Office
Vpis

Filtriranje in prikaz podatkov v drugem spletnem gradniku s spletnim gradnikom obrazca HTML

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S spletnim gradnikom obrazca HTML lahko ustvarite povezavo do podatkov v drugem spletnem gradniku, na primer v spletnem gradniku pogleda seznama, ali pošljete podatke v drug spletni gradnik.

V tem članku:

Uporaba spletnega gradnika obrazca

Dodajanje spletnega gradnika na stran

Povezovanje spletnega gradnika obrazca HTML z drugim spletnim gradnikom

Prilagodite spletni gradnik obrazca HTML

Prilagajanje privzeti spletni gradnik obrazca HTML

Uporabite polja z več vrsticami besedila

Uporaba izbirnih gumbov

Uporabite spustni seznam izbir

Uporabite potrditvena polja

Konfiguracija pogostih lastnosti spletnega gradnika

Videz

«Postavitev»

Dodatne

Uporaba spletnega gradnika obrazca

S spletnim gradnikom obrazca HTML lahko ustvarite povezavo do podatkov v drugem spletnem gradniku ali pošljete podatke v drug spletni gradnik. Privzeti spletni gradnik obrazca HTML lahko na primer uporabite za vnos imena regije, pošiljanje podatkov v spletni gradnik pogleda seznama s podatki o strankah in filtriranje podatkov po tej regiji. Spletni gradnik obrazca HTML lahko tudi prilagodite in uporabnikom na primer omogočite, da izberejo ime regije na spustnem seznamu. V spletnem gradniku obrazca HTML lahko uporabljate polja z besedilom, spustne sezname, polja z besedilom z več vrsticami, potrditvena polja ali izbirne gumbe.

Način povezave polj z drugim spletnim gradnikom je odvisen od tega, kako je bila v tem drugem spletnem gradniku določena uporaba povezav spletnega gradnika.

Čeprav v obrazcu lahko uporabite več elementov (polje z besedilom, izbirne gumbe in tako naprej), pa s spletnim gradnikom pogleda seznama lahko povežete le eno polje. Vendar lahko različna polja povežete z različnimi spletnimi gradniki hkrati. Ustvarite lahko na primer spletni gradnik obrazca HTML s poljem z besedilom in nabor izbirnih gumbov. Polje z besedilom lahko povežete z enim spletnim gradnikom pogleda seznama, izbirne gumbe pa z drugim. Ko uporabnik klikne gumb Pojdi, sta oba spletna gradnika pogleda seznama filtrirana glede na informacije, vnesene v spletni gradnik obrazca HTML.

Dve ali več polj v spletnem gradniku obrazca HTML lahko povežete z drugim spletnim gradnikom, če je v ta spletni gradnik mogoče vnesti več parametrov. V tem primeru boste za dokončanje povezav morda potrebovali program za oblikovanje spletnih mest, ki je združljiv s SharePointom, na primer SharePoint Designer 2010.

Na vrh strani

Dodajanje spletnega gradnika na stran

Če želite urediti stran, morate imeti za mesto vsaj dovoljenja, ki jih pridobite, ko ste dodeljeni privzeti skupini članov <Ime mesta> SharePointovega mesta.

 1. Na strani na traku kliknite zavihek Stran in nato ukaz Uredi.

  Ukaz »Urejanje« na zavihku »Urejanje«

  Če je ukaz Uredi onemogočen, morda nimate dovoljenj za urejanje strani. Obrnite se na skrbnika.

 2. Kliknite na strani, na katero želite dodati spletni gradnik, kliknite zavihek Vstavljanje in nato še Spletni gradnik.

  Ukaz »Spletni gradnik«

 3. V razdelku »Kategorije« izberite kategorijo, na primer Seznami in knjižnice, izberite spletni gradnik, ki ga želite dodati na stran, na primer Objave, in kliknite Dodaj.

  Izbirnik spletnega gradnika

 4. Ko izberete spletni gradnik, so informacije o spletnem gradniku prikazane v razdelku O spletnem gradniku.

 5. Ko končate urejanje strani, kliknite zavihek Stran in nato Shrani in zapri.

Na vrh strani

Povezava spletnega gradnika obrazca HTML z drugim spletnim gradnikom

Če želite uporabiti spletni gradnik obrazca HTML, da vzpostavite povezavo z drugim spletnim gradnikom, ki podpira prejemanju vrednosti prek povezave s spletnim gradnikom, na primer spletnega gradnika pogleda seznama. Na seznamu, ki ga želite filtrirati in stolpec, ki ga želite filtrirati, mora biti vidni v spletni gradnik na isti strani kot spletni gradnik obrazca HTML. Več informacij o dodajanju spletnega gradnika obrazca HTML na stran, si oglejte Dodajanje spletnega gradnika na stran.

