Dodajanje, spreminjanje ali brisanje oblik

Datoteki lahko dodate eno obliko ali združite več datotek, da ustvarite risbo ali bolj zapleteno obliko. Na voljo so te oblike: črte, osnovne geometrijske oblike, puščice, oblike enačb, oblike diagramov poteka, zvezdice, pasice in oblački.

Ko dodate oblike, jim lahko dodate besedilo, oznake, oštevilčevanje in hitre sloge.

Opomba: Če želite več informacij o uporabi grafikonov ali grafik SmartArt v dokumentu, si oglejte članek Kdaj naj uporabim sliko SmartArt in kdaj grafikon?

Način dela z oblikami je v različnih aplikacijah podoben, lahko pa obstajajo manjše razlike med različicami. Uporabite spodnje zavihke, da izberete izdelek, ki ga uporabljate.

Ti postopki so za Excel 2010-2016.

Dodajanje oblike v datoteko v Excelu

 1. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike.

  Slika gumba za vstavljanje oblik v Excelu

 2. Kliknite želeno obliko, nato pa kliknite kjer koli v delovnem zvezku in povlecite, da narišete obliko.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali sliko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh slike SmartArt.

Dodajanje več oblik v datoteko v Excelu

Namesto dodajanja posameznih oblik lahko risbo ustvarite z ustvarjanjem grafike SmartArt. V grafiki SmartArt se razporeditev oblik in količina besedila v oblikah samodejno posodobita, ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo. Če vam nobena postavitev ne ustreza, lahko v grafiko SmartArt dodate obliko ali zamenjate obliko.

 1. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike.

  Slika gumba za vstavljanje oblik v Excelu

 2. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 3. Kliknite kjer koli v delovnem zvezku in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Namig: Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 4. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Dodajanje označenega ali oštevilčenega seznama obliki v Excelu

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. Kliknite izbrano besedilo z desno tipko miške in v priročnem meniju pokažite na Oznake ter kliknite Označevanje in oštevilčevanje.

 3. Naredite nekaj od tega

  • Če želite dodati oznake, kliknite zavihek Označeno in nato izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite zavihek Številke in črke in nato izberite želene možnosti.

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje oblik

Ti postopki so za Excel, PowerPoint, Word in Outlook za Office 2016, 2013 in 2010. Slike se morda nekoliko razlikujejo med uporabniškimi vmesniki.

Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

Hitri slogi so kombinacija različnih možnosti oblikovanja, ki so prikazane na sličici v galeriji »Hitri slogi« v skupini Slogi oblik. Ko postavite kazalec na sličico hitrega sloga, si lahko ogledate, kako Slog oblike (ali hitri slog) vpliva na obliko.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  orodje za risanje hitrih slogov

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

 1. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti v drugo obliko.

  Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Urejanje oblike Slika gumba za urejanje oblike , pokažite na Spremeni obliko, nato pa kliknite želeno novo obliko.

Kliknite obliko, ki jo želite izbrisati, in pritisnite tipko DELETE.

Če želite izbrisati več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite izbrisati, nato pa pritisnite tipko DELETE.

Ti postopki so za PowerPoint 2010-2016.

Dodajanje oblike v datoteko v PowerPointu

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Risba kliknite Oblike.

  Gumb za vstavljanje oblik v PowerPointu

 2. Kliknite želeno obliko, nato pa kliknite kjer koli na diapozitivu in povlecite, da narišete obliko.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali grafiko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh grafike SmartArt.

Dodajanje več oblik v datoteko v PowerPointu

Namesto dodajanja posameznih oblik lahko risbo ustvarite z ustvarjanjem grafike SmartArt. V grafiki SmartArt se razporeditev oblik in količina besedila v oblikah samodejno posodobita, ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo. Če vam nobena postavitev ne ustreza, lahko v grafiko SmartArt dodate obliko ali zamenjate obliko.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Risba kliknite Oblike.

  Gumb za vstavljanje oblik v PowerPointu

 2. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 3. Kliknite kjer koli na diapozitivu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Namig: Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 4. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Dodajanje označenega ali oštevilčenega seznama obliki v PowerPointu

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. Z desno tipko miške kliknite besedilo, nato pa v priročnem meniju naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati oznake, pokažite na Oznake in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati številke, pokažite na Oštevilčevanje in izberite želene možnosti.

