Dodajanje trenda ali črte povprečja v grafikon

Če želite prikazati trende podatkov ali drseče povprečje v grafikonu, ki ste ga ustvarili, lahko dodate trendno črto. Trendno črto lahko tudi podaljšate prek dejanskih podatkov in tako predvidite prihajajoče vrednosti. Ta linearna trendna črta napoveduje dve četrtletji vnaprej in jasno prikazuje trend rasti prihodkov.

Chart with trendline

Lahko dodate trendna črta v grafikon oblike 2-D, ki ni naložen (ploščinski, palični, stolpčni, črtni, borzni, raztreseni ali mehurčni). Toda ne morete je dodati v naložen grafikon oblike 3 D. Polarni, tortni, površinski, in kolobarni grafikoni ne podpirajo trendnih črt.

 1. Na grafikonu kliknite niz podatkov, ki ji želite dodati trendno črto ali drseče povprečje.

Trendna črta se začne pri prvi podatkovni točki izbrane podatkovne serije.

 1. Kliknite gumb Elementi grafikona Gumb »elementi grafikona« poleg zgornjega desnega kota grafikona.

 2. Potrdite polje Trendna črta.

 3. Če želite izbrati drugo vrsto trendne črte, kliknite puščico poleg polja Trendna črta in nato kliknite Eksponentno, Linearna napoved ali Drseče povprečje dveh obdobij. Za dodatne trendne črte, kliknite Več možnosti.

 4. Če izberete Več možnosti, kliknite želeno možnost v podoknu Oblikuj trendno črto v razdelku Možnosti trendne črte.

  Format Trendline pane

  • Če izberete Polinomska, v polje Vrstni red vnesite najvišjo potenco za neodvisno spremenljivko.

  • Če izberete Drseče povprečje, v polje Obdobje vnesite število obdobij, če želite izračunati drseče povprečje.

Namig    Trendna črta je najbolj natančna takrat, kadar je njena vrednost R-kvadrat (število med 0 in 1, ki pove, kako dobro ocenjene vrednosti za trendno črto ustrezajo dejanskim podatkom) točno ali blizu 1. Ko dodate trendno črto podatkom, Excel samodejno izračuna njeno vrednost R-kvadrat. Če želite, lahko prikažete to vrednost v grafikonu tako, da potrdite polje Prikaži R-kvadrat vrednost na grafikonu (podokno Oblikuj trendno črto , Možnosti trendne črte).

Več o vseh možnostih trendne črte

Linearna trendna črta

Uporabite to vrsto trendne črte, če želite ustvariti ravno črto z najboljšim ujemanjem za preproste linearne podatkovne serije. Podatki so linearni, če je vzorec v podatkovnih točkah videti kot črta. Linearna trendna črta navadno prikazuje, da nekaj enakomerno narašča ali pada.

Linearno trendno črto uporablja to enačbo za izračunavanje najmanjših kvadratov, primernih za črto:

Enačba

kjer je m naklon in b presečišče.

Ta linearna trendna črta prikazuje, da se je prodaja hladilnikov enakomerno povečevala v zadnjih 8 letih. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat (število med 0 in 1, ki pove, kako dobro ocenjene vrednosti za trendno črto ustrezajo dejanskim podatkom) 0,9792, kar je dobro ujemanje črte s podatki.

Scatter chart with a linear trendline

Logaritmična trendna črta

Ker prikazuje krivuljo z najboljšim ujemanjem, je ta trendna črta najbolj uporabna pri hitri stopnji spreminjanja z višanjem ali padanjem podatkov in nato popolnem prenehanju rasti. Logaritmična trendna črta lahko uporabi negativne kot tudi pozitivne vrednosti.

Logaritmična trendna črta uporabi to enačbo za izračun najmanjših kvadratov, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta c in b konstanti in je In naravna logaritmična funkcija.

Ta primer uporablja logaritmično trendno črto, da pokaže predvidene rasti števila živali v določenem območju, kjer je število živali nehalo rasti, ker je prišlo do prostorske stiske. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,933, ki prikazuje dokaj dobro ujemanje črte s podatki.

