Dodajanje polja v obrazec ali poročilo

Polja lahko hitro dodate v obrazec ali poročilo tako, da uporabite seznam polja. Ko dvokliknete polje na seznamu polj (ali če povlečete polje s seznama na obrazec ali poročilo), Microsoft Access 2010 samodejno ustvari ustrezen kontrolnik za prikaz polja, na primer polje z besedilom ali potrditveno polje, nato pa kontrolnik poveže s tem poljem.

Če nimate obstoječega obrazca ali poročila, v katerega bi lahko dodali polje, glejte Uvod v obrazce ali Uvod v poročila.

Kaj želite narediti?

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo s seznamom polj

Več o podoknu Seznamu polj

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo brez seznama polj

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo s seznamom polj

 1. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite obrazec ali poročilo, ki ga želite spremeniti, nato pa kliknitePogled postavitve ali Pogled načrta.

  Če seznam polj ni prikazan, naredite nekaj od tega:

  • Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja.
   ALI

  • Pritisnite ALT+F8.

 2. Na seznamu polj poiščite tabelo s poljem, ki ga želite dodati. Če želite pokazati ali skriti seznam polj v vsaki tabeli, kliknite znak plus (+) ali minus (-) ob imenu tabele.

  Opomba : Če v zbirki podatkov ni nobene tabele, je seznam polj prazen.

 3. Ko najdete polje, ki ga želite dodati, naredite nekaj od tega, če ga želite dodati obrazcu ali poročilu:

  • Dvokliknite polje.

  • Povlecite polje s seznama polj v obrazec ali poročilo.

  • Držite tipko CTRL in kliknite nekaj polj, nato pa jih skupaj povlecite v obrazec ali poročilo.

   Opomba :  To tehniko lahko uporabite le za polja v odseku Polja, ki so na voljo za ta pogled seznama polj.

  • S seznama polj lahko v obrazec ali poročilo dodate obseg polj tako:

  • Kliknite prvo polje v obsegu.

  • Pritisnite tipko SHIFT in jo pridržite, nato pa kliknite zadnje polje v obsegu.

   Access izbere polje, ki ga kliknete, poleg tega pa tudi polja vmes.

  • Izbrane datoteke povlecite v obrazec ali poročilo.

   Opomba :  To tehniko lahko uporabite le za polja v odseku Polja, ki so na voljo za ta pogled seznama polj.

 4. Access ustvari ustrezni kontrolnik za prikaz vsakega polja, nato pa kontrolnik poveže s poljem. Access poleg tega ustvari priloženo oznako za kontrolnik. Oznako lahko uredite tako, da jo enkrat kliknete, da jo izberete, nato pa jo kliknete znova, da v oznako vstavite točko vstavljanja. Nato lahko uredite oznako na enak način, kot bi uredili besedilo v dokumentu.

 5. Če ne želite, da se polje prikaže v vrsti kontrolnika, ki ga je program Access samodejno ustvaril, lahko spremenite vrsto kontrolnika. Vendar jo lahko spremenite samo v vrsto kontrolnika, ki ustreza temu polju. Spremenite lahko na primer kombinirano polje v polje z besedilom, ne morete pa spremeniti kombiniranega polja v ukazni gumb.

Spreminjanje kontrolnika iz ene v drugo vrsto

Opomba :  Ta postopek ne velja za kontrolnike na spletnih predmetih (predmeti, ki so zasnovani zato, da so kompatibilni s funkcijo Publish to Access Services).

 1. Obrazec ali poročilo odprite v pogledu načrta tako, da ga v podoknu opravil kliknete z desno miškino tipko in nato kliknete Pogled načrta Slika gumba .

 2. Z desno miškino tipko kliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti, in kliknite Spremeni v.

  Če element menija Spremeni v ni na voljo, so za to polje na voljo druge vrste kontrolnikov. V nasprotnem primeru program Access prikaže seznam vrst kontrolnikov.

 3. Če želite kontrolnik spremeniti na želeno vrsto, jo kliknite med vrstami kontrolnikov, ki so na voljo.

  Kontrolnik ostane vezan na polje, vendar boste morali nastaviti nekatere lastnosti, da bo nova vrsta kontrolnika delovala, kot želite. Če želite prikazati list z lastnostmi za kontrolnik, izberite kontrolnik in pritisnite F4.

