ExpressRoute in kakovost storitve v Skypu za podjetja Online

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S storitvijo Azure ExpressRoute za Office 365 in Skype za podjetja Online se lahko povežete s storitvijo Office 365 prek namenske omrežne povezave. Namenska povezava za aplikacije za Skype za podjetja omogoča zanesljivo in predvidljivo delovanje ter zasebnost, ločeno od javnega interneta. Za Office 365 in Skype za podjetja Online lahko zdaj kupite boljšo omrežno povezavo, ki zagotavlja predvidljivost, poslovno zanesljivost in vključuje pogodbo o ravni storitve za razpoložljivost.

Opomba : Na voljo je nova različica kalkulator pasovne širine, ki je na voljo Skype za podjetja, pasovne širine kalkulator, vendar, ta navodila v tem dokumentu, uporabite Lync 2010 in 2013 pasovne širine kalkulatorja.

Skype za podjetja Online in ExpressRoute

V sodelovanju z Microsoftovim partnerjem storitve ExpressRoute lahko prek namenske povezave povežete različne aplikacije storitve Office 365, vključno s Skypom za podjetja Online v oblaku. Vendar morajo zmogljivosti glasovne in video komunikacije v realnem času za Skype za podjetja imeti omrežne storitve, ki so konfigurirane posebej za podporo teh delovnih obremenitev v realnem času v storitvi Office 365. To vključuje omrežje, ki ima na voljo zadostno pasovno širino za prenos zahtevane količine prometa in lahko podpira kakovosti storitve (QoS) za zagotavljanje poslovne izkušnje uporabnikom.

Ta dokument je zasnovan tako, da uporabnikom, skrbnikom in načrtovalcem omrežja predstavi zahteve za podporo komunikacije v realnem času in Microsoftova orodja za pomoč pri načrtovanju omrežja, ki bo podpiralo te zahteve. Vodi vas tudi skozi postopek načrtovanja na osnovi študije primera.

V prvem delu tega dokumenta je predstavljena študija primera, ki vam pomaga načrtovati omrežje s kalkulatorjem za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013, da ocenite zahteve omrežja za uvedbo storitve ExpressRoute z več stranmi za Skype za podjetja. V drugem delu dokumenta so opisani osnovni koncepti kakovosti storitve (QoS) in določene tehnične podrobnosti za podporo komunikacije v realnem času v Skypu za podjetja ter zahtevane posebne vrste omrežnih storitev.

Z informacijami v tem članku pridobite tehnično znanje in razumevanje kakovosti storitve in storitve ExpressRoute. Prav tako ste seznanjeni s posebnimi izzivi, s katerimi se morate soočiti, ter orodji in tehnikami, s katerimi uspešno uvedete ExpressRoute v omrežju Skypa za podjetja.

Uvod

Preden uvedete ExpressRoute za Skype za podjetja, si najprej oglejte različne modele povezav za ExpressRoute ter različne partnerje in lokacije, ki so vam na voljo, obenem pa preberite tudi, kako lahko kupite in uporabljate ExpressRoute v podjetju. Tukaj je nekaj virov za začetek:

1. del: študija primera – ExpressRoute za Dewey Law, LLC.

V tej študiji primera za Dewey Law, LLC. je prikazano, kako nastavite omrežje, naročite storitve omrežnega dostopa in določite zahteve za pasovno širino, ki podpira storitev ExpressRoute za Skype za podjetja Online.

Ozadje – Dewy Law LLC. je velika odvetniška pisarna s 790 odvetniki in skupaj 5.580 zaposlenimi, ki se nahajajo na 78 lokacijah. Podjetje ima svoj sedež v New Yorku, tri regionalne urade v Chicagu, San Franciscu in Dallasu ter 24 večjih in 50 manjših podružnic v različnih krajih v državi. V odvetniški pisarni prevzemajo velike in zapletene primere, zato je delovna obremenitev običajno porazdeljena po dveh ali več uradih oz. podružnicah. Ta načrt omrežja omogoča obsežen omrežni promet med uradi oz. podružnicami.

Dewy Law LLC. je dokaj mlado podjetje. Odvetniki in ostali uslužbenci so dobro seznanjeni s tehnologijo in jo redno uporabljajo pri svoje vsakodnevnem delu.

Porazdelitev uporabnikov po lokaciji in delovnem mestu

Sedež (NY)

Regionalni uradi (3)

Velike podružnice (24)

Majhne podružnice (50)

Izvršni direktorji

20

10

1

1

Partnerji

150

50

10

5

Strokovni delavci

300

100

20

10

Pravni pomočniki

400

125

30

15

Izvršni administratorji

100

35

6

3

Skrbniki za IT in splošni skrbniki

100

25

3

2

Skupaj na mesto

1.070

345

70

36

Skupaj na mesto razreda

1.070

1035

1,680

1800

Nastavitev omrežja

Za zagotovitev doslednih in visokokakovostnih storitev v realnem času za podjetje Dewey Law LLC. mora biti izpolnjenih nekaj osnovnih zahtev:

 • V primeru izpada električnega napajanja želi podjetje imeti zagotovljene glasovne storitve, zato se morajo njihovi omrežni preklopniki in usmerjevalniki napajati v skladu s standardom Ethernet (PoE) IEEE 802.3af ali 802.3at.

 • Omrežni preklopniki in usmerjevalniki morajo prav tako uporabljati neprekinjeno napajanje, da lahko delujejo, če pride do izpada električne energije.

  Podjetje ima s svojimi uradi oz. podružnicami, v katerih je na voljo omrežje LAN, vzpostavljeno povezavo Wi-Fi, zato priporočamo uporabo certificiranega partnerja za infrastrukturo Wi-Fi za Skype za podjetja – glejte Rešitve za Skype za podjetja.

  Namig :  Priporočamo brezžični vstopni točki 802.11n in 802.11ac.

 • Najpomembnejše pa je, da so vsa omrežja LAN v vseh poslovnih prostorih nastavljena tako, da zagotavljajo kakovost storitve (QoS). To vključuje vse osebne in prenosne računalnike ter morebitno omrežno strojno opremo, kot so preklopniki in usmerjevalniki.

Zdaj, ko ste seznanjeni z osnovami za zagotovitev glasovnih storitev za podjetje Dewey Law LLC., priporočamo, da uporabite storitve Multi-Protocol Label Switching (MPLS) IP partnerja omrežne storitve, ki bo vzpostavil povezavo s storitvijo Azure ExpressRoute. MPLS zagotavlja storitev IP, ki jamči za učinkovito delovanje v primeru zakasnitve, trepetanja ali izgube paketa. Če MPLS ni na voljo, lahko uporabite tudi ethernet, ki je povezan z enim od naših partnerjev za izmenjavo podatkov storitve ExpressRoute.

