odstotki. Ko se odpre pogovorno okno, zaslišite ime aktivne celice in »Focus on editing 10« (Fokus na urejanju 10). V pogovornem oknu je privzeta možnost prvih 10 številk (imenovanih elementi), vendar lahko to vrednost poljubno spremenite. Če želite namesto številk filtrirati odstotke, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Items« (Elementi), nato pa pritisnite Alt + puščico dol. Pritisnite puščico dol. Ko zaslišite »Percentage« (Odstotki), pritisnite Enter. Če želite filtrirati najnižja števila ali odstotke, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Top editable combo box« (Komibinirano polje za urejanje prvih). Pritisnite Alt+puščica dol. Nato pritisnite puščico dol, da izberete »Spodaj«, in pritisnite tipko Enter.

 • Nad povprečjem – Filtrira stolpec tako, da prikaže števila, ki so nad povprečno vrednostjo vseh števil v stolpcu.

 • Pod povprečjem – Filtrira stolpec tako, da prikaže števila, ki so pod povprečno vrednostjo vseh števil v stolpcu.

 • Filtriraj po barvi pisave – Filtrira aktivni stolpec tako, da prikaže barvo pisave, ki jo izberete v podmeniju. Ko se odpre meni, takoj zaslišite vrednost RGB prve barve pisave v stolpcu. Pritisnite tipko Enter, da izberete to barvo, ali puščico dol, dokler ne zaslišite vrednosti RGB za želeno barvo.

 • Filtriraj po barvi celice – Filtrira aktivni stolpec tako, da prikaže barvo celice, ki jo izberete v podmeniju. Ko se odpre meni, takoj zaslišite vrednost RGB prve barve celice v stolpcu. Pritisnite tipko Enter, da izberete to barvo, ali puščico dol, dokler ne zaslišite vrednosti RGB za želeno barvo.

 • Samodejno – Filtrira aktivni stolpec tako, da prikaže celice z Excelovo privzeto barvo pisave, črno.

 • Brez polnila – Filtrira aktivni stolpec tako, da prikaže celice brez barve. Te celice imajo Excelovo privzeto belo ozadje in črno pisavo.

Možnosti razvrščanja po barvi

 • Razvrsti po barvi celice – Aktivni stolpec razvrsti po barvi celice. Ta možnost postavi celice z barvo, ki ste jo izbrali v podmeniju, na vrh stolpca.

 • Razvrsti po barvi pisave – Aktivni stolpec razvrsti po barvi pisave. Ta možnost postavi celice z izbrano barvo pisave na vrh stolpca.

 • Samodejno – Celice z Excelovo privzeto barvo pisave, črno, postavi na vrh stolpca.

 • Razvrsti po meri – To možnost uporabite, če želite razvrstiti podatke po svoji želji. Lahko jih na primer najprej razvrstite po abecedi, nato po številski vrednosti, nato po barvi pisave in nato barvi celice.

Če želite filtrirati podatke v obsegu ali tabeli v storitvi Excel Online, bralnik zaslona Pripovedovalec Windows ali JAWS (Job Access With Speech).

V tej temi

Vstavljanje podatkov v tabelo

 1. Izberite podatke, ki jih želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl+L, da odprete pogovorno okno Ustvarjanje tabele. Zaslišite »Dialog create table focus on OK button« (Pogovorno okno Ustvarjanje tabele, fokus na gumbu V redu).

 3. Če v tabeli ni glav, preprosto pritisnite tipko Enter, ko odprete pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

 4. Če so v tabeli glave, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Unchecked my table has headers checkbox« (Počiščeno izbirno polje Moja tabela ima glave). Pritisnite preslednico, da potrdite polje, nato pa pritisnite Enter.

  Če v tabeli ni glav, jih Excel Online ustvari tako, da vstavi besedilo označbe mesta v prvo vrstico. Privzeto besedilo označbe mesta je Stolpec 1, Stolpec 2, Stolpec 3 itd. Besedilo v glavi spremenite tako, da ga kliknete in vnesete želeno ime.

Filtriranje podatkov v tabeli

 1. Izberite celico glave v stolpcu, ki ga želite filtrirati.

 2. Pritisnite Alt + puščica dol, da odprete spustni meni Filtriranje in razvrščanje. Meni lahko odprete tudi tako, da izberete puščico desno od celice glave.

 3. Pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Text Filters« (Filtri za besedilo) ali »Number Filters« (Filtri za številke), nato pa pritisnite tipko Enter, da odprete podmeni. Če je v stolpcu le besedilo ali kombinacija besedila in številk, zaslišite »Text Filters« (Filtri za besedilo). Če so v stolpcu le številke, zaslišite »Number Filters« (Filtri za številke).

