Dodajte vire v primer in zadržite vire v središču za e-odkrivanje

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Opomba : V storitvi SharePoint Online (v samostojnih paketih storitev Office 365 in SharePoint Online) ne boste mogli več ustvariti novih primerov e-odkrivanja. Če želite ustvariti primere e-odkrivanja, začnite uporabljati Središče storitve Office 365 za varnost in skladnost s predpisi. Več informacij najdete v članku Upravljanje primerov e-odkrivanja v središču za varnost in skladnost s predpisi. Obstoječe primere e-odkrivanja v storitvi SharePoint Online boste lahko še naprej urejali.

Vsebino, ki je del primera e-odkrivanja, na primer morebitni dokazi o sporu, reviziji in preiskavi, lahko upravljate v naboru e-odkrivanja. Vsak primer ima lahko več naborov e-odkrivanja. Filtrirate lahko tudi vir vsebine, ki ga vključite, na primer po avtorju, pošiljatelju, datumskem obsegu ali ključnih besedah iskanja.

Ko je vir vsebine del primera, ga lahko zadržite in tako ohranite kopijo. To vključuje SharePointova mesta, dokumente ali strani in Exchangeeve poštne nabiralnike. V storitvi SharePoint Server lahko zadržite tudi vsebino v datotekah v skupni rabi, po katerih je mogoče iskati. Ko so elementi zadržani, lahko ljudje še naprej delajo z njimi brez motenj. Vsebina, ki jo upravljajo pravilniki, ne bo potekla, ko je zadržana.

Ko določite vire vsebine, lahko zaženete poizvedbe in izvozite vsebino ter jo pošljete oblastem. Izvožena vsebina vključuje datoteko, ki temelji na modelu Electronic Discovery Reference Model.

Opomba :  Ko v primer e-odkrivanja dodate poizvedbe ali vire vsebine, ne morete več spreminjati območnih nastavitev spletnega mesta.

Ustvarjanje nabora e-odkrivanja za upravljanje virov vsebine

S tem postopkom ustvarite nabor e-odkrivanja ter vanj dodate vire vsebine. Če želite zadržati tudi vsebino, upoštevajte navodila v razdelku »Zadržanje virov vsebine«.

Dodajanje in upravljanje virov e-odkrivanja

Opomba : Če želite vključiti vire v primeru, jih mora SharePointova storitev iskanja najprej indeksirati. Če želite več informacij, se obrnite na osebo, ki upravlja mesta in nabiralnike, ki jih želite vključiti.

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerega želite dodati vire vsebine.

 2. V razdelku Nabori e-odkrivanja kliknite Nov element.

 3. Vnesite ime za nabor e-odkrivanja, na primer Izvršna korespondenca.

 4. Poleg možnosti Viri kliknite Dodaj in upravljaj vire.

 5. V prikazanem pogovornem oknu v razdelku Nabiralniki vnesite ime računa ali e-poštni naslov Exchangeevih nabiralnikov, ki jih želite vključiti v primeru.

 6. V razdelku Mesta vnesite URL za vsebino, ki jo želite uporabiti kot vir. V storitvi SharePoint Server lahko vnesete tudi naslov za skupno rabo datoteke. Vsa vsebina, ki jo vključite, mora biti indeksirana z iskanjem.

 7. Kliknite Shrani.

 8. V polju v razdelku Filtriraj vnesite poljubne ključne besede, ki jih želite uporabiti za omejevanje vira.

 9. Če želite omejiti vsebino po datumskem obsegu, vnesite Začetni datum in Končni datum.

 10. Če želite omejiti rezultate na avtorja dokumenta, element seznama ali na izbranega pošiljatelja e-poštnih sporočil, vnesite imena ali e-poštne naslove v polje Avtor/pošiljatelj.

 11. Če želite omejiti rezultate na izbrane domene za Exchange, vnesite njihovo ime v polje Domena.

 12. Kliknite gumb Uporabi filter.

 13. Če želite preveriti, ali ste izbrali pravilno vsebino, kliknite Predogled rezultatov.

 14. Kliknite Shrani.

Opomba : Vire vsebine lahko dodajate in jih odstranjujete po tem, ko ustvarite nabor e-odkrivanja. Če si želite ogledati seznam virov vsebine v naboru e-odkrivanja, kliknite Viri.

