Excelov slovarček

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

3D-OBLIKE

A

B

C

D

E

F

G

H

Sem

J

L

M

N

O

P

VPRAŠANJA

R

S

T

U

V

W

X

3D-OBLIKE

Na vrh strani

3D-sklic

Sklic na obseg, ki se razteza čez dva ali več delovnih listov v delovnem zvezku.

3D-zidovi na tleh

Območja, ki obkrožajo številne vrste 3D-grafikonov in grafikonu dodajo globino in meje. Na risalni površini so prikazani dve steni in ena tla.

A

Na vrh strani

aktivirati

Določiti, da je list grafikona ali delovni list aktivni ali izbrani list. List, ki ga aktivirate, določa, katere kartice bodo prikazane. List aktivirate tako, da da kliknete njegov jeziček v delovnem zvezku.

aktivna celica

Izbrana celica, v katero začnete vnašati podatke. Hkrati je lahko aktivna samo ena celica. Aktivna celica je debelo obrobljena.

aktivni list

List v delovnem zvezku, na katerem delate. Ime na jezičku aktivnega lista je zapisano s krepko pisavo.

naslov

Pot do predmeta, dokumenta, datoteke, strani ali drugega cilja. Naslov je lahko URL (spletni naslov) ali pot UNC (omrežni naslov), vsebuje pa lahko tudi mesto v datoteki, na primer Wordov zaznamek ali obseg celic v Excelu.

nadomestna zagonska mapa

Še ena mapa poleg mape XLStart, ki vsebuje delovne zvezke ali druge datoteke, ki naj se samodejno odprejo, ko zaženete Excel, pa tudi predloge, ki jih želite uporabiti pri ustvarjanju novih delovnih zvezkov.

nadomestna zagonska mapa

Še ena mapa poleg mape XLStart, ki vsebuje delovne zvezke ali druge datoteke, ki naj se samodejno odprejo, ko zaženete Excel, pa tudi predloge, ki jih želite uporabiti pri ustvarjanju novih delovnih zvezkov.

argument

Vrednosti, ki jih uporablja funkcija za izvajanje operacij ali izračunov. Vrsta argumenta je odvisna od funkcije. Med argumente, ki se pogosto uporabljajo v funkcijah, sodijo števila, besedilo, sklici na celice in imena.

array

Uporablja se za sestavljanje formul, ki dajo večje število rezultatov ali uporabljajo skupino argumentov, ki so razvrščeni v vrstice in stolpce. Matrični obseg ima splošno formulo; matrična konstanta je skupina konstant, ki se uporabljajo kot argument.

matrična formula

Formula, ki izvede večje število izračunov na enem ali več naborih vrednosti in vrne enega ali več rezultatov. Matrične formule so postavljene med zavite oklepaje { }, vnesete pa jih s pritiskom tipk CTRL+SHIFT+ENTER.

povezano poročilo vrtilne tabele

Poročilo vrtilne tabele, ki poda izvorne podatke poročilu vrtilnega grafikona. Excel ga samodejno ustvari, ko ustvarite novo poročilo vrtilnega grafikona. Če spremenite postavitev enega poročila, se spremeni tudi drugo.

samooblika

Vgrajena zbirka oblik celic (kot so velikost pisave, vzorci in poravnava), ki jih lahko uporabite za obseg podatkov. Excel sam določi ravni povzemanja in podrobnosti v izbranem obsegu in glede na to uporabi ustrezne oblike.

os

Črta, ki razmejuje risalno površino grafikona in se uporablja kot sklic za merjenje. Os y je po navadi navpična in vsebuje podatke. Os x je po navadi vodoravna in vsebuje zvrsti.

B

Na vrh strani

osnovni naslov

Relativna pot, ki jo Excel uporabi kot ciljni naslov, ko vstavite hiperpovezavo. To je lahko internetni naslov (URL), pot do mape na trdem disku ali pot do mape v omrežju.

obroba

Okrasno črto, ki je mogoče zaščititi celice delovnega lista ali predmetov, kot so grafikoni, slike ali polja z besedilom. Obrobe razlikovati, poudarite ali združevanje predmetov.

C

Na vrh strani

izračunan stolpec

V Excelovi tabeli, izračunan stolpec uporablja eno formulo, ki prilagodi za vsako vrstico. Samodejno razširi, če želite vključiti dodatne vrstice, da formula takoj razširi na te vrstice.

izračunano polje (zbirka podatkov)

Polje v naboru rezultatov poizvedbe, v katerem je namesto podatkov iz zbirke prikazan rezultat izraza.

izračunano polje (poročilo vrtilne tabele)

Polje v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, v katerem je uporabljena formula, ki jo ustvarite. Izračunana polja si pri izračunavanju vrednosti pomagajo z vsebino drugih polj v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona.

izračunani element

Element v polju vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, v katerem je uporabljena formula, ki jo ustvarite. Izračunani elementi si pri izračunavanju vrednosti pomagajo z vsebino drugih elementov v istem polju poročila vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona.

os zvrsti

Os grafikona, ki predstavlja zvrst posamezne podatkovne točke. Prikaže naključne besedilne vrednosti, kot so Qtr1, Qtr2 in Qtr3, ne more pa prikazati prilagojenih številskih vrednosti.

polje zvrsti

Polje, ki je prikazano v območju zvrsti v poročilu vrtilnega grafikona. Elementi v njem so prikazani kot oznake na osi zvrsti.

celica

Polje, ki ga presek vrstic in stolpcev na delovnem listu ali v tabeli, v katero vnašate informacije.

sklic na celico

Koordinate celice na delovnem listu. Primer: sklic na celico, ki je na presečišču med stolpcem B in 3. vrstico je B3.

overitelj

Tržna organizacija ali skupina v podjetju, ki z orodji, kot je Microsoft Certificate Server, zagotavlja elektronska potrdila. S temi potrdili lahko razvijalci programske opreme uporabljajo za podpisovanje makrov, uporabniki pa za podpisovanje dokumentov.

zgodovina sprememb

Informacije o spremembah v prejšnjih sejah urejanja v delovnem zvezku v skupni rabi. Med informacije sodi ime osebe, ki je izvedla spremembo, čas spremembe in kateri podatki so bili spremenjeni.

območje grafikona

Celoten grafikon in vsi elementi v njem.

