Formule in funkcije

Določanje in uporaba imen v formulah

Določanje in uporaba imen v formulah

Če uporabljate imena, sta razumevanje in vzdrževanje formul veliko lažja. Določite lahko ime obsega celic, funkcije, konstante ali tabele. Ko se navadite na uporabo imen v delovnem zvezku, jih zlahka posodabljate, nadzorujete in upravljate.

Kaj želite narediti?

Več o uporabi imen

Več o skladenjskih pravilih za imena

Določanje imena za celico ali obseg celic na delovnem listu

Določanje imena z uporabo izbranih celic na delovnem listu

Določanje imena s pogovornim oknom »Novo ime«

Upravljanje z imeni s pogovornim oknom »Upravitelj imen«

Spreminjanje imena

Brisanje enega ali več imen

Več o uporabi imen

Ime je pomenska okrajšava, ki omogoči lažje razumevanje namena sklic na celico, konstanta, formula ali Tabela, kar je na prvi pogled težko ugotoviti. Spodnje informacije prikazujejo pogoste primere imen in načine za izboljšanje jasnosti.

Vrsta primera

Primer brez imena

Primer z imenom

Referenca

=SUM(C20:C30)

=SUM(ProdajaPrvegaČetrtletja)

Konstanta

=PRODUCT(A5;8.3)

=PRODUCT(Cena,DavekOdProdaje)

Formula

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Raven_zaloge,-Kol_Naročila)

Tabela

C4:G36

=NajvišjaProdaja06

Vrste imen

Obstaja več vrst imen, ki jih lahko ustvarite in uporabite.

Opredeljeno ime    Ime, ki predstavlja celico, obseg celic, formulo ali konstantno vrednost. Ustvarite lahko svoje opredeljeno ime ali pa Excel za vas ustvari opredeljeno ime, na primer, ko določite območje tiskanja.

Ime tabele    Ime Excelove tabele, ki je zbirka podatkov o določenem predmetu, ki je shranjen v zapisih (vrsticah) in poljih (stolpcih). Excel ustvari privzeto ime Excelove tabele »Tabela1«, »Tabela2« itd. vsakič, ko vstavite Excelovo tabelo. Vendar lahko ime tabele spremenite v bolj smiselno ime. Če želite več informacij o Excelovih tabelah, glejte Uporaba strukturiranih referenc z Excelovimi tabelami.

Obseg imena

Vsa imena imajo obseg – lahko gre za obseg na določenem delovnem listu (kar imenujemo tudi lokalna raven delovnega lista) ali pa obseg v celotnem delovnem zvezku (kar imenujemo tudi globalna raven delovnega zvezka). Obseg imena je mesto, znotraj katerega je ime prepoznano brez kvalifikacije. Na primer:

 • Če imate opredeljeno ime, na primer Proračun_FL08, in je njegov obseg List1, je to ime, če ni kvalificirano, prepoznano le na listu List1, na drugih listih pa ne.

  Če želite ime z lokalnega delovnega lista uporabiti na drugem delovnem listu, ga lahko kvalificirate tako, da pred njim navedete ime delovnega lista. Na primer:

  List1!Proračun_FL08

 • Če ste opredelili ime, na primer Cilji_Prod_Odd, in je njegov obseg omejen na delovni zvezek, bo to ime prepoznano na vseh delovnih listih tega delovnega zvezka, ne pa tudi v drugih delovnih zvezkih.

Ime mora biti znotraj svojega obsega vedno enolično. Excel vam ne dovoli, da bi opredelili ime, ki že obstaja znotraj svojega obsega. Lahko pa uporabite enako ime v različnih obsegih. Opredelite lahko na primer ime, kot je BrutoDobiček, z obsegom na listih List1, List2 in List3 v istem delovnem zvezku. Čeprav so vsa imena enaka, je vsako enolično znotraj svojega obsega. Tako zagotovite, da se formula, ki uporablja ime BrutoDobiček, vedno sklicuje na iste celice na lokalni ravni delovnega lista.

