Dodajanje, premikanje ali brisanje polja ali skupine

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Vir podatkov, ki hrani vse podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazec, je sestavljen iz polj in skupin. Tako kot mape na trdem disku vsebujejo in organizirajo datoteke, tudi polja vsebujejo podatke, ki jih uporabniki vnesejo v vaš obrazec, skupine pa vsebujejo polja in jih organizirajo. Če vir podatkov za vaš obrazec vsebuje na primer polja za ime, drugo ime in priimek, lahko skupina »ime« vsebuje ta polja.

V tem članku

Pred začetkom dela

Dodajanje polja

Dodajanje skupine

Dodajanje sklicnega polja

Dodajanje sklicne skupine

Premikanje polja ali skupine na drugo mesto v glavnem viru podatkov

Brisanje polja ali skupine

Pred začetkom dela

Polja ali skupine lahko dodate samo glavnemu viru podatkov predloge obrazca, ne morete jih dodati sekundarnemu viru podatkov, poljem ali skupinam, ki temeljijo na zbirki podatkov, spletni storitvi in že prej obstoječi shema XML ali dokumentih XML.

Namig : Če vidite to zaklenjena polje ikona Ikona zaklenjenega polja , ali je to zaklenjena skupina ikona Ikona zaklenjene skupine v podoknu opravil vir podatkov , ni mogoče spremeniti polja ali skupine.

Vsako polje ali skupina v viru podatkov mora imeti enolično ime. Če želite uporabiti ime obstoječega polja ali skupine v drugem polju ali skupini, lahko v predlogo obrazca dodate sklicno polje ali sklicna skupina.

Predlogo obrazca lahko posodobite tako, da iz vira podatkov premaknete ali izbrišete obstoječa polja ali datoteke. Premaknete ali izbrišete lahko samo polja ali skupine, ki so bile dodane glavnemu viru podatkov. Polj ali skupin, ki temeljijo na shemi XML, zbirki podatkov ali spletni storitvi, in polj ali skupin v sekundarnem viru podatkov ni mogoče premakniti ali izbrisati.

Opomba : Ko izbrišete polje in kontrolnik, ki je vezan na to polje, kontrolnik jih ni mogoče shraniti podatke, ker polja, ki shranjuje podatkov ne obstaja. Dodatno, če so uporabniki že izpolnjevali obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca, brisanje polja lahko povzroči izgubo podatkov v teh oblikah dokončana. Če izbrišete polje in kontrolnik, ki je vezan na to polje, morate vezati kontrolnik na drugo polje ali izbrišite kontrolnik. Brisanje skupine izbriše vsa polja v skupini. Kontrolniki, ki je povezan s polja v skupini »izbrisano« mora biti vezan na druga polja ali izbrisana.

Na vrh strani

Dodajanje polja

Skupini v glavnem viru podatkov lahko dodate polje elementa ali polje atributa. Polje atributa lahko dodate tudi obstoječemu polju elementa v glavnem viru podatkov, toda polju atributa ne morete dodati polja.

Dodajanje polja skupini

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite skupino, ki ji želite dodati polje, in nato v priročnem meniju kliknite Dodaj.

 4. V polje ime v pogovornem oknu Dodajanje polja ali skupine , vnesite ime novega polja. Imena se mora začeti z znakom abecede ali podčrtaj (_) in lahko vsebujejo le alfanumerične znake, podčrtaje, vezaje (--) in obdobij (.). Imena ne sme biti presledkov.

  Uporabite ime, ki opisuje vsebino polja. Če imate na primer skupino, ki vsebuje znesek stroškov, polje poimenujte stroški.

 5. Na seznamu Vrsta potrdite Polje (element) ali Polje (atribut).

 6. Na seznamu Podatkovni tip izberite podatkovni tip, ki ga želite uporabiti za polje.

  Seznam podatkovnih tipov za polja

  Podatkovni tip

  Kdaj ga uporabiti

  Besedilo

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje števila brez decimalnih vrednosti.

  Decimalno

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje vrednost valute ali števila z decimalnimi vrednostmi.