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje oblik

Ti postopki so za Excel, PowerPoint, Word in Outlook za Office 2016, 2013 in 2010. Slike se morda nekoliko razlikujejo med uporabniškimi vmesniki.

Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

Hitri slogi so kombinacija različnih možnosti oblikovanja, ki so prikazane na sličici v galeriji »Hitri slogi« v skupini Slogi oblik. Ko postavite kazalec na sličico hitrega sloga, si lahko ogledate, kako Slog oblike (ali hitri slog) vpliva na obliko.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  orodje za risanje hitrih slogov

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

 1. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti v drugo obliko.

  Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Urejanje oblike Slika gumba za urejanje oblike , pokažite na Spremeni obliko, nato pa kliknite želeno novo obliko.

Kliknite obliko, ki jo želite izbrisati, in pritisnite tipko DELETE.

Če želite izbrisati več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite izbrisati, nato pa pritisnite tipko DELETE.

Ti postopki so za Word 2010-2016.

Dodajanje oblike v datoteko v Wordu

 1. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike.

  Gumb za vstavljanje oblik v Wordu

 2. Kliknite želeno obliko, nato kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da obliko vstavite.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali grafiko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh grafike SmartArt.

Dodajanje več oblik v datoteko v Wordu

Namesto dodajanja posameznih oblik lahko risbo ustvarite z ustvarjanjem slike SmartArt. V sliki SmartArt se razporeditev oblik in količina besedila v oblikah samodejno posodobita, ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo. Če vam nobena postavitev ne ustreza, lahko v grafiko SmartArt dodate obliko ali zamenjate obliko.

 1. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike.

  Gumb za vstavljanje oblik v Wordu

 2. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 3. Kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Namig: Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 4. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Dodajanje označenega ali oštevilčenega seznama obliki v Wordu

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. Z desno tipko miške kliknite besedilo, nato pa v priročnem meniju naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati oznake, pokažite na Oznake in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati številke, pokažite na Oštevilčevanje in izberite želene možnosti.

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje oblik

Ti postopki so za Excel, PowerPoint, Word in Outlook za Office 2016, 2013 in 2010. Slike se morda nekoliko razlikujejo med uporabniškimi vmesniki.

Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

Hitri slogi so kombinacija različnih možnosti oblikovanja, ki so prikazane na sličici v galeriji »Hitri slogi« v skupini Slogi oblik. Ko postavite kazalec na sličico hitrega sloga, si lahko ogledate, kako Slog oblike (ali hitri slog) vpliva na obliko.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  orodje za risanje hitrih slogov

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

 1. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti v drugo obliko.

  Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Urejanje oblike Slika gumba za urejanje oblike , pokažite na Spremeni obliko, nato pa kliknite želeno novo obliko.

Kliknite obliko, ki jo želite izbrisati, in pritisnite tipko DELETE.

Če želite izbrisati več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite izbrisati, nato pa pritisnite tipko DELETE.

Ti postopki so za Outlook 2010-2016.

Dodajanje oblike v Outlooku

 1. Vstavite risalno površino. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike,

  Gumb za vstavljanje oblik v Outlooku

  nato pa kliknite Nova risalna površina.

  Možnost »Nova risalna površina« na dnu menija »Oblike«

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite gumb Več Slika gumba .

 3. Kliknite želeno obliko, nato kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da obliko vstavite.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali sliko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh slike SmartArt.

Dodajanje več oblik dokumentu v Outlooku

Namesto, da ustvarite risbo z dodajanjem posameznih oblik, priporočamo, da ustvarite sliko SmartArt. Na sliki SmartArt je razporeditev oblik in količina besedila znotraj teh oblik samodejno posodobljena sočasno z dodajanjem ali odstranjevanjem oblik in urejanjem besedila. Obliko lahko kadar koli dodate sliki SmartArt ali zamenjate obliko, če niste zadovoljni s postavitvami.

 1. Vstavite risalno površino. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike,

  Gumb za vstavljanje oblik v Outlooku

  nato pa kliknite Nova risalna površina.