list z grafikonom

List v delovnem zvezku, ki vsebuje le grafikon. List z grafikonom pride prav, če si želite ogledati grafikon ali poročilo vrtilnega grafikona ločeno od podatkov na delovnem listu ali poročila vrtilne tabele.

polje stolpca

Polje, ki mu je bila v poročilu vrtilne tabele dodeljena stolpčna usmerjenost. Elementi, povezani s poljem stolpca, so prikazani kot oznake stolpcev.

glava stolpca

Osenčeno območje z imenom polja na vrhu vsakega stolpca v podoknu s podatki.

glava stolpca

Sivo območje s črko ali številko na vrhu vsakega stolpca. Če želite izbrati celoten stolpec, kliknite njegovo glavo. Če želite povečati ali zmanjšati širino stolpca, povlecite črto desno od glave.

primerjalni pogoji

Nabor iskalnih pogojev za iskanje podatkov. Pogoj za primerjavo je lahko niz znakov, ki naj jih vsebujejo želene celice, na primer »Trgovci Northwind«, ali pa izraz, na primer »>300«.

operator primerjave

Znak, ki se v pogojih za primerjavo uporablja za primerjanje dveh vrednosti. Na voljo je šest standardnih operatorjev: = je enako, > večje kot, < manjše kot, >= večje kot ali enako, <= manjše kot ali enako in <> neenako.

pogojna oblika

Oblika, kot je senčenje celice ali barva pisave, ki jo Excel samodejno uporabi za celico, če velja določen pogoj.

usklajevalna tabela

Tabela sestavljenih rezultatov, ki se prikaže v ciljnem območju. Excel ustvari usklajevalno tabelo tako, da funkcijo povzemanja, ki ste jo izbrali, uporabi na vrednostih izvornega območja, ki ste jih določili.

konstanta

Vrednost, ki ni izračunana. Primer: 210 in besedilo »Zaslužki v četrtletju« sta konstanti. Izraz ali vrednost, ki je rezultat izraza, ni konstanta.

omejitve

Omejitve, ki veljajo za problem reševalca. Omejitve lahko uporabite za spremenljive celice, ciljno celico ali druge celice, ki so neposredno ali posredno povezane s ciljno celico.

območje kopiranja

Celice, ki jih kopirate, ko želite prilepiti podatke na drugo mesto. Po kopiranju celic se okrog njih prikaže premikajoča se obroba, s katero Excel označi, da so bile kopirane.

pogoji

Pogoji, s katerimi določite, kateri zapisi bodo vključeni v nabor rezultatov poizvedbe. Navedeni pogoj na primer izbere zapise, pri katerih je vrednost polja »Količina naročil« večja od 30.000: Količina naročil > 30000.

podokno s pogoji

Območje okna, v katerem so prikazani pogoji, ki so uporabljeni za omejitev zapisov v množici rezultatov poizvedbe.

trenutno območje

Blok izpolnjenih celic, ki vsebuje trenutno izbrano celico ali celice. Območje se razteza v vse smeri do prve prazne vrstice ali stolpca.

izračun po meri

Metoda povzemanja vrednosti v podatkovnem območju poročila vrtilne tabele, pri čemer so uporabljene vrednosti v drugih celicah podatkovnega območja. Če želite ustvariti izračune po meri, v pogovornem oknu »Polje vrtilne tabele« uporabite možnost »Pokaži podatke kot: Seznam«.

D

Na vrh strani

obrazec za vnos podatkov

Pogovorno okno, ki hkrati prikaže le en celoten zapis. S podatkovnimi obrazci lahko dodajate, spreminjate, iščete in brišete zapise.

Oznaka podatka

Oznaka, na kateri so dodatne informacije o podatkovnih oznakah, ki predstavljajo eno podatkovno točko ali vrednost iz celice podatkovnega lista.

podatkovna oznaka

Palica, površina, pika, rezina ali kak drug simbol na grafikonu, ki predstavlja eno podatkovno točko ali vrednost iz celice podatkovnega lista. Povezane podatkovne oznake v grafikonu sestavljajo nabor podatkov.

podokno s podatki

Območje okna, v katerem je prikazan nabor rezultatov poizvedbe.

podatkovne točke

Posamezne vrednosti, narisane v grafikonu. Povezane podatkovne točke tvorijo niz podatkov. Točke so predstavljene s palicami, stolpci, črtami, rezinami, pikami in drugimi oblikami, ki jim pravimo podatkovne oznake.

podatkovno območje

Obseg celic, ki vsebuje podatke in ga omejujejo prazne celice ali obrobe podatkovnega lista.

niz podatkov

Povezane podatkovne točke, ki so narisane v grafikonu in izvirajo iz vrstic ali stolpcev podatkovnega lista. Vsak niz podatkov v grafikonu ima enolično barvo ali vzorec. V grafikonu lahko narišete enega ali več nizov podatkov. Tortni grafikoni imajo le en niz podatkov.

niz podatkov

Povezane podatkovne točke, ki so narisane v grafikonu. Vsak niz podatkov v grafikonu ima enolično barvo ali vzorec in je predstavljen v legendi grafikona. V grafikonu lahko narišete enega ali več nizov podatkov. Tortni grafikoni imajo le en niz podatkov.

vir podatkov

Shranjen nabor »izvornih« informacij, namenjen povezovanju z zbirko podatkov. Vir podatkov lahko vsebuje ime in mesto strežnika zbirke podatkov, ime gonilnika zbirke podatkov in informacije, ki jih zbirka zahteva ob prijavi.

gonilnik vira podatkov

Programska datoteka, namenjena povezovanju z določeno zbirko podatkov. Vsak program za zbirke podatkov ali sistem za upravljanje zahteva drug gonilnik.

podatkovna tabela

Obseg celic, v katerem so prikazani rezultati zamenjave različnih vrednosti v eni ali več formulah. Na voljo sta dve vrsti podatkovnih tabel: tabele z enim vhodom in tabele z dvema vhodoma.

podatkovna tabela v grafikonih

Mreža, ki jo lahko dodate nekaterim grafikonom, vsebuje pa številske podatke, ki jih uporabite za ustvarjanje grafikona. Podatkovna tabela je po navadi priložena vodoravni osi in zamenja oznake na njej.