Na vrh strani

Več o podoknu Seznamu polj

N tem seznamu so nasveti za delo s seznamom polj, ki vam bodo morda v pomoč, ko boste dodajali polja v obrazec ali poročilo. Če želite prikazati seznam polj, odprite obrazec ali poročilo v pogledu postavitve ali pogledu načrta, nato pa pritisnite ALT+F8.

 • Če je lastnost Vir zapisa obrazca ali poročila prazna in če povlečete polje s seznama polj na obrazec ali poročilo, Access samodejno vnese lastnost Vir zapisa za obrazec ali poročilo.

 • Če je lastnost Vir zapisa obrazca ali poročila izjava SELECT ali ime tabele, lahko v prikazu seznama polj preklapljate med tema dvema stanjema:

  • Vsa polja zbirke podatkovne zbirke    Prikaže odsek Polja, ki so na voljo za ta pogled, odsek Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah (če obstajajo) in odsek Polja, ki so na voljo v drugih tabelah (če obstajajo).

  • Zapiši samo izvirna polja    Prikaže samo odsek Polja, ki so na voljo za ta pogled.

   Če želite preklopiti med dvema načinoma, kliknite bodisi Pokaži polja v trenutnem viru zapisa ali Pokaži vse tabele pri vrhu seznama polj.

   Opomba :  Če ste lastnost Vir zapisa obrazca ali poročila nastavili na shranjeno poizvedbo, prikaže seznam polj le razdelek Polja, razpoložljiva za ta pogled (pri vrhu seznama polj ni možnosti Pokaži vse tabele). Če želite urediti vir zapisa, z desno tipko miške kliknite poljubno polje, nato pa še Uredi vir zapisa.

 • Če ste lastnost Vir zapisa obrazca ali poročila nastavili na tabelo, nato pa polje z razdelka Polja, razpoložljiva v povezanih tabelah seznama polj povlečete na obrazec ali poročilo, Access spremeni Vir zapisa obrazca ali poročila na izjavo SELECT, ki vključuje polje, ki ga dodajate. Če Access ne more določiti, kako naj poveže tabele, prikaže pogovorno okno Izberite relacije, v katerem lahko izberete ustrezne relacije.

 • Če povlečete polje iz razdelka Polja, razpoložljiva v drugih tabelah seznama polj na obrazec ali poročilo, Access prikaže pogovorno okno Določite relacije. S tem pogovornim oknom morate določiti relacijo med drugo tabelo in obrazcem ali virom zapisa poročila. Če niste prepričani, katera polja morate vnesti v tem pogovornem oknu, kliknite Prekliči in preglejte relacije tabele.

  Če želite več informacij o relacijah, si oglejte Vodnik po relacijah tabel ali Ustvarjanje, urejanje ali brisanje relacije.

  Možno je, da polje v razdelku Polja, razpoložljiva v drugih tabelah seznama polj posredno povezano z virom zapisa obrazca ali poročila prek ene od tabel v razdelku Polja, razpoložljiva v povezanih tabelah. Če je temu tako, boste z vlečenjem polja z ene od povezanih tabel na obrazec ali poročilo povzročili, da bo ena ali več tabel iz razdelka Polja, razpoložljiva v drugih tabelah premaknjena v razdelek Polja, razpoložljiva v povezanih tabelah.

 • Če je vir zapisa obrazca ali poročila izjava SELECT ali shranjena poizvedba, si lahko ogledate in uredite vir zapisa v graditelju poizvedb tako, da z desno tipko miške kliknete poljubno polje na seznamu polj, nato pa kliknete Uredi vir zapisa. Če je vir zapisa tabela, prikliče ukaz graditelja poizvedb v tabeli. Access vas vpraša, ali želite ustvariti poizvedbo, ki temelji na tabeli. Kliknite Da, če želite spremeniti vir zapisa na poizvedbo, ali Ne, če vira zapisa ne želite spreminjati.

 • Tabelo lahko odprete v pogledu podatkovnega lista tako, da kliknete Uredi tabelo ob imenu tabele ali tako, da z desno tipko miške kliknete ime tabele na seznamu polj in nato kliknete Odpri tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 • V odjemalski zbirki podatkov lahko s seznamom polj dodate iskalno polje v tabelo tako:

  Opomba :  Ta postopek ne velja za tabele v spletnih zbirkah podatkov (zbirke podatkov, ki so zasnovane tako,d a so združljive s funkcijo Publish to Access Services).

