Dodatne možnosti

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Urejanje možnosti

Po pritisku tipke Enter premakne izbiro     Naredi priležno celico naslednjo aktivno celico, ko pritisnete ENTER v trenutno aktivni celici. V polju Smer določite, katera priležna celica postane aktivna.

Smer     Naredi priležno celico za naslednjo aktivno celico, ko kliknete ENTER v trenutno aktivni celici. V polju Smer določite, katera priležna celica postane aktivna.

Samodejno vstavi decimalno vejico     Potrdite to potrditveno polje, če želite privzeto prikazati številko z decimalno piko.

 • Mesta     Vnesite število decimalnih mest v polje Mesta in določite, kam naj Microsoft Office Excel samodejno vstavi decimalno vejico v številih, ki jih vnesete kot konstante na delovni list. Pozitivno število premakne decimalno vejico v levo, negativno število pa v desno. Če ostane polje Mesta prazno ali je nastavljeno na 0 (nič), morate decimalno vejico vnesti ročno. Če želite preglasiti to možnost, vnesite decimalno vejico, ko vnesete število.

Omogoči zapolnitveno ročico ter operacijo »povleci in spusti celico«     Potrdite to polje, če želite premikati in kopirati celice ter podatke z vlečenjem. Če izberete to možnost, lahko kopirate podatke in zapolnite priležne celice z nizi podatkov tako, da vlečete zapolnitveno ročico.

 • Opozori pred prepisovanjem celic     Prikaže sporočilo, če spustite celice nad druge celice, ki vsebujejo podatke.

Omogoči urejanje neposredno v celici     Potrdite to polje, če želite omogočiti urejanje v celici, tako da dvokliknete celico, namesto da bi urejali vsebino celice v vnosni vrstici.

Razširi oblike obsega podatkov in formule     To polje potrdite, če želite samodejno oblikovati nove elemente, ki so dodani na dno seznama, da se lahko ujemajo z oblikami zapisa ostalega seznama. Formule, ki se ponovijo v vsaki vrstici, se tudi kopirajo. Če želite razširiti oblike zapisa in formule, se morajo te pojaviti v vsaj treh od zadnjih petih vrstic, ki so pred novo vrstico.

Omogoči samodejni odstotkovni vnos     Potrdite, če želite, da Excel pomnoži s 100 vsa števila, manjša od 1, ki jih vnesete v celice, ki imajo odstotkovno obliko. Počistite to potrditveno polje, če želite, da Excel pomnoži s 100 vsa števila, ki jih vnesete v celice z odstotkovno obliko, vključno s števili, ki so večja ali enaka 1.

Omogoči Samodokončaj za vrednosti celic     Dokonča besedilne vnose, ki jih začnete tipkati v stolpec s podatki. Če je prva črka, ki jo natipkate enaka obstoječemu vnosu v tisti stolpec, Excel zapolni preostanek namesto vas.

Spremeni povečavo z miško IntelliMouse     Če imate kazalno napravo Microsoft IntelliMouse, nastavi kolesce tako, da spreminja povečavo, namesto da bi drsela po delovnem listu ali listu z grafikonom.

Opozori uporabnika, ko pride do morebitne zamudne operacije     Potrdite to polje, če želite biti opozorjeni, ko operacija vpliva na veliko število celic in lahko traja dlje časa.

 • Ko je število celic (v tisočih) spremenjeno     Vam dovoli, da določite največje število celic, ki bodo spremenjene z operacijo, ne da bi bili opozorjeni. Če operacija vpliva na večje število celic, kot je določeno največje število, boste opozorjeni.

 • Uporabi sistemska ločila     To polje potrdite, če želite uporabljati privzeta decimalna ločila in ločila tisočic. Če želite vnesti druga ločila, počistite to potrditveno polje.

  • Decimalno ločilo     Če želite spremeniti privzeto decimalno ločilo, počistite polje Uporabi sistemska ločila, izberite privzeto ločilo v polju Decimalno ločilo, in nato vnesite ločilo, ki ga želite uporabiti.

