Dodajanje pravila

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko uporabite pravila za samodejno prikaže pogovorno okno, nastavite vrednost polja, poizvedbe ali pošljite povezavo do podatkov, preklopite med pogledi, ali odpiranje ali zapiranje obrazca za odgovor na določene dogodke in pogoje. Dogodki lahko vključujejo spremembe v določenem polju ali skupini vir podatkov, kliknite gumb, vstavljanje ponavljajoči se odsek ali vrstice v ponavljajoča se tabelaali odpiranje ali pošiljanje obrazca. Pogoje lahko vključite izračune, XPath izraze, uporabniške vloge in ali je vrednost v polje prazno, je znotraj določenega obsega, enaka vrednosti drugega polja, ali se začne z ali vsebuje nekatere znake.

Vsakemu pravilu lahko dodate več dejanj. Če želite uporabnika obvestiti, da se bo pojavil nov pogled obrazca, lahko dodate na primer pravilo, ki prikaže sporočilo pogovornega okna, spremeni pogled obrazca in nato uporabi podatkovno povezavo, ko uporabnik izpolni kontrolnik, ki je vezan na polje.

V tem članku

Pregled

Pomisleki o združljivosti

Dodajanje pravila, ki se zažene, ko uporabnik odpre obrazec

Dodajanje pravila v kontrolnik

Dodajanje pravila polja ali skupine

Dodajanje pravila, ko uporabnik pošlje obrazec

Pregled

Ko želite v predlogi obrazca uporabiti poslovno logiko, lahko uporabite pravilo. Pravilo lahko naredi to:

 • Prikaže sporočilo pogovornega okna    Dodate lahko pravilo za prikaz pogovornega okna uporabniku, če je določen pogoj v obrazcu izpolnjen. Sporočilo lahko na primer prikažete v obrazcu za poročilo o stroških, če uporabnik vnese vrednost, ki presega določen znesek.

 • Prikaže izraz pogovornega okna    Dodate lahko pravilo za prikaz rezultatov XPathovega izraza, ki izračuna vrednosti različnih polj v obrazcu. To dejanje lahko na primer uporabite v sredini več pravil, ki se uporabljajo za zapleten izračun. S tem dejanjem lahko preverite, ali izračun deluje pravilno, tako da spremljate vsako spremembo, ki se med izračunavanjem pojavi v vrednostih.

 • Preklopi med pogledi    Dodate lahko pravilo za krmarjenje med različnimi pogledi ali spreminjanje pogleda obrazca, ki temelji na uporabniški vlogi, povezani z uporabnikom, ki odpre obrazec. Gumbu lahko na primer dodate pravilo, ki uporabnikom po kliku na gumb dovoli dostop do prejšnje ali naslednje strani.

 • Nastavi vrednost polja    Dodate lahko pravilo, ki izračuna vrednost polja. Pravilo lahko dodate polju, ki prikaže končni datum projekta, ki temelji na datumu drugega polja in nastavljenemu številu dni.

 • Poizvedba z uporabo podatkovne povezave    Dodate lahko pravilo, ki pošlje poizvedbo prek povezave s podatki, ko pogoj, ki se pojavi v obrazcu. Dodate lahko na primer pravilo, ki pošlje poizvedbo prek povezave s podatki, ko uporabnik vnese svoje število zaposlenih v poročilu o stroških.

 • Pošlje po podatkovni povezavi    Dodate lahko pravilo, ki po podatkovni povezavi pošlje vse podatke iz obrazca v zunanji vir podatkov. V predlogo obrazca lahko na primer dodate pravilo o vlogi za dovoljenje, ki pošlje podatke iz obrazca v spletno storitev in zbirko podatkov, ko uporabnik v predlogi obrazca klikne gumb Pošlji.

 • Odpre nov obrazec za izpolnjevanje    Dodate lahko pravilo, ki odpre novo kopijo obrazca, ki temelji na tej ali drugi predlogi obrazca. V predlogo obrazca lahko na primer dodate pravilo o vlogi za dovoljenje, ki naredi to: če vrednost v polju preseže določen znesek, pravilo odpre nov obrazec, ki temelji na drugi predlogi obrazca, ki se uporablja kot dovoljenje za priklop na električno omrežje in za gradbeno dovoljenje.

 • Zapre obrazec    Dodate lahko pravilo, ki zapre obrazec, ko se v obrazcu pojavi dogodek. Dodate lahko na primer pravilo, ki zapre obrazec, potem ko uporabnik pošlje obrazec in ko zunanji vir podatkov potrdi, da je bil obrazec uspešno poslan.

Opomba: Vrste pravil, ki jih uporabite v predlogi obrazca, so odvisne od njenih kontrolnikov in polj.