Ponudniki MPLS-ja ponujajo več ravni razreda storitve in vsak ponudnik uporablja drugačen izraz za njihovo prepoznavanje. S svojim ponudnikom boste morali tesno sodelovati, če želite zagotoviti, da bo razumel podatke, ki ste jih vnesli v kalkulator za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013, in prepoznal razpoložljive in priporočene možnosti za različne aplikacije, ki omogočajo delo v realnem času v storitvi Office 365.

Podatke iz aplikacij za Skype za podjetja lahko preslikate v ustrezne razrede storitve MPLS na dva načina:

 • Označevanje končne točke prometa z nadzorno točko DiffServ Control Point (DSCP)

 • Omrežni seznam za nadzor dostopa

Če želite uveljaviti označevanje končne točke, morate konfigurirati vse naprave s sistemom Windows, ki so pridružene domeni, za podjetje Dewey Law LLC., tako da označite vsak paket z ustrezno oznako nadzorne točke DiffServ Control Point (DSCP) in nato uporabite QoS v vseh omrežnih preklopnikih in usmerjevalnikih v vseh poslovnih prostorih ter tako zagotovite, da se oznake QoS ohranijo in jih nihče ne izbriše. Na osnovi oznak DSCP za omrežne pakete ponudnik storitve prepozna prednostne omrežne pakete. Več informacij o oznakah DSCP najdete v 2. delu v razdelku o kakovosti storitve (QoS).

Za omrežno dodelitev, ki temelji na seznamu za nadzor dostopa, so prednostne oznake DSCP uveljavljene v zgornjem usmerjevalniku in temeljijo na vratih vira UDP. Priporočeni obsegi vrat za posamezne aplikacije so navedeni v razdelku 2.6.1.1 članka Načrtovanje in nadzorovanje omrežja ter odpravljanje težav s strežnikom Lync Server. Pomembno je, da to uskladite s celotnim uveljavljanjem in načrtovanjem kakovosti storitve podjetja Dewey Law LLC in da ste seznanjeni z različnimi pravilniki načrtovanja kakovosti in morebitnimi neujemanji oznak paketa.

Vsak ponudnik omrežnih storitev ExpressRoute ima na voljo razred storitve, ki je primeren za glasovno in video komunikacijo v realnem času. Ta razred storitve (CoS) se imenuje »Pospešeno odpošiljanje« (EF) za glasovno komunikacijo in »Zagotovljeno odpošiljanje« (AF) za video komunikacijo. Pri nakupu obsega pasovne širine za promet pospešenega posredovanja za glasovno komunikacijo morate biti zelo previdni. Glasovni razred storitve je namreč zelo »neusmiljen«, če je glasovni promet večji tistega, ki je nastavljen in omogočen v razredu storitve.

Namig :  Vsak promet, poslan v glasovni razred storitve, ki presega obveznosti ponudnika storitev, je takoj zavržen, kar neposredno vpliva na kakovost zvoka.

Ob pogledu na celoten načrt za podjetje Dewey Law LLC., je zelo pomembno, da natančno določite količino pasovne širine omrežja, ki jo podjetje potrebuje za zagotavljanje glasovnega prometa v omrežju, in označite vsak glasovni paket (in le glasovne pakete) z nastavitvijo DSCP za glasovno komunikacijo (npr. DSCP EF 46).

Če želite uveljaviti kakovost storitve v omrežje podjetja, morajo končne točke oz. usmerjevalniki označiti vsak paket z ustreznim indikatorjem prioritete plasti 3 (npr. DSCP). Na celotni omrežni poti mora imeti vsi preklopniki in usmerjevalniki vklopljeno možnost kakovosti storitve. Če že samo en omrežni preklopnik ali usmerjevalnik nima vklopljene kakovosti storitve, so lahko oznake kakovosti storitve za glasovne ali video pakete, ki potujejo skozi ta preklopnik ali usmerjevalnik, zavržene. To onemogoči kakovost storitve v vseh preklopnikih in usmerjevalnikih iz strežnika, kar posledično zmanjša učinkovitost storitve ExpressRoute.

Prav tako mora biti povezava lastnosti kakovosti storitev plasti 3 in plasti 2 določena na vsaki točki. Mehanizmi prioritete plasti 2 so določeni s standardom IEEE 802.1p za žična omrežja in standardom 802.11e/WMM za omrežja Wi-Fi. Pomembno je tudi, da omrežna pot, dostopna prek omrežja MPLS ponudnika omrežnih storitev, ohraniti nastavitve DSCP v vseh odhodnih paketih, tako da ti paketi ohranijo ustrezni razred storitve MPLS.

Namig : Določene podrobnosti o QoS nastavitev, si oglejte razdelek 2.6 Načrtovanje omrežja, spremljanje, in odpravljanje težav z Lync Server. Vidite lahko tudi načrtovanje omrežja zahtev za Skype za podjetja 2015 za načrtovanje zahteve več omrežja.

Naročanje storitev omrežnega dostopa

Ko imate zagotovljene zahteve in mehanizme omrežja QoS za podporo storitve ExpressRoute, oddajte naročilo za storitve omrežnega dostopa za ExpressRoute. Ko naročate storitve dostopa za ExpressRoute za podjetje Dewey Law LLC od Microsoftovega partnerja ponudnika omrežnih storitev, morate posredovati dve stvari:

 • Celotno količino pasovne širine, potrebne za vzpostavitev povezave posameznih strani s storitvijo ExpressRoute in Office 365.

 • Skupno pasovno širino, potrebno za posameznen razred storitve, ki se zahteva za podporo aplikacij za Skype za podjetja, ki jih uporabljajo osebe v podjetju Dewey Law LLC. Zahteve za pasovno širino razreda storitve temeljijo na količini pričakovanega prometa v posameznih aplikacijah za Skype za podjetja – npr. glasovna in video komunikacija, neposredno sporočanje, prisotnost in skupna raba zaslona.

Določanje zahtev za pasovno širino za aplikacije za Skype za podjetja

Ko določite potrebno skupno pasovno širino za podjetje Dewey Law LLC., morate določiti tudi, kako naj se ta celotna količina pasovne širine porazdeli med različne razrede storitve. Na primer, koliko pasovne širine je potrebne za posamezne aplikacije za Skype za podjetja.

Zahteve za posamezna mesta podjetja Dewey Law LLC. določite s kalkulatorjem za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013. Ta kalkulator je Excelovo orodje, ki omogoča določanje pričakovane uporabe različnih aplikacij za Skype za podjetja, vključno z glasovno in video komunikacijo, konferencami in skupno rabo zaslona. Kalkulator samodejno izračuna pričakovane zahteve za pasovno širino in razred storitve za posamezno mesto v omrežju. Ko prenesete kalkulator za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013, se prenese tudi uporabniški priročnik z navodili za njegovo uporabo.

Za pomoč pri uporabi preglednice so različne celice v preglednici barvno označene:

 • Zeleno – to so območja za vnos splošnih podatkov.

 • Rumeno – to so območja za vnos dodatnih podatkov. To lahko spremenite, vendar bodite pazljivi.

 • Rdeče – to so območja samo za branje, ki vsebujejo zaklenjene vhodne vrednosti in jih ni mogoče spremeniti.

 • Sivo – to so območja samo za prikaz. To so rezultati ali podatki iz območij za vnos splošnih podatkov.

Postopek načrtovanja za podjetje Dewey Law LLC. se začne z razvrstitvijo njihovih uporabnikov v »osebe«. Za vsako osebo, ki jo določite, lahko določite tudi njeno pričakovano uporabo različnih aplikacij za Skype za podjetja (npr. »Nič«, »Nizko«, »Srednje«, »Visoko« ali eno od treh razpoložljivih nastavitev »Po meri«). Te možnosti so na voljo na delovnem listu »Oseba«. Za vsako možnost (»Nizko«, »Srednje« ali »Visoko«) je na voljo določena uporaba, vendar lahko privzete nastavitve tudi spremenite. Ko določite število uporabnikov za vsako osebo, ki se nahaja na določenem mestu, lahko kalkulator izračuna skupno pasovno širino, potrebno za posamezno mesto.

Določite lahko tudi zvočne kodeke in videokodeke, ki se bodo uporabljali, ali se bo uporabljalo posredovanje popravljanja napak in druge parametre sistema, ki bodo vplivali na zahteve pasovne širine. Uporabite lahko privzete nastavitve v kalkulatorju za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013 ali pa izberete druge kodeke in parametre sistema. Za načrtovanje mesta podjetja Dewey Law LLC lahko uporabite privzete nastavitve. Privzete nastavitve spremenite v spustnem meniju, kjer so na voljo različne možnosti. Pasovne širine, ki jih uporabite za posamezne možnosti, so vnesene na delovni list »Kodeki«. Ko spremenite določeno nastavitev, sta posodobljena tudi pasovna širina in razred storitve (CoS) na vsakem mestu. Ta zmogljivost vam omogoča preskušanje različnih potencialnih konfiguracij za mesta in ugotavljanje morebitnih vplivov teh sprememb na zahteve pasovne širine.

Za podjetje Dewey Law LLC. smo določili tri osebe, in sicer »Izvršni direktorji/partnerji«, Strokovni sodelavci/pravni pomočniki« in »skrbniki za IT«. V spodnji tabeli je prikazana nastavitev uporabniških profilov za različne aplikacije za Skype za podjetja za posamezne osebe.

Osebe in uporabniški profili (delovni list »Oseba« – stolpci od A do P)

Oseba

NS/prisotnost

Zvok P2P

Video P2P

Zvok za konference

Video za konference

Skupna raba namizja

Zvok za klicne konference

Lync 2010 RTV_Vrsta

Oddaljeni uporabniki

Lync 2013 stereo zvok

Lync 2013 kakovost videa

Lync 2013 vedenje uporabnikov za okno za video P2P

Lync 2013 uporaba več pogledov

Izvršni direktorji/ partnerji

Visoko

Srednje

Nizko

Srednje

Srednje

Brez

Srednje

CIF

0 %

0 %

Najboljša

Običajno

Običajno

Strokovni sodelavci/ Pravni pomočniki

Visoko

Srednje

Nizko

Srednje

Visoko

Visoko

Srednje

CIF

0 %

0 %

Srednje

Običajno

Običajno

Skrbniki za IT

Visoko

Srednje

Brez

Nizko

Brez

Brez

Srednje

CIF

0 %

0 %

Srednje

Običajno

Običajno

Informacije morate vnesti v zgornjo tabelo Porazdelitev uporabnikov po lokaciji in delovnem mestu na delovnem listu »Mesta« v kalkulatorju za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013. Ker je število uporabnikov v regionalnih uradih enako, so ti določeni za eno »mesto« in tri primerke. Enako velja za večje in manjše podružnice, kjer je 24 oz. 50 uporabnikov na mestih.

Ko določite nastavitve za vsako osebo, na delovni list »Mesta« vnesite število uporabnikov za vsako osebo za vsako mesto. Skupno število uporabnikov za vsa mesta se samodejno posodobi. Ker na mestu storitve Office 365 ni uporabnikov, jih morate vse vnesti na delovni list v vrstice »Veje«. Kalkulator za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013 nato dopolni stolpce »Razred po najboljši moči«, »Razred prometa podatkov« in »Razred prometa v realnem času« v tabeli »WAN BW na promet podatkov QoS«. To je prikazano v podatkih v spodnji tabeli.

Namig :  Celotna preglednica vključuje tudi največje število hkratnih sej za posamezne aplikacije, vendar smo zaradi prostorskih omejitev te stolpce izbrisali.

Osebe po mestu – (delovni list »Mesta« – stolpci A, D, I in od AI do AX)

Ime mesta

Skupno število uporabnikov na mestu

Skupno število mest, kot je ta

Uporabniški profil 1

Uporabniki profila 1

Uporabniški profil 2

Uporabniki profila 2

Uporabniški profil 3

Uporabniki profila 3

Sedež podjetja

1070

1

Izvršni direktorji/partnerji

170

Strokovni sodelavci/pravni pomočniki

700

Skrbniki za IT

200

Regionalni uradi

345

3

Izvršni direktorji/partnerji

60

Strokovni sodelavci/pravni pomočniki

225

Skrbniki za IT

60

Velike podružnice

70

24

Izvršni direktorji/partnerji

11

Strokovni sodelavci/pravni pomočniki

50

Skrbniki za IT

9

Majhne podružnice

36

50

Izvršni direktorji/partnerji

6

Strokovni sodelavci/pravni pomočniki

25

Skrbniki za IT

1

Zahtevana pasovna širina za aplikacijo za mesto v Kb/s (delovni list »Mesta« – stolpci A in od BQ do LF)

Mesto

Največja pasovna širina za SIP/NS

Najbolj zasedeno Intersite enakovrednih zvok pasovne širine

Najbolj zasedeno Intersite enakovrednih Video pasovne širine

Največja pasovna širina za zvočne konference

Največja pasovna širina za video konference

Največja pasovna širina za skupno rabo omrežja WAN

Največja pasovna širina za WAN za klice PSTN

Sedež podjetja

1070

525.30

560.00

739.50

2640.00

4224.00

2688.30

Regionalni uradi

345

185.40

560.00

255.00

1320.00

1536.00

896.10

Velike podružnice

70

92.70

560.00

102.00

600.00

384.00

216.30

Majhne podružnice

36

119.40

560.00

76.50

600.00

384.00

123.60

Verjetno najpomembnejša stolpce v preglednici so tiste, ki opisujejo WAN pasovne širine QoS razreda. To je prikazano v spodnji tabeli. Ti podatki so povzete podatke, boste morali zagotoviti omrežnih storitev za dostop do povezave, da na vsaki strani. Pri izračunu skupno pasovno širino, ne pozabite za množenje pasovne širine za vsako vrsto vejo mest po številu mest iste vrste. Vzpostaviti povezave s partnerjem ExpressRoute omrežja storitev, si lahko ogledate Azure ExpressRoute.