preverjanje veljavnosti podatkov

Excelova funkcija, ki jo lahko uporabite za določanje omejitev glede tega, katere podatke lahko oz. naj bi vnesli v celico, in za prikaz sporočil, ki uporabnike pozovejo, naj popravijo vnose, in jih obveščajo o nepravilnih vnosih.

zbirka podatkov

Zbirka podatkov, ki so povezani z določenim namenom ali ciljem. V zbirki so informacije o določeni celoti, na primer o zaposlenem ali o naročilu, razvrščene pa so v tabele, zapise in polja.

pogovor DDE

Interakcija med dvema programoma, ki komunicirata in izmenjujeta podatke s posebnimi funkcijami in kodo, znanimi kot dinamična izmenjava podatkov (DDE).

privzeti zagonski delovni zvezek

Nov, neshranjen delovni zvezek, ki je prikazan, ko odprete Excel. Privzeti zagonski delovni zvezek se prikaže le, če v mapo XLStart ne postavite drugih delovnih zvezkov.

privzeta predloga delovnega zvezka

Predloga Book.xlt, ki jo ustvarite z namenom, da bi spremenili privzeto obliko novih delovnih zvezkov. Excel s to predlogo ustvari nov delovni zvezek, ko zaženete Excel ali ustvarite nov delovni zvezek, ne da bi navedli predlogo.

privzeta predloga delovnega lista

Predloga Sheet.xlt, namenjena spreminjanju privzete oblike zapisa novih delovnih listov. Excel s to predlogo ustvari prazen delovni list, ko v delovni zvezek dodate nov delovni list.

odvisne

Celice, v katerih so formule, ki se sklicujejo na druge celice. Primer: Če je v celici D10 formula =B5, je celica D10 odvisna od celice B5.

ciljno območje

Izbrani obseg celic, kamor nameravate shraniti povzete podatke v usklajevanju. Ciljno območje je lahko na istem ali drugem delovnem listu kot izvorni podatki. Na delovnem listu je lahko samo eno usklajevanje.

podrobni podatki

Vrstice in stolpci z delnimi vsotami – za samodejne delne vsote in orise delovnih listov, za katere so prikazani povzetki. Podrobni podatki so po navadi prikazani zgoraj ali levo od povzetkov.

spustne črte

Črte, ki se raztezajo od podatkovne točke do osi zvrsti (x) v črtnih in območnih grafikonih. Uporabne so v območnih grafikonih, kjer si lahko z njimi pomagamo pri določanju, kje se konča ena podatkovna oznaka in začne naslednja.

polje s spustnim seznamom

Kontrolnik v meniju, orodni vrstici ali pogovornem oknu, ki prikaže seznam možnosti, ko kliknete majhno puščico zraven polja s seznamom.

polje vrednosti

Polje na izvornem seznamu, v tabeli ali zbirki podatkov, ki vsebuje podatke, povzete v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Polje vrednosti po navadi vsebuje številske podatke, na primer statistiko ali zneske prodaje.

območje vrednosti

Del poročila vrtilne tabele, ki vsebuje povzete podatke. Vrednosti v celicah območja vrednosti predstavljajo povzetke podatkov iz izvornih zapisov ali vrstic.

E

Na vrh strani

vdelan grafikon

Grafikon, ki je namesto na posebnem listu z grafikonom postavljen kar na delovnem listu. Vdelani grafikoni pridejo prav, če si želite ogledati ali natisniti grafikon ali poročilo vrtilnega grafikona skupaj z izvornimi podatki in drugimi informacijami na delovnem listu.

intervali napak

Intervali napak, ki jih po navadi uporabljamo pri statističnih ali znanstvenih podatkih, prikazujejo potencialno napako ali stopnjo nezanesljivosti glede na vsako podatkovno oznako v nizu.

Excelov dodatek

Komponente, ki jih namestite v računalnik in s katerimi dodate ukaze in funkcije v Excel. Dodatki so namenjeni samo za Excel. Med druge dodatke za Excel ali Office sodijo še dodatki COM (Component Object Model.

Excelova tabela

Prej znana kot Excelov seznam; Excelovo tabelo lahko ustvarite, oblikujete in razširite ter tako organizirate podatke na delovnem listu.

izraz

Kombinacija operatorjev, imen polj, funkcij, dobesednih vrednosti in konstant, ki se ovrednotijo z eno vrednostjo. Izrazi lahko določajo pogoje (na primer »Količina naročil>10000«) ali izvajajo izračune z vrednostmi polj (na primer »Cena*Količina«).

zunanji podatki

Podatki v zbirki podatkov, kot je Access, dBASE ali SQL Server, ki so ločeni od Queryja in programa, s katerim ste ga zagnali.

zunanji podatki

Podatki, shranjeni zunaj Excela. Med primeri so zbirke podatkov, ustvarjene v Accessu, dBASEu, SQL Serverju ali v spletnem strežniku.

zunanji obseg podatkov

Obseg podatkov, ki je uvožen na delovni list, vendar ne izvira iz Excela, pač pa iz podatkovne zbirke ali besedilne datoteke. V Excelu lahko oblikujete podatke ali jih v izračunih uporabite kot katere koli druge podatke.

zunanji sklic

Sklic na celico ali obseg na listu v drugem Excelovem delovnem zvezku ali sklic na določeno ime v drugem delovnem zvezku.

F

Na vrh strani

polje (zbirka podatkov)

V tabeli shranjena zvrst informacij, kot je priimek ali količina naročenih izdelkov. Ko Query prikaže nabor rezultatov v podoknu s podatki, je polje predstavljeno s stolpcem.

polje (poročilo vrtilne tabele)

Zvrst podatkov v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, ki izvira iz polja v izvornih podatkih. V poročilih vrtilne tabele so polja vrstic, stolpcev, strani in podatkov. V poročilih vrtilnega grafikona so polja nizov, zvrsti, strani in podatkov.

zapolnitvena ročica

Črn kvadratek v spodnjem desnem kotu izbora. Ko pokažete nanjo, se kazalec spremeni v črn križec.

filter

Prikazati samo tiste vrstice na seznamu, ki ustrezajo navedenim pogojem. Če želite prikazati vrstice, ki ustrezajo eni ali več določenim vrednostim, izračunanim vrednostim ali pogojem, uporabite ukaz »Samodejni filter«.

