Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje trendne črte v grafikonu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Dodate lahko trendna črta ali drseče povprečje za kateri koli niz podatkov v nenaloženem 2D-območje, vrstico, stolpec, črta, borznega, xy (raztreseni) ali mehurčnega grafikona. Trendne črte je vedno povezan z nizom podatkov, vendar trendne črte ne predstavlja podatkov ta niz podatkov. Namesto tega trendno črto, ki se uporablja za prikazujejo trende v obstoječe podatke ali napovedi podatkov v prihodnje.

Opomba : Trendne črte ni mogoče dodati v podatkovne serije v naloženem, 3D-, polarnem, tortnem, površinskem ali kolobarnem grafikonu.

Kaj želite narediti?

Več informacij o predvidevanje in prikazujejo trende v grafikonih

Dodajanje trendne črte

Spreminjanje oblike zapisa trendne črte

Nastavite število obdobij, ki jih želite vključiti v napovedi

Določite točko, kjer trendna črta seka navpične (vrednost) osi

Prikaz enačba trendne črte v grafikon

Prikaz R-kvadrat vrednosti za trendno črto

Odstranjevanje trendne črte

Več o napovedovanju in prikazovanju trendov v grafikonih

Trendne črte se uporabljajo za grafični prikaz podatkov in lažje analizirali težave predvidevanje. Tako analizo je imenovan tudi regresivna analiza. Z uporabo regresijske analize, lahko razširite trendne črte v grafikon Poleg dejanskih podatkov predvideti prihodnji vrednosti. Ta grafikon na primer uporablja preprosto linearno trendno črto, ki je predvidevanje dveh četrtletjih naprej za prikaz trenda smeri večje prihodek.

Grafikon s trendno črto

Namigi

 • Ustvarite lahko tudi drseče povprečje, ki zgladi nestalnosti podatkov in bolj jasno prikaže vzorec ali trend.

 • Če spremenite vrsto grafikona ali podatke tako, da ga ne podpira več povezane trendne črte, na primer tako, da spremenite vrsto grafikona, 3D-grafikon ali tako, da spremenite pogled poročilo vrtilnega grafikona ali povezano poročilo vrtilne tabele – trendna črta ni več prikazan na grafikonu.

 • Za podatkovne nize brez grafikona lahko s funkcijo za samozapolnitev ali enimi od statističnih funkcij, kot sta GROWTH() in TREND(), ustvarite podatke, ki kar najbolj ustrezajo linearnim ali eksponentnim črtam.

Izbor prave vrste trendne črte za podatke

Če želite trendno črto dodati v grafikon v Microsoft Office Excelu, lahko izberete katero koli od teh šestih različnih vrst trenda/regresije: linearno trendno črto, logaritmično trendno črto, polinomsko trendno črto, trendno črto moči, eksponentno trendno črto ali trendno črto drsečega povprečja. Izbor trendne črte je odvisen od vrste podatkov, ki jih imate.

Trendna črta je najbolj natančno pri svojih vrednost R-kvadrat je na ali blizu 1. Ko trendno črto podatkov, Excel samodejno izračuna njeno vrednost R-kvadrat. Če želite, lahko prikažete te vrednosti v grafikonu.

Linearne trendne črte

Linearna trendna črta je ravna črta z najboljšim ujemanjem, ki se uporablja za preproste linearne podatkovne serije. Podatki so linearni, če je vzorec v podatkovnih točkah podoben črti. Linearna trendna črta navadno prikazuje, da nekaj enakomerno narašča ali pada.

V tem primeru linearna trendna črta prikazuje, da je prodaja hladilnikov stalno naraščala v zadnjih 13 letih. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,979, ki prikazuje dobro ujemanje črte s podatki.

Grafikon z linearno trendno črto

Logaritmične trendne črte

Logaritmična trendna črta je krivulja z najboljšim ujemanjem, ki je najbolj uporabna pri hitri stopnji spreminjanja z višanjem ali padanjem podatkov in nato popolnem prenehanju rasti. Logaritmična trendna črta lahko uporabi tako negativne kot tudi pozitivne vrednosti.