Pasovne širine v glasovnem razredu storitve oz razredu storitve »Pospešeno odpošiljanje« (EF) ne smete preseči. Če jo presežete, bo naključni nabor paketov zavržen, kar lahko vpliva ne le na slabšo kakovost posameznega klica ali skupine klicev, ampak na vse klice. Pomembno je, da polje DSCP označite z EF (npr. DSCP = 46) samo za glasovno komunikacijo, drugače je lahko glasovna čakalna vrsta presežena, ko dodate neglasovni promet.

Namig :  Ker razred storitve EF zagotavlja najboljšo učinkovitost delovanja, bodo vsi dodatni paketi takoj zavrženi, če prekoračite določeno pasovno širino.

Skupna pasovna širina za mesto za razred prometa QoS – (delovni list »Mesta« – stolpci A in od ML do MR)

Ime mesta

Razred po najboljši moči (DSCP 0)

Razred prometa podatkov (DSCP po meri)

Razred prometa v realnem času (DSCP 34, AF41)

Razred prioritetnega prometa (DSCP 46, EF)

Sedež podjetja

0.00

5764.80

3200.00

3953.10

Regionalni uradi

0.00

2033.60

1880.00

1336.50

Velike podružnice

0.00

486.40

1160.00

411.00

Majhne podružnice

0.00

438.40

1160.00

319.50

Izvajanje načrta

Smo lahko izračunate skupno pasovne širine, ki potekajo čez WAN in količino pasovne širine, ki bo potekajo čez ExpressRoute, z uporabo pasovno širino oceni na programa na mesto tabele zgoraj. Del promet, ki prehaja ExpressRoute izključi pasovne širine med mesta enakovrednih.

Mesto

Največja pasovna širina za SIP/NS

Največja pasovna širina za zvočne konference

Največja pasovna širina za video konference

Največja pasovna širina za skupno rabo omrežja WAN

Največja pasovna širina za WAN za klice PSTN

Seštevanje ExpressRoute promet na mesto razreda (, na primer skupni čas # mest)

Sedež

1.070

739.50

2640.00

4224.00

2688.30

11361.80

Regijskih pisarn

345

255.00

1320.00

1536.00

896.10

8704.20

Velike veje

70

102.00

600.00

384.00

216.30

32935.20

Majhna veje

36

76.50

600.00

384.00

123.60

61005.00

To pomeni, da Skype za podjetja Online promet, ki bo potekajo čez hitre poti bo približno 114 MB / tako Dewey potrebujete vsaj 200 MB / naročnino za ExpressRoute. Več ExpressRoute vezja je mogoče kupiti na različna mesta peering ExpressRoute. To lahko priporočljivo, če so osebe Dewey mest v različnih geografskih regijah ali za zagotavljanje prožnosti v primeru te povezave na ExpressRoute vezja ni uspešno. Če kupite ExpressRoute vezja v več območij Azure ExpressRoute nagrada dodatek bodo morali prejemate globalni povezljivost prek ExpressRoute.

Zdaj ko ste skupni znesek zahtevane pasovne širine in razreda storitev (CoS) pasovne širine številke, lahko dodate oddajanje naročil z izbrano omrežje storitev ponudniki omrežja. Ne pozabite vključiti oceni za promet za druge programe in storitve. Ponujamo vam navodila za druge storitve Office 365, vključno s kalkulatorji pasovne širine za Exchange in OneDrive za načrtovanje omrežja. Naročnino pasovne širine za omrežnih storitev bo višje, ker promet znotraj mesta boste morali dodati nazaj v. Lync 2010 in 2013 pasovne širine kalkulator zagotavlja le ocena pričakovane promet, zato priporočamo, da potrdite možnost omrežja za podporo, da obseg promet za poudarek preskus.

Namig : Preskus obremenitve omrežja je priporočljivo opraviti, ko ocenjujete omrežje.

Obremenitev preskusite tako, da ustvarite in konfigurirate infrastrukturo ter jo zaženete s pričakovano količino simuliranega prometa in spremljate njeno delovanje. Vaše ocene prometa so lahko ponekod napačne, vendar se boste vsaj prepričali, da omrežje lahko podira količino prometa, ki jo je izračunal kalkulator za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013. Priporočamo, da te preskuse obremenitve izvajate nekaj dni. Če jih izvajate daljše časovno obdobje, lažje določite ustrezne številke. Če želite podaljšati obdobje izvajanja preskusa obremenitve, najprej pretehtajte stroške omrežnih storitev, ki jih plačujete, kajti to ni pravi omrežni promet uporabnikov. Nekateri dobavitelji imajo Microsoftov certifikat kot del njihovega programa za orodja za strokovnjake za IT za zagotavljanje upravljanje omrežja in orodij za delovanje, vključno z orodji za ocenitev obremenitve omrežja. Skype za podjetja vključuje tudi sistemske integratorje (SI), ki omogočajo uporabo certificiranih orodij za strokovnjake za IT in izvedejo ocenjevanje omrežja. Več informacij najdete na spletnem mestu Rešitve za Skype za podjetja: orodja za strokovnjake za IT.

Preskušanje obremenitve je vrsta zagotovila, da lahko omrežje podpira potrebno količino prometa, kljub vsemu paobstajajo številni razlogi, zaradi katerih lahko kalkulator za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013 poda napačen izračun. Razmislite o nadaljnjem spremljanju omrežij mest tako, da po uvedbi mesta izvajate redna ocenjevanja omrežja, s čimer zagotovite zadostno pasovno širino in ustrezno delovanje mehanizmov QoS. Pomembno je, da še naprej spremljate učinkovitost delovanja omrežja, saj ga bo uporabljalo vedno več resničnih uporabnikov.