Isto ime, BrutoDobiček, lahko opredelite celo na globalni ravni delovnega zvezka, toda obseg je vseeno enoličen. V tem primeru lahko pride do spora imen. Za razrešitev spora Excel privzeto uporabi ime, ki je opredeljeno na delovnem listu, ker ima lokalna raven delovnega lista prednost pred globalno ravnjo delovnega zvezka. Če želite preglasiti prednost in uporabiti ime delovnega zvezka, lahko imenu spredaj dodate ime delovnega zvezka in tako preprečite dvoumnost. Na primer:

DatotekaDelovnegaZvezka!BrutoDobiček

Raven lokalnega delovnega lista lahko preglasite za vse delovne liste v delovnem zvezku. Edina izjema je prvi delovni list, ki vedno uporablja lokalno ime, če pride do spora imen, ki ga ni mogoče preglasiti.

Opredelitev in vnašanje imen

Ime opredelite na te načine:

 • Polje za opredeljena imena v vnosni vrstici    Ta način je najprimernejši za ustvarjanje imena na ravni delovnega zvezka za izbrani obseg.

 • Opredelitev imena iz izbora     Imena lahko preprosto ustvarite iz obstoječih oznak vrstic in stolpcev, tako da uporabite izbrane celice na delovnem listu.

 • Pogovorno okno Novo ime    Ta način je najprimernejši, ko potrebujete več prilagodljivosti pri ustvarjanju imen, na primer ko določate obseg na ravni lokalnega delovnega lista ali ustvarjate opombo imena.

Opomba: Imena privzeto uporabljajo absolutne sklice na celice.

Ime vnesete tako, da:

 • Ga vtipkate    Vnesite ime, na primer kot argument formule.

 • Uporaba funkcije »Samodokončanje formul«    Uporabite spustni seznam »Samodokončanje formul«, kjer so veljavna imena samodejno navedena.

 • Ga izberete v ukazu Uporabi v formulah    Izberite določeno ime na seznamu, ki ga prikažete tako, da na zavihku Formula v skupini Določena imena kliknete Uporabi v formulah.

Nadzor imen

Ustvarite lahko tudi seznam opredeljenih imen v delovnem zvezku. Na delovnem listu poiščite območje z dvema praznima stolpcema (seznam bo obsegal dva stolpca, enega z imeni in drugega z opisi imen). Izberite celico, ki bo zgornji levi kot seznama. Na zavihkz Formule v skupini Določena imena kliknite Uporabi v formuli, nato Prilepi in nato v pogovornem oknu Prilepi imena kliknite Prilepi seznam.

Na vrh strani

Skladenjska pravila za imena

V nadaljevanju je seznam skladenjskih pravil za ustvarjanje in urejanje imen.

 • Veljavni znaki    Prvi znak imena mora biti črka, podčrtaj (_) ali poševnica nazaj (\). Ostali znaki v imenu so lahko črke, številke, pike in podčrtaji.

  Namig: Črk »C«, »c«, »R« ali »r« ni mogoče uporabiti za opredeljeno ime, saj se uporabljajo kot bližnjice za izbiranje vrstice ali stolpca trenutno izbrane celice, ko jih vnesete v polje z besedilom Ime ali Pojdi.

 • Sklici na celice niso dovoljeni    Imena ne smejo biti enaka sklicem, kot je Z$100 ali R1C1.

 • Presledki niso veljavni    Presledki niso dovoljeni kot del imena. Za ločevanje besed uporabljajte podčrtaj (_) in piko (.), na primer Davek_od_prodaje ali Prvo.četrtletje.

 • Dolžina imena    Ime lahko vsebuje do največ 255 znakov.

 • Razlikovanje med velikimi in malimi črkami    Imena lahko vsebujejo velike in male črke. Excel ne loči med velikimi in malimi črkami v imenih. Če ste na primer ustvarili ime Prodaja in nato še ime PRODAJA v istem delovnem zvezku, vas bo Excel pozval, da izberete enolično ime.

Na vrh strani

Določanje imena za celico ali obseg celic na delovnem listu

 1. Izberite celico, obseg celic ali nepriležne celice, ki jih želite poimenovati.

 2. Kliknite polje Ime na levi strani vnosne vrstice.

  Polje z imenom

  Polje z imenom

 3. Vnesite ime, ki ga želite uporabiti za sklicevanje na svoj izbor. Imena so lahko dolga do 255 znakov.

 4. Pritisnite ENTER.

Opomba: Celice ni mogoče poimenovati med spreminjanjem njene vsebine.

Na vrh strani

Določanje imena z uporabo izbranih celic na delovnem listu

Lahko pretvorite obstoječe oznake vrstic in stolpcev v imena.

 1. Označite obseg, ki ga želite imenovati, vključno z oznakami vrstic in stolpcev.

 2. Na zavihku Formule v skupini Definirana imena kliknite Ustvari iz izbora.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Ustvari imena iz izbire določite območje, ki vsebuje oznake, tako da potrdite polje Zgornja vrstica, Levi stolpec, Spodnja vrstica ali Desni stolpec. Ime, ki ga ustvarite na ta način, se nanaša samo na celice, ki vsebujejo vrednosti, in ne vključuje celic z oznakami vrstic in stolpcev.

Na vrh strani

Določanje imena s pogovornim oknom »Novo ime«

 1. Na zavihku Formule v skupini Določena imena klikniteDoloči ime.

  Slika Excelovega traku

 2. V pogovornem oknu Novo ime v polje Ime vnesite ime, ki ga želite uporabiti kot sklic.

  Opomba: Imena so lahko dolga do 255 znakov.

 3. Če želite določiti obseg imena, v polju s spustnim seznamom Obseg izberite Delovni zvezek ali ime delovnega lista v delovnem zvezku.

 4. Če želite, v polje Pripomba vnesite opisno opombo z največ 255 znaki.

 5. V polju Se sklicuje na naredite nekaj od tega:

  • Če želite vnesti sklic na celico, ga vnesite.

   Namig: Privzeto je vnesen trenutni izbor. Če želite za argument vnesti druge sklice na celice, kliknite Strni pogovorno okno Slika gumba (pogovorno okno se začasno skrije), izberite celice na delovnem listu in kliknite Razširi pogovorno okno Slika gumba .

  • Če želite vnesti konstanto, vnesite = (enačaj) in nato vrednost konstante.

  • Če želite vnesti formulo, vnesite = in nato formulo.

 6. Če želite končati in se vrniti na delovni list, kliknite V redu.

Namig: Če želite pogovorno okno Novo ime razširiti ali podaljšati, kliknite in povlecite kontrolnik na dnu.

Na vrh strani

Upravljanje z imeni s pogovornim oknom Upravitelj imen

Če želite delati z vsemi opredeljenimi imeni in imeni tabel v delovnem zvezku, uporabite pogovorno okno Upravitelj imen. Morda želite na primer poiskati imena z napako, preveriti vrednost ali sklic imena, si ogledati ali urediti opisne pripombe ali pa določiti obseg imena. Prav tako lahko razvrstite in filtrirate seznam imen ter preprosto dodate, spremenite ali izbrišete imena.

Če želite odpreti pogovorno okno Upravitelj imen, na zavihku Formula v skupini Opredeljena imena kliknite Upravitelj imen.

Slika Excelovega traku

Ogled imen

Pogovorno okno Upravitelj imen prikaže te informacije o vsakem imenu v polju seznama:

Ta stolpec:

Prikazuje:

Ikona in ime

Nekaj od tega:

 • Določeno ime, ki je označeno z ikono za določeno ime. Ikona za določeno ime

 • Ime tabele, ki je označeno z ikono za ime tabele. Ikona za ime tabele

Vrednost

Trenutna vrednost imena, kot je rezultat formule, konstanta niza, obseg celic, napaka, množica vrednosti ali ograda, če formule ni mogoče izračunati. Spodaj so navedeni tipični primeri:

 • "to je moja konstanta niza"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001;18}

 • #REF!

 • {...}

Sklicuje se na

Trenutni sklic za ime. Spodaj so navedeni tipični primeri:

 • =List1!$A$3

 • =8.3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(List1!A1;List2!B2)

Obseg

 • Ime delovnega lista, če je obseg lokalna raven delovnega lista.

 • »Delovni zvezek«, če je obseg globalna raven delovnega lista.