  Možnost »Nova risalna površina« na dnu menija »Oblike«

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite gumb Več Slika gumba .

 3. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 4. Kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 5. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Dodajanje besedila obliki v Outlooku

 • Z desno tipko miške kliknite obliko, kateri želite dodati besedilo, nato pa kliknite Dodaj besedilo in vnesite besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost oblike, jo kliknite in povlecite njene ročice za spreminjanje velikosti.

 • Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

Dodajanje označenega ali oštevilčenega seznama obliki v Outlooku

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. Na zavihku Sporočilo v skupini Osnovno besedilo kliknite nekaj od tega:

  Gumbi za označevanje in oštevilčevanje v Outlooku

  • Če želite dodati oznake, kliknite puščico zraven oznak in nato izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite puščico zraven oštevilčevanja in nato izberite želene možnosti.

Dodajanje hitrega sloga obliki v Outlooku

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

Obliki lahko dodate tudi polnilo ali učinek.

Spreminjanje oblik v Outlooku

Če želite spremeniti določeno obliko v drugo obliko, izbrišite obliko in dodajte novo.

Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje oblik

Ti postopki so za Excel, PowerPoint, Word in Outlook za Office 2016, 2013 in 2010. Slike se morda nekoliko razlikujejo med uporabniškimi vmesniki.

Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

Hitri slogi so kombinacija različnih možnosti oblikovanja, ki so prikazane na sličici v galeriji »Hitri slogi« v skupini Slogi oblik. Ko postavite kazalec na sličico hitrega sloga, si lahko ogledate, kako Slog oblike (ali hitri slog) vpliva na obliko.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  orodje za risanje hitrih slogov

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

 1. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti v drugo obliko.

  Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Urejanje oblike Slika gumba za urejanje oblike , pokažite na Spremeni obliko, nato pa kliknite želeno novo obliko.

Kliknite obliko, ki jo želite izbrisati, in pritisnite tipko DELETE.

Če želite izbrisati več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite izbrisati, nato pa pritisnite tipko DELETE.

Dodajanje oblike dokumentu

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Slike kliknite Oblike.

  Slika zavihka »Vstavi« v Excelu

 2. Kliknite želeno obliko, nato kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da obliko vstavite.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali grafiko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh grafike SmartArt.

 1. Vstavite risalno površino. Na zavihku Vstavi v skupini Slike kliknite Oblike in nato kliknite Nova risalna površina.

  Zavihek »Vstavi« v Wordu

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite gumb Več Slika gumba .

 3. Kliknite želeno obliko, nato kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da obliko vstavite.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali grafiko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh grafike SmartArt.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Risba kliknite Oblike.

  Slika zavihka »Osnovno« za PowerPoint

 2. Kliknite želeno obliko, nato kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da obliko vstavite.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali grafiko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh grafike SmartArt.

 1. V orodni vrstici Predmeti naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati vnaprej določeno samoobliko, kot je zvezdica ali romb, kliknite Samooblike Slika gumba , pokažite na kategorijo, nato pa kliknite želeno obliko.

  • Če želite dodati krog ali kvadrat, kliknite Elipsa Slika gumba ali Pravokotnik Slika gumba .

 2. Vlecite, dokler ne dobite želene velikosti oblike.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

  Če želite dodati obliko z vnaprej določeno velikostjo, kliknite mesto, kamor želite vstaviti obliko.

 1. Vstavite risalno površino. Na zavihku Vstavi v skupini Slike kliknite Oblike in nato kliknite Nova risalna površina.

  Zavihek »Vstavi« v Wordu

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite gumb Več Slika gumba .

 3. Kliknite želeno obliko, nato kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da obliko vstavite.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

Če želite prilagoditi grafikon ali grafiko SmartArt, lahko grafikonu dodate posamezne oblike ali pa oblike dodate na vrh grafike SmartArt.

Dodajanje več oblik dokumentu

Namesto, da ustvarite risbo z dodajanjem posameznih oblik, priporočamo, da ustvarite sliko SmartArt. Na sliki SmartArt je razporeditev oblik in količina besedila znotraj teh oblik samodejno posodobljena sočasno z dodajanjem ali odstranjevanjem oblik in urejanjem besedila. Obliko lahko kadar koli dodate sliki SmartArt ali zamenjate obliko, če niste zadovoljni s postavitvami.