2. del: kakovost storitve (V) za ExpressRoute za Skype za podjetja

ExpressRoute Microsoftovih storitev ponuja namenske povezavo s storitvijo Azure oblak, vendar Office 365 realnem času obremenitve komunikacije storitve boste morali omrežnih storitev z dovolj pasovne širine za izvedbo obsega prometa in so lahko podpira kakovost storitve (QoS) za izvedbo poslovni Ocene uporabnik izkušnje. QoS, s podporo za povezavo, morate biti konfiguriran do konca (računalniku, omrežju stikala in usmerjevalniki v oblak) kot kateri koli del na poti, ki ne podpirajo QoS lahko poslabša kakovost celotno klic.

Namen v tem razdelku je pomagajo razumeti izzive, ko pomožnih prometa v realnem času v omrežju IP in konfiguriranje in uspešno uvajanje ExpressRoute za Office 365 realnem času obremenitve z Microsoftovim ExpressRoute Exchange ponudnika ali mobilnem operaterju partnerja za podporo.

QoS je sprejel od svojih omrežij izključno nad ExpressRoute omrežja vezij in se uporablja v Microsoft omrežja za Skype za podjetja promet. Danes, dele nekatere odhodne povezave z Microsoft imajo manjkajoče vrednosti DSCP za Skype za podjetja. Dokler je odhodni promet v celoti označena z DSCP vrednosti, vodju upoštevajte navodila za dodajanje QoS oznake za promet na vaše omrežje mejo, kot je opisano v razdelku Uveljavitev QoS z uporabo omrežja dostop kontrolnika seznama (seznama za nadzor Dostopa) v tem članku.

Težava v realnem času

Za zagotavljanje kakovostnih poslovnih glasovnih in video storitev mora omrežje IP ustrezati posebnim zahtevam. Promet v realnem času uporablja protokol RTP (Real-time Transport Protocol), ki se izvaja s protokolom UDP (User Datagram Protocol). Za razliko od protokola TCP (Transmission Control Protocol), ki oštevilči vsa sporočila in v njih poišče morebitne napake ter vključuje druge mehanizme za zaznavanje in vnovičen prenos izgubljenih sporočil ali sporočil z napakami, pa protokol UDP tega ne podpira. Če so sporočila poškodovana z napakami ali so se izgubila zaradi preplavitve medpomnilnika, so izgubljena. Uporabo protokolov UDP in RTP smo izbrali zato, ker je že sama narava prometa v realnem času taka, da bi bila vnovično poslana izgubljena sporočila prejeta prepozno, da bi to lahko kakor koli pozitivno vplivala na glasovno sporočilo.

Načrtovalci so na podlagi poznavanja vpliva izgubljenih glasovnih paketov razvili dva načina za izboljšanje učinkovitosti delovanja glasovne in video komunikacije prek omrežja IP:

 • Glasovno kodiranje/dekodiranje mora biti odpornejše v primeru izgubljenih paketov. To lahko dosežete tako, da z možnostjo popravljanja napak odpošiljanja (FEC) popravite odstotek napak (ta možnost je na voljo v prenosu v realnem času za Office 365) ali ustvarite sistem za glasovno dekodiranje, ki poskuša zakriti učinek izgubljenih paketov, kar je značilnost Microsoftovih kodekov.

 • Uporabiti je treba storitve prenosa s takimi mehanizmi kakovosti storitve, ki zagotavljajo delovanje omrežja z upoštevanjem zakasnitve, izgube paketov, trepetanja in razlik v zakasnitvi med paketi.

Odporno glasovno kodiranje obravnava le težave, povezane z izgubo paketov, zato mora imeti omrežje, ki ga uporabljate za prenos glasovne in video komunikacije v realnem času, mehanizme za zmanjšanje zakasnitev in trepetanja. Tudi če je na voljo odporno kodiranje, v primeru prevelikega števila izgubljenih paketov sprejemna postaja nima dovolj informacij za vnovično ustvarjanje prepoznavne različice glasovnega signala. Odstotek izgubljenih paketov povzroči občutno zmanjšanje kakovosti glasovne komunikacije, ki se razlikuje glede na uporabljeno tehniko glasovnega kodiranja. V vseh primerih je izguba nizov zaporednih paketov zelo problematična.

Pomembno je, da zmanjšate zakasnitev, saj prekomerna zakasnitev lahko vpliva na tok pogovora in moti uporabnike. Na podlagi najboljših praks je bilo ugotovljeno, da mora biti celovita zakasnitev za glasovno komunikacijo (imenovano tudi zakasnitev »od ust do ušes«) nižja od 150 milisekund (ms), in sicer enosmerna in ne povratna zakasnitev. Zakasnitev se poveča pri povezavah z daljšim prenosom, npr pri čezoceanskem prenosu, zaradi zakasnitve razširjanja oz. časa, potrebnega za dejansko potovanje signala po omrežnem kablu.

Če je enosmerna zakasnitev višja od 150 ms, lahko to moti komunikacijo uporabnika. Uporabnik namreč misli, da ga poslušalec ne sliši, zato ponovi zadnjo misel. To nato sovpada z zakasnjenim odgovorom sogovornika. Če ste že govorili prek satelitskega kanala, vam je ta težava dobro znana. Enosmerna zakasnitev pri satelitskem kanalu je pribl. 250 ms, kar je mnogo višje od dovoljene zakasnitve.

Priporočeni parametri omrežja za glasovno komunikacijo za podjetja

Parameter

Priporočena vrednost

Trepetanje med prehodi paketov (povprečje)

≤ 5 ms

Trepetanje med prehodi paketov (največ)

≤ 40 ms

Stopnja izgube paketov (povprečje)

0 % približevanje

Enosmerna omrežna zakasnitev

≤ 100 ms (mora vključevati preverjanje zakasnitev in geografske razdalje)

ExpressRoute kot del podjetja Ocene za glasovne klice

ExpressRoute ponuja namenske povezavo prek omrežja storitev ponudnika (NSP) ali Exchange ponudnika (EXP) v eni od 3 možnosti povezave:

 • Oblak Exchange Colocation

 • Ethernet povezavo

 • Kateri koli za vse povezave (IPVPN)

To so prednosti visoke razpoložljivosti (99,9 % čas SLA) in zanesljivo usmerjanje torej varnega (brez internetne tranzitni), ne vpliva na spremembe v internetnega prometa in pogledih kakovost storitve oznake za določanje vrstnega reda promet (QoS je razloženo spodaj). ExpressRoute, skupaj z dobro načrtovana WAN lahko omogočimo podjetja Ocene za glasovne klice.