Pripomba

Dodatne informacije o imenu so lahko dolge do 255 znakov. Spodaj so navedeni tipični primeri:

 • Ta vrednost bo potekla 2. maja 2007.

 • Ne briši! Pomembno ime!

 • Temelji na številkah izpitov za certificiranje ISO.

 • Med spreminjanjem celice ni mogoče uporabiti pogovornega okna Upravitelj imen.

 • V pogovornem oknu Upravitelj imen ni prikazanih imen, ki so opredeljena v programu Visual Basic for Applications (VBA), ali skritih imen (lastnost imena Vidno je nastavljena na »False«).

Spreminjanje velikosti stolpca

 • Če želite samodejno spremeniti velikost stolpca, da se bo prilegal najdaljši vrednosti v tistem stolpcu, dvokliknite desno stran glave stolpca.

Razvrščanje imen

 • Če želite razvrstiti seznam imen v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, kliknite glavo stolpca.

Filtriranje imen

Uporabite ukaze s spustnega seznama Filter , če želite hitro prikazati podmnožico imen. Izbira vsakega od ukazov vključi ali izključi delovanje filtra, zato je zelo preprosto združiti ali odstraniti različne filtre, tako da dobite želeni rezultat.

Če želite filtrirati seznam imen, storite eno ali več teh dejanj:

Izberite:

Če želite:

Imena z obsegom na delovnem listu

Prikaži samo imena, ki so lokalna na delovnem listu.

Imena z obsegom v delovnem zvezku

Prikaži samo imena, ki so globalna v delovnem zvezku.

Imena z napakami

Prikaži samo imena z vrednostmi, ki vsebujejo napake (kot so #REF, #VALUE ali #NAME).

Imena brez napak

Prikaži samo imena z vrednostmi, ki ne vsebujejo napak.

Določena imena

Prikaži samo imena, ki jih je določil uporabnik ali Excel, kot je na primer območje tiskanja.

Imena tabel

Prikaži samo imena tabel.

Na vrh strani

Spreminjanje imena

Če spremenite opredeljeno ime ali ime tabele, se spremenijo tudi vsi primeri tega imena v delovnem zvezku.

 1. Na zavihku Formule v skupini Opredeljena imena kliknite Upravitelj imen.

  Slika Excelovega traku

 2. V pogovornem oknu Upravitelj imen kliknite ime, ki ga želite spremeniti, potem pa kliknite Uredi.

  Namig: Ime lahko tudi dvokliknete.

 3. V pogovornem oknu Urejanje imena v polje Ime vnesite novo ime sklica.

 4. V polju Se sklicuje na spremenite sklic in kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Upravitelj imen v polju Se sklicuje na spremenite celico, formulo ali konstanto, ki jo predstavlja ime.

  • Če želite preklicati neželene ali nenamerne spremembe, kliknite Prekliči Gumb »Prekliči« ali pritisnite tipko ESC.

  • Če želite shraniti spremembe, kliknite Uveljavi Tipka Enter ali pritisnite tipko ENTER.

Z gumbom Zapri zaprete pogovorno okno Upravitelj imen. Gumba vam ni treba klikniti, če želite uveljaviti spremembe, ki so bile že narejene.

Na vrh strani

Brisanje enega ali več imen

 1. Na zavihku Formule v skupini Opredeljena imena kliknite Upravitelj imen.

  Slika Excelovega traku

 2. V pogovornem oknu Upravitelj imen kliknite ime, ki ga želite spremeniti.

 3. Izberite eno ali več imen na ta način:

  • Če želite izbrati ime, ga kliknite.

  • Če želite izbrati več zaporednih imen, kliknite in povlecite čez imena ali pa pritisnite tipko SHIFT in kliknite posamezno ime v skupini.

  • Če želite izbrati več nezaporednih imen, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezno ime.

 4. Kliknite Izbriši. Pritisnete lahko tudi tipko DELETE.

 5. Kliknite V redu, da potrdite brisanje.

Z gumbom Zapri zaprete pogovorno okno Upravitelj imen. Gumba vam ni treba klikniti, če želite uveljaviti spremembe, ki so bile že narejene.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×