  • Ločilo tisočic     Če želite spremeniti privzeto ločilo tisočic, počistite polje Uporabi sistemska ločila, izberite privzeto ločilo v polju Ločilo tisočic, in nato vnesite ločilo, ki ga želite uporabiti.

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Pokaži gumbe možnosti za lepljenje     Potrdite to polje, če naj Excel samodejno prikaže pogovorno okno s posebnimi možnostmi med lepljenjem, npr. Samo oblikovanje in Poveži celice.

Pokaži gumbe možnosti za vstavljanje     Potrdite to polje, če naj Excel samodejno prikaže pogovorno okno s posebnimi možnostmi pri vstavljanju celic, vrstic ali stolpcev, npr. Enako oblikovanje kot zgoraj in Počisti oblikovanje.

Izreži, kopiraj in razvrsti vstavljene predmete in njihove nadrejene celice     Obdrži grafične predmete, gumbe, polja z besedilom, risane predmete in slike z njimi povezanimi celicami vsakič, ko izrezujete, kopirate, filtrirate ali razvrščate na delovnem listu.

Prikaz

Pokaži to število nedavnih dokumentov     Prikaže seznam nedavno uporabljenih delovnih zvezkov v razdelku Nedavni dokumenti , ko kliknete gumb »Microsoft Office« Podoba gumba tako, da lahko hitro odprete teh delovnih zvezkih. Vnesite število delovnih zvezkov, ki jih želite prikazati v polju Pokaži to število nedavnih dokumentov . Vnesite ali izberite pozitivno število med 0 in 50.

Enote ravnila     Omogoči vam izbiro enote, ki jo želite prikazati na ravnilu v postavitve strani.

Pokaži vsa okna v orodni vrstici      Prikaže več delovnih zvezkov v opravilni vrstici Windows.

Pokaži vnosno vrstico     Prikaže vnosno vrstico. Vnosna vrstica se prikaže na vrhu delovnega lista.

Pokaži namige na zaslonu za funkcije     Prikaže kratek opis funkcij, ki jih izberete v seznamu funkcij, ki se prikaže ko je vključena funkcija Samodokončanje formul.

Prikaži imena elementov grafikonov, ko pokažem nanje     Prikaže ime elementa grafikona, ko na njem zadržite miškin kazalec.

Pokaži podatkovne točke vrednosti na hover     Prikaže vrednost podatkovne točke, ko postavite kazalec nad njo.

Za celice s komentarji pokaži     Izberite eno od naslednjih možnosti, da določite kako se naj komentarji prikažejo na delovnem listu.

 • Ni komentarjev ali indikatorjev     Skrije komentarje in indikatorje komentarjev v celicah, ki imajo priložene komentarje.

 • Samo indikatorji, komentarji, ko pokažem nanje     Če je celici priložen komentar, prikaže majhen trikotnik v zgornjem desnem vogalu celice. Komentarji se prikažejo samo, če na celici s komentarjem zadržite miškin kazalec.

 • Komentarji in indikatorji     Ko je celici priložen komentar, prikaže komentar in indikator komentarja, ki ima obliko malega trikotnika v zgornjem desnem vogalu celice.

Prikaži možnosti za delovni zvezek

Prikaži možnosti za delovni zvezek     V tem polju s seznamom izberite delovni zvezek, na katerega bodo vplivale naslednje možnosti.

Pokaži vodoravni drsni trak     Prikaže vodoravni drsni trak na dnu delovnega lista.

Pokaži navpični drsni trak     Prikaže navpičen drsni trak na desni strani delovnega lista (ko uporabljate jezikovni način od leve proti desni) ali na levi strani (ko uporabljate jezikovni način od desne proti levi).

Pokaži jezičke listov     Prikaže jezičke delovnih listov, tako da se lahko pomikate po in izbirate posamezne delovne liste. Jezički delovnih listov se prikažejo na dnu okna delovnega lista.

Združi datume v meniju »Samodejni filter«     Spremeni hierarhično združevanje datumov v nehierarhičen seznam datumov v seznamu datumov na dnu menija »Samodejni filter« v filtru datumov. Filtrirate lahko na primer samo dvomestne letnice tako, da dvomestne letnice ročno izberete iz nehierarhičnega seznama.