Ta primer uporablja logaritmično trendno črto za prikaz predvidene rasti števila živali v določenem območju, kjer je število živali nehalo rasti, ker je prišlo do prostorske stiske. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,933, ki prikazuje dokaj dobro ujemanje črte s podatki.

Grafikon z logaritmično trendno črto

Polinomske trendne črte

Polinomska trendna črta je krivulja, ki se uporablja pri nestalnih podatkih. Uporabna je na primer za analizo dobičkov in izgub pri velikem nizu podatkov. Vrstni red polinoma lahko določa število nestalnosti podatkov ali pa število ovinkov (hribi in doline) na krivulji. Vrstni red 2 polinomske trendne črte ima običajno samo en hrib ali dolino. Vrstni red 3 pa običajno dva hriba ali dve dolini. Vrstni red 4 običajno največ tri hribe in doline.

Ta primer prikazuje Vrstni red 2 polinomske trendne črte (en hrib) in ponazarja razmerje med hitrostjo med vožnjo in porabo goriva. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,979, ki prikazuje dobro ujemanje črte s podatki.

Grafikon z polinomsko trendno črto

Trendne črte moči

Trendno črto moči je ukrivljeno črto, ki se uporablja z nabori podatkov, ki primerjajo meritve, povečati določeno stopnjo – na primer pospeševanje tekma avto intervalih 1 sekundo. Trendno črto moči ni mogoče ustvariti, če podatki vsebujejo nič ali negativne vrednosti.

V tem primeru so podatki pospeška prikazani s skicami razdalje v metrih na sekundo. Trendna črta moči jasno ponazarja naraščajoči pospešek. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,986, ki prikazuje skoraj popolno ujemanje črte s podatki.

Grafikon s trendno črto moči

Eksponentne trendne črte

Eksponentna trendna črta je krivulja, ki je najbolj uporabna, ko vrednosti podatkov naraščajo ali padajo s konstantno naraščajočo stopnjo. Če podatki vsebujejo ničelne ali negativne vrednosti, eksponentne trendne črte ni mogoče ustvariti.

V tem primeru eksponentna trendna črta prikazuje padajočo količino ogljika 14 v predmetu, ko postaja starejši. Upoštevajte, da je vrednost R-kvadrat 0,990, kar pomeni, da se črta skoraj popolnoma ujema s podatki.

Grafikon z eksponentno trendno črto

Trendne črte drsečega povprečja

Trendna črta drsečega povprečja izgladi nestalnosti podatkov, da bi bolj jasno prikazala vzorec ali trend. Trendna črta drsečega povprečja uporablja določeno število podatkovnih točk (nastaviti jo je mogoče z možnostjo Obdobje), izračuna njihovo srednjo vrednost in uporabi srednjo vrednost kot točko na črti. Če je na primer možnost Obdobje nastavljena na 2, je srednja vrednost prvih dveh podatkovnih točk uporabljena kot prva točka na trendni črti drsečega povprečja. Srednja vrednost drugih in tretjih podatkovnih točk se uporablja kot druga točka na trendni črti in tako naprej.

V tem primeru prikazuje trendna črta drsečega povprečja vzorec v številu prodanih stanovanj v obdobju 26 tednov.

Grafikon s trendno črto drsečega povprečja

Na vrh strani

Dodajanje trendne črte

 1. V nenaloženem 2D-območje, vrstico, stolpec, črta, borznega, xy (raztreseni) ali mehurčnega grafikona, kliknite niz podatkov , v katero želite dodati trendno črto ali drseče povprečje ali pa naredite to, da izberete niz podatkov s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Opomba : Če izberete grafikon z več kot eno podatkovno serijo, ne da bi izbrali podatkovno serijo, Excel prikaže pogovorno okno Dodaj trendno črto. V polju s seznamom kliknite želeno podatkovno serijo in nato še V redu.

 3. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta.

  Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 4. Naredite nekaj od tega:

  1. Kliknite vnaprej določeno možnost trendne črte, ki jo želite uporabiti.

   Opomba : S tem je uporabljena trendna črta, ni pa mogoče izbrati posameznih možnosti.

  2. Kliknite Več možnosti trendne črte, nato pa v kategoriji Možnosti trendne črte v razdelku Vrsta trenda/regresije kliknite vrsto trendne črte, ki jo želite uporabiti.

Uporabite to vrsto

Če želite ustvariti

Linearno

Linearno trendno črto tako, da s to enačbo izračunate najmanjše kvadrate, primerne za črto:

Enačba

kjer je m naklon in je b presečišče.

Logaritmično

Logaritmično trendno črto tako, da s to enačbo izračunate najmanjše kvadrate, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta c in b konstanti in je »In« funkcija naravnega logaritma.

Polinomsko

Polinomsko ali krivuljasto trendno črto tako, da s to enačbo izračunate najmanjše kvadrate, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer b in Spremenljivka konstanti.

Moč

Trendno črto moči tako, da s to enačbo izračunate najmanjše kvadrate, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta c in b konstanti.

Opomba : Če podatki vsebujejo vrednost nič ali negativne vrednosti, ta možnost ni na voljo.

Eksponentno

Eksponentno trendno črto tako, da s to enačbo izračunate najmanjše kvadrate, ki gredo skozi točke:

Enačba

kjer sta c in b konstanti in je e osnova naravnega logaritma.

Opomba : Če podatki vsebujejo vrednost nič ali negativne vrednosti, ta možnost ni na voljo.

Drseče povprečje

Drsečega povprečja s to enačbo: Enačba

Opomba : Število točk v drseče povprečje trendne črte je enako skupnemu številu točk v nizu manj število, ki ga določite za obdobje.

Vrednost R-kvadrat

Trendna črta, ki se prikaže v vrednost R-kvadrat na grafikonu tako, da uporabi to enačbo:

Enačba

Ta možnost trendne črte je na voljo v pogovornih oknih Dodaj trendno črto ali Oblikuj trendno črto na zavihku Možnosti.

Opomba : Vrednost R-kvadrat, ki jo lahko prikažete s trendno črto, ni prilagojena vrednost R-kvadrat. Za logaritmične in eksponentne trendne črte ter trendne črte moči Excel uporabi pretvorjen regresijski model.

 1. Če izberete Polinomska, v polje Vrstni red vnesite najvišjo potenco za neodvisno spremenljivko.

 2. Če izberete Drseče povprečje, v polje Obdobje vnesite število obdobij, s katerimi želite izračunati drseče povprečje.

 3. Če dodate drseče povprečje v XY (raztreseni) grafikon, temelji drseče povprečje na vrstnem redu vrednosti X, ki so narisane v grafikonu. Da bi dobili želen rezultat, morate razvrstiti vrednosti X, preden dodate drseče povprečje.

 4. Če dodate trendno črto v črtni, stolpčni, ploščinski ali palični grafikon, izračun trendne črte temelji na predpostavki, da so vrednosti x 1, 2, 3, 4, 5, 6, itd. Predpostavka je postavljena, če so vrednosti x števila ali besedilo. Če želite, da trendna črta temelji na številskih vrednostih x, uporabite poljubni XY (raztreseni) grafikon.

 5. Excel samodejno dodeli ime trendni črti, vendar ga lahko spremenite. V pogovornem oknu Oblikuj trendno črto v kategoriji Možnosti trendne črte v razdelku Ime trendne črte kliknite Po meri in nato vnesite ime v polje Po meri.

Na vrh strani

Spreminjanje oblike zapisa trendne črte

 1. V nenaloženem, 2D-, ploščinskem, paličnem, stolpčnem, črtnem, borznem, XY (raztresenem) ali mehurčnem grafikonu kliknite trendno črto, ki jo želite spremeniti. Če pa jo želite izbrati s seznama elementov grafikona, naredite to:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta in nato še Več možnosti trendne črte.

  Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 3. Če želite spremeniti možnosti barve, sloga ali sence trendne črte, kliknite kategorijo Barva črt, Slog črt ali Senčenje in nato izberite želene možnosti.

Na vrh strani

Določanje števila obdobij za vključitev v napoved

 1. V nenaloženem, 2D-, ploščinskem, paličnem, stolpčnem, črtnem, borznem, XY (raztresenem) ali mehurčnem grafikonu kliknite trendno črto, ki jo želite spremeniti. Če pa jo želite izbrati s seznama elementov grafikona, naredite to:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta in nato še Več možnosti trendne črte.

  Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 3. Če želite določiti število obdobij, ki jih želite vključiti v napoved, v razdelku Napoved kliknite število v polju Prihodnja obdobja ali polju Pretekla obdobja.

Na vrh strani

Določanje točke, kjer trendna črta seka navpično os (vrednosti)

 1. V nenaloženem, 2D-, ploščinskem, paličnem, stolpčnem, črtnem, borznem, XY (raztresenem) ali mehurčnem grafikonu kliknite trendno črto, ki jo želite spremeniti. Če pa jo želite izbrati s seznama elementov grafikona, naredite to:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta in nato še Več možnosti trendne črte.

  Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 3. Potrdite polje Nastavi presečišče = in nato v polje Nastavi presečišče = vnesite vrednost, da določite točko na navpični osi (vrednosti), kjer trendna črta prečka os.

  Opomba : To lahko uporabite le, ko uporabljate eksponentno, linearno ali polinomsko trendno črto.

Na vrh strani

Prikazovanje enačbe trendne črte v grafikonu

 1. V nenaloženem, 2D-, ploščinskem, paličnem, stolpčnem, črtnem, borznem, XY (raztresenem) ali mehurčnem grafikonu kliknite trendno črto, ki jo želite spremeniti. Če pa jo želite izbrati s seznama elementov grafikona, naredite to:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta in nato še Več možnosti trendne črte.

  Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 3. Če želite enačbo trendne črte prikazati v grafikonu, potrdite polje Prikaži enačbo v grafikonu.

  Opomba : Enačbe trendne črte ni mogoče prikazati za drseče povprečje.

Namig : Enačba trendne črte je zaokrožena, da je bolj berljiva. Lahko pa spremenite število številk za izbrano oznako trendne črte v polju Decimalna mesta na zavihku Število v pogovornem oknu Oblikuj trendno črto. (Zavihek Oblika, skupina Trenutni izbor, gumb Oblikuj izbor.)

Na vrh strani

Prikazovanje R-kvadratne vrednosti za trendno črto

 1. V nenaloženem 2D-območje, vrstico, stolpec, črta, borznega, xy (raztreseni) ali mehurčnega grafikona, kliknite trendno črto, za katerega želite prikazati vrednost R-kvadratali želite izbrati trendna črta s seznama elementov grafikona, naredite to:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta in nato še Več možnosti trendne črte.

  Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 3. Na zavihku Trendna črta izberite Prikaži vrednost R-kvadrat v grafikonu.

Opomba : Za drseče povprečje ni mogoče prikazati vrednosti R-kvadrat.

Na vrh strani

Odstranjevanje trendne črte

 1. V nenaloženem, 2D-, ploščinskem, paličnem, stolpčnem, črtnem, borznem, XY (raztresenem) ali mehurčnem grafikonu kliknite trendno črto, ki jo želite odstraniti. Če pa želite trendno črto izbrati s seznama elementov grafikona, naredite to:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite želeni element grafikona.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Naredite nekaj od tega:

  1. Na zavihku Postavitev v skupini Analiza kliknite Trendna črta in nato še Brez.

   Skupina »Analiza« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

  2. Pritisnite DELETE.

Namig : Lahko tudi odstranite trendne črte takoj, ko ga dodate v grafikon tako, da kliknete Razveljavi Slika gumba orodni vrstici za hitri dostop ali tako, da pritisnete CTRL + Z.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×