 4. V podmeniju pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite imena filtra, ki ga želite uporabiti za podatke, nato pritisnite tipko Enter. Za vsako možnost filtra se odpre pogovorno okno Filter po meri. Ko se odpre pogovorno okno, zaslišite »Dialog custom filter focus on editing« (Pogovorno okno Filter po meri, fokus na urejanju); ko je dejanje dokončano, zaslišite »Filter applied« (Filter je uporabljen).

  S tabulatorko se pomikate med polji v pogovornem oknu Filter po meri, vključno z izbirnima gumboma In/ali.

 5. Uporabljeni filter odstranite tako, da najprej izberete celico glave v stolpcu, ki ga želite ponastaviti. Če na primer izberete celico A1, pritisnite Alt + puščico dol, da prikažete spustni meni; nato pritiskajte gumb s puščico dol, dokler ne zaslišite »Clear filter from Column 1« (Odstrani filter iz Stolpca 1). Pritisnite tipko Enter. Po dokončanem dejanju zaslišite »No filter applied« (Filter ni uporabljen). Če ste besedilo v glavi celice A1 preimenovali, boste namesto imena »Column 1« (Stolpec 1) slišali ime glave.

Možnosti filtriranja za tabele

Možnosti filtrov za številke

 • Je enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže številko, ki jo vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Ni enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke razen tiste, ki jo vnesete v pogovornem oknu Filter po meri

 • Večje kot – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke, ki so večje od številke, vnesene v pogovornem oknu Filter po meri

 • Manjše kot – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke, ki so manjše od številke, vnesene v pogovornem oknu Filter po meri

 • Med – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse številke v določenem številskem obsegu. Obseg vnesite v polji, ki sta na voljo v pogovornem oknu Filter po meri

 • Prvih 10 – Filtrira stolpec tako, da prikaže številke z najvišjimi ali najnižjimi številskimi vrednostmi ali odstotki. Ko se odpre pogovorno okno, zaslišite ime aktivne celice in »Focus on editing 10« (Fokus na urejanju 10). V pogovornem oknu je privzeta možnost prvih 10 številk (imenovanih elementi), vendar lahko to vrednost poljubno spremenite. Če želite namesto številk filtrirati odstotke, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Items« (Elementi), nato pa pritisnite Alt + puščico dol. Pritisnite puščico dol. Ko zaslišite »Percentage« (Odstotki), pritisnite Enter. Če želite filtrirati najnižja števila ali odstotke, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Top editable combo box« (Kombinirano polje za urejanje prvih). Pritisnite Alt+puščica dol. Nato pritisnite puščico dol, da izberete »Spodaj«, in pritisnite tipko Enter.

 • Nad povprečjem – Filtrira stolpec tako, da prikaže števila, ki so nad povprečno vrednostjo vseh števil v stolpcu.

 • Pod povprečjem – Filtrira stolpec tako, da prikaže števila, ki so pod povprečno vrednostjo vseh števil v stolpcu.

 • Filter po meri – S to možnostjo lahko v spustnem meniju izberete želeni filter za svoje številske podatke. Če želite uporabiti to možnost, v pogovorno okno najprej vnesite število, ki ga želite filtrirati. Nato pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Editable combo box« (Uredljivo kombinirano polje). Pritisnite Alt + puščico dol, da prikažete spustni meni. S puščično tipko dol izberite želeni filter in nato pritisnite tipko Enter. Po dokončanem dejanju zaslišite »Filter applied« (Filter je uporabljen).

Možnosti filtrov za besedilo

 • Je enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže besedilo, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Ni enako – Filtrira stolpec tako, da prikaže vse razen besedila, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Se začne z – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke, ki se začnejo z besedilom, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri. Besedilo ima lahko poljuben konec.

 • Se konča z – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke, ki se končajo z besedilom, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri. Besedilo ima lahko poljuben začetek.

 • Vsebuje – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke z besedilom, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Ne vsebuje – Filtrira stolpec tako, da prikaže podatke brez besedila, ki ga vnesete v pogovornem oknu Filter po meri.

 • Filter po meri – V spustnem meniju lahko izberete želeni filter za svoje podatke. Če želite uporabiti to možnost, najprej vnesite besedilo, ki ga želite filtrirati. Nato pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Editable combo box« (Uredljivo kombinirano polje). Pritisnite Alt + puščico dol, da prikažete spustni meni. S puščično tipko dol izberite želeni filter in nato pritisnite tipko Enter. Po dokončanem dejanju zaslišite »Filter applied« (Filter je uporabljen).

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×