Uporabite lahko ExpressRoute za tranzitni podatkov iz pisarne ali podatkovnih središčih (če hibridno topologije) ki so povezani z vezja. Podatkov za uporabnike offsite (na primer iz domače pisarne ali potovanje, itd.) ne izkoristiti ExpressRoute vezja, razen če uporabniki VPN povezavo in ni treba vključiti v ocenah pasovne širine za spreminjanje velikosti ExpressRoute vezja. Če ste s sedeži v več državah, lahko kupite ExpressRoute vezja v posamezne regije in uporaba BGP Skupnosti oznake za obveščanje pravila za usmerjanje, tako da promet je usmerjena priljubljen ExpressRoute vezja (po navadi najbližjo za vsako mesto), pri drugih krogov ponujajo redundanco v primeru izpadu, ki vplivajo na enem vezja.

Če ExpressRoute ni možnost

Morda ne bo mogoče povezati vsa mesta ExpressRoute, bodisi zaradi stroškov, mogli izpolnjuje zahteve ExpressRoute ali omejitve vaš trenutni NSP. Če ste, ki je ni mogoče uporabiti ExpressRoute si še vedno priporočamo upoštevajte navodila spodaj za označevanje QoS znotraj omrežja in načrtovanje pogodbe s vaš NSP zagotovite dovolj pasovne širine in podporo za promet prednostni vrstni red, ki temelji na QoS.

Poleg tega, če imajo pisarne v več regijah, vendar nimate ExpressRoute vezja v vseh področjih uporabiti regiji BGP Skupnosti oznake med konfiguriranjem usmerjanja za promet/iz njega satelitske pisarne tako, da je mogoče izogniti nepotrebnih dolge razdalje tranzitni. Na primer, razmislite o podjetju, ki ima v Skypu za podjetja Online organizacije, ki gostuje v ZDA, vendar z poslovalnic v Evropi in podjetja ima samo en ExpressRoute vezja v silicija. Večina Skype za podjetja Online promet preusmerjen na podatkovnem središču, kjer je organizacija gostuje (na primer konferenčne klice z drugimi uporabniki v podjetju), lahko z uporabo ExpressRoute vezja prednost za največ prometa. Kljub temu, če uporabnik v Evropi pridruževanje konferenci, gostil drugem podjetju, katerih organizacija, ki se nahaja v Evropi, cilj predstavnosti, ki jih kličete bi bilo Evropske podatkovnega središča druga podjetja, kjer se nahaja. Usmerjanje prometa prek ExpressRoute vezja v silicija, bi bilo manj neposrednih poti, kot bi bilo mogoče prek interneta. V tem primeru, morda želite konfigurirati usmerjevalniki znotraj omrežja (na primer v Evropski pisarn) preglejte oznake Skupnosti, ko izdelava pravila za usmerjanje in usmerjanje prek interneta in ne Silicon Valley ExpressRoute vezja za promet evropske regije, ki oznake.

Osnovni koncept kakovosti storitve(QoS)/razreda storitve (CoS)

V omrežju IP kakovost storitve (QoS) opisuje kateri koli mehanizem, ki se uporablja za zagotavljanje prioritetnega obravnavanja nekaterih paketov pred drugimi. Mednarodna zveza za telekomunikacijo (ITU) definira kakovost storitve kot skupek vseh vidikov kakovosti povezave, vključno z zakasnitvijo, izgubo, razmerjem med signalom in šumom, presluhom, odmevom, prekinitvami, odzivom frekvence, ravnmi glasnosti itd. Točnejši izraz za kakovost storitve (QoS) v paketnih omrežjih je razred storitve (CoS), katerega glavni namen je izboljšanje učinkovitosti delovanja za zakasnitev, trepetanje in izgubo paketov. V članku bomo še naprej uporabljali izraz kakovost storitve (QoS), saj se pogosteje uporablja.

Zagotavljanje kakovosti storitve za klice v omrežju IP za dve primarni komponenti:

 • Rezervacija določene količine pasovne širine za vsako povezavo za promet v realnem času; če pasovna širina nikoli ni potrebna za promet v realnem času, je lahko uporabljena za drug promet. Splošno priporočilo je, da se za glasovni promet ne sme dodeliti več kot 30 % zmogljivosti katere koli povezave.

 • Označevanje paketov z indikatorjem prioritete v glavi paketa, v kateri lahko preklopniki in usmerjevalniki na poti razberejo prioriteto paketa, ki mora biti dodeljena.

Ko paket vstopi v preklopnik ali usmerjevalnik, je premaknjen v izhodno čakalno vrsto za naslednji skok oz. premik. Za različne ravni prioritete so na voljo različne izhodne čakalne vrste. Preklopnik oz. usmerjevalnik uporablja algoritem, ki čakalne vrste z visoko prioriteto obravnava pogosteje kot čakalne vrste z nizko prioriteto.

Izziv je, da so različne tehnike QoS, ki se izvajajo v plasti 2 (na primer Ethernet ali Wi-Fi plast) in Layer 3 (na primer IP plasti). Te različne izvedbe QoS morda morali biti konfiguriran v vsaki stikalo in usmerjevalnik v omrežju, kot tudi vmesnik med vašega omrežja in omrežja ponudnika storitev.

Za preslikavo aplikacij za Skype za podjetja v ustrezen razred storitve sta na voljo dve možnosti:

 • Označevanje končne točke prometa z nadzorno točko diferencialnih storitev (DSCP)

 • Na osnovi seznama za nadzor dostopa (ACL)

Označevanje končne točke prometa – nadzorna točka diferencialnih storitev (DSCP)

Diferencialne storitve (DiffServ) se imenujejo »grobozrnati« mehanizmi za razvrščanje in upravljanje omrežnega prometa ter zagotavljanje kakovosti storitve v omrežjih IP. Usmerjevalniki in ostale naprave, ki uveljavljajo funkcije plasti 3, uporabljajo DSCP za določanje prioritete paketa. Kakovost storitve se uveljavlja z vstavljanjem 6-bitne vrednosti DSCP v polje »Diferencialne storitve« (prej polje »Vrsta storitve«) v glavo IP; 6-bitna možnost omogoča 64 različnih ravni prioritet. Ravni prioritete so običajno določene, kot je navedeno spodaj.

Priporočene nastavitve za DSCP

Promet razreda

Obdelava (DSCP označevanje)

Skype za podjetja delovnih obremenitev

Glasu

EF (46)

Skype za podjetja in Lync glasu

Interaktivni

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Skupna raba aplikacij

Privzeto

AF11 (10)

Prenos datotek

CS0 (0)

Vse drugo

Glava za IP različico 4

Glava IPv4

Kakovost storitve (QoS) za plast 2: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

Medtem ko je DSCP standardni mehanizem za uveljavljanje kakovosti storitve za plast 3, pa so za kakovost storitve za plast 2 na voljo različni mehanizmi za žično (npr. ethernet) in brezžično (npr. omrežja Wi-Fi) povezavo. Mehanizem QoS za žična omrežja je določen s standardom IEEE 802.1p; mehanizem QoS za WLAN pa je določen s standardom IEEE 802.11e, ki ga združenje Wi-Fi Alliance določa kot »certificirana večpredstavnost Wi-Fi« (WMM Certified).