Na vrh strani

Zadržanje virov vsebine

Opomba : Če želite vključiti vire v primeru, jih mora SharePointova storitev iskanja najprej indeksirati. Če želite več informacij, se obrnite na osebo, ki upravlja mesta in nabiralnike, ki jih želite vključiti.

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerem želite zadržati vir vsebine.

 2. V razdelku Nabori e-odkrivanja kliknite Nov element.

 3. Vnesite ime za nabor e-odkrivanja, na primer Izvršna korespondenca.

 4. Poleg možnosti Viri kliknite Dodaj in upravljaj vire.

 5. V prikazanem pogovornem oknu v razdelku Nabiralniki vnesite ime računa ali e-poštni naslov Exchangeevih nabiralnikov, ki jih želite vključiti v primeru.

 6. V razdelku Mesta vnesite URL za vsebino, ki jo želite uporabiti kot vir. V storitvi SharePoint Server lahko vnesete tudi naslov za skupno rabo datoteke. Vsa vsebina, ki jo vključite, mora biti indeksirana z iskanjem.

 7. Kliknite Shrani.

 8. V polju v razdelku Filtriraj vnesite poljubne ključne besede, ki jih želite uporabiti za omejevanje vira.

 9. Če želite omejiti vsebino po datumskem obsegu, vnesite Začetni datum in Končni datum.

 10. Če želite omejiti rezultate na avtorja dokumenta, element seznama, ali na izbranega pošiljatelja e-poštnih sporočil, vnesite imena ali e-poštne naslove v polje Avtor/pošiljatelj.

 11. Če želite omejiti rezultate na izbrane domene za Exchange, vnesite njihovo ime v polje Domena.

 12. Kliknite gumb Uporabi filter.

 13. Kliknite zadržanje Omogoči na mestu.

 14. Če želite preveriti, ali ste izbrali pravilno vsebino, kliknite Predogled rezultatov.

 15. Kliknite Shrani.

Opomba :  Če želite videti seznam virov vsebine za primer, po tem ko ste zadržali vsebino, kliknite Viri.

Odstranjevanje zadržanja iz virov vsebin

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerem želite izklopiti zadržanje vira vsebine.

 2. Kliknite Nabori e-odkrivanja.

 3. V razdelku Viri kliknite ime vira, katerega zadržanje želite odstraniti. Naveden bo naslov mesta imena ali imen Exchangeevih poštnih nabiralnikov.

 4. Kliknite Onemogoči zadržanje na mestu.

Na vrh strani

Odstranite nabor e-odkrivanja iz primera

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerem želite odstraniti nabor e-odkrivanja.

 2. Kliknite na levi strani nabora e-odkrivanja, da ga izberete, tako da se ob imenu prikaže kljukica.

 3. Kliknite tri pike , da prikažete možnost Odpri meni.

 4. Kliknite Izbriši element.

 5. Ko ste pozvani, ali želite poslati element v »Koš«, kliknite V redu.

Na vrh strani

Več informacij o zadržanju

 • Naslednje vrste vsebine je mogoče zadržati kot del primera:

  • Dokumenti

  • Seznami (vključno s spletnimi dnevniki in vsebino wiki)

  • Strani (vključno s stranmi, ki gostijo spletne dnevnike in wikije)

  • Exchangeevi predmeti, kot so opravila, koledarski vnosi, stiki, e-poštna sporočila in priloge. Če so pogovori v Microsoft Lyncu arhivirani v Microsoft Exchangeu, bodo vključeni.

  • Vsebina datotekah v skupni rabi v storitvi SharePoint Server s preiskano vsebino. E-odkrivanje v storitvi SharePoint Online ne podpira datotek v skupni rabi.

 • Ko zadržite vire vsebine v naboru e-odkrivanja, je stanje zadržanja za vsak vir prikazan v stolpcu Stanje zadržanja na mestu uporabe na seznamu virov vsebine. Ta seznam opisuje vsako vrednost stanja zadržanja.

  • Zadržano   Označuje, da je vir vsebine zadržan. Ta vrednost je prikazana, ko je polje pod možnostjo Filter prazno, zadržanje na mestu uporabe pa je omogočeno za vire v naboru e-odkrivanja. Rezultat tega je,d a je vsa vsebina v navedenem viru zadržana.