Za predmete pokaži     Izberite eno od naslednjih možnosti, če želite prikazati ali skriti grafične predmete v delovnem zvezku.

 • Vse     Prikaže vse grafične predmete, gumbe, polja z besedilom, risane predmete in slike.

 • Nič (skrij predmete)     Skrije vse grafične predmete, gumbe, polja z besedilom, risane predmete in slike. Skriti predmeti ne bodo natisnjeni.

Prikaži možnosti za delovni list

Prikaži možnosti za delovni list    V tem polju s seznamom izberite delovni list, na katerega bodo vplivale naslednje možnosti.

Pokaži glave vrstic in stolpcev     Prikaže številke vrstic na levi strani (ko uporabljate jezikovni način od leve proti desni) ali levi strani delovnega lista (ko uporabljate jezikovni način od desne proti levi) in črke stolpcev na vrhu delovnega lista.

Pokaži formule v celicah namesto njihovih izračunanih rezultatov     Prikaže formule v celicah namesto vrednosti, ki jih izračunajo formule.

Pokaži prelome strani     Prikaže prelome strani, ki jih je Excel samodejno nastavil.

Pokaži število nič v celicah, ki imajo ničelno vrednost     Prikaže 0 (nič) v celicah, ki vsebujejo ničelne vrednosti.

Pokaži orisne simbole, če je oris uporabljen     Prikaže orisne simbole. Orisni simboli niso prikazani, če delovni list ne vsebuje orisa.

Pokaži mrežne črte     Prikaže mrežne črte celic. Če želite natisniti mrežne črte, se prepričajte ali je potrjeno potrditveno polje Tiskanje pod Mrežne črte v skupini Možnosti delovnega lista na kartici Postavitev strani.

 • Barva mrežnih črt     Nastavi bravo mrežnih črt. Če kliknete Samodejno, barva mrežnih temelji na barvi besedila, ki je določena na nadzorni plošči programa Windows.

Formule

Omogoči večnitni izračun     Ta možnost je privzeto izbrana in omogoča hitro računanje, tako da so uporabljeni vsi procesorji v računalniku, ali tako, da je uporabljeno ročno vneseno število procesorjev.

Število nizov za izračun     Vam omogoča, da določite število procesorjev, ki se uporabijo pri izračunu.

 • Uporabi vse procesorje v računalniku     Ta možnost je privzeto izbrana in določi uporabo vseh procesorjev, ki so na voljo v računalniku.

 • Ročno     Vam omogoča, da določite število procesorjev, ki jih želite uporabiti pri izračunu. V polje Ročno vnesite pozitivno število med 1 in 1024.

Pri izračunu delovnega zvezka

Pri izračunu delovnega zvezka    V tem polju s seznamom izberite delovni zvezek, na katerega bodo vplivale te možnosti.

Posodobi povezave do drugih dokumentov     Preračuna in posodobi formule, ki vključujejo sklice na druge aplikacije.

Nastavi natančnost, kot je prikazano     Trajno spremeni shranjene vrednosti v celicah iz popolne natančnosti (15 števk) v kakršno koli obliko zapisa, ki je prikazan, vključno z decimalnimi mesti.

Sistem datumov 1904     Spremeni začetni datum, od katerega se preračunavajo vsi datumi, iz 1. januarja 1900 v 2. januar 1904.

Shrani vrednosti zunanjih povezav     Shrani kopije vrednosti, vsebovanih v zunanjem dokumentu, ki je povezan z Excelovim delovnim listom. Če delovni list s povezavami na velike obsege v zunanjih dokumentih zavzame razmeroma veliko količino prostora na disku ali se zelo dolgo odpira, lahko to težavo odpravite tako, da počistite polje Shrani vrednosti zunanjih povezav.