Pisava

Grafično oblikovanje, uporabljeno za vse številke, simbole in znake abecede. Imenovana tudi tipografija. Arial in Courier New primerov pisave. Pisave običajno se pojavijo v različnih velikosti, kot na primer 10 točko in različne sloge, kot je krepko.

formula

Zaporedje vrednosti, sklicev na celice, imen, funkcij ali operatorjev v celici, ki skupaj ustvarijo novo vrednost. Na začetku formule vedno stoji enačaj (=).

vnosna vrstica

Vrstica na vrhu Excelovega okna, namenjena vnašanju ali urejanju vrednosti ali formul v celicah ali grafikonih. V njej je prikazana konstanta ali formula, shranjena v aktivni celici.

paleta formul

Orodje, s katerim si pomagate pri ustvarjanju ali urejanju formul in ponuja informacije o funkcijah in njihovih argumentih.

funkcija (Microsoft Query)

Izraz, ki vrne vrednost, ki temelji na rezultatu izračuna. Query predpostavlja, da viri podatkov podpirajo funkcije Avg, Count, Max, Min in Sum. Nekateri viri podatkov morda ne podpirajo vseh teh funkcij ali pa podpirajo druge, dodatne funkcije.

funkcija (Office Excel)

Vnaprej sestavljena formula, ki vzame vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Funkcije uporabljajte za poenostavljanje in skrajševanje formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.

G

Na vrh strani

iskanje cilja

Način iskanja določene vrednosti celice s spreminjanjem vrednosti druge celice. Pri iskanju cilja Excel spreminja vrednost v navedeni celici, dokler formula, ki je odvisna od te celice, ne vrne želenega rezultata.

mreža

Nastavitev se sekata vrstic, ki se uporablja za poravnavo predmetov.

mrežne črte na grafikonih

Črte, ki jih lahko dodate v grafikon in si z njimi olajšate ogledovanje in vrednotenje podatkov. Mrežne črte se raztezajo od črtic na osi prek celotne risalne površine.

skupina

Ena ali več vrstic ali stolpcev s podrobnostmi, ki so sosednji in podrejeni vrstici ali stolpcu povzetka v orisu ali poročilu vrtilne tabele.

H

Na vrh strani

intervalne črte

Črte, ki se raztezajo od najnižje do najvišje vrednosti v vsaki zvrsti v dvodimenzionalnem grafikonu. Pogosto jih uporabljamo v borznih grafikonih.

delovni list z zgodovino

Ločen delovni list, na katerem so navedene informacije o sledenih spremembah v delovnem zvezku v skupni rabi. Mednje sodi ime avtorja spremembe, čas spremembe, izbrisani ali zamenjani podatki in način reševanja sporov.

I

Na vrh strani

identifikator

Ime polja, uporabljeno v izrazu. Tako je »Količina naročil« identifikator (ime polja) za polje, ki vsebuje količino naročenih izdelkov. Namesto identifikatorja lahko uporabite izraz (npr. Cena*Količina).

implicitno presečišče

Sklic na obseg celic namesto na eno celico, ki ga Excel izračuna kot eno celico. Če celica C10 vsebuje formulo =B5:B15*5, Excel pomnoži vrednost v celici B10 s 5, ker sta celici B10 in C10 v isti vrstici.

Kazalo

Komponenta zbirke podatkov, ki pospeši iskanje podatkov. Če je tabela opremljena z indeksom, si lahko z njim pomagate pri iskanju podatkov v tabeli.

notranji stik

V Queryju je to privzeta vrsta stika med dvema tabelama, kjer so izbrani le zapisi, ki imajo enake vrednosti v polju s stikom. Ujemajoča zapisa iz vsake tabele sta združena in prikazana kot en zapis v naboru rezultatov.

vhodna celica

Celica, v kateri so zamenjane vse vhodne vrednosti iz podatkovne tabele. Vhodna celica je lahko katera koli celica na delovnem listu. Čeprav ni nujno, da je vhodna celica del podatkovne tabele, se morajo formule v podatkovnih tabelah sklicevati nanjo.

vnosna vrstica

Posebna vrstica, ki omogoča lažji vnos podatkov. Označena je z zvezdico.

Internet Explorer

Spletni brskalnik, ki prepozna datoteke HTML, jih oblikuje v spletne strani in jih prikaže uporabniku. Internet Explorer lahko prenesete z Microsoftovega spletnega mesta na naslovu http://www.microsoft.com.

element

Podzvrst polja v poročilih vrtilne tabele in vrtilnega grafikona. Primer: podzvrsti polja »Mesec« bi lahko bile vrednosti »Januar«, »Februar« itn.

ponovitev

Ponavljajoči se izračun na delovnem listu, dokler ni dosežen določen številski pogoj.

J

Na vrh strani

pridružiti se

Povezava med več tabelami, v katerih se zapisi iz povezanih polj, ki se ujemajo, sestavijo in prikažejo v obliki enotnega zapisa. Zapisi, ki se ne ujemajo, so lahko vključeni ali pa ne, kar je odvisno od vrste stika.

črta stika

Črta v Queryju, ki povezuje polja v dveh tabelah in pokaže programu, v kakšni povezavi so podatki. Vrsta stika določa, kateri zapisi bodo izbrani za nabor rezultatov poizvedbe.

črta stika

Črta v Queryju, ki povezuje polja v dveh tabelah in pokaže, v kakšni povezavi so podatki. Vrsta stika določa, kateri zapisi bodo izbrani za nabor rezultatov poizvedbe.

Obojestranska poravnava

Če želite prilagoditi vodoravni razmik, da je besedilo poravnano enakomerno vzdolž levim in desnim robom. Poravnava besedila ustvari nemoteno rob na obeh straneh.

L

Na vrh strani

legenda

Polje, ki prikazuje vzorce ali barve, dodeljene nizom podatkov ali zvrstem v grafikonu.

ključi legende

Simboli v legendah, ki prikazujejo vzorce in barve, dodeljene nizom podatkov (ali zvrstem) v grafikonu. Ključi legende so prikazani na levi strani elementov legende. Če spremenite oblikovanje legende, bo to vplivalo tudi na oblikovanje podatkovnih oznak, povezanih z njo.

zaklenjeno polje ali zapis

Stanje zapisa, polja ali drugega predmeta v zbirki podatkov, ki označuje, da si element v Queryju lahko ogledujete, ne morete ga pa spreminjati (samo za branje).