Pravila v kontrolniku, ki je vezan na polje, samodejno veljajo za to polje, pravila v polju pa samodejno veljajo za kontrolnik, ki je vezan na to polje. Če na polje z obstoječimi pravili vežete kontrolnik, pravila samodejno veljajo za kontrolnik. Če kontrolniku dodate pravilo, pravilo samodejno velja za polje, ki je vezano na ta kontrolnik.

Če v predlogo obrazca dodate več pravil, program Microsoft Office InfoPath vsako pravilo zažene v takem vrstnem redu, kot se pojavi v pogovornem oknu Pravila. Ko zaženete prejšnje pravilo, lahko ustavite obdelavo preostalih pravil.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Čeprav v predlogo obrazca, ki se prikaže pogovorno okno za uporabnike lahko dodate pravilo, pogovornih oknih se ne prikažejo samodejno obrazcev, ki jih uporabniki izpolnijo v spletnem brskalniku. Pogovorna okna so samodejno prikazani le v oblikah, ki so izpolniti v InfoPathu.

Na vrh strani

Dodajanje pravila, ki se zažene, ko uporabnik odpre obrazec

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti obrazca.

 2. Na seznamu Kategorija kliknite Odpiranje in shranjevanje.

 3. Pod Odpri obnašanje kliknite Pravila.

 4. V pogovornem oknu Pravila kliknite Dodaj.

 5. V polje Ime vnesite ime za pravilo.

 6. Če želite navesti pogoj, kdaj naj se pravilo zažene, kliknite Nastavi pogoj, vnesite pogoj in kliknite V redu. Pravilo se zažene, ko je izpolnjen pogoj, ki ste ga navedli v tem koraku.

 7. Kliknite Dodaj dejanje.

 8. Na seznamu Dejanje kliknite želeno dejanje in nato zanj vnesite možnosti.

 9. Ponovite 7. in 8. korak za vsako dejanje, ki ga želite zagnati za to pravilo.

 10. Če želite preprečiti zagon drugih pravil, potem ko je pogoj za to pravilo izpolnjen in ko se pravilo zažene, potrdite potrditveno polje Ustavi obdelavo pravil, ko se dokonča to pravilo.

 11. Kliknite »V redu«.

 12. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Dodajanje pravila kontrolniku

Če je kontrolnik vezan na polje, ki ima eno ali več pravil, pravila v polju samodejno veljajo za kontrolnik. Vsako pravilo, ki ga dodate kontrolniku, velja tudi za polje. Če pogledu na predlogi obrazca dodate kontrolnik in nato kontrolnik vežete na polje z obstoječimi pravili, obstoječa pravila samodejno veljajo za kontrolnik. Če pravilo dodate polju in polje vežete na kontrolnik, pravila samodejno veljajo tudi za kontrolnik.

 1. Dvokliknite kontrolnik.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. Kliknite Pravila.

 4. V pogovornem oknu Pravila kliknite Dodaj.

 5. V polje Ime vnesite ime za pravilo.

 6. Če želite navesti pogoj, kdaj naj se pravilo zažene, kliknite Nastavi pogoj, vnesite pogoj in kliknite V redu. Pravilo se zažene, ko je izpolnjen pogoj, ki ste ga navedli v tem koraku.

 7. Kliknite Dodaj dejanje.

 8. Na seznamu Dejanje kliknite želeno dejanje in nato zanj vnesite možnosti.

 9. Ponovite 7. in 8. korak za vsako dejanje, ki ga želite zagnati za to pravilo.

 10. Če želite preprečiti zagon drugih pravil, potem ko je pogoj za to pravilo izpolnjen in ko se pravilo zažene, potrdite potrditveno polje Ustavi obdelavo pravil, ko se dokonča to pravilo.

 11. Kliknite »V redu«.

 12. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Dodajanje pravila polju ali skupini

Če je kontrolnik vezan na polje, ki ima obstoječa pravila, ta pravila samodejno veljajo tudi za kontrolnik. Vsako pravilo, ki ga dodate polju, je samodejno dodano tudi kontrolniku.

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni prikazano, v meniju Pogled kliknite Vir podatkov.

 2. Dvokliknite polje.

 3. Kliknite jeziček Pravila in spajanje.

 4. Kliknite Dodaj.

 5. V polje Ime vnesite ime za pravilo.

 6. Če želite navesti pogoj, kdaj naj se pravilo zažene, kliknite Nastavi pogoj, vnesite pogoj in kliknite V redu. Pravilo se zažene, ko je izpolnjen pogoj, ki ste ga navedli v tem koraku.

 7. Kliknite Dodaj dejanje.

 8. Na seznamu Dejanje kliknite želeno dejanje in nato zanj vnesite možnosti.

 9. Ponovite 7. in 8. korak za vsako dejanje, ki ga želite zagnati za to pravilo.

 10. Če želite preprečiti, da bi se po tem pravilu (za trenutni dogodek) zagnalo katero koli pravilo, potrdite potrditveno polje Ustavi obdelavo pravil, ko se dokonča to pravilo.