  • Zadržanje s filtrom   Označuje, da so elementi, ki izpolnjujejo merila iskanja, navedena v polju pod možnostjo Filter v viru vsebine, zadržani, zadržanje na mestu uporabe pa je omogočeno za vire v nizu e-odkrivanja. Rezultat tega je, da je vsebina, ki izpolnjuje pogoje iskanja v navedenem viru, zadržana.

  • Ni zadržano   Označuje, da vir vsebine ni zadržan.

  • Ni mogoče zadržati   Označuje, da vira vsebine ni mogoče zadržati.

  • Ni uspelo   Označuje, da zahteva za zadržanje vira vsebine ni uspela.

  • Obdelava   Označuje, da je zahteva za zadržanje v obdelavi. Stanje je prikazano, ko kliknete Omogoči zadržanje na mestu uporabe, nato pa v naboru e-odkrivanja kliknete Shrani. Po nekaj trenutkih osvežite stran nabora e-odkrivanja, vrednost pa je zamenjana z eno od prejšnjih vrednosti.

 • Ko je zadržano SharePointovo mesto, aplikacije ni mogoče odstraniti s spletnega mesta.

 • Ko je zadržano SharePointovo mesto, je ustvarjena knjižnica za hranjenje dokumentov, če ta še ne obstaja. Uporabniki lahko še vedno delajo z vsebino, vendar je ohranjena kopija vsebine, kakršna je bila, ko ste inicializirali zadržanje, kljub spremembam, ki jih naredijo uporabniki. Redni uporabniki z običajnimi dovoljenji ne morejo videti knjižnice za hranjenje dokumentov. Knjižnico lahko vidijo le uporabniki z dovoljenji za spletno aplikacijo ali uporabniki s posebnimi dovoljenji.

 • Če uporabnik poskusi spremeniti ali izbrisati vsebino na mestu, ki je zadržano, SharePoint najprej preveri, ali je bila vsebina spremenjena od trenutka zadržanja. Če gre za prvo spremembo od trenutka zadržanja, SharePoint kopira vsebino v knjižnico za hranjenje dokumentov in nato uporabniku dovoli spreminjanje ali brisanje izvirne vsebine.

 • Uporabnik bo prejel napako, če bo poskušal izbrisati zadržano knjižnico, seznam ali zbirko mest. Uporabniki bodo poleg tega prejeli napako, če bodo poskušali izbrisati mapo z datoteko na zadržanju. Če želijo uporabniki izbrisati mapo z datoteko ali več datotekami, ki so na zadržanju, morajo datoteke izbrisati, preden lahko izbrišejo mapo.

 • Če želite shraniti vse različice vsebine spletnega mesta, morate omogočiti shranjevanje različic za knjižnice dokumentov spletnega mesta. Če je dokument izbrisan z zadržanega spletnega mesta, shranjevanje različic pa je omogočeno, bodo ohranjene vse različice izbrisanega dokumenta. Če shranjevanje različic ni omogočeno, bo ohranjena le različica vsebine, ki je ažurna ob trenutku, ko je bilo zadržanje uporabljeno. Če je vsebina večkrat spremenjena po tem, ko je uporabljeno zadržanje, vmesne različice vsebine niso ohranjene, tako da je prostor shrambe uporabljen bolj učinkovito. Večina vsebine spletnega mesta običajno ni spremenjena, vsebina, ki ni spremenjena, pa ni kopirana v knjižnico za hranjenje dokumentov.

 • Če s spletnega mesta odstranite zadržanje, bodo izbrisane vse datoteke v knjižnici za hranjenje dokumentov (premaknjene so v koš prve stopnje) v 7 dneh od odstranitve zadržanja. Posel časovnika za knjižnico za hranjenje dokumentov se zažene enkrat vsakih 7 dni in določi elemente, ki jih je treba izbrisati. Datoteke bodo izbrisane ob naslednjem zagonu posla časovnika po tem, ko je zadržanje odstranjeno s spletnega mesta.

Več informacij o e-odkrivanju

Več informacij o primerih e-odkrivanja najdete v teh člankih:

Postopek: e-zaznavanje v strežnikih SharePoint Server 2013 in Exchange Server 2013

Nastavitev središča za e-odkrivanje v SharePoint Onlineu

Načrtovanje in upravljanje primerov e-odkrivanja

Ustvarjanje in zaganjanje poizvedb e-odkrivanja

Iskanje in uporaba ključnih besed v e-odkrivanju

Izvoz vsebine e-odkrivanja in ustvarjanje poročil

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×