M

Na vrh strani

preslikan obseg

Obseg na seznamu XML, ki je povezan z elementom v zgradbi XML.

matrika

Pravokotno polje vrednosti ali obseg celic, ki je povezan z drugimi polji ali obsegi in se uporablja za izračunavanje večjega števila seštevkov ali zmnožkov. Excel ima vnaprej določene matrične funkcije, s katerimi lahko izračunavate seštevke ali zmnožke.

spojena celica

Celica, ki je rezultat združevanja dveh ali več izbranih celic. Sklic na spojeno celico je zgornja leva celica v prvotno izbranem obsegu.

Microsoft Excelov kontrolnik

Izvoren Excelov kontrolnik, ki ni ActiveX.

Pomoč za Microsoft Visual Basic

Če želite pomoč za Visual Basic v Excelu, na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Visual Basic in v meniju Pomoč kliknite Pomoč za Microsoft Visual Basic.

drseče povprečje

Zaporedje povprečij, izračunanih iz delov niza podatkov. V grafikonu zgladi nihanja v podatkih in tako jasneje prikaže vzorec ali trend.

premikajoča se obroba

Animirana obroba, prikazana okrog izrezanega ali kopiranega obsega na delovnem listu. Prekličete jo tako, da pritisnete ESC.

večravninske oznake kategorij

Oznake zvrsti v grafikonu, ki so lahko prikazane na več hierarhičnih ravneh glede na podatke na delovnem listu. Tako je lahko naslov »Pridelek« prikazan nad vrstico z naslovi »Tofu«, »Jabolka« in »Hruške«.

N

Na vrh strani

ime

Beseda ali niz znakov, ki predstavlja celico, obseg celic, formulo ali konstantno vrednost. Na težko razumljive obsege, na primer »Prodaja!C20:C30«, se sklicujte z lahko razumljivimi imeni, na primer »Izdelki«.)

Polje »Ime«

Polje na levi strani vnosne vrstice, v katerem je prikazano ime izbrane celice, elementa grafikona ali risanega predmeta. Če želite imenovati celico ali obseg, vnesite ime v imensko polje in pritisnite ENTER. Če se želite premakniti v imenovano celico in jo izbrati, kliknite njeno ime v polju za ime.

nepriležni izbor

Dve ali več izbranih celic ali obsegov, ki se ne dotikajo. Če želite narisati grafikon nepriležnih izbir, najprej preverite, ali je izbire mogoče sestaviti v pravokotno obliko.

izvorni podatki, ki ne podpirajo OLAP-a

Podatki, na katerih temelji poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona in ki prihajajo iz vira, ki ni zbirka podatkov OLAP. Mednje sodijo relacijske zbirke podatkov, tabele na Excelovih delovnih listih in zbirke podatkov v besedilnih datotekah.

O

Na vrh strani

ObjectLink

Oblika zapisa podatkov OLE, ki opisuje povezan predmet, vsebuje pa podatke o razredu, imenu dokumenta in imenu predmeta. Vsi ti podatkovni elementi se končajo z vrednostjo niza »null«.

kockovna datoteka brez povezave

Datoteka na trdem disku ali omrežnem pogonu, namenjena shranjevanju izvornih podatkov OLAP za poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Datoteke kocke brez povezave omogočajo delo s podatki tudi v primeru, da niste povezani s strežnikom OLAP.

OLAP

Tehnologija zbirk podatkov, optimizirana za poizvedovanje in poročanje in ne za obdelavo transakcij. Podatki OLAP so hierarhično organizirani in shranjeni v kockah namesto v tabelah.

ponudnik OLAP

Programska oprema, ki zagotavlja dostop do določene vrste zbirke podatkov OLAP. Programska oprema morda vsebuje tudi gonilnik za vir podatkov in druge odjemalske programe, potrebne za povezovanje z zbirko podatkov.

operand

Element na kateri koli strani operatorja v formuli. V Excelu so operandi lahko vrednosti, sklici na celice, imena, oznake in funkcije.

operator

Znak ali simbol, s katerim je določena vrsta izračuna, ki naj bo izveden v izrazu. Na voljo so matematični, primerjalni, logični in referenčni operatorji.

zunanji stik

V Queryju je to stik, v katerem so izbrani vsi zapisi iz ene tabele, čeprav v drugi tabeli ni zapisov, ki bi se ujemali. Zapisi, ki se ujemajo, so združeni in prikazani kot enoten zapis. Zapisi, ki se ne ujemajo z zapisi v drugih tabelah, so prikazani prazni.

zunanji stik

Stik, v katerem so izbrani vsi zapisi iz ene tabele, čeprav v drugi tabeli ni zapisov, ki bi se ujemali. Zapisi, ki se ujemajo, so združeni in prikazani kot enoten zapis. Zapisi, ki se ne ujemajo z zapisi v drugih tabelah, so prikazani prazni.

oris

Podatki na delovnem listu, v katerih so združene vrstice ali stolpci s podrobnimi podatki, da lahko ustvarite povzeta poročila. V orisu je lahko povzet celoten delovni list ali samo njegov izbrani del.

orisni podatki

Podatki v orisu delovnega lista. Med orisne podatke sodijo vrstice ali stolpci s povzetki in podrobnostmi v orisu.

simboli orisa

Simboli, namenjeni spreminjanju pogleda orisanega delovnega lista. Podrobne podatke lahko prikažete ali skrijete s pritiskom na znak plus, minus ali številke 1, 2, 3 ali 4, s katerimi je označena raven orisovanja.

OwnerLink

Oblika zapisa podatkov OLE, ki opisuje vdelan predmet, vsebuje pa podatke o razredu, imenu dokumenta in imenu predmeta. Vsi nizi se končajo z vrednostjo null.