Standard IEEE 802.1p uporablja 3-bitno prioritetno kodno točko (PCP) za določanje prioritete sporočila; PCP je del 32-bitnega polja v glavi za ethernet, ki vsebuje tudi identifikator VLAN. Definicije za vrednosti PCP so navedene spodaj.

Vrednosti PCP standarda IEEE 802.1p

Vrednost PCP

Prioriteta

Kratica

Vrste prometa

7

7

NC

Nadzor omrežja

6

6

IC

Internetni nadzor

5

5

VO

Zvok

4

4

VI

Video

3

3

CA

Kritične aplikacije

2

2

EE

Odličen prenos

0

1

BE

Po najboljši moči

1

0

BK

Ozadje

Protokol IEEE 802.1p se uporablja enako kot DSCP, kjer je promet razvrščen v različne čakalne vrste prioritete za vsako raven prioritete, vendar sama narava predstavnosti omrežij WLAN zahteva drugačen pristop. Medtem ko vstopna točka in odjemalec ohranita ločene izhodne čakalne vrste za različne ravni prioritete, pa obstajajo tudi razlike v načinu pošiljanja okvirjev v radijski kanal.

V omrežju Wi-Fi, imajo vsi odjemalci, ki so povezani z vstopno točko, v skupni rabi en poldupleks kanal (npr. hkrati lahko pošilja le ena odjemalska postaja oz. vstopna točka). Za zmanjšanje morebitnih sporov v radijskem kanalu postaja počaka, da je kanal nedejaven določeno časovno obdobje, imenovano »Razmik med okvirji«, in šele nato pošlje okvir. Če je kanal zaseden, medtem ko postaja pošilja okvir, postaja za določen čas prekine pošiljanje. Ko je okvir poslan in pošiljatelj od prejemnika ne prejme sporočila s potrditvijo, postaja predvideva, da gre za spor ali drugo napako. Postaja prekine pošiljanje in po preteku naključnega časovnega intervala znova vzpostavi povezavo z radijskim kanalom in poskuša poslati okvir. Interval prekinitve je naključen, kar zmanjša verjetnost, da v istih dveh postajah znova pride do spora.

Prioriteta dostopa do radijskega kanala je določena s standardom IEEE 802.11e/WMM, kjer so določeni različni intervali čakanja pred pošiljanjem, imenovani »Arbitražni razmiki med okvirji« (AFIS), in različni obsegi prekinitve za različne razrede prometa; na voljo so štiri ravni prioritete, imenovane »Kategorije dostopa«.

Prioriteta se določa tako, da so okvirjem višje prioritete dodeljene krajše vrednosti AFIS. Če ena postaja na primer čaka na pošiljanje glasovnega okvirja, druga pa na pošiljanje podatkovnega okvirja, bo glasovni okvir vedno poslan prvi. Zvočnim in video okvirjem je dodeljena enaka vrednost AFIS, vendar je obseg intervalov prekinitve za zvočne okvirje višji. Medtem ko sta glasovni in video okvir lahko v sporu v prvem poskusu, bo glasovni okvir vedno znova poslan prvi. Korelacija med standardoma IEEE 802.1p in IEEE 802.11e je prikazana spodaj:

Preslikava standarda IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Media (WMM) v standard 802.1P

Kategorija dostopa za WMM

Opis za WMM

Vrednost 802.1P PCP

Označba 802.1P

1 (AC_VO)

Zvok

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Po najboljši moči Podatki

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Ozadje Podatki

1 (001)

BK

2 (010)

---

Priporočena povezava prioritet plasti 3 s plastjo 2 je prikazana tukaj:

Priporočena povezava prioritete plasti 3 s plastjo 2

Oznake za plast 3

Plast 2 (vrednost PCP)

Wi-Fi (kategorija dostopa)

Nadzor omrežja

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – izbirnik razreda (CS) 6

6

1 (AC_VO)

Vrednost DSCP – 48

Zvok

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – pospešeno odpošiljanje (EF)

5

1 (AC_VO)

Vrednost DSCP – 46

Videokonference

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – zagotovljeno odpošiljanje (AF) 41

4

2 (AC_VI)

Vrednost DSCP – 34

Signaliziranje klica

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – izbirnik razreda (CS) 3

3

2 (AC_VI)

Vrednost DSCP – 24

Podatki z majhno zakasnitvijo

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – zagotovljeno odpošiljanje (AF) 21

2

3 (AC_BE)

Vrednost DSCP – 18

Podatki z visoko prepustnostjo

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – zagotovljeno odpošiljanje (AF) 11

1

3 (AC_BE)

Vrednost DSCP – 10

Po najboljši moči

Obnašanje na posameznem skoku (PHB) – 0

0

4 (AC_BK)

Vrednost DSCP – 0

Ne pozabite, da se prioritetno kodiranje za standarda IEEE 802.1p in WMM ne ujema. V standardu 802.1p je vrednost PCP za glasovni promet 5, medtem ko je pri standardni ekvivalentni preslikavi v standard WMM vrednost PCP 5 preslikana v kategorijo dostopa 2, ki je kategorija dostopa WMM za video (AC_VI). Če je mogoče, preglasite to preslikavo tako, da se vrednost PCP 5 preslika v kategorijo dostopa 1 ali pa preprosto ne uporabite glasovnega in video prometa v istem omrežju Wi-Fi, dokler združenje Wi-Fi Alliance ne odpravi te težave. Če želite dodatne informacije o omrežju Wi-Fi, glejte Elementi kataloga omrežja Wi-Fi

Uveljavljanje kakovosti storitve (QoS) s seznamom za nadzor omrežnega dostopa (ACL)

Druga metoda za uveljavljanje kakovosti storitve v konfiguracijo storitve ExpressRoute je uporaba seznama za nadzor omrežnega dostopa (ACL). Namesto da končne točke vstavijo ustrezno oznako DSCP v glavo posameznega paketa, to lahko stori zgornji usmerjevalnik na osnovi vrat vira UDP. Vsi preklopniki in usmerjevalniki morajo biti konfigurirani tako, da podpirajo kakovost storitve, s čimer je zagotovljeno ohranjanje nastavitev DSCP. Usmerjevalnik, ki je povezan z omrežjem ponudnika storitev, mora ohraniti DSCP v glavi posameznega paketa, saj prav ta nastavitev DSCP-ja ponudniku omrežnih storitev sporoča, kako naj obravnava določen paket.