  Resnično/Neresnično

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, v katerem so podatki, ki so lahko samo eno od dveh vrednosti.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje koledarski datum.

  Čas

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje 24-urni zapis časa.

  Datum in čas

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atribut, ki vsebuje koledarski datum in 24-urni zapis časa.

  Slika ali datotečna priloga

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Če želite navesti začetno vrednost, ki jo obrazec vsebuje, ko ga uporabnik prvič odpre, vnesite vrednost v polje Privzeta vrednost. Če želite več informacij o nastavitvi privzete vrednosti za polje, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

 8. Če želite pretvoriti polje elementa v ponavljajoče se polje, potrdite potrditveno polje Ponavljanje.

 9. Zahtevati, da polje z vrednostjo, potrdite potrditveno polje ne sme biti prazno . Če potrdite to potrditveno polje, kontrolnik, ki je vezan na polje, ki nima vnesene vrednosti bo označena z rdeča zvezdica ali rdečo črtkano obrobo.

Dodajanje polja atributa polju elementa

Ker lahko polju elementa dodate samo polje atributa, je seznam Vrsta v pogovornem oknu Dodajanje polja ali skupine onemogočen.

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite polje, ki mu želite dodati polje, in nato v priročnem meniju kliknite Dodaj.

 4. V polje ime v pogovornem oknu Dodajanje polja ali skupine , vnesite ime novega polja. Imena se mora začeti z znakom abecede ali podčrtaj (_) in lahko vsebujejo le alfanumerične znake, podčrtaje, vezaje (--) in obdobij (.). Imena ne sme biti presledkov.

  Uporabite ime, ki opisuje vsebino polja. Če imate na primer skupino, ki vsebuje znesek stroškov, poimenujte polje stroški.

 5. Na seznamu Podatkovni tip izberite podatkovni tip, ki ga želite uporabiti za polje.

  Seznam podatkovnih tipov za polja

  Podatkovni tip

  Kdaj ga uporabiti

  Besedilo

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje neoblikovano besedilo.

  Celo število

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje števila brez decimalnih vrednosti.

  Decimalno

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje vrednost valute ali števila z decimalnimi vrednostmi.

  Resnično/Neresnično

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, v katerem so podatki, ki so lahko samo eno od dveh vrednosti.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje koledarski datum.

  Čas

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje 24-urni zapis časa.

  Datum in čas

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atribut, ki vsebuje koledarski datum in 24-urni zapis časa.

  Slika ali datotečna priloga

  Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje dvojiške podatke, na primer podobo ali sliko.

  V tej tabeli so prikazane le na najbolj pogosta XML podatkovni tipi, uporabljeni v predlogi obrazca. V programu Microsoft Office InfoPath, lahko uporabite katero koli vrsto podatkov XML 1.0 v W3C priporočila. Če želite uporabiti podatkovni tip, ki ni navedena v tabeli, morate Izvleci datoteke obrazca za predlogo obrazca in urejanje datoteke sheme (.xsd). Povezave do več informacij o izvlečete datoteke obrazca za predlogo obrazca v odseku Glejte tudi .

 6. Če želite navesti začetno vrednost, ki jo obrazec vsebuje, ko ga uporabnik prvič odpre, vnesite vrednost v polje Privzeta vrednost. Če želite več informacij o nastavitvi privzete vrednosti za polje, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

 7. Če želite pretvoriti polje elementa v ponavljajoče se polje, potrdite potrditveno polje Ponavljanje.

 8. Zahtevati, da polje z vrednostjo, potrdite potrditveno polje ne sme biti prazno . Če potrdite to potrditveno polje, kontrolnik, ki je vezan na polje, ki nima vnesene vrednosti bo označena z rdeča zvezdica ali rdečo črtkano obrobo.

Na vrh strani

Dodajanje skupine

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite skupino, ki ji želite dodati skupino, in nato v priročnem meniju kliknite Dodaj.