P

Na vrh strani

prelom strani

Delilna črta, ki razdeli delovni list na več strani za tiskanje. Excel samodejno vstavi prelome strani glede na velikost lista, nastavitve robov, povečavo in mesta ročno vstavljenih prelomov strani.

predogled preloma strani

Pogled delovnega lista, v katerem so prikazana natisljiva območja in mesta prelomov strani. Natisljivo območje je obarvano belo, samodejni prelomi strani so označeni s prekinjenimi črtami, ročno vstavljeni prelomi strani pa so prikazani kot neprekinjene črte.

parameter

V Excelu lahko z dodajanjem, spreminjanjem ali odstranjevanjem parametrov določite celice, ki jih je mogoče urejati v podatkih na delovnem listu v Excelovih storitvah. Ko shranite delovni zvezek, so spremembe samodejno vidne v strežniku.

poizvedba s parametri

Vrsta poizvedbe, ki ob svojem zagonu zahteva vrednosti (pogoje) za izbiranje zapisov za nabor rezultatov. Isto poizvedbo lahko tako uporabite za pridobivanje različnih naborov rezultatov.

geslo

Način za zaščito delovnega lista ali delovnega zvezka. Ko elemente na delovnem listu ali delovnem zvezku zaščitite z geslom, si ga morate zapomniti. Brez njega nikakor ne boste mogli dostopati do delovnega zvezka ali lista. Vedno uporabljajte zapletena gesla, sestavljena iz velikih in malih črk, številk in simbolov. V šibkih geslih niso uporabljeni ti elementi. Zapleteno geslo: Y6dh!et5. Šibko geslo: Hisa27. Uporabite zapleteno geslo, ki si ga boste lahko zapomnili in vam ga ne bo treba zapisati.

območje lepljenja

Ciljno območje za podatke, ki so bili izrezani ali kopirani z Officeovim odložiščem.

vrtilno območje

Območje na delovnem listu, kamor povlečete polja vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, če želite spremeniti postavitev poročila. V novem poročilu je vrtilno območje na delovnem listu orisano z modro prekinjeno črto.

polje zvrsti v vrtilnem grafikonu

Polje, prikazano v območju zvrsti v poročilu vrtilnega grafikona. V grafikonu so zvrsti po navadi prikazane na osi x oz. vodoravni osi.

poročilo vrtilnega grafikona

Grafikon, v katerem je interaktivna analiza podatkov, podobna tisti na poročilu vrtilne tabele. V njem lahko spreminjate poglede podatkov, si ogledujete različne ravni podrobnosti ali reorganizirate postavitev grafikona z vlečenjem polj in prikazovanjem ali skrivanjem elementov v poljih.

polje niza v vrtilnem grafikonu

Polje, dodeljeno usmerjenosti niza v poročilu vrtilnega grafikona. V grafikonu so nizi predstavljeni v legendi.

podatki vrtilne tabele

Povzeti podatki v poročilu vrtilne tabele, ki so izračunani iz podatkovnih polj izvornega seznama ali tabele.

skupne vsote vrtilne tabele

Vsote vseh celic v vrstici ali stolpcu poročila vrtilne tabele. Excel izračuna vrednosti v skupni vsoti vrstice ali stolpca z isto funkcijo za povzemanje, kot je uporabljena v podatkovnem območju poročila vrtilne tabele.

seznam vrtilne tabele

Microsoft Officeova spletna komponenta, ki omogoča ustvarjanje zgradbe, podobne Excelovem poročilu vrtilne tabele. Uporabniki si lahko ogledajo seznam vrtilne tabele v spletnem brskalniku in spreminjajo njegovo postavitev, kot bi spreminjali postavitev Excelovega poročila vrtilne tabele.

poročilo vrtilne tabele

Interaktivno, navzkrižno Excelovo poročilo, v katerem so povzeti in analizirani podatki (na primer zapisi iz zbirke podatkov) iz različnih virov, vključno s tistimi izven Excela.

poročilo vrtilne tabele

Interaktivno, navzkrižno Excelovo poročilo, v katerem so povzeti in analizirani podatki (na primer zapisi iz zbirke podatkov) iz različnih virov, vključno s tistimi izven Excela.

delna vsota vrtilne tabele

Vrstica ali stolpec, ki za prikaz vsote podrobnih elementov v polju vrtilne tabele uporablja funkcijo povzemanja.

risalna površina

Območje v dvodimenzionalnem grafikonu, ki ga omejujeta osi, vključno z nizi podatkov. V tridimenzionalnem grafikonu gre za območje, ki ga omejujejo osi, vanj pa sodijo tudi nizi podatkov, imena zvrsti, črtice na oseh in imena osi.

pika

Merska enota, enaka 1/72 palca.

predhodne

Celice, na katere se sklicuje formula v drugi celici. Primer: če celica D10 vsebuje formulo =B5, je celica B5 predhodnica celice D10.

primarni ključ

Eno ali več polj, ki enolično identificirajo posamezen zapis v tabeli. Tako kot registrska tablica identificira avtomobil, primarni ključ identificira zapis.

območje tiskanja

Eden ali več obsegov celic, ki jih določite za tiskanje, ko ne želite natisniti celotnega delovnega lista. Če delovni list vsebuje območje tiskanja, se natisne le to.

naslovi za tiskanje

Oznake vrstic ali stolpcev, ki se natisnejo na vrhu ali na levi strani vsake strani natisnjenega delovnega lista.

lastnosti polja

Neodvisni atributi, povezani s predmeti ali člani v kocki OLAP. Primer: če so elementi velikosti in prebivalstva mesta shranjeni v kocki strežnika, lahko poročilo vrtilne tabele prikaže velikost in prebivalstvo vsakega mesta.

zaščititi

Določiti nastavitve za delovni list ali delovni zvezek, ki uporabnikom preprečujejo ogledovanje ali dostop do določenih elementov delovnega lista ali delovnega zvezka.

filter poročila

Polja, ki se uporablja za filtriranje podmnožico podatkov v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu poročilo v eno stran za nadaljnje postavitve in analizo. Lahko prikažete povzetek vseh elementov v filter poročila, ali prikazati en element hkrati, ki filtrira podatke za vse druge elemente.

Q

Na vrh strani

poizvedba

V Queryju ali Accessu je to način iskanja zapisov, ki odgovarjajo na določeno vprašanje, ki ste ga zastavili o podatkih, shranjenih v zbirki podatkov.

kanal za poizvedbo

Kanal za poizvedbo uporabljate v pogovoru DDE med ciljnim programom in določeno poizvedbo (npr. Poizvedba1) v Queryju. Če želite uporabiti kanal za poizvedbo, morate najprej s sistemskim kanalom odpreti okno s poizvedbo.

načrt poizvedbe

Vsi elementi, ki so v oknu Queryja, na primer tabele, pogoji, zaporedje, v katerem so razporejena polja, itd. Načrt določa tudi, ali je vklopljena samodejna poizvedba in ali lahko urejate izvorne podatke.