Splošno

Zvočni signal kot povratna informacija     Predvaja zvoke, ki so na voljo in so povezani z dogodki programa Microsoft Office, na primer z odpiranjem, shranjevanjem in tiskanjem datotek ter prikazovanjem sporočil o napakah. Zvoke, ki so dodeljeni posameznim dogodkom, lahko spremenite na nadzorni plošči. V sistemu Microsoft Windows kliknite gumb Start in nato Nadzorna plošča. V sistemu Windows Vista kliknite Strojna oprema in zvok in nato Zvok. Kliknite kartico Zvoki. Če želite spremeniti zvok za določen dogodek, na seznamu kliknite dogodek programa in izberite zvok, ki ga želite uporabiti. V sistemu Windows XP kliknite Zvoki, govor in avdio naprave. Kliknite Spreminjanje zvočne sheme in nato kartico Zvoki. Če potrdite ali počistite polje Zagotovi povratno informacijo z zvokom v enem Officeovem programu, bo vklopljena ali vklopljena tudi v vseh ostalih Officeovih programih. Za predvajanje večine zvokov mora biti v računalniku nameščena zvočna kartica.

Animacija kot povratna informacija     Prikaže premikanje delovnega lista in spremembe, ko vstavljate ali brišete celice, vrstice ali stolpce. Animacija lahko upočasni vizualno učinkovitost nekaterih sistemov.

Prezri druge aplikacije, ki uporabljajo dinamično izmenjavo podatkov (DDE)     Varuje pred izmenjavo podatkov z drugimi aplikacijami, ki uporabljajo dinamično izmenjavo podatkov (Dynamic Data Exchange - DDE).

Potrjevanje posodobitev samodejnih povezav     Prikaže sporočilo, ki vam omogoča potrditev pred posodobitvijo samodejnih povezav.

Prikaži napake uporabniškega vmesnika dodatka     Prikaže napake v uporabniškem vmesniku dodatkov, ki jih nameščate in uporabljate.

Prilagodi vsebino velikosti papirja A4 ali 8,5 x 11 palcev     V nekaterih državah ali regijah je standardna velikost papirja Letter, v drugih pa A4. To polje potrdite, če želite, da Excel samodejno prilagodi dokumente, ki so oblikovani za standardno velikost papirja druge države (npr. Letter) tako, da bodo pravilno natisnjeni na standardni velikosti papirja za vašo državo ali regijo (npr. A4). Ta možnost vpliva samo na natisnjen dokument. N vpliva na oblikovanje v dokumentu.

Ob zagonu odpri vse datoteke v     Ob zagonu Excel samodejno odpre datoteke iz mape, ki jo vnesete v to polje z besedilom. Vnesite celotno pot do mape v polje z besedilom, da nakažete mesto datotek.

Spletne možnosti      Nastavi možnosti, kako naj Excelovi podatki izgledajo in kako se naj odzivajo, ko si podatke ogledujete v spletnem brskalniku.

Možnosti storitev     Vam omogoči določanje povratnih informacij stranke in možnosti upravljanja dokumentov.

Združljivost s programom Lotus

Tipka za Microsoft Office Excelov meni:     Nastavi tipko, ki jo lahko uporabite za dostop do ukazov na Traku, ki je del uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

Prehodne smerne tipke     Aktivira drug nabor tipk za premikanje po delovnem listu, vnašanje formul, vnašanje oznak in druga dejanja.

Nastavitve združljivosti s programom Lotus za

Nastavitve združljivosti s programom Lotus za     V tem polju s seznamom izberite delovni list, na katerega bodo vplivale te možnosti.

Prehodno vrednotenje formul     Odpre in ovrednoti datoteke Lotusa 1-2-3, ne da bi se pri tem izgubile ali spremenile informacije. Ko je izbrana ta možnost, Excel ovrednoti besedilne nize kot 0 (ničle), logične izraze kot 0 ali 1 ter pogoje zbirke podatkov po pravilih, ki jih uporablja Lotus 1-2-3.

Prehoden vnos formul     Pretvori formule, vnesene v sintaksi Lotusa 1-2-3 različice 2.2, v Excelovo sintakso ter omogoči, da se imena, ki so določena v Excelu, obnašajo kot imena, določena v Lotusu 1-2-3.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×