 • Kliknite Uredi tabelo poleg tabele, v katero želite dodati polje za iskanje.

  Tabela je prikazana v pogledu podatkovnega lista.

 • Povlecite polje s seznama polj na podatkovni list.

 • Zažene se čarovnik za iskanje. Sledite navodilom v čarovniku. Na zadnji strani kliknite Dokončaj.

 • Podokno opravil seznama polj lahko odsidrate z desne strani delovnega območja v Accessu tako, da kazalec postavite v naslovno vrstico seznama polj, da se ta spremeni v kazalec premika Kazalec za premikanje , nato pa seznam polj povlečete v levo. Seznam lahko postavite kjer koli v območju za delo, lahko pa ga postavite na levo stran območja za delo tako, da ga povlečete skrajno levo.

Na vrh strani

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo brez seznama polj

Seznam polj je na splošno najbolj preprost način za dodajanje polje v obrazec ali poročilo. Vendar pa lahko polje dodate tudi tako, da najprej ustvarite kontrolnik, nato pa ga povežete s poljem. Ta postopek prikazuje, kako to naredite.

 1. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite obrazec ali poročilo, nato pa kliknitePogled postavitve ali Pogled načrta.

  Čarovniki za dodajanje kontrolnika    S čarovniki za dodajanje kontrolnika lahko ustvarite ukazne gumbe, polja s seznamom, podobrazce, kombinirana polja in skupine možnosti. Čarovnik za dodajanje kontrolnika vpraša niz vprašanj o tem, kako želite, da bo kontrolnik videti in kako bo deloval, nato pa ustvari kontrolnik in nastavi lastnosti kontrolnika na podlagi vaših odgovorov. Na zavihku Načrt v skupini Kontrolniki kliknite puščico dol ob galeriji kontrolnikov. Če možnost Uporabite čarovnike za dodajanje kontrolnikov ni označena, jo kliknite, da jo označite.

  Slika gumba

  Če kontrolnike ustvarjate brez pomoči čarovnikov, kliknite možnost Uporabi čarovnike za kontrolnike, da ne bo več izbrana.

  Slika gumba

 2. Na zavihku Načrt v galeriji Kontrolniki kliknite orodje za kontrolnik za vrsto kontrolnika, ki ga želite dodati.

  Če želite izvedeti ime orodja, nanj postavite kazalec. Program Access prikaže ime orodja.

 3. Kliknite v obrazec ali poročilo, kjer želite postaviti kontrolnik.

 4. Če ste izbrali Uporabi čarovnike za kontrolnike in je s kontrolnikom, ki ga postavljate, povezan čarovnik, se bo ta zagnal in vas vodil skozi nastavitve za kontrolnik.

 5. Če kontrolnika v prvem poskusu ne postavite pravilno, ga lahko premaknete na ta način:

  1. Če želite izbrati kontrolnik, ga kliknite. Če je znaka povezana s kontrolnikom, pritisnite in pridržite tipko CTRL, nato pa kliknite oznako, da jo izberte.

  2. Kazalec postavite nad kontrolnik, kjer se spremeni v kazalec za premikanje Kazalec za premikanje .

  3. Kliknite kontrolnik in ga povlecite na želeno mesto.

Če uporabljate čarovnika za kontrolnike, vam lahko njegovi koraki pomagajo pri vezavi kontrolnika na polje. Če čarovnik ne veže kontrolnika na polje in je kontrolnik take vrste, da lahko prikazuje podatke (na primer polje z besedilom ali kombinirano polje), morate v lastnost Vir kontrolnikov vnesti ime polja ali izraz, ali pa kontrolnik ne bo prikazal podatkov. Če želite kontrolnik vezati na polje, uporabite ta postopek.

 1. List z lastnostmi za kontrolnik prikažite tako, da kliknite na kontrolnik in pritisnete F4.

 2. Na kartici Podatki lista z lastnostmi kliknite spustni meni poleg lastnosti Vir kontrolnikov in izberite polje, za katero želite, da je prikazano v kontrolniku. Izraz lahko vnesete tudi v polje Vir kontrolnikov.

  Če želite več informacij o izrazih, si oglejte članek Ustvarjanje izraza.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×