 1. Poiščite stran s spletnim gradnikom, ki ga želite filtrirati.

 2. Na traku kliknite zavihek Stran in nato ukaz Urejanje.

  Če je ukaz Uredi onemogočen, morda nimate dovoljenj za urejanje strani. Obrnite se na skrbnika.

 3. Pokažite na spletni gradnik obrazca HTML, kliknite puščico dol in Povezave, pokažite na Omogoči vrednost obrazca za in nato kliknite ime spletnega gradnika, do katerega želite ustvariti povezavo.

 4. V pogovornem oknu Izberite povezavo kliknite zavihek Konfiguriraj povezavo.

 5. V meniju Vrsta povezave izberite polje, ki se ujema z informacijami v spletnem gradniku obrazca HTML.

Opomba: Polja ni treba imeti isti imena niti se morajo biti enako podatkovnih tipov. Vrednosti, ki je poslala spletni gradnik obrazca HTML so besedilne vrednosti.

 1. Kliknite Dokončaj in nato na vrhu strani kliknite Izhod iz načina za urejanje.

V polje z besedilom lahko privzeto vnesete besedilo in nato kliknete Pojdi ali pritisnete tipko ENTER. V drugem spletnem gradniku se prikažejo le podatki, ki se ujemajo z vnesenim besedilom. Če želite počistiti polje z besedilom, da lahko vnesete novo besedilo, izberite trenutno besedilo in ga izbrišite.

Na vrh strani

Prilagajanje spletnega gradnika obrazca HTML

Spletni gradnik obrazca HTML lahko prilagodite z urejevalnikom vira, ki je na voljo v podoknu z orodji spletnega gradnika obrazca HTML, ali s programom za oblikovanje spletnih mest, ki je združljiv s SharePointom, na primer SharePoint Designer 2010. Namesto standardnega polja z besedilom lahko uporabite izbirne gumbe, potrditvena polja, polja z besedilom z več vrsticami in polja s seznami. Dodate lahko tudi oznake in dodelite privzeto vrednost.

Če prilagajate spletni gradnik obrazca HTML, ne pozabite na to:

 • Drugemu spletnemu gradniku je podatke mogoče pošiljati le z enim gumbom Pojdi (ki uporablja element INPUT).

 • Spletni gradnik obrazca HTML uporablja element FORM. Nekaterih elementov HTML ni mogoče uporabiti v elementu FORM, vključno z elementi HTML, BODY in FORM.

 • Vsa imena polj obrazca morajo biti enolična. Vsaka vrednost imena je povezana z ustreznim imenom stolpca v spletnem gradniku, do katerega ste ustvarili povezavo.

Če želite prilagoditi spletni gradnik obrazca, kliknite gumb Urejevalnik vira, da prikažete pogovorno okno Urejevalnik besedil, in nato preglejte ali dodajte izvorno kodo HTML.

Opomba: Spletni gradnik obrazca HTML zagotavlja le podatke mogoče povezati drugim spletnim gradnikom, ga ni mogoče pridobivanje podatkov iz drugega gradnika spletnega gradnika. Na primer, ni mogoče uporabiti spletni gradnik obrazca HTML kot obrazec s podrobnostmi za prikaz vrstic s podatki.

Na vrh strani

Prilagajanje privzetega spletnega gradnika obrazca HTML

Privzeti spletni gradnik obrazca HTML prilagodite tako:

 1. Na strani, ki prikazuje spletnim gradnikom obrazca HTML na traku kliknite na Urejanje tab in nato kliknite na ukaz za Urejanje .

 2. Pokažite na spletni gradnik obrazca HTML, kliknite puščico dol in nato kliknite Uredi spletni gradnik.

 3. V podoknu z orodji, kliknite gumb Urejevalnik vira .

 4. Odpre se pogovorno okno Vnos besedila s privzeto kodo HTML.

Če želite omogočiti preprostejše branje in spreminjanje kode, v besedilo vstavite prelome vrstic, da prelomite vrstice, kot je prikazano tukaj:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Prvi element INPUT lahko spremenite na več načinov, tako da spremenite ime polja, dodate oznako polju ali dodate privzeto vrednost.

Lastnost

Opis

Ime polja

Ime v polje privzeto besedilo v spletni gradnik obrazca je T1. To je ime, ki se prikaže v pogovornem oknu Konfiguracija povezave . V polju bolj smiselno poimenujete, vnesite novo ime namesto T1. Ne odstranjujte narekovaje.

Oznaka polja

Besedilo oznake lahko dodate pred polje obrazca ali za njega. Besedilo vnesite brez narekovajev.

Privzeta vrednost

V območje polja za besedilo lahko dodate privzeto vrednost. Uporabnik sprejme vrednost tako, da klikne gumb Pojdi, ali jo preglasi tako, da vnese svoj vnos. Če želite dodati privzeto vrednost, uporabite atribut vrednosti.

Če želite navesti bolj smiselno ime, dodati privzeto vrednost in oznako, naredite to:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Drugi element INPUT lahko spremenite tako, da spremenite ime gumba, kot je prikazano v spodnjem primeru:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Pred element DIV ali za njega lahko dodate tudi druge elemente HTML. Zelo uporaben in preprost način, s katerim uporabnikom na primer omogočite, da hitro osvežijo stran in ponastavijo elemente FORM, je dodajanje sidrne oznake trenutne strani za zaključni element DIV, na primer:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Pomembno: Ne spreminjajte druge kode HTML v pogovornem oknu Urejevalnik besedila . Spletni gradnik obrazca HTML dinamično ustvari skriptnega izvajanja rutinsko ob zagonu za ustvarjanje povezave do drugega spletnega gradnika. Ne spreminjajte onkeydown ali onclick dogodek kodo ali nehote lahko prekinete spletni gradnik obrazca HTML.

Na vrh strani

Uporaba polja z besedilom z več vrsticami

Element TEXTAREA določa kontrolnik za vnos besedila v več vrstic. Atribut ROWS določi število vrstic, ki so prikazane v polju z besedilom. Atribut COLS določi širino območja z besedilom v znakih. V spodnjem primeru uporabnik vidi polje z besedilom s 5 vrsticami in 30 znaki v širino. Ko uporabnik vnaša besedilo v polje, se besedilo prelomi pri 30 znakih.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Namig: Preverite, ali je brez razmika izvorne kode takoj desni kotni oklepaj (>).

Na vrh strani

Uporaba izbirnih gumbov

Izbirni gumbi uporabniku ponujajo uporabniku medsebojno izključujoče se izbire. V spodnjem primeru so prikazani trije izbirni gumbi. Za vse izbirne gumbe uporabite isto ime. Uporabniki po navadi dodajo oznake za posamezen gumb. Če želite oblikovati posamezen izbirni gumb v ločeni vrstici, uporabite element BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Na vrh strani

Uporaba spustnega seznama možnosti

Če imate veliko medsebojno izključujočih se izbir, priporočamo, da uporabite polje s spustnim seznamom, in sicer z elementom SELECT. Vsaka možnost je na seznamu prikazana kot ločena možnost, vendar uporabnik lahko izbere le eno. Na spustnem seznamu je prikazano besedilo, ki je za lomljenim zaklepajem elementa OPTION.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Če želite navesti privzeto vrednost, kot je na primer Španija, naredite to:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Na vrh strani

Uporaba potrditvenih polj

Če imate več izbir, ki se med seboj ne izključujejo, priporočamo, da uporabite potrditvena polja. Vsaka možnost je prikazana kot ločeno potrditveno polje, uporabnik pa lahko izbere poljubno možnost ali vse možnosti. Če želite uporabiti to možnost, potrebujete spletni gradnik, ki lahko kot del povezave spletnega gradnika sprejme več parametrov.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Če želite navesti privzeto vrednost, kot je na primer Španija, naredite to:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Na vrh strani

Konfiguriranje splošnih lastnosti spletnega gradnika

Spletni gradniki imajo tudi skupen nabor lastnosti, ki določajo njihov videz, postavitev in dodatne značilnosti. Lastnosti spletnih gradnikov lahko spremenite v podoknu z orodji.

Opomba: Skupne lastnosti spletnega gradnika, ki jih vidite v podoknu z orodji, se lahko razlikujejo od opisanega v tem razdelku, če sta izpolnjena dva razloga:

 • Če si želite v podoknu z orodji ogledati razdelek Dodatno, morate imeti ustrezno dovoljenje.

 • Razvijalec spletnega gradnika je za določen spletni gradnik morda določil, da ne bo prikazana ena ali več splošnih lastnosti, ali pa je morda ustvaril in prikazal dodatne lastnosti, ki niso prikazane spodaj v podoknu z orodji v razdelkih Videz, Postavitev in Dodatno.

 • Nekatere nastavitve dovoljenj in lastnosti morda onemogočajo ali skrivajo lastnosti spletnega gradnika.

Videz

Lastnost

Opis

Naslov

Določa naslov spletnega gradnika, prikazanega v naslovni vrstici spletnega gradnika.

Višina

Določa višino spletnega gradnika.

Širina

Določa širino spletnega gradnika.

Stanje okvirja

Določi, ali je na strani prikazan celoten spletni gradnik, ko uporabnik odpre stran. Stanje kroma je privzeto nastavljeno na Normalno, prikazan pa je celoten spletni gradnik. Ko je stanje nastavljeno na Minimizirano, je prikazana le naslovna vrstica.

Vrsta okvirja

Določa, ali sta prikazana naslovna vrstica in obroba okvirja spletnega gradnika.

Postavitev

Lastnost

Opis

Skrito

Določi, ali je spletni gradnik viden, ko uporabnik odpre stran. Če je polje potrjeno, je spletni gradnik viden le, ko načrtujete stran, naslovu pa je dodana pripona (Skrito).

Če želite s spletnim gradnikom prek povezave spletnih gradnikov posredovati podatke drugemu spletnemu gradniku, ne želite pa prikazati tega spletnega gradnika, ga lahko skrijete.

Smer

Določa smer besedila v vsebini spletnega gradnika. Arabščina je na primer jezik s smerjo od desne proti levi, medtem ko so angleščina in večina drugih jezikov jeziki s smerjo od leve proti desni. Ta nastavitev morda ne bo na voljo za vse vrste spletnih gradnikov.

Območje

Določi območje strani, na kateri je spletni gradnik.

Opomba: Območja na strani niso navedena v polju s seznamom, če nimate dovoljenja za spreminjanje območja.

Indeks območja

Določa položaj spletnega gradnika v območju, kadar je v območju več spletnih gradnikov.

Če želite določiti vrstni red, v polje z besedilom vnesite celo število.

Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od vrha proti dnu, vrednost 1 pomeni, da je spletni gradnik prikazan na vrhu območja. Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od leve proti desni, vrednost 1 pomeni, da je spletni gradnik prikazan na levi strani območja.

Ko na primer dodate spletni gradnik v prazno območje, ki je urejeno od zgoraj navzdol, je indeks območja 0. Ko dodate drugi spletni gradnik na dno območja, je indeks območja 1. Če želite premakniti drugi spletni gradnik na vrh območja, vnesite 0, nato pa še 1 za prvi spletni gradnik.

Opomba: Vsak spletni gradnik v območju mora imeti enolično vrednost v indeksu območja. Če torej spremenite vrednost v indeksu območja za trenutni spletni gradnik, boste mogoče spremenili tudi vrednost v indeksu območja za druge spletne gradnike v območju.

Dodatno

Lastnost

Opis

Dovoli minimirano

Določa, ali je spletni gradnik mogoče minimirati.

Dovoli odstranitev

Določi, ali je spletni gradnik mogoče odstraniti s strani.

Dovoli skrivanje

Določa, ali je spletni gradnik mogoče skriti.

Dovoli spremembo območja

Določa, ali je spletni gradnik mogoče premakniti v drugo območje.

Dovoli povezave

Določa, ali spletni gradnik lahko sodeluje v povezavah z drugimi spletnimi gradniki.

Dovoli urejanje v osebnem pogledu

Določa, ali je lastnosti spletnega gradnika mogoče spremeniti v osebnem pogledu.

Način izvoza

Določa raven podatkov, ki jih je mogoče izvoziti za ta spletni gradnik. Ta nastavitev morda ne bo na voljo, odvisno od vaše konfiguracije.

URL naslova

Določa URL datoteke z dodatnimi informacijami o spletnem gradniku. Ko kliknete naslov spletnega gradnika, se datoteka prikaže v ločenem oknu brskalnika.

Opis

Določi zaslonski namig, ki se prikaže, ko kazalec miške zadržite na naslovu spletnega gradnika ali ikoni spletnega gradnika. Vrednost te lastnosti je uporabljena, ko z ukazom Iskanje v meniju Najdi spletne gradnike v podoknu z orodji iščete spletne gradnike.

URL pomoči

Določa mesto datoteke z informacijami o pomoči za spletni gradnik. Ko v meniju spletnega gradnika kliknite ukaz Pomoč, se informacije o pomoči prikažejo v ločenem oknu brskalnika.

Način pomoči

Določa, kako bo brskalnik prikazal vsebino pomoči za spletni gradnik.

Izberite eno od teh možnosti:

Modalno – odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabnik mora zapreti okno, preden se vrne na spletno stran.

Brez načina – odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabniku ni treba zapreti okna, preden se vrne na spletno stran. To je privzeta vrednost.

Krmarjenje – odpre spletno stran v trenutnem oknu v brskalniku.

Opomba: Čeprav spletni gradniki tehnologije Microsoft ASP.NET po meri podpirajo to lastnost, so privzete teme pomoči za SharePoint odprte le v ločenem oknu brskalnika.

URL slike ikone kataloga

Določa mesto datoteke s sliko, ki bo uporabljena kot ikona spletnega gradnika na seznamu spletnega gradnika. Velikost slike mora biti 16 x 16 slikovnih pik.

URL slike ikone naslova

Določa mesto datoteke s sliko, ki bo uporabljena v naslovni vrstici spletnega gradnika. Velikost slike mora biti 16 x 16 slikovnih pik.

Sporočilo o napaki pri uvozu

Določi sporočilo, ki se prikaže, če pride do težave pri uvažanju spletnega gradnika.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×