 11. Kliknite »V redu«.

 12. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Dodajanje pravila, ko uporabnik pošlje obrazec

Lahko konfigurirate predloge obrazca za zagon enega ali več pravil, ko vaš uporabnik pošlje svoje obrazce, ki temelji na predlogi obrazca. Na primer, lahko dodate pravila za predlogo obrazca, ki samodejno pošlje obrazec v zbirko podatkov in v e-poštno sporočilo, ko uporabnik izbere pošljete izpolnjen obrazec. Dodate lahko tudi pravilo v predlogo obrazca, ki obrazec preklopite v drug pogled, ko uporabnik pošlje obrazec.

Opomba: Pred začetkom postopka, poskrbite, da v predlogi obrazca je vsaj ena povezava za pošiljanje podatkov. Poiščite povezave do več informacij o pošiljanje podatkovne povezave v odseku Glejte tudi .

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti pošiljanja.

 2. V pogovornem oknu Možnosti pošiljanja potrdite polje Dovoli uporabnikom, da pošljejo ta obrazec.

  Opomba: Če izberete to potrditveno polje, InfoPath v orodno vrstico Standard doda gumb Pošlji, v meni Datoteka pa ukaz Pošlji, ko uporabniki izpolnjujejo obrazec.

 3. Kliknite Izvedi dejanje po meri z uporabo pravil in nato še Pravila.

 4. V pogovornem oknu Pravila za pošiljanje obrazcev kliknite Dodaj.

 5. V polje Ime vnesite ime za pravilo, ki opisuje mesto pošiljanja. Če želite uporabnikom omogočiti na primer pošiljanje obrazcev v e-poštnem sporočilu, samo če je vrednost v navedenem polju večja od 50 EUR, vnesite Pošiljanje e-pošte, kjer je vsota večja od 50 EUR.

 6. Če želite nastaviti pogoj, ki mora biti resničen, preden uporabite to pravilo, kliknite Nastavi pogoj v pogovornem oknu pravila . V pogovornem oknu pogoj nastavite pogoje, ki morajo biti resnični, in kliknite v redu.

 7. V pogovornem oknu Pravilo kliknite Dodaj dejanje.

 8. Na seznamu dejanje kliknite dejanje, ki ga želite pride, ko uporabnik pošlje obrazec, ki temelji na tej predlogi obrazca in nato izberite ustrezne možnosti za to dejanje.

 9. Kliknite V redu.

 10. Če želite dodati dodatne dejanja, ponovite korake od 7 do 9 za vsako dodatno dejanje.

 11. Če želite dodati druge pravila, ponovite korake od 4 do 9 za vsako dodatno pravilo.

 12. Kliknite V redu.

  1. Če želite spremeniti ime gumba Pošlji, ki se prikaže v orodni vrstici Standard, in ime ukaza Pošlji, ki se prikaže v meniju Datoteka, ko uporabniki izpolnijo obrazec, v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja vnesite novo ime v polje Napis.

   Namig: Če želite dodeliti bližnjico na tipkovnici za to «in» ukaz, vnesite znakom & pred znak, ki ga želite uporabiti kot bližnjico na tipkovnici. Na primer, če želite dodeliti ALT + B kot bližnjico na tipkovnici za »Pošlji «in ukaz, vnesite Su & Pošlji.

 13. Če želite uporabnikom med izpolnjevanjem obrazca preprečiti uporabo ukaza Pošlji ali gumba Pošlji v orodni vrstici Standard, počistite potrditveno polje Pokaži element menija »Pošlji« in gumb orodne vrstice »Pošlji«.

  1. Ko uporabniki pošljejo obrazec, je v InfoPathu obrazec odprt kot privzeto, prikaže pa se sporočilo, ali je bil obrazec uspešno poslan. Če želite spremeniti to privzeto vedenje, kliknite Dodatno in naredite nekaj od tega:

   • Če želite zapreti obrazec ali ustvariti nov, prazen obrazec, ko uporabnik pošlje izpolnjen obrazec, na seznamu Po pošiljanju kliknite želeno možnost.

   • Če želite ustvariti sporočilo po meri, da bi prikazali, ali je bil obrazec uspešno poslan, potrdite polje Uporabi sporočila po meri in vnesite svoja sporočila v polji Ob uspešnem pošiljanju in Ob neuspelem pošiljanju.

    Namig: S sporočili v polju Ob neuspelem pošiljanju sporočite uporabnikom, kaj naj naredijo, če ne morejo poslati svojega obrazca. Predlagate lahko na primer, naj uporabniki svoje obrazce shranijo in se obrnejo na nekoga za nadaljnja navodila.

   • Če ne želite prikazati sporočila, ko uporabnik pošlje obrazec, počistite polje Prikaži sporočila o uspešnem ali neuspelem pošiljanju.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×