Priporočeni obsegi vrat za posamezne aplikacije za Skype za podjetja so navedeni v razdelku 2.6.1.1 priročnika Načrtovanje in nadzorovanje omrežja ter odpravljanje težav s strežnikom Lync Server. Pomembno je, da to uskladite s celotnim pristopom organizacije do kakovosti storitve, prav tako pa morate biti pozorni na različne pravilnike o kakovosti storitve in morebitna neujemanja, povezana z označevanjem paketov.

Glavni razlog za uporabo kakovosti storitve in omrežnih storitev MPLS je zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje glasovne in video komunikacije v realnem času. Enake zmogljivosti pa lahko uporabite tudi za aplikacije za podatke. Omrežja MPLS ne obravnavajo vseh aplikacij enako, ampak omogočajo, da organizacije nekaterim aplikacijam za podatke dajo prednost pred drugimi. MPLS omogoča, da aplikacijam v realnem času, kot so transakcije s kreditnimi karticami ali skupna raba zaslona, daste prednost pred manj časovno občutljivim prometom, kot je na primer e-pošta.

Razumevanje vrst omrežnih storitev IP – osnovni IP in MPLS

Izvirno posredovanje paketa IP je delovalo na osnovi »po najboljši moči«. To pomeni, da so usmerjevalniki, ki so posredovali te pakete IP, po svojih najboljših močeh poskušali dostaviti pakete do cilja, vendar ni bilo nobenih zagotovil, kdaj bodo paketi dostavljeni oz. ali bodo sploh dostavljeni. To je način, po katerem danes delujejo osnovne internetne storitve, vključno z vašo domačo internetno povezavo. Če je bila torej potrebna zanesljivost za določeno aplikacijo, je bila ta zagotovljena na višji ravni sklada protokola. Mehanizem za zanesljivo dostavo je protokol TCP (Transmission Control Protocol). Protokol UDP (User Datagram Protocol), ki se uporablja za glasovno in video komunikacijo v realnem času, je mehanizem za nezanesljivo dostavo (npr. »po najboljši moči«).

S tehnologijo MPLS (Multi-Protocol Label Switching) lahko ponudniki omrežnih storitev nudijo storitev IP, ki zagotavlja učinkovito delovanje pri zakasnitvi, trepetanju in izgubi paketa. MPLS zagotavlja takšno učinkovitost delovanja tako, da je iz tradicionalnega omrežja IP izločil nekatere nepredvidljive elemente. Namesto da vsak paket potuje do cilja od usmerjevalnika do usmerjevalnika (rezultat tega je lahko, da vsak paket potuje po različni poti od vira do cilja), MPLS usmeri vse pakete v povezavo »navideznega voda« z nesprejemljivo potjo, t.i. z oznakami preklapljano pot (LSP). Če je katera koli od povezav na tej poti prekinjena, so vsi LSP-ji, ki uporabljajo to povezavo, takoj preusmerjeni.

Ko je paket poslan v omrežje MPLS, robni usmerjevalnik ponudnika omrežnih storitev doda dodatno glavo paketu, ki vsebuje oznako, ki je uporabljena za njegovo posredovanje prek ustreznega LSP-ja. Robni usmerjevalnik odstrani oznako na drugem koncu omrežja MPLS.

MPLS poleg preprostejšega postopka posredovanja zagotavlja tudi, da sistem za upravljanje omrežja pozna posamezne povezave v omrežju. Z nadzorovanjem načina usmerjanja prometa v omrežju lahko operator zagotovi kakovost storitve za posamezno pot. V nasprotju z delovanjem »po najboljši moči« tradicionalnega oz osnovnega omrežja IP operatorji omrežja MPLS zagotavljajo storitev IP s predvidljivim delovanjem. LSP zagotavlja tudi boljšo varnost omrežja MPLS od tradicionalnih internetnih storitev. Medtem ko pri osnovni storitvi IP upamo, da bo omrežje delovalo zadosti dobro, da bo glasovna komunikacija kakovostna, in jo lahko izboljšamo s tehnikami, kot sta FEC in odpornejše glasovno kodiranje, pa je v omrežju MPLS takšna kakovost zagotovljena.

Ponudniki omrežja MPLS ponujajo več prelivov razreda storitve, vendar jih poimenujejo z različnimi izrazi. S svojim ponudnikom boste morali tesno sodelovati, če želite zagotoviti, da bo razumel rezultate kalkulatorja za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013 in prepoznal priporočene možnosti za različne aplikacije, ki omogočajo delo v realnem času v storitvi Office 365.

Zaključek

Skype za podjetja izboljša izvajanje poslovne komunikacije. Namesto telefona PBX, samostojnega sistema za videokonference, ločene platforme za e-pošto, zunanje storitve za zvočne konference ter mehanizma za NS prisotnost, Skype za podjetja vse te zmogljivosti združi v en uporabniški vmesnik.

Dosledno zagotavljanje poslovnih glasovnih in video storitev v realnem času zahteva celovito omrežno infrastrukturo, ki omogoča zagotavljanje kakovosti storitve. To vključuje tako storitve LAN kot tudi storitve WAN. Microsoft zagotavlja orodja, kot je kalkulator za izračun pasovne širine za Lync 2010 in 2013, s katerim lahko ocenite zmogljivost omrežja, potrebnega za različne storitve. V program orodij za strokovnjake za IT na spletnem mestu Rešitve za Skype za podjetja: orodja za strokovnjake za IT so vključeni tudi partnerji, ki zagotavljajo orodja za predhodno ocenitev omrežne infrastrukture, nadzorovanje, poročanje in odpravljanje težav. Če omrežne infrastrukture ne ocenite in konfigurirate ustrezno, lahko z uvedbo storitve ExpressRoute za Skype za podjetja ne zadovoljite uporabnikovih pričakovanj glede kakovosti in doslednosti.

Učinkovita poslovna orodja morajo delovati zanesljivo in dosledno ter zagotavljati uporabniško izkušnjo, ki spodbuja takšno uporabo. Če gledamo s stališča uporabe omrežja, to pomeni omrežno infrastrukturo, tako lokalno in prostrano kot tudi stacionarno in mobilno, ki zagotavlja takšno uporabo. Načrtovanje, oblikovanje, uveljavljanje in ohranjanje takšne infrastrukture pa ni vedno lahko opravilo. Takšne cilje lahko danes dosežemo z razpoložljivo strojno opremo, orodji in omrežnimi storitvami, vendar so strokovnjaki za IT tisti, ki jih morajo oblikovati, uvajati in ohranjati na način, da lahko uporabniki pridobijo storitve za komunikacijo in sodelovanje, ki jim omogočajo učinkovito delo, organizacija pa posledično izkoristi vse prednosti te tehnologije.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Dokumentacija za ExpressRoute

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×