 1. Na zavihku Vstavi v skupini Ilustracije kliknite Oblike.

  Slika zavihka »Vstavi« v Excelu

 2. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 3. Kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 4. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Namesto, da ustvarite risbo z dodajanjem posameznih oblik, priporočamo, da ustvarite sliko SmartArt. Na sliki SmartArt je razporeditev oblik in količina besedila znotraj teh oblik samodejno posodobljena sočasno z dodajanjem ali odstranjevanjem oblik in urejanjem besedila. Obliko lahko kadar koli dodate sliki SmartArt ali zamenjate obliko, če niste zadovoljni s postavitvami.

 1. Vstavite risalno površino. Na zavihku Vstavi v skupini Slike kliknite Oblike in nato kliknite Nova risalna površina.

  Zavihek »Vstavi« v Wordu

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite gumb Več Slika gumba .

 3. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 4. Kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 5. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Namesto, da ustvarite risbo z dodajanjem posameznih oblik, priporočamo, da ustvarite sliko SmartArt. Na sliki SmartArt je razporeditev oblik in količina besedila znotraj teh oblik samodejno posodobljena sočasno z dodajanjem ali odstranjevanjem oblik in urejanjem besedila. Obliko lahko kadar koli dodate sliki SmartArt ali zamenjate obliko, če niste zadovoljni s postavitvami.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Risba kliknite Oblike.

  Slika zavihka »Osnovno« za PowerPoint

 2. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 3. Kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 4. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

 1. V orodni vrstici Predmeti kliknite Samooblika Slika gumba .

 2. Pokažite na kategorijo, pokažite na pikčasto črto, nato pa povlecite, da ustvarite plavajoči meni.

 3. Kliknite obliko, ki jo želite vstaviti, nato pa vlecite, dokler ne dobite želene velikosti oblike. Ponovite ta korak za vse oblike, ki jih želite dodati.

 4. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Namesto, da ustvarite risbo z dodajanjem posameznih oblik, priporočamo, da ustvarite sliko SmartArt. Na sliki SmartArt je razporeditev oblik in količina besedila znotraj teh oblik samodejno posodobljena sočasno z dodajanjem ali odstranjevanjem oblik in urejanjem besedila. Obliko lahko kadar koli dodate sliki SmartArt ali zamenjate obliko, če niste zadovoljni s postavitvami.

 1. Vstavite risalno površino. Na zavihku Vstavi v skupini Slike kliknite Oblike in nato kliknite Nova risalna površina.

  Zavihek »Vstavi« v Wordu

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite gumb Več Slika gumba .

 3. Z desno tipko miške kliknite obliko, ki jo želite dodati, in nato kliknite Zakleni način risanja.

 4. Kliknite kjer koli v dokumentu in povlecite, da vstavite obliko. Ponovite postopek za vse oblike, ki jih želite dodati.

  Če želite ustvariti pravilen kvadrat ali krog (ali omejiti dimenzije drugih oblik), med vlečenjem pridržite tipko SHIFT.

 5. Ko dodate vse želene oblike, pritisnite tipko ESC.

Dodajanje besedila obliki v sistemu Office 2007

 • Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost oblike, jo kliknite in povlecite njene ročice za spreminjanje velikosti.

 • Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

 • Z desno tipko miške kliknite obliko, kateri želite dodati besedilo, nato pa kliknite Dodaj besedilo in vnesite besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost oblike, jo kliknite in povlecite njene ročice za spreminjanje velikosti.

 • Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

 • Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost oblike, jo kliknite in povlecite njene ročice za spreminjanje velikosti.

 • Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

 • Kliknite obliko, ki ji želite dodati besedilo, in vnesite besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost oblike, jo kliknite in povlecite njene ročice za spreminjanje velikosti.

 • Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

 • Z desno tipko miške kliknite obliko, kateri želite dodati besedilo, nato pa kliknite Dodaj besedilo in vnesite besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost oblike, jo kliknite in povlecite njene ročice za spreminjanje velikosti.