R

Na vrh strani

obseg

Dve ali več celic na listu. Celice v obsegu so lahko priležne ali nepriležne.

samo za branje

Nastavitev, ki omogoča branje ali kopiranje datoteke, ne pa tudi spreminjanja in shranjevanja.

zapis

Zbirka informacij o določeni osebi, mestu, dogodku ali stvari. Ko Query prikaže nabor rezultatov v podoknu s podatki, je zapis predstavljen z vrstico.

osvežiti (zunanji obseg podatkov)

Posodobiti podatke iz zunanjega vira. Ob vsakem osveževanju podatkov se prikaže najnovejša različica podatkov v zbirki, vključno z morebitnimi spremembami.

osvežiti (poročilo vrtilne tabele)

Posodobiti vsebino poročila vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona tako, da bo odsevalo spremembe v temeljnem viru podatkov. Če je poročilo zasnovano na zunanjih podatkih, se z osvežitvijo zažene temeljna poizvedba in pridobi nove ali spremenjene podatke.

regresivna analiza

Vrsta statistične analize, ki jo uporabljamo za napovedovanje. Regresivna analiza oceni razmerje med spremenljivkami, tako da je mogoče napovedati vrednost ene spremenljivke pri določenih vrednostih drugih spremenljivk.

relativni sklic

Naslov celice v formuli, ki temelji na relativnem mestu celice s formulo in celice, na katero se sklicujete. Če kopirate formulo, Excel samodejno popravi sklic. Relativni sklic je zapisan v obliki zapisa A1.

oddaljeni sklic

Sklic na podatke, shranjene v dokumentu drugega programa.

predloga poročila

Excelova predloga (datoteka .xlt), ki vsebuje eno ali več poizvedb ali poročil vrtilne tabele, zasnovanih na zunanjih podatkih. Ko shranite predlogo poročila, Excel shrani definicijo poizvedbe v predlogo, ne pa tudi podatkov, ki so njen rezultat.

množica rezultatov

Nabor zapisov, ki jih vrne poizvedba. Nabor rezultatov poizvedbe si lahko ogledate v Queryju ali pa ga pošljete v Excel za dodatno analiziranje.

glava vrstice

Oštevilčeno sivo območje na levi strani vsake vrstice. Če želite izbrati celotno vrstico, kliknite njeno glavo. Če želite povečati ali zmanjšati višino vrstice, povlecite črto pod njeno glavo.

oznaka vrstice

Polje, ki mu je bila v poročilu vrtilne tabele dodeljena usmerjenost vrstice.

vrednost R-kvadrat

Število med 0 in 1, ki razkriva, kako blizu so ocenjene vrednosti trendne črte dejanskim podatkom. Trendna črta je najzanesljivejša, ko je njena vrednost R-kvadrat 1 ali blizu 1. Vrednost je znana tudi kot koeficient odločitve.

S

Na vrh strani

scenarij

Imenovan nabor vhodnih vrednosti, ki jih lahko nadomestite v modelu delovnega lista.

onemogočenje drsenja

Ko je drsenje omogočeno, se boste s pritiskom na puščične tipke premaknili po aktivnem listu, vendar se ne bo aktivirala druga celica. Če želite drsenje omogočiti ali onemogočiti, pritisnite tipko SCROLL LOCK.

odsek

Poljubna kombinacija delovnega lista, pogleda in scenarija, ki jo izberete pri ustvarjanju poročila. V poročilu je lahko več razdelkov.

izbrati

Označiti celico ali obseg celic na delovnem listu. Na izbrane celice bo vplival naslednji ukaz ali dejanje.

Gumb »Izberi vse«

Sivi pravokotnik v zgornjem levem kotu podatkovnega lista, kjer se stikajo glave vrstic in stolpcev. Kliknite ga, če želite izbrati vse celice na podatkovnem listu.

os niza

Os grafikona, ki predstavlja globino v resničnem 3D-grafikonu. Imena nizov prikaže kot naključne besedilne vrednosti, ne more pa prikazati prilagojenih številskih vrednosti.

polje niza

Polje, prikazano v območju niza v poročilu vrtilnega grafikona. Elementi v polju niza so navedeni v legendi in prikazujejo imena posameznih nizov podatkov.

črte niza

Črte v dvodimenzionalnih naloženih paličnih in stolpčnih grafikonih, ki povezujejo podatkovne oznake v vseh nizih podatkov, namenjene poudarjanju razlik v merjenju med nizoma.

delovni zvezek v souporabi

Delovni zvezek, nastavljen tako, da več omrežnim uporabnikom omogoča hkratno ogledovanje in spreminjanje. Vsak uporabnik, ki shrani delovni zvezek, vidi spremembe drugih uporabnikov.

enkrat preslikana celica

Celica, ki je bila povezana z neponavljajočim se elementom v zgradbi XML.

vrstni red razvrščanja

Način razvrščanja podatkov, ki temelji na vrednosti ali vrsti podatkov. Podatke lahko razvrščate po abecedi, številsko ali po datumu. Vrstni red razvrščanja je lahko naraščajoč (od 1 do 9, od A do Z) ali padajoč (od 9 do 1, od Z do A).

izvorna območja

Obsegi celic, ki jih uskladite v navedenem ciljnem območju. Izvorna območja so lahko na katerem koli delovnem listu v delovnem zvezku, v drugih odprtih ali zaprtih delovnih zvezkih ali na delovnih listih programa Lotus 1-2-3.

izvorni podatki

Seznam ali tabela, iz katerih uporabnik ustvari poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Izvorni podatki lahko izvirajo iz Excelove tabele ali obsega, zunanje zbirke podatkov ali kocke ali drugega poročila vrtilne tabele.