 4. V polje ime v pogovornem oknu Dodajanje polja ali skupine , vnesite ime za novo skupino. Imena se mora začeti z znakom abecede ali podčrtaj (_) in lahko vsebujejo le alfanumerične znake, podčrtaje, vezaje (--) in obdobij (.). Imena ne sme biti presledkov.

  Uporabite ime, ki opisuje vsebino skupine. Če imate na primer skupino, ki vsebuje podrobno razdelane stroške, poimenujte skupino RazdelaniStroški.

 5. Na seznamu Vrsta naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati skupino, ki lahko vsebuje druge skupine ali polja, izberite Skupina.

  • Če želite dodati skupino, ki lahko vsebuje več skupin ali polj, vendar se v pogledu obrazca pojavi samo ena skupina ali polje, potrdite Skupina (izbira).

 6. Če želite pretvoriti skupino v ponavljajočo se skupino, potrdite potrditveno polje Ponavljanje.

Na vrh strani

Dodajanje sklicnega polja

Če želite v predlogi obrazca uporabiti ime obstoječega polja za polje v drugi skupini, lahko ustvarite sklicno polje. Ko ustvarite sklicno polje, InfoPath ustvari novo polje v predlogi obrazca, njegove lastnosti pa so povezane z lastnostmi izvirnega polja, skupaj z imenom in podatkovnim tipom, ter se z njimi ujemajo. Obe polji postaneta referenčni in spremembe, ki jih naredite v enem polju, samodejno posodobijo drugo polje.

Opomba : Dve sklicni polji ne moreta biti del iste skupine. Sklicno polje lahko dodate samo skupini, ne morete ga dodati drugemu polju.

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. Z desno miškino tipko kliknite polje, na katerem želite zasnovati sklicno polje, nato pa v priročnem meniju kliknite Sklic.

 4. V pogovornem oknu Sklicno polje ali skupina izberite skupino, ki bo vsebovala novo sklicno polje.

Na vrh strani

Dodajanje sklicne skupine

Če želite v predlogi obrazca uporabiti ime obstoječe skupine za drugo skupino, lahko ustvarite sklicno skupino. Ko ustvarite sklicno skupino, InfoPath ustvari novo skupino v predlogi obrazca, njene lastnosti pa so povezane z lastnostmi izvirne skupine in se z njimi tudi ujemajo. Vsa polja v prvi skupini so v sklicni podvojena. Obe skupini postaneta sklicni in vse spremembe, ki jih naredite v eni skupini, skupaj s spremembami polj v skupini, samodejno posodobijo drugo skupino.

Opomba : Dve sklicni skupini ne moreta biti del iste skupine.

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. Z desno miškino tipko kliknite skupino, na kateri želite zasnovati sklicno skupino, nato pa v priročnem meniju kliknite Sklic.

 4. V pogovornem oknu Sklicno polje ali skupina izberite skupino, ki bo vsebovala novo sklicno skupino.

Na vrh strani

Premikanje polja ali skupine na drugo mesto v glavnem viru podatkov

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite polje ali skupino, ki jo želite premakniti, in nato naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti vrstni red polja ali skupine znotraj trenutne skupine, v priročnem meniju kliknite Premakni navzgor ali Premakni navzdol.

  • Če želite polje ali skupino premakniti v novo polje ali skupino, v priročnem meniju kliknite Premakni in nato v pogovornem oknu Premikanje polja ali skupine izberite novo mesto polja ali skupine.

Na vrh strani

Brisanje polja ali skupine

Opomba : Brisanje polja ali skupine, bo prišlo do napake v kontrolnike v predlogi obrazca, ki je vezan na to polje ali skupino. Poleg tega, če so uporabniki že izpolnjevali obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca, brisanje polja ali skupine lahko povzroči izgubo podatkov v teh oblikah.

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni vidno, v meniju pogled kliknite Vir podatkov .

 2. Če predloga obrazca uporablja več kot en vir podatkov, na seznamu Vir podatkov izberite Glavni.

 3. Z desno miškino tipko kliknite polje ali skupino, ki jo želite izbrisati, in nato v priročnem meniju kliknite Izbriši.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×