 • Besedilo, ki ga dodate, postane del oblike; če obliko zavrtite ali zrcalite, se zavrti ali zrcali tudi besedilo.

Dodajanje označenega ali oštevilčenega seznama obliki v sistemu Office 2007

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. V Mini orodni vrstici kliknite puščico ob Označevanje in oštevilčevanje, nato pa kliknite Označevanje in oštevilčevanje.

 3. Naredite nekaj od tega

  • Če želite dodati oznake, kliknite zavihek Označeno in nato izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite zavihek Številke in črke in nato izberite želene možnosti.

 1. Na zavihku Sporočilo v skupini Osnovno besedilo kliknite nekaj od tega:

  Slika zavihka »Sporočilo« v Outlooku

 2. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

  • Če želite dodati oznake, kliknite puščico zraven oznak in nato izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite puščico zraven oštevilčevanja in nato izberite želene možnosti.

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. V Mini orodni vrstici kliknite puščico ob Označevanje in oštevilčevanje, nato pa kliknite Označevanje in oštevilčevanje.

 3. Naredite nekaj od tega

  • Če želite dodati oznake, kliknite zavihek Označeno in nato izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite zavihek Številke in črke in nato izberite želene možnosti.

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. V orodni vrstici Oblikovanje kliknite nekaj od tega:

  • Če želite dodati oznake, kliknite Oznake Slika gumba za oznake .

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite Oštevilčevanje Slika gumba .

 1. Izberite besedilo v obliki, ki ga želite označiti ali oštevilčiti.

 2. Naredite nekaj od tega:

  Na zavihku Osnovno v skupini Odstavek kliknite nekaj od tega:

  Slika zavihka »Osnovno« v Wordu

  • Če želite dodati oznake, kliknite puščico zraven oznak in nato izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, kliknite puščico zraven oštevilčevanja in nato izberite želene možnosti.

Dodajanje hitrega sloga obliki v sistemu Office 2007

Opomba: Hitri slogi so na voljo le v teh programih sistema Office 2007: Excelu, Outlooku, Wordu in PowerPointu.

Hitri slogi so kombinacija različnih možnosti oblikovanja, ki so prikazane na sličici v galeriji »Hitri slogi« v skupini Slogi oblik. Ko postavite kazalec na sličico hitrega sloga, si lahko ogledate, kako Slog oblike (ali hitri slog) vpliva na obliko.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

Obliki lahko dodate tudi polnilo ali učinek.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

Obliki lahko dodate tudi polnilo ali učinek.

 1. Kliknite obliko, za katero želite uporabiti nov ali drugačen hitri slog.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite želeni hitri slog.

  Če si želite ogledati več hitrih slogov, kliknite gumb Več Slika gumba .

Obliki lahko dodate tudi polnilo ali učinek.

Spreminjanje oblik v sistemu Office 2007

 1. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti v drugo obliko.

  Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Urejanje oblike Slika gumba za urejanje oblike , pokažite na Spremeni obliko, nato pa kliknite želeno novo obliko.

  Slika zavihka »Orodja za risanje – Oblika«

Če želite spremeniti določeno obliko v drugo obliko, izbrišite obliko in dodajte novo.

Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 1. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti v drugo obliko.

  Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V razdelku Orodja za risanje na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Urejanje oblike Slika gumba za urejanje oblike , pokažite na Spremeni obliko, nato pa kliknite želeno novo obliko.

  Slika zavihka »Orodja za risanje – Oblika«

 1. Kliknite samoobliko, ki jo želite spremeniti.

  Če želite spremeniti več samooblik, pritisnite tipko CTRL in hkrati kliknite samooblike, ki jih želite spremeniti.

 2. V meniju Razporedi pokažite na Spremeni samoobliko, pokažite na kategorijo, nato pa kliknite novo želeno obliko.

Če želite spremeniti določeno obliko v drugo obliko, izbrišite obliko in dodajte novo.

Če želite spremeniti več oblik, pritisnite tipko CTRL in kliknite oblike, ki jih želite spremeniti.

Glejte tudi

Vstavljanje slik in ikon SVG v sistemu Office 2016

Bodite ustvarjalni s 3D-modeli

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×