SQL

Jezik za pridobivanje, posodabljanje in upravljanje podatkov. Ko ustvarite poizvedbo, Query z SQL-om zgradi ustrezno izjavo SQL SELECT. Če znate SQL, si lahko ogledujete ali spreminjate izjavo SQL SELECT.

standardna pisava

Privzeta pisava za besedilo na delovnih listih. Standardna pisava je privzeta pisava za navaden slog v celicah.

povzeti podatki

Vse vrstice ali stolpci v samodejnih delnih vsotah in orisih delovnih listov, ki povzemajo podrobne podatke. Povzeti podatki so po navadi priležni podrobnim podatkom ali pod njimi.

funkcija povzemanja

Vrsta izračuna, ki združuje izvorne podatke poročila vrtilne tabele ali usklajevalne tabele oz. ko vstavljate samodejne delne vsote na seznam ali v zbirko podatkov. Med funkcije povzemanja sodijo Sum, Count in Average.

sistemski kanal

Uporabljamo ga v pogovoru DDE med programi za pridobivanje informacij o sistemu, na primer o trenutnih povezavah, odprtih poizvedbah in stanju ciljnega programa.

T

Na vrh strani

podokno s tabelo

Območje okna Queryja, v katerem so prikazane tabele v poizvedbi. V vsaki tabeli so prikazana polja, iz katerih lahko pridobivate podatke.

predloga

Delovni zvezek, ki je osnova za ustvarjanje in uporabo podobnih delovnih zvezkov. Predloge lahko ustvarite za delovne zvezke ali delovne liste. Privzeta predloga za delovne zvezke se imenuje Book.xlt, za delovne liste pa Sheet.xlt.

polje z besedilom

Pravokoten predmet na delovnem listu ali v grafikonu, v katerega lahko vnesete besedilo.

Kljukice in oznake kljukic

Črtice označujejo majhne merske enote, ki sekajo os, podobne črticam na ravnilu. Oznake črtic identificirajo zvrsti, vrednosti ali nize v grafikonu.

naslovi v grafikonih

Opisno besedilo, ki se samodejno poravna z osjo ali na sredino na vrhu grafikona.

vrstica »Skupno«

Posebna vrstica v Excelovi tabeli, ki omogoča izbiranje združevalnih funkcij, uporabnih za delo s številskimi podatki.

vsote

Ena od petih vrst izračunov, ki jih ponuja Query: Sum, Avg, Count, Min in Max.

sledne puščice

Puščice, ki prikazujejo razmerje med aktivno celico in celicami, povezanimi z njo. Ko sledne puščice kažejo iz celice, ki zagotavlja podatke, v drugo celico, so modre barve, če pa je v celici napaka, npr. #DIV/0!, so rdeče barve.

trendna črta

Grafična predstavitev trendov v nizu podatkov, na primer navzgor nagnjena črta, ki predstavlja povečano prodajo v nekajmesečnem obdobju. Trendne črte uporabljamo za proučevanje težav pri napovedovanju, čemur pravimo tudi regresivna analiza.

oznaka trendne črte

Izbirno besedilo, prikazano poleg trendne črte, ki vsebuje regresijsko enačbo ali vrednost R-kvadrat ali pa oboje. Oznako trendne črte lahko oblikujete in premikate, ni morete pa spreminjati njene velikosti.

U

Na vrh strani

naraščajoče-padajoče palice

Palice, ki prikazujejo razliko med podatkovnimi točkami v prvem in zadnjem nizu črtnih grafikonov z več nizi podatkov.

V

Na vrh strani

vrednost

Besedilo, datum, številka ali logični vnos, ki dokonča pogoj, ki mora ustrezati polje pri iskanju ali filtriranju. Na primer polje Avtor s pogojem < b > enaka < b > mora vključevati določene vrednosti, na primer < b > John < b >, da je popoln.

os z vrednostmi

Os v grafikonu, na kateri so prikazane izmerjene številske vrednosti.

točke

Črne kvadratne točke, ki jih lahko povlečete in so prikazane ob koncih in presečiščih črt ali krivulj v nekaterih samooblikah (kot so prostoročne oblike, čačke in krivulje), ko urejate točke v samoobliki.

točke

Črne kvadratne točke, ki jih lahko povlečete in so prikazane ob koncih in presečiščih črt ali krivulj v nekaterih samooblikah, kot so prostoročne oblike, čačke in krivulje.

pogled

Nabor nastavitev zaslona in tiskanja, ki jih lahko poimenujete in uporabite v delovnem zvezku. V delovnem zvezku lahko ustvarite več pogledov, ne da bi zato morali shranjevati ločene kopije delovnega zvezka.

W

Na vrh strani

Spletna poizvedba

Poizvedba, ki pridobiva podatke, shranjene v intranetu in internetu.

analiza kaj-če

Postopek spreminjanja vrednosti v celicah, da bi videli, kako spremembe vplivajo na rezultat formul na delovnem listu, na primer spreminjanje obrestne mere, uporabljene v amortizacijski tabeli za določanje zneska izplačil.

Delovni zvezek

Preglednica programa datoteke, ustvarjene v Excelu. V delovnem zvezku so delovni listi vrstic in stolpcev, v katerem lahko vnesete in izračunavanje podatkov.

delovni list

Glavni dokument, ki ga v Excelu uporabljate za shranjevanje podatkov in delo z njimi. Imenujemo ga tudi preglednica. Delovni list je sestavljen iz celic, organiziranih v stolpce in vrstice. Delovni list je vedno shranjen v delovnem zvezku.

datoteka delovnega prostora

Datoteka, v kateri so shranjene informacije o prikazu odprtih delovnih zvezkov, da lahko pozneje nadaljujete delo z istimi velikostmi oken, območji tiskanja, povečavami in nastavitvami zaslona. Datoteka delovnega prostora ne vsebuje delovnih zvezkov.

svetovni splet

Sistem za krmarjenje po internetu ali po zbirki delovnih zvezkov in drugih Officeovih dokumentov, ki so povezani s hiperpovezavami in so v omrežni skupni rabi, v intranetu podjetja in v internetu. Ko uporabljate spletni brskalnik, je splet prikazan kot zbirka besedila, slik, zvokov in digitalnih filmov.

Prelomi

V besedilu, prelom vrstice besedila samodejno na preseči roba ali predmet in nadaljevanje besedilo v novo vrstico.

X

Na vrh strani

XML

Razširljivi označevalni jezik (XML): Strnjena oblika od Standard Generalized označevalni jezik (SGML), ki razvijalcem omogoča ustvarjanje prilagojenih oznak, ki ponujajo prilagodljivost pri organiziranju in predstavitvi informacij.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×