Scatter chart with a logarithmic trendline

Polinomska trendna črta

Ta trendna črta je krivulja je uporabna za nestalne podatkih. Ko na primer analizirate dobiček in izgube pri velikem nizu podatkov. Vrstni red polinoma lahko določa število nestalnosti podatkov ali pa število ovinkov (hribi in doline) na krivulji. Običajno ima Vrstni red 2 polinomske trendne črte samo en hrib ali dolino. Vrstni red 3 pa dva hriba ali dve dolini. Vrstni red 4 največ tri hribe in doline.

Polinomska ali krivuljasta trendna črta uporabi to enačbo za izračun najmanjših kvadratov, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta b in Spremenljivka konstanti.

Ta Vrstni red 2 polinomske trendne črte (en hrib) kaže razmerje med hitrostjo med vožnjo in porabo goriva. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,979, ki je blizu 1, tako da se črta dobro ujema s podatki.

Scatter chart with a polynomial trendline

Trendna črta moči

Ker kaže krivuljo, je ta trendna črta uporabna za nize podatkov za primerjavo mer, ki naraščajo pri določeni stopnji. Na primer pospešek dirkalnega avtomobila pri sekundnih intervalih. Če podatki vsebujejo ničelne ali negativne vrednosti, trendne črte moči ni mogoče ustvariti.

Trendno črto moči uporabi to enačbo za izračun najmanjših kvadratov, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta c in b konstanti.

Opomba   Če podatki vsebujejo vrednost nič ali negativne vrednosti, ta možnost ni na voljo.

Ta grafikon merjenja razdalje podatke kaže razdaljo v metrih na sekundo. Trendna črta moči jasno ponazarja naraščajoči pospešek. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,986, ki prikazuje skoraj popolno ujemanje črte s podatki.

Scatter chart with a power trendline

Eksponentna trendna črta

Ker kaže krivuljo, je ta trendna črta uporabna za vrednosti podatkov, ki naraščajo ali padajo s konstantno naraščajočo stopnjo. Če podatki vsebujejo ničelne ali negativne vrednosti, eksponentne trendne črte ni mogoče ustvariti.

Eksponentna trendna črta uporabi to enačbo za izračun najmanjših kvadratov, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta c in b konstanti in je e osnova naravnega logaritma.

Ta primer eksponentne trendne črte kaže padajočo količino ogljika 14 v predmetu, ko postaja starejši. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,990, kar pomeni, da se črta skoraj popolnoma ujema s podatki.

Chart with an exponential trendline

Trendna črta drsečega povprečja

Ta trendna črta izenači nestalnosti podatkov, da bi bolj jasno prikazala vzorec ali trend. Trendna črta drsečega povprečja uporablja določeno število podatkovnih točk (nastaviti jo je mogoče z možnostjo Obdobje), izračuna njihovo srednjo vrednost in uporabi srednjo vrednost kot točko na črti. Če je na primer možnost Obdobje nastavljena na 2, je srednja vrednost prvih dveh podatkovnih točk uporabljena kot prva točka na trendni črti drsečega povprečja. Srednja vrednost drugih in tretjih podatkovnih točk se uporablja kot druga točka na trendni črti in tako naprej.

Trendno črto drsečega povprečja uporablja to enačbo :

Enačba

Število točk v trendni črti drseče povprečje je enako skupnemu številu točk v nizu, minus število, ki ga določite za obdobje.

V raztresenem grafikonu trendna črta temelji na vrstnem redu vrednosti X v grafikonu. Za boljši rezultat razvrstite vrednosti X, preden dodate drseče povprečje.

Ta trendna črta drsečega povprečja kaže vzorec v številu prodanih stanovanj v obdobju 26 tednov.

Scatter chart with a moving average trendline

Na vrh strani

Velja za: PowerPoint 2013, Outlook 2013, Excel 2013, Word 2013Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik